Listy Rekonstrukcje stankiewicze.com

Lista uczestników powstania 1863 – 1864 r. zesłanych na Zachodnią Syberię A-P

wg. materiałów M.S. Anatolewny (Omsk 2005 r.) opublikowanych na stronie

http://kdkv.narod.ru/1864/Ssilka-ZapSib.html#15

(opracowanie Elżbieta Sieczkowska i Janusz Stankiewicz)

Nazwiska A – I

“Na Syberię”  W. Schereschewskiego drzeworyt sztorcowy

Nazwisko i imię – Nazwisko wg. pisownia rosyjskiej

Abakiewicz Szymon – Абакевич Симон Симонов – lat 31
Ablewicz Ludwik – Аблевич Людвиг Михайлов – lat 42
Abramowicz Antoni – Абрамович Антоний Панкратов – lat 35
Abramowicz Wilhelm – Абрамович Вильгельм Станиславов – lat 30
Abramowicz Wincenty – Абрамович Вицентий Панкратов – lat 38
Abramowicz Jan Edward – Абрамович Иван-Эдуард Павлов – lat 40
Abramowicz Józef – Абрамович Иосиф-Панкратий – lat 80
Abramowicz Maciej – Абрамович Матвей – lat x
Abramowicz Michał – Абрамович Михайло – lat 39
Abramowicz Romulad – Абрамович Ромуальд Панкратов – lat 50
Abramowicz Feliks – Абрамович Феликс Панкратов – lat 32
Abramowicz Julian – Абрамович Юлиан Панкратов – lat 48
Abramowicz Justyn – Абрамович Юстин Валентьев – lat 33
Abramowski Feliks – Абрамовский Феликс – lat 39
Achimski Leonard – Ахимский Леонтий Осипов – lat x
Achryszowicz Paweł – Ахрышович Павел Иванов – lat x
Adamczewski Franciszek – Адамчевский Франц Антонов – lat 50
Adamowicz Wiktor – Адамович Виктор Яковлев – lat x
Adamowicz Jan – Адамович Иван – lat 28
Adamowicz – Адамович – lat x
Adamowski Ksawery – Адамовский Ксаверий – lat x
Adamski Ludwik – Адамский Людвиг Станиславов (Адашский) – lat x
Adaszki Ludwik – Адашский Людвиг Станиславов – lat x
Afonasewicz Kastor – Афонасевич Кастон Францев – lat 22
Aleksandrow B. – Александров В. – lat 19
Aleksandrowicz Bolesław – Александрович Болеслав – lat x
Aleksandrowicz Józef – Александрович Иосиф – lat 25
Aleksandrowicz Ksawery – Александрович Ксаверий Антонов – lat 40
Aleksandrowicz Józef – Александрович Осип – lat 24
Aleksandrowicz Paweł – Александрович Павел Иванов – lat 33
Aleksewicz Konstanty – Алексеевич Константин – lat x
Algierski Wincenty – Альгерский Викентий – lat 26
Ambroży Jegor – Амброжий Егор – lat 20
Ambroży Jan – Амброжий Иван – lat 29
Anamowicz Dionizy – Анамович Дионисий – lat x
Ancewicz Ludwik – Анцевич Людвиг – lat 34
Anczulski Stanisław – Анчульский Станислав – lat 26
Andakipowicz K. – Андакипович К. Исидоров – lat 31
Andiewski Konstanty – Андиевский Константин – lat x
Androżewski Adam – Андрожевский Адам – lat x
Andrujewicz Władysław – Андруевич Владислав – lat 25
Andruszkiewicz Stanisław – Андрушкевич Станислав Семенов – lat 37
Andruszkiewicz Leonard – Андрюшкевич Леонард – lat 23
Andruszkiewicz – Андрюшкевич – lat 39
Andrzejewski Adam – Андреевский Адам – lat 18
Andrzenowski Włodzimierz – Андрженовский Владимир Францев – lat 40
Andrzewski Bonawentura – Андржевский Бонавентура Францев – lat 30
Andrzewski Tomasz – Андржевский Томаш – lat 22
Anisko Stanisław – Анисько Станислав – lat x
Ankedorf Wincenty – Анкендорф Викентий Михайлов – lat x
Antrow Władysław – Антров Владислав – lat 28
Antunowski Joachim – Антуновский Иоахим – lat 63
Apanowicz Józef – Апанович Иосиф (Апакович) – lat 39
Aramowicz Denis – Арамович Денис – lat x
Aramowicz Izabella – Арамович Изабелла – lat 65
Araszkiewicz Aleksander – Арашкевич Александр – lat 28
Arbikowicz Józef – Арбикович Иосиф Викентьев – lat 27
Arcimowicz Hilary – Арцимович Гилярий – lat 48
Arcimowicz Maksymilian – Арцимович Максимилиан – lat 27
Arciszewski Wincenty – Арцишевский Викентий – lat x
Arciszewski Jan – Арцишевский Иван – lat 30
Arczichowski Wojciech – Арчиховский Войцех (Онегинский Ваврженец) – lat 30
Arend Aleksander – Аренд Александр – lat 40
Argutowski Tomasz – Аргутовский Томаш – lat 41
Armuliasz Antoni – Армуляш Антон (Оршалусяк) – lat 24
Asinicz Michał – Асинч Михаил – lat 20
Asman Jakow – Асман Яков Осипов – lat 27
Astrejko Anna – Астрейко Анна – lat x
Astrejko Józef – Астрейко Иосиф – lat 74
Augustowski Ignacy – Августовский Игнатий – lat 22
Augustyniak Mikołaj – Августиняк Николай – lat x
Auster Julian – Аустер Юлиан – lat 26
Awjantusenis Antoni – Авянтусенис Антон – lat 27
Aworcewicz Aleksander – Аворчевич Александр Михайлов – lat 43

Babaszyński Jan – Бабашинский Иван Иванов – lat 18
Babecki Ludwik – Бабецкий Людвиг – lat 44
Babecki Gawrył – Бабицкий Гаврил – lat 54
Bacewicz Feliks – Бацевич Феликс – lat 46
Bachewski Osip – Бахевский Осип Осипов – lat x
Bachiński Aleksander – Бахинский Александр – lat 37
Bachowski Osip – Баховский Осип – lat 33
Bacim Tomasz – Бацим Томаш – lat 65
Badkiewicz Jan – Бадкевич Иван – lat x
Bagdziewicz Stanisław – Багдзевич Станислав (Барщевский) – lat x
Bagiński Antoni – Багинский Антон Андреев – lat 39
Baj Stanisław – Бай Станислав – lat x
Bajelis Anna – Баелис Анна – lat 44
Bajelis Józef – Баелис Иосиф – lat 21
Bajelis Rozalia – Баелис Розалия – lat 24
Bajer Ludwik – Баер – см. Беру Людвиг – lat
Bajer Dominik – Байер Доменик Климентьев – lat x
Bajer Jan – Байер Иван Данилов – lat x
Bajkowski Jakub – Байковский Якуб – lat x
Bajter Henryk – Байтер Генрих – lat 28
Bakizanicz Mikołaj – Бакизанич Николай – lat 69
Bako Maciej – Бако Матвей – lat x
Balczunas Osip – Бальчунас Осип – lat 60
Baliukiewicz Bolesław – Балюкевич Болеслав Михайлов – lat 18
Balsewicz Maciej – Бальсевич Матвей Викентьев – lat x
Baltrumonas Jan – Бальтрумонас Иван – lat 29
Bałkiewicz Jan – Балкевич Иван (Баукевич) – lat x
Bandalir Piotr – Бандалир Петр – lat 37
Bandura Józef – Бандура Юзеф – lat 24
Baniukaiz Józef – Банюкайз Иосиф – lat 24
Bankiewicz Walerian – Банкевич Валериан – lat x
Bankiewicz Teodor – Банкевич Теодор – lat x
Bankiewicz Teodor – Банькевич Теодор – lat x
Bankowski Jakub – Банковский Яков – lat x
Bankowski Feliks – Баньковский Феликс Александров – lat x
Bankowski Feliks – Баньковский Феликс Осипов – lat 32
Bantruszaikicz Appolonia – Бантрушайкич Апполоний Антонов – lat 30
Bara Walery – Бара Валерий – lat 22
Barak Grzegorz – Барак Григорий – lat 29
Baranowicz Henryk – Баранович Генрих – lat 23
Baranowska Eufyrzyna – Барановская Эуфирзина – lat 51
Baranowska Julianna – Барановская Юганна – lat 21
Baranowska Julia – Барановская Юлия – lat 49
Baranowski Walery – Барановский Валерий Войцехов – lat 21
Baranowski Władysław – Барановский Владислав – lat 30
Baranowski Jan – Барановский Иван Осипов – lat x
Baranowski Siemion – Барановский Семен – lat 32
Baranowski Ferdynand – Барановский Фердинанд – lat 37
Baranowski Franc – Барановский Франц – lat 53
Barcicki Edward – Барцицкий Эдуард – lat 27
Bardaszewicz Jan – Бардашевич Иван – lat x
Barkowski Osip – Барковский Осип – lat 35
Barkowski Józef – Барковский Юзеф – lat x
Barkowski Jan – Барковский Ян – lat 37
Barnatanis Klemens – Барнатанис Клеменс – lat x
Barowski Franc – Баровский Франц – lat 66
Barszczewski – Барщевский – см. Багдзевич Станислав – lat x
Bartaszewicz Ignacy – Барташевич Игнатий – lat 49
Bartaszewicz Jan – Барташевич Ян – lat x
Bartaszewski Ferdynand – Барташевский Фердинанд – lat 52
Bartosiewicz Józef – Бартосевич Юзеф – lat 26
Bartosik Michał – Бартосик Михайло – lat 40
Bartoszewicz Józef – Бартошевич Иосиф – lat 28
Bartoszewicz Mikołaj – Бартошевич Николай Ян Исидоров – lat 31
Bartoszewicz Stanisław – Бартошевич Станислав – lat 50
Bartoszewicz Ferdynand – Бартошевич Фердинанд Бенедиктов – lat 40
Bartoszewicz Jegor – Бартушевич Егор – lat x
Batach Walerian – Батах Валериан – lat x
Batowt Bolesław – Батовт Болеслав Викентьев – lat x
Batukiewicz Maciej – Батюкевич Матвей – lat 41
Batyr Marcin – Батыр Мартын – lat 56
Baukiewicz – Баукевич – см. Балкевич Иван. – lat x
Bawkas Agata – Бавкас Агата – lat x
Bawro Kaston – Бавро Кастон – lat 57
Bazer Osip – Базер Осип – lat x
Begius Osip – Бегиус Осип (Белоус) – lat 39
Bejnarowicz Benedykt – Бейнарович Бенедикт – lat 51
Bejnarowicz Jegor – Бейнарович Егор – lat 26
Bek Józef – Бек Иосиф – lat x
Bekik Józef – Бекик Иосиф Феликсов (Домбровский) – lat 25
Bekker Edward – Беккер Эдуард – lat 28
Bekker Edward – Беккер Эдуард – lat 47
Bełgal Adam – Белгаль Адам – lat 28
Benartowicz Siemion – Бенартович Семен – lat x
Bendarczuk – Бендарчик – см. Бендарек Михайло – lat x
Bendarek Michał – Бендарек Михайло (Бендарчик) – lat x
Bendera Jan – Бендера Ян – lat 24
Benecki Józef – Бенецкий Юзеф – lat 26
Benedyktow Józef – Бенедиктов Иосиф Иосифов – lat 40
Benedyktowicz Józef – Бенедиктович Иосиф Иосифов – lat x
Benetus Antoni – Бенетус Антон Казимиров – lat x
Berbeiusz Leon – Бербериуш Леон – lat 27
Berdowski Adolf – Бердовский Адольф – lat x
Bererzecki Aleksander – Бережецкий Александр – lat 45
Beresiński Wincenty – Берасинский Викентий – lat 38
Berezowski Stanisław – Березовский Станислав Иосифов – lat x
Berezowski Teofil – Березовский Феофил Андреев – lat 30
Berkowicz P. – Беркович Р. – lat x
Bernatowicz Kazimierz – Бернатович Казимир Яковлев – lat x
Bernatowicz Klemens – Бернатович Клементий – lat x
Beru Ludwik – Беру Людвиг (Баер) – lat 62
Bezwler Edward – Безвлер Эдуард – lat 43
Białokar Adolf – Бялокар Адольф – lat x
Bibulewicz Stanisław – Бибулевич Станислав Петров – lat 54
Biczka Kazimierz – Бичка Казимир – lat 49
Biegun Saweli – Бегун Савелий Антонов – lat 27
Bielawski Stefan – Белявский Степан – lat 20
Bielawski Józef – Белявский Юзеф – lat 31
Bielbichowski Osip – Бельбиховский Осип – lat 67
Bielbirowski Osip – Бельбировский Осип – lat 64
Bielczunas Antoni – Бельчунас Антон – lat 29
Bielecki Michał – Белецкий Михаил – lat x
Bielecki Tomasz – Белецкий Томаш (№1) – lat 51
Bielecki Tomasz – Белецкий Томаш (№2) – lat x
Bielewicz Józef – Белевич Иосиф – lat x
Bielgunas Siemion – Бельгунас Семен – lat 24
Bielgunas Jerzy – Бельгунас Юрий – lat 32
Bielicki Franc – Белицкий Франц – lat 19
Bielink Jan – Беленк Ян – lat x
Bieliński Jan – Белинский Иван – lat 32
Bieljanowicz Andrzej – Белянович Андрей Леонов – lat x
Bielski Wincenty – Бельский Вицентий – lat 30
Bielski Kazimierz – Бельский Казимир – lat 44
Bielski Osip – Бельский Осип Станиславов – lat x
Bielski Franc – Бельский Франц Осипов – lat x
Bielski Jan – Бельский Ян – lat 44
Biełkowski Telesfor – Белковский Телесфор – lat x
Biełogolicki – Белоголицкий Антон – lat x
Biełous – Белоус – см. Бегиус Осип – lat x
Biełousow Siemion – Белоусов Семен Семенов – lat 38
Bieniak Andrzej – Беняк Андрей (Боняк) – lat 22
Bienik Jan – Беник Иван Осипов – lat x
Bieniusiewicz Antoni – Бенюшевич Антон – lat 24
Bienowski Karol – Беновский Кароль – lat x
Biernacki Ferdynand – Бернадский Фердинанд – lat 18
Biernacki Wincenty – Бернацкий Викентий Францев – lat x
Biesiekierski Julian – Бесекерский Юлиан – lat 29
Biesiekierski Julian – Бесекерский Юлиан – lat x
Bieszniawicz Siemion – Бешнявич Семен – lat 24
Bilenko Jan – Биленко Ян – lat x
Bilman Antoni – Бильман Антон – lat x
Bilwan Franc – Бильван Франц – lat x
Binke Jan – Бинке Ян – lat x
Bińkowski Piotr – Биньковский Петр Юзефов – lat 28
Bisiacki Wanda – Бисяцкий Ванда – lat x
Bisiciński Feliks – Бисицинский Феликс – lat 31
Bisjaga Wojciech – Бисяга Войцех – lat x
Biskas Kazimierz – Бискас Казимир – lat 25
Blachowski Telesfor – Бляховский Телесфор – lat x
Blechnowicz Aleksander – Блехновнч Александр – lat x
Bledys Michał – Бледис Михайло – lat 44
Blewicz Ignacy – Блевич Игнатий – lat 32
Błagoński Teofil – Благонский Теофил – lat 35
Błaszek Antoni – Блашек Антон Егоров – lat x
Bławiński Walenty – Блевинский Валентин – lat x
Bławoczyński Ludwik – Блавочинский Людвиг Адольбертов – lat x
Błazis Osip – Блазис Осип – lat 34
Błażewicz Bartłomiej – Блажевич Бартоломей – lat 19
Błażewicz Ignacy – Блажевич Игнатий Матвеев – lat x
Błażewski Antoni – Блажевский Антон – lat x
Błażewski Ryszard – Блажевский Ришард Осипов – lat 22
Błonik Adam – Блоник Адам – lat x
Bobaszyński Cyprian – Бобашинский Киприан – lat 29
Bobiński Hilary – Бобинский Гилярий – lat x
Bobrin Wincenty – Бобрин Викентий – lat 80
Bobrin Nikodem – Бобрин Никодим – lat 40
Bobrowicz Michał – Бобрович Михаил Юрьев – lat 23
Bobrowicz Julian – Бобрович Юлиан – lat 26
Bobrownik Stefan – Бобровник Степан – lat x
Bobrowska Barbara – Бобровская Варвара Фелицианова – lat x
Bobrowska Karolina – Бобровская Каролина Томашева – lat 9
Bobrowska Karolina – Бобровская Каролина – lat 24
Bobrowska Teodor – Бобровская Теодора – lat 46
Bobrowska Elżbieta – Бобровская Эльжбета Томашева – lat 11
Bobrowski Antoni – Бобровский Антоний Томашев – lat 7
Bobrowski Bazyli – Бобровский Базиль – lat 36
Bobrowski Wincenty – Бобровский Викентий Томашев – lat 21
Bobrowski Ludwik – Бобровский Людвиг Томашев – lat 13
Bobrowski Michał – Бобровский Михаил Томашев – lat 18
Bobrowski Tomasz – Бобровский Томаш (Фона) – lat 56
Bobrowski Felicjan – Бобровский Фелициан Томашев – lat 26
Bocyński Stanisław – Боцынский Станислав – lat 18
Bogacki Władysław – Богацкий Владислав Станиславов – lat x
Bogdanis Józef – Богданис Иосиф – lat 60
Bogdanis Marianna – Богданис Марьяна – lat x
Bogdanos Maciej – Богданос Матвей – lat 60
Bogdanowicz Adam – Богданович Адам – lat 23
Bogdanowicz Benedykt – Богданович Бенедикт – lat 27
Bogdanowicz Władysław – Богданович Владислав – lat 28
Bogdanowicz Elonzy (?) – Богданович Елонза – lat 52
Bogdanowicz Jan – Богданович Иван – lat 42
Bogdanowicz Kazimierz – Богданович Казимир – lat 20
Bogdanowicz Marcjan – Богданович Марциан – lat 43
Bogdanowicz Marcjanna – Богданович Марциана – lat x
Bogdanowicz Michał – Богданович Михаил – lat x
Bogdanowicz Piotr – Богданович Петр Янов – lat 22
Bogdanowicz Feliks – Богданович Феликс Осипов – lat 29
Bogdanowicz Felicjan – Богданович Фелициан – lat x
Bogdanowicz Franc – Богданович Франц Иосифов – lat 35
Bogdanowicz Franc – Богданович Франц – lat 33
Bogdanowiczowa Barbara – Богдановичева Варвара – lat 18
Bogdanowiczowa Dominika – Богдановичева Доминицена – lat 66
Bogdański Stanisław – Богданский Станислав – lat x
Bogiński Antoni – Богинский Антон – lat x
Bogiński Jan – Богинский Ян – lat 67
Bogucki Ferdynand – Богуцкий Фердинанд – lat 18
Bogusławiec Franc – Богуславец Франц – lat 31
Bogusławski Aleksander – Богуславский Александр – lat x
Bogusławski Władysław – Богуславский Владислав – lat 25
Bogusławski Franc – Богуславский Франц – lat 22
Bogusz August – Богуш Августин Федоров – lat 60
Bogusz Antoni – Богуш Антон Викентьев – lat 82
Bogusz Stanisław – Богуш Станислав – lat 24
Boguszewicz Hieronim – Богушевич Иероним – lat x
Boguszewicz Michał – Богушевич Михайло Степанов – lat 22
Boguszewski Aleksander – Богушевский Александр – lat 4
Boguszewski Franc – Богушевский Франц – lat x
Bolszewski Walenty – Большевский Валентий – lat 34
Bołoszkiewicz Osip – Болошкевич Осип – lat 21
Bołotowicz Wiktor – Болотович Виктор Иванов – lat x
Bołożowicz Jan – Боложович Иван – lat 24
Bołtozar Aleksander – Болтозар Александр – lat 28
Bonak Onufry – Бонак Онуфрий Лаврентьев – lat 43
Bonczkowski (Bączkowski) Frydrych – Бончковский Фридрих Фридригов – lat 31
Boniuszewicz Antoni – Бонюшевич Антоний Мартов – lat 20
Bonkowski Aleksander – Бонковский Александр – lat 30
Bonosiek Wojciech – Боносек Войцех – lat x
Bonowicz Grzegorz – Бонович Георгий – lat 35
Bońkowski Kajetan – Боньковский Каетан – lat 30
Borancewicz Konstanty – Боранцевич Константин – lat x
Borcinkowicz Wasyl – Бортникович Василий – lat 66
Borcinkowicz Seweryn – Бортникович Северин – lat 26
Borciuk Roch – Бортюк Рох – lat 39
Bordziuk Antoni – Бордзюк Антон – lat 36
Borecz Florian – Бореч Флориан Андреев – lat 29
Borega Stanisław – Борейга Станислав – lat 30
Borejko Konstanty – Борейко Константин – lat x
Borkowski Stanisław – Борковский Станислав – lat x
Borman Franc – Борман Франц – lat x
Bornowski Józef – Борновский Иосиф – lat 25
Bornowski Michał – Борновский Михаил – lat x
Borodziński Maciej – Бородинский Матвей – lat 30
Borowska Joanna – Боровская Юганна Викентьева – см. Лютостанская Юганна Викентьева – lat x
Borowski Dominik – Боровский Доменик – lat 54
Borowski Jan – Боровский Иван Иванов – lat x
Borowski Michał – Боровский Михаил Павлов – lat 20
Borowski Michał – Боровский Михайло – lat 22
Borowski Osip – Боровский Осип – lat 24
Borowski Piotr – Боровский Петр Павлов – lat x
Borowski Edmund – Боровский Эдмунд Михайлов – lat 30
Borozdyn Witold – Бороздин Витольд – lat x
Bortkiewicz Adolf – Борткевич Адольф – lat 20
Bortkiewicz Kazimierz – Борткевич Казимир – lat 22
Bortkiewicz Konstanty – Борткевич Константин – lat 32
Bortkiewicz Rozalia – Борткевич Розалия – lat x
Bortkiewicz Stefan – Борткевич Степан Людвигов – lat 35
Bortkiewicz Ustin – Борткевич Устин – lat 41
Bortkiewicz Franc – Борткевнч Франц – lat x
Bortkowski Tytus – Бортковский Тит Михайлов – lat 29
Bortnowski Jan – Бортновский Иван – lat 38
Bortnowski Tytus – Бортновский Тит – lat 26
Borucki Julian – Боруцкий Юлиан – lat 20
Borwiński Stanisław – Борвинский Станислав – lat 36
Borwis Jan – Борвис Иван – lat 31
Boryczewski Kazimierz – Боричевский Казимир Климентьев – lat 44
Boryczko Seweryn – Боричько Северин – lat 27
Boryński – Боринский Бланий Петров – lat x
Borysiuk Roch – Борисюк Рох Павлов – lat 40
Borysow Łuka – Борисов Лука – lat x
Borysowa Marianna – Борисова Марья – lat 31
Borzewski Stanisław – Борзевский Станислав Андреев – lat x
Borzobohaty Józef – Борзобогатый Иосиф – lat x
Borzun Jan – Борзун Ян (Курчиков) – lat 26
Borżykowski Władysław – Боржиковский Владислав – lat 28
Borżykowski Stanisław – Боржиковский Станислав – lat 15
Borżykowski – Боржиковский – lat x
Borżym Antoni – Боржим Антон – lat 10
Borżym Władysław – Боржим Владислав – lat 26
Borżym Karolina – Боржим Каролина Рохова – lat 50
Borżym Michaliana – Боржим Махляна – lat 12
Borżym Michalina – Боржим Михалина – lat 22
Borżym Mikołaj – Боржим Николай – lat 18
Borżym Roch – Боржим Рох Иванов – lat 66
Bosiacki Sebastian – Босяцкий Севастиан – lat 42
Boszko Michał – Бошко Михаил – lat 31
Botriki Władysław – Ботрики Владислав – lat x
Botski Maciej – Ботский Матвей – lat x
Braczkowski Julian – Брачковский Юлиан – lat x
Bradziński Wincenty – Брадзинский Вицентий – lat 44
Braniewski Leonard – Бряневский Леонард – lat 34
Braniewski Marcin – Бряневский Мартин – lat 24
Brant Edward – Брант Эдуард – lat x
Bratkowski Michał – Братковский Михаил Наполеонов – lat 23
Braun Fiodor – Браун Федор Карлов – lat x
Braut Franc – Браут Франц – lat 45
Brazis Adam – Бразис Адам – lat 61
Brażewicz Jacenty – Бражевич Анцентий – lat x
Brażunow Jan – Бражунов Иван – lat x
Brenel Aleksander – Бренель Александр Вольз – lat 57
Bresler Jakub – Бреслер Якуб – lat 34
Brewczyński Wincenty – Бревчинский Викентий Бенедиктов – lat 27
Brjanieziński Ferdynand – Брянезинский Фердинанд – lat 24
Brmaziński Ryszard – Брмазинский Ришард – lat 28
Brodowski Zygmunt – Бродовский Сигизмунд Леонов – lat x
Brodyn Paweł – Бродин Павел – lat 27
Broniszewski Osip – Бронишевский Осип Мартынов – lat 19
Bronozowski Feliks – Бронозовский Феликс (Бржезовский) – lat x
Broszewicz Adolf – Брошевич Адольф Адамов – lat x
Broziński Ignacy – Брозинский Игнатий – lat 25
Brożeślak Jacenty – Брожесляк Яцентий – lat 33
Brożewski Franc – Брожевский Франц Войцехов – lat x
Brożys Gotlib – Брожис Готлиб Андреев (Осип) – lat x
Brudziński Aleksander – Брудзинский Александр – lat 19
Bruj Edward – Бруй Эдуард – lat 23
Brus Osip – Брус Осип Иоахимов – lat 44
Brusztejn Ruflia – Бруштейн Руфля – lat x
Brygiewicz Andrzej – Бригевич Андрей – lat 19
Bryt Bolesław – Брит Болеслав – lat 41
Brzeciwski Adolf – Бржечивский Адольф – lat 21
Brzezicki Antoni – Бржезицкий Антон (Бржезинский) – lat 45
Brzeziński Ignacy – Бржезинский Игнатий – lat 22
Brzezowski – Бржезовский – см. Бронозовский Феликс – lat x
Bstremski Ludwik – Бстремский Людвиг Осипов – lat x
Bubryk Rudolf – Бубрик Рудольф Игнатьев – lat x
Buculewicz Hilary – Буцулевич Гилярий – lat 64
Buczacki Witalis – Бучацкий Виталис Климентьев – lat 52
Buczyński Adam – Бучинский Адам – lat 46
Buczyński Władysław – Бучинский Владислав – lat 31
Buczyński Michał – Бучинский Михаил – lat 25
Buczyński Józef – Бучинский Юзеф – lat x
Bućko Teofil – Буцко Теофил – lat 29
Budkiewicz Antoni – Будкевич Антон – lat x
Budkiewicz Stanisław – Будкевич Станислав Григорьев – lat x
Budkiewicz Jerzy – Будкевич Юрий – lat x
Budniewski Paweł – Будневский Павел – lat x
Budrecki Konstanty – Будрецкий Константин – lat 28
Budrecki Leonid – Будрецкий Леонид – lat 27
Budrewicz Kazimierz – Будревич Казимир – lat 31
Budrewicz Jan – Бурдевич Иван – lat 29
Budzin Antoni – Будин Антон – lat 21
Budzinowski Adolf – Будзиновский Адольф – lat 27
Budziński Antoni – Будзинский Антон – lat x
Buien Tomasz – Буен Томаш – lat 40
Bujalski Stanisław – Буяльский Станислав – lat x
Bujalski Jan – Буяльский Ян Станиславов – lat x
Bujnicki Antoni – Буйницкий Антон – lat 31
Bujno Eustachy – Буйно Евстахий – lat 34
Bujwit Mikołaj – Буйвит Николай – lat 66
Bukałowski Ignacy – Букаловский Игнатий Павлов – lat 59
Bukamowicz Jan – Букамович Иван – lat x
Bukiewicz Eliasz – Букевич Елисей – lat 33
Bukowski Adam – Буковский Адам – lat x
Bukowski Walenty – Буковский Валентий – lat 55
Bukowski Walerian – Буковский Валериан. – lat x
Bukowski Stanisław – Буковский Станислав. – lat 29
Bułat Józef – Булат Иосиф – lat 44
Bułat Józef – Булат Юзсф – lat x
Bułgak Klemens – Булгак Клементий Фелицианов – lat 12
Bułgak Małgorzata – Булгак Малгожата Фелицианова – lat 8
Bułgak Marcin – Булгак Мартин Фелицианов – lat 10
Bułgak Michał – Булгак Михаил Фелицианов – lat 15
Bułgak Felicjan – Булгак Фелициан – lat 50
Bułgak Florian – Булгак Флориан – lat 56
Bułgak Julia – Булгак Юлия – lat 46
Bułgak Jan – Булгак Ян Казимиров – lat 20
Buntowincz Aleksander – Бунтовинч Александр – lat 51
Buraczewski Klemens – Бурачевский Клементий – lat 24
Burcielski Antoni – Бурцельский Антон – lat 22
Burdynowski Józef – Бурдыновский Иосиф Карлов – lat 23
Burma Osip – Бурма Осип – lat x
Burorzyński Franc – Бурожинский Франц – lat x
Burto Józef – Бурто Иосиф – lat x
Burzymski Franc – Буржимский Франц – lat x
Buszkiewicz Aleksander – Бушкевич Александр – lat 49
Butkiewicz Antoni – Буткевич Антон – lat 26
Butkiewicz Antoni – Буткевич Антон – lat x
Butkiewicz Antoni – Буткевич Антон – lat x
Butkiewicz Marceli – Буткевич Марцеллин – lat 27
Butkiewicz Fiodor – Буткевич Федор Иванов (Будкевич) – lat x
Butkiewicz Jerzy – Буткевич Юрий – lat x
Butkiewicz Jerzy – Буткевич Юрий – lat x
Butman Leonard – Бутман Леонард – lat 21
Butowicz Adam – Бутович Адам – lat 23
Butowicz Antoni – Бутович Антоний – lat 60
Butowicz Józef – Бутович Иосиф – lat 21
Butrewicz Bronisław – Бутревич Бронислав – lat 29
Butrymowicz Józef – Бутримович Иосиф – lat 37
Butwiłło Siemion – Бутвилло Семен – lat 55
Butyrl Maciej – Бутырль Мацей – lat 84
Buzłan Antoni – Бузлан Антон – lat 22
Bydelski Bolesław – Быдельский Болеслав Игнатьев – lat 29
Bykowski Adam – Быковский Адам – lat 58
Byliński Romuald – Былинский Ромуальд Игнатьев – lat 23

Caryk Dawid – Царик Давид – lat 65
Cedrowski Florian – Цедровский Флориан Викентьев (Александр Васильевич) – lat 16
Cedrowski Michał – Цедронский Михаил Иванов – lat x
Celiński Wincenty – Целинский Вицентий Иванов – lat 25
Celjar Julian – Целярий Юлий – lat 21
Center Janusz – Центер Януш (Цынклер) – lat x
Chabich Julian – Харбих Юлиан – см. Горбих Юлиан – x lat,
Chabowski (lub Habowski) Jakub – Хабовский Яков – 66 lat,
Chacienowicz Maciej – Хаценович Матвей – 29 lat,
Chamiński (lub Hamiński) Stanisław – Хаминский Станислав Францев – 35 lat,
Chamłowski Wincenty – Хамловский Викентий – 40 lat,
Chamski (lub Hamski) Jan – Хамский Иван-Роберт – 33 lata,
Chankowicz Antoni – Ханкович Антон – 21 lat,
Charewicz (lub Harewicz) Wacław – Харевич Вацлав – x lat,
Chiczewski Florian – Хичевский Флориан – 40 lat,
Chimkiewicz Jan – Химкевич Иван Георгиев – x lat,
Chlebot (lub Chlebot) Antoni – Хлебот Антон – 27 lat,
Chlewiński Andrzej – Хлевинский Андрей – x lat,
Chlewiński Władysław – Хлевинский Владислав Иванов – 41 lat,
Chmielewski Aleksander – Хмелевский Александр Викентьев – 51 lat,
Chmielewski Hipolit – Хмелевский Ипполит Петров – x lat,
Chmielewski Józef – Хмелевский Иосиф – x lat,
Chmielewski Józef – Хмелевский Юзеф – x lat,
Chmielewski Konrad – Хмелевский Конрад Александров – x lat,
Chmielewski Ksawery – Хмелевский Ксаверий – 40 lat,
Chmielewski Wincenty – Хмелевский Викентий – 39 lat,
Chmielewski Władysław – Хмелевский Владислав – 30 lat,
Chmurewicz Tomasz – Хмуревич Фома Францев – 51 lat,
Chodorowicz Mieczysław – Ходорович Мечислав – x lat,
Chojnicki (lub Hajnicki) Jan – Хайницкий Ян – 56 lat,
Chojnicki Józef – Хойницкий Осип Осипов – 20 lat,
Cholewo Anna – Холево Анна – 29 lat,
Cholewo Stanisław – Холево Станислав Фадеев – 38 lat,
Cholewo Władysław – Холево Владислав Фадеев – 41 lat,
Choliński Nikołaj – Холинский Николай Семенов – x lat,
Chołmiński (Hołmiński) Ildefons – Холминский Ильдефонс – x lat,
Chomentowski (Homentowski) Leonard – Хоментовский Леонард Осипов – 23 lata,
Chomicz Stanisław – Хомич Станислав – 28 lat,
Chomiński (Homiński) Ildefons – Хоминский Ильдефоис – x lat,
Choromański (Horomański) Kazimierz – Хороманский Казимир – 54 lata,
Choroszczo Józef – Хорощо Иосиф – 23 lata,
Chotkiewicz (Hodkiewicz) Karol – Хоткевич Карл – 24 lata,
Chowaniec Jan – Хованец Ян – 21 lat,
Christowski (Hrystowski) Józef – Христовский Иосиф – 37 lat,
Christowski (Hrystowski) Józef – Христовский Осип – 39 lat,
Chrucki (Hrucki) Stanisław – Хруцкий Станислав – x lat,
Chudzikiewicz Teodor – Худзикевич Теодор – x lat,
Chworowski Stanisław – Хворовский Станислав – 67 lat,
Cichanowicz Bolesław – Циханович Болеслав – lat 32
Cichowski Mikołaj – Циховский Николай – lat x
Ciechanowicz Agata – Цеханович Агата Иосифова – lat 9
Ciechanowicz Alina – Цеханович Альмина Антонова – lat 9
Ciechanowicz Antoni – Цеханович Антон – lat 45
Ciechanowicz Jan – Цеханович Иван Иосифов – lat 13
Ciechanowicz Józef – Цеханович Иосиф – lat 33
Ciechanowicz Józef – Цеханович Иосиф – lat 49
Ciechanowicz Konstancja – Цеханович Констанция Иосифова – lat 3
Ciechanowicz Ludwik – Цеханович Людвиг Антонов – lat 7
Ciechanowicz Marcela – Цеханович Марцелия – lat 40
Ciechanowicz Michalina – Цеханович Михалина Иосифова – lat 10
Ciechanowicz Prakseda – Цеханович Пракседа – lat 42
Ciechowski Jakub – Цеховский Якуб – lat 24
Ciepielewski Tomasz – Цепелевский Томаш – lat 22
Cimaszewski Józef – Цимашевский Иосиф – lat 43
Cipiński Mieczysław – Ципинский Мечислав – lat x
Ciszpołoszki Karol – Цишполошский Карл – lat 33
Citowicz Leonard – Цитович Леонард Осипов – lat 27
Citowicz Leonard – Цитович Леонард Осипов – lat 28
Ciusik Michał – Цюсик Михаил – lat 26
Clumski Wojciech – ЦIумский Войцех – lat 27
Cwirko – Gorodnicki Feliks – Цвирко-Городницкий Феликс Станиславов – lat 37
Cybulski Franciszek – Цибульский Францишек – lat 56
Cycerko Dominik – Цыцерко Доменик – lat 41
Cydzik Konstanty – Цыдзик Константин – lat x
Cydzik Piotr – Цыдзик Петр Михайлов – lat 19
Cyszkiewicz Jan – Цышкевич Иван Леонардов – lat 29
Czabis Jerzy – Чабис Егор – lat 24
Czajkowski Jan – Чайковский Иван Адамов (Ефимов) – lat 20
Czajkowski Adolf – Чанковский Адольф – lat 34
Czapkowicz Wincenty – Чапкович Викентий – lat 30
Czaplicki Julian – Чаплицкий Юлиан – lat 29
Czapliński Maciej – Чапилнский Матвей – lat 29
Czapliński Stanisław – Чаплинский Станислав – lat x
Czarnecki Walerian – Чарнецкий Валериан – lat 67
Czarnocki Władysław – Чарноцкий Владислав Романов – lat 22
Czarnocki Paweł – Чарноцкий Павел – lat x
Czartoszewski Piotr – Чартошевский Петр – lat 25
Czaus Jan – Чаус Иван – lat x
Czelinas Jan – Челинас Ян – lat 30
Czelski Michał – Челский Михаил – lat 22
Czempiński Jan – Чемпинский Иван Петров – lat x
Czepułkatis Ignacy – Чепулкатис Игнатий – lat 20
Czeremkiewiczowa Zuzanna – Черемкевичева Сусанна – lat x
Czerenkiewicz Józef – Черенкевич Йозеф – lat x
Czernawski Bernard – Чернавский Бернард Казимиров (Чернецкий) – lat x
Czerniak Konstanty – Черняк Константин Петров – lat x
Czerniak Konstanty – Черняк Константин – lat 25
Czerniawski Jan – Чернявский Иван – lat 24
Czerniawski Stefan – Чернявский Степан – lat 36
Czerniecki Edmund – Чернецкий Эдмунд – lat x
Czerniewski Bolesław – Черневский Болеслав Иосифов – lat 39
Czerniewski Wincenty – Черневский Викентий – lat x
Czerniewski Parfion – Черневский Парфен – lat x
Czernonuczkowicz Jan – Чернончукович Иван – lat x
Czernot Andrzej – Чернот Андрей Мартынов – lat 23
Czerski Jan – Черский Ян Дементьев – lat x
Czerwińśki Antoni – Червинский Антон – lat 37
Cześniewski Michał – Чесневский Михаил Лукин – lat x
Czochowic Kazimierz – Чоховиц Казимир – lat 28
Czysty Osip – Чистый Осип Фомин – lat 22
Czyż Konrad – Чиж Кондрат – lat 36
Czyżewski Aleksander – Чижевский Александр – lat 33
Czyżewski Antoni – Чижевский Антон Михайлов – lat 84
Czyżewski Donat – Чижевский Донат Францишков – lat 30
Czyżewski Edward – Чижевский Эдуард Осипов – lat 21
Czyżyk A. – Чижик А. – lat x

Dachimowicz Maciej – Дахимович Матвей Антонов – lat x
Dadatski jan – Дадатский Ян – lat x
Dagwiłło Adam – Дагвилло Адам – lat 30
Dambrowski Walenty – Дамбровский Валентий – lat 26
Danilecki Antoni – Данилецкий Антоний – lat x
Danilewicz Rafał – Данилевич Рафаил – lat 23
Danilkiewicz Franc – Данилкевич Франц – lat 37
Daniłowicz Antoni – Данилович Антон – lat 47
Daniłowicz Michał – Данилович Михаил – lat 29
Daniłowicz Oskar – Данилович Оскар – lat 30
Daniłowicz Julian – Данилович Юлиан – lat 24
Danisewicz Julian – Данисевич Юлиан – lat 29
Danowski Benedykt – Дановский Бенедикт Николаев – lat 23
Danowski Wiktor – Дановский Виктор – lat 36
Danowski Telesfor – Дановский Телесфор Францев – lat x
Danowski Filaret – Дановский Филарет Осипов – lat 49
Darno Jan – Дарно Иван – lat 37
Daszkiewicz Seweryn – Дашкевич Зоферин – lat 39
Daszkniewicz K. – Дашкиневич К. – lat x
Daukszic Antoni – Даукшиц Антон Фадеев – lat x
Dawidowicz Józef – Давидович Иосиф – lat 38
Dawidson Konstanty – Довидсон Константин – lat x
Dawijad Nikodem – Довияд Никодим – lat 38
Dawliud Wincenty – Давлюд Вицентий – lat 68
Dawnarowicz Gerard – Давнарович Гедард – lat 27
Dawydowicz Jan – Давыдович Иван – lat x
Delis Antoni – Делис Антон – lat 21
Demidowicz Konstanty – Демидович Константин – lat 20
Demidowicz Mieczysław – Демидович Мечислав – lat 16
Demidowicz Jakub – Демидович Яков – lat 47
Denisewicz Michał – Денисевич Михаил – lat 24
Denisko Edward – Дениско Эдуард – lat 25
Derewojed Hipolit – Деревоед Ипполит Антонов – lat 27
Dero Piotr – Деро Петр – lat x
Dębicki (Dembicki) Maksymilian – Дембицкий Максимилиан – lat 36
Dębicki (Dembicki) Stanisław – Дембицкий Станислав – lat x
Dębicki (Dembicki) Julian – Дембицкий Юлиан – lat x
Dębko Feliks – Дембко Феликс Фомин – lat x
Dębowski (Dembowski) Robert – Дембовский Роберт – lat x
Diakowicz Józef – Диакович Иосиф – lat 39
Diakowicz Adam – Диякович Адам – lat 38
Digutis Jan – Дигутис Ян – lat x
Dijan Stefan – Диян Степан – lat 24
Diufren Gustaw – Дюфрен Густав Яковлев – lat x
Djakiewicz Konstanty – Дьякевский Константин – lat 34
Dmochowski Wojciech – Дмоховский Войцех – lat 16
Dmochowski Jan – Дмуховский Ян Матвеев – lat 25
Doboszyńska Anna – Добошинская Анна – lat x
Doboszyńska Maria – Добошинская Марья – lat x
Doboszyńska Zofia – Добошинская Софья Доменикова – lat 26
Dobozieliwicz Karol – Добозеливич Кароль – lat 33
Dobrobylski – Добробыльский – см. Добровольский Алоизий. – lat x
Dobrowolski Jan – Добровольский Иван – lat x
Dobrowolski Izydor – Добровольский Исидор – lat x
Dobrowolski Kajetan – Добровольский Каетан – lat 35
Dobrowolski Stefan – Добровольский Степан – lat 44
Dobrowolski Foma – Добровольский Фома Карпов – lat 30
Dobrowolski Franc – Добровольский Франц Францев – lat x
Dobrowolski (Dobrobylski) Alojzy – Добровольский Алоизий (Добробыльский) – lat 25
Dobszewicz Karolina – Добшевич Каролина – lat x
Doczyńśki Wojciech – Добчинский Войцех – lat 28
Dogwil Adam – Догвиль Адам Игнатьев – lat 31
Dogwiłł Józef – Догвилль Иосиф – lat 44
Dogwiłło Adam – Догвилло Адам Иванов – lat 40
Dolecki Wincenty – Долецкий Вицентий – lat 50
Dolengiewicz Marcin – Доленгевич Мартын Мартынов – lat x
Dolengo Jan – Доленго Иван – lat x
Dolewicz Osip – Долевич Осип – lat 29
Doliński Henryk – Долянский Генрих – lat x
Dołombowski Lucjan – Доломбовский Люциан Станиславов – lat 20
Domagalski Hilary – Домогальский Гилярий – lat 35
Domański Aleksander – Доманский Александр Франус – lat 63
Domański Władysław – Доманский Владислав Игнатьев – lat x
Domański Marcin – Доманский Мартин – lat x
Domański Foma – Доманский Фома Антонов – lat 42
Domaszewicz Antoni – Домашевич Антон – lat 46
Domaszewicz Józef – Домашевич Иосиф – lat 40
Domaszewicz Roman – Домашевич Роман – lat 54
Domaszewicz Romuald – Домашевич Ромуальд – lat 38
Domaszewski Antoni – Домашевский Антон – lat x
Domaszewski Benedykt – Домашевский Бенедикт – lat 26
Dombrowolski Józef – Домбровольский Иосиф – lat 55
Dombrowski (Dąbrowski) – Домбровский – см. Бекик Иосиф Феликсов – lat x
Dombrowski (Dąbrowski) Albin (Andrzej) – Домбровский Альбин (Андрей) – lat 34
Dombrowski (Dąbrowski) Andrzej – Домбровский Андрей – lat 34
Dombrowski (Dąbrowski) Wacław – Домбровский Вацлав – lat 27
Dombrowski (Dąbrowski) Jan – Домбровский Иван Игнатьев – lat 33
Dombrowski (Dąbrowski) Józef – Домбровский Иосиф – lat x
Dombrowski (Dąbrowski) Konstanty – Домбровский Константин – lat 29
Dombrowski (Dąbrowski) Stanisław – Домбровский Станислав – lat 18
Dombrowski (Dąbrowski) Teofil – Домбровский Теофил – lat 23
Dombrowski (Dąbrowski) Feliks – Домбровский Феликс – lat 26
Dombrowski (Dąbrowski) Franc – Домбровский Франц Николаев – lat x
Dombrowski (Dąbrowski) Jan – Домбровский Ян Матвеев – lat 50
Dombrowski (Dąbrowski) Jan – Домбровский Ян – lat 39
Dominikowicz Józef – Доменикович Иосиф – lat 30
Domiszewicz Józef – Домишевич Иосиф – lat 45
Domkłowicz Ignacy – Домклович Игнатий – lat 63
Domszyński Józef – Домшинский Юзеф Томашев – lat x
Domżalski Józef – Домжальский Юзеф Игнатьев – lat x
Don Maciej – Дон Матвей Абрамов – lat 44
Doroszewicz Antoni – Дорошевич Антон – lat 23
Doroszkiewicz Antoni – Дорошкевич Антон – lat 49
Doroszkiewicz Franc – Дорошкевич Франц – lat 31
Doroszkowicz Antoni – Дорошкович Антон – lat 39
Dorżyński Jan – Доржинский Иван Станиславов – lat 29
Doszkiewicz Wasyli – Дошкевич Василий – lat 40
Dowenlewicz Karol – Довенлевич Кароль – lat 32
Dowiad Władysław – Довиат Владислав Рафаилов – lat 20
Dowjat Nikodem – Довят Никодим – lat 37
Dowjat Stanisław – Довят Станислав Игнатьев – lat 27
Dowjat Jerzy – Довят Юрий – lat 38
Downar Władysław – Довнар Владислав – lat x
Downarowicz Hipolit – Довнарович Ипполит – lat 24
Downarowicz Zygmunt – Довнарович Сигизмунд Викентьев – lat 28
Dranikowski Roman – Драниковский Роман – lat x
Drepicki Józef – Дрепицкий Иосиф – lat x
Drobyszewski Stefan – Дробышевский Степан – lat 57
Droczat Franc – Дрочат Франц – lat x
Drodowicz Sebastian – Дродович Севастиан – lat 20
Drozdowski Antoni – Дроздовский Антон – lat 40
Druskiewicz Roman – Друскевич Роман – lat 24
Drużbacki Joachim – Дружбацкий Иоахим Иоахимов – lat 24
Drużyński Kazimierz – Дружинский Казимир – lat x
Drzewicki Grzegorz – Држевецкий Григорий Мартов – lat 20
Drzewicki Józef – Држевецкий Иосиф – lat x
Dubiejko Józef – Дубейко Иосиф – lat 47
Dubkowski (Dudkowski) Ludwik – Дубковский Людвиг (Дудковский) – lat 32
Duboszyński Jerzy – Дубошинский Юрий – lat x
Dubowik Ignacy – Дубовик Игнатий – lat 21
Dubowikowa Magdalena – Дубовикова Магдалина – lat 56
Duchinsiński Leonard – Духинснсий Леопольд – lat 42
Dudyszka Antoni – Дудышка Антон – lat x
Dukwicz Stanisław – Дуквич Станислав – lat x
Dulski Leon – Дульский Леонтий Васильев – lat 22
Dułas Laurent – Дулас Лаврентий – lat 29
Dułowiacz Jan – Дуловяч Иван Адамов – lat 41
Dułowicz Ignacy – Дулович Игнатий Адамов – lat 33
Dułowicz Józef – Дулович Иосиф Адамов – lat 14
Dułowicz Kazimierz – Дулович Казимир Адамов – lat 30
Dumiński G. – Думинский Г. – lat x
Dumryk Jan – Думрик Ян – lat x
Dutkiewicz Zdzisław – Дуткевич Здзислав Валентьев – lat 20
Dutkiewicz Zdzisław – Дуткевич Здзислав – lat x
Dutkiewicz Józef – Дуткевич Юзеф – lat 17
Dutowski Józef – Дутовский Иосиф – lat x
Dworakowski Jan – Двораковский Иван – lat 26
Dworańczyk Józef – Дворянчик Иосиф – lat 39
Dyczkaniec Walerian – Дычканец Валериан Адамов – lat 16
Dymbrowski Alfons – Дымбровский Альфонс – lat x
Dymbrowski Dominik – Дымбровский Доменик – lat 25
Dymowski Jan – Дымовский Иван – lat x
Dyńcowa Agata – Дынцова Агафья Антонова – lat x
Dyrewski Michał – Диревский Михаил – lat 34
Dyrmont Konstanty – Дырмонт Константин Казимиров – lat 17
Dyszo Franc – Дышо Франц Францев – lat 55
Dziedusiak Wojciech – Дедусяк Войцех – lat x
Dziedzicki Ignacy – Дзедзицкий Игнатий – lat x
Dziekoński Wojciech – Дзеконсквй Войцех – lat 36
Dziekoński Antoni – Дзеконский Антон – lat 32
Dziekoński Wojciech – Дзеконский Войцех – lat 30
Dziekoński Jan – Дзеконьский Ян – lat x
Dziełowski Karol – Деловский Карл – lat 30
Dzieocki Józef – Деодский Юзеф – lat x
Dzieroszyński Józef – Дзерошинский Иосиф – lat 27
Dzierżyński Gerasim – Дзержинский Герасим – lat 25
Dzieszkiewicz Adolf – Дзешкевич Адольф – lat 32
Dzikowski (Dikowski) Aleksander – Дзиковский Александр (Диковский) – lat x
Edzab Franciszek – Эдзаб Франц Карлов – 23 lata,
Ejbak Franciszek – Эйбак Франц – 28 lat,
Ejchler Józef – Эйхлер Юзеф – x lat,
Ejchler O. – Эйхлер О. – x lat, mężczyzna,
Ejdmont Antonu – Эйдмонт Антон – 20 lat,
Ejsmond Józef – Эйсмонд Юзеф – 41 lat,
Ejsmont Kazimierz – Эйсмонт Казимир – x lat,
Ejsmont Leonard – Эйсмонт Леонард – x lat,
Ejsmont Samson – Эйсмонт Самсон – x lat,
Ejszis Franciszek – Эйшис Франц – 35 lat,
Eljam Władysław – Эльям Владислав Войцехов – x lat,
Emelita Jan – Эмелита Ян – x lat,
Epich Edward – Эпих Эдуард – 29 lat,
Esmon Henryk – Эсмон Генрих Викентьев – 25 lat,
Esmond Konstanty – Эсмонд Константин Осипов – 34 lata,
Etinger Izaak – Этингер Исаак – 38 lat,
Ezetom Tomasz – Эзетом Томаш – x lat,

