Encyklopedia Guberni Kaliskiej

B

Bley Salomn urodzony 24 maja 1837 roku w Kaliszu, nauczyciel prywatny żydowskiego pochodzenia, pochodził z rodziny inteligenckiej ojciec S. był nauczyciel, jeden z braci był adwokatem przysięgłym, dwóch innych było także nauczycielami, najmłodszy z braci pracował w finansach. Znał biegle polski, niemiecki, francuski, rosyjski, angielski oraz hebrajski. Zajmował się badaniami francuskiej i angielskiej literatury. Pisywał do „Jutrzenki”, „Izraelity”, „Gazety Warszawskiej”, „Kaliszanina” . Członek OSO w Kaliszu, filantrop. Zmarł 31 maja 1893 roku w Kępnie.

K

Kaliski okręg przemysłowy w roku 1893 istniało 1,641 zakładów fabrycznych, których obroty wynosiły 10 mln rubli. Większość fabryk mieściła się w powiatach: kaliskim (3 mln rubli), łęczyckim (2,58 ml rubli), sieradzkim (1,2 mln rubli) i tureckim (1 mln rubli). Największą produkcję wyróżniały się fabryki sukna (1,16 mln rubli). Siedziba kasy mieściła się w Kaliszu, przy ulicy Przedmieście-Wrocławskie, dom braci Schnerr.

Kasa przemysłowa Kaliska kasa pożyczkowa przemysłowców miasta Kalisza powołana w 1893 roku, celem kasy było zachęcenie do oszczędzania jej członków. Kasa przyjmowała od osób zrzeszonych wkłady oszczędnościowe nieprzekraczające 120 rubli. Drugim celem było wspieranie przemysłu tanim kredytem, który miał służyć pobudzeniu przemysłu miasta, pomagając w rozwoju kupcom, rzemieślnikom oraz przemysłowcom. Kasę tworzyło 25 reprezentantów wybieranych na walnym zgromadzeniu członków, którzy tworzyli zwierzchnią władzę zarządu kasy. Zarząd tworzyli komitet kasy złożony z prezesa, członka zarządzającego rachunkowością, kontrolera, kasjera i ośmiu członków wybieranych przez reprezentantów.

Książeczki paszportowe zaczęły być wydawane od roku 1893. Ministerstwo skarbu i spraw wewnętrznych wprowadziło imienne książeczki wydawane każdemu kto ukończył 18-sty rok życia. Właściciel takiego dokumentu przy wyjeździe z granic Królestwa Polskiego był zobowiązany do uzyskania stempla od władzy oraz złożenie określonej opłaty.

M

Modlówna Natalia urodzona w Kaliszu, portrecistka, malowała w Hanowerze, Rzymie, Paryżu, Dusseldorfie, wykonała portrety m.in. dla księżnej Albrecht, rodziny wielkiego łowczego von Veltheim.