Kategoria: Rekonstrukcje

Folwark szlachecki i chłopi w XVI

KATEGORIE LUDNOŚCI: Kmiecie stanowili największą grupę mieszkańców wsi, byli gospodarzami pełnorolnymi – posiadali najczęściej jednołanowe gospodarstwa ( 1 łan – tzw. mały około 17 ha ). Według wyliczeń A. Wyczańskiego dla lat 1560 – 1570 ze swojego gospodarstwa wielkości 1 łana kmieć mógł osiągnąć około 6600 kg zboża, z tego 3300 mógł sprzedać. Dawało mu to sumę […]

Historia Polski w XVIII i XIX wieku

Rzeczypospolita stała się monarchią konstytucyjną w maju 1791 roku, kiedy to uchwalona została Konstytucja 3 maja, ale ustrój ten został już w 1792 roku obalony przez konfederację targowicką popieraną przez Rosję, która niechętna była zmianom ustrojowym w Rzeczypospolitej. Na mocy ustaleń konstytucji tron Rzeczypospolitej stawał się dziedziczny w dynastii saskiej. Władzę wykonawczą miał sprawować: król […]