Administratorzy i dzierżawcy w dobrach Jana Branickiego

Opracowanie na podstawie ksiąki “Magnackie dobra Jana Klemensa Branickiego”,Sztachelska-Kokoczka Alina, wydanie : 2006  r. Bańkowski – – – ekonom dóbr Biliłówka, 1751-1752Bartochowski Z. – – – marszałek dworu białostockiego, 1756-1757Bartoszewicz – – – administrator folwarku sobolewskiego, 1729Beck Jan – – – sekretarz, 1756-1758Białobrzeski M.J. – – – ekonom starostwa mościskiego, 1745-1747Bielski – – – pisarz fabryki białostockiej 1762, arendarz klucza dobrzyniewskiego, 1754-1756Biemacki – […]

Konfiskaty i wyroki po powstaniu listopadowym: indeks osobowy informacji publikowanych w Tygodniku Petersburskim w latach 1831 – 1832 i 1834 – 1835

Niniejszy dokument jest indeksem osobowym do informacji o represjach po powstaniu listopadowym, drukowanych w Tygodniku Petersburskim (TP) w latach 1830 – 1835. Był on wydawany w języku polskim i jest on dostępny w Cyfrowej Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego, z wyjątkiem  rocznika 1833, numerów z 1830 r., które powinny ukazać się po wybuchu powstania, oraz nr 39/1834 – i te są w […]

Płaszów 1787 – 1903

opracowanie Iwona Łaptaszyńska (TGCP) źródło: Publikacja “Płaszów 1912-2012” pod redakcją Melani Tutak (Dom Historii Podgórza).   Zawarte wykazy: 1. Numery domów i nazwiska ich właścicieli w 1787r.w Płaszowie (Centralne Archiwum Państwowe Ukrainy we Lwowie, Fond 19, Opis 1, Sprawa 28) 2. Wykaz domów i nazwiska włascicieli w 1848r. w Płaszowie. (APKr, Kataster Galicyjski, sygn. KKrak op.109, s. 305-310) […]

Wypisy heraldyczne z Ksiąg Poborowych XVI w. woj. podlaskie

(opublikowane w WBC – opracowanie własne) WYPISY HERALDYCZNE Z KSIĄG POBOROWYCH OPRACOWAŁ FRANCISZEK PIEKOSIŃSKI.1.  REKOGNICYARZ POBOROWY Woj. podlaskiego z r. 1581.2.  KSIĘGA PODSKARBIŃSKA NR. 8. LWÓW 1911 Z I. ZWIĄZKOWEJ DRUKARNI WE LWOWIE. (opublikowane w WBC – opracowanie własne) Wartość ksiąg poborowych, rekognicyjnych i podskarbińskich, przechowanych w Archiwum byłej Komisyi skarbu w Warszawie, dla heraldyki polskiej, oceniono […]

Lista uczestników powstania 1863 – 1864 r. zesłanych na Zachodnią Syberię R-Ż

wg. materiałów M.S. Anatolewny (Omsk 2005 r.) opublikowanych na stronie http://kdkv.narod.ru/1864/Ssilka-ZapSib.html#15(opracowanie Elżbieta Sieczkowska i Janusz Stankiewicz) Nazwiska R – U Nazwisko i imię – Nazwisko wg. pisownia rosyjskiej Raciborski Marcin – Рациборский Мартин – 22 lata,Raczep Paweł – Рачеп Павел – 29 lat,Racziński Tomasz – Рачинский Томаш – 50 lat,Racziński Zygmunt – Рачинский Сигизмунд – x lat,Raczkowski Józef – Рачковский Иосиф – […]

Lista uczestników powstania 1863 – 1864 r. zesłanych na Zachodnią Syberię A-P

wg. materiałów M.S. Anatolewny (Omsk 2005 r.) opublikowanych na stronie http://kdkv.narod.ru/1864/Ssilka-ZapSib.html#15(opracowanie Elżbieta Sieczkowska i Janusz Stankiewicz) Nazwiska A – I Nazwisko i imię – Nazwisko wg. pisownia rosyjskiej Abakiewicz Szymon – Абакевич Симон Симонов – lat 31Ablewicz Ludwik – Аблевич Людвиг Михайлов – lat 42Abramowicz Antoni – Абрамович Антоний Панкратов – lat 35Abramowicz Wilhelm – Абрамович Вильгельм Станиславов – lat 30Abramowicz […]

Spis ludności Kamieńca Podolskiego z 1795 r.

Za Panem Mieczysławem Kędelskim prezentujemy „Spis ludności Kamieńca Podolskiego z 1795 roku”: Materiały nadesłała Alicja Michajluk „Jednym z cenniejszych źródeł genealogicznych z końca XVIII i całego wieku XIX dla kresów wschodnich (na terenie zaboru rosyjskiego) są tak zwane rewizje dusz, czyli pogłówne spisy ludności płacącej podatek osobisty (poduszny), a więc przede wszystkim włościan, mieszczan i […]

Spis ludności parafii ostrzeszowskiej z 1790 r.

Za Panem Mieczysławem Kędelskim przedstawiamy “Spis ludności parafii ostrzeszowskiej z 1790 roku”: Materiały nadesłała Alicja Michajluk„Zgodnie z uchwałą Sejmu Czteroletniego z 24 listopada 1789 roku proboszowie mieli każdego roku, zaczynając od l stycznia 1790 roku, dostarczać corocznie Komisjom Porządkowym Cywilno-Wojskowym imienne wykazy zaślubionych, urodzonych i zmarłych oraz rejestry mieszkańców parafii. Imienne spisy parafian – sporządzone […]

Spis ludności parafii sławieńskiej z 1796 r.

Za Panem Markiem Górnym publikujemy Spis ludności parafii sławieńskiej z 1796 roku. Materiały nadesłała Alicja Michajluk“Publikowana księga status animarum pochodzi z terenu archidiecezji gnieźnieńskiej. Sporządził ją ówczesny proboszcz sławieński, ksiądz Józef Ignacy Sztoltman, na polecenie władz pruskich. Kierowana przez niego parafia znalazła się w nowych granicach państwowych w 1793 roku po drugim rozbiorze.W grudniu 1795 […]

Lista imienna osób mających udział w rewolucyi, niekorzystających z udzielonej amnestyi i wyszłych zagranicę. [1830 – 1835]

Poniżej prezentuję w niezmienionym brzmieniu ogłoszenie, jakie ukazało się w drukowanym po polsku Tygodniku Petersburskim w roku 1835 począwszy od numeru 58 z dnia 30 lipca / 11 sierpnia (na końcu opracowania podaję zestawienie numerów TP i odpowiadających im pozycji listy). Zwracam uwagę, że lista nie do końca jest alfabetyczna, występują błędy w numeracji na […]