Kategoria: Rekonstrukcje

Spis Poległych I Zmarłych 1863-64 wg. Hipolita Stupnickiego

” Korzystając z różnych dzienników krajowych i zagranicznych, jako też wielu korespondencyji i wypisów od pojedyńczych osób mi przysłanych, zbierałem przez cały ciąg powstania w r. 1863 i 1864, nazwiska poległych straconych lub zmarłych po szpitalach z ran otrzymanych w boju, które ułożywszy porządkiem alfabetycznym podaje do drukiem jako materjał do historji, a zarazem jako […]

Nietolerancja, Zabobon I Procesy Czarownic

(opracowano na podstawie : Jędrzeja Kitowicz (1728-1804) w „ Opis obyczajów za panowania Augusta III” oraz Bohdan Baranowski i Władysław Lewandowski „Nietolerancja i zabobon w Polsce w XVII i XVIII w.”) NIETOLERANCJA Długie i niszczące wojny, rozgrywające się w drugiej połowie XVII i na początku XVIII stulecia na ziemiach Rzeczypospolitej, obce najazdy i niszczące ludność […]

Zbiegostwo chłopów w dawnej Polsce

(Opracowano na podstawie książki Stanisława Śreniowskiego„Zbiegostwo Chłopów w dawnej Polsce jako zagadnienie ustroju społecznego”) Instytucja folwarku jest nierozłącznie związana z instytucją wielkiej własności ziemskiej feudalnej i musiała się pojawić w Polsce niemal równocześnie z pierwszymi nadaniami ziemskimi. Istniałaby zatem od początku państwowości polskiej. Możliwość utworzenia folwarku była bowiem głównym powodem nadań. Przez folwark rozumiemy wiejski […]

Humor ludowy

Gorąca prośba do czytelników – jeżeli możecie Państwo wzbogacić tę stronę o swoje anegdoty, przysłowia, czy zagadki związane z tematyką ludową – zamieszczę je na tych łamach wraz – z podaniem lub bez – autora… Wybór fragmentów z książki Doroty Simonides „Księga Humoru ludowego” Humor ludowy jest spontaniczną i nie kontrolowaną dziedziną twórczości ustnej. Powstaje on i krążyw […]

Jan Matejko “Ubiory w Polsce 1200 – 1795”

Jan Matejko “Ubiory w Polsce 1200 – 1795”(wybrane ryciny) Włościanie 1228-1333 Włościanie 1447-1492 Chłopi 1507-1548 Chłopi 1548-1572 Chłopi 1576-1586 Chłopi 1588-1632 Włościanie i żydzi 1633-1668 Włościanie 1674-1696 Chłopi 1697-1795 Jędrzej Kitowicz (1728-1804) „ Opis obyczajów za panowania Augusta III” „…Ile zapamiętam, chłopski strój, co do kroju był ten sam, który jest dzisiaj. Każda jednak prowincja, […]

Lista imienna oficerów Wojska Polskiego 1817-1830

Dzięki Panu Arseniuszowi Artysiewiczowi, który przesłał skany książki „Wojsko Polskie. Królewstwo Polskie 1815-1830”, opracowaną przez Bronisława Gembarzewskiego i wydanej w roku 1903 w Warszawie, możemy przedstawić Państwu: Listę imienną oficerów Wojska Polskiego 1817-1830. Lista powstała na bazie wypisu Sekretaryatu Stanu Królestwa Polskiego. Stopnie oficerów oznaczone są z ostatniego roku służby, jak również korpusy, w których […]

Chałupa, chata wg. Zygmunta Glogera „Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce”

(wybór fragmentów – własny; Uwaga: zachowano oryginalną pisownię) Chałupa, staropolska, ludowa nazwa chaty wieśniaczej, upowszechniona na całym obszarze ziemi polskiej, Historyk bizantyński Prokop (zmarły w połowie VI w.) mówiąc o Słowianach (de bello goth.), że mieszkają w lichych chałupach, używa tu wyrazu “kolybe”, od którego, zdaniem Jana Karłowicza, pochodzi nasz wyraz chałupa, jako toż używana przez […]

Dom i zagroda we wsi mazowieckiej – przełom XVIII i XIX wieku

(Opracowano na podstawie P. Andrzeja Woźniaka) Druga połowa XVIII w., zwłaszcza zaś lata po pierwszym rozbiorze, były dla wyczerpanej długotrwałymi wojnami, kryzysem ekonomicznym i politycznym Rzeczypospolitej okresem względnej stabilizacji i ożywienia gospodarczego. W gospodarstwie wiejskim znalazło to wyraz, w niezbyt co prawda jeszcze powszechnym, dążeniu do zmiany w sposobie zarządzania dobrami i zwrocie ku „nowemu […]

Pamiętniki K. Deczyńskiego i L. Drewnickiego

Kazimierz Deczyński  „Pamiętniki chłopa nauczyciela”  (Wypisy – opr. własne)   „ (rok 1815 przyp. własny) – nad wszystkie moje trudy, najnieznośniejsze są dla mnie ucięmiężenia i gwałty nam wyrządzane przez naszych panów. Chciałbym cię mój synu, widzieć wolnym od gwałtów, żeby te oprawcy (szlachta – przyp. własny) nie wytrząsali batem ani kijem nad twoim grzbietem, […]