steampunk heart

Rozwój szkolnictwa średniego w XIX wiecznym Sieradzu

W Sieradzu końca wieku XVIII i na początku XIX wieku istniała szkoła wydziałowa księży dominikanów. Działała ona do roku 1833. Reforma szkolna z 1833 roku nazywana „Ustawą Tymczasową” wprowadzała gimnazja w miastach wojewódzkich oraz szkoły obwodowe w siedzibach obwodów. W wyniku tej ustawy 20.08.1833 roku utworzono szkołę obwodową w Sieradzu. Była najniższym 4-klasowym zakładem naukowym […]

Szkolnictwo w Warcie

Od wieku XVI do końca XVIII szkolnictwo w Warcie reprezentowane było jedynie przez szkołę parafialną. Uczono tam religii, śpiewu kościelnego i elementarnych podstaw pisania i czytania. Dopiero działania Komisji Edukacji Narodowej doprowadziły do stworzenia w Warcie w roku 1796 szkoły podwydziałowej, która przetrwała do roku 1836. W szkole uczono następujących przedmiotów: języka polskiego, niemieckiego, francuskiego, […]

Lista profesji Wieluń

W archiwum ZNP znalazłem dokumenty, w których wymieniono osoby oraz czym się zajmowali. Lista poniżej: Imię i nazwisko Profesja Trufanow  sędzią pokoju Stanisław Bzowski notariusz Stanisław Sznajdel aptekarz Władysław Godecki aptekarz Edward Łubiezynski sędzia powiatowy Zygmunt Łączkowski  mierniczy powiatu Władysław Kasiński  powiatowy lekarz weterynarii Kazimierz Kaczkowski notariusz Józef Zyguś właściciel browaru i były burmistrz

Szkolnictwo w Wieluniu

W końcówce XIX wieku na ziemi wieluńskiej znajdowała się najgęstsza sieć szkół parafialnych. Duży wkład w rozwój szkolnictwa mieli pijarzy, którzy w 1691 r. założyli kolegium, istniało ono obok istniejącej szkoły miejskiej w Wieluniu. W okresie Księstwa Warszawskiego nadzór nad szkołą przejęła Izba Edukacji, zmieniając ją w szkołę ponad wydziałową. Pijarzy zarządzali szkoła do 1832 roku, […]

Alojzy Biernacki – pionier nowoczesnego rolnictwa

Alojzy Biernacki (1778-1854), właściciel Lututowa. Uczęszczał do szkoły średniej we Wrocławiu, był studentem prawa na Uniwersytecie we Frankfurcie nad Odrą. Porzucił je na rzecz ekonomii i wiedzy rolniczej. Swoją wiedzę teoretyczną poszerzał o wiedzę praktyczna, podróżując po Anglii, Francji i Niemczech. Alojzy był w Polsce przedstawicielem postępowego ziemiaństwa, pionierem nowoczesnego rolnictwa, działaczem gospodarczym i niepodległościowym. […]

Szkolnictwo w Szadku

Tradycje Szkolnictwa w Szadku sięgają średniowiecza. Z czasów Korony z Szadku pochodzili: Jan Jakub z Szadku – bakałarz (komentarze do kroniki Wincentego Kadłubka), Jakub syn Stanisława uczestnik soboru w Bazylei, redagował warunki pokoju toruńskiego, otrzymał szlachectwo z rąk Kazimierza Jagiellończyka. Mikołaj Pokopowicz rektor Akademii Krakowskiej, astrolog, W wieku XVI 39 osób z Szadku studiowała na Akademii Krakowskiej. W wieku XVII i XVIII następuje regres […]

Szkoła w Brzeźniu

Dzięki działaniu Komisji Edukacji Narodowej powstała szkoła w Brzeźniu. W 1779 roku szkołę odwiedza biskup włocławski. W dokumentach biskupa widnieje takie zdanie o szkole „przy tym kościele jest organista, który płci męskiej dzieci uczy, ale fundacji na tę szkołę nie ma. Dziewczęta zaś chcące się uczyć oddają do panien zakonnych do Warty”. notatka po wizycie biskupa […]

Wojsko carskie w Guberni Kaliskiej

Na terenie Guberni Kaliskiej stacjonowały następujące jednostki: 1-a brygada 14-ej dywizji kawaleryjskiej 12-y Małorossyjski Następcy Tronu Niemieckiego pułk dragonów 2-gi bataljon 3-go pułku strzelców Zarząd Łęczyckiego Naczelnika Wojennego. Zarząd mieści się w Łęczycy, a składa się: z Naczelnika, 2 ch Referentów i 2-ch Nadzorców. Przepisy o powinności wojskowej. Powinność wojskowa dotyczyła wszystkich mężczyzn którzy ukończyli […]

Linia telefoniczna – Kalisz

Linie telefoniczne Linia Kalisz – Łódź W Kaliszu ul. Wrocławska 49 W Łodzi stacja rządowej linii telefonicznej Łódź-Warszawa i filia w gmachu Banku Państwa przy ulicy Benedykta. Stacje węzłowe (centralne) Kalisz, Zduńska Wola, Łódź. Stacje zwykłe Sieradz, Łask, Pabianice Abonenci Kalisz Imię i nazwisko Telefon Imię i Nazwisko Telefon Agentura Celna Dr. Ż. W.-W 121 […]