Wiadomości rządowe

Reforma notarjatu. Dzienniki petersburskie donoszą, iż notarjat w Państwie Ruskiem ulegnie przekształceniu polegającemu na tem, iż notarjusz będzie pobierał stałą pensję (do 3,000 rubli), z dodatkiem pewnego procentu od opłaty pobieranej za sporządzanie aktów. Przy pełnieniu obowiązków służbowych, notarjusze będą obowiązani nosić mu dur takiego samego kroju, jak urzędnicy sądowi, t. j. frak z kołnierzem […]

Życie społeczne: odeszli

Ś. p. ks. Aleksander Grudziński, zakonnik tutejszego klasztoru O.O. Franciszkanów, zakończył życie w ubiegłyponiedziałek. Urodził się w roku 1825,wstąpił do zakonu w roku 1843, a zostałwyświęcony na kapłana w roku 1853. Gazeta Kaliska nr 36 rok II 1894