Listy Rekonstrukcje stankiewicze.com

Spis ludności Kamieńca Podolskiego z 1795 r.

Kamieniec Podolski – ryc. z XIX w.

Za Panem Mieczysławem Kędelskim prezentujemy „Spis ludności Kamieńca Podolskiego z 1795 roku”:

Materiały nadesłała Alicja Michajluk

„Jednym z cenniejszych źródeł genealogicznych z końca XVIII i całego wieku XIX dla kresów wschodnich (na terenie zaboru rosyjskiego) są tak zwane rewizje dusz, czyli pogłówne spisy ludności płacącej podatek osobisty (poduszny), a więc przede wszystkim włościan, mieszczan i Żydów. Tego typu imienne spisy miały charakter głównie fiskalny. Niemniej jednak uzyskane z nich informacje mogą stanowić lepszą podstawę do ustaleń genealogicznych od źródeł pośrednich typu skarbowego (rejestry pogłównego czy podymnego), tworzonych w ostatnich latach Rzeczypospolitej. Pierwszy z interesujących nas spisów ludności na terenie zaboru rosyjskiego pochodzi z roku 1795. Była to tak zwana V rewizja dusz, zarządzona przez władze carskie po trzecim rozbiorze Rzeczypolitej.

W ukazie wyliczono kategorie ludności podległe spisowi, a mianowicie: szlachtę bez poddanych (na służbie prywatnej oraz osiadłej na własnych gruntach), chłopów i czeladź, kupców, mieszczan i majstrów różnych rzemiosł; ponadto wyróżniano ludzi rosyjskich, Żydów i Karaimów, Cyganów i Tatarów, lekarzy i nauczycieli oraz duchownych według wyznań, służbę kościelną i klasztorną, wreszcie ubogich i sieroty. W sumie kwestionariusz spisowy był dość bogaty, zawierał informacje o stosunkach społeczno-zawodowych, etnicznych i wyznaniowych. Wypełniający formularz musiał wyraźnie wyodrębniać rodziny, a następnie precyzyjnie wskazywać na stosunek poszczególnych osób do głów rodzin, lub bardziej skomplikowane relacje wewnątrz-rodzinne. Precyzja tu była jeszcze większa aniżeli w spisach przeprowadzanych – przez Komisje Porządkowe Cywilno-Wojskowe – na terytorium Rzeczypospolitej w latach 1790-1791.
Dla wykonania tych spisów sądy grodzkie i ziemskie w obecności naczelników powiatów wyznaczały spośród szlachty jednego deputata dla każdej parafii. 
Obowiązkiem deputata parafialnego było czuwanie nad poprawnością i wiarygodnością spisu, a także zebranie skazek od obywateli i sporządzenie zestawienia wyników spisów dla swojej parafii.

Piąta rewizja dusz nie miała charakteru powszechnego, gdyż celowo pominięto szlachtę majętną. Osobno miał być sporządzony spis szlachty posesjonalnej. Spisem tym mieli się zająć marszałkowie lub w ich zastępstwie podkomorzowie. Powinien być skończony jednocześnie z rewizją. To rozszerzenie spisu na wszystkie kategorie ludności należy tłumaczyć tym, że rząd pragnął mieć możliwie wyczerpujące dane o zaludnieniu nowych nabytków terytorialnych. 
Wyniki rewizji dusz z 1795 roku (niestety zdekompletowane) znajdują się w Archiwum Państwowym w Wilnie.
W Bibliotece Polskiej Akademii Nauk w Kórniku znajduje się rękopis spisu ludności Kamieńca Podolskiego. Autorem rękopisu jest Józef Bałasanowicz, szlachcic – który prawdopodobnie pełnił funkcję deputata dla parafii kamienieckiej.
Rewizja z 1795 roku jest spisem imiennym, mieszkańców spisywano w ramach rodzinnych gospodarstw domowych. Rejestry ujmują w kolejności głowę rodziny, poniżej podają imię żony, dalej imiona synów i córek, zachowując przeważnie porządek starszeństwa w obrębie płci. Przy niemal wszystkich osobach podano wiek. 
Prezentowany spis ludności Kamieńca Podolskiego miał niewątpliwie charakter podatkowy. Ustawa z 1785 roku – dzieląc ludność miast gubernialnych i powiatowych na sześć grup – wprowadzała klasyfikację ludności miejskiej na:
1) mieszczan-posesorów,
2) kupców zapisanych do jednej z trzech gildii,
3) rzemieślników, zapisanych do cechów,
4) przybyszów z innych miast lub z zagranicy, osiedlających się na stałe,
5) tak zwanych znamienitych obywateli, do których zaliczano tych, którzy pochwałą sprawowali wyższe urzędy miejskie, ukończyli wyższy zakład naukowy, artystów; następnie kapitalistów i bankierów, kupców-hurtowników, właścicieli okrętów,
6) posadzkich, to znaczy tych, którzy się urodzili w mieście lub mieszkają w nim od dawna, ale których nie można zaliczyć do żadnej z pozostałych kategorii; .

W ramach rewizyjnych wiadomości sporządzonych dla śródmieścia i przedmieść wyodrębniano kilka kategorii ludności: mieszczanie miejscowi i napływowi, czasowo zamieszkali (wolni), służba domowa, przybyli z zagranicy, żołnierze krajowi i zagraniczni, szlachta; przy czym w każdej z tych kategorii wyodrębniano jeszcze osiadłych i nieosiadłych.”


Lista nazwisk (786);  osób ujętych spisem – 3.106  “Spis ludności Kamieńca Podolskiego z 1795 roku”
Abiński
Abramowicz
Adamowicz
Adamowski
Adanowski
Aftanowicz
Agermann
Aksentowicz
Aleksandrowicz
Andrusiewicz
Andruszczyszyn
Andruszewski
Andruszkiewicz
Andrzeszkiewicz
Antosiewicz
Arkusiewicz
Arutiunowicz
Asłanowicz
Bacikowski
Baczyński
Bajarski (Baiarsk)
Bajdecki
Bajkowski
Bakałowicz
Balicki
Baltazarowicz
Bałasanowicz
Baraniecki
Baranowski
Barcikowski
Bardyszewski
Bartosiewicz
Bartoszewski
Barzyński
Basiuk
Baworowski
Bednarowski
Bedrenko
Berbeć
Berezowski
Bereżnicki
Betkowski
Białkowski
Białostocki
Bidaciewicz
Bielański
Bielecki
Bikłan
Bilski
Bińkowski (Binkowski)
Bobecki
Bobiński
Bobrowski
Bogaczewski
Bogdanowicz
Bohosiewicz
Bojacki (Boiacki)
Bokoszewicz
Borewicz
Borkowski
Borysiewicz
Borzejowski
Bosczuk
Braniena
Brarnina
Brodziański
Brończuk (Bronczuk)
Browarski
Brukiel
Brzeziński
Brzozowski
Buczakowski
Bułakowski
Burdejny
Burkowski
Butkowski
Byshy
Byszkowski
Cetnarski
Charzewski
Chełkowski
Chodakowski
Chraniewski
Chrzanowski
Chudziński
Chylinowski
Chyliński
Cichocki
Cichoński
Ciechoński (Ciehoński)
Cieńkiewicz
Ciesielski
Cieślewski
Cuwiedzi
Cybulski
Czajkowski
Czarnecki
Czerkicz
Czerniga
Czycebnicki
Czyżewicz
Czyżewski
Czyżowski
Ćwikła
Damm
Danikiewicz
Danilkiewicz
Dawidowicz
Dąbrowski (Dombrowski)
Dekaprelewicz
Dekaprelowicz
Dekarelowicz
Dębicki
Dłużniewski
Dobrawski
Dobrowolski
Dobrzański
Doliński
Domaga
Donig
Douhan
Douhaniuk
Douhaszczuk
Dromirecki
Drozdowski
Drozdyn
Drylewski
Dubiński
Dudewicz
Dumanowski
Dumiński
Dunajski
Dutkiewicz
Dwernicki
Dygaluk
Dymyhowicz
Dziergiel
Dziewakowski
Dziubiński
Dzurkowski
Ekart
Elert
Eliaszow
Ewangelista
Falkowski
Farenhoff
Fedakiewicz
Federeński(Federenski)
Federowicz
Fedorowicz
Ferzbiet
Fiekiewicz
Filibelli
Filipowicz
Fokelman
Fortuński
Froszko
Furanek
Gabrusiewicz
Galnasiński
Gałecki
Gałowski
Garabiedczejew (Garabiedczeiew)
Garabiedow
Garbowiecki
Gawłowski
Gerner
Gewald
Gierczuk
Giergiel
Gliński
Gładkowski
Głaz
Głębocki (Głembocka)
Głowacki
Gniatkowski
Golański
Golkowski
Gollemberg
Gołębiowski (Golembiowski), (Golembioski)
Gontrychowicz
Gorgiewicz
Gosz
Gottmann
Górski (Gurska),
Grabowski
Gradkowski
Greczeski
Grętkowski
Grocholski
Grodecki
Gruszecki
Gruszewski
Gruzin
Grzegorzewski
Grzybowski
Gułka
Gurowski
Hadziewicz
Halecki
Halszczyc
Hałuszkiewicz
Hamuer
Hankiewicz
Harasymowicz
Hażek
Heblecki
Helicz
Herczakiewicz
Hiliński
Hobodzianiuk
Hoffmann
Hoiński
Hołyński
Horodnicki
Horodyński
Hoszczakiewicz
Hrehorowicz
Hryniewiecki
Hubicki
Hubiński
Hudiak
Hudymowicz
Humiński
Hyber
Hypiak
Iliński
Ilnicki
Irlabez
Iwanicki
Iwanowski
Iwański
Iwaszcz (Jwaszcz)
Iwaszczyszyn
Izlayber
Jabłoński
Jackiewicz
Jagniszewski
Jagodziński
Jakubowicz
Jakubowski
Janasko
Janczyński
Janecki
Janiszewski
Janiszowski
Jankowski
Janowicz
Janowski
Jarocki
Jarosz
Jarymowicz
Jastrzemski
Jeleniewski
Jezierski
Jędrzejewski (Jendrzeiewska)
Jędzikowski
Józefowicz
Juranko
Jurkiewicz
Jurowiecki
Kachniakiewicz
Kaczan
Kaczkowski
Kaczurowski
Kaliszewski
Kamartyński
Kamiński
Kanderski
Kaniowski
Kapczyński
Kapuściński
Karabczyński
Karle
Karmas
Karpiński
Karpowicz
Kasprowicz
Kaszteli
Kirkorowicz
Kirynieicki
Kistrzycki
Kitasiewicz
Kluczewski
Kluszkiewicz
Kluszyn
Kłodnicki
Kmiciewicz
Kobrzyniewicz
Kobrzyński
Kobylański
Kobyliński
Kobylnicki
Kociubaiski
Kociubiński
Kofarski
Kogutowski
Kolankowski
Kołodnicki
Komamicki
Komarnicki
Komorowski
Konopnicki
Koralewicz
Koralewski
Koralkowski
Korman
Korzeniowski
Kosowski
Kostecki
Koszko
Kotocki
Kotwicki
Kowalewski
Kowalski
Kozakiewicz
Koziarski
Kozinkiewicz
Kozłowski
Krakowiecki
Kralewski
Krasinkiewicz
Krasińkiewicz
Krasnodębski (Krasnodembska)
Krasnopolski
Krągły
Krokowski
Kruszyński
Krymski
Krynicki
Krzybalski
Kszyształowicz
Krzysztofowicz
Krzyżanowski
Kubowski
Kucharski
Kueimowicz
Kuhajewski
Kulczycki
Kułaczkowski
Kuriański
Kuryłowicz
Kurzymski
Kuszniryna
Kuszymski
Kutkowski
Kuźmiński
Kwiatkowski
Labans
Landskamicz
Langa
Laskowski
Lasowski
Lebudow
Leleń
Lepiński
Lesiewicz
Lesiński
Leski
Lewandowski
Lewgawski
Lewicki
Lisowicz
Lisowski
Litwiński
Lotocki
Lotolowski
Lubaczewski
Łazarowicz
Łęgawski
Łukaszewicz
Łużycki
Machnowski
Maciej
Maciejewski
Maciejowski
Maćkowski (Mackowska)
Magdaliński
Majewski
Majko
Malaskt
Malczewski
Malinowski
Maliszewski
Mallemberg
Mankiewicz
Manus
Manusiewicz
Marcinkiewicz
Markaniewicz
Markarewicz
Markiewicz
Marszałkiewicz
Marszewski
Martynowski
Maruchnienko
Maruszkiewicz
Maryczewski
Masztalerz
Matczyński
Matłowski
Matrewicz
Matur
Matuszewski
Matys
Mazanobis (?)
Mazurkiewicz
Mejerdycz
Meketyński
Melikowicz
Mendelkowski
Mendrzejewski
Meulski
Michalewicz
Michalski
Michałowicz
Michałowski
Mielikowicz
Mielnicki
Mierzwicki
Mikołajewicz
Mikołajewski
Mikulski
Milewski
Milikowicz
Miłasiewicz
Miłoszyński
Mirecki
Miroczka
Misiewicz
Młodziański
Moczarowski
Mohowicz
Mohyłowski
Mokrzycki
Mołdawski
Mory
Moskal
Moskalski
Mroczkowski
Muciudyński
Muratowicz
Muszczyński
Muzyka
Mysyrowicz
Mytliński
Naguszewski
Nahabied
Nahabiedowicz
Nahabiedowy
Nanowski
Narolski
Natkiewicz
Nazarko
Nazarowicz
Negrusz
Niedzielski
Nieuwarzewski
Niewarzewski
Niżyński
Nogoszewski
Nowakowski
Nowicki
Nudkowski
Ochotnicki
Odolski
Olański
Olewiński
Olszewski
Olszyński
Ołyński
Opaliński
Opieczenko
Opuczenko
Orlan
Ordyński
Orlański
Orłowski (Orloski)
Osłowski
Ostapowicz
Ostrowski
Oszczakiewicz
Ośmielewski
Otruszewski
Ozuiski
Pahycki
Pałucki
Panecki
Paniwicz
Pankoszewski
Paschalis
Pasiemicki
Paszkowski
Patrycki
Pawli
Pawlicz
Pawłowski
Pedrzycki
Petroniewicz
Pęchyrzewski
Piasecki
Piątkowski
Pichelsztyn de
Piekarski
Piernbicki
Pietranewicz
Pikulski
Pikuła
Pilik
Piotrowicz
Piotrowski
Płaszczewski
Pobereżnikow
Podgórski
Podolski
Podufałowicz
Polaczkiewicz
Polański
Pomorski
Popławski
Popowski
Poradowski
Poremba
Porębski
Powroźnicki
Półtorak (Połtoraczka)
Pretfos
Prochowski
Proszkarowicz
Protaski
Protecki
Pruchnicki
Pruszkiewicz
Przeciesiński
Przeszlicki
Przybielewicz
Przypiałkowski
Przystawski
Putkowski
Pytkowski
Raczkowski
Radecki
Radłowski
Radwański
Radziecki
Rakoczyński
Rakowski
Rasiewicz
Raszkiewicz
Rogucki
Rokoczyk
Rolicki
Romanowski
Rosłowski
Rotkowski
Rozałewski
Rożnicki
Rudakiewicz
Rudnicki
Rudziński
Ruparski
Rusnakowski
Rybakowski
Ryplański
Rzeszowski
Rzewucki
Sadłowski
Sadnowski
Sadowski
Sadurski
Sakowicz
Sakowski
Samborski
Sandowski
Sanka
Sawowicz
Seffer 
Segedyn 
Senegej 
Senegiewicz 
Serbinczuk
Serawszczyński
Serednicki
Sernicki
Serowiszczyński
Serwatowski
Sieradzki
Sierakowski
Sikorski
Sinkiewicz
Siżewski
Skakun
Skarbek
Skowroński
Skrebel
Skrzycki
Skulski
Slogryn
Słobodziański
Słobodziński
Służnicki
Smaluk
Smodyłkowski
Smoliński
Smoluk
Snowedecki
Snowidecki
Sojkiewicz
Sokalski
Sokolnicki
Sokołowski
Soliński
Sołtanowicz
Sołtowski
Sołtyczenko
Soroczyński
Sorowszczyński
Sosnowski
Sośnicki
Spendowski
Spiczuk
Spytkowski
Staniszewski
Stankiewicz
Steblecki
Stefański
Stempkowski
Stocki
Stratyński
Strutyński
Strykowski
Strzelbicki
Strzembocki
Strzembowski
Strzyżewski
Syry
Szadbej
Szadlej
Szahin
Szarliński
Szatkowski
Szczeciński
Szczerbiszczyk
Szczygielski
Szefferowicz
Szerzewerk
Szkrzyński
Szmyt
Szpilkowski
Szulc
Szyb
Szybert
Szydlarski
Szydlik
Szydłowski
Szymonowicz
Śliniński (Sliniński)
Ślusarski
Śniarowski (Sniarowsla)
Śnidziński (Snidziński)
Świdnicki
Świeblecki
Świergocki (Swiergocki)
Święcicki
Tackiewicz
Taraszkiewicz
Tarkowski
Tarnawski
Taszyński
Tatarowicz
Tatarzynowski
Tatusiewicz
Telatycki
Teleśnicki
Tembicki
Templinowicz
Tepper
Terlecki
Tłustoforowicz
Toczyński
Tokarski
Tołstanowski
Topolnicki
Topolski
Torostecki
Toroszewicz
Towamicki
Tracki
Trafkowski
Trojanowski
Twarzyński
Tychowski
Tymiński
Tymkiewicz
Tynowski
Tysowiecki
Tytjanow
Uchrynowicz
Uczt
Uhrynowicz
Uhryńszuk
Ulf
Ulmyn
Ułasiewicz
Ułaski
Usiatyński
Wackiewicz
Wadowol
Waraniecki
Wartabied
Wartabied Adamowicz
Wartanowicz
Warteresiewicz
Wartureziewicz
Wasyl
Wasylewski
Wasylkowski
Ważyński
Werbski
Wesołowski
Weyson
Węgliński
Węgrzynowski
Widecki
Wielogórski (Wielogurska)
Wiernicki
Wierzacki
Wierzbicki
Wilaczkowski
Wilczyński
Wilogórski (Wilogurski)
Winiarski
Wiszniowski
Witanowski
Witwicki
Woehhajser
Wojakowski
Wojciechowski (Wociechowska)
Wojtasiewicz
Wojtkowski
Wojtowicz
Wolański
Wolski
Wołoski
Wondolski
Woroniecki
Wottlinowicz
Wroński
Wychotnicki
Wysoliński
Wyszymirski
Wyszynowicz
Zabłocki
Zaborowski
Zacharko
Zadurski
Zagórski (Zagurski)
Zagumiak
Zakrzewski
Zaleskiewicz
Załucki
Załukiewicz
Zanco
Zaniewicz
Zaremba
Zarwisz
Zatwardnicki
Zawadowski
Zawadzki
Zawalski
Zawarewski
Zborowski
Ziatkowski
Zieliński
Zinkowski
Ziobrowski
Złotnicki
Zyber
Zyndorowicz
Źądliński
Żeliborski
Źukowski
Żurakowski
Żurawski
Żurkowski 

Źródło – Geneologia. Studia i materiały Historyczne. Tom 12  2000 r.  – Wydawnictwo Historyczne

Artykuł pochodzi ze strony Pana Janusza Stankiewicza

signature

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *