Historya piechoty polskiej

Autor: Górski Konstanty (1826-1898) Wydawca : Księgarnia Spółka Wydawnicza Polska wydania :Kraków 1893 r. Na podstawie ksiązki, dotyczącej piechoty polskiej od XV w. do XVII w., opracowałem listę osób występujących w “Przypisach”: Lista obejmuje 1250 nazwisk: Nazwisko Imię – – jednostka wojskowa Abramowicz Jan – – regiment artylerii koronnej 1717 r.Abramson Walery – – regiment artylerii koronnej 1717 r.Abszelewicz Jan – – regiment artylerii […]

Właściciele wsi w 1926 – 1939 r. w woj. wileńskim.

Nazwiska rozpoczynające się literą “A – K “ przejdź do nazwisk rozpoczynających sie literą ” L – Ż “ wykonanie – Ryszard Sys Źródło: “Pisarz hipoteczny z  Dziennika Województwa Wileńskiego  1926 – 1939” (oryginalne skany dokumentów w Jagiellońskim on-line Archiwum) Właściciel – – ROK WIES POWIAT Nr.KOLONJE Abel Jankiel – – 1936 Hoduciszki,Hoduciskiej Swiecianskim 392 Abel Abram,Lejb – – 1936 Hoduciszki,Hoduciskiej Swiecianskim 396 […]

Administratorzy i dzierżawcy w dobrach Jana Branickiego

Opracowanie na podstawie ksiąki “Magnackie dobra Jana Klemensa Branickiego”,Sztachelska-Kokoczka Alina, wydanie : 2006  r. Bańkowski – – – ekonom dóbr Biliłówka, 1751-1752Bartochowski Z. – – – marszałek dworu białostockiego, 1756-1757Bartoszewicz – – – administrator folwarku sobolewskiego, 1729Beck Jan – – – sekretarz, 1756-1758Białobrzeski M.J. – – – ekonom starostwa mościskiego, 1745-1747Bielski – – – pisarz fabryki białostockiej 1762, arendarz klucza dobrzyniewskiego, 1754-1756Biemacki – […]

Konfiskaty i wyroki po powstaniu listopadowym: indeks osobowy informacji publikowanych w Tygodniku Petersburskim w latach 1831 – 1832 i 1834 – 1835

Niniejszy dokument jest indeksem osobowym do informacji o represjach po powstaniu listopadowym, drukowanych w Tygodniku Petersburskim (TP) w latach 1830 – 1835. Był on wydawany w języku polskim i jest on dostępny w Cyfrowej Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego, z wyjątkiem  rocznika 1833, numerów z 1830 r., które powinny ukazać się po wybuchu powstania, oraz nr 39/1834 – i te są w […]