Pułkownik Michał Kossecki Herbu Rawicz Dowódca Sieradzkich Szaserów

  W Sieradzu, podobnie jak w innych miastach, od czasów średniowiecza aż do pierwszych lat XIX w. zmarłych chowano na przykościelnych cmentarzach. Z kolei zamożni mieszczanie, okoliczna szlachta oraz osoby duchowne miejsce ostatniego spoczynku znajdowały w kościelnych kryptach. Tak było też w przyklasztornym kościele p.w. św. Stanisława w Sieradzu. Po dawnym cmentarzu przyklasztornym, do naszych […]

Kapitan Józef Pełzucki – Żołnierz Wojen Napoleońskich I Uczestnik Powstania Listopadowego

Na starej sieradzkiej nekropolii przy ul. Wojska Polskiego spoczywa wielu znanych i zasłużonych sieradzan, a dziś już zapomnianych. Ich groby są częstokroć zaniedbane, a na niektórych z nich widnieją błędne inskrypcje. Jednym z nich  jest kapitan Józef Pełzucki, żołnierz napoleoński i powstaniec listopadowy. W najstarszej części sieradzkiej nekropolii góruje nad innymi nagrobek Józefa Pełzuckiego. Na […]

Panorama Warszawy z 1873 roku

Fotograf, Konrad Brandl wykonał z wieży Zamku Królewskiego serię zdjęć panoramicznych, a współczesna technika pozwoliła teraz zrobić z tych fotografii rewelacyjną panoramę. Warszawa jest tuż po Powstaniu Styczniowym. W tym okresie liczyła około 600 tys. mieszkańców i była największym (po Petersburgu i Moskwie) miastem w obrębie Cesarstwa Rosyjskiego. Miasto było już oświetlane latarniami gazowymi, działała […]

Nazwiska – różne lista Gazeta Kaliska 1894

Towarzystwo cyklistów Prezes dr. Al. Hidemith Członkowie honorowi: W. Weigt, K. Billewicz Członkowie rzeczywiści: Arnold Kazimierz, Michael Gustaw Członkowie uczęszczający: Wojciech Cybulski, Wilhelm Fulde, Wiktor Fulde, Ferdynand Kuttner, Łukasz Reutt, Władysław Rojek, Edward Sikorski, Kazimierz Szcześniewski. Gospodarze i gospodynie balu cyklistów w 1894 roku: panie: Bryndzowa, Hindemitowe Aleksandrowa i Oswaldowa, Kączkowska, Szymańska i Zawadzka. Panowie: […]

Spis Poległych I Zmarłych 1863-64 wg. Hipolita Stupnickiego

” Korzystając z różnych dzienników krajowych i zagranicznych, jako też wielu korespondencyji i wypisów od pojedyńczych osób mi przysłanych, zbierałem przez cały ciąg powstania w r. 1863 i 1864, nazwiska poległych straconych lub zmarłych po szpitalach z ran otrzymanych w boju, które ułożywszy porządkiem alfabetycznym podaje do drukiem jako materjał do historji, a zarazem jako […]

Nietolerancja, Zabobon I Procesy Czarownic

(opracowano na podstawie : Jędrzeja Kitowicz (1728-1804) w „ Opis obyczajów za panowania Augusta III” oraz Bohdan Baranowski i Władysław Lewandowski „Nietolerancja i zabobon w Polsce w XVII i XVIII w.”) NIETOLERANCJA Długie i niszczące wojny, rozgrywające się w drugiej połowie XVII i na początku XVIII stulecia na ziemiach Rzeczypospolitej, obce najazdy i niszczące ludność […]

Zbiegostwo chłopów w dawnej Polsce

(Opracowano na podstawie książki Stanisława Śreniowskiego„Zbiegostwo Chłopów w dawnej Polsce jako zagadnienie ustroju społecznego”) Instytucja folwarku jest nierozłącznie związana z instytucją wielkiej własności ziemskiej feudalnej i musiała się pojawić w Polsce niemal równocześnie z pierwszymi nadaniami ziemskimi. Istniałaby zatem od początku państwowości polskiej. Możliwość utworzenia folwarku była bowiem głównym powodem nadań. Przez folwark rozumiemy wiejski […]

Humor ludowy

Gorąca prośba do czytelników – jeżeli możecie Państwo wzbogacić tę stronę o swoje anegdoty, przysłowia, czy zagadki związane z tematyką ludową – zamieszczę je na tych łamach wraz – z podaniem lub bez – autora… Wybór fragmentów z książki Doroty Simonides „Księga Humoru ludowego” Humor ludowy jest spontaniczną i nie kontrolowaną dziedziną twórczości ustnej. Powstaje on i krążyw […]

Jan Matejko “Ubiory w Polsce 1200 – 1795”

Jan Matejko “Ubiory w Polsce 1200 – 1795”(wybrane ryciny) Włościanie 1228-1333 Włościanie 1447-1492 Chłopi 1507-1548 Chłopi 1548-1572 Chłopi 1576-1586 Chłopi 1588-1632 Włościanie i żydzi 1633-1668 Włościanie 1674-1696 Chłopi 1697-1795 Jędrzej Kitowicz (1728-1804) „ Opis obyczajów za panowania Augusta III” „…Ile zapamiętam, chłopski strój, co do kroju był ten sam, który jest dzisiaj. Każda jednak prowincja, […]