Fajfer Jan – Фейфер Иван Фридригов – 20 lat,
Falkiewicz Jan – Фалькевич Ян – 71 lat,
Falkiewiczowa Helena – Фалькевичева Елена – x lat,
Falkowski Antoni – Фальковский Антон Варфоломеев (Антонов Лонгин) – 23 lata,
Falkowski Józef – Фальковский Иосиф – x lat,
Falkowski Wiktor – Фальковский Виктор Степанов – 23 lata,
Falska Stefania – Фальская Стефания Викентьева – x lat,
Falski Wandalin – Фальский Вандалин Викентьев – 33 lata,
Fedorowicz Michał – Федорович Михаил – 49 lat,
Fenkesztein M. – Фенькештейн М. – 63 lata,
Fiałka Henryk – Фиалка Генрих Фридрихов – x lat,
Fiałkowski Józef – Фиолковский Иосиф – x lat,
Fijałkowski Antoni – Фиалковский Антон – 30 lat,
Fijałkowski Karol – Фиалковский Карл – 22 lata,
Filipiak Jan – Филипяк Иван Павлов – x lat,
Filipowicz Henryk – Филипович Генрих Карлов – x lat,
Filipowicz Józef – Филипович Иосиф – 31 lat,
Filipowski Gerard – Филиповский Герард Иванов – 40 lat,
Filon (Fiłon) Jakub – Филон Якуб – x lat,
Finder Dawid – Флиндер Давид – 28 lat,
Fiszer Antoni – Фишер Антон – 24 lata,
Fiuka Wilhelm – Фиука Вильгельм – x lat,
Florianowicz Bronisław – Флорианович Бронислав – 27 lat,
Focht Wilhelm – Фохт Вильгельм Карлов – 31 lat,
Fokt Wilhelm – Фокт Вильгельм – x lat,
Folf Koch – Фольф Кох – 23 lata,
Fon Franciszek – Фон Франц – x lat,
Fon Kazimierz – Фон Казимир – x lat,
Fonberg Maciej – Фонберг Матвей Игнатьев – 23 lata,
Frabl Jan – Фрабль Ян – x lat,
Franc Stanisław – Франц Станислав Францев – x lat,
Francinkowicz J. – Францинкович Я. – x lat, mężczyzna
Franckiewicz (lub Frąckiewicz) Wiktor – Францкевич Виктор (Никодим) – 40 lat,
Franckowicz (lub Frąckowicz) Józef – Францкович Осип – 26 lat,
Franckowicz (lub Frąckowicz) Stanisław – Францкович Станислав Францев – x lat,
Franczuk Andrzej – Франчук Андрей – 31 lat,
Frankiewicz Piotr – Франкевич Петр – x lat,
Frankowski Mikołaj – Франковский Николай – x lat,
Franzio Feliks – Франзио Феликс – x lat,
Frejle Benedykt – Фрейле Бенедикт – x lat,
Frejszes Julian – Фрейшес Юлиан – 20 lat,
Fridman Lejb – Фридман Лейб – x lat,
Fryc Bolesław – Фриц Болеслав Янов – 28 lat,
Frycler (lub Fricler) Bolesław – Фрицлер Болеслав Янов – 28 lat,
Frycler (lub Fricler) Franciszek – Фрицлер Франц Людвигов – x lat,

Gabowicz Karol – Габович Карл – 46 lat,
Gabruluk F. – Габрюлюк Ф. – x lat,
Gacisski Bolesław – Гацисский Болеслав – 29 lat,
Gadomski Antoni – Гадомский Антон – x lat,
Gadulski Stefan – Гадурский Степан – 23 lata,
Gajdanowicz Antoni – Гайданович Антон Игнатьев – x lat,
Gajdis Kasper – Гайдис Каспер – 84 lata,
Gajewski Adam – Гаевский Адам – 32 lata,
Gajewski Franciszek – Гаевский Францишек – x lat,
Gajewski Wincenty – Гаевский Вицентий – 23 lata,
Gajkowicz Stanisław – Гайкович Станислав – x lat,
Gajmowicz Andrzej – Гаймович Андрей – 56 lat,
Gakieł Ignacy – Гакел Игнатий – x lat,
Galc Jakub – Гальц Якуб – x lat,
Galczewski Ksawery – Гальчевский Ксаверий – 23 lata,
Galicki Flawiusz – Галицкий Флавий – 36 lat,
Galicki Piotr – Галицский Петр Францев – 21 lat,
Galiko Mateusz – Галико Матеуш – x lat,
Galiński Bronisław – Галинский Бронислав – 21 lat,
Galiński Konstanty – Галинский Константин Иванов – 20 lat,
Galler Karol – Галлер Карл – x lat,
Galler Michał – Галлер Михаил – 28 lat,
Galwidis Józef – Гальвидис Иосиф – 29 lat,
Gałecki Julian – Галецкий Юлиан – x lat,
Gamulicki Józef – Гамулецкий Осип – x lat,
Ganszliński Franciszek – Ганшлинский Франц – x lat,
Ganuziński Antoni – Ганузинский Антон Осипов – x lat,
Garaburda Nikołaj – Гарабурда Николай – x lat,
Garbarczyk Aleksander – Гарбарчик Александр – 23 lata,
Garczyński Władysław – Гарчинский Владислав Юлианов – 30 lat,
Garszner Jan – Гаршнер Ян – 21 lat,
Gartowicz Mikołaj – Гартович Николай – 57 lat,
Gaulin Wincenty – Гаулин Викентий – 32 lata,
Gawerski Antoni – Гаверский Антон Иванов – x lat,
Gawin Piotr – Гавин Петр Иванов – x lat,
Gawlik Adam – Гавлик Адам – x lat,
Gawryłowa Julia – Гаврилова Юлия – x lat,
Gazdo Wojciech – Газдо Войцех – 22 lata,
Gazimirski Kazimierz – Газимирский Казимир – x lat,
Gdowski Symforian – Гдовский Симфориан Геннадьев – 44 lata,
Gdowski Walenty – Гдовский Валентин – 52 lata,
Gejman Henryk – Гейман Генрих Антонов – 45 lat,
Gembicz Paweł – Гембич Павел – x lat,
Geniesilicki Joachim – Генесилицкий Иоахим – 38 lat,
Genig Edward – Гениг Эдуард – 28 lat,
Genik Antoni – Геник Антон Михайлов – x lat,
Gercog Władysław – Герцог Владислав Густавов – x lat,
Gering Aleksander – Геринг Александр Осипов – 24 lata,
German Jan – Герман Ян – 32 lata,
German Maciej – Герман Матвей – x lat,
Getnerski Jan – Гетнерский Иван – x lat,
Giecewicz Kazimierz – Гечевич Казимир Игнатьев – x lat,
Giedgowt Apolinary – Гедговт Апполинарий Вильгельмов – 30 lat,
Giedrojc Jerzy – Гедройц Георгий Домеников – x lat,
Giedrys Jan – Гедрис Иван – 58 lat,
Gielmikowski Wincenty – Гельмиковский Викентий Игнатьев – x lat,
Gierasimowicz Jan – Герасимович Иван Осипов – 22 lat,
Gieriga Antoni – Герига Антон – 25 lat,
Ginieljanzioni Hieronim – Гинелянзиони Героним – x lat,
Gintoft Konstanty – Гинтофт Константин – 40 lat,
Gintow Józef – Гинтов Юзеф Пидов – 39 lat,
Gintyłło Nikołaj – Гинтылло Николай – x lat,
Giro Jan – Гиро Иван – 27 lat,
Girszew Kan (?) – Гиршев Кан Вульф – 41 lat,
Giza Julian – Гиза Юлиан – x lat,
Giżyński Teofil – Гижинский Феофил – x lat,
Gledys Adam – Гледис Адам – 31 lat,
Glinka Władysław – Глинка Владислав Казимиров – 18 lat,
Gljanek Adolf – Глянек Адольф Францев – x lat,
Gljuczyński Jakub – Глючинский Якуб (Плючинский) – 23 lata,
Gładitis Zygmund – Гладитис Сигизмунд – 39 lat,
Gładkowski Franciszek – Гладковский Франц – x lat,
Gładkowski Jakub – Гладковский Яков – x lat,
Gładski Wincenty – Гладский Викентий – 27 lat,
Głatutos Kazimierz – Глатутос Казимир – 54 lata,
Głembocki Justyn – Глембоцкий Юстин Михайлов – 24 lata,
Głembocki Władysław – Глембоцкий Владислав Михайлов – 23 lata,
Głowacki Bartłomiej – Гловацкий Бартоломей – 29 lat,
Głowacki Julian – Гловацкий Люциан – x lat,
Głowacki Kazimierz – Главацкий Казимир Иосифов – x lat,
Głowacki Stanisław – Гловацкий Станислав – 22 lata,
Głowat Jan – Гловат Ян – 22 lata,
Gnencz Mateusz – Гненч Матеуш – 44 lata,
Gobiewicz Józef – Гобевич Иосиф – 30 lat,
Gobiński Konstanty – Гобинский Константин Матвеев – 26 lat,
Gobjato Adolf – Гобято Адольф – 32 lata,
Gobżel Michał – Гобжель Михаил – 43 lata,
Goczanowski Jan – Гочановский Ян – x lat,
Godgoft Antoni – Годгофт Антон Казимиров – 41 lat,
Godlewski Adam – Годлевский Адам – 20 lat,
Godlewski Antoni – Годлевский Антон – 29 lat,
Godwojsz Konstanty – Годвойш Константин – x lat,
Goffert Konstanty – Гофферт Константин Казимиров – 34 lata,
Gofman Jan – Гофман Иван – 44 lata,
Gojkowicz Stanisław – Гойкович Станислав Фомов – 22 lata,
Gojlewicz Bolesław – Гойлевич Болеслав Федоров – 19 lat,
Gojlewicz Hipolit – Гойлевмч Ипполит Фелицианов – 27 lat,
Gojlewicz Kalikst – Гойлевич Каликет Фелицианов – 18 lat,
Gojlewicz Polikarp – Гойлевич Поликарп Федоров – 18 lat,
Golbert Karol – Гольберт Карл – x lat,
Golbiec Iwan – Гольбец Иван Матвеев – x lat,
Goldrat Metody – Гольдрат Мефодий – x lat,
Goliński Ignacy – Голинский Игнатий – x lat,
Goljander Stanisław – Голяндер Станислав Станиславов – x lat,
Goljanowki Aleksander – Голяновский Александр – x lat,
Goljański Józef – Голянский Иосиф – 44 lata,
Gołkowski Kazimierz – Голковский Казимир Иванов – x lat,
Gołoszkiewicz Franciszek – Голошкевич Францишек – 26 lat,
Gołowlja Franciszek – Головля Франц – 25 lat,
Gomańska B. – Гоманская Б. – x lat,
Gommanda August – Гомманда Август – 22 lata,
Gomoliński Dominik – Гомолинский Доменик Антонов (Гомалинский) – 27 lat,
Gomulicki Józef – Гомулицкий Осип – x lat,
Gontskowski Ignacy – Гонтсковский Игнатий Мартынов – x lat,
Gorbacewicz Daniel – Горбацевич Даниил – 28 lat,
Gordarczuk Jan – Гордарчук Иван Степанов – x lat,
Gordziałkowski Andrzej – Гордзялковский Андрей – 53 lata,
Gorecki Antoni – Горецкий Антон – 25 lat,
Gorecki Józef – Горецкий Иосиф – x lat,
Goril Marcin – Гориль Мартьян – 30 lat,
Gorjun Marcin – Горюн Мартын – 29 lat,
Gorkich Julian – Горбих Юлиан (Харбих) – 21 lat,
Gorodecki Adam – Городецкий Адам – 23 lata,
Gorodko Franciszek – Городко Франц Викентьев – 22 lata,
Gororucki Grzegorz – Гороруцкий Григорий – x lat,
Gorowicz Nikołaj – Горович Николай Александров – 19 lat,
Gorski Karol – Горский Карл Иосифов – 25 lat,
Gorycki Łukasz – Горицкий Лукаш – x lat,
Gorycyn M. – Горичин М. – x lat,
Goss Antoni – Госс Антон – 30 lat,
Gostkiewicz Feliks – Госткевич Феликс – x lat,
Gostkiewicz Wincenty – Госткевич Викентий – x lat,
Gośniewski Bolesław – Госневский Болеслав Тадеушев – 20 lat,
Gotulewkcz (czy Gotulewicz) Bonawentura – Готулевкч Бонавентура – 41 lat,
Górski Cyprian – Гурский Киприан – 23 lata,
Górski Fabian – Гурский Фабиан Мстиславов – 48 lat,
Górski Jan – Гурский Ян – 19 lat,
Górski Julian – Гурский Юлиан Адольфов – x lat,
Górski Marcin – Гурский Мартын – x lat,
Górski Stanisław – Гурский Станислав – 28 lat,
Górski Wojciech – Гурский Войцех Станиславов – x lat,
Grabowski – Грабовский – x lat,
Grabowski Antoni – Грабовский Антон – 55 lat,
Grabowski Ignacy – Грабовский Игнатий – x lat,
Grabowski Józef – Грабовский Иосиф – 28 lat,
Grabski Sylwester – Грабский Селиверст – 38 lat,
Graczkowski Antoni – Грачковский Антон – 23 lata,
Gradomski Bronisław – Градомский Бронислав – 24 lata,
Grancewicz Antoni – Гранцевицч Антон – x lat,
Graor Adolf – Граор Адольф Абрамов – x lat,
Grauz Tomasz – Грауз Томаш – 41 lat,
Grazewicz Ignacy – Гразевич Игнатий – 45 lat,
Greczuch Bazyli – Гречух Василий – x lat,
Greniewicki Konstanty – Греневицкий Константин – 41 lat,
Greniewicki Napoleon – Греневицкий Наполеон Феликсов – x lat.
Greniewicki Nikołaj – Греневицкий Николай – 27 lat,
Griaznowa Anna – Грязнова Анна (Иоанна) – 73 lata,
Grochalski Franciszek – Грохальский Франц – x lat,
Grochowski Jan – Гроховский Ян – 36 lat,
Grochowski Jerzy – Гроховский Георгий – 69 lat,
Grochowski Julian – Гроховский Юлиан – x lat,
Grochowski Marcin – Грохоновский Мартин – 54 lata,
Grodecki Kazimierz – Гродецкий Казимир – 19 lat,
Grodzki Piotr – Гродзский Петр – 32 lata,
Gromacki Nikołaj – Громацкий Николай Константинов – x lat,
Gromak Antoni – Громак Антон – x lat,
Gromski Aleksander – Громский Александр – 19 lat,
Gronibowski Kazimierz – Гронибовский Казимир – 42 lata,
Gronid Józef – Гронид Иосиф – 24 lata,
Gronwald Henryk – Гронвальд Генрих Марианов – x lat,
Groński Piotr – Гронский Петр – 26 lat,
Grotski Konstanty – Гротский Константин – 31 lat,
Grudziński Marceli – Грудзинский Марцеллин – 30 lat,
Grudziński Paweł – Груздинский Павел – x lat,
Grumus Franciszek – Грумус Фраиц – x lat,
Gruszecki Wojciech – Грушецкий Войцех Александров – 41 lat,
Gruszewicz Julian – Грушевич Юлиан – 28 lat,
Gruszewski Adam – Грушевский Адам – x lat,
Gruszkiewicz Karol – Грушкевич Карл – x lat,
Gruszyński Antoni – Грушинский Антон – x lat,
Gruszyński Ludwik – Грушинский Людвиг Яковлев – x lat,
Gruszyński Nikołaj – Грушинский Николай – 27 lat,
Gruzdowski Józef – Груздовский Осип Мартынов – x lat,
Grygoliuński Szymon – Григолюнский Семен – 32 lata,
Grygorowicz Jan – Григорович Иван Михайлов – 20 lat,
Grygorowicz Karol – Григонович Карл – 43 lata,
Grynasz Michał – Гринаш Михаил Иванов (он же М. Адамов Гара) – x lat,
Gryncewicz Henryk – Гринцевич Генрих Юлианов – 39 lat,
Gryncewiczowa Natalia – Гринцевичева Наталия (Назария) Тимофеева – 44 lata,
Grynczał Jan – Гринчал Иван – 58 lat,
Gryniewicz Michał – Гриневич Михаил Иванов – x lat,
Gryniewicz P – Гриневич П. Тадеушева – x lat (kobieta)
Gryniewicz Stanisław – Гриневич Станислав Иванов – x lat,
Gryniewicz Wincenty – Гриневич Вицентий – x lat,
Gryniewicz (Grancewicz) Wiktor – Гриневич Виктор Осипов (Гринцевич) (Витольд) – 36 lat,
Gryniewiecki Aleksander – Гриневицкий Александр – x lat,
Gryniewiecki Stanisław – Гриневецкий Станислав Степанов – 27 lat,
Gryszkiewicz Karol – Гришкевич Карл – 44 lata,
Grzegorzewski Wiktor – Гржегоржевский Виктор Александров – 19 lat,
Grzybowski Edward – Грибовский Эдуард Иванов – 25 lat,
Grzybowski Feliks – Гржибовский Феликс – 58 lat,
Grzybowski Ignacy – Грибовский Игнатий – 27 lat,
Grzybowski Jan – Гржибовский Иван – x lat,
Grzybowski Maksym – Гржибовский Максим – 22 lata,
Grzymajło Feliks – Гржимайло Феликс Бальтазаров – 48 lat,
Grzywaczewski Chryzostom – Грживачевский Хризостон (Гржизостан) – 51 lat,
Gsiejmowicz Andrzej – Гсеймович Андрей – 55 lat,
Gubiński Konstanty – Губинский Константин Матвеев – 28 lat,
Gudowicz Benedykt – Гудович Бенедикт – 37 lat,
Gukowski Stanisław – Гуковский Станислав Ксаверьев – 29 lat,
Gułecki Antoni – Гулецкий Антон – x lat,
Gułuszyńska (Głuszyńska) Katarzyna – Гулушинская Екатерина – x lat,
Gumar Piotr – Гумар Петр – 36 lat,
Gumiński Filip – Гуминский Филипп Петров – 37 lat,
Gumowski Mieczysław – Гумовский Мечислав Антонов – 20 lat,
Gumowski Napoleon – Гумовский Наполеон Антонов – 18 lat,
Gumowski Władysław – Гумовский Владислав Андреев – 33 lata,
Gun Michał – Гун Михаил – x lat,
Gurewicz Nikołaj – Гуревич Николай – x lat,
Guryl Piotr – Гуриль Петр – 31 lat,
Gusimiel (Guśmiel) Wiliam – Гусимель Вильям – 41 lat,
Gustajtis Wawrzyniec – Густайтис Ваврженец – 21 lat,
Gustaw Stanisław – Густав Станислав – 44 lata,
Guszcza Jan – Гуща Ян – x lat,
Guszcza Józef – Гуща Иосиф – 22 lata,
Gutowski Ignacy – Гутовский Игнас (Игнатий) – 47 lat,
Gutowski Józef – Гутовский Иосиф – 59 lat,
Gutynowiczowa Maria – Гутиновичева Марья – x lat,
Guwiemowski Marcin – Гувемовский Мартын – 30 lat,
Gwiazdowski Franciszek – Гвяздовский Франц – 28 lat,
Gwozd Jan – Гвоздь Ян – x lat,
Gwozdates Wawrzyniec – Гвоздатес Ваврженец – 39 lat,

Hajno Edward – Хайно Эдуард – x lat,
Haszm Antoni – Хашм Антон (Хаш) – 45 lat,
Hoderen Kazimierz – Ходерен Казимир – 38 lat,
Hoistak Jan – Хоистак Ян – 27 lat,

Ibjańska Magdalena – Ибянская Магдалина – x lat,
Ibjański Franciszek – Ибянский Франц – x lat,
Idziel Aleksander – Идзель Александр – x lat,
Ignatowicz Franciszek – Игнатовнч Франц – 32 lata,
Ignatowicz Justyn – Игнатович Устин Иванов – 43 lata,
Ignatowicz Romuald – Игнатович Ромуальд – 30 lat,
Ignatowicz Wincenty – Игнатович Викентий – x lat,
Ilkowski Lucjan – Ильковский Лукьян – 42 lata,
Ilszenowski Antoni – Ильшеновский Антон – x lat,
Ilyzewicz Ludwik – Илызевич Людвиг – 27 lat,
Ingielewicz Julian – Ингелевич Юлиан – x lat,
Ingielewicz Wincenty – Ингелевич Викентий Матвеев – 48 lat,
Iopatbiewski Andrzej – Иопатбиевский Андрей – 22 lata,
Irżik Jan – Иржик Иван Игнатьев – x lat,
Iwanicki Jan – Иваницкий Иван – 30 lat,
Iwankiewicz Ignacy – Иванкевич Игнатий – x lat,
Iwanow A. – Иванов А. – x lat, mężczyzna,
Iwanow Szymon – Иванов Семен – 23 lata,
Iwanowski Ignacy – Ивановский Игнатий – 34 lata,
Iwanowski Jan – Ивановский Иван – x lat,
Iwanowski Józef – Ивановский Юзеф – 52 lata,
Iwanowski Michał – Ивановский Михаил – 23 lata,
Iwaszkiewicz Stefan – Ивашкович Степан Иванов – 23 lata,
Iwonicz Stanisław – Ивович Станислав – 26 lat,
Iwowicz Konstanty – Ивович Константин – 28 lat,
Izbicki Jan – Избицкий Иван – x lat,
Izbytski Konstanty – Избытский Константин – 44 lata,
Izdebski Jan – Издебский Иван – x lat,
Izdelecki – Изделецкий – x lat,
Izdelewicz Adam – Изделевич Адам – x lat,
Izdikowski (czy Idzikowski) Józef – Издиковский Иосиф – 22 lata,
Izwiński Maciej – Извинский Матвей Францев – x lat,

Nazwiska J – Ł

Jabichnowski Aleksander – Ябихновский Александр – lat 22
Jabłocki Ludwik – Яблоцкий Людвиг – lat 23
Jabłonowski Rafał – Яблоновский Рафаил – lat 30
Jabłonowski Stanisław – Яблоновский Станислав – lat 40
Jabłoński Artur – Яблонский Артур Антонов – lat x
Jabłoński Walenty – Яблонский Валентий Иванов – lat x
Jabłoński Wiktor – Яблонский Виктор Лаврентьев – lat 24
Jabłoński Jan – Яблонский Иван – lat 46
Jabłoński Leon – Яблонский Леон – lat 19
Jabłoński Piotr – Яблонский Петр Валентьев – lat x
Jabłoński Tomasz – Яблонский Томаш – lat 59
Jabłoński Tomasz – Яблонский Томаш – lat x
Jabłoński Franc – Яблонский Франц – lat 35
Jacewicz Władysław – Яцевич Владислав – lat 56
Jachimowicz Wincenty – Яхимович Викентий – lat 26
Jachimowicz Ferdynand – Яхимович Фердинанд – lat 30
Jackiewicz Andrzej – Яцкевич Андрей – lat 20
Jackowski Konstanty – Яцковский Константин – lat 23
Jackowski Teodor – Яцковский Теодор – lat x
Jackowski Feliks – Яцковский Феликс – lat 48
Jacuński Antoni – Яцунский Антон – lat 22
Jacuński Józef – Яцунский Иосиф – lat 24
Jacuński Piotr – Яцунский Петр – lat x
Jacuński Symforian – Яцунский Симфориан – lat 22
Jacyna Albertyna – Яцына Альбертина – lat 27
Jagielski Stanisław – Ягельский Станислав Карлов – lat 17
Jagiełkowski Jan – Ягелковский Ян – lat 31
Jagodziński Mikołaj – Ягодзинский Николай – lat 37
Jagołkowski Gracjan – Яголковский Грациан Иванов – lat 31
Jagołkowski Isi – Яголковский Исий Бонифатов – lat x
Jagołkowski Ludwik – Яголковский Людвиг – lat 22
Jagowca Antoni – Яговца Антон – lat x
Jagunas Antoni – Ягунас Антон Антонов – lat x
Jakaitis Mateusz – Якайтис Матеуш Мартинов – lat 27
Jakiec Władysław – Якец Владислав Мерейц – lat 20
Jakowlew Konstanty – Яковлев Константин – lat x
Jakubek Stanisław – Якубек Станислав – lat x
Jakubow Andrzej – Якубов Андрей Юзуп – lat 46
Jakubowski Stanisław – Якаубовский Станислав – lat 23
Jakubowski Antoni – Якубовский Антон – lat 56
Jakubowski Walenty – Якубовский Валентий – lat 71
Jakubowski Wojciech – Якубовский Войцех Осипов – lat x
Jakubowski Leon – Якубовский Леон – lat x
Jakubowski Marcin – Якубовский Мартин Викентьев – lat x
Jakubowski Michał – Якубовский Михаил – lat x
Jakubowski Franc – Якубовский Франц – lat 20
Jakubowski Edward – Якубовский Эдуард – lat x
Jakubowski Jakub – Якубовский Якуб Иванов – lat x
Jakubowskix (Jakubkiewicz) Jan – Якубовский Иван (Якубкевич) – lat x
Jakutowicz Stanisław – Якутович Станислав – lat 54
Jałowicz Józef – Ялович Иосиф – lat x
Jałyński Antoni – Ялынский Антон – lat x
Jałyński Dominik – Ялынский Доменик – lat x
Jamont Antoni – Ямонт Антон Иосифов – lat 18
Janicki Antoni – Яницкий Антон – lat 27
Jankowicz Jan – Янкович Ян – lat 27
Jankowska Barbara – Янковская Варвара – lat 40
Jankowski Aleksander – Янковский Александр – lat x
Jankowski Kazimierz – Янковский Казимир – lat 23
Jankowski Maciej – Янковский Матвей – lat x
Jankowski Józef – Янковский Осип – lat x
Jankowski Franc – Янковский Франц – lat x
Jankowski Jan – Янковский Ян – lat x
Janomtis Józef – Яномтис Осип – lat x
Janowicz Antoni – Янович Антон – lat 54
Janowski Adam – Яновский Адам Адамов – lat 23
Janowski Józef – Яновский Иосиф – lat 28
Janowski Maciej – Яновский Матвей Мартынов – lat 72
Janowski Franciszek – Яновский Францишек – lat x
Janszuld Mikołaj – Яншулд Николай – lat 22
Januchtowski Jacenty – Янухтовский Яцентий – lat 39
Janus Franc – Янус Франц Францев – lat x
Januszewicz Ludwik – Янушевич Людовик – lat x
Januszewicz Stanisław – Янушевич Станислав – lat x
Januszewski Aleksander – Янушевский Александр – lat x
Januszewski Bolesław – Янушевский Болеслав Иосифов – lat 20
Januszewski Lew – Янушевский Лев – lat x
Januszewski Fomow – Янушевский Фомов – lat x
Januszewski Jerzy – Янушевский Юрий – lat 26
Januszkiewicz Jan – Янушкевич Иван Юзефов – lat 21
Januszkiewicz Mieczysław – Янушкевич Мечислав Александров – lat 28
Januszkiewicz Stanisław – Янушкевич Станислав – lat 30
Januszkiewiczowa Anna – Янушкевичева Анна Антонова – lat x
Januszko Kazimierz – Янушко Казимир – lat x
Jarinowski (Jarzynowski) Jan – Яриновский Иван – lat x
Jarosiński Kacper – Яросинский Каспер – lat x
Jaroszewicz Adolf – Ярошевич Адольф – lat 18
Jaroszewicz Jan – Ярошевич Иван Васильев – lat x
Jaroszewicz Mieczysław – Ярошевич Мечислав Осипов – lat 19
Jaroszewski Feliks – Ярошевский Феликс Домеников – lat 20
Jaroszyński Jan – Ярошинский Иван – lat x
Jaruszewicz Kazimierz – Ярушевич Казимир – lat 37
Jasielski B. – Ясельский Б. – lat x
Jasieńko Kazimierz – Ясенко Казимир – lat x
Jasieński Bazyli – – Есенский Василий – 27 lat,
Jasiewicz Wiktor – Ясевич Виктор – lat 22
Jasiewicz Wiktor – Ясевич Виктор – lat x
Jasiewicz Wiktor – Ясевич Виктор – lat x
Jasiewicz Nikodem – Ясевич Никодим – lat 30
Jasiewicz Cezary – Ясевич Цезарий Данилов – lat 38
Jasiński Arkadiusz – Ясинский Аркадий – lat 24
Jasiński Jan – Ясинский Иван Тадеушев – lat 41
Jasiński Julian – Ясинский Юлиан Адамов – lat 27
Jasiński Jan – Ясинский Ян – lat 34
Jaskłowski Antoni – Яскловский Антон – lat x
Jasnowski Nepomucen – Яссновский Непомоцей – lat 34
Jawgel Józef – Явгель Иосиф – lat 22
Jawoisz Antoni – Явойш Антон – lat 44
Jaworowska Anna – Яворовская Анна – lat 18
Jaworowska Katarzyna – Яворовская Екатерина – lat 56
Jaworowska Justyna – Яворовская Юстина – lat 33
Jaworowski Antoni – Яворовский Антон – lat x
Jaworowski Marcin – Яворовский Мартын – lat x
Jaworowski Maciej – Яворовский Матвей – lat 20
Jaworowski Mateusz – Яворовский Матеуш – lat 50
Jaworowski Mateusz – Яворовский Матеуш – lat 62
Jaworowski Paweł – Яворовский Павел – lat 19
Jaworska Marianna – Яворская Марианна – lat x
Jaworska Teofila – Яворская Теофилия – lat 50
Jaworski Antoni – Яворский Антон – lat x
Jaworski Wojciech – Яворский Войцех – lat 25
Jaworski Jan – Яворский Иван Онуфриев – lat 37
Jaworski Paweł – Яворский Павел – lat x
Jaworski Piotr – Яворский Петр – lat 29
Jaworski Józef – Яворский Юзеф – lat 64
Jawrd… Zygmund – Яврд… Сигизмунд – lat x
Jawszyc Józef – Явшиц Иосиф Никодимов – lat 35
Jawszyc Mowsza – Явшиц Мовша Донкевич – lat 47
Jawtok Józef – Явток Иосиф – lat 33
Jawuński (Jabłoński) Jan – Явунский Иван Францев (Яблонский) – lat x
Jazdowski Franc – Яздовский Франц – lat 68
Jażyński (Januszyński) Wojciech – Яжинский Войцех Иванов (Янашинский) – lat x
Jejbaks Franciszek – – Ейбакс Франк – x lat,
Jejwild Jan – – Ейвильд Иван – 32 lata,
Jekimaszko Ludwig – – Екимашко Людвиг Андреев – x lat,
Jelc Jan – – Ельц Ян (Иван) – x lat,
Jeliński Antoni – – Елынский Антон – 55 lat,
Jelmin Michał – – Ельмин Михаил – 37 lat,
Jelyński Dominik – – Елынский Доменик – x lat,
Jelyński Maciej – – Елынский Матвей – 27 lat,
Jendrzejczyk Józef – – Ендржейчик Иосиф – x lat,
Jermakowski Józef – – Ермаковский Юзеф Станиславов – x lat,
Jermolajewicz Dominik – – Ермолаевич Доменик – 23 lata,
Jerynowicz Ignacy – – Еринович Игнатий – x lat,
Jerzyński Ignacy – – Ежинский Игнатий Иванов – 30 lat,
Jesewicz Wiktor – – Есевич Виктор – x lat,
Jewcelewicz Antoni – – Евцелевич Антон – x lat,
Jewczychiewicz Antoni – – Евцихевич Антоний – x lat,
Jewniewicz Walerian – – Евневич Валериан – 26 lat,
Jezierski Marcin – – Езерский Мартин – x lat,
Jezierski Michał – – Езерский Михаил – x lat,
Jeżewski Franciszek – – Ежевский Франц – 27 lat,
Jeżewski Franciszek – – Ежевский Франц – 42 lata,
Jeżewski Franciszek – – Ежевский Франц – x lat,
Jeżewski Maciej – – Ежевский Матвей Фомов – 46 lat,
Jeżewski Paweł – – Ежевский Павел Фомин – x lat,
Jeżewski Walenty – – Ежевский Валентий – 25 lat,
Jeżewski Wincenty – – Ежевский Викентий – 26 lat,
Jocher Jan – Йохер Иван – – x lat,
Jocz Antoni – Йочь Антон – – 22 lata,
Jocz Dominik – Йочь Доменик – – 27 lat,
Jocz Edmund – Йочь Эдмунд – – 50 lat.
Jodkowski Julian – Иодковский Юлиан – – 25 lat,
Joganow Mateusz lub Maciej – Йоганов Матвей – – x lat,
Joksłus Leon – Йокслус Леон – – 44 lata,
Józefowicz Dominik – Юзефович Доменик Матеушев – lat 51
Józefowicz Cezar – Юзефович Цезарь – lat x
Józefowicz Julia – Юзефович Юлия – lat 50
Józefowicz Jan – Юзефович Ян Тадеушев – lat 46
Jucewicz Leon – Юцевич Леон – lat 39
Juchniewicz Aleksander – Юхневич Александр – lat x
Juchniewicz Aniela – Юхневич Анеля – lat 54
Juchniewicz Bernard – Юхневич Бернард – lat 52
Juchniewiczowa Anastazja – Юхневичева Анастасия – lat x
Juchnowicz Franc – Юхнович Франц – lat 47
Judbel Michał – Юдбель Михаил – lat 44
Judeniewicz Bernard – Юденевич Бернард – lat x
Judkiewicz Herkulan – Юдкевич Геркулан – lat x
Judylewicz Kazimierz – Юдилевич Казимир Матвеев – lat x
Judzicki Franc – Юдицкий Франц – lat x
Juniewicz Michał – Юневич Михаил Иванов – lat 24
Jurans Paweł – Юранс Павел – lat 21
Jurchelewicz Antoni – Юрхелевич Антон – lat 77
Jurewicz Józef – Юревич Иосиф – lat x
Jurewicz Marcjan – Юревич Марциан Матвеев – lat 37
Jurewicz Bartłomiej – Юрилевич Бартоломей – lat 54
Jurgielewicz Marianna – Юргелевич Марианна – lat x
Jurgilewicz Mikołaj – Юргилевич Николай – lat x
Jurkiewicz Andrzej – Юркевич Андрей Себастьявов – lat 45
Jurkowski Adam – Юрковский Адам Александров – lat 24
Jurkowski Teofil – Юрковский Теофил – lat x
Juro Franc – Юро Франц – lat 21
Juroszkiewicz Konstanty – Юрошкевич Константин – lat x
Jurowski Zygmunt – Юровский Сигизмунд Михайлов – lat 20
Jurpietski Józef – Юрпетский Осип Венедиктов – lat 26
Justynowicz Wincenty – Юстинович Викентий – lat 42
Juszkiewicz Aleksander – Юшкевич Александр Викентьев – lat 52
Juszkiewicz Jan – Юшкевич Иван – lat 66
Jusznowicz Jan – Юшнович Иван – lat 32

Kaczenowski Józef – Каченовский Осип – lat 30
Kaczkowski Józef – Качковский Иосиф Карлов – lat 25
Kaczyński Wiktor – Качинский Виктор – lat 38
Kaczyński Ignacy – Качинский Игнатий – lat x
Kaczyński Karol – Качинский Карл Францев – lat x
Kaczyński Michał – Качинский Михаил – lat 21
Kajor Wawrzyniec – Кайор Ваврженец – lat x
Kajreł Józef – Кайрел Иосиф – lat 22
Kajrowicz Kazimierz – Кайрович Казимир – lat x
Kaktus Antoni – Кактус Антон – lat 28
Kalbaszyński Kwarnacy – Кальбашинский Кварнаций – lat x
Kalendra Józef – Календа Юзеф – lat 32
Kalinowski Adolf – Калиновский Адольф Александров – lat 24
Kalinowski Jan – Калиновский Ян – lat x
Kaliński Ignacy – Калинский Игнатий – lat x
Kaliński Józef – Калинский Осип Павлов – lat x
Kalisiewicz Karol – Калисевич Карл – lat x
Kaliszewski Franciszek – Калишевский Франц – lat x
Kalkas Jerzy – Калькас Юрий – lat 40
Kałman Antoni – Кауман Антон Францев – lat x
Kamieniecki Adam – Каменецкий Адам Осипов – lat 20
Kamienko Ignacy – Каменко Игнатий – lat 32
Kamieński Jan – Каменский Иван – lat x
Kamiński Gawrył – Каминский Гаврил – lat 22
Kamiński Kalikst – Каминский Каликет – lat 51
Kamiński Rafał – Каминский Рафаил Реймунтов – lat 27
Kamiński Stanisław – Каминский Станислав – lat 28
Kamiński Ustyn – Каминский Устин – lat 34
Kamiński Jan – Каминский Ян – lat 37
Kamiszyński Ignacy – Камишинский Игнатий – lat x
Kamucki Józef – Камуцкий Юзеф – lat x
Kanarski Wasyl – Канарский Василий – lat x
Kandrat Franciszek – Кандрат Франц – lat 62
Kania Stanisław – Каня Станислав – lat 34
Kanieska Jan – Канеска Иван – lat x
Kapczyński Wincenty – Капчинский Викентий – lat x
Kapelka Antonina – Капелька Антонина – lat x
Kapuściński Wincenty – Капустинский Викентий Иванов – lat x
Karbowski Antoni – Карбовский Антон (Карвовский) – lat 30
Karbowski Józef – Карбовский Иосиф – lat 20
Karczewska Magdalena – Карчевская Магдалина – lat 49
Karczewski Dominik – Карчевский Доменик Лаврентьев – lat 28
Karczewski Jan – Карчевский Ян – lat 34
Karewski Antoni – Каревский Антон – lat 47
Karizno Konstanty – Каризно Константин – lat 27
Karkaziewicz Ignacy – Карказевич Игнатий (Каркалевич) – lat 40
Karłowski Feliks – Карловский Феликс – lat x
Karnatowicz Ludwik – Карнатович Людвиг – lat 38
Karniejczo Jan – Карнейчо Ян – lat 26
Karoliet Antoni – Каролет Антон – lat 30
Karp Mateusz – Карп Матеуш – lat x
Karpaczewski Michał – Карпачевский Михаил – lat x
Karpowicz Aleksander – Карпович Александр – lat 52
Karpowicz Jan – Карпович Иван – lat 29
Karpowicz Kazimierz – Карпович Казимир – lat 33
Karpowicz Ludwik – Карпович Людвиг Карлов – lat 28
Karwagis Wincenty – Карвагис Викентий – lat 59
Kasiekowski Sylwester – Касековский Селиверст – lat 31
Kasperowicz Adam – Касперович Адам Матеушев – lat x
Kasperowicz Kazimierz – Касперович Казимир – lat x
Kasperowicz Magdalena – Касперович Магдалина – lat 45
Kasperowicz Piotr – Касперович Петр – lat 55
Kasperowicz Feliks – Касперович Феликс Петров – lat 50
Kaszeszak Laurent – Кашешак Лаврентий Феликсов – lat x
Katowicz Wasyl – Катович Василий – lat x
Kawka Antoni – Кавка Антон Антонов – lat x
Kawluk Mateusz – Кавлюк Матеуш – lat 56
Kazakiewicz Antoni – Казакевич Антон Иванов – lat x
Kazakowicz Jan – Казакович Ян (Адольф) – lat 26
Kazanowski Jan – Казановский Иван – lat 50
Kazicki Tomasz – Казицкий Томаш – lat x
Kazimierska Dedylia – Каземирская Цецилия – lat x
Kazniecki Franciszek – Казнецкий Францишек – lat 21
Kczek (Kczech) Kazimierz – Кчек Казимир (Кчех) – lat 32
Kejer Józef – Кейер Иосиф – lat x
Keller Fryderyk – Келлер Фридрих – lat 23
Kenduszyc Piotr – Кендушис Петр Антонов – lat 19
Kerdiaszyc Andrzej – Кердяшис Андрей – lat 39
Kertialis Michał – Кертялис Михаил – lat 50
Kewlicz Bernard – Кевлич Бернард – lat x
Kiczyński Stanisław – Китчинский Станислав – lat 28
Kielce Zdzisław – Кельце Здзислав Иванов – lat 33
Kielczyński Józef – Кельчинский Юзеф Якубов – lat 26
Kielnawski Jan – Кельнавский Иван – lat 38
Kiełpisz Fadei – Келпиш Фадей – lat 42
Kiełta Antoni – Келта Антон Францев – lat x
Kierenowski Gabriel – Кереновский Габриель – lat 53
Kimont Jan – Кимонт Иван – lat 51
Kinold Józef – Кинольд Иосиф – lat 58
Kipryniewicz Stanisław – Киприневич Станислав – lat x
Kirklewski Aleksander – Кирклевский Александр – lat x
Kirlycz Józef – Кирлич Иосиф – lat 29
Kirpiłło Konstanty – Кирпилло Константин – lat 24
Kisalewicz Michał – Кисалевич Михаил – lat 23
Kisalewicz Maciej – Киселевич Матвей – lat 35
kitis Ludwik – Китис Людвиг Викентьев – lat x
Klajferd Mawrykij – Клярфельд Маврикий – lat x
Klaniuński Sylwester – Клянунский Селиверст Иванов – lat x
Klaweter Tomasz – Кляветер Томаш – lat x
Kleczkowski Józef – Клечковский Иосиф – lat 30
Kleczkowski Edward – Клечковский Эдуард Карлов – lat 25
Klepas – Клепас – lat x
Kleps Józef – Клепс Юзеф – lat 63
Klimański Antoni – Климанский Антон Бонифациев – lat x
Klimas Józef – Климас Юзеф – lat 26
Klimaszewski Piotr – Климашевский Петр Леонидов – lat 34
Klimaszewski Feliks – Климашевский Феликс – lat 36
Kliment Paweł – Климент Павел – lat 18
Klimowicz Antonina – Климович Антонина Осипова – lat x
Klimowicz Felicjan – Климович Фелициан Осипов – lat 28
Kliński Tomasz – Клинский Томаш – lat 33
Klipko Paweł – Клипко Павел – lat 25
Kluczewski Jan – Ключевский Ян Бартоломеев (Лючевский, Клочевский) – lat 40
Kłaciński Sylwester – Клацинский Сильверс – lat x
Kładkowski Franciszek – Кладковский Франц – lat x
Kłajszewicz Józef – Клайшевич Иосиф Сильверстов – lat 46
Kłamaszewski Mikołaj – Клемашевский Николай – lat 23
Kłoczkowski Mścisław – Клочковский Мстислав – lat x
Kłonim Kastor – Клоним Кастон – lat 54
Kłopoczyński Wincenty – Клопочинский Вицентий – lat 25
Kłopotowski Aleksander – Клопотовский Александр – lat x
Kłopotowski Ignacy – Клопотовский Игнатий Андреев – lat 55
Kłopotowski Ignacy – Клопотовский Игнатий – lat 29
Kłopotowski Franciszek – Клопотовский Франц – lat 39
Kłudowicz Konstanty – Клудович Константин Никитин – lat x
Kłyczko Wojciech – Клычко Войцех Иванов – lat x
Kminaszewski Ustin – Кминашевский Устин – lat x
Kmokowski Konstanty – Кмоковский Константин – lat 30
Kobesko Bonifacy – Кобеско Бонифаций – lat 55
Kobiełocki Jogan – Кобелоцкий Иоган – lat 27
Kobierński Stanisław – Кобернский Станислав – lat 27
Kobyliński Zachariasz – Кобылинский Захарий Михайлов – lat 29
Kobyliński Siemion – Кобылинский Семен – lat 32
Kobyliński Stanisław – Кобылинский Станислав – lat 16
Kobyliński Ferdynand – Кобылинский Фердинанд Михайлов – lat 26
Koc Piotr – Коц Петр – lat x
Kochanowski Antoni – Кохановский Антон – lat 26
Kochański Leonard – Коханский Леонард – lat 50
Koczenowski Mikołaj – Коченовский Николай – lat x
Koczenowski Józef – Коченовский Осип Иванов – lat x
Koczkowski Józef – Кочковский Юзеф – lat 21
Koczmarski Feliks – Кочмарский Феликс – lat 28
Koczmirski Kazimierz – Кочмирский Казимир Казимиров (Корчмарский) – lat 20
Koczorowski Ignacy – Кочаровский Игнатий – lat 53
Koczszarski Franciszek – Кочшарский Франц – lat 37
Koczwarski Kornel – Кочварский Корнилий – lat 45
Kodź Walerian – Кодзь Валериан Саломонов – lat 27
Kokawrowski Ambroży – Кокавровский Амброзий – lat 48
Kokoniewski Józef – Коконевский Иосиф – lat 21
Kolasiński Walenty – Колясинский Валентий – lat x
Kolaszewski Józef – Коляшевский Осип Иванов – lat x
Kolberg Jan – Кольберт Иван – lat 20
Kolczewski Konstanty – Кольчевский Константин – lat 40
Kolejwo Józef – Колейво Иосиф – lat 24
Kolenda Władysław – Коленда Владислав – lat 23
Kolendo Adam – Колендо Адам – lat 29
Kołaczeski Izydor – Колачеаский Исидор Михайлов – lat x
Kołby Adolf – Колбы Адольф – lat 38
Kołby Longin – Колбы Лонгин – lat 35
Kołby Ustin – Колбы Устин – lat 48
Kołkos Paweł – Колкос Павел – lat 37
Kołmienko Franciszek – Колменко Франц – lat 23
Kołok Jan – Колок Ян – lat 24
Kołosowska Łucja – Колосовская Луция – lat 26
Kołosowski Andrzej – Колосовский Андрей – lat 24
Kołosowski Jan – Колосовский Иван – lat 33
Kołosowski Piotr – Колосовский Петр – lat x
Kołupajło Henryk – Колупайло Генрих – lat 26
Kołyszko Adam – Колышко Адам – lat 28
Kołyszko Wasyl – Колышко Василий – lat 22
Komarowski Michał – Комаровский Михайло – lat x
Komarski (Kamorski) Antoni – Комарский Антон (Каморский) – lat 19
Kombor Klemens – Комбор Клементий Карлов – lat 27
Komkin Franciszek – Комкин Франц Иосифов – lat x
Kompanowski Ignacy – Компановский Игнатий – lat 25
Konarkiewicz Ambroży – Конаркевич Амброзий – lat 39
Kondesłowski Sylwester – Кондесловский Силивестр Андреев – lat 38
Kondratowicz Józef – Кондратович Осигi – lat 34
Kondzierowski Jan – Кондзеровский Ян – lat 32
Konopacki Antoni – Конопацкий Антон Иванов – lat 18
Konopiński Leopold – Конопинский Леопольд – lat 40
Konopiński Jan – Конопинский Ян – lat 49
Konopka Wasyl – Конопка Василий Станиславов – lat x
Konopka Kazimierz – Конопка Казимир – lat 22
Konstacki józef – Констатский Иосиф – lat x
Konstantyn Wojciech – Константин Войцех – lat 33
Konstantynowicz Anastazja – Константинович Настасья – lat 27
Konstantynowicz Piotr – Константинович Петр – lat 31
Kopełła Jan – Копелла Ян – lat 21
Kopper Foma – Коппер Фома Антонов – lat 46
Kopulcewicz Konstanty – Копульцевич Константин – lat 30
Korbut Wincenty – Корбут Викентий Касперов – lat x
Korbut Wilhelm – Корбут Вильгельм – lat x
Korczec Edward – Корчец Эдуард Юлианов – lat 21
Korczewski Heronim – Корчевский Героним – lat x
Korczewski Ignacy – Корчевский Игнатий – lat 32
Korczewski Ludwik – Корчевский Людвиг – lat 49
Korczmark józef – Корчмарк Осип – lat x
Korczyrzenowski Wincenty – Корчиженовский Викентий – lat 20
Korejwo Ignacy – Корейво Игнатий – lat 37
Korewo Paweł – Корево Павел Онуфриев – lat x
Korf Edward – Корф Эдуард – lat x
Korf Józef – Корф Юзеф – lat 27
Korkuc Foma – Коркуц Киприан Фомов – lat 24
Korol Antoni – Король Антон – lat 41
Korolewiczowa Kazimierz – Королевичева Казимира – lat 20
Koroliński Franciszek – Королинский Франц – lat x
Korolkiewicz Józef – Королькевич Иосиф – lat x
Koroza Aleksander – Короза Алексей Генрихов – lat 40
Koruk Aleksander – Корук Александр Францев (Коруф) – lat 38
Korwowski Antoni – Корвовский Антон – lat 27
Korybut – Daszkiewicz Konrad – Корыбут-Дашкевнч Конрад Михайлов – lat x
Koryzno Edward – Корызно Эдуард Августинов – lat 20
Korzeniewska Rozalia – Корженевская Розалия (Корженовская) – lat x
Korzeniewski Hilary – Корженевский Гилярий Федоров – lat 45
Korzeniewski Jan – Корженевский Иван – lat 30
Korzeniewski Fiodor – Корженевский Федоров – lat x
Kosanowski Paweł – Косановский Павел – lat 22
Kosciałkowski Józef – Косцялковский Иосиф Иванов – lat 30
Kosecki Apolinary – Косецкий Апполинарий Гаврилов – lat 42
Kosikowski Stanisław – Косиковский Станислав – lat 23
Kosiński Józef – Косинский Осип Осипов – lat 27
Kosiński Piotr – Косинский Петр – lat x
Kosko Antoni – Коско Антон – lat x
Kosko Stanisław – Коско Станислав Францев – lat x
Kosmaczyński Ignacy – Космачинский Игнатий – lat x
Kosobudzki Erazm – Кособуцкий Эразм – lat x
Kosowski Jan – Косовский Иван Васильев – lat x
Kossanowski Bolesław – Коссановский Болеслав Феликсов – lat 41
Kossimowski Grzegorz – Коссимовский Георгий – lat 30
Kossko Bolesław – Косско Болеслав – lat x
Kossko Władysław – Косско Владислав – lat x
Kostań Krystyna – Костани Христина – lat x
Kostko Wacław – Костко Вацлав Осипов – lat x
Kostkowski Leon – Костковский Леон – lat 16
Kostrew Stanisław – Кострев Станислав – lat x
Kostro Jan – Костро Иван – lat 22
Kostro Paweł – Костро Павел – lat x
Kostro Stanisław – Костро Станислав – lat x
Kostrow Ignacy – Костров Игнатий – lat x
Kostrowicki Karol – Костровицкий Карл Самуилов – lat 56
Kostrzecki Leon – Костржецкий Леон – lat x
Kostrzewski Leon – Костржевский Леон – lat 24
Koszuta Wojciech – Кошута Войцех Антонов – lat x
Koszyba Wojciech – Кошуба Войцех Войцехов – lat x
Koszyba Stefan – Кошуба Степан – lat 19
Kościuszko Stanisław – Костюшко Станислав – lat x
Kościuszkowicz Kazimierz – Костюкович Казимир – lat 45
Kotelewski Józef – Котелевский Осип – lat 22
Kotniecki Józef – Котнецкий Юзеф – lat 28
Kotowicz Ignacy – Котович Игнатий – lat 37
Kotowicz Tomasz – Котович Томаш – lat 41
Kotowicz Edward – Котович Эдуард – lat 27
Kotzen Franciszek – Котзен Франц – lat x
Kowachowski Stanisław – Коваховский Станислав – lat 40
Kowacz Jan – Ковач Иван Иванов – lat x
Kowalczuk Aleksander – Ковальчук Алексей – lat 29
Kowalczuk Wasyl – Ковальчук Василий – lat 55
Kowalczuk Ludwik – Ковальчук Людвиг – lat 32
Kowalenko Jan – Коваленко Иван – lat x
Kowalenko Paweł – Коваленко Павел – lat 23
Kowalewicz Franciszek – Ковалевич Франц – lat 27
Kowalewicz Joachim – Ковалевич Яким – lat 29
Kowalewska Waleria – Ковалевская Валерия – lat x
Kowalewska Julia – Ковалевская Юлия Карлова – lat 58
Kowalewski Walenty – Ковалевский Валентий Михайлов – lat 57
Kowalewski Józefat – Ковалевский Иосафат Яковлев – lat 26
Kowalski Antoni – Ковальский Антон – lat 26
Kowalski Ignacy – Ковальский Игнатий Францев – lat 29
Kowalski Hipolit – Ковальский Ипполит – lat x
Kowalski Kacper – Ковальский Каспер – lat 57
Kowalski Piotr – Ковальский Петр – lat 27
Kowalski Franciszek – Ковальский Франц – lat 24
Kowalski Franciszek – Ковальский Франц – lat x
Kowalski Franciszek – Ковальский Францишек – lat 62
Kowański Szymon – Кованьский Шимон – lat x
Kowecki Władysław – Ковецкий Владислав – lat 20
Kowecki Foma – Ковецкий Фома – lat x
Kowoso Feliks – Ковосо Феликс – lat 23
Kowrowski Józef – Ковровский Осип – lat 28
Kowzan Stanisław – Ковзан Станислав Игнатьев – lat x
Kozakiewicz Apolinary – Козакевич Апполинарий Казимиров – lat 30
Kozakowicz Jan – Козакович Ян – lat 37
Kozanowski Józef – Козановский Юзеф – lat 18
Kozicz Ignacy – Козич Игнатий Игнатьев – lat 28
Kozielski Michał – Козельский Михаил – lat 52
Koziełło Stanisław – Козелло Станислав – lat 50
Koziełło Fadei – Козелло Фадей – lat x
Kozierski Franciszek – Козерский Франц – lat x
Kozierski Julian – Козерский Юлиан – lat x
Kozłowski Andrzej – Козловский Андрей – lat 30
Kozłowski Antoni – Козловский Антон – lat 27
Kozłowski Antoni – Козловский Антон – lat 41
Kozłowski Bernard – Козловский Бернард – lat x
Kozłowski Wincenty – Козловский Викентий – lat x
Kozłowski Jan – Козловский Иван – lat 28
Kozłowski Jan – Козловский Иван – lat x
Kozłowski Józef – Козловский Иосиф Викентьев – lat 35
Kozłowski Karol – Козловский Карл – lat 30
Kozłowski Leopold – Козловский Леопольд Станиславов – lat 50
Kozłowski Maciej – Козловский Матвей – lat x
Kozłowski Mikołaj – Козловский Николай – lat 39
Kozłowski Paweł – Козловский Павел Викторов – lat 25
Kozłowski Paweł – Козловский Павел – lat 37
Kozłowski Paweł – Козловский Павел – lat x
Kozłowski Feliks – Козловский Феликс – lat 18
Kozłowski Franciszek – Козловский Франц Блажиев – lat 41
Kozłowski Franciszek – Козловский Франциск – lat x
Kozłowski Erazm – Козловский Эразм Иосифов – lat 39
Kozłowski Erazm – Козловский Эразм – lat 37
Kozłowski Józef – Козловский Юзеф – lat 46
Kozłowski Józef – Козловский Юзеф – lat 49
Kozłowski Julian – Козловский Юлиан – lat 33
Kozłowski Jan – Козловский Ян – lat 28
Kozubski Kazimierz – Козубский Казимир – lat 35
Koźmin Jan – Козьмин Иван – lat 25
Koźmin Mikołaj – Козьмин Николай – lat 29
Krachowski Jan – Краховский Иван Матвеев – lat x
Krajewski Wincenty – Краевский Викентий – lat 40
Krajewski Wincenty – Краевский Викентий – lat x
Krajewski Wojciech – Краевский Войцех Рафаилов – lat 27
Krakowski Foma – Краковский Фома – lat x
Kramkowski Wiktor – Крамковский Виктор Феликсов – lat x
Kransfortowicz Wilhelm – Крансфортович Вильгельм – lat x
Kraowski Paweł – Краовский Павел Викентьев – lat 20
Kraowskwj Wincenty – Краовсквй Викентий Осипов – lat x
Krasimowski Jan – Красимовский Иван – lat x
Kraskowski Grzegorz – Красковский Георг Адольфов – lat 20
Krasnodębski – Краснодембский – lat 25
Krasnych M. – Красных М. – lat x
Krasowski Adam – Красовский Адам Лаврентьев – lat x
Krasowski Andrzej – Красовский Андрей – lat x
Krasowski Jan – Красовский Иван Игнатьев – lat 30
Krasowski Jan – Красовский Иван Матеушев – lat x
Krasowski Konstanty – Красовский Константин – lat 30
Krasowski Józef – Красовский Осип – lat 27
Krasowski Stanisław – Красовский Станислав – lat x
Krasowski Teofil – Красовский Феофил – lat 26
Kraszczucki Ignacy – Кращуцкий Игнатий (Красуцкий) – lat 76
Kraszczyński Wawrzyniec – Кращинский Ваврженец – lat 24
Kraszewski Jan – Крашевский Ян – lat 23
Kraśnicki Józef – Красницкий Осип Осипов – lat 48
Kraśnik Ignacy – Красник Игнатий – lat 32
Krauze Feliks – Краузе Феликс – lat 20
Krawacki Leon – Кравацкий Леон – lat 41
Krawczykowicz Siemion – Кравчикович Семен – lat x
Krawel Józef – Кравель Иосиф – lat x
Krejbich Ludwik – Крейбих Людвиг – lat x
Krejbich Stanisław – Крейбих Станислав – lat x
Krejcer Andrzej – Крейцер Андрей Францев (Крандор) – lat x
Krejgier Jan – Крейгер Иван – lat 26
Kreszczynas Józef – Крещунас Осип – lat 32
Kriażycrowski Józef – Кряжицровский Иосиф – lat 54
Kromblewski Kazimierz – Кромблевскмй Казимир Иосифов – lat x
Kropas Jakub – Кропас Яков – lat 34
Krorzywiec Franciszek – Кроживец Франц – lat 26
Krosr Jan – Кроср Иван – lat 28
Krostyn Gustaw – Кростин Густав – lat 30
Krośnik Zygmunt – Кросник Сигизмунд – lat 36
Krotski Benedykt – Кротский Венедикт – lat 35
Król Elster – Круль Елистрий – lat 23
Król Łukasz – Круль Лука – lat 32
Król – Круль – lat x
Królikowski Józef – Круликовский Иосиф Иванов – lat 33
Królikowski Szymon – Круликовский Шимон – lat 22
Kruczkowski Adolf – Кручковский Адольф – lat 31
Kruczkowski Jan – Кручковский Ян Тимофеев – lat 30
Krukowacz Henryk – Круковач Генрих – lat x
Krukowski Aleksander – Круковский Александр – lat 23
Krukowski Michał – Круковский Михаил – lat x
Krukowski Piotr – Круковский Петр Иванов – lat 25
Krukowski Florian – Круковский Флориан – lat 23
Kruński Wincenty – Крунский Викентий – lat 36
Krupicki Kazimierz – Крупицкий Казимир – lat x
Krupicki Piotr – Крупицкий Петр Станиславов – lat 47
Krupiewicz Jan – Крупевич Иван – lat 23
Krupot Ludwik – Крупот Людвиг – lat x
Krupowicki Stanisław – Круповицкий Станислав – lat x
Krupowicz Jan – Крупович Иван – lat 22
Krupowicz Ignacy – Крупович Игнатий – lat 40
Krupowicz Józefat – Крупович Иосафат – lat 35
Krupowicz Klemens – Крупович Клементий – lat x
Krupowicz Siemion – Крупович Семен – lat 36
Krupski Teofil – Крупский Теофил Феликсов – lat 25
Kruszna Stanisław – Крушна Станислав – lat 37
Kruszyński Jan – Крушинский Иван – lat x
Krychanowski Aleksander – Крыжановский Александр – lat 26
Krychanowski Ildefons – Крыжановский Ильдефоис – lat 25
Krychanowski Ildefons – Крыжановский Ильдефонс – lat x
Krychanowski Michał – Крыжановский Михаил – lat 27
Kryczypin Tomasz – Кричипин Томаш – lat 18
Krynicki Jan – Криницкий Иван – lat x
Krynowiecki Modest – Криновецкий Модест – lat x
Kryński Antoni – Кринский Антон Иосифов – lat 27
Kryński Wincenty – Кринский Викентий – lat 48
Kryński Mikołaj – Кринский Николай Францев – lat 21
Kryński Piotr – Кринский Петр – lat 59
Kryński Stanisław – Кринский Станислав Симонов – lat 22
Kryński Stanisław – Кринский Станислав – lat x
Kryński Feliks – Кринский Феликс Иванов – lat 69
Kryński Jan – Кринский Ян – lat 22
Kryński Jan – Кринский Ян – lat x
Kryński Franciszek – Крынский Франц Касперов – lat 23
Krysiński Karol – Крысинский Карл – lat x
Kryszko Litman – Крышко Литман – lat 40
Kryt Franciszek – Крит Францишек – lat 51
Kryt Franciszek – Крит Францишка – lat 60
Krzeczkowska Magdalena – Кржечковская Магдалина – lat 31
Krzeczkowski Franciszek – Кржечковский Франц – lat 61
Krzeczkowski Edward – Кржечковский Эдуард Францев – lat 33
Krzychanowski Andrzej – Кршижановский Андрей – lat 40
Krzylitafowicz Zygmunt – Кржилитафович Сигизмунд – lat 28
Krzymoniecki Wincenty – Кшимонецкий Викентий Осипов – lat 20
Krzysztanowski Antoni – Кржиштановский Антон – lat 24
Krzywodłocki Ksawery – Крживодлоцкий Ксаверий – lat 27
Krzyżanowski Antoni – Кржижановский Антон Антонов – lat x
Krzyżanowski Antoni – Кржижановский Антон – lat x
Krzyżanowski Wincenty – Кржижановский Викентий – lat x
Krzyżanowski Leon – Кржижановский Леон Антонов – lat x
Krzyżanowski Jan – Кржижановский Ян – lat x
Książępolski Franciszek – Ксенжепольский Франц Адамов – lat 17
Kubeki Jan – Кубеки Иван – lat x
Kublicki Władysław – Кублицкий Владислав Валерианов – lat x
Kucharski Wojciech – Кухарский Войцех – lat 32
Kucharski Józef – Кухарский Иосиф Герасимов – lat x
Kucharski Kazimierz – Кухарский Казимир Григорьев – lat 20
Kucowicz Konstanty – Куцович Константин Михайлов – lat 31
Kuczynek Stefan – Кучинек Степан – lat 28
Kuczyński Wojciech – Кучинский Войцех Семенов – lat x
Kujawski Jan – Куявский Ян – lat 23
Kujek Jan – Куек Иван – lat x
Kukiewicz Iegor – Кукевич Егор – lat x
Kul Felicjan – Куль Фелициан – lat 23
Kulbacki Jakub – Кульбацкий Яков – lat 57
Kulczycki Timofiej – Кульчицкий Тимофей Иванов – lat x
Kulczyński Antoni – Кульчинский Антон – lat 19
Kulczyński Jan – Кульчинский Иван Иванов – lat x
Kulczyński Timofiej – Кульчинский Тимофей Иванов – lat x
Kulesz Jan – Кулеш Ян – lat 38
Kulikowski Adam – Куликовский Адам – lat x
Kulikowski Wawrzyniec – Куликовский Ваврженец – lat 49
Kulikowski Wincenty – Куликовский Викентий – lat 55
Kulikowski Dominik – Куликовский Доменик Михайлов – lat 20
Kulikowski Jan – Куликовский Иван – lat x
Kulikowski Piotr – Куликовский Петр – lat 29
Kulikowski Szymon – Куликовский Симон – lat 29
Kulikowski Jan – Куликовский Ян – lat 31
Kulpiński Ludwik – Кульпинский Людвиг – lat 16
Kulwin Wincenty – Кульвин Викентий – lat x
Kułakowski Józef – Кулаковский Иосиф – lat 22
Kułakowski Józef – Кулаковский Иосиф – lat 22
Kułakowski Józef – Кулаковский Иосиф – lat x
Kułakowski Sarmat – Кулаковский Сармат Домеников – lat 39
Kułgan Alojzy – Кулган Алоизий Францев – lat x
Kułłak Adolf – Куллак Адольф – lat x
Kumanowski Wincenty – Кумановский Викентнй – lat x
Kunajewski Piotr – Кунаевский Петр – lat 21
Kuncewicz Jan – Кунцевич Иван – lat 23
Kuncewicz Józef – Кунцевич Иосиф Адамов – lat 26
Kuncewicz Paweł – Кунцевич Павел – lat x
Kunicki Siemion – Куницкий Семен – lat 20
Kunitis Anna – Кунитис Анна – lat x
Kupicki Dominik – Купицкий Доменик – lat 19
Kupiec Jakub – Купец Яков Григорьев – lat x
Kupis Stanisław – Купис Станислав – lat 28
Kurawski Rufin – Куравский Руфин Варфоломеев – lat 38
Kurczykow – Курчиков – lat x
Kurdziuk Piotr – Курдюк Петр – lat 43
Kurkowski Michał – Курковский Михаил – lat 23
Kurowski Michał – Куровский Михаил – lat x
Kurowski Paweł – Куровский Павел Варфоломеев – lat 40
Kurowski Paweł – Куровский Павел – lat 39
Kurowski Rafał – Куровский Рафаил – lat x
Kurzewiński Antoni – Кужевинский Антон – lat x
Kurzewski Franciszek – Кужевский Франц – lat 23
Kusiński Tomasz – Кусинский Томаш – lat 27
Kuszczyk Stanisław – Кущик Станислав Яковлев – lat x
Kuszkowski Jan – Кушковский Иван – lat x
Kusztowski Stefan – Куштовский Степан – lat 22
Kusztowski Franciszek – Куштовский Франц – lat 21
Kuzun Jan – Кузун Ян – lat x
Kuźmiński Foma – Кузьминский Фома – lat 25
Kuźnicki Ignacy – Кузницкий Игнатий – lat 26
Kwabys Karol – Квабус Карел – lat x
Kwedow Józef – Кведор Осип – lat x
Kwiatkowski Wawrzyniec – Квятковский Ваврженец – lat 36
Kwiatkowski Damazy – Квятковский Дамазий Янов – lat 18
Kwiatkowski Józef – Квятковский Юзеф – lat 20
Kwiatkowski Jan – Квятковский Ян – lat 26
Kwiciński Józef – Квитинский Юзеф – lat 20
Kymicki Klemens – Кымицкий Клементий Леонтьев – lat x

Lacerus Krzysztof – Ляцерус Христофор – 27 lat,
Lachowicz Teodor – Ляхович Федор – x lat,
Lachowski Stanisław – Ляховский Станислав – x lat,
Langier W. – Лангиер В. – x lat, mężczyzna,
Laskowski Ignacy – Лясковский Игнатий – 50 lat,
Laskowski Józef – Лясковский Юзеф – 26 lat,
Laskowski Mateusz – Лясковский Матеуш – x lat,
Lasnowski Izydor – Лясновский Исидор – 32 lata,
Lasocki Wacław – Лясоцкий Вацлав – x lat,
Lasocki Władysław – Лясоцкий Владислав – 28 lat,
Laszkiewicz Jakub – Ляшкевич Яков – 36 lat,
Lau Ludwig – Ляу Людвиг – 29 lat,
Lau Ludwig – Ляу Людвиг – 25 lat,
Lebianiec Jan – Лебянец Иван – 35 lat,
Lebin Jan – Лебин Ян – x lat,
Lech Andrzej – Лех Андрей Станиславов – x lat,
Leciński Jan – Лецинский Иван – x lat,
Legowicz Jan – Легович Ян Юстинов (Иван) – 26 lat,
Legowicz Wincenty – Легович Винценты – x lat,
Legun Ksawery – Легун Ксаверий – 19 lat,
Lejnard Karol – Лейнард Кароль – 22 lata,
Lejnard Stanisław – Лейнард Станислав – 30 lat,
Lejzerowicz – Лейзерович – x lat – mężczyzna,
Lel S. – Лель С. – x lat, mężczyzna,
Lelewel Ignacy – Лелевель Игнатий – x lat,
Lemieszonok Bazyli – Лемешонок Василий – 46 lat,
Lempicki Antoni – Лемпицкий Антон – x lat,
Lenartowicz Kazimierz – Ленартович Казимир Лаврентьев – 28 lat,
Lenartowicz Stanisław – Ленартович Станислав – x lat,
Lenczewski Tomasz – Ленчевский Томаш Яковлев – 57 lat,
Lengirowicz Antoni – Ленгирович Антон – 31 lat,
Leninski Feliks – Ленинский Феликс – 36 lat,
Lenkiewicz Jan – Ленкевич Иван – 45 lat,
Lenkowski Feliks – Ленковский Феликс – 56 lat,
Leonowicz Jan – Леонович Иван – 64 lata,
Leonowicz Jan – Леонович Ян – 62 lata,
Leonowicz Kajetan – Леонович Каетан – 55 lat,
Leonsonas Maciej – Леонсонас Матвей – 20 lat,
Leotostański Antoni – Леотостантский Антон – 56 lat,
Lepiński Jan – Лепинский Ян – 24 lata,
Lepiński Jan – Лепинский Ян – 27 lat,
Lerwienicz Michał – Лервенич Михайло – x lat,
Lesiewicz Jan – Лесевич Иван – 30 lat,
Lesiński Stanisław – Лесинский Станислав Николаев – x lat,
Lesowoj Nikołaj – Лесовой Николай – x lat,
Leszczuk Roman – Лещук Роман Никифоров – x lat,
Leszczyński Adam – Лещинский Адам – 21 lat,
Leszczyński Aleksander – Лещинский Александр Михайлов – 20 lat,
Leszczyński Ferdynand – Лещинский Фердинанд – 38 lat,
Leszczyński Hieronim – Лещинский Героним – 21 lat,
Leszczyński Józef – Лещинский Юзеф – x lat,
Leszczyński Konstanty – Лещинский Константин Иванов – x lat,
Leszyński Jakub – Лешинский Якуб – x lat,
Leszyński Jan – Лешинский Иван – x lat,
Letin Jan – Летин Ян – x lat,
Lewandowicz Stanisław – Левандович Станислав – x lat,
Lewandowski Andrzej – Левандовский Андрей – 27 lat,
Lewandowski Andrzej – Левандовский Андрей – x lat,
Lewandowski Karol – Левандовский Карл – 26 lat,
Lewandowski Wincenty – Левандовский Викентий – 25 lat,
Lewandowski Wojciech – Левандовский Войцех – 36 lat,
Lewczuk Jan – Левчук Иван – x lat,
Lewczuk Michał – Левчук Михаил – x lat,
Lewicki Antoni – Левицкий Антон – x lat,
Lewicki Ludwik – Левицкий Людвиг – 25 lat,
Lewicki Wiktor – Левицкий Виктор Антонов – x lat,
Lichodziewski Bolesław – Лиходзиевский Болеслав – 24 lata,
Likowicki Ludwik – Ликовицкий Людвиг Станиславов – 26 lat,
Link Franciszek – Линк Франц – x lat,
Link Walenty – Линк Валентий – 26 lat,
Linkiewicz Antoni – Линкевич Антон –24 lata,
Linowski Adam – Линовский Адам – 30 lat,
Lioli Agafia (Agape) – Лиоли Агафья Станиславова – x lat,
Lipiński Kazimierz – Липинский Казимир Михайлов – 29 lat,
Lipnicki Franciszek – Липницкий Франц – 32 lata,
Lipnicki Kazimierz – Липницкий Казимир – 60 lat,
Lipniewicz Teresa – Липневич Тереза Осипова – x lat,
Lipski Julian – Липский Юлиан Яковлев – 23 lata,
Lisiuk Onufry – Лисюк Онуфрий – 34 lata,
Lisowska Anastazja – Лисовская Анастасия – x lat,
Lisowska Julia – Лисовская Юлия – x lat,
Lisowski Dominik – Лисовский Доменик – x lat,
Lisowski Hieronim – Лисовский Героним Михайлов – 16 lat,
Lisowski Jan – Лисовский Иван – x lat,
Lisowski Wincenty – Лисовский Викентий x lat,
Listopadska Petronela – Листопадская Петронеля Осипова – x lat,
Lits Karol – Литс Карл – 21 lat,
Litwinski Eleonora – Литвинский Леонора – x lat,
Liwandowski Feliks – Ливандовский Феликс – 23 lata,
Liwicki Józef – Ливицкий Иосиф – x lat,
Lorenc Józef – Лоренц Иосиф – 20 lat,
Luks Fryderyk – Люкс Фридрих – 35 lat,
Lusowicki Ludwik – Люсовицкий Людовик – 27 lat,
Lutkiewicz Dominik – Люткевич Доменик – 49 lat,
Lutkiewicz Karolina – Люткевич Каролина – 59 lat,
Lutostańska Joanna – Лютостанская Юганна Викентьева (по мужу Боровская) – x lat,
Lutostinski Jakub – Лютостинский Якуб – 29 lat,
Lutyk Ignacy – Лютык Игнатий Игнатьев – 27 lat,

Łabada Jerzy – Лабада Григорий – 20 lat,
Łabiac Aleksander – Лабяц Александр – 45 lat,
Łagiewnicki Jan – Лагевницкий Иван Адамов – x lat,
Łagikowicz Andrzej – Лагикович Андрей Федоров – 49 lat,
Łakis Nikołaj – Лакис Николай – x lat,
Łakk Walenty – Лакк Валентий – 24 lata,
Łakosicz Tomasz – Лакосич Фома – 27 lat,
Łakpowski Tomasz – Лакповскмй Томаш – 28 lat,
Łaparski Demetriusz – Лапарский Дмитрий – 25 lat,
Łapinski Adam – Лапинский Адам – 45 lat,
Łapinski Bolesław – Лапинский Болеслав Степанов – 24 lata.
Łapinski Józef – Лапинский Юзеф – x lat,
Łapinski Nikodem – Лапинский Никодим – 32 lata,
Łappo Piotr – Лаппо Петр – 23 lata,
Łapski Aleksander – Лапский Александр Фадеев – 29 lat,
Łasski Bonifacy – Ласский Бонифаций Викентьев – 30 lat,
Łaszewski Franciszek – Лашевский Франц – 18 lat,
Ławrentowicz Stanisław – Лавренович Станислав Антонов – 49 lat,
Łazarczuk Józef – Лазарчук Иосиф – 29 lat,
Łazarczuk Szymon – Лазарчук Семен – 29 lat,
Łazowski Józef – Лазовский Иосиф – 80 lat,
Łoliawski Magaum – Лолявский Магаум – 54 lata,
Łomanowicz Józef – Ломанович Иосиф – x lat,
Łomnicki Aleksander – Ломинский Александр – x lat,
Łonczyński Eustachy – Лончинский Евстахий Иванов – 45 lat,
Łoński Michał – Лонский Михаил – 24 lata,
Łosicki Wincenty – Лосицкий Викентий Викентьев – 37 lat,
Łosk Tomasz – Лоск Томаш Фомин – x lat,
Łoszczynski Ferdynand – Лощинский Фердинаид Станиславов – 32 lata,
Łowicki Antoni – Ловицкий Антон – 51 lat,
Łuczycki Antoni – Лучицкий Антон Францев – x lat,
Ługowski Jan – Луговский Иван – 30 lat,
Łukacewski Józef – Лукацевский Иосиф – 39 lat,
Łukaszewicz Adam – Лукашевич Адам – 37 lat,
Łukaszewicz Franciszek – Лукашевич Франц Осипов – x lat,
Łukaszewicz Franciszek – Лукашевич Франц – 27 lat,
Łukaszewicz Hieronim – Лукашевич Иероним – 33 lata,
Łukaszewicz Jan – Лукашевич Ян – x lat,
Łukaszewicz Józef – Лукашевич Иосиф – x lat,
Łukaszewicz Paweł – Лукашевич Павел – 41 lat,
Łukaszewicz Władysław – Лукашевич Владислав – x lat,
Łukawski Henryk – Лукавский Генрих – x lat,
Łukawski Piotr – Лукавский Петр Петров – 79 lat,
Łukowicz Józef – Лукович Осип – x lat,
Łuniewski Jan – Луневский Иван – x lat,
Łupinski Ignacy – Лупинский Игнатий Викентьев – 26 lat,
Łutkiewicz Józef – Луткевич Юзеф – x lat,
Łysowski Teodor – Лысовский Теодор – x lat,
Ływkowicz Józef – Лывкович Иосиф – 36 lat,

Nazwiska M – P

Maceło Stefan – Мацело Степан – lat x
Macewicz Benedykt – Мацевич Венедикт Егоров – lat 54
Maciborski Leonard – Матиборский Леонард Викентьев – lat 26
Macierz Stefan – Мацеш Степам Яковлев – lat 23
Maciewski Antoni – Мациевский Антон – lat x
Maciewski Antoni – Мациевский Антон – lat x
Maciewski Wasyl – Мациевский Василий Иванов – lat 34
Maciewski Benedykt – Мациевский Венедикт Осипов – lat x
Maciewski Konstanty – Мациевский Констан – lat 58
Maciewski Fabian – Мациевский Фабиан – lat x
Maciewski Felicjan – Мациевский Фелициан – lat 44
Maciewski Jerzy – Мациевский Юрий – lat 36
Maciłowski Stanisław – Мациловский Станислав Антонов – lat 23
Mackiewicz Adam – Мацкевич Адам – lat 54
Mackiewicz Albin – Мацкевич Альбин Антонов – lat 34
Mackiewicz Antoni – Мацкевич Антон – lat 25
Mackiewicz Antoni – Мацкевич Антон – lat 30
Mackiewicz Antoni – Мацкевич Антон – lat 30
Mackiewicz Antoni – Мацкевич Антон – lat 66
Mackiewicz Benedykt – Мацкевич Бенедикт Антонов – lat 56
Mackiewicz Grzegorz – Мацкевич Григорий Станиславов – lat 24
Mackiewicz Karol – Мацкевич Карл – lat x
Mackiewicz Lubomir – Мацкевич Любомир – lat x
Mackiewicz Piotr – Мацкевич Петр – lat x
Mackiewicz Justyn – Мацкевич Юстин – lat 27
Mackowiak Ludwik – Мачковяк Людвиг Осипов – lat x
Maczenas Kazimierz – Маченас Казимир – lat 23
Maczulski Jan – Мачульский Иван – lat 50
Maczus Jan – Мачус Ян – lat 54
Maczylski Józef – Мачульский Осип – lat 65
Madajski Antoni – Мадайский Антон – lat 24
Madzolewski Leopold – Мадзолевский Леопольд – lat 54
Magias Kazimierz – Магиас Казимир – lat 20
Magnuszewski Franc – Магнушевский Франц – lat 58
Magnuszewski Jan – Магнушевский Ян – lat 24
Majchrowicz Klemens – Майхрович Клементий – lat x
Majewski Adam – Маевский Адам Францев – lat 42
Majewski Alojzy – Маевский Алоизий – lat x
Majewski Andrzej – Маевский Андрей – lat 27
Majewski Antoni – Маевский Антон – lat x
Majewski Hipolit – Маевский Ипполит – lat x
Majewski Klaudiusz – Маевский Клавдий Михайлов – lat x
Majewski Stanisław – Маевский Станислав – lat 30
Majewski Feliks – Маевский Феликс – lat 24
Majewski Franc – Маевский Франц – lat 23
Majewski Jan – Маевский Ян Иосифов – lat x
Majorkiewicz Sebastian – Майоркевич Сабин Войдехов – lat 35
Makarski Dymitr – Макарский Дмитрий Тимофеев – lat x
Maksymowicz Antoni – Максимович Антон – lat 72
Malaniawdzi Jan – Мальнявдий Иван – lat 30
Malawicz Karol – Малявич Карл – lat 27
Malawski Kazimierz – Малявский Казимир – lat 23
Malawski Edward – Малявский Эдуард – lat 20
Malewicz Wiktor – Малевич Виктор Игнатьев – lat 22
Malewiczewa Michalina – Малевичева Михалина – lat x
Malewski Cyprian – Малевский Киприан – lat 37
Malewski Ludwik – Малевский Людвиг – lat 52
Malewski Piotr – Малевский Петр Казимиров – lat 55
Malewski Julian – Малевский Юлиан – lat 29
Malewski Dominik – Малиевский Доменик Михайлов – lat 63
Malicki Karol – Малецкий Карл – lat 49
Malicki Wincenty – Малицкий Викентий Иванов – lat 23
Malikiewicz Mikołaj – Маликевич Николай – lat 33
Malinowski Antoni – Малиновский Антон Игнатьев – lat 36
Malinowski Wincenty – Малиновский Викентий – lat x
Malinowski Józef – Малиновский Иосиф – lat x
Malinowski Laurent – Малиновский Лаврентий – lat x
Malinowski Maciej – Малиновский Моцей – lat 24
Malinowski Nikodem – Малиновский Никодим – lat x
Malinowski Józef – Малиновский Осип – lat x
Malinowski Piotr – Малиновский Петр – lat x
Malinowski Stanisław – Малиновский Станислав Викторов – lat x
Malinowski Tomasz – Малиновский Томаш – lat 24
Malinowski Józef – Малиновский Юзеф – lat 24
Malkiewicz Józef – Малькевич Иосиф – lat 28
Malkiewicz Feliks – Малькевич Фелике Мартынов – lat x
Malowiczowa Anna – Малевичева Анна – lat x
Malski Hipolit – Мальский Ипполит – lat x
Malszewski Tytus – Малышевский Титус – lat 19
Małachowski Edward – Малаховский Эдуард Осипов – lat 28
Małczewicz Paweł – Маучевич Павел Севостьянов – lat 20
Małujdnas Józef – Малуиднас Осип – lat 44
Małyszko Wojciech – Малышко Войцех – lat 28
Mamont Franc – Мамонт Франц Осипов – lat x
Mancel Franciszek – Манцель Францишек – lat x
Manczuk Adam – Манчук Адам – lat 30
Manczuński Alfons – Манчунский Альфонс – lat x
Maniecki Leopold – Манецкий Леопольд Фелицианов – lat 19
Maniewicz Benedykt – Маневич Венедикт – lat x
Maniewski Feliks – Маневский Феликс – lat 24
Manteifel von Zige Ryszard – Мантейфель фон Зеге Ришард Яковлев – lat x
Mantkowski Paweł – Мантковский Павел Касперов – lat x
Mańkowicz Jakub – Маньковский Якуб – lat x
Marcinkiewicz Daniel – Марцинкевич Даниель Иванов (Марцинкович) – lat 20
Marcinkiewicz Jan – Марцинкевич Иван – lat 33
Marcinkowski Konstanty – Марцинковский Константин – lat x
Marciszewski Ksawery – Марцишевский Ксаверий – lat 29
Marcynkiewicz Antoni – Марцынкевич Антон – lat 22
Marcynkowski Julian – Марцынковский Юлиан – lat 20
Marcynowski Bolesław – Марцыновский Болеслав Варфоломеев – lat 23
Marczewicz Ignacy – Марчевич Игнатий Иосифов – lat 40
Marczewski Bronisław – Марчевский Бронислав – lat 35
Marczewski Wincenty – Марчевский Викентий – lat x
Mariański Erwin – Марианский Эрмин – lat 50
Markiewicz Marceli – Маркевич Марцеллин Игнатьев – lat x
Markiewicz Józef – Маркевич Осип – lat x
Markiewicz Teofil – Маркевич Теофил Францев – lat x
Markowski Józef – Марковский Иосиф Иванов – lat x
Marksen Józef – Марксен Осип – lat x
Martynowski August – Мартыновский Август Францев – lat x
Martyszewski Bolesław – Мартышевский Болеслав – lat 37
Masakowski Paul – Масаковский Паулин – lat 27
Masalbis Kazimierz – Масальбис Казимир – lat 24
Masandowicz Henryk – Масандович Генрих – lat 27
Masłowska Antonina – Масловская Антонина – lat 61
Masłowski Konstanty – Масловский Константин – lat 43
Masłowski Romuald – Маслонский Ромуальд – lat 27
Massa Tetlib – Масса Готлиб – lat x
Maszarski Konstanty – Машарский Константин – lat x
Maszkenis Karol – Машкенис Карл – lat x
Maszkimas Aleksander – Машкимас Александр – lat 44
Maszkowski Stefan – Машковский Степан – lat 27
Maścicki – Масцицкий – lat x
Matakajtis Benedykt – Матакайтис Бенедикт – lat x
Mateślak Marcin (Michał) – Матесляк Мартын (Михаил) – lat 29
Matkowicz Zenon – Маткович Зенон – lat 27
Matkowski Ksawery – Матковский Ксаверий Андреев – lat 26
Matnowski Piotr – Матновский Петр – lat x
Matson Jan – Матсон Иван – lat 30
Matusewicz Antoni – Матусевич Антон – lat 24
Matusewicz Wiktor – Матусевич Виктор Ипполитов – lat 22
Matusewicz Józef – Матусевич Иосиф – lat 28
Matuszewicz Maciej – Матушевич Матвей – lat x
Matuszewicz Piotr – Матушевич Петр – lat 23
Matuszewicz Julian – Матушевич Юлиан Проспоров – lat 60
Matys Jakub – Матис Якуб – lat x
Mawczenowski Jan – Мавченовский Иван – lat 23
Mazur Foma – Мазур Фома Иванов – lat x
Mencer Henryk – Менцер Генрих – lat 29
Mężniewski Józef – Межиевский Осип Иванов – lat x
Michajłow Zygmunt – Михайлов Сигизмунд – lat x
Michajłowski Ignacy – Михайловский Игнатий – lat 28
Michajłowski Józef – Михайловский Осип Викентьев – lat 23
Michajłowski C. – Михайловский С. Карлов – lat 28
Michalczuk Józef – Михальчук Иосиф – lat x
Michalen Jan – Михален Ян – lat 26
Michalski Marcin – Михальский Мартин – lat 38
Michalski Mateusz – Михальский Матеуш – lat x
Michałowski Jan – Михаловский Ян – lat 24
Michanowski Grzegorz – Махановский Григорий – lat 40
Michelson Karolina – Михельсон Каролина – lat 34
Michłowski Ludwik – Михловский Людвиг – lat 44
Michniewicz Henryk – Михневич Генрих – lat x
Michniewicz Jerzy – Михневич Юрий – lat 32
Miciejko Antoni – Мицейко Антон – lat x
Miciewicz Józef – Мицевич Иосиф – lat 22
Mickiewicz Abram – Мицкевич Авраам – lat 45
Mickiewicz Józef – Мицкевич Иосиф – lat 24
Mickiewicz Józef – Мицкевич Иосиф – lat 47
Mickiewicz Leonard – Мицкевич Леонард Осипов – lat 31
Mickiewicz Cezar – Мицкевич Цезарь – lat x
Mickiewicz Julian – Мицкевич Юлиан Устинов – lat 20
Mickiewicz Jakub – Мицкевич Яков – lat 25
Mickiewicz (Micewicz) Konstanty – Мицкевич Константин (Мицевич) – lat 31
Micun Konstanty – Мицун Константин – lat 24
Miczuda Foma – Мичуда Фома Иванов – lat 37
Miczulis Kazimierz – Мичулис Казимир – lat x
Miczulski Benedykt – Мичульский Венедикт – lat 42
Miechelson Karolina – Мехельсон Каролина – lat x
Mieczejko Adam – Мечейко Адам – lat x
Mieczejko Felicjan – Мечейко Фелициан – lat x
Miecznikowski Gabriel – Мечниковский Габриель – lat 48
Mieczys Wincenty – Мечис Викентий – lat 23
Miedszczynkowski Ludwik – Медщинковский Людвиг – lat 22
Miedszczynkowski Franc – Медщинковский Франц Викентьев – lat 37
Mieduniecki Kazimierz – Медунецкий Казимир Иосифов – lat 32
Miejło Jakub – Мейло Якуб – lat 62
Mieleniuk Paweł – Меленюк Павел – lat x
Mielkiewicz Stanisław – Меилкевич Станислав – lat x
Mielkowski Jan – Мелковский Иван – lat x
Mielkowski Piotr – Мельковский Петр – lat 30
Mienczyński Feliks – Менчинский Феликс Антонов – lat x
Mienkiewicz Dominik – Менкевич Доменик – lat 21
Mienszek Jakub – Меньшек Яков Осипов – lat x
Mienszyński Jan – Меншинский Иван – lat 35
Mier Alfons – Меер Альфонс – lat x
Mier Konstanty – Меер Константин – lat 31
Mierkulewicz Adolf – Меркулевич Адольф – lat 30
Mierżewski Jan – Мержиевский Иван – lat x (patrz – UWAGI – na dole strony)
Mierżewski Jan – Мержиевский Ян – lat 60 (patrz – UWAGI – na dole strony)
Mierżewski Ludwik – Мержинский Людвиг – lat 52 (patrz – UWAGI – na dole strony)
Mieszczeniuk Eliu – Мещенук Елию – lat 57
Mieszkowski Kajetan – Мешковский Каетан – lat 53
Mikanowicz Teodor – Миконович Теодор – lat 25
Mikmilewski Józef – Микмилевский Юзеф Антонов – lat x
Mikszas Józef – Микшас Иосиф – lat 39
Mikszta Kazimierz – Микшта Казимир Антонов – lat x
Mikulski Józef – Микульский Иосиф – lat 30
Mikulski Konstanty – Микульский Константин – lat x
Mikulski Florian – Микульский Флориан Александров – lat 23
Milewicz Aleksander – Милевич Александр Андреев – lat 24
Milewicz Dominik – Милевич Доменик – lat x
Milewicz Piotr – Милевич Петр – lat x
Milewski Jan – Милевский Ян – lat x
Milianowski Dawid – Миляновский Довиад – lat 29
Milkowski Witold – Мильковский Витольд – lat 28
Miller Adolf – Миллер Адольф – lat x
Miller Jan – Миллер Иван Фридригов – lat x
Miller Klemens – Миллер Клементий – lat x
Miłko Karol – Милько Карл – lat x
Miłkowski Antoni – Милковский Антон Викторов – lat 52
Miłkowski Ludwik – Милковский Людвиг – lat 52
Miłkowski Edward – Милковский Эдуард Иванов – lat x
Miłnieko Florian – Милнеко Флориан Леонов – lat 28
Miłowski Michał – Миловский Михаил Францев – lat 35
Mincewicz Aleksander – Миневич Александр – lat 22
Mincewicz Benedykt – Мицевич Венсдикт – lat 56
Miniawicz Aleksander – Минявич Александр – lat 23
Minicki Aleksander – Миницкий Александр – lat 26
Minicki Ludwik – Миницкий Людвиг – lat 35
Miniewski Kazimierz – Миневский Казимир – lat 42
Miniewski Piotr – Миневский Петр – lat 23
Miniewski Fadiej – Миневский Фадей – lat 27
Minis Kazimierz – Минис Казимир – lat 54
Minkiewicz Kazimierz – Минкевич Казимир – lat 26
Minowski Mikołaj – Миновский Николай – lat x
Minstwiłło Franc – Минствилло Франц – lat 35
Minterg Józef – Минтерг Юзеф – lat x
Mintkiewicz Hilary – Минткевич Гилярий – lat 20
Mintorowicz Bolesław – Минторович Болеслав – lat x
Mirecki Franc – Мирецкий Франц – lat 19
Mirnowski (Miernowski) Jan – Мирновский Ян (Мерновский) – lat x
Mironczuk Mikołaj – Мирончук Николай – lat 42
Mirota Antoni – Мирота Антоний – lat 24
Misiewicz August – Мисевич Август – lat x
Misiewicz Kazimierz – Мисевич Казимир – lat 32
Misionas Marcjan – Мисионас Марциан – lat 24
Miszal Piotr – Мишаль Петр – lat 32
Mitkiewicz Stanisław – Миткевич Станислав – lat 27
Mitkiewicz Tadeusz – Миткевич Тадеуш Иосифов – lat x
Mitkiewicz Tyburcy – Миткевич Тибурций Игнатьев – lat 18
Mitko Adam – Митко Адам – lat 40
Mizgier Jan – Мизгер Иван – lat 26
Mlinczuk Paweł – Млинчук Павел Михайлов – lat 21
Młyński Bolesław – Млынский Болеслав – lat 17
Mochowski Konstanty – Моховский Константин – lat 26
Mockewicz Ignacy – Моцкевич Игнатий – lat 43
Moczkowicz Antoni – Мочкович Антоний – lat x
Moczulski Jan – Мочульский Иван – lat x
Moczulski Józef – Мочульский Юзеф – lat 37
Modliński Ignacy (Hipolit) – Модлинский Игнатий (Ипполит) – lat x
Modliński Franc – Модлинский Франц – lat x
Mogilewski Antoni – Могилевский Антон – lat 44
Mogilewski Antoni – Могилевский Антон – lat 46
Mogilewski Antoni – Могилевский Антон – lat x
Mogilewski Stanisław – Могилянский Станислав – lat x
Moiszewski Hieronim – Мойшевский Героним – lat 32
Mojećwiecki Julian – Моецвецкий Юлиан – lat 33
Mojżym August – Мойжим Августин – lat 58
Mokrzecki Filip – Мокржедкий Филипп Антонов – lat x
Mokulek Modest – Мокулек Модест – lat 29
Monczuński Alfons – Мончунский Альфонс – lat x
Mondrowski Tomasz – Мондровский Томаш – lat 22
Mongen Julian – Монген Юлий – lat 32
Moniak Tomasz – Моняк Томаш – lat 32
Monikowski Henryk – Мониковский Генрих – lat x
Monkiewicz Konstanty – Монкевич Константин – lat x
Montiłło Antoni – Монтнилло Антон – lat 60
Montrymowicz Otto – Монтримович Оттон – lat x
Morczak Piotr – Морчак Петр Венедиктов – lat x
Morczuk Jakub – Морчук Яков – lat 23
Mordasiewicz Nawel – Мордасевич Навел Николаев – lat x
Morel Władysław – Морель Владислав (Морек) – lat 18
Morendo Antoni – Морендо Антон Осипов – lat x
Morenia Antoni – Мореня Антон – lat 29
Morgiewicz Ignacy – Моргевич Игнатий Иосифов – lat 48
Morkowski Felicjan – Морковский Фелициан – lat 38
Mormantowicz Dominik – Мормантович Доменик – lat 62
Mormantowicz Józef – Мормантович Иосиф – lat 40
Moroz Grzegorz – Мороз Георгий – lat x
Morżewski Bronisław – Моржевский Бронислав – lat x
Mosiej Wincenty – Мосей Викентий Викентьев – lat 29
Mosielski Mikołaj – Мосельский Николай – lat 34
Mosiewicz Jan – Мосевич Ян – lat 37
Moskiewicz Wincenty – Москевич Викентий – lat 24
Mostowicz Szymon – Мостович Симон – lat 60
Moszko Kazimierz – Мошко Казик – lat x
Moszkowski Antoni – Мошковский Антон – lat 23
Moszkowski Piotr – Мошковский Петр Карлов – lat 63
Motoborski Leonard – Мотоборский Леонард – lat 25
Motylewski Józef – Мотылевский Осип – lat 23
Mozalewski Leopold – Мозалевский Леопольд – lat 23
Możarski Konstanty – Можарский Константин – lat x
Możejko Ferdynand – Можайко Фердинанд Феликсов – lat 58
Mraczko Kazimierz – Мрачко Казимир – lat 30
Mrowski Andrzej – Мровский Андрей – lat 34
Mrowski Antoni – Мровский Антон – lat 34
Mroza Jan – Мроза Иван – lat 26
Muczkowski Karol – Мучковский Карл – lat 39
Mukłanowicz Jan – Мукланович Иван Осипов – lat 34
Mukotowicz Seweryn – Мукотович Северин – lat 36
Mułniński Ludwik – Мулнинский Людвиг Францишков – lat 59
Munkiewicz – Мункевич – lat x
Muraszko Antoni – Мурашко Антон – lat 30
Muraszko Benedykt – Мурашко Венедикт – lat 23
Muraszko Geocynt – Мурашко Геоцынт – lat 20
Muraszko Ignacy – Мурашко Игнатий – lat 27
Muraszko Józef – Мурашко Иосиф – lat 28
Muraszko Franc – Мурашко Франц Ромульдов – lat 24
Murawski Mikołaj – Муравский Николай – lat 30
Murawski Franciszek – Муравский Францишек – lat 19
Musicki Władysław – Мусицкий Владислав – lat 18
Muszyński Michał – Мушинский Михаил – lat 26
Muszyński Feliks – Мушинский Феликс Мартынов – lat 35
Myśliński Józef – Мислицкий Иосиф – lat 56

Nachilewicz Augustyn – Нахилевич Августин – lat 49
Naczyn Józef – Начин Сонгин (Иосиф) – lat 37
Nagórski Wincenty – Нагорский Викентий – lat 32
Najbauer Karol – Найбауэр Карл – lat x
Najkowski Franc – Найковский Франц – lat 25
Namitkowicz Jan – Намиткович Иван – lat 52
Narbut Jan – Нарбут Иван Мартынов – lat x
Narbut Piotr – Нарбут Петр Осипов – lat 33
Narbut Julian – Норбут Юлиан – lat 25
Narejko Piotr – Нарейко Петр – lat 74
Narejko Stanisław – Нарейко Станислав – lat x
Narejko Tadeusz – Нарейко Тадеуш – lat 41
Narkowicz Aleksander – Наркович Александр – lat 19
Naruszewicz Jan – Нарушевич Иван – lat 39
Narwacki Walery – Норвацкий Валерий – lat 24
Narwojno Ignacy – Нарвойне Игнатий Осипов – lat 24
Narzymski Józef – Нажимский Осип – lat x
Narzymski Józef – Наржимский Иосиф – lat x
Naturalist Maciej – Натуралист Матвей – lat 30
Nawrocki Stanisław – Новроцкий Станислав – lat x
Nazarow Franc – Назаров Франц Архипов – lat x
Ne… Kazimierz – Не… Казимир – lat x
Nejman G. – Нейман Г. – lat x
Nejmowicz Józef – Неймович Осип – lat x
Nieczycki Leopold – Нецицкий Леопольд Фомин – lat 23
Niegoda Jan – Негода Ян (Нагода) – lat x
Nielubowicz Antoni – Нелюбович Антон – lat 38
Niełowski Józef – Неловский Осип Францев – lat 24
Niemczyński Andrzej – Немчинский Андрей – lat x
Niemiecki Dominik – Немейский Доменик Войцехов – lat x
Niemora Fadei – Немора Фадей – lat x
Niemyski Albin – Немыский Альбин – lat 23
Niemyski Kazimierz – Немыский Казимир – lat 60
Niemyski Konstanty – Немыский Константин – lat 23
Niemyski Jan – Немысский Иван – lat 49
Niespotko Maciej – Неспотко Матвей – lat 26
Nieśliński Andrzej – Неслинский Андрей – lat x
Nieucki Michał – Неусцкий Михайло – lat x
Nieukowski Stanisław – Неуковский Станислав – lat 20
Nieuzwiedzki (Niedżwiedzki) Wasyl – Неузвецкий Василий – lat x
Niewiadomski Józef – Невядомский Юзеф – lat 40
Niewiarowski Franc – Неверовсий Франц Андреев – lat 20
Niewiarowski Antoni – Неверовский Антон – lat 21
Niewiarowski Laurent – Неверовский Лаврентий – lat x
Niewińska Julia – Невинская Юлия – lat 65
Niewiński Piotr – Невинский Петр Петров – lat 22
Niewiński Stanisław – Невинский Станислав – lat 27
Niewrodzki Andrzej – Невродский Андрей – lat x
Nieżewski Franciszek – Нежиевский Францишек Иванов – lat 23
Nikel Ludwik – Никель Людвиг Иванов – lat x
Nikołagonos Ilia – Николагонос Илья – lat 24
Nikołajczyk Jakub – Николайчик Якуб – lat 22
Nikołajewski Fiodor – Николаевский Федор – lat x
Niks Jan – Никс Ян (Иван) – lat x
Nikulski Józef – Никульский Иосиф – lat x
Nikunda Feliks – Никунда Феликс Францев – lat x
Niziński Stefan – Низинский Стефан – lat 21
Nizowski Jan – Низовский Иван Войцехов – lat x
Norejko Wiktor – Норейко Виктор (Нодзейко) – lat x
Norejko Leopold – Норейко Леопольд – lat 22
Norejko Monika – Норейко Моника – lat x
Norkus Szymon – Норкус Симон – lat 31
Norkus Stanisław – Норкус Станислав – lat 76
Norż Adam – Норж Адам – lat 27
Norż Barbara – Норж Барбара – lat 74
Noskiewicz Foma – Носкевич Фома Лаврентьев – lat x
Nosopowicz Augustyn – Носопович Августин – lat 33
Nosowski Władysław – Носовский Владислав – lat 32
Nowadzki Tomasz – Новадский Томаш – lat 36
Nowakowski Adam – Новаковский Адам Иванов – lat 25
Nowakowski Henryk – Новаковский Генрих – lat 29
Nowakowski Paweł – Новаковский Павел Иванов – lat x
Nowakowski Franc – Новаковский Франц Феликсов – lat x
Nowakowski Jan – Новаковский Ян – lat 37
Nowakowski Ludwik – Новацкий Людвиг – lat x
Nowicki Aleksander – Новицкий Александр – lat 19
Nowicki Antoni – Новицкий Антон – lat x
Nowicki Wincenty – Новицкий Викентий – lat 44
Nowicki Wincenty – Новицкий Викентий – lat x
Nowicki Władysław – Новицкий Владислав – lat 24
Nowicki Jan – Новицкий Иван – lat x
Nowicki Jan – Новицкий Иван – lat x
Nowicki Józef – Новицкий Иосиф – lat x
Nowicki Kazimierz – Новицкий Казимир – lat 23
Nowicki Karol – Новицкий Карл Францев – lat 22
Nowicki Kornel – Новицкий Карнель – lat 36
Nowicki Mateusz – Новицкий Матеуш – lat 24
Nowicki Ryszard – Новицкий Ришард Каэтанов – lat x
Nowicki Stanisław – Новицкий Станислав – lat x
Nowicki Jan – Новицкий Ян – lat 49
Nowin Wincenty – Новин Викентий – lat 29
Nowiński Adam – Новинский Адам – lat x
Nowiński Jan – Новинский Иван – lat 36
Nowodworski Franc – Наводворский Франц – lat 60
Nowodworski Bolesław – Новодворский Болеслав – lat 16
Nowodworski Walerian – Новодворский Валериан – lat 17
Nowodworski Maciej – Новодворский Матвей Кириллов – lat 60
Nowogoński Andrzej – Новогонский Андрей – lat x
Noworzyński Józef – Новожинский Иосиф – lat 26
Nowosielski Daniel – Новосельский Даниель Францев – lat 18
Nowosielski Ludwik – Новосельский Людвиг – lat x
Nurczyk Wojciech – Нурчик Войцех – lat 34

Oblinkiewicz Wojciech – Облинкевич Войцех – 44 lata,
Obniewski Jan – Обневский Ян Антонов (Иван) – 19 lat,
Obolewski Stanisław – Оболевский Станислав – x lat,
Obremski Kazimierz – Обремский Казимир – 32 lata,
Obuchowski Jan – Обуховский Ян – 26 lat,
Ogowski Kazimierz – Оговский Казимир Иванов – 40 lat,
Ogrzutowicz Wojciech – Огжутович Войцех – x lat,
Okmełowicz Jan – Окмелович Ян – 61 lat,
Okmiański Włodzimierz – Окмянский Владимир Викентьев – 35 lat,
Okmitowicz Michał – Окмитович Михаил – 38 lat,
Okołko Franciszek – Околко Франц Иванов – 22 lata,
Okołow Aleksander – Околов Александр – 66 lat,
Okołow Jan – Околов Иван – 20 lat,
Okołow Józef – Околов Иосиф – 45 lat,
Okołow Paweł – Околов Павел – 41 lat,
Okołowa Antonina – Околова Антонина – 9 lat,
Okołowa Klementyna – Околова Клеменция – 28 lat,
Okonski Aleksander – Оконский Александр – 22 lata,
Okonski Jan – Оконский Ян Антонов – x lat,
Okulicz Piotr – Окулич Петр Михайлов – 27 lat,
Okulski Franciszek – Окульский Франц – 33 lata,
Olechniewicz Aleksander – Олехневич Александр Степанов – 27 lat,
Olechnowicz Michał – Олехнович Михаил – x lat,
Oleczhnowicz Stanisław – Олехнович Станислав – 41 lat,
Olekiewicz Paweł – Олекевич Павел – x lat,
Olenczuk Paweł – Оленчук Павел – 20 lat,
Olendeski Julian – Олендэский Юлиан Ксаверьев он же Юлий – 24 lata,
Olendzski Seweryn – Олендзский Северин – x lat,
Oleszkiewicz Józef – Олешкевич Иосиф – x lat,
Oleszkiewicz Ludwig – Олешкевич Людвиг Викентьев – 18 lat,
Olszański Feliks – Ольшанский Феликс – x lat,
Olszewski Franciszek – Ольшевский Францишек – 42 lata,
Olszewski Łukasz – Ольшевский Лукаш – 56 lat,
Olszewski Maciej – Ольшевский Матвей Францев – 45 lat,
Olszewski Paweł (Palwiński Piotr) – Ольшевский Павел (он же Пальвинский Петр) – x lat,
Olszewski Stefan – Ольшевский Степан – 31 lat,
Olszewski Wincenty – Ольшевский Викентий Фомов – x lat,
Olsztyński Marcin – Олшинский Мартин – 28 lat,
Ołaj Antoni – Олай Антон – x lat,
Ołdachowski Józef – Олдаховский Юзеф Лукашев – 36 lat,
Ołosicki Tadeusz – Олосицкий Фадей Иосифов – 24 lata,
Ommianiec Hipolit – Оммянец Ипполит – x lat,
Oniegiński Wawrzyniec (Arczichowski Wojciech) – Онегинский Ваврженец – см. Арчиховский Войцех – x lat,
Onoszko Felicjan – Оношко Фелициан – 48 lat,
Onoszko Feliks – Оношко Феликс – 35 lat,
Onoszko Mieczysław – Оношко Мечислав – 20 lat,
Opanski Mateusz – Опанский Матеуш – 44 lata,
Opanski Sylwester – Опанский Селиверст – 23 lata,
Opanski Wincenty – Опанский Викентий – 54 lata,
Opoczyński Michał – Опочинский Михаил – 17 lat,
Oprisko Jan – Оприско Ян – 22 lata,
Oprżontkiewicz Wojciech – Опржонткевич Войцех – x lat,
Opunski Mateusz – Опунский Матеуш – 38 lat,
Orański Konstanty – Ораньский Константин – x lat,
Orasiewicz Jan – Орасевич Ян Янов – x lat,
Orlicki Tomasz – Орлицкий Фома – x lat,
Orłowicz Dominik – Орлович Доменик – x lat,
Orłowski Antoni – Орловский Антон Антонов – 22 lata,
Orłowski Jan – Орловский Иван Матвеев – x lat,
Orszalusiak – Оршалусяк – см. Армуляш Антон.
Orżechowski Adolf – Оржеховский Адольф Игнатьев – 33 lata,
Orżeszkiewicz Zenon – Оржешкевич Зенон – 22 lata,
Orżeszko Florencjusz – Оржешко Флорентин Феликсов (Оржеско) – 28 lat,
Osiak Kazimierz (Wosiak) – Осяк Казимир (Восяк) – 22 lata,
Osich August – Осих Август – 33 lata,
Osichowski Edward – Осиховский Эдуард – 19 lat,
Osiecki Wincenty – Осецкий Вицентий – 25 lat,
Osiecki Wojciech – Осецкий Войцех – 33 lata,
Osiński Kazimierz – Осинский Казимир – x lat,
Ositinski Józef – Оситинск Осип – 28 lat,
Osmołowski Bazyli – Осмоловский Базиль Шимонов – x lat,
Osmołowski Boncze – Осмоловский Бонче – x lat,
Osmołowski Szymon – Осмоловский Шимон – x lat,
Osodski Józef – Осодский Юзеф – x lat,
Ososko Ildefons – Ососко Ильдефонс – 30 lat,
Ostaniewicz Walerian – Останевич Валериан – 29 lat,
Ostaszewski Spirydion – Осташевский Спиридон Михайлов – 77 lat,
Ostaszkowicz Tomasz – Осташкович Фома Францев – 48 lat,
Ostolicki Teofil – Остролицкий Теофил – 38 lat,
Ostomicki Ignacy – Остромицкий Игнатий – 54 lata,
Ostrowski Antoni – Островский Антон – 23 lata,
Ostrowski Jan – Островский Ян – 22 lata,
Ostrowski Jan – Островский Ян – x lat,
Ostrowski Józef – Островский Осип x lat,
Ostrowski Karol – Островский Карл Казимиров – 19 lat,
Ostrowski Ludwig – Островский Людвиг – 67 lat,
Ostrowski Mateusz – Островский Матеуш – 22 lata,
Ostrowski Władysław – Островский Владислав – 26 lat,
Ostrożski Witalis – Острожский Виталий Викторов – 38 lat,
Osuchowski Ksawery – Осуховский Ксаверий – x lat,
Osuchowski Wincenty – Осуховский Викентий – 53 lata,
Oszto Józef – Ошто Юзеф – 32 lata.
Otto Józef – Отто Осип – 33 lata,
Owincicki Kazimierz – Овинцицкий Казимир Станиславов – 20 lat,
Owsiajczyk Jan – Овсяйчик Иван – x lat,

Pac Adam – Пац Адам – lat x
Pac Andrzej – Пац Андрей – lat 38
Pacewicz Ignacy – Пацевич Игнатий Андреев – lat x
Pacewicz Józef – Пацевич Иосиф – lat 31
Pacewicz Karol – Пацевич Карл (Карп) – lat x
Pachowski Paweł – Паховский Павел – lat x
Paciorkowski (Pocierkowski) Władysław – Поциорковский Владислав (Почерковский) – lat x
Pacynko Władysław – Пацынко Владислав Леонардов – lat 30
Pacynko Stanisław – Пацынко Станислав – lat 63
Pacynko Edward – Пацынко Эдуард Станиславов – lat 23
Paczyrzyński Leopold – Пачизинский Леопольд – lat 25
Padejk Wincenty – Падейк Викентий – lat 42
Pajewski Józef – Паевский Иосиф – lat x
Pakulis Jerzy – Пакулис Юрий – lat 28
Palkowski Tomasz – Пальковский Томаш – lat x
Palwiński Piotr – Пальвинский Петр – lat x
Pałka Bartłomiej – Палка Варфоломей Иванов – lat x
Pamfiłowicz Julian – Памфилович Юлиан – lat 27
Panlirowski Józef – Панлировский Осип – lat 24
Pańkowski (Pinkowski) Stanisław – Паньковский Станислав (Пинковский) – lat x
Paprocki Franc – Попроцкий Франц – lat 35
Parafka Kazimierz – Паравка Казимир Павлов – lat x
Paranbo Adam – Паранбо Адам – lat 24
Parcełowicz Kazimierz – Парцелович Казимир – lat 43
Parchomowicz Mikołaj – Пархомович Николай – lat 48
Parfionowicz Edward – Парфянович Эдуард Матвеев – lat 23
Parmekisz Wojciech – Пармекиш Войцех – lat x
Parmialis Józef – Пармялис Иосиф – lat 57
Partkowski – Партковский – lat 33
Parzer Andrzej – Пажер Андрей – lat 28
Paschalski Dymitr – Пасхальский Дмитрий – lat 40
Pasicki (Palicki) Jan – Пасицкий Ян (Палицкий) – lat 26
Pasmus Antoni – Пасмус Антон – lat 54
Pasmus Leon – Пасмус Леон – lat 39
Pastor Teodor – Пастор Теодор – lat 29
Paszczewicz Dominik – Пащевич Доменик – lat 77
Paszeste Józef – Пашесте Юзеф – lat 32
Paszkiewicz Adam – Пашкевич Адам – lat 17
Paszkiewicz Antoni – Пашкевич Антон – lat 36
Paszkiewicz Jan – Пашкевич Иван – lat 23
Paszkiewicz Ignacy – Пашкевич Игнатий – lat x
Paszkiewicz Kazimierz – Пашкевич Казимир – lat 52
Paszkiewicz Kazimierz – Пашкевич Казимир – lat 70
Paszkiewicz Leonard (Leopold) – Пашкевич Леонард (Леопольд) – lat 23
Paszkiewicz Michał – Пашкевич Михаил Иванов – lat x
Paszkiewicz Michał – Пашкевич Михаил – lat x
Paszkiewicz Paulina – Пашкевич Павлина – lat 20
Paszkiewicz Franc – Пашкевич Франц Иванов – lat 40
Paszkowski Władysław – Пашковский Владислав – lat 67
Paszkowski Jan – Пашковский Иван – lat 31
Paszkowski Franciszek – Пашковский Францишек – lat 28
Pawałańska Katarzyna – Паваланская Екатерина – lat x
Pawiłonas Jan – Павилонас Иван – lat 34
Pawiłonas Konstanty – Павилонас Константин – lat 31
Pawiłonas Józef – Павилонас Осип – lat x
Pawlenko Maciej – Павленко Матвей – lat x
Pawliński Jan – Павлинский Ян – lat x
Pawłowicz Józef – Павлович Юзеф – lat x
Pawłowski Aleksander – Павловский Александр – lat 37
Pawłowski Andrzej – Павловский Андрей – lat x
Pawłowski Andrzej – Павловский Андрей – lat x
Pawłowski Antoni – Павловский Антон Казимиров – lat 35
Pawłowski Antoni – Павловский Антон Осипов – lat 37
Pawłowski Walenty – Павловский Валентий – lat 24
Pawłowski Wincenty – Павловский Викентий – lat 27
Pawłowski Wincenty – павловский Вицентий – lat 41
Pawłowski Władysław – Павловский Владислав – lat 32
Pawłowski Władysław – Павловский Владислав – lat x
Pawłowski Ignacy – Павловский Игнатий Мартынов – lat 30
Pawłowski Ignacy – Павловский Игнатий – lat 31
Pawłowski Józef – Павловский Иосиф – lat x
Pawłowski Kazimierz – Павловский Казимир Иванов – lat x
Pawłowski Kazimierz – Павловский Казимир – lat x
Pawłowski Konstanty – Павловский Константин – lat x
Pawłowski Józef – Павловский Осип – lat x
Pawłowski Ryszard – Павловский Ришард – lat 30
Pawłowski Ryszard – Павловский Ришард – lat x
Pawłowski Seweryn – Павловский Северин – lat x
Pawłowski Jakub – Павловский Яков – lat 35
Pawryński Paweł – Павринский Павел – lat x
Pawrzyński Konstanty – Павржинский Константин – lat 37
Pawsieliński Wojciech – Павсенлинский Войцех – lat 19
Pecelyński Franc – Пецелынский Франц – lat 37
Peduński Józef – Педунский Иосиф – lat 22
Pelcicki Andrzej – Пельцицкий Андрей – lat x
Pengożyk Icko – Пенгожик Ицко – lat 70
Perkal Teofil – Перкаль Теофил – lat 23
Perłowski Franc – Перловский Франц Францев – lat x
Pesk… Józef – Песк… Осипов – lat x
Peslak Michał – Песляк Михаил – lat x
Peslak Piotr – Песляк Петр Михайлов – lat 33
Peterson Maciej – Петерсон Фадей – lat x
Petrończuk Józef – Петрончик Юзеф – lat x
Pęcewicz Jakub – Пентцевич Яков Тадеушев – lat 21
Piasecki Leon – Пясецкий Леон Викторов – lat 29
Piasecki Ludwik – Пясецкий Людвиг Николаев – lat 31
Piasecki Paweł – Пясецкий Павел – lat x
Piczewski Antoni – Пичевский Антон – lat 49
Pieczek Ludwik – Печек Людвиг – lat 23
Pieczyński Aleksander – Печинский Александр – lat x
Pieczyński Józef – Печинский Осип – lat 43
Pieczyński Urban – Печинский Урбан – lat x
Piekałkiewicz Roman – Пеколькевич Роман – lat x
Piekarski Konstanty – Пекарский Константин Леопольдов – lat x
Piekarski Konstanty – Пекарский Константин – lat 20
Pielichowski (Palkowski) Aleksander – Пелиховский Александр (Пальковский) – lat 37
Pielkiewicz Maciej – Пеликевич Матвей – lat 40
Pieńkowska Wiktoria – Пеньковская Виктория – lat 20
Pieńkowski Ludwik – Пеньковский Людвиг – lat 33
Pieński Antoni – Пенский Антон – lat x
Pierewost Ludgar – Перевости Людгард Яковлев – lat x
Pietkiewicz Aleksander – Петкевич Александр Антонов – lat x
Pietkiewicz Michał – Петкевич Михайло – lat x
Pietkiewicz S. – Петкевич С. – lat x
Pietkowski Maksymilian – Петковский Максимилиан – lat 44
Pietrakonis Michał – Петраконис Михаил – lat 54
Pietraszewski Kajetan – Петрашевский Каетан – lat 24
Pietraszewski Józef – Петрашевский Осип – lat 26
Pietraszkiewicz Jan – Петрашкевич Иван – lat 63
Pietraszkowicz Andrzej – Петрашкович Андрей Антонов – lat 66
Pietrowicz Józef – Петрович Иосиф – lat 24
Pietrowicz Paweł – Петрович Павел Онуфриев (Пиотрович) – lat 26
Pietrowicz Paweł – Петрович Павел – lat x
Pietrowski Aleksander – Петровский Александр – lat x
Pietrowski Władysław – Петровский Владислав – lat x
Pietrowski Kazimierz – Петровский Иван Казимиров – lat x
Pietrowski Ignacy – Петровский Игнатий – lat 18
Pietrowski Marcin – Петровский Мартин – lat x
Pietrowski Maciej – Петровский Мацей – lat x
Pietrowski Piotr – Петровский Петр – lat x
Pietrowski Stanisław – Петровский Станислав – lat 24
Pietrowski Tadeusz – Петровский Тадеуш – lat x
Pietrowski Franc – Петровский Франц – lat 42
Pietrowski Józef – Петровский Юзеф – lat x
Pietrusewicz Wincenty – Петрусевич Викентий – lat 52
Pietrusewicz Ignacy – Петрусевич Игнатий Осипов – lat 28
Pietruszkiewicz Lucjan – Петршкевич Люциан – lat x  (patrz – UWAGI – na dole strony)
Pietruszkiewicz Maurycy – Петршкевич Маврикий – lat x   (patrz – UWAGI – na dole strony)
Pietrynkiewicz Andrzej – Петрынкевич Андрей – lat 65
Pietrzkiewicz Lucjan – Петржкевич Люциан Иосифов – lat 60 (patrz – UWAGI – na dole strony)
Piętkowski Wacław – Пентковский Вацлав – lat 39
Piętkowski Paweł – Пентковский Павел – lat 25
Pikturno Apolinary – Пиктурно Апполинарий Леонтьев – lat 22
Pilczycki Andrzej – Пильчицкий Андрей – lat x
Pilecki Władysław – Пилецкий Владислав Станиславов – lat 30
Pilecki Władysław – Пилецкий Владислав – lat 30
Pilichowski Józef – Пилиховский Иосиф Антонов – lat 42
Pilirzek Stefan – Пилижек Степан – lat 45
Pinakiewicz Karol – Пинекевич Карл – lat 23
Pincowski Jan – Пинцовский Иван – lat 61
Pinlanen Józef – Пинлянен Осип – lat 16
Pionun Józef – Пионун Андрей Осипов – lat x
Piotrowicz Wincenty – Пиотрович Викентий – lat x
Piotrowicz Nikodem – Пиотрович Никодим – lat x
Piotrowski Marcin – Пиотровский Мартин – lat x
Piotrowski Mikołaj – Пиотровский Николай – lat x
Pisanko August – Писанко Август – lat 62
Pisanko Wincenty – Писанко Викентий Антонов – lat x
Pisanko Wojciech – Писанко Войцех – lat 32
Pisanko Piotr – Писанко Петр – lat 20
Pisanko Jan – Писанко Ян – lat 56
Pischacki Kastor – Писхацкий Кастон – lat 37
Pisikowski Władysław – Писиковский Владислав – lat 60
Piskarewski (Piskorzewski) Laurent – Пискаревский Лаврентий (Пискоржевский) – lat x
Piskowski Marcin – Писковский Мартын – lat x
Piwiński Antoni – Пивинский Антон – lat 30
Piwiński Bronisław – Пивинский Бронислав – lat 27
Piwiński Ignacy – Пивинский Игнатий – lat 50
Piwiński Kazimierz – Пивинский Казимир – lat 40
Piwowarski Józef – Пивоварский Юзеф – lat 22
Plapas Ustin – Пляпас Устин – lat x
Plapas (Klepas) Jan – Пляпас Иван Семенов (Клепас) – lat x
Plaskowski Aleksander – Плясковский Александр Осипов – lat x
Pleskaczewski Ignacy – Плескачевский Игнатий – lat 45
Pleskoczewski Józef – Плескочевский Иосиф – lat x
Plewski Konstanty – Плеевский Константин – lat 22
Pliskowski Albert – Плисковский Альберт Федоров (Александр) – lat 25
Pluczyński – Плючинский – lat x
Pluszkiewicz Marcin – Плюшкевич Мартин – lat 38
Pluto Konstanty – Плюто Константин – lat 26
Płanowski Jan – Плановский Ян – lat x
Płaschany Grzegorz – Пласханный Григорий – lat x
Płaszkowski Adam – Плашковский Адам – lat 52
Pławski Aleksander – Плавский Александр – lat x
Pławski Cezary – Плавский Цезарий – lat 30
Płażewski Nikodem – Плажевский Никодим – lat 29
Płoniszewa Krystyna – Плонишева Кристина – lat x
Płontkiewicz Napoleon – Плонткевич Наполеон – lat x
Płoński Paweł – Плонский Павел – lat 67
Płoskonyj Grzegorz – Плосконный Григорий – lat 38
Płowski Jan – Пловский Иван Михайлов – lat x
Pobywski Karol – Побывский Карл – lat 51
Pochlak Jan – Похляк Ян – lat 47
Pochowski Wincenty – Поховский Викентий – lat 29
Pococki Piotr – Поцоцкий Петр – lat 25
Poczepowicz Feliks – Почепович Феликс Яковлев – lat 29
Poczerkowski – Почерковский – lat x
Poczta Wojciech – Почта Войцех – lat x
Podegols Jan – Подегольск Иван – lat 49
Podgórski Stanisław – Подгурский Станислав Антонов – lat 19
Podgórski Feliks – Подгурский Феликс – lat 49
Podmostko – Подмостко – lat 24
Podmostkow Stanisław – Подмостков Станислав Викентьев – lat x
Podniewski Jan – Подневский Иван – lat x
Podoliński Wiktor – Подолинский Виктор Казимиров – lat 26
Podoliński Jan – Подолинский Иван Михайлов – lat 27
Podosowski Edmund – Подосовский Эдмунд – lat 27
Podrez Walerian – Подрез Валериан – lat 50
Podsinkiewicz Jan – Подсинкевич Ян – lat 32
Podwiński Włodzimierz – Подвиньский Владимир – lat x
Podwodzińska Józefa – Подводзинская Юзефа – lat x
Podzierski Józef – Подзерский Юзеф – lat 28
Pogodzki Feliks – Погозский Феликс – lat 25
Pogosski Jordan – Погосский Иордан Яковлев – lat 17
Pokłowski Julian – Покловский Юлиан – lat x
Pokutowski Grzegorz – Покутовский Григорий – lat 54
Polaczek Aleksander – Полячек Александр – lat x
Polatwiński Jan – Полятвинский Иван Антонов – lat x
Politewicz Antoni – Политевич Антон Михайлов – lat x
Polkowski Aleksander – Польковский Александр Феликсов – lat 24
Polkowski Ludwik – Польковский Людвиг Домеников – lat 35
Polstruk (Polszczuk) Walenty – Польстрюк Валентий Венедиктов (Польщук) – lat 17
Połankowicz Wincenty – Поланкович Викентий – lat 23
Połchowski Władysław – Полховский Владислав – lat x
Połoczański Andrzej – Полочанский Андрей – lat x
Połoniewicz Edward – Полоневич Эдуард – lat x
Połoński Aleksander – Полонский Александр – lat 28
Połoński Józef – Полонский Юзеф – lat x
Połukard Antoni – Полукард Антон – lat 22
Poncerzyński Antoni – Понцержинский Антон – lat 51
Poniatowska Marianna – Понятовская Марианна Матвеева – lat x
Poniatowski Józef – Понятовский Осип – lat x
Ponset de Sandon Sobiesław – Понсет-де-Сандон Собеслав – lat x
Popielarczyk Józef – Пепелярчик Юзеф – lat 22
Popławska Anastazja – Поплавская Настасья – lat 27
Popławska Justyna – Поплавская Юстина – lat 30
Popławski Maciej – Поплавский Матвей – lat 26
Popławski Franc – Поплавский Франц – lat 36
Popławski Józef – Поплавский Юзеф Тадеушев (Иосиф) – lat 55
Popławski Julian – Поплавский Юлий Викторов – lat x
Popławski Jakub – Поплавский Якуб – lat 50
Popowski Feliks – Поповский Феликс – lat 40
Poraziński Szymon – Порадзинский Шимон – lat 25
Porełowski Jakub – Пореловский Яков Станиславов – lat 65
Poremski Jakub – Поремский Яков – lat x
Porzusiński Paweł – Пожусинский Павел – lat 35
Porżeliński Stanisław – Поржелинский Станислав – lat 52
Porżerski Franc – Поржерский Франц – lat 28
Posienicki Władysław – Посеницкий Владислав – lat 27
Poskoczyn Wincenty – Поскочин Викентий – lat 35
Posledysz Kazimierz – Последиш Казимир – lat 45
Poszta Franc – Пошта Франц – lat 29
Pośledni Jan – Последний Иван – lat 34
Pośledni Józef – Последний Иосиф – lat 28
Pośledni Laurent – Последний Лаврентий – lat 20
Pośledni Michał – Последний Михаил – lat 62
Pośledni Franc – Последний Франц – lat 40
Potaszyński Józef – Поташинский Юзеф Францев – lat x
Potnicki Jan – Потницкий Иван – lat x
Potorłajster Julian – Поторлайстер Юлиан Антонов – lat 26
Potulicki Władysław – Потулицкий Владислав – lat x
Potulicki Bojzbun – Потулицкий Войзбун Владиславов – lat x
Powelski (Pawsiecki) Franc – Повельский Франц Казимиров (Павсецкий) – lat x
Powileński Adam – Повиленский Адам – lat 48
Powileński Albin – Повиленский Альбин – lat 34
Powileński Łukasz – Повиленский Лукаш – lat 42
Powileński Maciej – Повиленский Матвей – lat 32
Powileński Mikołaj – Повиленский Николай – lat 46
Powileński Jan – Повиленский Ян – lat 44
Powiński Antoni – Повинский Антон – lat 28
Powiński Bronisław – Повинский Бронислав – lat 33
Powiński Stefan – Повинский Степан – lat 28
Pozowski Lubomir – Позовский Любомир Викентьев – lat x
Pożarski Władysław – Пожариский Владислав Францев – lat 25
Pożarski Kazimierz – Пожарский Казимир – lat 38
Praga Józef – Прага Иосиф – lat x
Prasławski Antoni – Прасловский Антон – lat 27
Prokopien Jan – Прокопен Ян – lat 21
Prokopowicz Antoni – Прокопович Антон – lat x
Prokopowicz Wincenty – Прокопович Викентий – lat 51
Prokopowicz Mikołaj – Прокопович Николай Антонов – lat 25
Prokopowicz Ferdynand – Прокопович Фердинанд Игнатьев – lat 65
Prowski Zygmunt – Провский Сигизмунд – lat x
Pruciński Tomasz – Прутинский Томаш – lat 34
Pruciński (Pruszyński) Ignacy – Прутинский Игнатий (Прушинский) – lat x
Prucki Tomasz – Пруцкий Фома – lat x
Pruski Henryk – Пруский Генрих – lat 21
Pruszczyński Leon – Прущинский Леонтий – lat x
Pruszlyński Jan – Прушлинский Ян – lat 65
Pruszyńska Franciszka – Прушинская Францишка – lat x
Pruszyński Antoni – Прушинский Антон – lat 43
Pruszyński Walenty – Прушинский Валентий – lat 41
Pruszyński Wiktor – Прушинский Виктор – lat 42
Pruszyński Wojciech – Прушинский Войцех – lat 50
Pruszyński Klemens – Прушинский Клементий – lat 50
Pruszyński Konstanty – Прушинский Константин – lat 16
Pruszyński Michał – Прушинский Михаил Иванов – lat x
Pruszyński Józef – Прушинский Осип – lat x
Pryckier Moszko – Прицкер Мошко Фреймов – lat 46
Przebaszewski Ignacy – Пшебашевский Игнатий Францишков – lat x
Przedziak (Szostak) Michał – Пшедзяк Михаил (Шостак) – lat 22
Przybylski Józef – Пржиыбыльский Осип – lat 31
Przybylski Józef – Пржыбыльский Иосиф – lat x
Przybyłowicz Antoni – Пржебылович Антон Крестинов – lat x
Przygemski Ignacy – Пржгемский Игнатий – lat 27
Przyjałkowski Julian – Пшиялковский Юлиан – lat 23
Przywczaski Julian – Пржевчацкий Юлиан – lat x
Puchalski Andrzej – Пухальский Андрей – lat x
Puchowicz Jan – Пухович Иван – lat 42
Puciato Stanisław – Пуцято Станислав – lat x
Puciłowski Alfons – Пуциловский Альфонс – lat 48
Puciłowski Jan – Пуциловский Иван – lat 55
Puciłowski Ignacy – Пуциловский Игнатий – lat 43
Puciłowski Ludwik – Пуциловский Людвиг – lat x
Puczyński Michał – Пучинский Михайло – lat x
Pukiński Wacław – Пукинский Вацлав – lat 41
Puksil Konstanty – Пуксиль Константин – lat 23
Pulikas Józef – Пуликас Осип – lat 74
Purycki Konstanty – Пурицкий Константин Юрьев – lat 30
Puszyński Jan – Пушинский Иван Матвеев – lat x
Putkowski Siemion – Путковский Семен – lat 28
Putwiński Rafał – Путвинский Рафаил – lat 40
Pychowski Jan – Пыховский Ян Антонов – lat 35
Pyszerski Franc – Пышерский Франц – lat 21
Pyszkowski Feliks – Пышковский Феликс Андреев – lat xUWAGI :

24.09.07
Witam, przeglądałem wykaz zesłańców od m do p. figuruje w nim dwóch moich krewnych: Lucjan Stanisław Pietrzkiewicz (syn Józefa Kazimierza Pietrzkiewicza, urodzony 1810) oraz Wawrzyniec Maurycy Pietrzkiewicz (syn Józefa Kazimierza Pietrzkiewicza, urodzony 1813).

W oryginalnym (omskim) zestawieniu najprawdopodobniej jest błąd, gdyż dwukrotnie został zaewidencjonowany Lucjan Stanisław Pietrzkiewicz, raz jako “Петршкевич” (przez “ш”), a raz jako “Петржкевич” (przez “ж”). Stąd moim zdaniem w poniższym cytacie jest błąd tłumaczenia. Niżej wymienieni Lucjanowie to jedna i ta sama osoba, czyli Lucjan Stanisław, a Maurycy nie Pietruszkiewicz, a Pietrzkiewicz.

“Pietruszkiewicz Lucjan – Петршкевич Люциан – lat x
Pietruszkiewicz Maurycy – Петршкевич Маврикий – lat x
Pietrzkiewicz Lucjan – Петржкевич Люциан Иосифов – lat 60

Pozdrawiam Andrzej Pietrzkiewicz


2.10.2007r.
Dotyczy wykaz zesłańców
Mierżewski Jan – Мержиевский Иван – lat x
Mierżewski Jan – Мержиевский Ян – lat 60
– to jest rosyjska pisownia nazwiska Mierzejewski
identyczny zapis jest w księgach metrykalnych

Mierżewski Ludwik – Мержинский Людвиг – lat 52
– a to jest raczej Mierzyński

Przemysław Mierzejewski

8.10.2013 r..
Dosyłam uzupełnienie do uczestników Powstania Styczniowego. Witold Pintowski-zginął w bitwie pod Szklarami, a Władyslaw Pintowski zginął w bitwie pod Miechowem. Byli braćmi mojego dziadka Felicjana Pintowskiego. Obaj byli studentami.
Jako ciekawostkę dosyłam zdjęcie ojca nieszczęsnych chłopaków Aleksandra Pintowskiego(w okularach).

Piotr Kwiryn Pintowski

Artykuł pochodzi ze strony Pana Janusza Stankiewicza

signature

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *