Kategoria: Listy

Wypisy heraldyczne z Ksiąg Poborowych XVI w. woj. podlaskie

(opublikowane w WBC – opracowanie własne) WYPISY HERALDYCZNE Z KSIĄG POBOROWYCH OPRACOWAŁ FRANCISZEK PIEKOSIŃSKI.1.  REKOGNICYARZ POBOROWY Woj. podlaskiego z r. 1581.2.  KSIĘGA PODSKARBIŃSKA NR. 8. LWÓW 1911 Z I. ZWIĄZKOWEJ DRUKARNI WE LWOWIE. (opublikowane w WBC – opracowanie własne) Wartość ksiąg poborowych, rekognicyjnych i podskarbińskich, przechowanych w Archiwum byłej Komisyi skarbu w Warszawie, dla heraldyki polskiej, oceniono […]

Lista uczestników powstania 1863 – 1864 r. zesłanych na Zachodnią Syberię R-Ż

wg. materiałów M.S. Anatolewny (Omsk 2005 r.) opublikowanych na stronie http://kdkv.narod.ru/1864/Ssilka-ZapSib.html#15(opracowanie Elżbieta Sieczkowska i Janusz Stankiewicz) Nazwiska R – U Nazwisko i imię – Nazwisko wg. pisownia rosyjskiej Raciborski Marcin – Рациборский Мартин – 22 lata,Raczep Paweł – Рачеп Павел – 29 lat,Racziński Tomasz – Рачинский Томаш – 50 lat,Racziński Zygmunt – Рачинский Сигизмунд – x lat,Raczkowski Józef – Рачковский Иосиф – […]

Lista uczestników powstania 1863 – 1864 r. zesłanych na Zachodnią Syberię A-P

wg. materiałów M.S. Anatolewny (Omsk 2005 r.) opublikowanych na stronie http://kdkv.narod.ru/1864/Ssilka-ZapSib.html#15(opracowanie Elżbieta Sieczkowska i Janusz Stankiewicz) Nazwiska A – I Nazwisko i imię – Nazwisko wg. pisownia rosyjskiej Abakiewicz Szymon – Абакевич Симон Симонов – lat 31Ablewicz Ludwik – Аблевич Людвиг Михайлов – lat 42Abramowicz Antoni – Абрамович Антоний Панкратов – lat 35Abramowicz Wilhelm – Абрамович Вильгельм Станиславов – lat 30Abramowicz […]

Spis ludności Kamieńca Podolskiego z 1795 r.

Za Panem Mieczysławem Kędelskim prezentujemy „Spis ludności Kamieńca Podolskiego z 1795 roku”: Materiały nadesłała Alicja Michajluk „Jednym z cenniejszych źródeł genealogicznych z końca XVIII i całego wieku XIX dla kresów wschodnich (na terenie zaboru rosyjskiego) są tak zwane rewizje dusz, czyli pogłówne spisy ludności płacącej podatek osobisty (poduszny), a więc przede wszystkim włościan, mieszczan i […]

Spis ludności parafii ostrzeszowskiej z 1790 r.

Za Panem Mieczysławem Kędelskim przedstawiamy “Spis ludności parafii ostrzeszowskiej z 1790 roku”: Materiały nadesłała Alicja Michajluk„Zgodnie z uchwałą Sejmu Czteroletniego z 24 listopada 1789 roku proboszowie mieli każdego roku, zaczynając od l stycznia 1790 roku, dostarczać corocznie Komisjom Porządkowym Cywilno-Wojskowym imienne wykazy zaślubionych, urodzonych i zmarłych oraz rejestry mieszkańców parafii. Imienne spisy parafian – sporządzone […]

Spis ludności parafii sławieńskiej z 1796 r.

Za Panem Markiem Górnym publikujemy Spis ludności parafii sławieńskiej z 1796 roku. Materiały nadesłała Alicja Michajluk“Publikowana księga status animarum pochodzi z terenu archidiecezji gnieźnieńskiej. Sporządził ją ówczesny proboszcz sławieński, ksiądz Józef Ignacy Sztoltman, na polecenie władz pruskich. Kierowana przez niego parafia znalazła się w nowych granicach państwowych w 1793 roku po drugim rozbiorze.W grudniu 1795 […]

Lista imienna osób mających udział w rewolucyi, niekorzystających z udzielonej amnestyi i wyszłych zagranicę. [1830 – 1835]

Poniżej prezentuję w niezmienionym brzmieniu ogłoszenie, jakie ukazało się w drukowanym po polsku Tygodniku Petersburskim w roku 1835 począwszy od numeru 58 z dnia 30 lipca / 11 sierpnia (na końcu opracowania podaję zestawienie numerów TP i odpowiadających im pozycji listy). Zwracam uwagę, że lista nie do końca jest alfabetyczna, występują błędy w numeracji na […]

Powstańcy 1863 r. z terenu dzisiejszej Litwy i Białorusi

Na stronie LINK pojawiła się lista Powstańców z lat 1863-64 – zawiera ona osoby wywodzące się  z terenów dzisiejszej Litwy i Białorusi i w części zawiera nazwiska publikowane już na naszych łamach – LINK. Prezentowana lista jest w języku rosyjskim. Chętnych do jej przetłumaczenia – zapraszam do współpracy… ФИО – ЗВАНИЕ – УЕЗД – ПРИМ. – ГУБЕРНИЯ – ПРИМ.2IОДКО Людвигъ – […]

Historya jazdy polskiej

Autor: Górski Konstanty (1826-1898) Wydawca : Księgarnia Spółka Wydawnicza Polska wydania :Kraków 1894 r. Na podstawie ksiązki, dotyczącej kawalerii polskiej od roku 1410 do roku 1792, opracowałem listę osób występujących w “Przypisach”: Lista obejmuje 1936 nazwisk: Abnak – – rota Temruka kozacka 1589 r.Abrahamowski – – kompania lekka Aleksandra Azulewicza 1750 r.Adam – – kornet arkebuzerski Lamara 1710 r.Adamowicz – – kompania lekka Aleksandra […]

Warszawa roku 1826 lista osób wg. Przewodnika Warszawskiego

Zawiera 3288 osób Abitz Jan – aptekarzAbraham Faia – akuszerkaAdam Jan – młynarzAdamczewski Józef – szewcAdamowski Bonawentura –Adamowski Antoni – moziężnikAdamski Józefa – akuszerkaAdamski Jan – kowalAdelsberg Józefa –Adelt Anna – akuszerkaAdolf Gottfried – powroźnikAdolph Józef – kotlarzAichbaum Beniamin – handel drzewemAkałowski Mikołaj –Albrecht Jen. –Aleszkiewicz Józef –Alexandrowicz Stanisław –Alfons Alexander –Alikowski Grzegorz – ślusarzAll Krystyan – piekarzAltenheimer – cieślaAnastazewicz Mikołaj – handel korzeniamiAnders Dawid – łokciowy handelAndraszek Edmund –Androwicz Rozalia – akuszerkaAndrychiewicz Józef –Angling Nochim – blacharzAniołkowski Anna – akuszerkaAnthonin Jan – handel […]