Rekonstrukcje stankiewicze.com

Administratorzy i dzierżawcy w dobrach Jana Branickiego

Opracowanie na podstawie ksiąki “Magnackie dobra Jana Klemensa Branickiego”,
Sztachelska-Kokoczka Alina, wydanie : 2006  r.

Bańkowski – – – ekonom dóbr Biliłówka, 1751-1752
Bartochowski Z. – – – marszałek dworu białostockiego, 1756-1757
Bartoszewicz – – – administrator folwarku sobolewskiego, 1729
Beck Jan – – – sekretarz, 1756-1758
Białobrzeski M.J. – – – ekonom starostwa mościskiego, 1745-1747
Bielski – – – pisarz fabryki białostockiej 1762, arendarz klucza dobrzyniewskiego, 1754-1756
Biemacki – – -administrator.dobrzyniewski, 1758-1766; dyspozytor, ekonom choroski, 1766 – 1713
Bogdanowicz vel Bohdanowicz Stanisław – – – (podstarości) administrator klucza stołowackiego, 1721-1729
Borzęcki – – – ekonom starostwa janowskiego, 1757-1763
Braun – – – podstarości lipnicki, 1708-1713
Bromirski Jan – – – podczaszy, chorąży, komisarz dóbr ruskich, dzierżawca starostwa bohusławskiego i janowskiego, 1752-1771
Buczewski l. – – – administrator folwarku hołowieskiego i użyckiego, 1113
Budkiewicz A. – – – ekonom? Dóbr Biliłówka i starostwa bohusławskiego, 1762-1768
Bujakowski Adam – – – kierownik prac budowlanych w Białymstoku, 1748-1761
Burzyński – – – sierżant, potem chorąży regimentu pieszego, szyper, 1748-1760
Burzyński Jan – – – stolnik smoleński, ekonom /gubernator/ tykociński, 1710-1717 Burzyński
Chomętowski – – – porucznik chorągwi husarskiej wojewody podlaskiego, dzierżawca starostwa krośnieńskiego, przed 1710 r.
Ciecierski Józef – – – marszałek dworu białostockiego, 1756-1770
Danowski I. – – – ekonom starostwa bohusławskiego, 1762
Deryng – – – administrator /dyspozytor/ folwarku trzywieskiego w leśnictwie bielskim, 1764-1771
Dessein – – – kapitan, pełnomocnik? w dobrach ruskich, 1153-1768
Dmochowski – – – administrator folwarku lipnickiego, 1746-1750
Dobrucki Franciszek – – – ekonom starostwa mościskiego, 1760-1765
Dybowski – – – strażnik puszczy ladzkiej, 1756
Fabrycjusz Karol – – – skarbnik smoleński, kapitan wojsk W.Ks. Litewskiego, ekonom tykociński, 1766-1769
Gieszkowski Andrzej – – – komisarz dóbr podlaskich, 1762-1779
Goczałkowski Stanisław – – – burgrabia myślenicki, plenipotent w dobrach krakowskich, 1760-1171
Gordon – – – podwojewodzi krakowski, superintendent krakowski, plenipotent, 1753-1761
Gruszecki Józef – – – urzędnik gospodarczy w dobrach ruskich, m. in. w starostwie janowskim, 1749-1752
Hadziewicz Aleksander – – – dzierżawca starostwa bohusławskiego, 1762
Hankiewicz J. – – – administrator białostocki, 1767-1789
Hoffman Jan – – – kapitan wojsk koronnych, pisarz prowentowy gródecki, ekonom starostwa mościskiego, 1752-1757; ekonom generalny starostwa krośnińskiego 1765 – 1771
Horodeński Michał – – – dzierżawca klucza złotoryjskiego, 1721-1727
Hrebiński – – – urzędnik w leśnictwie bielskim, 1742-1743
Hryniewicki Marcin – – – administrator folwarku stelmachowskiego 1712; administrator (podstarości) folwarku lipnickiego, 1716-1717
Hryniewicki Tomasz – – – administrator białostocki, 1744
Humnicki – – – podleśniczy puszczy ladzkiej, 1766-1772
Jabłecki Jan Walenty – – – stolnik chełmiński, dzierżawca starostwa krośnieńskiego, 1714 – 1717, towarzysz chorągwi husarskiej kasztelana krakowskiego
Jackowski – – – administrator folwarków Orla i Dzięciołów, 1729-1739
Jakubowski A. – – – urzędnik gospodarczy w Białymstoku, 1154-1755
Janczewski – – – administrator sobolewski 1760-1763, stelmachowski 1766
Janiszewski – – – major regimentu pieszego buławy wielkiej koronnej, 1733-1766
Janulewicz – – – administrator stelmachowski, 1764-1767
Jaskulski – – – administrator folwarku trzciańskiego-? 1775
Kanigowski Józef – – – ekonom starostwa brańskiego, 1761
Karbowski – – – major, obsadza ekonoma w sarostwie bohusławskim, .1762
Karnkowski Sylwester – – – (arendarz) dzierżawca majętności dolistowskiej, 1757-1760
Karpowicz J. A – – – podstarości (ekonom) orlański, 1752-1758
Karski Antoni – – stolnik dobrzyński, dzierżawca klucza złotoryjskiego, 1740-1741
Karwowski Kazimierz – – – (druga połowa XVllIw.), syn Pawła, marszałek ziemi bielskiej, konfederat barski, od 1760 r. podczaszy wiski, klient Branickiego
Karwowski Kazimierz – – – h. Pniejnia, (1670-1746), podczaszy ziemi wiskiej, sędzia grodzki, brański dzierżawca majętności Dolistów 1721-1727, stolnik ziemi bielskiej
Karwowski Michał – – – cześnik ziemi bielskiej, dzierżawca starostwa brańskiego /1705/, 1713-1720
Karwowski Paweł – – – h. Pniejnia, 1705-1789, podkomorzy bielski, syn Kazimierza stolnika bielskiego od 1727 r, podczaszy wiski, od 1744 r.stolnik bielski, poseł na sejmy, klient Branickiego
Karwowski Stanisław – – łowczy bielski, regent koronny, plenipotent w Białymstoku 1753 – 1754, porządkuje archiwum w Białymstoku; Pełnomocnik? w Mościskach, Tyczynie, Lwowie 1760-1762 .
Kiersnowski – – – komornik bielski 1771
Kierznowski Michał – – – administrator choroski 1719
Kieszkowski Walenty. – – – kapitan regimentu pieszego, ekonom tykociński 1761-1765, ekonom starostwa mościskiego 1766-1771
Klerom Jan Henryk – – pułkownik regimentu pieszego buławy wielkiej koronnej, architekt 1738-1768
Kłosowicz – – – łowczy
Kobyliński Stanisław – – – administrator folwarku lipnickiego 1713-1716
Koc Krzysztof – – – ekonom tarchomiński 1754-1759, ekonom orlański 1759-1770
Konarzewski F. – – – administrator trzciański 1731-1732, administrator klucza zakątkowskiego 1733
Korytowski Felicjan – – – pułkownik regimentu pieszego buławy wielkiej koronnej, dzierżawca starostwa janowskiego 1762-1771, generał wojsk koronnych.
Korzeniewski – – – łowczy 1729
Korzeniewski Jan – – – kapitan regimentu pieszego, ekonom /gubernator/ starostwa bohusławskiego i komendant tamtejszego garnizonu 1763-1766
Koziebrodzki Ignacy – – -podwojewoda zakroczymski, rezydent w Warszawie 1748-1755
Krassowski – – – sekretarz 1770
Kraszewski Jan – – – administrator w hrabstwie tykocińskim 1732
Krogulecki – – – administrator sobolewski 1765-1767
Kruszewski Paweł Maksymilian – – – skarbnik bracławski, podczaszy bielski, komisarz generalny dóbr, ekonom strostwa bielskiego i brańskiego 1715~1729
Kuczewski Józef – – wojski ziemi bielskiej, ekonom (gubernator) tykociński 1718-1720
Kurdwanowski Józef – – podstoli halicki, zaufany Branickiego 1717-1764
Kurzeniecki Tomasz – – łowczy ziemi dworzanin skarbu koronnego 1771-1772
Leszczyński – – strażnik puszczy ladzkiej 1758-1771
Lewicki Adam – – – łowczy podlaski, plenipotent, dzierżawca starostwa krośnieńskiego /1734/ 1741-1761
Lewicki W. – – – marszałek dworu białostockiego 1733
Lichomski Henryk – – – burgrabia pałacu na Podwału 1748-1755
Lindsay Aleksander /S/ – – – kapitan regimentu Dieszelto, architekt, gubernator starostwa bohusławskiego 1762-1763
Lipnicki I. – – – administrator w Branicach 1763
Łęski – – – plenipotent 1771
Łoziński – – – administrator stołowacki 1730-1731
Markowski – – – skarbnik 1732
Markowski Tomasz – – administrator stelmachowski 1724. ekonom tykociński 1738-1757
Mataczyński – – – administrator folwarku lipnickiego 1750
Matuszewicz Wojciech – – – podskarbi białostocki 1732-1767
Mioduszewski – – – podleśniczy bielski, leśniczy 1743-1753
Mościcki – – – administrator folwarku użyckiego 1762-1770
Nowacki – – – pisarz bud potat.owych 1768-1771
Olszewski – – – ekonom hołowieski 1754
Olszewski Stanisław – – – pisarz prowentowy mościski 1764-1772
Olszewsld Tomasz – – – pisarz prowentowy bielski, ekonom bielski i brański 1750-1756
Osiecki – – – szyper 1758
Ostrowski Antoni Józef – – pułkownik wojsk koronnych, cześnik bydgoski. dzierżawca majętności dolistowskiej 1757-1771, pełnomocnik w dobrach ruskich
Paczoski – – – administrator folwarków wysokostockiego i dojlidzkiego 1729
Patyński Józef – – dzierżawca klucza złotoryjskiego 1742-1745, ekonom tykociński 1746- 1752
Patz – – – kapitan, dyspozytor trzywieski 1771
Pawłowski – – – podleśniczy ladzki 1764-1766
Piasecki Ignacy – – – podstarości owrucki, ekonom i komisarz starostwa bielskiego 1756-1770
Pilecki – – kapitan. ekonom mościski 1749-1751, ekonom tykociński /1752/ 1754-1761. komendant w Bohusławiu 1769
Polikowski M. – – kapitan artyleri koronnej, ekonom (gubernator) tykociński 1729-1733
Polikowski Stanisław – – – pisarz prowentowy starostwa bielskiego 1720-1721
Poniatowski Stanisław – – – wojewoda mazowiecki, kasztelan krakowski, dzierżawca starostwa janowskiego 1749-1753
Pruszyński Aleksander – – – administrator folwarku rogowskiego 1766-1788
Pryncypatty Feliks – – marszałek dworu białostockiego, podskarbi białostocki 1743-1762
Pryzmunt vel Pryżmąt – – – administrator stelmachowski 1769
Reychman – – – dyspozytor. ekonom choroski 1762-1766″”
Rybicki – – – administrator folwarku trzciańskiego 1737-1739
Rymjński – – – administrator folwarku sobolewskiego 1767-1769
Rzeczyński – – – skarbnik rawski, pełnomocnik, komisarz dóbr biliłowskich 1752
Rzymowski – – – towarzysz chorągwi husarskiej, podleśniczy bielski, administrator folwarków Lada i Trzywież, leśniczy ladzki 1729-1732
Sękowski Jan s. Józefa – – – kapitan, architekt 1755-1780
Sękowski Józef – – – kierownik robót budowlanych w Białymstoku 1733-1755
Skibicki W. – – – dzierżawca dóbr biliłowskich 1762-1771
Skirmunt I. A. – – – komornik wiski, administrator starostwa brańskiego 1737-1742, plenipotent 1754-1765
Skorupski – – – administrator folwarku stelmachowskiego 1729
Smogorzewski Franciszek – – administrator (podstarości) lipnicki 1706-1708, administrator starostwa i leśnictwa bielskiego, podleśniczy bielski 1720-1722
Smorczewski – – – administrator folwarku stelmachowskiego 1752
Smulski – – , urodzony – ekonom starostwa bielskiego 1737-1746
Sobolewski – – – podstarości folwarku hołowieskiego i użyckiego 1715
Srzednicki Piotr – – – administrator starostwa brańskiego 1721-1724 .
Stankiewicz – – – administrator białostocki 1768
Starzeński Maciej – – – pisarz wojska koronnego 1746, starosta brański 1752-1771
Stryjeński Paweł – – – wojski grodzieński, dzierżawca majętności dolistowskiej do 1706
Szepietowski Wojciech – – – ekonom tykociński 1723
Szkopowski – – – administrator w Brańsku 1739
Szuszkowski Karol – – – pułkownik, rezydent w Warszawie 1752-1768
Terlikowski – – – administrator stołowacki 1767
Trachenberg Jan Ferdynand – – – baron, gubernator tykociński 1727-1729
Twarowski – – – administrator stelmachowski 1769-1770
Urbański Franciszek – – – łowczy podolski, dzienawca starostwa krośnieńskiego 1710-1713
Urbański Ignacy – – – cześnik zakroczymski, dzierżawca starostwa krośnieńskiego 1717-1722
Urbański Maciej – – – dzierżwca starostwa krośnieńskiego 1710-1713
Waguza I. – – – pisarz fabryczny w Białymstoku 1756-1761, ekonom tyczyński 1761-1767
Wągrowski I. – – urzędnik (komisarz?) starostwa bohusławskiego i dóbr biliłowskich 1766 – 1771
Węgierski Andrzej – – – pułkownik, koniuszy 1742-1761, dzienawca starostwa bohusławskiego 1761-1762
Wielbiewicz Ignacy – – – marszałek dworu białostockiego 1722-1741
Wielopolski – – – administrator folwarków Hołowiesk i Utyki 1729
Wierzbięta Jan – – – stanowniczy buławy wielkiej koronnej, pisarz prowentowy, ekonom starostwa bohusławskiego 1766-1770
Witwicki Jan – – – ekonom hrabstwa tykocińskiego 1770-1788
Wojnarowski Józef – – – komisarz dóbr podlaskich 1748-1760
Wolański Józef – – – gubernator (ekonom) wBiliłówce 1752-1753
Wydrzycki – – – administrator folwarku choroskiego 1729
Wyszyński – – – dyspozytor złotoryjski 1769
Wyszyński Jakub – – – wice regent grodzki brański, plenipotent 1734, 1739, 1743
Zawadzki Szymon – – – administrator lipnicki 1718-1729, 1738
Zielonka Teodor – – – miecznik tytomierski, dzierżawca starostwa krośnieńskiego 1728-1731
Żółkiewski – – – ekonom tykociński 1736-1737

Artykuł pochodzi ze strony Janusza Stankiewicza.

signature

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *