Ludzie gościńca w XVII i XVIII wieku -Bohdan Baranowski

„… zwiększenie liczby ludzi luźnych można zaobserwować w końcu XVIII w., w okresie Oświecenia. Wiązało się to z poważnymi zmianami gospodarczymi i społecznymi, jakie zachodziły wówczas na ziemiach polskich. Znaczne ożywienie gospodarcze powodowało, że zapotrzebowanie na ręce do pracy było większe niż poprzednio. Szczególnie rozrastająca się Warszawa, której ludność u schyłku dawnej Rzeczypospolitej przekroczyła sto […]

Polska czyli o położeniu, ludności, obyczajach, urzędach i sprawach publicznych Królestwa Polskiego księgi dwie – Marcin KROMER

Opracowanie własne – Janusz Stankiewicz […] Granice i podział wewnętrzny Polski Do ważniejszych części Polski należą: Wielkopolska i Małopolska, Ruś i Prusy Królewskie, Podole, Mazowsze i Kujawy. Z kolei w obrębie samych tych części istnieje podział na dzielnice albo, jak to się powszechnie mówi, na województwa i ziemie.Wielkopolska, obejmująca dwa województwa, mianowicie poznańskie i kaliskie, leży […]

Pamiętnik J. Słomki

Jan Słomka B.WÓJT W DZIKOWIE ” Pamiętniki włościanina od pańszczyzny do dni dzisiejszych “ (Wypisy – oprac. własne – Janusz Stankiewicz) …. Wieś moja rodzinna Dzików leży nad Wisłą w powiecie tarnobrzeskim, tuż pod Tarnobrzegiem, przy granicy b. Królestwa Polskiego, rozciąga się na wzgórzu i odznacza się ładnem położeniem. Składa się obecnie z gminy obsiadłej w znacznej większości przez włościan, wśród których mieszkają […]

Wieści z Słupcy

— Ze Słupcy do „Kuryera codziennego” piszą: „Słupcę, miasteczko powiatowe położone nad samą granicą pruską, w gub. kaliskiej, posiadające przeszło 3,000 mieszkańców, pod względem wewnętrznego porządku i czystości za wzór innym miastom stawiaćby można. Wyczytawszy w „Kuryerze” w artykule „Z bruku i zagona”, jak feljetonista opisuje, brudny i ciasny Ostrowiec, postanowiłem, jako przeciwstawienie, wskazać Słupcę. […]

Wieści z Turku

= Z Turku. Karnawał tegoroczny zakończyliśmy w dniu 5 b. m. wieczorem tańcującym, zorganizowanym przez p. O., a obowiązki gospodyni przyjąć łaskawie raczyła p. B. Szanowny inicjator i gospodarz p. O., wykazał i w tym kierunku niepospolite zdolności, i nie żałował trudu i pracy, ale taż zabawa, urządzona estetycznie, szykownie i elegancko zgromadziła przeszło 60 […]