Wieści z Słupcy

— Ze Słupcy do „Kuryera codziennego” piszą: „Słupcę, miasteczko powiatowe położone nad samą granicą pruską, w gub. kaliskiej, posiadające przeszło 3,000 mieszkańców, pod względem wewnętrznego porządku i czystości za wzór innym miastom stawiaćby można. Wyczytawszy w „Kuryerze” w artykule „Z bruku i zagona”, jak feljetonista opisuje, brudny i ciasny Ostrowiec, postanowiłem, jako przeciwstawienie, wskazać Słupcę. […]

Wieści z Turku

= Z Turku. Karnawał tegoroczny zakończyliśmy w dniu 5 b. m. wieczorem tańcującym, zorganizowanym przez p. O., a obowiązki gospodyni przyjąć łaskawie raczyła p. B. Szanowny inicjator i gospodarz p. O., wykazał i w tym kierunku niepospolite zdolności, i nie żałował trudu i pracy, ale taż zabawa, urządzona estetycznie, szykownie i elegancko zgromadziła przeszło 60 […]

Wiadomości pogodowe

= Zima tegoroczna pozbawiona zupełnie cech sobie właściwych, to jest śniegu i mrozu, dziwne wywiera na nas wrażenie i zadaje kłam przysłowiu, że „na luty, trzeba mieć ciepły kożuch, czapkę i buty . Wprawdzie niepierwsza ona jest taką, i zeszłoroczna darzyła nas gradem, deszczami i powodziami; zamiast śniegu w ogóle od lat wielu zima bywa […]

Wieści z Warty

=; Z pod Warty piszą do nas pod dniem 28-ym lutego; W ostatnich czasach zaczął się wzmagać na prowincji przemysł gorzelano- rektyfikacyjny. Fabryka w Marchwaczu podobno zwozi już materjał surowy, aby na rok przyszły wystawić rektyfikację i dystylarnię. Gorzelnia zaś w Wilczkowie, w tym roku jeszcze puszcza w ruch, świeżo umontowane te oddziały.Ciekawa rzecz, czy […]