Listy Rekonstrukcje stankiewicze.com

Wypisy heraldyczne z Ksiąg Poborowych XVI w. woj. podlaskie

(opublikowane w WBC – opracowanie własne)

WYPISY HERALDYCZNE Z KSIĄG POBOROWYCH

OPRACOWAŁ FRANCISZEK PIEKOSIŃSKI.1.  REKOGNICYARZ POBOROWY Woj. podlaskiego z r. 1581.2.  KSIĘGA PODSKARBIŃSKA NR. 8.

LWÓW 1911 Z I. ZWIĄZKOWEJ DRUKARNI WE LWOWIE.

(opublikowane w WBC – opracowanie własne)

Wartość ksiąg poborowych, rekognicyjnych i podskarbińskich, przechowanych w Archiwum byłej Komisyi skarbu w Warszawie, dla heraldyki polskiej, oceniono jut u nas należycie, mimo to nikt dotąd nie przystąpił do systematycznego ich opracowania i wydania. To co mamy, jest bardzo fragmentaryczne. Cenne dzieło pp. Wittyga i Dziadulewicza: “Nieznana szlachta polska i jej herby”, opiera się w głównym zrębie na tym materyale, nie jest jednak pełnem i systematycznem tegoż opracowaniem, ograniczając się tylko – jak tytuł książki wskazuje – do nieznanych dotąd w heraldyce rodzin szlacheckich.

Do planowej roboty przystąpił dopiero śp. Piekosiński, niestety u schyłku życia, tak, że zostawił ją ledwie rozpoczętą. W “Heroldzie Polskim” z r. 1906, wydanym jut po śmierci Piekosińskiego, pojawiła się jego praca pt. “Polska XVI. w. pod względem rozsiedlenia się szlachty”. Jest to pierwsze umiejętne opracowanie materyału, zawartego w t. zw. księgach rekognicyi poborowych. Opracowane zostały powiaty województwa krakowskiego na podstawie rekognicyi z r. 1564/5, w ten sposób, że w pierwszej części mieści się wykaz wsi według parafii i ich właścicieli, w drugiej alfabetyczny spis szlachty – właścicieli, (względnie ich sprawców i urzędników), osobny dla każdego powiatu, z podaniem – na podstawie pieczątek – ich herbów. Oprócz tego weszła w to wydawnictwo osobno księga podskarbińska nr. 7. z lat 1568 – 1570. Wreszcie p. W. Wittyg dodał opracowane przez siebie” Wypisy heraldyczne” na podstawie ksiąg rekognicyi województwa podolskiego z lat 1563 – 1565. Praca ta różni się od wydawnictwa Piekosińskiego tem, że podaje jedynie alfabetycznie ułożony spis nazwisk szlachty z podaniem ich herbów. Osobny wykaz wsi został w tych “Wypisach” pominięty, naszem zdaniem słusznie, gdyż materyał ten nie przedstawia dla heraldyki interesu, a może być łatwo włączony w wykaz właścicieli.

            W spuściźnie rękopiśmiennej śp. Piekosińskiego znalazły się dwie prace z tego

zakresu, które tu ogłaszamy.

Pierwsza jest opracowaniem Rekognicyarza poborowego województwa podlaskiego, w szczególności powiatu bielskiego, z r. 1581. W rękopisie składała się ta praca z dwóch części, podobnie jak wspomniane wyżej opracowanie województwa krakowskiego, t. j. z wykazu wsi i wykazu właścicieli. Z tych drukujemy tylko drugą część, .ze względu na jej właściwą wartość dla heraldyki, której pierwsza zgoła nie przedstawia. Zresztą dla rozsiedlenia szlachty posiada i ta druga część potrzebne wskazówki, podając z reguły przy każdym właścicielu nazwę jego wsi i parafię, w której ona fety.

Druga rzecz jest opracowaniem księgi podskarbińskiej nr. 8. Stanowi ona uzupełnienie materyału, zawartego w takiejże księdze nr. 7., ogłoszonej drukiem w .Heroldziez r. 1906. Gdy tamta obejmowała lata 1568 – 70, to niniejsza stanowi jej kontynuacyę w latach 1571 – 73. Materyał tu nieco odmienny niż w księgach rekognicyi. Gdy bowiem te ostatnie mają układ terytoryalny, wedle województwa w obrębie tych wedle powiatów i parafii, to księgi podskarbińskie, zawierające kwity z sum, opłacanych wprost do skarbu przez dzierżawców królewskich, z kwarty I l p., obejmowały całą Polskę. Na podstawie tych kwitów ułożony wykaz osób odnosi się zatem do różnych stron państwa polskiego.

Przy końcu dodajemy dwie tablice z wizerunkami herbów.

Dr. WI. Semkowicz.

Uwaga moja – proszę zwrócic szczególną uwagę na „nazwiska” odimienne, które mają końcówkę „–wicz”, a występują z reguły w szyku „X Y z miejscowości…”- są one raczej określeniem, że dana osoba jest synem X i niekoniecznie w dalszych dziejach pozostawała przy takowym nazwisku.WYKAZ DZIEDZICÓW DÓBR, ICH URZĘDNIKÓW, SŁUG I SPRAWCÓW POW. BIELSKIEGO.Abraham – z Zajków (par. Tykocka), współdziedzic działu.
Abramowicz Wawrzyniec – z Siepietowa – Wawrzyńców ( par. Dąbrowska), dziedzic działu tamże.
Adam – z Hryniewicz (par. Bielska), dziedzic działu tamże, używa sygnetu Gierałtowego z herbem Roch.
Adamowicz – z Franków-Dąbrowskich, dziedzic wsi.
Adamowicz Adam – z Chojanego, dziedzic działu w Kurowie (par. Kuleska), używa sygnetu Gierałtowego z Rochem.
Adamowicz Jurgi – z Rudkowa, dziedzic wsi Rudkowo (par. Goniądzka), używa sygnetu z literami S D (Sebastyan Dworak) i herbem Ślepowron.
Adamowicz Mikołaj – z Chojanego -Pawłowiąt (par. Kuleska), dziedzic działu.
Adański – , starosta pucki, 1571.
Ailiorowski (s) Jakub – , sprawca Strubicza. sekretarza jKMci w Grabowie (par. Rajgrodzka).
Alamanni Jakub – . Włoch, herbu własnego. 1571.
Aleksewicz Bartosz – z Jamiołek – Piotrowięt (par. Sokołowska), dziedzic działu.
Ancuta Józef Kuncewicz – , dziedzic działu w Hwoźnej – Ancutach (par. Bielska).
Andrzej – z Gołasiów- Mościsk (par. Kuleska), dziedzic działu, używa sygnetu Gierałtowego z Rochem.
Andrzej, Bartosz i Jan – z Senborów – Andrzejewięt (par. Jabłońska), dziedzice działu.
Andrzejowicz Bartosz – z Wojeńczów (par. Bielska), dziedzic działu, używa sygnetu z literami M R i herbem Bończa.
Andrzejowicz Hieronim – z Koziełków z Garbowa (par. Kobyleńska), dziedzic działu tamże.
Andrzejowicz Hieronim – , z Koziełków dziedzic działu w Leśniewie (par. Kobyleńska), używa sygnetu z literami IW (Jakub Wnorowski) i herbem Rola.
Andrzejowicz Iwan – z Żywkowa (par. Bielska), dziedzic działu, używa sygnetu Gierałtowegn z herbem Roch.
Andrzejowicz Jan – z Kobylina, dziedzic działu w Kobylinie Pięmęskim (par. Kobyleńska), używa sygnetu z literami IW i herbem Rola.
Andrzejowicz Marcin – z Wojnów (par. Dąbrowska), współdziedzic działu.
Andrzejowicz Marcin – z Zalesia Starego (par. Wyszeńska), dziedzic działu.
Andrzejowicz Matys – z Jeżków-Wyknów (par. Sokołowska). dziedzic.
Andrzejowicz Matys – z Ossego (par. Płońska), dziedzic działu, używa sygnetu, na którym widnieje tylko pierwsza litera D i herb Pobóg odmienny tym kształtem.
Andrzejowicz Michał – z Jamiołek – Kowalów (par. Sokołowska) współdziedzic wsi.
Andrzejowicz Salomon – z Bninów Starych albo Starej wsi (par. Sokołowska), dziedzic działu tamże.
Andrzejowicz Stanisław – ze Zbylitowa (par. Ooniądzka), dziedzic.
Anna – ze Stojanie, kasztelanka sandomirska, 1571.
Anna z Łaska – . wojewodzina poznańska, 1571, 1572.
Augustyn – z Jamiołek-Piotrowięt (par. Sokołowska), współdziedzic działu
Augustynowicz Mateusz – z Wnorów – Wypychów (par. Kobyleńska), dziedzic, herbu Rola.
Babiński Wojciech – , dziedzic wsi Babino (par. Tykocka).
Bagieński Andrzej – , współdziedzic działu w Bagieńskiem (pat. Tykocka).
Bagieński Marcin – , dziedzic działu w Bagieńskiem (par. Tykocka).
Bagieński Michał Janowicz – , dziedzic wsi Bagieńskie (par. Topiczewska).
Bagieński Mikołaj – , współdziedzic działu w Bagieńskiem (par. Tykocka).
Bajkowski Adam Piotrowicz Zawisza – , dziedzic działu w Bajkach (par. Goniądzka).
Bajkowski Herubin – , dziedzic działu w Bajkach (par. Goniądzka), herbu Luba.
Bajkowski Jakub – , dziedzic działu w Bajkach (par. Goniądzka), herbu Luba.
Bajkowski Jan Jurkowicz – , dziedzic działu w Bajkach (par. Goniądzka), herbu Luba.
Bajkowski Krzysztof – , współdziedzic działu w Bajkach (par. Goniądzka).
Bajkowski Lenart Janowicz – , dziedzic działu w Bajkach i w Chojnowie (par. Goniądzka), herbu Luba.
Bajkowski Mikołaj – , współdziedzic działu w Bajkach (par. Goniądzka).
Bajkowski Nikodem – , współdziedzic działu w Bajkach (par. Goniądzka), herbu Luba.
Bajkowski Sebastyan – , dziedzic działu w Bajkach (par. Goniądzka), herbu Luba.
Bajkowski Siemian – , współdziedzic działu w Bajkach (par. Goniądzka).
Bajkowski Stanisław – , współdziedzic działu w Bajkach (par. Goniądzka) a dziedzic działu w Monkach (par. Goniądzka), herbu Luba.
Banko Stanisław – sprawca Iwana Karpia z Brzozowej (par. Goniądzka), używa sygnetu Jakuba Gierałta z herbem Roch.
Bankowski Hrysko – , dziedzic działu w Bankach (par. Bielska), herbu Rola.
Bankowski Matys Oleskowicz – , dziedzic działu w Bankach (par. Bielska).
Baranowski Jan – , herbu Ostoja, 1569,1570, 1572.
Bartosz – z Piekutów – Urbanów (par. Domanowo), dziedzic działu tamże.
Bartoszowicz Hieronim – z Truskolasa-Olszyny (par. Sokołowska), współdziedzic działu.
Bartoszowicz Jan – z Moczydłów – Pustelników (par. jabłonia), dziedzic.
Bartoszowicz Jan – z Piekułów-Urbanów (par. Domanowo), dziedzic działu.
Bartoszowicz Krzysztof – z Olenckiego (par. Topiczewska), dziedzic, używa sygnetu Gierałtowego z herbem Roch.
Bartoszowicz Matys – z Gołasiow – Mościsk (par. Kuleska),. używa sygnetu z literami MH i herbem Ślepowron.
Bartoszowicz Matys – z Sokołow- Rusi (par. Sokołowska), dziedzic działu.
Bartoszowicz Mikołaj – z Garbowa nowego (par. Kobyleńska), dziedzic.
Bartoszowicz Szczęsny – z Warpęchów, dziedzic wsi Warpęchy – Olszanica (par. Bielska), używa sygnetu Gierałtowego z Rochem..
Barzy Stanisław – z Błozwie na Wiśniczu, wojewoda i starosta generał krakowski, śniatyński etc., 1571.
Barzykowski Marcin – . herbu Sulima, 1573.
Basieicz Sczęsny Janowicz – , dziedzic działu w Kamieńskiem – Jaskach (par. Poświęcińska), używa sygnetu z literami SD i herbem Roch.
Bąkowski Jan – , 1572, herbu Ryś. Sygnet nosi nad herbem litery M I, dowód w tem, że sygnet należał wprawdzie do przyjaciela, ale używającego tegoż samego herbu.
Beliński Klimunt – , rotmistrz IKMci zamku tykocińskiego. 1570, 1571.
Bełdowski Jan Mikołaj – ; synowie jego dziedzice wsi Wyszonki – Ruś – Wyliny (par. Wyszeńska).
Benedykt – z Samsonów (par. Jabłońska), dziedzic.
Beresko Fedor – , 1570. W sygnecie figuruje Awdaniec wywrócony, atoli litery H. V., nad herbem umieszczone, dowodzą, że to pieczęć nie własna, lecz uproszonego przyjaciela (Tabl. II. Fig. l).
Bernatowicz Dąbek – z Jabłoni, dziedzic działu w Jabłoni- Dobkach (par. Jabłonia).
Bernatowicz Jan – z Jankowiec. współdziedzic działu w Jabłonicy – Jankowcach (par. Jabłonia).
Bernatowicz Wojciech i Stanisław Woiciechowicz – z Proszanki – Barankow (par. Domanowo), dziedzice herbu Luba.
Bessler Lorincz – , puszkarz na zamku kijowskim, 1571. herbu własnego, wyobrażającego dwie ryby, w ukośny krzyż złożone (Fig. 2).
Będziński Wojciech – , puszkarz z Krakowa, 1573, herbu Oksza. Herb jest wątpliwy, gdyż na sygnecie powyżej herbu widoczną jest tylko litera A, która może oznaczać Albertus (Wojciech), ale drugiej litery, którą powinna być B, nie znać. Nie jest przeto wykluczoną możliwość. że to jest sygnet przyjaciela, którego herb nie musiał być identyczny z herbem naszego Będzińskiego.
Białobrzeski Marcin – , dziedzic wsi Białobrzegi (par. Tykocka), używa sygnetu z literami IS i herbem Pobóg.
Białoskórski Jan – , herbu Awdaniec, 1573.
Bielawski Stefan – , starosta knyszyński, 1573.
Bieliński Bartosz – , porucznik Jana Stużyńskiego, rotmistrza IKMci kijowskiego, 1572. Herb na sygnecie jest zgoła niewyraźny, a te nosi litery A O, więc nie jest to sygnet naszego Bielińskiego, lecz jakiegoś uproszonego przyjaciela.
Biełosuknia Mikołaj – , dziedzic działu w Biełosukniach (par. Goniądzka), pieczętuje się sygnetem Jakuba Gierałta z herbem Roch.
Bietkowski Andrzej – , trukczaszy królewnej Jej Mci, herbu Jezierza, 1573.
Biliński Piotr – , podstarości koniński, herbu Szeliga, 1571.
Biłuch Marcin Kazimirowicz – , dziedzic działu w Kulesiach – Bykach (par. Kuleska), pieczętuje się sygnetem Gierałta z h. Roch.
Błażkowicz Stanisław – z Dzierżków-Starejwsi (par. Poświęcińska), dziedzic działu w Dzierikach – Stankowiętach (par. Poświęcińska), herbu Roch.
Błędoszowski Wawrzyniec – , herbu Lis odmienny. Na sygnecie jednak figurują nad herbem litery S C, dowodzące, że to sygnet nie Błędoszowskiego, lecz jakiegoś uproszonego przyjaciela.
Bobola Andrzej – , herbu Leliwa, 1573.
Bobrownicki Jan – z Bobrownik, herbu Doliwa, 1573.
Bocheński Mikołaj – , pisarz zamku gostyńskiego, 1572.
Bogusko Jan – , dziedzic działu w Boguskach (par. Goniądzka), herbu Dąbrowa.
Bogusławski Andrzej – , herbu Bylina, 1571.
Bogusławski Jan – , herbu Ostoja, 1570, 1571.
Bogusławski Marcin – , 1573.
Bogusz Jan – z Boguszowej woli, podkomorzy lubelski, sekretarz IKMci, herbu Połukoza, 1572.
Bogusz Tomasz – , urzędnik Anny z Grajowa Jakubowej Łosiowej, dziedziczki Pietkowa (par. Poświęcińska), używa sygnetu Gierałta z h. Roch.
Bohdan – z Tarnów. dziedzic wsi Hwożna (par. Saraska).
Boleata Jakub – woźny ziemski, dziedzic działu w Bolesłach (par. Bielska). używa sygnetu z literami LS i herbem Pobóg o półtora krzyżu.
Bolesta Jakub Wojciechowicz – , współdziedzic działu w Bolesłach (par. Bielska).
Bolesta Michał – . dziedzic działu w Zawadach (par. Bielska), herbu jak na tab. I. fig. 1; na sygnecie jednak widnieją litery ML.
Bolesta Michał Mikołajowicz – . dziedzic działu w Bolestach (par. Bielska). używa herbu jak poprzednik.
Bolesta Stanisław Bartłomiejowicz – , współdziedzic działu w Bolestach (par. Bielska).
Boratyński Jan – , 1571, 1572.
Borowski Iliasz – , współdziedzic wsi Jwokuratowczyzna – Dubno (par. Saraska).
Borowski Jan Jedejt – , dziedzic wsi Borowa (par. Saraska). używa sygnetu Gierałta z h. Roch.
Borowski Jan Wawrzyńcewicz – . dziedzic wsi Sasiny – Wity (par. Bielska).
Borowski Piotr – , współdziedzic wsi Jwokuratowczyzna- Dubno (par. Saraska).
Borowski Walenty – , 1571.
Boruta Jan Piotraszowicz – , dziedzic działu w Chojanach – Borutach – Starej wsi (par. Kuleska).
Boruta Sebastyan Janowicz – , dziedzic działu w Biełosukniach (par. Goniądzka), używa sygnetu z herbem Bończą i literami PR .
Borzykowski Krzysztof – , kanonik uniejowski, herbu Łodzia, 1572.
Borzymowska Katarzyna Rafałowa – , dziedziczka wsi Pomiany – Łabetnik – Solnik (par. Rajgrodzka). używa sygnetu z literami IW (Jakub Wnor) i herbem Rola.
Bosczyński Jakub – . dziedzic wsi Sumki (par. Bielska).
Bozdzichów Bazar – . dziedzic działu wsi Tatary (par. Tykocka). używa sygnetu z literami SE (Stanisław Erhart) i herbem Swieboda.
Brandysz Dziwisz – , łożniczy ziemi krakowskiej, herbu Radwan, 1571.
Branicki Grzegorz – , łowczy ziemi krakowskiej, starosta niepołomski, 1572.
Branicki Jędrzej – , 1573.
Brodowski Piotr – , herbu Łada, 1571, 1572.
Broniowski albo Broniewski Stanisław – z Biezdziedzy, dworzanin IKMci koniuszy przemyski, herbu Tarnawa, 1573.
Broniowski Jan – , starosta medycki, 1573.
Broniowski Marcin – , herbu Tarnawa,1572.
Broskowski Kasper – , herbu Prus 3-ci, 1573.
Broskowski Piotr – , dziedzic działu w Woli (par. Bielska).
Brusowski Floryan – . dziedzic działu w Brusewie (par. Sokołowska).
Brusowski Lenart Janowicz – , dziedzic działu w Brusowie (par. Sokołowska).
Brusowski Matys – . współdziedzic działu w Dworakach – Stalkowiętach (par. Sokołowska), używa sygnetu Gierałta z herbem Roch.
Brusowski Stanisław Jakubowicz – , dziedzic działu w Brusowie (par. Sokołowska). herbu Gozdowa.
Bruszewski Matys – . Współdziedzic działu w Pikatach (par. Sokołowska).
Brykczy Piotrowicz – z Buczyna (par. Kuleska), dziedzic działu.
Brzeński Jan – , 1571.
Brzeski – , kanonik IKMci, 1571.
Brzeski Mikołaj – , starosta kamieniecki, chorąży nadworny, herbu Ciołek, 1573.
Brzeziński – , starosta sochaczewski, 1571. 1573.
Brzeźnicki Aleksander – , dziedzic działu w Brzeźnicy (par. Bielska). herbu Roch.
Brzeźnicki Jerzy – . dziedzic działu w Brzeźnicy (par. Bielska). herbu Roch.
Brzozogonski Piotr – , 1572.
Brzozowski Bartosz – , dziedzic działu w Brzozowie – Chrzczonach (par. Poświęcińska), używa sygnetu Gierałta z h. Roch.
Brzozowski Bernat – , dziedzic działu w Zalesiu (par. Topiczewska), używa sygnetu z literami I CH O i herbem Prawda.
Brzozowski Francisz Wojciechowicz – , dziedzic wsi Brzozowo – Maćkowięta (par. Poświęcińska), używa sygnetu Gierałtowego z Rochem.
Brzozowski Jakub – , dziedzic działu w Brzozowie – Pankach (par. Poświęcińska).
Brzozowski Jan Markowicz – , współdziedzic działu w Brzozowie – Chrzczonach (par. Poświęcińska), używa sygnetu Gierałtowego z herbem Roch.
Brzozowski Jerzy Stanisławowicz – , dziedzic działu w Brzozowie – Starejwsi (par. Poświęcińska), herbu Szeliga odmienna (Fig. 2.)
Brzozowski Krzysztof – , syn Bartosza Brzozowskiego, używa sygnetu Gierałtowego z Rochem.
Brzozowski Marcin – , dziedzic wsi Solniki – Brzozowo (par. Poświęcińska).
Brzozowski Matys Szczepanowicz – , dziedzic działu w Brzozowie – Starejwsi, używa herbu takiego jak Brzozowski Jerzy
Brzozowski Mikołaj Pawłowicz – , dziedzic działu w Brzozowie – Chrzczonach (par. Poświęcińska), używa sygnetu Gierałtowego z Rochem.
Brzozowski Mikołaj Piotrowicz – , dziedzic działu w Brzozowie – Chrzczonach (par. Poświęcińska).
Brzozowski Paweł Markowicz – , współdziedzic działu w Brzozowie – Chrzczonach (par. Poświęcińska), używa sygnetu Gierałtowego z Rochem.
Brzozowski Stanisław – , syn Piotra, woźnego ziemskiego, dziedzic działu w Brzozowie – Starej wsi (par. Poświęcińska), używa sygnetu Gierałta z herbem Roch.
Brzozowski Stanisław – , dziedzic działu w Bajkach (par. Goniądzka), używa sygnetu Gierałtowego z herbem Roch. Czy ten Brzozowski Stanisław jest identyczny z którym z poprzednich dwóch Brzozowskich Stanisławów i z którym, wiedzieć nie mogę.
Brzozowski Stanisław Łukaszowicz – , dziedzic wsi Brzozowo – Antonie (par. Poświęcińska), używa sygnetu Gierałtowego z herbem Roch.
Brzozowski Szymon Panek – , dziedzic działu w Brzozowie – Pankach (par. Poświęcińska).
Brzozowski Wojciech – , brat Marcina, używa sygnetu z literami VZ i herbem Luba odmiennym (Fig. 3).
Brzóska Fryderyk Stanisławowicz – . dziedzic działu w Brzóskach (par. Dąbrowska ).
Brzóska Jakub – , dziedzic działu w Brzóskach (par. Dąbrowska).
Brzóska Kasper – . dziedzic działu w Brzóskach (par. Dąbrowska).
Brzóska Matus Słanisławowicz – . dziedzic działu w Brzóskach (par. Dąbrowska) używa sygnetu Gierałta z h. Roch.
Brzóska Paweł – , dziedzic wsi Hihnatki (par. Topiczewska), używa sygnetu z literami IW i herbem Rola.
Brzóska Wawrzyniec Bartoszowicz – , dziedzic działu w Brzóskach (par. Dąbrowska). używa sygnetu z literami IS i herbem Rola.
Brzóska Wawrzyniec Matysowicz – , dziedzic działu w Brzóskach (par. Dąbrowska).
Buczyński Kalikst Michałowicz – , dziedzic działu w Kurowie i w Buczynie (par. Kuleska), używa sygnetu Gierałtowego z Rochem.
Budziński Sebastyan – , podkomorzy rożański, 1573, herbu Dąbrowa (Fig. 4).
Budzyński Szczęsny – , 1572.
Burzyński Kazimierz – , sługa Danigella, plebana goniądzkiego.
Burzyński Stanisław – , podsędek i poborca ziemi wiślickiej, 1573, herbu Trzywdar odmienny (Fig. 5).
Burzyński Stanisław Stanisławowicz – , dziedzic działu we Wróblach (par. Kuleska).
Bużeński Hieronim – z Bużenina, podskarbi koronny, żupnik krakowski, starosta krzeczowski, brzeźnicki etc. 1571, 1572. Na jednych sygnetach widnieje pod literami I. B. herb, jakoby Nabram, w tem odmienny, iż miejsce trzech pasów zajęły trzy kręte rzeki; natomiast na innych sygnetach widnieje Poraj z klejnotem. jakoż Bużeńscy są Porajowie. Widocznie sygnet poprzedni należał do uproszonego przyjaciela (Fig. 6).
Bużeński Jan – , herbu Poraj, 1573.
Byczyński – , starosta sochaczowski, 1572.
Bykowski Jurgi – , poseł IKMci do cara perekopskiego, 1572.
Byleński (Bylieński) – , rotmistrz tykociński. 1572.
Bylina Jan – , 1573.
Bylina Mikołaj – , podkomorzy czerski, herbu Bylina, 1573.
Byszewski Stanisław – , herbu Jastrzębiec, 1571, 1572.
C. A. – wójt krasnostawski, herbu Hołobok, 1571.
Cabortt vel Caborto – , aptekarz IKMci.
Chełmicki – , starosta rogoziński, 1573.
Chełmicki Jan – , stary żołnierz i sługa IKMci, 1572.
Chełmicki Mikołaj – , herbu Nałęcz, 1573.
Cherubin Adam – , dziedzic działu w Sepietowie – Wawrzyńcach.
Chilka Andrzej – , mieszczanin i ławnik sandomirski, sędzia, subdelegat żydów sandomirskich, 1572. Na sygnecie figuruje herb Nałęcz, ale litery są zgoła zatarte, wskutek czego nie mozna sprawdzić, czy sygnet należał do Chilki, czy też do jakiegoś uproszonego przyjaciela.
Chmielewski Jan – , szafarz królewny Jej Mci, 1573.
Chmielowski Krzysztof – , sługa Wawryna Waćkowicza z Boguszewa – Masiów (par. Goniądzka).
Chodowski Sebastyan – , 1572. Sygnet wykazuje herb Lubicz, ale litery I T, zamieszczone nad herbem, wskazują, że to jest sygnet uproszonego przyjaciela, zwłaszcza, że Chodowskich-Lubiczów herbarze nasze nie znają.
Chojeński Adam Adamowicz – , dziedzic działu w Chojanem – Gorczanach (par. Kuleska).
Chojeński Andrzej Franciszkowicz – , dziedzic działu w Chojanem – Stankowiętach (par. Kuleska).
Chojeński Hieronim – , dziekan i kanonik poznański, 1571.
Chojeński Jan – , współdziedzic działu w Buczynie i Kurowie (par. Kuleska), używa sygnetu Gierałtowego z herbem Roch.
Chojeński Jan Marcinowicz – , dziedzic działu w Chojanem – Stankowiętach, używa sygnetu z literami MH i herbem Ślepowron.
Chojeński Stanisław Janowicz –
Chojnowski Wawrzyniec Augustynowicz – , dziedzic działu w Chojnowie (par. Goniądzka), używa sygnetu z liferami IK i herbem Luba.
Chrostowski Mikołaj – , dziedzic działu w Niecieczy (par. Tykocka).
Chrystoporski Jan – , kasztelan wieluński, 1572.
Chrzanowski Tomasz – , 1572, 1573. Sygnet wskazuje herb Leliwę, ale litery AS, nad herbem umieszczone, dowodzą, że to sygnet uproszonego przyjaciela, zwłaszcza, gdy Chrzanowskich – Leliwów herbarze nasze nie znają.
Ciborowicz Mikołaj – z Borków, dziedzic działu w Borkach (par. Kobyleńska).
Ciborowicz Mikołaj – ze Stypułek – Szymanów (par. Saraska), dziedzic działu.
Ciechanowski Floryan – z Noskowa, starosta trąbski, 1571.
Ciekliński Andrzej – , herbu Awdaniec, 1571.
Cielecki Jerzy – z Wieliwsi, 1573.
Cieszanowski Stanisław – , herbu Jelita, 1571, 1572, 1574.
Cieszecki Jan – , 1571,
Cieszewski albo Cieszowski Jan – , herbu Jastrzębiec, 1583.
Cieszkowski Andrzej – , 1573.
Cieszkowski Stanisław – , pisarz żup bocheńskich, 1573.
Cieszkowski Szymon – z Ropczyc, herbu Gozdowa, 1572.
Cieszowski Jan – , patrz: Cieszewski Jan.
Cikowski Stanisław – z Wojsławic, podkomorzy ziemi krakowskiej, 1573.
Czaczkowski Jerzy – , dziedzic wsi Chodory, współdziedzic wsi Czaczki i Drozdy (par. Saraska), herbu Wilczekosy odmienne (Fig. 4).
Czajkowski Marcin – z bracią, dziedzic wsi Czajki (par. Kobyleńska), herbu Jastrzębiec, oraz dziedzic wsi Jabłonowo Katy (par. Płońska).
Czajowski Stanisław – , pisarz celny krasnostawski, 1571.
Czarnecki Balazy – , herbu Lis, 1571. Sygnet wprawdzie nosi nad herbem litery PG, a zatem jest sygnetem uproszonego przyjaciela, który jednak tegoż samego herbu używał.
Czarnkowski Stanisław Sędziwój – , referendarz IKMci, 1571.
Czarnkowski Wojciech – , kasztelan rogoziński, starosta kościeński, 1571.
Czarnkowski Wojciech Sędziwój – , generał wielkopolski, starosta pyzdrski, 1571, 1573.
Czechowski – z Klonowej i Braszowic, 1572.
Czema Achacy – , wojewoda pomorski, starosta gniewski, 1571, 1572.
Czema Fabian – , 1571, starosta sztumski, 1573 wojewoda malborski, starosta starogrodzki i grudziądzki, herbu własnego.
Czema Jan – , wojewoda malborski, 1571. W cedule mianuje się on tylko Janem, wojewodą malborskim, ale na sygnecie, którym ceduła jest opatrzona, figuruje herb Czernów ; jest to więc Jan Czema, wojewoda malborski, nieznany naszym heraldykom.
Czepowski Paweł – , herbu Jastrzębiec, 1572.
Czerniakowska – , 1573.
Czerski Stanisław – sprawca Jakuba Karwowskiego z Kroszewa.
Czessel Bonawentura – , 1572.
Czochański Grzegorz – , dziedzic działu w Heksmanach (par. Tykocka).
Czosnowski Jakub – , brat Pawła.
Czosnowski Paweł – , dziedzic działu w Kruszewie (par. Kobyleńska).
Czyrniakowski – , 1573.
Czyss Jakub – , 1571. Na sygnecie figuruje herb Prawdzic, ale litery IG, nad herbem zamieszczone, wskazują. że to sygnet uproszonego przyjaciela.
Czyzewski Bartłomiej – , herbu Doliwa, 1571.
Czyżowska Katarzyna – , wdowa po Stanisławie Czyżowskim, współdziedziczka wsi Czyżewo (par. Rajgrodzka).
Czyżowski Mateusz – , współdziedzic wsi Czyżewo (par. Rajgrodzka), używa sygnetu Jana Wójtowskiego z herbem Luba.
Danigell – , pleban goniądzki, dziedzic wsi Krzeczkowo (par. Goniądzka).
Danowscy – , dziedzice wsi Danowa (par. Rajgrodzka).
Danowski Adam – , sługa Jerzego Kurzenieckiego starościca pińskiego, herbu Ślepowron.
Daubeński Mikołaj – , herbu Połukoza, 1573.
Dąbrowski Daniel – , współdziedzic działu we wsi Wnory – Kużelic – Pisczaty (par. Kobyleńska).
Dąbrowski Jan – , współdziedzic działu we wsi Wnory – Kużelic – Pisczaty (par. Kobyleńska).
Dąbrowski Jan – , herbu Pilawa, 1572, 1573, ale sygnet jest tak niewyraźnie odbity, że można także czytać herb Turzynę.
Dąbrowski Marcin Wilk – , dziedzic działu we Włostach – Olszance (par. Dąbrowska).
Dąbrowski Stanisław – , współdziedzic działu we wsi Wnory – Kużelic – Pisczaty (par. Kobyleńska).
Dąmbkowski Wojciech – , herbu Lubicz, 1571.
Demiłowicz (?), Deez – z Hwozna-Ancutów (par. Bielska) dziedzic działu.
Dębieński Jakub – z Dębian, starosta czorsztyński, herbu Rawicz, 1572.
Dębieński Kasper – , 1573.
Dębowiecki Jan – , 1571. Sygnet, bardzo niewyraźnie odbity, zdaje się przedstawiać herb Szeligę, ale litery XM, nad herbem umieszczone, wskazują, że to sygnet uproszonego przyjaciela,
Dębowiecki Krzysztof – , 1573.
Dębowski Andrzej – , kasztelan sieradzki, starosta łęczycki, 1571, 1572.
Dębowski Tomasz – , sędzia ziemski łęczycki, herbu Jelita, 1571. 1572.
Długoborski Jan – , sprawca dzieci Bartosza Pęskiego, używa sygnetu Gierałtowego z Rochem.
Dobek Jakub – , dziedzic wsi Dobki (par. Tykocka).
Dobek Słanisław – , 1571, 1572, sędzia kamieniecki, 1573.
Dobryszewski Marcin – , 1571.
Dobrzyński Filip – , szlachcic wielkopolski, 1571.
Dołęga Jurgi – , dziedzic wsi Dołęgów (par. Dąbrowska).
Domaniewski Sebastyan – , 1573.
Domaniowski Marcin – , 1572.
Domanowska Jurgowa – , dziedziczka działu w Brusewie (par. Sokołowska).
Domanowski Bernat Stanisławowicz – , współdziedzic działu w Domanowie (par.).
Domanowski Paweł – , sprawca Jurgi Sczepanowicza dziedzica Stypułek – Swiechowiąt (par. Saraska).
Domanowski Paweł Stanislawowicz – , współdziedzic działu w Domanowie (par.).
Domanowski Piotr – , dziedzic działu w Domanowie (par.).
Domanowski Stanisław Andrzejowicz – , dziedzic działu w Domanowie (par.), używa sygnetu Gierałtowego z herbem Roch.
Domański Jan – , herbu Larysza, 1572.
Drogomir Mikołaj – , rotmistrz IKMci na zamku kijowskim, 1571.
Drohiczański Sędziwój – z Tyrawy, (Drayczansky Sedsevon). starosta opatowski, 1569. Na sygnecie figuruje kółko zegarowe jako herb, litery wszakże nad herbem zatarte, nie dozwalają zbadać, czy to sygnet własny, czy uproszonego przyjaciela (Fig. 7).
Drzyżdżek Jan – z Nowego miasta warszawskiego, 1572. Sygnet wskazuje herb Nałęcz, ale litery AG, nad herbem umieszczone, dowodzą. że to sygnet uproszonego przyjaciela. Nałęcz jest odmienny, ma bowiem gwiazdę we srodku (Fig. 8).
Dulski Jan – , starosta brański, rogoziński, suraski, 1571, 1572.
Dunin Sebastyan – , pisarz ziemi łęczyckiej, herbu Łabędź, 1572, 1573.
Dunin Spoth Piotr – , sekretarz IKMci, herbu Łabędź, 1571 i starosta piotrkowski, 1572.
Dworak Sebastyan – , woźny ziemski (bielski), herbu Ślepowron.
Dworak Walenty – , dziedzic działu w Dworakach – Stalkowiętach (par. Sokołowska), herbu Ślepowron.
Dycz vel Decyusz – z Woli, wielkorządca krakowski, żupnik olkuski, 1571, 1572, herbu własnego (Fig. 9).
Dzewleski Jan – , 1571.
Dziatkowska – , dziedziczka wsi Turosna (par. Saraska).
Dzierżanowski Jerzy – , 1571.
Dziękoński Stanisław Sczęsnowicz – , dziedzic działu w Dziękoniu (par. Goniądzka), używa sygnetu Gierałtowego z Rochem.
Dzlerżanowski Jan – , dziedzic działu w Sobiesczkach (par. Goniądzka).
Ejsymont Szczęsny – , sługa Bohdana z Tarnów, dziedzica wsi Hwoźna (par. Saraska), herbu Okręt.
Erazmowicz Andrzej – z Truskolasa – Olszyny (par. Sokołowska), współdziedzic działu.
Erhart Stanisław – , mieszczanin tykociński.
Faliboski Jan – , komornik IKMci, 1572.
Fałęcki Marcin –
Fałkowska Ewa – , żona Jakuba Fałkowskiego, dziedziczka działu w Wojnach Pogorzeli (par. Dąbrowska), herbu Ogończyk.
Fałkowski Balcer – , dziedzic wsi Fałki Bartki-Gędzieby (par. Topiczewska), używa sygnetu z literami I G I i herbem Ogończyk; jest on także (sprawcą) Marcina Grajewskiego z Dolistowa (par.).
Fałkowski Jakub – , zrazu podpisek, następnie podsędek grodzki brański, herbu Ogończyk.
Fałkowski Jakub Jerzowicz – , dziedzic działu w Fałkach – Filipach (par. Topiczewska), herbu Ogończyk.
Fałkowski Leniart – , dziedzic działu w Fałkach – Filipach – Nowosadach (par. Topiczewska).
Filip – , brat Wawrzyńca z Warzeli Wielkich, dziedzic działu w Warhelach (par. Wyszeńska).
Firlej Andrzej – z Dąbrowice, starosta sandomirski, 1573.
Firlej Jan – z Dąbrowice, 1571, wojewoda lubelski, marszałek wielki koronny, starosta rohatyński etc., 1572 wojewoda lubelski, 1573 wojewoda i jenerał krakowski, marszałek najwyższy koronny, starosta rohatyński.
Fogelweder Stanisław – , archidyakon warszawski, pleban tykociński, używa sygnetu z literami SE (Stanisław Erhart) i herbem Swieboda.
Fogelweder, Fogelwender vel Fogelwander Stanisław – , 1571, 1572, sekretarz IKMci 1568, kanclerz płocki.
Franek Wojciech Mikołajowicz – , dziedzic wsi Franki (par. Sokołowska), używa sygnetu Gierałtowego z herbem Roch.
Frącz Jan – , herbu Dębno, 1571.
Frączowicz Marcin – z Tuznowa horodniczy, dziedzic działu we wsi Tuznowczyzna (par. Ooniądzka), używa sygnetu Oierałtowego z Rochem.
Gaik Bartosz – , woźny ziemski bielski, dziedzic działu w Kropiwnicy – Gaikach (par. Kobyleńska), herbu Turzyna.
Gajowski Wawrzyniec – , proboszcz radomski, 1571.
Gałecki Jan Saczko – , poborca drohicki, herbu Korczak, 1571. Podpisał się tylko Saczko, nie Gałecki, jakoż są Saczkowie- Korczaki.
Ganel Szymon – , 1571, 1572; herb na sygnecie zgoła niezrozumiały, ale zamieszczone nad herbem litery MM dowodzą, że to sygnet uproszonego przyjaciela.
Garbowski Bronisz – , współdziedzic działu w Garbowie starym (par. Saraska).
Garniss Stanisław – , 1571 dzierżawca Barczyc, 1572 podstoli ziemi krakowskiej.
Garnissowa Zofia – z Jastkowa, 1571, 1572.
Gąsiorowska Agneza – z Markowa Łopieniów-Brzósków (par. Domanowo).
Gąsowska Urszula – , dziedziczka działu w Ossach (par. Płońska), herbu Wilczekosy odmienne (Fig. 6.).
Gąsowski Jakub – , dziedzic działu w Kuleskach-Kosówce (par. Trzcieńska), herbu Wilczekosy odmienne, jak powyż.
Gąsowski Paweł Maciejowicz – , współdziedzic działu w Oleksinie- Gąsówce (par.Saraska), używa sygnetu Gierałtowego z herbem Roch.
Gąsowski Stanisław – sprawca, Stanisława Krossowskiego z Obstułów (par. Saraska), oraz Jana Dziertanowskiego z Sobiesczek (par. Goniądzka), dziedzic działu w Zdrodach starych (par. Płońska), herbu Wilczakosa odmienna, jak powyżej.
Gąsowski Stanisław Szczepanowicz – z Tomic, dziedzic działu w Gąsówce Starawieś (par. Saraska), herbu Wilczakosa odmienna; jak powyżej.
Gąsowski Szczęsny Stanisławowicz, – współdziedzic działu w Oleksinie – Gąsówce (par. Saraska).
Gdański – z Kampnowa, 1571.
Gierałt albo Gierałtowski Jakub – , dziedzic wsi Gierałty nowe (par. Dąbrowska), herbu Roch.
Gierałt Marcin – , brat Jakuba, dziedzic wsi Senbory – Włodki (par. Jabłonia), herbu Roch.
Gieszkowski Tomasz – , 1572.
Gliński Stanisław – , sługa księżnej brunszwickiej, herbu Lubicz odmienny, 1573. jednak na sygnecie są zatarte; nie ma więc pewności, czy sygnet a zatem czy herb odnosi się do Glińskiego (Fig. 10).
Gładysz Szymon – , 1571, 1572.
Gniewosz Stanisław – z Wnurowa, poborca ziemi sandomirskiej, 1570.
Gnieźnieński – , hetman nadworny, 1571.
Gnoiński vel Gnojeński Andrzej – , 1572, 1573 starosta Nowego Miasta Korczyna.
Godarzewski Stanisław – , 1573.
Gogoliński Adam – , 1572.
Goliński (Golynski) Wojciech – , herbu Ogończyk, 1571. Ale na sygnecie widną jest nad herbem tylko druga litera W, nie jest więc pewnem, czy to nie sygnet upatrzonego przyjaciela.
Gołuchowski Andrzej – , wojski sandomirski, 1572.
Goraki Bartosz Kos – , herbu Nałęcz, dworzanin i jurgieltnik IKMci, 1571.
Gorecki Wojciech – , herbu Dryja, 1573.

Gormicki Jan – , starosta tykociński, 1572.
W wypisie z ksiąg poborowych z Podlasia z XVI w. jako starosta tykociński widnieje Jan Gormicki. Jest to błąd, gdyż w tym okresie starostą tykocińskim był Łukasz Górnicki nasz wybitny humanista.
inf. Michał Sierba

Gorski Zygmunt – , 1573.
Goryszewski Gregier – , herbu Ciołek, 1571 szafarz IKMci, 1573 szafarz królewny IMci.
Gorzycki Baltazar – , 1571.
Gosławski Adam – , rotmistrz IKMci na zamku białocerkiewskim, 1571.
Gosławski Piotr – , 1571.
Gostomski Hieronim – z Leżenic, podkomorzy sochaczewski, dworzanin IKMci, herbu Nałęcz, 1571.
Gostomski Jarosz – , herbu Prawdzic,
Gostomski Stanisław – z Leżenie, kasztelan sochaczewski, 1573.
Gozomirski Maciej – , 1572.
Górski Jakub – , podstarości grodzki ziemi bielskiej.
Górski Piotr Kostro – , dziedzic działu w Kostrach- Podsędkowiętach (par. Wyszeńska).
Górski Stanisław – , herbu Nałęcz, 1571 komornik IKMci, 1572.
Grabia Rosłaniec – herbu Boleścic, 1571.
Grabowska – , matka Jana, dziedziczka wsi Pomiany – Selistowo – Solniki (par. Rajgrodzka).
Grabowski Jan – , syn dziedziczki wsi Pomiany – Selistowo – Solniki (par. Rajgrodzka), współdziedzic działu w Biełosukniach (par. Ooniądzka), herbu Pomian.
Grabowski Paweł – , współdziedzic działu w Biełosukniach (par. Goniądzka), brat Jana.
Grabski vel Grabia Jan – , herbu Dębno, 1571.
Grajewski Andrzej – , 1572.
Grajewski Marcin – , pisarz wiski, dziedzic wsi Dolistowo (par.) i wsi Kosewo (par. Bielska), używa sygnetu, na którym widoczna tylko pierwsza litera M, oraz herb Rawa.
Gralowski (Graliowski) Jan – , 1571 pisarz komory solnej warszawskiej, 1572 żupnik skarbu króla IMci.
Grącki Mateusz – , burgrabia stężycki, herbu Łada, 1572, 1573.
Grebski Gre – ., 1573.
Groch Piotr – , wdowa po nim Hanna, dziedziczka działu w Oleksinie – Gąsówce (par. Saraska), używa sygnetu Gierałtowego z herbem Roch.
Grocholski Mikołaj – , 1573.
Grodowski Piotr – , herbu Łada, 1571. Litery jednak na sygnecie nie są widoczne, nie jest przeto wykluczoną możność, że sygnet jest przyjacielski.
Grodzicki Balcer – , herbu Łada, 1572.
Grodzki Mikołaj Stanisławowicz – , współdziedzic działu w Grodzkiem (par. Kuleska), używa sygnetu z literami SVW i herbem Rola.
Grodzki Stanisław Maciejowicz – , wspóldziedzic działu w Grodzkiem (par. Kuleska), używa sygnetu z literami SVW i herbem Rola.
Grotowski Jerzy – , podstarości rawski, herbu Rawicz, 1572.
Grudziński Walenty – , dworzanin IKMci, 1572.
Grzegorz – z Płonki – Strawieńskich (par. Płońska), dziedzic działu w Płonce kościelnej (par. Płońska).
Grzegorz, Maciej i Jan – z Piekutów-Urbanów (par. Domanowo), dziedzice działu, używają sygnetu z literami SP i herbem Roch.
Grzegorzewicz Adam – z Pisanki (par. Goniądzka). dziedzic wsi tej, uzywa sygnetu. na którym widnieje herb Holeścic. oraz pierwsza litera A.
Grzegorzowa Anna – z Fałkow-Filipów (par. Topiczewska), wdowa, współdziedziczka tamże.
Grzegorzowicz Matys – z Gdalów (par. Bielska), dziedzic działu tamże, herbu Ogończyk odmienny, jak powyżej.
Grzelowski Andrzej – , 1572.
Grzybowski Mikołaj – , 1573.
Gumowski Bartłomiej – , pisarz lubowelski, herbu Topór, 1571, 1572, 1573.
Gutkowski Jan – , herbu Lubicz, 1571, 1572.
Gyss Jakub – , 1571, herbu własnego (Fig. 1 l).
Gzowski Stanisław – , herbu Junosza, 1571.
Hajewnik Marcin – , dziedzic działu w Hryniewiczach (par. Bielska).
Hancucic Lewko Ławrynowicz – , dziedzic działu w Hwoznej – Ancutach (par. Bielska), używa sygnetu Gierałtowego z Rochem.
Hanna – z Grajowa, żona jakuba Łosia, stolnika ciechanowskiego, dziedziczka wsi Pietkowo (par. Poświęceńska).
Hatten Jan – , ekonom warmijski, herbu Leliwa, 1573.
Heksman Matys – , dziedzic działu w Heksmanach (par. Tykocka).
Herborth Jan – z Fulsztyna, kasztelan sanocki, starosta przemyski, 1572, 1573.
Herborth Stanisław – z Fulsztyna, kasztelan lwowski, starosta samborski i drohobycki, żupnik jenerał ziem ruskich, 1571, 1572, 1573, herbu Herburtowa.
Hermanowski Mateusz Janowicz – , dziedzic działu w Radulach (par. Tykocka), herbu dzwono kołowe (fig. 8).
Hincza Hanus – , herbu Ogończyk, 1572. Na sygnecie jednak liter nie widać, może zatem być sygnet uproszonego przyjaciela, gdy Hinczów Ogończyków herbarze nasze nie znają.
Hlebowiczowa Katarzyna – z Krotoszyna, kasztel. mińska, 1573.
Hronowski Lorenc – , 1571.
Hryczkowicz Mikołaj – , burmistrz z Łodzi, 1571. Sygnet przedstawia nieznaną odmianę herbu Jastrzębiec, ale widoczna nad herbem druga litera R (pierwsza zatarta) dowodzi, że to sygnet uproszonego przyjaciela (Fig. 12).
Hryniewicki Tomasz – , woźny ziemski (bialski), dziedzic działu w Hryniewiczach (par. Bielska), herbu jak na fig. 9.
Hrząscz Marcin – , 1573.
Hubarewicz Jan – sprawca Andrzeja Koryckiego z Niewodnicy (par. Saraska).
Humieński Leonard – , herbu Junosza, 1573. Umieszczone jednak na sygnecie nad herbem litery I V dowodzą, że się właściwie nazywali Umieńskimi a nie Humieńskimi.
Hyncze Aleksander – , wójt mielnicki, 1573.
Idźkowski Więcław Augustynowicz, – dziedzic działu w Fałkach – Filipach i działu w Fałkach – Włostach – Sklimowiętach (par. Topiczewska). herbu Luba odmienny. (Fig. 11.).
Irzykowiczowa Kasprowa – . dziedziczka wsi Dzieciołowo (par. Bielska).
Iwan – ze Szpaków (par. Bielska), współdziedzic wsi.
Iwanowicz Antoni i Bohdan Pawłowicz – z Kiersnowa (par. Bielska), dziedzice działu.
Jabłonowski Sczęsny Wawrzyńcewicz – , dziedzic działu we wsi Jabłonowo Niedziałki (par. Płońska), używa sygnetu Gierałtowego z herbem Roch.
Jabłonowski Stanisław – sprawca, Marcina Urbanowicza Krzyżewskiego. używa sygnetu Gierałtowego z Rochem.
Jabłonowski Stanisław Michałowicz – , dziedzic działu we wsi Jabłonowo – Niedziałki (par. Płońska).
Jabłoński Baltazar – , dziedzic wsi Jabłonia – Zębrowizna (par. Jabłonia).
Jabłoński Józef Piotrowicz – , dziedzic działu w Jabłoni Kościelnej. używa sygnetu Gierałtowego z herbem Roch.
Jabłoński Sczepanowicz Matys z bratem Pawłem – z Jabłoni, współdziedzice działu w Jabłoni – Dąbrowie (par. jabłonia).
Jabłoński Stanisław Bernatowicz – , dziedzic wsi Jabłonia – Markowięta (par. Jabłonia), herbu Jasieńczyk odmienny (Fig. 10).
Jacimirski Paweł – , 1573.
Jadwiga – , z Tęczyna wojewodzina krakowska, 1572.
Jagodziński Marcin – , 1573.
Jajko Matys – , dziedzic działu w Średnicy – Pawłowiętach (par. Dąbrowska).
Jakubowicz Baltazar – z Zalesia Starego (par. Wyszeńska), dziedzic działu.
Jakubowicz Klimunt – z Wojnów Pogorzeli i Starejwsi, dziedzic działu we wsi Wojny- Pogorzel (par. Dąbrowska).
Jakubowicz Maciej – z Niwina – Spasów (par. Bielska), dziedzic, używa sygnetu Gierałtowego z herbem Roch.
Jakubowicz Niemira – z Gołasiów-Mościsk (par. Kuleska), dziedzic działu.
Jakubowicz Paweł – z Sikorów-Pawłowiąt (par. Saraska), dziedzic działu, używa sygnetu Gierałtowego z herbem Roch.
Jakubowicz Sczęsny – z Gorskiego (par. Topiczewska), współdziedzic wsi, herbu Ogończyk odmienny; jak powyż
Jakubowicz Stanisław – z Pietrzykowa (par. Bielska), dziedzic działu tamże, używa sygnetu Gierałtowego z herbem Roch.
Jakubowicze Jurgi i Jan – z Wojnów (par. Dąbrowska), dziedzice działu, używają sygnetu Gierałtowego z Rochem.
Jakubowska Zofia Stanisławowa – , dziedziczka działu w Brzezinach – Janowiętach (par. Bielska).
Jakubowski Jakub – , sprawca Zofii Jakubowskiej z Brzezin (par Bielska), herbu Luba.
Jakubowski Jan – komornik IKMci, herbu Topór, 1571.
Jamiołkowski Paweł – dziedzic działu w Jamiołkach-Swietliku (par. Sokołowska).
Jan – , syn Sczęsnego z Kostrów – Litwy, dziedzic działu w Kostrach – Litwie (par. Wyszeńska).
Jan – syn Stanisława. dziedzic z Skłodów – Przyrusów (par. Domanowo),
Jan – z Sienna, kasztelan żarnowski, 1571.
Jan – z Tęczyna, hrabia, kasztelan wojnicki, starosta lubelski, 1572.
Janikowski Hipolit – , podsędek ziemi bielskiej, dziedzic wsi Brześcianka (par. Bielska) i wsi Rybaki (par. Goniądzka), herbu Łada.
Janowa Hanna – z Ośnik, dziedziczka działu w Ośnikach (par. Jabłonia).
Janowicz Gaweł i Michał Stanisławowicz – z Olszewa Starego (par. Topiczewska), dziedzice działu, używają sygnetu Gierałtowego z herbem Roch.
Janowicz Grzegorz – z Niwina Borowego (par. Bielska) dziedzic, używa sygnetu Gierałtowego z Rochem.
Janowicz Józef – z Wróblów (par. Kuleska). dziedzic działu, używa sygnetu Gierałtowego z herbem Roch.
Janowicz Lenart – z Drodów, dziedzic działu w Perkach – Mazowszu (par. Sokołowska), używa sygnetu Gierałtowego z herbem Roch.
Janowicz Marek – ze Zdrojek (par. Topiczewska), dziedzic.
Janowicz Michał – z Kulesiów – Wykna (par. Kuleska), dziedzic, używa sygnetu z literami GB i herbem Szeliga odmienna, jak powyżej.
Janowicz Mikołaj – z Malinowa – Kalnicy (par. Bielska), dziedzic działu.
Janowicz Mikołaj – z Olszewa starego (par. Topiczewska), dziedzic działu, używa sygnetu Gierałtowego z herbem Roch.
Janowicz Mikołaj – z Zajków (par. Tykocka), współdziedzic działu.
Janowicz Piotr – z Gdalów (par. Bielska), dziedzic działu.
Janowicz Piotr – z Grochow (par. Poświęcińska), współdziedzic działu.
Janowicz Stanisław – z Jędrali (par. Kobyleńska), dziedzic działu.
Janowicz Stanisław – z Kobosków – Siódmaków (par. Pomanowo), dziedzic.
Janowicz Tomasz – z Sikorów-Pawłowiąt (par. Saraska), , dziedzic działu.
Janowicz Więcław – z Krasowa- Wielkich (par. Domanowo), dziedzic działu.
Janowicz Wojciech – z Fałków-Jankowięt (par. Topiczewska), dziedzic działu tamże, herbu Ogończyk odmienny, jak powyż jest on zarazem dziedzicem wsi Włosły – Fałki (par. Topiczewska).
Janowicz Wojciech – z Kalinowa – Trojanków (par. Kuleska), dziedzic działu. herbu Lubicz.
Januszowski Jan – , herbu własnego, 1573 (Fig. 13).
Jasiewski Łukasz – , dziedzic działu w Kapicach (par. Kobyleńska), herbu Ciołek.
Jasiwcicz Jurek – , kleryk IKMci, herbu własnego, 1571 (Fig. 14).
Jastrzembski Adam – , pleban odelski, sacelan IKMci, 1571. Sygnet wykazuje herb Grabie, ale litery AS, nad herbem położone, dowodzą, że to sygnet uproszonego przyjaciela.
Jaślikowski Wojciech – , 1571.
Jazłowiecki Jerzy – z Buczacza, 1571 hetman koronny, 1572, 1573 i wojewoda ruski.
Jesman Jan – , dziedzic wsi Lewki (par. Bielska).
Jodko Stanisław – . dziedzic działu w Sokołach – Rusi (par. Sokołowska). herbu Gozdowa.
Jordanowa Anna – z Sieniawy, kasztelanka krakowska, herbu Leliwa, 1572, 1573.
Jozwicz Jan – z Chojanów – Borutów – Starejwsi (par. Kuleska), dziedzic działu.
Jozwicz Jan – z Chojanego-Gorczanów (par. Kuleska), dziedzic działu.
Józefowicz Jan – z Guniów, współdziedzic działu w Gołasiach – Dębie (par. Kuleska), używa herbu Szeliga odmienna; jak powyż
Józefowicz Paweł – z Jabłoni, dziedzic działu w Jabłoni – Dąbrowie (par. Jabłonia).
Józefowicz Stanisław – z Jankowiec, dziedzic działu w Jabłoni – Jankowcach (par. Jabłonia).
Józwowicz Wojciech – z Kłosków – Młynowiąt (par. Kobyleńska), dziedzic.
Jurczyński Herkules – , dziedzic wsi Saniki (par. Tykocka), herbu Ławszowa.
Jurgi – , wdowa po nim Ludmiła Kostro – Litwa, dziedziczka działu w Kostrach Litwie (par. Wyszeńska).
Jurgi z Brusewa – , współdziedzic działu w Brusewie (par. Sokołowska).
Jurgiewicz Jakub – z Siedlca, dziedzic wsi Siedlec (par. Bielska), używa sygnetu z literami SS i herbem jak na fig. 24.
Jurgiewicz Michał – z Porośli-Kijow (par. Sokołowska), dziedzic działu, używa sygnetu Gierałtowego z herbem Roch.
Jurgiewicz Sebastyan – z Dziękońskich, dziedzic działu w Dziękoniu (par. Goniądzka).
Jurgiewicz Serafin – z Tłoczowa- Proszankl (par. Domanowo), dziedzic, używa sygnetu Gierałtowego z herbem Roch.
Jurgiewicz Wojciech – z Wojnów-Szubów, dziedzic działu w Wojnach (par. Dąbrowska), używa sygnetu Gierałtowego z Rochem.
Jurgiewicze Jan i Jakub – z Jabłoni- Piotrowiec (par. Jabłonia), dziedzice, herbu Rawicz.
Jurjejowicz Jan – , herbu Niemirycz odmienny, 1571 (Fig. 15).
Kaczanowski Wojciech – , 1571.
Kadłubowski Wawrzyniec – . bojarzyn i posłaniec Jana Łoknickiego, wojskiego bielskiego.
Kalinowski Jan Stanisławowicz – z Sasinów. dziedzic wsi Sasiny – Kalinówka (par. Bielska), używa sygnetu Gierartowego z herbem Roch.
Kalinowski Krzysztof Marcinowicz – . dziedzic działu w Kalinowie – Sułkach (par. Kuleska), używa sygnetu Gierałtowego z herbem Roch.
Kalinowski Rafał – , sprawca Piotra Taruszy z Dzieciołowa (par. Dolistowska), oraz działu w Fasczach (par. Sokołowska), herbu Luba.
Kalnicki Marcin – , dziedzic działu w Wojnach – Dąbrówce, używa sygnetu Gierałtowego z herbem Roch; na innej cedule widnieją litery MK i herb Rawa.
Kalza albo Kulza Stanisław – , woźniczy królewski, 1571, 1572, 1573. Sygnet przedstawia słońce promieniste, ale litery SR, wyryte nad słońcem, dowodziłyby, że to sygnet uproszonego przyjaciela. Rzeźba jednak sygnetu i liter na nim widocznych jest tak niedołężną, że owe litery SR łatwo za litery SK wziąć można, w którym to razie i sygnet i herb należałyby do Kulzy.
Kałuski Paweł – , 1573.
Kamieński Hieronim Janowicz – , dziedzic wsi Kamieńskie – Ociosła (par. Poświęcińska), używa sygnetu z literami SD i herbem Roch.
Kamieński Jakub – , urzędnik Piotra Wesołowskiego z Białegostoku (par. Suraska), herbu Ślepowron.
Kamieński Jakub – , 1573.
Kamieński Jakub Mikołajowicz – , dziedzic wsi Kamieńskie – Wiktory (par. Poświęcińska), używa sygnetu Gierałtowego z herbem Roch.
Kamieński Szymon – , dziedzic działu w Dzierżkach – Stankowięłach (par. Pośwjęcińska).
Kapica Stanisław – , dziedzic wsi Kapice (par. Kobyleńska).
Kapusta Jakub – , syn woźnego, dziedzic działu w Brzozowie – Chrzczonach (par. Poświęcińska), używa sygnetu Gierałtowego z Rochem.
Karkut Jakub – , służebnik p. Dziatkowskiej z Turosna (par. Saraska), używa sygnetu Jana Kamieńskiego z literami IK i herbem Ślepowron.
Karnkowski Wojciech – , kasztelan rogoziński, starosta kościński, 1573.
Karp Iwan – , dziedzic wsi Brzozowa (par. Goniądzka).
Karwicki Stanisław – , oboźny IKMci, dzierżawca wsi Gołąbia, herbu Łabędź, 1571, 1572, 1573.
Karwowski Jakub – , dziedzic wsi Kroszewo (par. Rajgrodzka), używa herbu własnego (Fig. 12.).
Katarzyna – , wdowa Mateuszowa z synami Adamem i Wojciechem z Łupianki starej (par. Płońska), dziedzice działu.
Kawecki Piotr – , herbu Leliwa, 1572, 1573.
Kawiecki Świętosław – , herbu Lubicz, 1572.
Kąkolewski Stanisław – , 1571.
Kiersnowscy – , dziedzice działu w Topiczewie (par. Topiczewska), używa sygnetu z literami IL i herbem Luba.
Kiersnowski Hryć – , dziedzic działu w Kiersnowie (par. Bielska).
Kikocki Jan – , komornik IKMci. Sygnet przedstawia herb Nieczuję, ale litery I V nad herbem umieszczone, dowodzą, że to sygnet uproszonego przyjaciela.
Kikolski Tomasz – , dziedzic wsi Kikolskie, oraz działu w Jabłoni – Dobkach (par. jabłonia).
Kilianowicz Augustyn Bartoszowicz – , współdziedzic działu w Kobylinie – Piemęskim (par. Kobyleńska).
Kleryka Kasper – , 1573.
Klesczowski Jakub Łazarzowicz – , dziedzic działu w Łazarzach – Klesczewiętach (par. Rajgrodzka), używa herbu Wilczakosa odmienna (Fig. 13.).
Klimuntowicz Józef – z Rząców (par. Sokołowska), dziedzic działu.
Kloffas Piotr – ze Złotatynek, 1573.
Kluczewski Marcin – , herbu Topór, 1573.
Kłębowski Stanisław – , 1573.
Kłodziński Stanisław – , 1573.
Knibawski Wojciech – , herbu własnego, 1572 (Fig. 16).
Kobyleński Maciej – z Kobylina, dziedzic działu w Kobylinie Pięmęskim (par. Kobyleńska), używa herbu Pobóg odmienny a na sygnecie widnieją litery KZ (Fig. 14.).
Kobyleński Serafin – , dziedzic działu w Kobylinie Pięmęskim (par. Kobyleńska).
Kobyleński-Kuleski Marek – , dziedzic działu w Kobylinie – Pięmęskim (par. Kobyleńska).
Kochanowski Jędrzej – , 1571, 1572.
Kochanowski Paweł – , herbu Korwin, 1572.
Koczalewski Tomasz – , sługa królewny JejMci. Na sygnecie widny herb Sulima, ale litery IG, nad nim położone, dowodzą, że to sygnet uproszonego przyjaciela.
Koczmier Maciej Jakubowicz – , dziedzic wsi Koczmiery – Starawieś (par. Topiczewska), używa sygnetu Gierałtowego z herbem Roch.
Koczmier Maciej Jakubowicz – , dziedzic działu w Koczmierach – Wypychach (par. Topiczewska), herbu Ogończyk.
Koczmier Niemira Lenartowicz – , dziedzic działu w Koczmierach – Wypychach (par. Topiczewska), używa sygnetu Gieraltowego z Rochem.
Kołakowski Maciej – , dziedzic wsi Kołaki (par. Rajgrodzka), herbu Szeliga odmienna (Fig. 15.), a na sygnecie widnieją litery SK.
Kołakowski Matys –
Kołudzki Paweł – , herbu Brochwicz, 1573.
Komelski Jan – , krajczy królewny, herbu Trzywdar, 1573.
Komorowski Mikołaj – , poborca powiatu radomskiego, herbu Ciołek, 1573.
Konarski Augustyn – z Nowegodworu, herbu własnego, 1571, 1573 (Fig. 17).
Konarski Mikołaj – , herbu własnego, 1573.
Konarski Sczęsny – , herbu własnego, 1573.
Konarzowski Andrzej – , herbu Pobóg, 1571.
Konaszowski Andrzej – z Wysonek Wypychów (par. Wyszeńska).
Kondratowicz Mikołaj – z Wróczenia (par. Dolistowska), dziedzic, używa sygnełu Gierałtowego z herbem Roch.
Koniczycki Maciej – , pisarz żup wielickich, 1573.
Koniecki Adam – , 1571, 1572.
Koniecki Jan – , ochmistrz królowej, 1573.
Koniecki Samuel – , pocholę IKMci, herbu Odrowąż, 1571.
Koniecpolski Stanisław Przedbor – , starosta wieluński, herbu Pobóg, 1571, 1572.
Koniecpolski Zygmunt – , syn starosty wieluńskiego, 1572, 1573.
Konopacki – 1573.
Konopacki Achacy – herbu własnego, 1572.
Konopacki Jerzy – z Ditrichsdorfu, 1572, rlworzanin IKMci, 1573.
Konopnicki Jakub – , cześnik i poborca sieradzki, 1572,
Kopcia Stanisława – córki, współdziedzice działu w Fałkach – Filipach (par. Topiczewska).
Korabczyk Jan Stanisławowicz – , dziedzic działu w Grodzkiem (par. Kuleska).
Korczbokówna Anna – , żona Wojciecha Przyjemskiego, kasztelana lędzkiego, 1571.
Kordula Marcin – z Żochów (par. Domanowo), współdziedzic.
Korkusowa Anna Piotrowa – , wdowa, dziedziczka działu w Płonce kościelnej (par. Płońska).
Korniakt (Korneakt, Korniada, Korieto) Konstanty – , celnik ziem ruskich, 1572.
Korycki Andrzej – , dziedzic wsi Niewodnica – Korycki (par. Saraska).
Korycki Andrzej – , dziedzic wsi Niewodnica – Korycki (par. Saraska).
Korycki Stanisław – , herbu Radwan, 1571, 1572.
Korycki Stanisław – , 1571.
Korzecki Jakub – , 1573.
Korzybski (Korzibski) Wojciech – , herbu Boleścic, 1572, 1573.
Kosieński Trojan – , współdziedzic działu w Olszewie (par. Bielska), używa sygnetu Gierałtowego z Rochem.
Kosiński Kasper – , 1573. Na sygnecie widoczny herb Jastrzębiec i pierwsza l-litera C, druga zatarta; niewiadom o przeto, czy sygnet własny, czy przyjacielski.
Kosmarzewski Tomasz – , 1573.
Kosowski Jan – , komornik królewicza węgierskiego, herbu Grzymała, 1571.
Kosowski Janowicz – , dziedzic działu w Kuleskach – Kosówce (par. Trzcieńska).
Kossobucki Mikołaj – , poborca płocki, 1573.
Kostka Jan – ze Stembarku, 1561, 1572 kasztelan gdański. starosta tczewski.
Kostro Baltazar – , dziedzic działu w Kostrach – Podsędkowiętach (par. Wyszeńska).
Kostro Katarzyna Jurgiewiczówna – , dziedziczka działu w Jabłoni – Piotrowcach (par. jabłonia).
Kostro Krzysztof – (sprawca) Andrzeja Mroczka z Monek (par. Goniądzka), dziedzic działów w Krasowie- Czestkach Piekiełku i w Krasowie Wielkich (par. Domanowo), herbu Roch.
Kostro Marcin – , dziedzic dzału w Kostrach – Lubowiętach i Byziach, we wsi Kostry – Podsędkowięta.
Kostro Nosek – , dziedzic działu w Kostrach – Litwie (par. Wyszeńska).
Kostro Piotr Wawrzyńcewicz – , dziedzic działu w Krasowie Wielkich (par. Domanowo), herbu Roch.
Kostro Stanisław – , dziedzic działu w Jabłoni – Piotrowcach (par Jabłonia), nosi na sygnecie herb Rawa, ale litery zatarte; będzie to zapewne sygnet nie własny, lecz uproszonego przyjaciela.
Kostro-Nosek Gabryel Stanisławowicz – , dzierżawca działu w Stawierejach (par. Dąbrowska).
Kostrowski Matus – , syn Baltazara Kostry.
Kotficz Marcin – , jurgieltnik IKMci, herbu własnego, 1571, 1572.
Kotowski Stanisław – , dziedzic wsi Pieńczyki i Symany (par. Rajgrodzka), używa sygnetu z literami MS i herbem Ślepowron.
Kozłowski Jan – , herbu Poraj. 1572.
Krajewski Mikołaj – , 1571, 1573.
Krakaw vel Krakoow Reinold – , 1572, 1573.
Krakówka Jan – , dziedzic działu w Hryniewiczach (par. Bielska), herbu Ślepowron.
Kramkowscy – : Bartosz Bernatowicz i Sebastyan, dziedzice działu w Kramkówce (par. Goniądzka), używają sygnetu Gierałtowego z herbem Roch.
Kramkowski Adam – , dziedzic działu w Biełosukniach (par. Goniądzka), używa sygnetu Gierałtowego z herbem Roch.
Kramkowski Baltazar Mikołajewicz – , dziedzic działu w Kramkówce (par Goniądzka), używa sygnetu Gierałtowego z Rochem
Kraskowski Maciej – , 1571.
Krasowski Andrzej – , komornik ziemski, dziedzic działu w Krasowie – Częstkach (par. Domanowo).
Krasowski Frącz. –
Krasowski Jakub Walentowicz – , dziedzic działu w Krasowie – Wielkich (par. Domanowo), herbu Krokiew (fig. 16).
Krasowski Jan Matysowicz – , dziedzic działu w Krasowie – Częstkach (par. Domanowo).
Krasowski Kasper – , sprawca jana i Marcina Sowów z Chojanego – Stankowięt (par. Kuleska), oraz sprawca Jana Jozwicza z Chojanów – Borutów – Starej wsi (par. Kuleska), herbu Rawa.
Krasowski Krzysztof – , dziedzic działu w Łopieniu – Grochach, oraz w Krasowie Częstkach (par. Domanowo).
Krasowski Lenart – z bracią, dziedzice wsi Krasowo – Czestki (par. Domanowo).
Krasowski Matys Tomaszowicz – , dziedzic działu w Krasowie – Częstkach (par. Domanowo).
Krasowski Mikołaj – , 1572.
Krczelewski Tomasz – , sługa stajni królewny jejMci, 1573. Na sygnecie widnieje herb Sulima, ale litery IG, nad herbem zamieszczone, dowodzą, te to sygnet uproszonego przyjaciela; na innym zaś sygnecie, oznaczonym literami TK, a zatem własnym, widnieje herb Rola, lecz i taka rodzina nie jest znana.
Krczelowski Mikołaj – . 1571, 1572.
Kremlowski Franciszek – , herbu Połukoza, 1573.
Krempski Krysztof – , stolnik ziemi halickiej, rotmistrz na Kamieńcu podolskim, 1573. Herb, wyrznięty na sygnecie, bardzo zatarty, przedstawia tarczę w słup, na dwa rozdzieloną pola; w lewem polu dwa niecałe wręby, jeden pod drugim; prawe pole i litery zatarte.
Krobka – , patrz Krupka.
Kroczewski Stanisław – 1573, 1573. 247. z Krotoszyna Katarzyna, starościna barska, 1572.
Kropilnicki Mikołaj Janowicz – , dziedzic działu w Kropilnicy – Kiernoskach (par. Kobyleńska).
Kropilnicki Wojciech Jakubowicz – , dziedzic działu w Kropilnicy Kiernoskach (par. Kobyleńska).
Kroszeński Jan – , dziedzic działu w Dzierżkach (par. Poświęcińska).
Królewic Szymon – z Rusczy -, dziedzic działu w Popławach (par. Bielska).
Krupa Jakub – , niegdy dziedzic działu w Wojnach – Dąbrówce.
Krupka (Krobka) Krysztof – , komornik lKMci, herbu własnego.
Krupka (Krobka) Przestański Konrad – . sekretarz IKMci, herbu własnego, 1571, 1573.
Krupka Paweł – , herbu własnego, 1573,
Kruszewski Mikołaj Stanisławowicz – , dziedzic działu w Kruszewie- Kozikach (par. Sokołowska), używa sygnetu z literami NF i herbem Ogończyk odmienny, jak powyżej
Kruszewski Salomon Piotrowicz – , dziedzic działu w Kruszewie- Kozikach (par. Sokołowska).
Kruszewski Szymon – , dziedzic działu w Roskach – Ziemakach (par. Płońska) oraz współdziedzic działu w Roskach – Trojankach (par. Płońska).
Kruszewski Wojciech – , współdziedzic działu w Roskach – Trojankach (par. Płońska).
Kruszowski Stanisław – , dziedzic działu w Kruszewie (par. Kobyleńska).
Krzczelewski – , patrz Krczelowskl.
Krzecki Jan – , 1572, 1573.
Krzemieński Mikołaj – , 1572, 1573. Sygnet wyobraża herb Jelita, ale położone nad herbem litery SW wskazują, że to sygnet uproszonego przyjaciela.
Krzepicki Walenty – , pisarz skarbu koronnego, herbu Syrokomla, 1572, 1573.
Krzycki Andrzej – , wójt międzyrzecki 1571, herbu Kita.
Krzykowski Franciszek – , herbu Połukoza, 1573.
Krzysztoporski Jan – , kasztelan wieluński, 1572.
Krzywiecki Krysztoł – , 1573.
Krzywkowski Franciszek – , herbu Połukoza, 1571.
Krzyżanowski Marcin – , 1571.
Krzyżewski Wojciech Szczepanowicz – , dziedzic działu w Krzyżewku-Mytkach (par. Płońska), używa sygnetu Gierałtowego z herbem Roch.
Krzyżowski Rosko Idzi – (sprawca) Stanisława Wnuka, woźnego ziemskiego, używa sygnetu Gierałtowego z herbem Roch.
Księski Seweryn – , 1572.
Kukowski Tomasz Jurgiewicz – , dziedzic wsi Kukowo (par. Rajgrodzka).
Kulesza Jan – , dziedzic wsi Kulesie Rokitnica i Ciarnowo (par. Kuleska).
Kulesza Jerzy Marcinowicz – , dziedzic działu w Kuleszach (par. Goniądzka), używa sygnetu, na kt6rym widoczna tylko pierwsza litera A i herb Luba,
Kulesza Michał Marcinowicz – , dziedzic działu we wsi Kuleszach (par. Goniądzka), herbu Ślepowron.
Kulesza Piotr – , dziedzic działu w Choboczkach (par. Tykocka), używa sygnetu Gierałtowego z Rochem.
Kulesza Stanisław Janowicz – , dziedzic działu w Kuleszach (par. Goniądzka).
Kulesza Stanisław Janowicz – , dziedzic działu w Kuleszach (par. Goniądzka), używa sygnetu z literami MB i herbem Dąbrowa.
Kulesza Tomasz – , dziedzic działu w Choboczkach (par. Tykocka).
Kulesza Więcław – , wożny ziemski, dziedzic wsi Kulesie podawcze i Kulesie podlipne (par. Kuleska), używa sygnetu Gierałtowego z herbem Roch.
Kulikowskl Marcin Saczyłło – , dziedzic wsi Saczyły-Kulikowo (par. Goniądzka).
Kumelski Jan – , krajczy królewny, herbu Trzywdar, 1573.
Kurzelewski vel Kurzelowski Tomasz – , herbu Sulima, sługa królewny jejMci, 1573. Na sygnecie z Sulimą widnieją litery Te, które można czytać Thomas Curzelowski; ale na innej cedule tegoż Kurzelewskiego widnieje herb Rola i litery TK, które już niewątpliwie oznaczają Tomasza Kurzelewskiego, tak, że sygnet ze Sulimą należy uważać jako sygnet uproszonego przyjaciela.
Kurzelowski Andrzej – , 1573.
Kurzeniecki Jerzy – , starościc piński, dziedzic wsi Jasionówka, Kalinówka, Słomianka, Stara wola i Sobótki (par. Knyszyńska).
Kurzyna Mikołaj – , dziedzic wsi Kurzyny (par. Kobyleńska), dziedzic działu w Garbowie starym (par. Saraska).
Kutyłowski Jan – , 1573.
Lanckoroński Krysztof – z Brzezia, kasztelan małogojski, 1573.
Lanckoroński Mikołaj – z Brzezia, dzierżawca Balin i Nowosiółek, 1571.
Laski Aleksander – herbu Prawdzic, starosta chełmski, 1572.
Laskowski Przecław – , herbu Lesczyc, 1571.
Lasocki Jakub – , kasztelan łęczycki, 1571, 1572.
Lasocki Krysztoł – , starosta gostyński, 1571, 1573.
Latalski Stanisław – , starosta człuchowski i inowłocławski, 1572, 1573.
Lecka Eułonnia – , łożniczyna IKMci, 1573.
Lekarski (Liekarski) Jan – , herbu Połukoza, 1572, 1573.
Lekiński Hieronim – , kasztelan nakielski, 1572.
Lenartowicz Maciej – z Fałków-Filipów (par. Topiczewska), współdziedzic działu tamże.
Lenartowicz Matys – z Topiczewa ., dziedzic działu w Topiczewie (par. Topiczewska), używa sygnetu z zatartemi literami i herbem Ogniwo tym kształtem: o; na innej cedule tytułuje się dziedzicem wsi Topiczewo – Słącino i Moskwino (par. Topiczewska), a na sygnecie widnieją litery MT (Maty s Topiczewski) i herb Ogniwo odmienne (Fig. Z1), co może być wzięte także za herb Kuszabę.
Lesczyński Floryan – , herbu Poraj odmienny, 1573 (Fig. 18).
Lesczyński Mateusz – , 1573.
Lesczyński Stanisław – , 1572.
Leszczyński Sebastyan – , dziedzic wsi Ostasze (par. Saraska), używa sygnetu Gierałtowego z Rochem.
Leśniewski Jan Stanisławowicz – , dziedzic wsi Leśniewo (par. Kobyleńska), używa sygnetu Gierałtowego z herbem Roch.
Leśniowski Jakub – , 1572. Na sygnecie herb zgoła niewyraźny i litery I I, a więc sygnet uproszonego przyjaciela.
Lewicka Anna – z Porycka, sędzina ziemska bielska, dziedziczka wsi Niewodnica – Koźmy – Złotniki – Dolistowo (par. Saraska), wsp6łdziedziczka wsi Mikicino (par. Goniądzka), używa sygnetu z literami GP i herbem Ślepowron.
Lewicki Jan – , 1573. Na sygnecie widnieje herb Kuszaba, ale litery zatarte nie dozwalają ocenić, czy to sygnet własny, czy uproszonego przyjaciela.
Leżeński Jan – , stolnik sandomirski 1572.
Lichniewski Andrzej – , dziedzic wsi Borki (par. Kobyleńska), używa sygnetu Gierałtowego z Rochem.
Ligięza Mikołaj – z Bobrku, kasztelan zawichojski, starosta biecki i żydaczowski, 1573.
Lipiczewski Jakub Janowicz – , dziedzic działu w Topiczewie(par. Topiczewska).
Lipnicki Krysztoł – , 1573.
Lipski Jan – , dziedzic wsi Studziwody (par. Bielska).
Lipski Krysztoł – , rotmistrz IKMci, 1571, 1573.
Lubicki Adam – , burmistrz rajgrodzki.
Lubomirski Ioachim – umarł przed r. 1571.
Lubomirski Mikołaj – z Grabia, 1571-1573 dzierżawca tymbarski.
Lubomirski Stanisław – ze Sławkowic, 1571.
Lubomirski Stanisław – z Lubomirza, 1571.
Lubowiecki Stanisław – , będący przy pacholętach lKMci, herbu Kuszaba, 1571.
Lutomirski Baltazar – z Chełmice, starosta sieradzki, 1572, 1573.
Lutomirski Mikołaj – , herbu Jastrzębiec, 1571.
Lutosławski Jan – , herbu Jelita, 1572 1573.
Łapa Frącz Piotrowicz – , dziedzic wsi Łapy – Wity (par. Saraska), używa sygnetu Gierałtowego z Rochem.
Łapa Mikołaj Maciejowicz – , dziedzic działu w Łapach – Bursiętach (par. Saraska), używa sygnetu Gierałtowego z herbem Rohc.
Łapa Mikołaj Stanisławowicz – , dziedzic wsi Łapy – Dębowizna (par. Saraska), herbu Bolesta odmienny (fig. 17).
Łapa Sczęsny Mikolajowicz – , dziedzic działu w Łapach – Bursiętach (par. Saraska).
Łascz Aleksander – starosta chełmski, herbu Prawdzic, 1571, 1573.
Łascz Strzemielecki Stanisław – , 1571.
Łasczowa Anna – z Wielopola, 1573.
Łaski Mikołaj – , krajczy koronny, 1571.
Łatka Stanisław Wojciechowicz – , dziedzic działu w Kobylinie Pięmęskim (par. Kobyleńska).
Łącki Jan – , komornik IKMci, herbu Puchała, 1572.
Łączyński Mikołaj – , pisarz skarbu koronnego, herbu Nałęcz, 1571, 1572, 1573.
Łączyński Stanislaw – , urzędnik probostwa bielskiego, herbu Kościesza.
Łękocki Wojciech – , 1571.
Łoknicki Jan – , wojski bielski, dziedzic wsi Łoknica, Miekisze i Lenowo (par. Bielska).
Łomnicki Walenty – , 1573.
Łopieński Jan – , współdziedzic działu w Łopieniu – Grochach (par. Domanowo).
Łopieński Jan Jerzowicz – , dziedzic działu w Łopieniu – Grochach (par. Domanowo).
Łopieński Mikołaj Jakubowicz – , dziedzic działu w Łopieniu – Grochach (par. Domanowo).
Łopieński Piotr Pawłowicz – , współdziedzic działu w Łopieniu – Grochach (par. Damanowo).
Łopieński Stanisław Marcinowicz – , współdziedzic działu w Łopieniu – Grochach (par. Domanowo).
Łopieński Wojciech – , woiny ziemski, dziedzic działu w Łopieniu – Grochach (par. Domanowo).
Łopieński Wojciech Stanisławowicz – , dziedzic działu w Łopieniu – Grochach (par. Domanowo).
Łoś Jakub – , stolnik ciechanowski.
Łuba Jan Wojciechowicz – , dziedzic działu w Łubinie (par. Bielska), herbu Luba.
Łuba Mateusz Piotrowicz – , dziedzic działu w Łubinie (par. Bielska), herbu Luba.
Łubiński Nikodem Piotrowicz – , dziedzic działu w Łubinie (par. Bielska), herbu Luba.
Ługowski Szymon – , proboszcz miechowski, pisarz skarbu koronnego, herbu Junosza, 1571, 1572.
Łukaszowicz Frącz – z Raciborow – Nowejwsi (par. Sokołowska), dziedzic działu, używa sygnetu Gierałtowego z herbem Roch.
Łukaszowicz Jakub – z Fałków-Filipów (par. Topiczewska), dziedzic działu tamże, herbu Ogończyk.
Łukaszowicz Jan – ze Skrzypków (par. Bielska), dziedzic działu, używa sygnetu z literami I S i herbem Pobóg odmienny, jak powyżej.
Łukaszowicz Marcin – z Kostrów – Litwy
Łukaszowicz Mikołaj – z Grochow (par. Poświęcińska), dziedzic działu.
Łukaszowicz Rafał – z Sikorów-Piołrowiat (par. Saraska), dziedzic działu.
Łukaszowicz Stanisław – z Kramkówki (par. Goniądzka), dziedzic działu.
Łukawscy Wojciech i Nikodem – , dziedzice działu w Łukawicy (par. Topiczewska), używają sygnetu z literami IW (Jakub Wronowski) i herbem Rola.
Łukawski Andrzej Janowicz – , dziedzic działu w Łukawicy (par. Topiczewska), używa sygnetu Gierałtowego z herbem Roch.
Łukawski Jakub – , 1572.
Łukawski Jan Janowicz – , dziedzic działu w Łukawicy (par. Topiczewska), używa sygnetu Gierałtowego z herbem Roch.
Łukawski Wawrzyniec Janowicz – , dziedzic działu w Łukawicy (par. Topiczewska), używa sygnetu Gierałtowego z herbem Roch.
Łuniewski Andrzej –
Łupieński Andrzej Mateuszowicz – , dziedzic działu w Łupiance starej (par. Płońska), używa sygnetu Gieraltowego z Rochem.
Łupieński Erazm Pawłowicz – , dziedzic działu w Łupiance starej (par. Płońska).
Łupieński Jakub Stanisławowicz – , dziedzic działu w Łupiance starej (par. Płońska).
Łupieński Jan – , dziedzic działu w Łupiance starej (par. Płońska).
Łupieński Marcin Maciejowicz Werdzej – , dziedzic działu w Łupiance starej (par. Płońska).
Łupieński Michał – , dziedzic wsi Płonka – Koziełki (par. Płońska).
Łupieński Michał Wojciechowicz – , dziedzic wsi Łupianka nowa (par. Płońska), używa sygnetu Gierattowego z herbem Roch.
Łupieński Sebastian – , dziedzic działu w Łupience starej (par. Płońska).
Łupieński Zygmunt – , dziedzic działu w Łupience starej (par. Płońska), używa sygnetu z literami PS (Piotr Seronos) i herbem Pobóg odmiennym (fig. 18).
Łyczko Mikołaj – , dziedzic z Mnia i Kalinowca (par. Domanowo).
Maciej ojciec Stanisława – z Senborów-Jakubowiąt (par. Jabłońska). dziedzic, używa sygnetu Gierałtowego z herbem Roch.
Maciejowicz Grzegorz – z Brzozowa-Korabiów (par. Poświęceńska ), dziedzic działu tamże, używa sygnetu Gierałtowego z Rochem.
Maciejowicz Grzegorz – z Zajków (par. Tykocka), dziedzic działu.
Maciejowicz Jan – z Kostrów-Litwy (par. Wyszeńska)
Maciejowicz Jan – z Kropilnicy – Raciborów (par. Kobyleńska), dziedzic działu.
Maciejowicz Jan – ze Stawierejów (par. Dąbrowska). dziedzic działu, używa sygnetu Gierałtowego z herbem Roch.
Maciejowicz Krzysztof – z Boguszów- Tresczkowa (par. Topiczewska), dziedzic działu tamże, używa sygnetu z literami VP i herbem Gozdowa.
Maciejowicz Mikołaj – z Żochów (par. Domanowo), współdziedzic.
Maciejowicz Sczepan – z Fasczów ( par. Sokołowska), dziedzic działu, używa sygnetu Gierałtowego z herbem Roch.
Maciejowicz Sebastyan – , sienniczy IKMci, herbu Boleścic, 1572, 1573.
Maciejowicz Stanisław – z Piekutów, dziedzic działu tamże (par. Domanowo), używa sygnetu Gierałtowego z herbem Roch.
Maciejowicz Wawrzyniec – z BrulOwa (par. Sokołowska). dziedzic działu tamże, używa sygnetu z literami IM i herbem Rola.
Maciejowicz Wojciech – z Perk (par. Sokołowska), dziedzic, herbu Ogończyk odmienny, na sygnecie wszelako widnieją litery NF, jest to zatem sygnet uproszonego przyjaciela.
Maciejowski Mikołaj – , kasztelan rawski, starosta spiski, 1572.
Maciejowski Stanisław – , starosta zawichojski, 1573.
Macienowski Stanisław – , dzierżawca zawichojski, 1573.
Magdalena – z Zakliczyna, kasztelanka sandomirska, herbu Trąby, 1572.
Makowczyna – , wdowa, współdziedziczka działu we wsi Dzierzki – Janowięta (par. Poświęcińska).
Makowski Jan Wojda Wojciechowicz – , dziedzic działu w Makowie (par. Kobyleńska), używa sygnetu Gierałtowego z herbem Roch.
Makowski Michał Mateuszowicz – , dziedzic działu w Makowie (par. Kobyleńska), używa herbu Wilczekosy odmienne (fig. ] 9).
Makowski Mikołaj – , ksiądz, pleban Kobyleński, herbu Wilczekosy odmienne (fig. 20).
Makowski Stanisław Jurgiewicz – , dziedzic działu w Makowie (par. Kobyleńska), używa sygnetu z herbem Rola i pierwszą z dwóch liter, l.
Malik Jakub – , dziedzic działu w Jabłoni – Dobkach (par. jabłoria).
Malinowski Jan Oleksowicz – , dziedzic działu w Kalnicy – Malinowo (par. Bielska).
Malinowski Jerzy – , dziedzic działu w Kalnicy – Malinowo (par. Bielska), herbu Ślepowron.
Malinowski Stanisław – z Krasowa Częstek (par. Domanowo), herbu Ślepowron; na innej jednak cedule używa sygnetu z herbem Wilczakosa odmienna (fig. 21).
Małgorzata – wdowa Zygmunta z Wojnów, dziedziczka działu w Wojnach Pogorzeli (par. Dąbrowska), używa sygnetu z literami I L i herbem Luba.
Małochowski Mikołaj – , sekretarz IKMci, 1571.
Manowski Gabryel – , komornik królewny, 1572 Sygnet przedstawia herb Janinę, lecz litery LL, nad herbem umieszczone, dowodzą, że to sygnet uproszonego przyjaciela.
Marcinowicz Andrzej – z Budlewa (par. Topiczewska), dziedzic działu tamże, używa sygnetu Gierałtowego z herbem Roch.
Marcinowicz Jan – , z Kowalów współdziedzic wsi Jamiołki – Kowale (par. Sokołowska).
Marcinowicz Matys – z Kalinowa. Sulków (par. Kuleska), dziedzic działu, używa sygnetu Gierałtowego z herbem Roch.
Marcinowicz Matys – z Kulesiów-Litwy-Maćkowiąt (par. Kuleska), dziedzic działu, używa sygnetu z literami MC i Jastrzębcem.
Marcinowicz Paweł – z Jamiołków – Kłosów (par. Sokołowska), dziedzic działu.
Marcinowicz Roman – z Brzeźnicy (par. Bielska). dziedzic działu tamże, herbu Roch.
Marcinowicz Stanisław – z Garbowa (par. Kobyleńska), dziedzic działu tamże.
Marcinowicz Stanisław – z Rosków-Ziemaków (par. Płońska), współdziedzic działu, używa sygnetu Gierałtowego z herbem Roch.
Marcinowicz Stanisław – z Truskolasa – Olszyny (par. Sokołowska), współdziedzic działu, używa sygnetu Gierałtowego z herbem Roch.
Marcinowicz Wojciech – z Kulesek, współdziedzic działu w Kuleskach-Kosówce (par. Trzcieńska).
Marcinowicz Wojciech – z Sikorów – Barczycki (par. Saraska) dziedzic.
Markowicz Maciej – , z Magnusów (par. Goniądzka) dziedzic działu, używa sygnetu z literami KP i herbem Ślepowron.
Markowicz Stanisław – , dziedzic wsi Pisczaty – Piotrowce (par. Saraska).
Markowicze Stanisław i Jan – z Mojków – Woli – Truskolasów (par. Saraska), współdziedzice.
Markowski Maciej – , dziedzic wsi Markowo – Łopienie – Brzóski (par. Domanowo).
Marszałkowski Wojciech – , herbu Wieniawa, 1571.
Masłowski Gabryel – , wojski wieluński, 1572.
Matysowicz Stanislaw – de Golasie, sprawca Mateusza Wojciechowicza z Gołasiów, herbu Kościesza odmienna (Fig. 7.). ;
Matysowicz Stanisław – z Gołasiów-Gorek (par. Kuleska), dziedzic wsi, herbu Kościesza.
Matysowicz Stanisław – z Gołasiow-Pusczy (par. Kuleska), dziedzic, herbu Kościesza.
Mąka Marcin – z Wnorów, dziedzic działu we Wnorach – Kużelicu – Pisczatach (par. Kobyleńska), herbu Rola.
Mdzewski M. – 1573.
Męciński (Meczinski) Józef – , 1572.
Męciński (Meczinsky) Łukasz – , herbu Lubicz odmienny, 1573 (Fig. 19).
Męciński Krysztof – , landwójt drohiczyński, 1571.
Mężyk Stanisław – z Putniowic, stolnik ziemi krakowskiej, starosta sądecki, herbu Wieniawa, 1571, 1572.
Michał – z Gołasiów-Dębów (par. Kuleska), dziedzic działu.
Michałowicz Andrzej – z Pietrzykowa (par. Bielska), dziedzic działu tamże.
Michałowicz Józef – z Gołasiów-Dębów (par. Kuleska), dziedzic działu.
Michałowicz Marcin – z Chojanego, dziedzic działu w Chojanem – Pieckach.
Michałowicz Mojżesz – z Wróblów (par. Kuleska), dziedzic działu, używa sygnetu Gierałtowego z herbem Roch.
Michałowicz Paweł – z Fałków. Jankowiąt (par. Topiczewska), dziedzic działu tamże, herbu Ogończyk odmienny (Fig. 5.).
Michałowicz Piotrasz – z Hryniewicz (par. Bielska), współdziedzic działu.
Michałowicz Sebastyan – z Pogorzelskich (par. Saraska), dziedzic działu tamże, używa sygnetu Gierałtowego z herbem Roch.
Michałowicz Walenty – z Grodzkiego (par. Kuleska), dziedzic działu tamże, używa sygnetu Gierałtowego z herbem Roch.
Michałowicze Jan i Sebastyan – z Truskolasów- Niwiska (par. Sokołowska), dziedzice działu, używają sygnetu Oierałtowego z Rochem.
Mieczkowski Stanisław – , dziedzic wsi Pomiany – Toczyłowo (par. Rajgrodzka).
Mielecki Mikołaj z Mielca albo – , wojewoda podolski, 1571
Mieleszko Jan – , wójt antoniewski, dziedzic działu w Hryniewiczach (par. Bielska), herbu Rola.
Mierzwiński Józef – . dziedzic działu w Topiczewie (par. Topiczewska), używa na sygnecie herbu Ogniwa tym kształtem: o, litery wszakże na sygnecie są zatarte.
Miescki Maciej – z ziemi dobrzyńskiej, herbu Lubicz, 1571.
Mikolaj i Rafał – z Sokołów. Rusi i Franków, dziedzice działu w SokołachRusi (par. Sokołowska).
Mikołaj – z Niereśli (par. Ooniądzka). dziedzic wsi Sikory – Niereśla (par. Gomądzka) używa sygnetu Gierałtowego z herbem Roch.
Mikołaj i Jurgi – z Warpęchów (par. Bielska), dziedzice działu w Wyszkach kościelnych itd. (par. Bielska).
Mikołajewski Jan – , herbu Awdaniec, 1571.
Mikołajowicz Augustyn – z Makowa, współdziedzic działu w Makowie (par. Kobyleńska).
Mikołajowicz Augustyn – z Roskow-Ziemakow (par. Płońska), współdziedzic działu.
Mikołajowicz Bartosz – z Czosnowa, dziedzic działu w Kurowie (par. Kuleska), używa sygnetu Gierałtowego z Rochem.
Mikołajowicz Brykczy i Szymon Hieronimowicz – z Szepietowa podleśnego (par. Dąbrowska), dziedzice, używają sygnetu Gierałtowego z Rochem.
Mikołajowicz Jakub – z Wojnów (par. Dąbrowska) współdziedzic działu.
Mikołajowicz Jan – z Krasowa – Wielkich (par. Domanowo), dziedzic działu.
Mikołajowicz Jan i Marcin Jerzowicz – z Zawadów (par. Bielska), dziedzice działu, używają sygnetu z literami LS i herbem Pobóg odmienny, jak powyżej.
Mikołajowicz Krzysztof – z Truskoleśnych – Lachów (par. Sokołowska), dziedzic działu, używa sygnetu z literami C L (Cristof Lacki ?) i herbem Bogorya odmienna (Fig. 28),
Mikołajowicz Michał – z Jankowiec. współdziedzic działu w Jabłoni – Jankowcach (par. Jabłonia). używa sygnetu Gierałtowego z herbem Roch.
Mikołajowicz Stanisław – z Markowej woli (par. Domanowo), dziedzic, używa sygnetu Gierałtowego z herbem Roch.
Mikołajowicz Stanisław – z Włostów-Olszanki, dziedzic działu tamże.
Mikołajowicz Szczęsny i Szymon – z Chojanow – Borutów – Starej wsi (par. Kuleska), dziedzice działu, używają sygnetu Gierałtowego z herbem Roch.
Mikołajowicz Wawrzyniec – z Pułazia – Kostrow, dziedzic, używa sygnetu Gierałtowego z herbem Roch.
Mikosz Marcin – , współdziedzic działu w Buczynie (par. Kuleska).
Mikuliński Mikołaj – , poborca bracławski i winnicki, 1572.
Milewski Marek – , dziedzic wsi Milewo (par. Tykocka).
Miłkowski Andrzej – , herbu własnego (fig. 22).
Miłobęcki Wojciech – , 1573.
Miłoszewski Jan – , herbu Kościesza, 1571.
Minor Adryan – , herbu Połukoza, 1571.
Misoraeus Wilhelmus – , medicus et astronomus civitatis Gedanensis, 1572. Sygnet wykazuje herb Poraj, ale litery WO, nad herbem umieszczone, dowodzą, że to sygnet uproszonego przyjaciela.
Młodziejowski Jacynt – , pisarz skarbu IKMci, herbu Ślepowron, 1571, 1572.
Mniszek Jan – z Wielkich Kuńczyc, starosta krasnostawski, 1573.
Mniszek Jerzy – , starosta sanocki i sokalski, 1573.
Mniszek Mikołaj – , starosta osiecki, 1578.
Mniszkówna Barbara – z Wielkich Kończyc, wojewodzina krakowska, starościna gar wolska, dzierżawczyni rębkowska, 1573.
Moczydło Andrzej Marcinowicz – , dziedzic wsi Moczydły – Stankowięta (par. Dąbrowska), używa sygnetu Gierałtowego z Rochem.
Moczydło Stanisław – , dziedzic działu w Jabłoni – Piotrowcach (par. jabłonia).
Modzelewski Bartosz – , 1572.
Mojkowski Sebastyan – , współdziedzic wsi Mojki – Wola – Truskolasy (par. Saraska ).
Mokalnicki Klas – , dziedzic działu w jabłoni kościelnej (par.). herbu Roch odmienny.
Molski Jakub – , herbu Prawdzie, 1571.
Molski Stanisław – , komornik IKMci, herbu Prawdzic, 1571.
Moniuszko Grzegorz Marcinowicz – , dziedzic działu w Kuczynie – Bohdańcach (par. Goniądzka), herbu Pobóg.
Moniuszko Jan Mikołajowicz – , dziedzic wsi Moniuszki (par. Goniądzka), herbu Po bóg.
Moraczewski Wojciech – , podpisek miasta Drohiczyna, 1571.
Moretho Daniel – , cawalcotor IKMci, 1672.
Mościcki Paweł – poborca bielski, 1571, 1573.
Mościczny Walenty Pawłowicz – , dziedzic działu w Gołasiach Mościskach (par. Kuleska), używa sygnetu Gierałtowego z herbem Roch.
Mroczek Andrzej – , dziedzic działu w Mroczkach -kamionce, działu w Boguskach (par. Goniądzka), działu w KuleskachKosówce (par. Trzcieńska) oraz działu w Chojnowie (par. Goniądzka), używa sygnetu z literami CK (Cristof Kostro), oraz herbem Roch; jest on takie sprawcą Piotra Rutkowskiego z Rudkowa.
Mroczek Andrzej Aleksiewicz – z Kamionki, dziedzic działu w Monkach (par. Goniądzka). używa sygnetu z literami AR i herbem Dąbrowa.
Mroczek Rosłan – , dziedzic działu w Chojnowie (par. Goniądzka) , działu w Mroczkach – Kamionce i działu w Boguskach (par. Goniądzka). uiywa sygnetu z literami CK (Cristof Kostro) i herbem Roch.
Mroczyński Wawrzyniec – , herbu Dryja, 1573.
Mrowiński Maciej – , succolector contributionum terrae Velunensis, burgrabia zamku wieluńskiego, herbu Nowina, 1572.
Murtazy Suluma Sczęsny – , Tatarzyn, dziedzic działu we wsi Tatary (par. Tykocka).
Mysłowski Jan Marciszowicz – , dziedzic wsi Mysłki (par. Dąbrowska), używa sygnetu Gierałtowego z herbem Roch.
Myszkowska Jadwiga – , z Tęczyna wojewodzina krakowska, starościna ratnieńska, 1573.
Myszkowski Zygmunt – z Mirowa, starosta oświecimsld i zatorski, herbu jastrzębiec, 1572.
Myślok Sebastyan – , współdziedzic wsi Plewki (par. Dąbrowska).
Nadolski Maciej – , 1573.
Nadolski Stanisław – , 1573.
Nagorka Michał –
Nagórka Krzysztof – dziedzic wsi Nagórki (par.).
Nagórski Jan – , towarzysz Adama Gosławskiego, rotmistrza IKMci na zamku białocerkiewskim, 1571, 1572. Sygnet, opatrzony literami SS, przedstawia odmianę herbu Boleścic, w tem polegającą, ze pod podkową miasto krzyza jest półtora krzyza. Jest to sygnet uproszonego przyjaciela (Fig. 20).
Naramowski Andrzej – , kanonik włocławski, herbu Łodzia, 1572.
Naropiński Jan – , kustosz umiejowski, herbu Bylina, 1572.
Narwid (Narwyd) Wawrzyniec – , 1571. Sygnet wyobraza herb Jastrzębiec, ale umieszczone nad nim litery IZ dowodzą, ze to sygnet uproszonego przyjaciela.
Nawrocki Maciej – , 1571. Na sygnecie widny herb Jastrzębiec, nad którym dochowała się tylko pierwsza litera M, druga zatarta, wobec czego niepodobna ocenić, czy to sygnet własny, czy uproszonego przyjaciela.
Nieborski Adam – , herbu Prawdzie, 1571, piwniczny winny IKMci, 1573 piwniczny królewny JejMci.
Nieciecki Jan – , dziedzic działu w Niecieczach (par. Tykocka).
Nieciecki Matys Marek – , dziedzic działu w Niecieczach (par. Tykocka).
Niedźwiedzki Paweł – z Gołubia, miasta pruskiego, 1571. Sygnet przedstawia herb Boleścic, ale litery nad herbem, zatarte, nie dozwalają ocenić, czy to sygnet własny, czy uproszonego przyjaciela.
Niemiec Jakub – , 1562.
Niemierzycki Jan – , herbu Samson, 1573
Niemojewski Jakub – , 1572.
Niemojewski Jan – , 1571.
Niemojewski Mikołaj – , 1571,
Niemojewski Wojciech – . Surrogat grodzki inowłocławski, 1571.
Nieniewski Jędrzej – , herbu Grzymała, 1571.
Niewierowski Michał – sprawca Józwy Taruszy z Dzieciołowa (par. Dolistowska), herbu Luba.
Niwiński Andrzej – , dziedzic działu w Zółtkach – Malinowie (par. Bielska) używa sygnetu Gierałtowego z herbem Roch.
Niwiński Benedykt – , dziedzic działu w Żółtkach – Malinowie (par. Bielska), herbu Kuszaba.
Niwiński Sebastyan – , dziedzic wsi Niwino- Starawieś (par. Bielska), uiywa sygnetu Gierałtowego z Rochem.
Noe Andrzej – , kapelan IKMci, 1573.
Nogaj Andrzej – , współdziedzic działu w Roskach – Ziemakach (par. Płońska).
Nogalczyk Andrzej – , współdziedzic działu w Wojnach – Pogorzelach i w Wojnach – Starejwsi (par. Dąbrowska).
‘norowa Doroha – , herbu Topór, 1571. Na sygnecie ponad Toporem widnieją litery DO. Litera O odnosi się do nazwiska pani Minorowej po rodzicach.
Nosek Stanisław Szczepanowicz – , dziedzic wsi Noski (par. Sokołowsb), używa sygnetu Gierałtowego z herbem Roch.
Noskowicz Maciej z bratem Janem – z Nosków, dziedzice działu w Kostrach Litwie (par. Wyszeńska).
Noskowski Andrzej – , starosta rożański, 1572.
Noskowskl Floryan – , starosta ciechanowski, 1572.
Obrąpalski Adam – , herbu Ogończyk, 1571, 1573.
Ocieska Zofia – , kanclerzyna koronna, 1571.
Ocieski Jan – , starosta olsztyński, 1573.
Ogiński Bogdan – , kniaź, 1573.
Okuliszek Stanisław – , współdziedzic działów w Wojnach-Pogorzeli i w Wojnach – Starejwsi (par. Dąbrowska).
Okuń Krysztof – , 1572, 1473.
Okuński (Okuniski) Andrzej – z Zalesia, herbu Nowina, 1572.
Oleksin Chwiedor – z Hryniewicz (par. Bielska), dziedzic działu.
Oleksowicz Jan i Jan Klimuntotowicz – z Mierzwina starego (par. Topiczewska), dziedzice tejże wsi.
Olencka Jadwiga – , żona Jana, dziedziczka działu w Domanowie (par.).
Olencki Błażko Mikołajowicz – , dziedzic działu w Olenckiem (par. Topiczewska), używa sygnetu Gierałłowego z herbem Roch.
Olencki Jan – z Domanowa (par.), herbu Grzymała.
Olencki Jan Pawłowicz – , dziedzic działu w Olenckiem (par. Topiczewska), używa sygnetu Gierałtowego z herbem Roch.
Olencki Stanisław – , miernik, dziedzic działu w Olenckiem (par. Topiczewska).
Olencki Stanisław Pawłowicz – , dziedzic działu w Olenckiem (par. Topiczewska) używa sygnetu Gierałtowego z herbem Roch.
Oleski Jan – , herbu Prawda.
Olewiński Piotr – , sędzia i podstarości grodu wieluńskiego, 1572.
Olszanicki Michał Markowicz – , dziedzic wsi Olszanica – Rybałty (par. Bielska), używa sygnetu Gierałtowego z herbem Roch.
Olszewski Lenart Maciejowicz – , dziedzic działu w Olszewie (par. Bielska), herbu Rawicz.
Olszewski Stanisław Wojciechowicz – , dziedzic działu w Olszewie starem (par. Topiczewska), używa sygnetu Gierałtowego z herbem Roch.
Olszowski Mikołaj Pawłowicz – , współdziedzic działu w Olszewie ( par. Bielska ).
Ołdakowski Stefan – , herbu Rawicz, 1571.
Orlik Jan – , herbu Nowina, 1571.
Orlikowa Katarzyna – z Komorowa herbu Korczak, 1572.
Orzechowski Walenty – , sędzia ziemi przemyskiej, herbu Oksza, 1572, 1573.
Osseński Jan Maciejowicz – , dziedzic wsi Osseńskie (par. Jabłonia), używa sygnetu Gierałtowego z herbem Roch.
Ostrołęcki Stanisław – , 1573.
Ostromiecki Jan – , herbu Pomian, 1571.
Ostroróg Wacław – , deputat Skarbu rzeczypospolitej, herbu Nałęcz, 1571.
Ostrowski Jakub – , 1572. Sygnet wykazuje herb Połukozę, ale widoczne nad herbem litery IP dowodzą, ze to sygnet uproszonego przyjaciela.
Ośnika Jan – , woźny ziemski, dziedzic działu w Ośnikach (par. Jabłonia), używa sygnetu Gierałtowego z herbem Roch.
Otfinowski Kasper – , 1572.
Owadowski Andrzej – , dworzanin IKMci, herbu Łabędź, 1572, 1573.
Owsiany Tomasz – , dziedzic działu w Skłodach (par. Domanowo).
Padniewski – , biskup krakowski, 1572.
Paprocki Jan – , herbu Boleścic, 1571, 1572. Nasze herbarze nie znają wprawdzie Paprockich Boleściców, lecz tylko Paprockich Jastrzębców; zważywszy atoli, że Bloeścice jakkolwiek -odmienny od Jastrzębców herb mają, przecież jeszcze w wiekach średnich z Jastrzębcami w drodze rekonsolidacyi połączeni zostali, wskutek czego herb Boleścic jedno znaczy co herb Jastrzębiec, przypuścić należy, iż znany herbarzom naszym ród Paprockich Jastrzębców jest jeden i ten sam z rodem Paprockich Boleściców.
Parczowski Jan – , herbu Nałęcz, 1571.
Paskowicz Andrzej – (?)z Hwoznej – Ancutów (par. Bielska), dziedzic działu tamże, używa sygnetu z literemi BN i herbem Kuczaba.
Paweł – z Działynia, kasztelan dobrzyński, 1571.
Pawłowicz Baltazar – z Drągów (par. Sokolowska), dziedzic.
Pawłowicz Grzegorz – z Poświątnego – Gołębiow (par. Poświęcińska), dziedzic.
Pawłowicz Mikołaj – z Jabłoni -Jankowców (par. Jabłonia), dziedzic działu, używa sygnetu Gierałtowego z herbem Roch.
Pawłowicz Mikołaj i Mikołaj Jakubowicz – z Proszanki (par. Jabłonia), dziedzice, używają sygnetu Gierałtowego z herbem Roch.
Pawłowicz Stanisław – z bracią, dziedzic wsi Srzedzieńskie (par. Saraska).
Pawłowicz Stanisław – z Raciborów – Starejwsi (par. Sokołowska). dziedzic działu, używa sygnetu Gierałtowego z herbem Roch.
Pawłowicz Wawrzyniec – z Kropilnicy – Raciborów (par. Kobyleńska), dziedzic działu.
Pawłowicz Wawrzyniec – z Olenckiego (par. Topiczewska), dziedzic działu tamże. używa sygnetu Gierałtowego z herbem Roch.
Pawłowicz Wojciech – z Żochów (par. Domanowo) współdziedzic.
Pechorzewski Wojciech – , herbu Nałęcz, 1573.
Perk Matys Pawłowic – z, dziedzic działu w Perkach – Mazowszu (par. Sokołowska), używa sygnetu Gierałtowego z herbem Roch.
Perka Wojciech – i synowce, dziedzice działu w Magnusach (par. Goniądzka).
Petryka Jan – , herbu Strzemię, 1571.
Peyzer Lurinz – , puszkarz zamku kijowskiego, 1571. Na sygnecie własnym, oznaczonym literami IP, herb bardzo niewyraźny, prawdopodobnie Jelita.
Pękiego Bartosza dzieci – , dziedzice wsi Pęskie- Głęboki stok (par. Knyszyńska).
Pęmpowski Ambroży – , dzierżawca Murzynowa polnego i Szabasczewa, 1571.
Pęski Adam – , sprawca p. Lewickiej i Pęskich, dziedziców Mikicina (par. Goniądzka), herbu Ślepowron.
Pęskiego Mikołaja dzieci – : Matys i dwaj młodzi, dziedzice wsi Mikicino (par. Goniądzka).
Pęza Lenart – , dziedzic wsi Pęze Lenartowizna (par. Sokołowska ), używa sygnetu Gierałtowego z herbem Roch.
Piasecki Jakub – , herbu Janina, 1571, 1572, 1573, koniuszy IKMci.
Piechocki Marek – , 1573.
Pieczanowski Jan – , herbu Korab, 1571. Może to identyczna rodzina z Piecznowskimi, herbu Korab, znanymi naszym herbarzom.
Piekarski Jan – , 1572. Herb na sygnecie przedstawia Połukozę, ale litery IŁ, nad herbem umieszczone, dowodzą, że to sygnet uproszonego przyjaciela.
Piekut albo Pikut Stanisław Grzegorzowicz – . dziedzic działu w Pikutach – Urbanach (par. Domanowo).
Piekutowie Niemira i Serafin – , dziedzic działu w Pikutach – Urbanach (par. Domanowo), używają sygnetu z literami CP i herbem Roch.
Pielasz Mikołaj – , herbu Trzaska, 1571.
Pienczykowski Andrzej – , dziedzic działu w Łazarzach – Klesczewjętach, oraz dziedzic wsi Karwowo (par. Rajgrodzka), używa sygnetu z literami I V i herbem Luba.
Pieniążek Stanisław – , 1571.
Pilecki Jan – , starosta hrodelski, 1572.
Piotr – z Wyszonek-Wypychów (par. Wyszeńska), dziedzic działu.
Piotrasza Jurgi – syn Jana z Wojnów (par. Dąbrowska), dziedzic działu w Wojnach, używa sygnetu Gierałtowego z Rochem.
Piotraszko Stanisław Maciejowicz – , dziedzic wsi Piotraszki (par. Domanowo).
Piotrowicz – z Kalikst Kulesia – Utwy – Bogdanowiąt (par. Kuleska), , dziedzic działu, używa sygnetu z literami MC i Jastrzębcem.
Piotrowicz Jakub – z Kulesek, współdziedzic działu w Kuleskach – Kosówce (par. Trzcieńska).
Piotrowicz Jakub – z Topiczewa, dziedzic działu w Topiczewie (par. Topiczewska).
Piotrowicz Jakub – z Topiczewa (par.), dziedzic działu w Fałkach – Włostach Sklimowiętach (par. Topiczewska), używa sygnetu z literami I W (Jakub Wnorowskl) i herbem Rola.
Piotrowicz Jan i Herubin – bracia z Mroczków – Kamionki (par. Goniądzka), , dziedzice działu tamże, herbu Kałuszowskiego (fig. 26).
Piotrowicz Leniart – . z Brusewa. współdziedzic działu w Brusewie (par. Sokołowska) i działu w Jamiołkach – Piotrowiętach (par. Sokołowska). używa sygnetu Gierałta z h. Roch.
Piotrowicz Michał – z Truskolasa-:Olszyny (par. Sokołowska), współdziedzic działu.
Piotrowięta Grzegorz Pawłowicz – , dziedzic działu w Wisowatem (par. Goniądzka).
Piotrowski Adam – , dziedzic wsi Wólka Piotrowskiego (par. Rajgrodzka), herbu Ciołek.
Piotrowski Grzegórz – , 1572.
Piotrowski Mikołaj – , 1571.
Piwo Jan – z Opolska, 1573.
Plewka Kazimierz – , współdziedzic wsi Plewki (par. Dąbrowska).
Płaza Jan – z Mstyczowa, herbu Topór, 1571, 1572.
Płoński Abraham – , pleban płoński, dziedzic działu w Płonce kościelnej (par. Płońska), herbu Rola.
Płoński Bartosz Sebastyanowicz – używa sygnetu, na którym widnieje herb Rola i pierwsza litera G.
Płoński Grzegorz Szczepanowicz – , dziedzic wsi Roski – Piszczaty (par. Płońska).
Płoński Jakub – , woźny ziemski, dziedzic działu w Płonce kościelnej (par. Płońska), używa sygnetu Gierałtowego z herbem Roch.
Płoński Jan Piotrowicz – , dziedzic działu w Płonce kościelnej (par. Płońska).
Płoński Kasper – , dziedzic wsi Płonki – Kozły (par. Płońska), używa sygnetu Gierałtowego z herbem Roch.
Płoński Marcin Michałowicz – , dziedzic działu w Płonce kościelnej (par. Płońska), używa sygnetu Gierałtowego z herbem Roch.
Płoński Szymon Grzegorzowicz – , dziedzic działu w Płonce kościelnej (par. Płońska), używa sygnetu Gierałtowego z herbem Roch.
Płoński Wojciech Maciejowjcz – , dziedzic działu w Płonce kościelnej (par. Płońska).
Podgórski Marcin – , pisarz skarbu tykocińskiego, herbu Dołęga, 1572.
Podgórski Wawrzyniec – , wójt rajgrodzki.
Podlipny Andrzej – , dziedzic działu w Kulesiach – Litwie – Bogdanowiętach (par. Kuleska).
Podlipny Andrzej Jakubowicz – , dziedzic działu w Kulesiach – Bykach {par. Kuleska) oraz działu w Kulesiach – Litwie Maćkowiętach (par. Kuleska).
Podoski Marcin – , 1571.
Pogorzelski Ambroży Eliaszowicz, – dziedzic działu w Pogorzelskich (par. Sarąska).
Pogorzelski Grzegorz – , sługa Jana Jesmana z Lewków (par. Bielska), używa sygnetu z literami I S i herbem Gozdową.
Polanowicz Sieńko – z Hryniewicz (par. Bielska), współdziedzic działu.
Poletyło Andrzej –
Poletyło Krzysztof – , dziedzic wsi Poletyły (par. Bielska).
Połubieński Aleksander – , rotmistrz w ziemi inflanckiej, 1571.
Ponetowski Jakub – , cześnik łęczycki, herbu Leszczyc, 1572.
Popiel Jan – , współdziedzic działu w Garbowie starem (par. Saraska).
Popilnicki Marek – ze wsi Rzepne (par. Wyszeńska).
Popławski Aleksander – , dziedzic działu w Popławach (par. Bielska).
Popławski Krzysztof Janowicz – , dziedzic działu w Popławach (par. Bielska).
Popławski Stanisław Adamowicz – , dziedzic działu w Popławach (par. Bielska) herbu Trzaska odmienna (fig. 23).
Popławski Tomasz Aleksandrowicz – ; w sygnecie widnieje herb Turzyna, ale litery zatarte; na innej cedule widnieje w sygnecie herb Prawda, ale litery również zatarte.
Popławskl Mikołaj Janowicz – , dziedzic działu w Popławach (par. Bielska).
Poradowski Jan – , 1571.
Poroski Jakub – , dziedzic działu w Poroślu – Głuchym (par. Sokołowska).
Poroski Wojciech – , dziedzic wsi Porośla- Wojsławów (par. Sokołowska), używa sygnetu z literami M I i herbem Grzymała.
Porudynski (Porudiniski) – , 1573.
Posth Mateusz –
Potocki Mikołaj – , starosta kamieniecki, 1571.
Potworowaki Dobrogost – , sędzia ziemski kaliski, starosta bolesławski, herbu Dębno odmienne, 1572, 1573 (Fig. 22).
Pozki (?) Stanisław – , herbu Dębno, 1571.
Procheński Maryan – , 1572.
Proszeński Krzysztof Stanisławowicz – , dziedzic wsi Proszanka stara (par. Domanów).
Prusinowski Jakób – , herbu Pobóg, 1572.
Pruszkowski Bieniasz – z Bogumiłowa, 1571, 1572.
Pruszyński Jakub – , 1572. Sygnet wykazuje herb Pobóg, ale litery nad herbem nie są tak widoczne, iżby można ocenić, czy to sygnet własny, czy uproszonego przyjaciela.
Przeborowski Marcin – , herbu Sulima, 1572.
Przecławski Krupka Konrad – , 1572. Na sygnecie niewyraźnym niby herb Starykoń i litery CK (Conrad Krupka).
Przeczkowski Mikołaj – z ziemi łomżyńskiej, herbu Szeliga, 1573.
Przednikowicz Marcin – , dziedzic działu w Zaikach (par. Tykocka).
Przerębska Urszula – z Kutna, stolnikowa sieradzka, herbu Ogończyk, 1573.
Przerębski (Przeremski) Mikołaj – , stolnik ziemi sieradzkiej, 1571, 1572.
Przyjemska Anna Korczbokówna – , kasztelanka lędzka, 1573.
Przyjemski Stanisław – , 1573.
Przyjemski Wojciech – , kasztelan lędzki, 1571.
Przyłęcki Jan – , poborca krakowski, 1571.
Przysczyk Szczepan – , wożny ziemski.
Psarski Andrzej – , 1572.
Psarski Jan – , komornik IKMci, 1572.
Pstrokoński Jakub – z Pstrych koni, herbu Poraj, 1572, 1573.
Puchłowski Jakim – , dziedzic wsi Puchły (par. Bielska).
Pułaski Aleksander – , dziedzic działu w Pułaziach – Świerzach (par. Dąbrowska).
Pułaski Marcisz – , miernik, dziedzic działu w Pułaziach – Świerzach (par. Dąbrowska).
Pyszyński albo Pszyński Kasper – drabant IKMci, 1572, 1573.
R. Szymon – , podoboźny IKMci, herbu Janina, 1572.
Rabiński Jan (Rambiński) – , herbu Łodzia, 1573.
Racibor Jan Pawłowicz – , niegdy dziedzic działu w Raciborach – Starejwsi (par. Sokołowska).
Racibor Stanisław – , sprawca Frącza i Zygmunta Sokołowskich z Sokołów (par. Sokołowska).
Racibor Stanisław Mojżeszowicz – , dziedzic działu w Raciborach – Nowejwsi (par. Sokołowska), herbu Gozdowa.
Raczkowski Zygmunt – , herbu Poraj, 1572.
Radoszowski Jerzy – , herbu Oksza, 1571, 1572.
Radulski Lenart Maciejowicz – . dziedzic działu w Radulach (par. Tykocka), używa sygnetu Gierałtowego z herbem Roch.
Raduniski Szymon – , podoboźny IKMci, herbu Janina, 1572.
Raduński Jan – , pisarz wielkich Rządów. herbu Łada.
Raduński Szymon – , 1572.
Radzicki Stanisław – , 1572.
Radziecki Marcin – , towarzysz roty Klimunta Belińskiego, rotmistrza IKMci zamku tykocińskiego, herbu Turzyna, 1571.
Radzimiński Stanisław – , starosta liwski i kamieniecki, 1573.
Radziszewski Grzegorz Augustynowicz – , dziedzic działu w Truszkach (par. Bielska).
Radziwon Wawrzyniec – . współdziedzic wsi Szpaki (par. Bielska).
Rakowski Jan – , 1572.
Raski Grzegorz – , bojarzyn Józefa Wołowicza, wojewodzica smoleńskiego.
Remer Jan – , herbu Jelita, 1571.
Remiszowski Wojciech – , 1571.
Reska Paweł – . współdziedzic wsi Reski (par. Rajgrodzka), używa sygnetu Gierałtowego z herbem Roch.
Reżanowski vel Reczanowski Jan – , herbu Korab, 1571.
Rokicki Sebastyan – , towarzysz roty Jana Dłużeńskiego, rotmistrza na zamku kijowskim, herbu Odyniec odmienny, 1571, .1572. Sygnet z Odyńcem ma zatarte litery, wskutek czego nie można z pewnością zadecydować, czy to sygnet własny, czy uproszonego przyjaciela; natomiast na dwóch innych cedułach Sebastyana Rokickiego widnieje herb Rola, a nad nim litery VZ, dowodzące, że to niewątpliwie sygnet uproszonego przyjaciela (Fig. 23).
Rokoasowski Jakub – , herbu Glaubicz, 1571 podkomorzy poznański, celnik krakowski, 1572 kasztelan szremski, starosta ostrzeszowski, celnik Wielkiej i Małej Polski, 1573 kasztelan szremski, starosta ostrzeszowski, celnik koronny.
Romanowicz Jan – z Leśni (par. Saraska), dziedzic, używa sygnetu Gierałtowego z Rochem.
Romaszko Sczepan – , mieszczanin bielski, sprawca p. Irzykowiczowej z Dzięciołowa (par. Bielska), herbu Pobóg.
Romiszewski Wacław – , herbu Jelita, 1573.
Romiszowski Wojciech – , 1573.
Rosko – z Krzyżewka Idzi Wawrzyńcewicz, dziedzic wsi Roski – Woczki (par. Płońska), używa sygnetu Gierałtowego z herbem Roch.
Rosko Andrzej – , dziedzic działu w Stawierejach (par. Dąbrowska).
Rosko Frącz – , dziedzic wsi Roski Biedki (par. Płońska).
Rosko Stanisław – , sprawca Stanisława i Sebastyana z Rosków – Trojanków, używa sygnetu Gierałtowego z herbem Roch.
Rosłanowa Elżbieta – , współdziedziczka działu w Wojnach (par. Dąbrowska).
Rosłanowicz Matys – z Kulesiów – Byków (par. Kuleska), dziedzic działu, używa sygnetu z literami GB i herbem Szeligą odmienną tym kształtem, jak powyżej .
Rosłanowicz Wawrzyniec – z Wojnów (par. Dąbrowska), dziedzic działu, herbu Ślepowron.
Rossa Tomasz – , herbu Olawa, 1571, 1573.
Rostocki Stanisław – , herbu Brochwicz, 1573.
Rowieński Adam – , 1571.
Rożański Andrzej – z Noskowa, starosta trąbski, 1571.
Rusiecki Jan – , dzierżawca Małej Górki, 1571.
Rusiecki Marcin – , archidyakon poznański, 1571.
Rutkowski Piotr – , dziedzic działu w Rudkowie (par. Goniądzka). używa sygnetu z literami CK (Cristof Kostro) i herbem Roch.
Rybałt Jurgi Adamowicz – , dziedzic działu w Kostrach – Litwie (par. Wyszeńska).
Rychłowski Sebastyan – , podstarości grodzki piotrkowski, wójt mojkowski, herbu Nałęcz, 1572.
Rydzewski Grzegorz – , dziedzic działu w Pomianach – Selistówce – Symanach (par. Rajgrodzka), używa sygnetu Gierałtowego z herbem Roch.
Rydzewski Sebastyan –
Rykacz Kazimirz – , dziedzic wsi Biskupki oraz działu w Jabłoni kościelnej (par.). używa sygnetu Gierałtowego z herbem Roch.
Rykaczewski Kazimirz – , dziedzic działu w Jabłoni -Rykaczach (par. jabłońska).
Rykaczewski Maciej – , dzierżawca działu w Tuznowczyźnie (par. Goniądzka), używa sygnetu Gierałtowego z herbem Roch.
Rząca Józef – dziedzic działu w Raciborach – Starejwsi (par. Sokołowska).
Rząca Stanisław – , dziedzic wsi Łapy-Wąglówka (par. Saraska), używa sygnetu, na którym widnieje pierwsza litera S tudzież herb Wilczakosa odmienna, jak powyżej
Rząca Stanisław Andrzejowicz – z Rząców (par. Sokołowska), dziedzic działu w Rzące (par. Sokołowska), używa sygnetu Gierałtowego z herbem Roch.
Rzecki Łukasz – , 1572.
Rzepniewacy Matys Reszko Adamowicz i Iwan Adamowicz – , dziedzice wsi Rzepkowczyzna (par. Bielska).
Rzepny Abraham Janowicz – , współdziedzic wsi Rzepne (par. Wyszeńska).
Rzepny Bartosz Łukaszewicz – , współdziedzic działu w Rzepkach (par. Domanowo).
Rzepny Biernat – , dziedzic działu w Rzepkach (par. Domanowo) i działu w Wyszonkach – Wojciechach (par. Wyszeńska).
Rzepny Kalikst – , dziedzic działu w Rzepkach (par. Domanowo), używa sygnetu Gierałtowego z herbem Roch.
Rzepny Pawel Łukaszowicz – , współdziedzic działu w Rzepkach (par. Domanowo).
Rzepny Stanisław Marciszowicz – , wspóldziedzic wsi Rzepne (par. Wyszeńska).
S. Matus – , masztalerz IKMci, herbu Jastrzębiec, 1573.
Sabinka Szymon – , herbu Glaubicz(?), 1572.
Saczyło Jurgi – , dziedzic działu w Żędzianach (par. Tykocka).
Sadłocha Gaspar – . kanonik warszawski, herbu Korczak, 1571.
Sajdak (Saidak, Seydak) – mastalerz IKMci, herbu Jastrzębiec, 1573.
Salomon – z Jabłoni – Rykaczów (par. Jabłonia), dziedzic działu, herbu Rawa.
Salomończyk Jan – , dziedzic działu w Wyszonkach – Wypychach (par. Wyszeńska).
Sandecki – , starosta sanocki, 1572.
Sasinowski Wojciech – , dziedzic wsi Tworki (par. Rajgrodzka).
Sawicki Matis – , pisarz litewski, 1572.
Sczawiński Paweł – z Wielkiego Sczawina, kasztelan brzeziński, starosta sochaczewski, 1571, 1573.
Sczepanowicz Jakub – z Gołasiów – Mościsk (par. Kuleska), dziedzic działu.
Sczepanowicz Jurgi – ze Stypułek Swlechowięt (par. Saraska). dziedzic. używa sygnetu, na którym widnieje herb Rola i pierwsza litera I.
Sczepanowicz Maciej – z Franków- Piasków (par. Kobyleńska ) z bracią, dziedzic.
Sczepanowicz Stanisław – z Borków. dziedzic działu w Bninach starych (par. Sokołowska). używa sygnetu Gierałta z Rochem.
Sczepkowski Mikołaj – , 1573. Na sygnecie widny jeno herb Grabie, ale litery zatarte, niepodobna zatem oznaczyć! czy to sygnet własny, czy uproszonego przyjaciela, zwłaszcza, gdy Sczepkowskich herbu Grabie herbarze nasze nie znają.
Sczęsna – wdowa z Jabłoni kościelnej (par. Jabłonia), dziedziczka działu, używa sygnetu Gierałtowego z herbem Roch.
Sczęsna – , wdowa, dziedziczka działu w Jabłoni kościelnej (par.), używa sygnetu Gierałtowego z herbem Roch.
Sczęsnowicz Jan, z Bartoszowiąt – , dziedzic wsi Mierzwino-Bartoszowięta (par. Bielska).
Sczęsnowicz Michał – z Warelów, dziedzic działu w Warhelach (par. Wyszeńska).
Sczęsny – z Brusewa. współdziedzic działu tamże. używa sygnetu Gierałta z herbem Roch.
Sebastyan – z Kuczyna- Bohdańczów (par. Goniądzka), dziedzic działu.
Sebastyan – . woźny ziemski.
Sebastyan z Mielca – , kasztelan krakowski, starosta Brześcia kujawskiego, 1572. ‘
Sebastyanowicz Bartosz – z Płonki kościelnej, herbu Poraj.
Sebastyanowicz Waleryan – z Sokołów-Rusi (par. Sokołowska). dziedzic działu, używa sygnetu Oierałtowego z herbem Roch.
Sebastyanowicze Bartosz i Andrzej – z Truskolasa Starego (par. Sokołowska), dziedzice działu, używają sygnetu Gierałtowego z herbem Roch.
Secemiński Jan – , herbu Dąbrowa, 1572.
Seliziński Paweł – , herbu Szeliga, 1571, 1672.
Senbor Michał – . sługa Wojciecha Szuby z Wojnów-Starejwsi (par. Dąbrowska).
Sepietowski Jan Matysowicz – , dziedzic działu w Sepietowie – Wawrzyńcach (par. Dąbrowska), herbu Bylina.
Sepietowski Józef – , dziedzic działu w Sepietowie – Wawrzyńcach (par. Dąbrowska).
Sepietowski Krzysztof Trojanowicz – , dziedzic działu w Sepietowie- Wawrzyńcach (par. Dąbrowska).
Serafinowicz Andrzej – z Niwina – Popław (par. Bielska), dziedzic, używa sygnetu Gierałtowego z Rochem.
Serafinowicz Jan – ze Zdrodów, dziedzic działu w Zdrodach starych (par. Płońska), używa sygnetu Gierałtowego z Rochem.
Seronos Piotr – , dziedzic wsi Seronoski (par. Saraska), używa herbu Poboga odmienneg.), jak powyżej
Siednicki Stanisław – ma jako oprawę żony część Sobiecha wStawierejach (par. Dąbrowska).
Sieheń Jan Kondratowicz – , dziedzic wsi Sieheniów- Puchłow (par. Bielska).
Siemianowski Augustyn – , podstarości brzeski, herbu Grzymała, 1573.
Sieniawski Hieronim – , kasztelan kamieniecki, 1571, 1573.
Sieniawski Marcin – , 1572.
Sieniawski Mikołaj – , starosta stryjski, 1571.
Sieniawski Rafał – , wojewodzie ruski, 1571, 1572.
Sienicki Mikołaj – z Bończy, herbu Bończa, podkomorzy ziemi chełmskiej, dzierżawca tarnogórski, 1571, 1572.
Sierota Marcin Janowicz – , dziedzic wsi Chojane-Sierocięta-Stanki (par. Kuleska).
Siestrzejtowski Michal – , dziedzic wsi Niewodnica – Siestrzytowskich (par. Saraska), herbu Kuszaba.
Sikora Michał – z Neumunsterbergu, Berwałdu i Furstenwerderu, 1571, 1572. Na sygnecie widnieje herb zgoła nieznany, niby odmiana Poboga wywrócona, oraz litery MK, dowodzące, że to sygnet nie własny, lecz uproszonego przyjaciela (Fig. 24).
Sikora Serafin – , dziedzic wsi Sikory Tomkowięta (par. Saraska), współdziedzic wsi Sikory – Janowięta (par. Saraska), herbu Ślepowron odmienny w tem, że ślepowron siedzi tylko na połukrzyżu.
Sikorski Adam Piotrowicz – , dziedzic działu w Sikorach – Piotrowiętach Bartkowiętach (par. Kobyleńska), używa sygnetu z literami I S oraz herbem Pobóg odmienny, jak powyżej
Sikorski Rafał Łukaszowicz – z Sikorów – Wojtowiat (par. Saraska), dziedzic, herbu Ślepowron odmienny w tern, że ślepowron siedzi tylko na połukrzyżu.
Skierniewiecki Madej – z WyszonekWojciechów, używa sygnetu Gierałtowego z herbem Roch.
Skłodo Marcin – , dziedzic wsi Skłody (par. Domanowo), używa sygnetu Gierałtowego z herbem Roch.
Skłodo Mojżesz Marcinowicz – ze Skłodów (par. Domanowo); jest on także sługą Jakuba Górskiego, podstarościego grodzkiego ziemi bielskiej.
Skłodowski Mojżesz – używa sygnetu, na którym widnieje pierwsza litera B i herb Rawicz.
Skocki Wincenty – , herbu Nowina, 1571.
Skomorowski Paweł – , 1573.
Skrocki Abraham – , sprawca Mikołaja Włoszka z Juchnowca (par. Saraska).
Skrocki Daćbóg Łukaszowicz – , dziedzic działu w Łazarzach – Kleszczewiętach (par. Rajgrodzka), używa sygnetu z literami I V i herbem Lubicz.
Skrocki Jan Łukaszowicz – , dziedzic działu w Łazarzach – Kleszczewiętach (par. Rajgrodzka), używa sygnetu z literami I L i herbem Ślepowron.
Skrocki Matys Łukaszowicz – , dziedzic działu w Łazarzach – Kleszczewiętach (par. Rajgrodzka).
Skrzetuski Matusz – , 1571.
Skwarek Jakub Stanisławowicz – podkomorzyc bielski, dziedzic wsi Kramkówka (par. Goniądzka).
Skwarek Jan Stanisławowicz – , podkomorzy ziemi bielskiej, używa sygnetu Gierałtowego z herbem Roch.
Skwarek Maciej – , współdziedzic działu w Dworakach – Stalkowiętach (par. Sokołowska).
Skwarek Matys Matysowicz – , dziedzic działu w Ossach (par. Płońska), używa sygnetu Gierałtowego z herbem Roch; jest on także dziedzicem działu w Kramkówce (par. Goniądzka) i współdziedzicem działu w Pikatach (par. Sokołowska).
Skwarek Stanisław – , dziedzic działu w Wojnach – Dąbrówce, używa sygnetu Gieraltowego z Iterbem Roch.
Skwarek Walenty Mikołajowicz – , dziedzic działu w Ossach (par. Płońska), używa sygnetu Gierałtowego z herbem Roch.
Sliwnicki Stanisław – , miecznik ziemi przemyskiej, 1571.
Słanisławowicz Wojciech – z Zawadów (par. Bielska), dziedzic działu, używa sygnetu z literami 10 i herbem Ogończyk odmienny, jak powyżej.
Słupecki Stanisław – , kasztelan lubelski, 1573.
Słupski Krzysztofor – , podstarości niesłroński kapituły gnieźnieńskiej, 1571.
Smarzowski Bartosz – , herbu Prawda, 1571.
Smarzowski Michał – . 1572.
Smieciński Stanisław – , 1572. Na sygnecie widnieje herb nieznany, wyobrażający dwie jednodrążkowe drabiny; litery zatarte, (Fig. 25).
Smigielski Andrzej – z Buina, jurgieltnik IKMci, herbu todzia, 1571.
Smogorzewski Tomasz – , herbu Junosza, 1573.
Smogulecki Stanisław – , trukczas IKMci, 1573.
Sobański Aleksander – , 1573.
Sobiesczek Baltazar Mikołajowicz – , dziedzic działu w Sobiesczkach (par. Goniądzka), używa sygnetu Oierałtowego z herbem Roch.
Sobiesczek Serafin – , współdziedzic działu w Kuleskach – Kosówce (pąr. Trzcieńska), używa sygnetu z herbem Slepowron, ale litery zatarte.
Sobowski Sczęsny – , 1571.
Sokołowski Filip – , brat ks. jakuba Sokołowskiego, sprawca księżny Waniewskiej z Ospiów – Waniewa (par. Płońska). herbu Gozdowa.
Sokołowski Frącz – , dziedzic działu w Sokołach (par. Sokołowska).
Sokołowski Jakub – . ksiądz, pleban sokołowski, dziedzic działu w Sokołach (par. Sokołowska).
Sokołowski Krysztof – , celnik radziejowski, 1571.
Sokołowski Matys Jurgiewicz – , dziedzic działu w Brusewie (par. Sokołowska).
Sokołowski Mikołaj – . sprawca Floryana Brusowskiego.
Sokołowski Tomasz – , dziedzic wsi Góra (par. Knyszyńska), używa sygnetu z herbem Jastrzębiec, litery wszelako na sygnecie zatarte.
Sokołowski Zygmunt – , dziedzic działu w Sokołach (par. Sokołowska).
Sokół Matys – z Senborów-Andrzejewięt (par. jabłońska).
Sokół Mikołaj – , sprawca Lenarta Brusowskiego.
Sokół Stanisław – , dziedzic działu w Łupiance starej (par. Płońska), używa sygnetu z literami I G i herbem Gozdowa.
Sokół Waleryan Sebastyanowicz – . dziedzic działu w Brusewie (par. Sokołowska) używa sygnetu Gierałtowego z herbem Roch.
Solikowski Dymitr – , sekretarz IKMci, herbu Bończa, 1571, 1573.
Solikowski Stanisław – , herbu Korab, 1572.
Sopiha Michał – , dziedzic wsi Sielec Ziemian owo (par. Bielska).
Sorcz Jan – , 1572.
Sorcz Wojciech – używa sygnetu. Na którym główka młodociana bez napisu.
Sowa Jan Józefowicz – . współdziedzic działu w Chojanach – Stankowiętach (par. Kuleska).
Sowa Marcin – . dziedzic działu w Chojanach – Gorczanach (par. Kuleska), współdziedzic działu w Chojanem – Stankowiętach (par. Kuleska).
Sowski Wojciech – . herbu Gozdowa.
Srebański Aleksander – , 1572.
Srednicki Jarosz – . dziedzic działu w Srednicy-Pawłowiętach (par. Dąbrowska).
Srednicki Matys Kalikstowicz – , dziedzic wsi Srednica – Jakubowięta (par. Dąbrowska).
Srednicki Stanisław – , syn Jarosza ze Srednicy – Pawłowięt (par. Dąbrowska).
Srednicki Szymon Grzegorzowicz – , dziedzic wsi Srednica – Maćkowięta (par. Dąbrowska).
Sroczkowski Walenty – , 1571.
Stachlewski Jakub – , herbu Gozdowa, 1573.
Stadnicki Mikołaj – , herbu Drużyna, 1572, 1573. Herbarze nasze zaliczają Stadnickich do Srzeniawitów; jest to jednak omyłka, gdyż wszystkie najstarsze pieczęci Stadnickich zawsze zgodnie Drużynę podają, a nigdy Srzeniawę.
Stanisław – .z Kustrów-Litwy-Borówki
Stanisław – z Zajków (par. Tykocka), współdziedzic działu.
Stanisław – z Tarnowa, kasztelan czechowski, 1571.
Stanisław i Sebastyan – z Rosków- Trojankow (par. Płońska), dziedzice działu.
Stanisław Jurgiewicz – z Brusowa (par. Sokołowska). dziedzic działu tamże. używa sygnetu Gierałta z h. Roch.
Stanisław z Gorki – grabia 1571, 1573 starosta ujski.
Stanisławowicz Adam – z Tworków, dziedzic działu w Sasinach Tworkach (par. Bielska).
Stanisławowicz Andrzej – z Cieszymów (par. Tykocka). dziedzic tej wsi.
Stanisławowicz Bartosz – z Fałków-Filipów-Nowosadów (par. Topiczewska), dziedzic działu tamże, herbu Ogończyk odmienny; jak powyżej
Stanisławowicz Bartosz – z Sikorów – Bartkowląt (par. Kobyleńska), dziedzic dziatu.
Stanisławowicz Jakub – z Brzezin (par. Bielska). dziedzic działu.
Stanisławowicz Jan – z Milewa (par. Goniądzka), dziedzic tej wsi. używa sygnetu Gierałtowego z herbem Roch.
Stanisławowicz Krzysztof – z Łubina (par. Bielska), dziedzic działu tamże.
Stanisławowicz Matys – z Kierskich (par. Saraska), używa sygnetu Gierałta z h. Roch.
Stanisławowicz Matys – z Truskolasa Starego (par. Sokołowska), dziedzic działu.
Stanisławowicz Matys – ze Zdrodów, dziedzic wsi Zdrody – Pisczewo (par. Płońska), używa sygnntu Gierałtowego z Rochem.
Stanisławowicz Michał – z Garbowa (par. Kobyleńska), dziedzic działu tamże, herbu Rola.
Stanisławowicz Michał – z Zalesia Starego (par. Wyszeńska), dziedzic działu, używa sygnetu Gierałtowego z herbem Roch.
Stanisławowicz Mikołaj – z Brusewa (par. Sokołowska), współdziedzic działu tamże. używa sygnetu Gierałta z h. Roch.
Stanisławowicz Mikołaj – z Budlewa (par. Topiczewska), dziedzic działu tamże.
Stanisławowicz Mikołaj – z Gawinów (par. Topiczewska), dziedzic, używa sygnetu z literami NF i herbem Ogończyk odmienny; jak powyżej.
Stanisławowicz Mikołaj – z Fałków-Klimkowiąt (par. Topiczewska) ., dziedzic wsi, herbu Ogończyk odmienny; jak powyżej
Stanisławowicz Paweł – ze Skrzypków (par. Bielska), dziedzic działu, używa sygnetu Gierałtowego z herbem Roch.
Stanisławowicz Piotr – z Jędrali (par. Kobyleńska). dziedzic działu. herbu Jastrzębiec.
Stanisławowicz Piotr – z Łubów, dziedzic działu w Łubinie (par. Bielska).
Stanisławowicz Sczepan – z Jankowiec. współdziedzic działu w Jabłoni – Jankowcach (par. Jabłonia).
Stanisławowicz Stanisław – z Kruszewa- Starejwsi (par. Sokołowska), dziedzic działu w Kruszewie starem – Głąbach (par. Sokołowska), używa sygnetu z herbem Rawa.
Stanisławowicz Stanisław – z Wnorów – Wandów (par. Kobyleńska), dziedzic działu tamże.
Stanisławowicz Tomasz – z Grochów (par. Poświęcińska), dziedzic działu.
Stanisławowicz Wawrzyniec – z Kropiwnicy – Gaików (par. Kobyleńska), dziedzic działu.
Stanisławowicz Wielisław – z Senboriw-Andrzejewięt (par. Jabłońska), dziedzic działu.
Stanisławowicz Zygmunt – z Wnorow, dziedzic działu we Wnorach – KużelicuPisczatach (par. Kobyleńska).
Stanisławowicze Andrzej i Floryan – z Wnorów, dziedzice działu we WnorachKużelicu – Pisczatach (par. Kobyleńska).
Starczewski vel Starczowski Wojciech – , herbu Jastrzębiec, 1571, 1572.
Starczowski Adam – , herbu Nałęcz, 1572.
Starczowski Paweł – , herbu Nałęcz, 1572.
Starzechowski Stanisław – , wojewodzie podolski 157 I, dzierżawca miednicki 1572.
Stawierny Jakub – , dziedzic działu w Jabłoni – Piotrowcach , używa sygnetu z literami M K i herbem Rawicz.
Stefanowicz Łukasz i Siemion Wawrzyńcewicz – , z Kiersnowa (par. Bielska) dziedzice działu.
Stepułkowski albo Stypułek Jurgi – . herbu Rola.
Stołyski Wawrzyniec – , pleban knyszyński, używa sygnetu Gierałtowego z herbem Roch.
Stożyński – , patrz Stużyński.
Stradomski Marcin – , herbu Turzyna, 1571, ale na cedule jego z r. 1573 widnieje herb Sulima; litery wszelako nad herbem SG dowodzą, że to sygnet uproszonego przyjaciela.
Stradomski Mikołaj – , herbu Turzyna, 1571.
Stradomski Więcław – , 1572, 1573.
Strasz Jan – , podstarości opoczyński, 1572.
Strasz Krysztof – , 1671.
Strasz Leniart – , burgrabia krakowski, sekretarz IKMci, herbu Odrowąż, 1571, 1573.
Stroński Łukasz – , szlachcic wielkopolski, 1571.
Strubicz – . sekretarz IKMci. Dziedzic wsi Grabowo – Kamionka (par. Rajgrodzka).
Strumiłło Marcin – , współdziedzic działu w Roskach -Trojankach (par. Płońska).
Strzalina Anna – , 1571.
Strzałkowski Sczęsny – , herbu Połukoza, 1572.
Strzeszkowski Mikołaj – , 1571.
Studzieński (Studziński) Krysztof – , herbu Turzyna, 1571, 1572, 1573.
Stuziński albo Stużyński Jan – , rotmistrz IKMci kijowski, herbu Odrowąż 1571, 1572.
Stuziński vel Stożyński Kasper – , wojski i rotmistrz IKMci na zamku kijowskim, herbu Odrowąż 1571, 1572.
Stypółkowski Jerzy – , herbu Rola.
Stypułka albo Stypułek Jurgi – . dziedzic działu we Wnorach – Wandach (par. Kobyleńska), herbu Rola.
Stypułka Jakub Stanisławowicz – , współdziedzic wsi Stypułki. Szymany (par. Saraska ) , używa sygnetu Gierałtowego z Rochem.
Stypułka Wojciech Janowicz – , współdziedzic wsi Stypułki – Szymany (par. Saraska).
Suchodolski Walenty – , komornik królewicza węgierskiego, herbu Jastrzębiec. 1571.
Sulikowski Zygmunt – , wójt dziedziczny tuszyński. herbu Turzyna, 157), 1572. Nad herbem na sygnecie widnieją litery SO, które nie dają pewności, czy to sygnet własny, czy uproszonego przyjaciela.
Suliński Jan – , 1571.
Sumowski Wojciech – , 1572.
Swaczkowski Jan – , szlachcic wielkopolski, 1571.
Swaracki Wojciech – , 1573.
Swierbieński Tomasz Mikołajowicz – , dziedzic wsi Maksymowizna – Swierbeński (par. Goniądzka), używa sygnetu z literami K P i herbem Pobóg.
Swieszewski Jan – , herbu Grabie, 1573.
Swietlik Jakub Matysowicz – , dziedzic działu w Jamiołkach – Swietliku (par. Sokołowska). używa sygnetu Gierałtowego z Rochem.
Swięcicki Froncz – , stolnik wyszogrodzki, 1573.
Symanowicz Więcław – z Górskiego (par. Topiczewska), współdziedzic wsi.
Szafraniec Stanisław – z Pieskowej skały, kasztelan biecki, 1572.
Szczepanowicz Andrzej – z Dzierżków – Stankowiąt (par. Poświęcińska), dziedzic działu, herbu Roch.
Szeleńska (Szelyeńska) – , sędzina łukowska, 1571.
Szepietowski Jakub – z Jabłoni – Dobków używa sygnetu z herbem Bylina, ale litery na sygnecie zatarte; pisze się także z Brzósek (par. Dąbrowska) i używa znowu sygnetu z herbem Bylina.
Szepietowski Mojżesz – , współdziedzic wsi Szepietowo – Janówka (par. Dąbrowska), herbu Bylina.
Szepietowski Więcław – , współdziedzic wsi Szepietowo – Janówka (par. Dąbrowska).
Szereg (Sherek) Krysztoł – , komornik IKMci, herbu Jastrzębiec, 1571.
Szołajda Benedykt albo Bieniasz – używa sygnetu, na którym widnieje herb Kornic i pierwsza litera B, druga zatarta.
Szuba Wojciech – , dziedzic działu w Wojnach – Starejwsi (par. Dąbrowska).
Szumowska – , 1573.
Szumowski Michał – , 1571.
Szymanowski Marcin – , dziedzic działu we wsi Pomiany – Selistówka – Symany (par. Rajgrodzka), używa sygnetu Gierałtowego z herbem Roch.
Szymon – z Wyszonek-Wojciechów (par. Wyszeńska), dziedzic działu, używa sygnetu Gierałtowego z herbem Roch.
Szymon – , podoboźny IKMci, herbu Janina, 1573.
Szymonowicz Paweł i Katarzyna – z Fałków-Jankowięt (par. Topiczewska), wdowa Wojciechowa, dziedzice działu tamże, używa sygnetu Gierałtowego z Rochem.
Szypułka Jurgi – , herbu Rola.
Ślaza Stanisław – , współdziedzic działu w Idźkach Młynowsldch (par. Sokołowska).
Ślepółkowski Jury –
Ślipołek – , ojciec Jurgiego, współdziedzic wsi jamiołki – Kowale (par. Sokołowska).
Śliwowski Adam – , dziedzic działu w Jabłoni – Dąbrowie (par. jabłonia).
Śliwowski Adam Józefowicz – , dziedzic działu w Śliwowie (par. Jabłonia).
Śliwowski Jan Andrzejowicz – , dziedzic działu w Śliwowie (par. Jabłoma).
Śliwowski Piotr – z Jabłoni – Jankowców (par. Jabłońska).
Śliwowski Piotr Józefowicz – , dziedzic działu w Śliwowie (par. Jabłońska). używa sygnetu Gierałtowego z herbem Rocb.
Śliwowski Stanisław – , dziedzic działu w Śliwowie (par. Jabłońska); syn jego Marcin.
Talafuss Jerzy – z Łyśca, 1573.
Taranowski Andrzej – , herbu Bylina, 1571, 1573, jurgieltnik IKMci, 1572 natenczas goniec od rad koronnych do kniazia moskiewskiego.
Tarło Jan – , kasztelan radomski, 1572.
Tarnowski Ezechiel – , herbu Jelita, 1571.
Tarusza Józef – , dziedzic działu w Dzieciołowie – Taruszach ( par. Dolistowska).
Tarusza Piotr – , dziedzic działu w Dzieciołowie – Taruszach (par. Dolistowska).
Taszycki Stanisław – , 1572.
Tłukowski Franciszek – , 1572.
Tociłowski Ambroży – , dziedzic działu we wsi Tociłłowo (par. Rajgrodzka).
Tociłowski Jakub – , dziedzic działu w Tociłłowie (par. Rajgrodzka), używa sygnetu Gierałtowego z Rochem.
Tokarski Jan – , 1573.
Tomicki Marcin – , herbu jelita, 1572.
Topczewski Kasper – , 1571.
Topiczewski Jakub – , dziedzic działu w Brzeźnicy (par. Bielska), używa sygnetu z literami I T i herbem Kałuszowskiego (Fig. 26.).
Topiczewski Jakub Jerzowicz – , dziedzic działu w Topiczewku- Moskwinie (par. Topiczewska), używa sygnetu z literami AT i herbem Leliwa wywrócona (Fig. 25).
Topielewski Marcin – , pisarz miejski rajgrodzki.
Topolnicki Adam – z Wyszonek Wypychów (par. Wyszeńska).
Trąbski Andrzej – z Noskowa, starosta rożański, 1572, 1573.
Trąbski Floryan – z Noskowa, starosta ciechanowski, 1572, 1573.
Trebecki Jan – , 1571.
Tropielewicz Sienko – . dziedzic działu w Hwoźnie- Ancutach (par. Bielska), używa sygnetu, na którym widnieje druga litera G (Gierałt) i herb Roch.
Troszyński Mikołaj – , starosta łomżyński, 1573.
Truskoleśny Krzysztof Mikołajowicz – , dziedzic działu w Kruszewie Starem Głąbach (par. Sokołowska).
Truskoleśny Mikołaj – , wożny ziemski, dziedzic działu w Truskolasie- Niwisku (par. Sokołowska), używa sygnetu z literami S C i herbem Kościesza.
Truskoleśny Rafał Janowicz – , dziedzic działu w Truskolasie – Olszynie (par. Sokołowska), używa sygnetu Gierałtowego z Rochem.
Truskoleśny Sebastyan Lenartowicz, – dziedzic działu w Truskoleśnych Lachach (par. Sokołowska).
Truszkowscy: Jurgi Lenartowicz, oraz Wojciech i Stanisław Domimkowicze – , dziedzice działu w Truszkach par. Bielska), używają sygnetu z literami I K i Boleścicem odmiennym (Fig. 29).
Trzebiatowski Szymon – , herbu Jelita, 1571, 1572, 1573.
Trzebiński Biernat – , komornik IKMci, 1571.
Trzecieski Andrzej – , herbu Strzemię, 1573.
Trzesczkowski Sciak Stanisław Janowicz – , dziedzic działu w Boguszach Trzesczkowie (par. Topiczewska), używa sygnetu Gierałtowego z Rochem.
Tytowicz Sienko – z Hryniewicz (par. Bielska), współdziedzic działu.
Ulaniecki Stanisław – , 1571. Na sygnecie widoczny herb Łodzia, litery jednak, zatarte, nie dozwalują rozpoznać, czy to sygnet własny, czy uproszonego przyjaciela.
Uliniecki Jan – , kanonik I oficyał warszawski, herbu Przerowa, 1572.
Umieniski Leniart – ,. 1571. Na sygnecie widoczny herb Dołęga. ale zamieszczone nad herbem litery IC dowodzą, że to sygnet nie własny, lecz uproszonego przyjaciela.
Umieński Andrzej – , herbu Junosza, 1572, 1573.
Umieński_Leniart – , herbu Junosza, 1572.
Urbanowicz Marcin – z Krzytewka- Mytków (par. Płońska), dziedzic działu.
Vauls de, Błażej – , Francuz, 1572. Sygnet na jego cedule wyobraża odmianę herbu Odyniec, ale zamieszczone na sygnecie litery MH dowodzą, że to nie jest sygnet własny, ale sygnet Macieja Hildebrandta, złotnika i mieszczanina warszawskiego.
Verder – , księżna na Neumunsterber, Berualt, 1573.
Wagrowski Stanisław – , herbu Bylina, 1573.
Wahanowaki Teodor – , dziedzic wsi Różnowczyzna (par. Bielska).
Wahanowski Hrehor – , dziedzic działu w Woli (par. Bielska), używa sygnetu Gierałtowego z Rochem.
Waldowski Stanisław – , 1573.
Walentowicz Jan – z Gierałtów
Walenty – z Gierałtów, dziedzic wsi Gierałty stare (par. Dąbrowska).
Walkowski Endrych – , herbu Strzemię, dworzanin IKMci, 1572.
Waniewska – , księżna, dziedziczka wsi Ospiów – Waniewo (par. Płońska).
Warel Karaś Wawrzyniec Marcinowicz – , dziedzic działu w Warhelach (par. Wyszeńska).
Warhela Jan Tomkowicz – , dziedzic wsi Kostry – Podsędkowięta (par. Wyszeńska), używa sygnetu z literami C K i herbem Roch.
Warhlewski Abraham – , dziedzic działu w Warhelach (par. Wyszeńska).
Warpechowski Wawrzyniec –
Warpęch Leniart – , współdziedzic działu w Fałkach – Filipach (par. Topiczewska).
Warszycki Maciej – , poborca województwa inowłocławskiego, 1572.
Warzel Jakub – , współdziedzic wsi Wyszonki kościelne.
Warzel Wojciech – , sprawca Jana Andrzejowicza Sliwowskiego ze Sliwowa (par. Jabłońska).
Waskiewicz Mikołaj – , dziedzic wsi Niereśla (par. Goniądzka).
Waskowicz Wawrzyn – . dziedzic działu w Boguszewie – Masiach (par. Goniądzka).
Wassowicz Baltizer – , herbu Łabędź, żona julia z Lodronu, 1572.
Wawrzyńcewicz Jan – z Borowa – Sczepanów (par. Bielska), dziedzic.
Wawrzyńcewicz Jan – z Chojanego – Pawłowiąt (par. Kuleska), dziedzic działu, używa sygnetu Gierałtowego z Rochem.
Wawrzyńcewicz Jan – z Pierzchałow (par. Topiczewska), dziedzic wsi, używa sygnetu z literami V P i herbem Gozdowa.
Wawrzyńcewicz Jan – z Samsonów – Tworków (par. Bielska), dziedzic działu, używa sygnetu z herbem Roch, ale litery zatarte.
Wawrzyńcewicz Tomasz – z Jaworówki (par. Knyszyńska). dziedzic wsi.
Wazbuth Marcin Jakubowicz – , dziedzic działu w Gąsówce – Starejwsi (par. Saraska), używa sygnetu z literami AG i herbem Szeliga odmienna (Fig. 30).
Wąsowiczowa – , 1573.
Wdziękoński Hieronim – , sprawca Sebastyana z Kuczyna- Bohdańców (par. Goniądzka), używa sygnetu Gierałtowego z Rochem.
Wesel Piotr – , 1573.
Wesołowski Maciej – , herbu Ogończyk, 1571.
Wesołowski Piotr – , dziedzic wsi Białystok (par. Saraska).
Węgierski Bartosz – , herbu Bylina, 1571, 1572.
Węgrski Jan Luba – , herbu Luba.
Wielamowski Jan – z Białej, 1572.
Wielicki Stanisław – , herbu Lubicz, 1572.
Wiercieński Jakub Jakubowicz – , współdziedzic działu w Wiercieniach (par. Bielska), używa sygnetu z literami I H i herbem własnym (Fig. 31).
Wiercieński Jan Sczęsnowicz – , współ. dziedzic działu w Wiercieniach (par. Bielska), herbu Ślepowron.
Wiercieński Stanisław Sczęsnowicz – , współdziedzic działu w Wiercieniach (par. Bielska).
Wiercieński Szymon Tomaszowicz – , współdziedzic działu w Wiercieniach (par. Bielska). .
Wierzbicki – , rotmistrz w księstwie litewskiem, 1571.
Wierzbicki Jan – de Boguszyce, herbu Ślepowron, 1573.
Wierzbięta Stanisław – z Dębna, 1571, 1572.
Wierzbowski Balzer – , rotmistrz IKMci, herbu Prawdzic. 1571, 1572.
Wierzbowski Szymon – , pisarz grodzki łęczycki, 1572.
Wierzbowskiego Jana żona i dzieci – , dziedzice wsi Krasowo – Rybałty (par. Domanowo), używają sygnetu, na którym widnieje herb Boleścic i pierwsza litera S, druga zatarta.
Więckowski Tomasz – . 1571. Na sygnecie widnieje herb Nałęcz, ale litery zatarte nie dozwalają rozpoznać, czy to sygnet własny, czy też uproszonego przyjaciela.
Wilamowski – , 1572.
Wilamowski Jan – , dziedzic wsi Wilamówka (par. Goniądzka), używa sygnetu z literami MW (Maciej Wilamowski) i herbem Ciołek.
Wilamowski Maciej – , dziedzic wsi Chojnowo (par. Goniądzka), herbu Ciołek.
Wilga Mikolaj – , starosta ostrołęcki, herbu Nałęcz. 1568, 1572, 1573.
Wilkocki Jan – . komornik IKMci. herbu Nieczuja, 1572.
Wilkowiec Matys – . 1572.
Wilkowski Mikolaj – , dzierżawca wsi Hryniczyscze, 1571, 1572, 1573.
Wioteski Jan – , 1571.
Wirowski Stanisław – , 1572.
Wisowaty Marcin Marcinowicz – , dziedzic działu w Wisowatem (par. Goniądzka).
Wisowaty Paweł Wawrzyńcewicz – , dziedzic działu w Wisowatem (par. Goniądzka).
Wisowaty Sebastyan Marcinowicz – , dziedzic działu w Wisowatem (par. Goniądzka), używa sygnetu Gierałtowego z herbem Roch.
Wisowaty Walenty Wojciechowicz – , najemca działu w Wisowatem (par. Gomądzka), herbu Roch.
Wisowaty Wawrzyniec – , dziedzic działu w Wisowatem (par. Goniądzka).
Wissowaty Abraham – , komornik ziemski bialski, dziedzic działu w Sumkach (par. Bielska), herbu Roch.
Wissowaty Stanisław – , dziedzic działu w Wisowatem (par. Goniądzka).
Witowski Andrzej – , herbu Nałęcz. 1571.
Witowski Mikołaj – , herbu Nałęcz. 1571.
Wleczkowski Tomasz – , 1571. Na sygnecie widnieje herb Nałęcz, ale zatarte litery nie dozwalają sprawdzić, czy to sygnet własny, czy też uproszonego przyjaciela.
Wlewski Bartosz – , dziedzic działu w Rudkowie (par. Goniądzka), używa sygnetu Gierałtowego z Rochem, a jest też dziedzicem wsi Jaźwiły (par. Oolistowo).
Wliński Bartosz – , 1573. Sygnet przedstawia wprawdzie herb Lis, ale litery, zatarte nad herbem, nie dozwalają oznaczyć, czy to sygnet własny, czy uproszonego przyjaciela.
Włodek Maciej – , starosta kamieński, zmarł przed r. 1571.
Włodek Stanisław – z Hermanowa, starościc kamieniecki. 1571, 1573.
Włodek Stanisław – z Łośniówka, 1572.
Włoszek Mikołaj – , dziedzic wsi Juchnowiec ( par. Saraska ) używa sygnetu Gieraltowego z herbem Roch.
Wnor Jakub Przeczkowicz – , dziedzic działu we Wnorach – Starejwsi (par. Kobyleńska ).
Wnor Łukasz – , sprawca Mikołaja Kurzyny z Grabowa starego, dziedzic działu we Wnorach – Starejwsi (par. Kobyleńska), herbu Rola.
Wnorowski – Plawacz Michał – , dziedzic działu we Wnorach – Kużelicu – Pisczatach (par. Kobyleńska). herbu Rola.
Wnorowski Jakub – , wójt saraski , komornik ziemski, sprawca Serafina Kobylenskiego, herbu Rola.
Wnorowski Łukasz – , herbu Rola.
Wnorowski Michał – , sprawca Wawrzyńca Brusowskiego.
Wnuk Stanisław – , woźny ziemski, dziedzic wsi Roski – Włodki (par. Płońska), używa sygnetu Gierałtowego z Rochem.
Wnuk Wojciech – , poborca powiatu sandomirskiego, 1571.
Wojciech ks – z Gołasiów – Dębów (par. Kuleska)., herbu Kościesza.
Wojciech z Kamoni – z Żochów (par. Domanowo), współdziedzic.
Wojciechowicz Jakub – z Sikorów – Bartkowiąt (par. Kobyleńska) dziedzic działu, używa sygnetu z herbem Ślepowron, lecz litery na sygnecie są zatarte.
Wojciechowicz Jan – z Wyszonek
Wojciechowicz Jan – z Wyszonek- Wypychów (par. Wyszeńska), dziedzic.
Wojciechowicz Lenart – z Kalinowa-Trojanków (par. Kuleska), dziedzic działu. używa sygnetu Gierałtowego z herbem Roch.
Wojciechowicz Mateusz – z Gołasiów, dziedzic działu we Wróblach (par. Kuleska), herbu Kościesza.
Wojciechowicz Matys – z Grochów (par. Poświęcińska), współdziedzic działu, : używa sygnetu Gierałtowego z Rochem.
Wojciechowicz Matys – z Kożuszków (par. Topiczewska), dziedzic
Wojciechowicz Matys – z Wróblów (par. Kuleska ), dziedzic działu, używa sygnetu Gierałtowego z herbem Roch.
Wojciechowicz Stanisław – z Łupianki Starej (par. Płońska), dziedzic działu.
Wojenkowski Sebastyan – , herbu Awdaniec, 1571, 1573.
Wojeński Gaweł Mikołajowicz – , dziedzic działu w Wojeńczach (par. Bielska), używa sygnetu Gierałtowego z Rochem.
Wojna Adam – , dziedzic wsi Wojny Króle (par. Dąbrowska).
Wojna Stanisław – , syn Jakuba Krupy, współdziedzic działu w Wojnach – Dąbrówce (par.).
Wojno – Kosik Marcin – , dziedzic działu we wsi Wojny-Dąbrówka (par.).
Wojno – Kosik Tomasz – , współdziedzic działu w Wojnach-Dąbrówce (par.).
Wojno Erazm – ze Stawierejów (par. Dąbrowska).
Wojno Erazm Rosłanowicz – , dziedzic działu we wsi Wojny- Pogorzel (par. Dąbrowska).
Wojno Erazm Rosłanowicz – , dziedzic działu we wsi Wojny- Pogorzel (par. Dąbrowska), używa sygnetu Gierałtowego z herbem Roch.
Wojno Jan – , komornik ziemski bielski, dziedzic działu we wsi Wojny-Pogorzel i Pułazie Swierze (par. Dąbrowska), oraz działu w Rzepkach (par. Domanowo), herbu Ślepowron.
Wojno Jan – , dziedzic działu w Kramkówce (par. Goniądzka).
Wojno Paweł – , współdziedzic działu w Wojnach -Dąbrówce (par.).
Wojno Piotr Piotrowicz – z Wojnów Pieczków i Starejwsi, dziedzic działu w Wojnach – Pogorzeli, używa sygnetu Gierałtowgo z herbem Roch.
Wojno Wojciech Janowicz – , dziedzic działu w Wojnach-Dąbrówce (par.).
Wojno z Piotraszów Jakub – , dziedzic działu w Wojnach – Dąbrówce (par.), używają sygnetu Gierałtowego z Rochem.
Wojno-Piotrasz Jakub Maciejowicz – , dziedzic wsi Wyszonki – Ruś (par. Wyszeńska), używa sygnetu Gierałtowego z herbem Roch.
Woler vel Wolier Jakub – , 1571, 1572. Sygnet wyobraża herb Dolęgę, ale widoczna nad herbem jedna tylko litera I (druga zatarta) nie dozwala ocenić, czy to sygnet własny, czy uproszonego przyjaciela. Na drugiej i trzeciej cedule widoczny herb Czemów, zapewne Jana, wojewody malborskiego, którego imieniem płaci pobór.
Woliński Andrzej – , herbu Jastrzębiec, 1571.
Woliński Jędrzej – . herbu Jastrzębiec, 1571.
Wolski Franc. – . szafarz IKMci, 1571, wójt tykociński, 1573. Na cedule z r. 1571 sygnet wyobraża herb Pobóg, ale litery SA, umieszczone nad herbem dowodzą, że to sygnet nie własny, lecz uproszonego przyjaciela; natomiast na cedule z r. 1573 jest sygnet własny z literami FV A (Franciscus Volski aduocatus) i herbem nieznanym, mogącym być odmianą Lubicza lub Boleścica, (Fig. 26).
Wolski Stanisław – , 1572.
Wolski Tomasz – , podżupek, 1573.
Wołowicz Józef – , wojewodzie smoleński, starosta daugiewski i przełajski, dziedzic wsi Kamionka – Grabówka i Sikory (par. Goniądzka), używa sygnetu Gierałtowego z herbem Roch.
Wołowicz Ostafij – , kasztelan trocki, 1573.
Wójtowski Jan – , wójt rajgrodzki , dziedzic działu we wsi Łazarze – Klesczewięta (par. Rajgrodzka), herbu Luba.
Wroczeński Cibor – , dziedzic działu we Wroczeniu (par. Goniądzka), używa sygnełu Gierałtowego z herbem Roch.
Wroczeński Kasper – , dziedzic działu we Wroczeniu (par. Goniądzka).
Wroczeński Piotr – , komornik ziemski, dziedzic działu we Wroczeniu (par. Goniądzka).
Wroczeński Sebastyan – , dziedzic działu we Wroczeniu (par. Goniądzka), używa sygnetu Gierałtowego z herbem Roch.
Wróblowski Jan – , herbu własnego, 1571, 1572 (Fig. 27).
Wrzysz Prokop – , 1573.
Wspała Stanisław – , współdziedzic działu w Jabłoni kościelnej (par.).
Wspała Stanisław Pawłowicz – , dziedzic wsi Wspały (par. Jabłońska).
Wygnański Jan – , 1571, 1572. Na sygnecie herb Ślepowron, ale litery IM, nad herbem umieszczone, dowodzą, że to sygnet nie własny, lecz uproszonego przyjaciela.
Wypych Wojciech – , dziedzic działu w Wyszonkach – Wypychach (par. Wyszeńska).
Wyrzykowski Stanisław – , dziedzic działu w Tuznowczyźnie (par. Goniądzka).
Wysocki – Szołajda Bieniasz – , herbu Kałuszowskiego (FIg. 26).
Wyssel Jan – , 1572.
Wyszeńska Zofia – , wdowa po Krzysztofie, dziedziczka działu w WyszonkachWypychach (par. Wyszeńska), używa sygnetu, na którym widnieje herb Roch i pierwsza litera V, druga zatarta.
Wyszeński – Jałbrzyk Andrzej – , pisarz grodzki brański.
Wyszeński – Jałbrzyk Bieniasz – , poborca powiatu bielskiego.
Wyszeński – Jałbrzyk Nikodem – z Łopienia – Grochów (par. Domanowo).
Wyszeński – Karaś – Warel Wawrzyniec –
Wyszeński – Pierzchała Mateusz – , współdziedzic wsi Wyszonki kościelne (par.).
Wyszeński Andrzej Jałbrzyk – , herbu Grabie, 1571, 1572.
Wyszeński Krzysztof – , niegdy dziedzic działu w Wyszonkach – Wypychach (par. Wyszeńska).
Wyszeński Walenty – , sługa Hrehora Wahaoowskiego.
Wyszkowski Andrzej – , dziedzic działu w Wyszkach kościelnych (par. Bielska).
Wyszkowski Jakub – , towarzysz roty Kaspra Stożyńskiego na zamku kijowskim, herbu Ślepowron, 1571.
Wyszkowski Wojciech – , sędzia ziemski bielski, dziedzic działu w Truszkach (par. Bielska), herbu Ślepowron.
Wywias Grzegorz – , dziedzic Bartoszowizny we Włostach (par. Wyszeńska), używa sygnetu Gierałtowego z herbem Roch.
z Urbanów- Piekutów – (par. Domanowo) dziedzic działu, używa sygnetu Gierałtowego z Rochem.
Zacharyaszowicz Michał – z Brusewa (par. Sokołowska). dziedzic działu.
Zakrzewski Sczęsny – , sługa Wyszkowskiego, sędziego ziemskiego bielskiego.
Zakrzewski Wojciech Zboży – , herbu Ogończyk, 1571.
Zaleski Jakub – , herbu Grzymała, 1571, 1572, pisarz IKMci skarbu nadwornego, 1573, starosta piasecki.
Zaleski Krzysztof – z bracią, współdziedzic działu w Zalesiu (par. Topiczewska).
Zaleski Mikołaj Wawrzyńcewicz – , dziedzic działu wsi Zalesie łabędzkie (par. Saraska), herbu Ślepowron odmienny w ten sposób, że Ślepowron siedzi tylko na połu krzyżu; jest on też współdziedzicem wsi Sikory – Janowięta (par. Saraska).
Zaleski Nikodem – , dziedzic działu w Zalesiu (par. Topiczewska), używa sygnetu Gierałtowego z herbem Roch, na innej zaś cedule używa sygnetu z literami S V W i herbem Poraj.
Zaleski Stanisław – , współdziedzic działu w Zalesiu (par. Topiczewska).
Zaleski Trojan – , dziedzic działu w Zalesiu starem (par. Wyszeńska).
Zaleski Walenty – , dziedzic działu w Zalesiu (par. Topiczewska), herbu Luba odmienny, jak powyż Nr. 90.
Zalewski Jakub – , dziedzic działu w Olszewie starem (par. Topiczewska ), używa sygnetu z literami I O i herbem Ogończyk.
Zaliwski Bartosz – chorąży liwski, podstarości warszawski, herbu Junosza, 1572.
Załęcki Marcin – , herbu Leszczyc, podkomorzy sieradzki i ekonom mazowiecki, 1572.
Załęski Maciej – , 1573. Na sygnecie widnieje herb Junosza, ale zatarte nad herbem litery nie dozwalają ocenić, czy to sygnet własny, czy uproszonego przyjaciela.
Załuski Nikodem – , sprawca Jana Kroszeńskiego z Dzierlków (par. Poświęcińska).
Załuski Spytek – , podżupek wielicki, 1571, 1573.
Zamojski Jan – , sekretarz IKMci, 1571.
Zamojski Stanisław – , kasztelan chełmski, 1571.
Zapolski Dobrogost – , herbu Pobóg, 1572.
Zarepczki (s) Piotr – . 1572.
Zarowski Amtrian – , herbu Leszczyc, 1573.
Zarzeccy Mikołaj i Stanisław – , dziedzice wsi Zarzeckie – Biernatki (par. Jabłońska), używa sygnetu Gierałtowego z Rochem.
Zawacki Bartosz – , jurgieltnik IKMci, 1573.
Zawacki Mikołaj – , herbu Połukoza, 1571, pisarz ziemski sochaczewski, 1573.
Zawadzki Jan Mikołajowicz – , dziedzic działu w Odalach – Porajewie (par. Bielska), używa sygnetu z literami LD i herbem Pobóg odmienny, jak powyżej.
Zbaraski Włodzislaw – , książę, sprawca wojewódtwa kijowskiego, 1572.
Zbijowski Wawrzyniec – , wojski grodecki, herbu Rola, 1571.
Zbiltowski Tomasz – , 1573.
Zborowski Jan – , starosta odolanowski, 1571.
Zdród Matys – , dziedzic działu w Oleksinie- Oąsówce (par. Saraska), używa sygnetu Gierałtowego z herbem Roch.
Zdród Woiciech – , mąż dziedziczki działu w Pikatach (par. Sokołowska), używa sygnetu Gierałtowego z herbem Roch.
Zdunowski Leniart – , herbu Jelita, 1572.
Zebrzydowski Mikołaj – , 1571, 1572, 1573.
Zebrzydowski Zygmunt – , wojski krakowski, herbu Radwan, 1572, 1573.
Zegadło Wojciech – z Remiszowa, herbu Ostoja, 1572.
Zerman Daniel – , dziedzic działu w Heksmanach (par. Tykocka).
Zermanów – Siekirka Jakub – , dziedzic działu w Heksmanach (par. Tykocka).
Zębek Stanisław – , współdziedzic działu w Diertkach – Janowiętach (par. Poświęcińska).
Zieleńska Beata – , 1572.
Zimnoch Adam Grzegorzowicz – , dziedzic wsi Zimnochy (par. Saraska), używa sygnetu Gierałtowego z Rochem.
Znierzeski Mikołaj – , sprawca Stanisława Bajkowskiego z Monków (par. 00niądzka). .
Zofia – , wdowa Adamowa z Kobylina Pięmęskiego (par. Kobyleńska), dziedziczka działu.
Zofia z Marszowic – , kanclerzyna koronna, 1573.
Zrzylski Stanisław – , herbu N 1571.
Zubrzycki Marcin – , współdziedzic działu w Idźkach Młynowskich (par. Sokołowska), używa sygnetu Gierałtowego z herbem Roch.
Zwolski Balcer – , łożniczy krakowski, herbu Połukoza, 1572.
Źróbek Aleksy – , dziedzic wsi Żróbki (par. Rajgrodzka), używa sygnetu z literami MT i herbem jak na fig. 32.
Żaliński Maciej – , łożniczy IKMci, starosta tucholski, żysmorski, jasiński etc., 1572, 1573.
Żądłowicz Gabryel – , dziedzic działu we wsi Wyszonki – Wypychy (par. Wyszeńska).
Żebro Wojciech Matysowicz – , dziedzic działu w Idźkach Młynowskich (par. Sokołowska), używa sygnetu Oierałtowego z Rochem.
Żebrowski – Włoski Jan – , dziedzic działu we Włoskach (par. Wyszeńska), uzywa sygnetu Gierałtowego z Rochem.
Żebrowski Jan – , dziedzic działu Jaskowska w Domanowie (par.), używa sygnetu Gierałtowego z Rochem.
Żelawski Franciszek – , podczaszy czerski, herbu Jasiona, 1573.
Żeleński Bartłomiej – , starosta stężycki, 1571, 1572.
Żelęcki (Zelieczky, Zeleczkliuczky) Marcyan – , herbu Doliwa, 157:
Żeroński Maciej – , 1571.
Żędzian Jan – , dziedzic działu w Żędzianach (par. Tykocka).
Żędzian Matys – , dziedzic działu w Żędzianach (par. Tykocka).
Żędzianowie Jan i Piotr Stanisławowicze – , dziedzice działu w Żędzianach (par. Tykocka).
Żędzianowie Wojciech i Jaromin – , dziedzice działu w Żędzianach (par. Tykocka).
Żochowski Mikołaj – , 1573.
Żołna Matys – , dziedzic działu w Chojanach – Pieckach (par. Kuleska).
Żółkiewski Stanisław – , 1571,
Żółtowski Mikołaj – 1573. Na sygnecie, opatrzonym literami ST, a przyjacielskim, widnieje herb niewyraźny przedstawiający po prawej stronie sierpem do góry i do środka zwróconą we środku u dołu gwiazdę, po stroni lewej niby basztę forteczną.
Żórawiński Aleksander – , połucki, 1571.
Żrzóbek (Zrrobek) Gabryel – ,
Żyliński Jan – , rotmistrz na z czerkaskim, 1571.
Żywkowski Andrzej Janowicz – , dziedzic działu w Żywkowie (par. Bielska). Na sygnecie widnieje herb Luba, litery zatarte.

Artykuł pochodzi ze strony Pana Janusza Stankiewicza

signature

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *