Listy Rekonstrukcje stankiewicze.com

Spis ludności parafii ostrzeszowskiej z 1790 r.

Za Panem Mieczysławem Kędelskim przedstawiamy “Spis ludności parafii ostrzeszowskiej z 1790 roku”:

Materiały nadesłała Alicja Michajluk

„Zgodnie z uchwałą Sejmu Czteroletniego z 24 listopada 1789 roku proboszowie mieli każdego roku, zaczynając od l stycznia 1790 roku, dostarczać corocznie Komisjom Porządkowym Cywilno-Wojskowym imienne wykazy zaślubionych, urodzonych i zmarłych oraz rejestry mieszkańców parafii. Imienne spisy parafian – sporządzone przez proboszczów w latach 1790-1792 – zawierają cenne informacje genealogiczne, przydatne dziś do opracowania biografii, rekonstrukcji rodzin oraz odtworzenia stanu i struktury społeczno-demograficznej ludności na ziemiach polskich w okresie przedrozbiorowym. Spisy parafialne miały formę rejestrów mieszkańców według domów; uwzględniały główne cechy demograficzne poszczególnych osób, to jest płeć i wiek podany w latach, a nadto wzajemne związki między domownikami.
[…]
Autorem zasadniczej części spisu jest niewątpliwie ksiądz Paweł Kędzierski, altarysta i kapelan – komendarz ostrzeszowski, który zastępował nie rezydującego w parafii plebana.
Parafia ostrzeszowska leżała w czasach Rzeczypospolitej szlacheckiej w powiecie ostrzeszowskim (województwo sieradzkie); wchodziła w skład archidiakonatu wrocławskiego w diecezji wrocławskiej. Była to parafia miejsko-wiejska; w czasie spisu obejmowała:

Ostrzeszów – miasto królewskie
Borek – 
miasteczko 
Budy –  
traktowane jako przedmieście Ostrzeszowa
Bledzianów 
Kotowskie
Meszyna
Myje
Olszyna
Niedźwiedź
Rojów 
Siedlików
Szklarka
Zajączki
Niedźwiedź
Zajączki


Bledzianów i Szklarka były własnością Radziwiłłów, a Olszyna – Waleckich; Rojów stanowił własność Jana Psarskiego. Dwory i folwarki znajdowały się w Olszynie i Rojowie, w Zajączkach zaś znajdowały się tylko folwarki.
Kościół parafialny (fara) znajdował się w Ostrzeszowie, to jest w centrum prezbiteratu ostrzeszowskiego. Najbardziej oddalona od kościoła parafialnego była wieś Kotowskie (około 17 kilometrów), nieco mniej (7-9 kilometrów) Bledzianów, Siedlików, Niedźwiedź, Szklarka.”

Lista nazwisk ( 337 ); osób ujętych spisem – 3.048  “Spis ludności parafii ostrzeszowskiej z 1790 roku”
Adamczyk
Aleksy
Antoniak
Babski
Bacik
Bajerski
Bałdziński (Baldzinski)
Banaś (Banas)
Barciński (Barcinski)
Bartnik
Bartoszewski
Bąk (Bak)
Bąkowski (Bakoski)
Bielski
Bieniek
Biemacki
Biernelak
Bistaski
Blewaska
Biewonska
Blewonszczak
Blewoska
Blaszek (Blaszczyna
Błaszkowski (Blaszkoski)
Błażek (Bluzek)
Broniarz
Bukowski
Caliński (Calinski)
Chaber
Chermański (Chermanski)
Chędrykowski (Chedrykoski)
Chrzanowski
Chuściaj (Chusciaj)
Cichocki
Cichosz
Ciechciarz
Ciemny
Cyba
Czachera
Czapski
Czechera
Czempel
Czemplewicz
Czerniak
Czwordan
Czynszowy
Czyż (Czyz)
Dacho(w)ski
Danes
Dawid
Dawidowicz
Dawidziński (Dawidzinski)
Dempski
Dębski (Debski)
Dobroś (Dobros)
Domazer
Dowos
Drobniczak
Drobnik
Drozdowski
Drus
Duk
Duszyński (Duszynski)
Dybioch
Dysfet
Dziewięcki
Dziubka 
Fagler 
Fiolka 
Foremny
Frykowski
Gabryś (Gabrys)
Garbacz
Garbaczyk
Gazik
Gierz
Głobian (Globian)
Głogowiec (Glogowiec)
Głowania (Glowania)
Godiszyd
Gołąb (Golab)
Gorgolewski
Gościnny (Goscinny)
Góra (Gora)
Górzyński (Gorzynski)
Graf
Graj
Gręda (Greda)
Gruszczak
Gruszczyński (Gruszczynski)
Gryguska
Grześkowski (Grzeskoski)
Grzyb
Guzynda
Gwizdziel
Hampel
Harabasz
Idzikowski
Jakubowski
Jamroziak
Janusz
Jarnowicz
Jarosz
Jasieński (Jasienski)
Jawolik (Javolik)
Jerzyński (Jerzynski)
Jędras (Jedras)
Jędrasiak (Jedrasiak)
Jedrzejewski (Jedrzejeski)
Jędrzejowski (Jedrzejowskl)
Jokiel
Kabzia
Kaczmarek
Kałużny (Kaluzny)
Kamiński (Kaminski)
Kamola
Kapała (Kapala)
Kapsia
Karaś (Karas)
Katwa
Katwiński (Katwinski)
Kawecki
Kazimierski
Kelner
Kempa
Kempiak
Kędzia (Kedzia)
Kętowski (Ketoska)
Kinastoski
Klaba
Kloska
Kołodzi (Kolodzi)
Komornik
Konarski
Konieczny
Konik
Korpys
Kotowski
Kowal
Kowalczyk
Kozieł (Koziel)
Kozioł (Koziol)
Koźlik (Kozlik)
Krajewski
Kraszewski
Krawiec
Krela
Krupa
Krupiak
Krykwa
Krykwiński (Krykwinski)
Krzyżanowski (Krzyzanowski)
Kubarski
Kubaś (Kubas)
Kubera
Kubiak
Kubijaj
Kubik
Kubzdyl
Kuliński (Kulinski)
Kupczyk
Kupijaj
Kuś (Kus)
Kuzaj (Kuzay)
Kuźnierczyk (Kuznierczyk)
Kuźnik (Kuznik)
Kwaśniewski (Kwasnieski)
Kycia
Kyciński (Kycinsko)
Lachaj
Latuszek
Lesz
Lewandowski
Lianiak
Ligocki
Linkowski
Lis
Lorecki
Łachajczyk (Lachajczyk)
Łakomy (Lakomy)
Ławicki (Lawicki)
Łopata (Lopata)
Łupkowski (Lupkoski)
Łysiak (Lysiak)
Mamysiak
Mamyś
Maniak
Marczak
Markiewicz
Maściński (Mascinski)
Maślak (Maslak)
Matyjasik
Mądry (Madry)
Mążdżanowski (Mążdzanowski)
Mecfelt
Mechnicki
Mielcarek
Minioch
Miotkowski
Mojętowski (Mojetoska)
Morawa
Morawski
Mrowiński (Mrowinski)
Mroziewicz
Mróz (Mroz)
Mucha
Muk
Mulit
Muszak
Myja (Myia)
Nadolski
Nasterowicz
Nędza (Nedza)
Niesobski
Nowak
Nowakowski
Nowicki
Obsadnik
Olejnik
Olek
Olszak
Olszewski
Omiecina
Orlik
Osuch
Owczarz
Paluch
Paluszek
Panecki
Para
Parcina
Pastucha
Paszewski
Patecki
Pauczyński
Pawłowski (Pawloski), (Pawlowski)
Piekarczyk
Pielarczyk
Pielarz
Pielesz
Pierzycki
Pietrowicz
Piękny (Piekny)
Piskorek
Piwoniak
Piwoń (Piwon)
Platz
Plebański (Plebanski)
Połomski (Polomski)
Praca
Prochownik
Pruszak
Przybył (Przybyl)
Pyciak
Pyta
Raczyński (Raczynski)
Radyński (Radynska)
Rataj
Ratajczyk (Ratayczyk)
Repeta
Rogala
Rogowski
Rokicki
Rola
Rozumek
Rozwora
Ruda
Rudnicki
Rzeźnik (Rzeznik)
Rzuchowski
Sater
Siwek
Składnik (Skladnik)
Składnikowicz (Sladnikowiczowa) 685
Skrobala
Smolarek
Smurawski
Sobczak
Sonieja
Stach
Stanek
Stasiek
Staszewski
Stawicki
Stawski
Stempniewicz
Stempnik
Stęczek
Stępowski (Stemposki)
Stróż (Stroz)
Strzeke
Suski
Szajdak
Szeszka
Szmit
Sztama
Sztamiak
Szubert
Szukalski
Śląk (Siak)
Śliwiński (Sliwinski)
Śnelak (Snelak)
Światłoch (Swiatloszka)
Świątkiewicz (Swiatkiewicz)
Świec (Swiec)
Talaja
Thorz
Trzeciak
Turek
Urbaniak
Walecki
Weracy
Wieczorek
Wieja
Wielczycki
Wiśniewski (Wisnieska)
Witkowski
Wodarczyk
Wodarz
Wodniak
Wojakowski
Wojciechowski
Wojtal
Woźny (Wozny)
Wstępień (Wstempien)
Wydra
Wypych
Zacherski
Zajączkowski (Zajaczkoski)
Zatortowicz
Zawadka
Zawodnik
Zdunek
Zdunkiewicz
Ziemba
Ziembiewicz
Ziembowicz

Źródło – Geneologia. Studia i materiały Historyczne. Tom 11 1999 – Wydawnictwo Historyczne

Artykuł pochodzi ze strony Pana Janusza Stankiewicza

signature

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *