Listy Rekonstrukcje stankiewicze.com

Nadania szlacheckie w zaborze austryjackim 1773 – 1918

Sylwester Korwin Kruczkowski w książce „Poczet Polaków wyniesionych do godności szlacheckiej przez monarchów austrjackich w czasie od roku 1773 do 1918″ wydanej nakładem autora Lwów 1935, przytacza listę z 1060 osobami – oto ona:

Albiński Jerzy   ppłk. st szl.E v Alvinz, 25/9 1857, n im
Amirowicz Kłodacz Grzegorz   , II st szl. 1807, P. G
Ankwicz Dr. Jan   , R D. I. st. szl ,,von Klechoven” 10/1 1913, n im
Ankwicz Skarbek   z Posławic h Habdank Stanisław, Wawrzyniec, Andrzej, Michał, Jan i Maciej minnowani hrabiami 1778, P. G
Antoniewicz Bołoz Dominik i Jakób   , I st. szl. 1789, P G.
Arciszewskiego   potomkom W. K. przyznał h. Rola.
Artwińskim h Dębno   Stanisławowi, Czesławowi, Józefowi 3 im, Władysławowi, Romanowi 2 im, Tadeuszowi Wincentemu Janowi 3 im i Janowi Zygmuntowi 2 im. z. stp. szl. T 27-485.
Augustynowicz Benedykt Joachim   2 im II. st. szl 1780, P G
Augustynowicz Florjan i Łukasz   , II. st. szl. 1795, P. G.
Baczewski Leopold   , przem I st szl von Chomczyce 13/5 1909, n. im.
Badeni h Bończa Kazimierz Stanis Franc.   3 im, Władysław i Aleksander mianowani hrabiami 28/2 1846, P. G
Badeni h. Bończa Stanisław   z Balic mianowany hrabią 8/2 1887, T 26-873.
Bako de Hette   wł. d. Dubowce II st szl 2/12 1847, n. im
Balowski Antoni Albert   2 im. stanu rycerskiego zezwolenie na przeniesienie szlach. na dodatkowo legit. córkę Karolinę Grudzińską 20/2 1863, n. im
Bańkowski Wilheim   generał-porucznik, I st. szl E. v. “Frugoni” 22/5 1918, n im.
Baranowski Teodor   prez. krak. Izby handl I. st szl. von Zgoda 5/11 1887, n. im.
Bartynowski Piotr Dr.   R D. O. L II. st. szl 6/9 1865, n im
Barwik Arnold   , płk, I. st. szl. v. Dub 6/2 1917, n. im
Barwiński Marcin Dr teol   II. st. Szl. 19/6 1834, P G
Baumann Józef   , płk, I. st. szl von Koryto 8/5 1916, n. im
Baworowski Mateusz, Alojzy i Wiktor   mianowani hrabiami 1779, P. G.
Bazylewicz Ludwik   , rotm. land. I. st. szl. von Hattnersburg 10/2 1889 n. im.
Bąkowski Iaxa Jan Winc.   2 im. mian. hrabią 20/12 1782, P. G.
Bekierskiego Winc.   potomkom W. K. p. h. .Jastrzębiec.
Bernatowicz Grzegorz   I. st. szl. 1789, n. im.
Bernhard Józef Fran.   2 im., r. gubern, O. L. II. st. szl. 1815 n. im.
Bętkowskiego Anton., Józ. i Stan.   potomkom W. K p. h. Prawdzic.
Bętkowskiego Michała Ign.   2 im. potomkom W. K. p. h Ostoja.
Białoskórskiego Adama potom.   W. K. p. h. Abdank.
Bieczyński h. Łodzia Cezar Ludwik   2 im., Stan. Ant. 2 im z stp. szl 1884, R. 26-646.
Bielański h. Gryf Julian Marceli   2 im., Ant. Julian Kazim. 3 im, Stefania Julia Zofia 3 im., Janina Irena 2 im. z. st. szl R. 27-504, 604 i 609.
Bielawski Józef   , ppłk., I. st. szl. v. Tarnowród 13/4 1917, n. im.
Bielecki Adam   przywrócenie szlach. 12/12 1849.
Bielski z Olbrachcic   h. Jelita Ant. mian. hrabią 1778, P. G.
Bielski z Olbrachcic   h. Jelita Juliusz senior mianowany hrabią 18/7 1895, n. im.
Biesiadecki   z Rotmirowy h. Prus I. Alfred Karol 2. im. protomedyk. z. star. szl. T. 26–60.
Biesiadecki z Wroćmirowy   h. Prus I. Maciej Stan Eug. 3 im. i Aug. Wład. Kar. 3 im. synowie Stanisława Antoniego zapisani T. 26-253 i 254.
Bleykowskiego Dominika   potom. W. K. p. h. Jastrzębiec.
Blumenstoek Henryk Dr.   R. D. Ż. K. III II. st szl Ritter ,on Halban 18/11 1890, n. im.Temu samemu zezwolił cesarz na złożenie rodowego nazwiska i używanie przydatku jako nazwiska 20/7 1893, n. im.
Błażowski z Błażowa   h. Sas Dominik mian baronem 1780, P. G
Błotnicki h. Doliwa Teodor   z. st. szl. i zezw. na używanie przydomku Pasek 1885, T. 26-761.
Bobowski z Bobów   h. Gryf Józef mianow. baronem 1788, P G.
Bobrowski z Bobrówki Ignacy   mianowany hrabią 29/6 1800, (na odpowiedzialność I. S. Borkowskiego).
Bobrowski Żelisław i Maciej   przyw. szl 12/12 1849.
Bochdanowjez Teodor   1. st. szl. 1791, P. G
Bocheński h. Rawicz Felix, Fran Kazim.   3 im, Wiktoryn i Julian z stp szl. 1854, P. G.
Bogdan Błażej   I. st. szl. 5/11 1896, n. im
Bogdanowicz h. Łada Maxym. Ian Teod.   z. stp. szl. 11/6 1863, n im.
Bogdanowicz Rosko Michał, Waleryan i Bernard   II. st szl 1784, P. G.
Bogdański Henryk   przywr. szl. 12/12 1849.
Bogusz h. Półkozic Grzegorz Józef   2 im. i Michał Ign 2 im z stp. szl 1810, n. im.
Bogusz Leonard   starosta, i brat tegoż Apolinary z. Stp. szl. z herbem Półkozic i dodatkiem z Ziemblic. Dyplom 24/1 1877.
Bogusz ze Stawicz Lucjan   przywr. szlach. 12/12 1849.
Bohdanowicz Deodat Jan   2 im. I. st. szl. 1782, P. G.
Bolesławski Gustaw   , kapitan, I. st. szl. E. s. Trenck 26/7 1879, n. im.
Bolesławski Karol   , konsul w Tunisie, Ż. K. III. II. st. szl. 31/3 1873, n. im.
Boli Franc. Xaw.   II. st. szl. 1794, P. G.
Bonicki h. Bończa p. Fredro Kazim.   z. stp. szl. 1877, T. 26–210.
Borkowski Dunin   h. Łabędź z Wielkiego Skrzynna i Borkowa hrabia Jerzy Sewer Teofil 3 im. syn Edwarda Kamila 2 im. Zapisany Tom 26–262.
Borkowski Dunin Wine. Leonard   2 im. Franciszek, Stanisław, Tytus i Henryk mianowani hrabiami 1818, P. G.
Borkowski h. Junosza Włodz. Marjan   2 im. mian. hrabią 15/5 1866 Tom 25-309.
Borkowski h. Nowina Adolf   , kapitan, i brat tegoż Karol Wilh. 2 im. z. stp. szl. 21/9 1883, n. im.
Borkowski Piotr Paweł Marjan Józef Ignacy Jerzy   6 im. syn poprzedniego T. 27-131/132. Borkowskiego An. Jana Gwalh. 3 im. potomstwu W. K. p. h. Sulima.
Borkowski Stanisław   , major, I. st. szl. 20/2 1870, n. im.
Borkowskiego Fran. Ign.   2 im. potomstwu W. K. p. h. Junosza z dodatkiem z Borkowa Kościelnego.
Borowski h. Jastrzębiec Józef   mianowany baronem 1808, P. G.
Brandys h. Radwan Wojciech   z stp. szl. 1843, P. G.
Breuer Józef II   . st. szl z dodatkiem Ritter von Bertemilian (jego dzieci: Berta, Emil i Jan, stąd Bertemilian).
Brezany Fran. Ant.   2 im., O. L., dyrek. Policji we Lwowie II. st szl. 1817, P. G.
Brunicki Ignacy   , baron bawarski, indyg. 1847, Leon Antoni 2 im. i Konst. Ignacy 2 im. wnukowie Ignacego Brunsteina, który 8/5 1813, otrzymał tytuł barona bawarskiego z przydatkiem von Brunicki wyniesieni do godności baronów austr. patentem cesarskim z 6/11 1847, (dyplom 10/12 1852) n. im.
Brześciański z Rybotycz Stanisław   przywr. szlach. 12/12 1849.
Budwiński Wacław   , prez. Sądu Oh. mian. baronem 25/10 1875, n. im.
Budzeńskim i Budzyńskim   W. K. p. h. Dąbrowa.
Bukowieckiego Michała   potomkom W. K. p. h. Drogosław.
Bukowski hr. Wincenty Bonawentura   2 im. przyw. szl. 12/12 1849.
Bukowski z Bukowa   h. Ozorya Michał i Frau. mian. hrabiami 1783, P. G.
Bukowskiego Ignacego   potomkom W. K. p. h. Bończa.
Buszyński Ludwik   , starosta, h. Sas, z. stp. szl. 2/9 1870, T. 25-422, 423.
Bykowski h. Gryf   p. Iaxa Stan. Jak. 2 im. Z. stp. szl. 14/7 1873, T. 26-89.
Bykowski h. Gryf   p. Jaxa Witold Hieronim 2 im. i Juliusz Jan Kapistran 2 im. T. 26-115 i 116.
Bystrzonowski Kajetan   mianowany 1801 hrabią austr.
Bystrzonowskiego Józefa   potomkom W. K. p. h. Starykoń
Bzowskich z Bzowa Janotta   potomkom W. K. p. h. Nowina.
Caboga Bernard Błażej Filip   . generał-zbrojmimrz. mąż Wandy z hr. Potockich mianowany hrabią 22/3 1835. Wanda 1° v. Michałowa hr. Wielopolska 2° v. Kajetanowa Uruska była matką hr. Seweryna. heraldyka. Caboga n. im.
Cebrowskich Jana i Antoniego   potomkom W. K. p. h. Hołobok.
Cetner Ignacy i Dominik   miano. hrabiami 1780, P. G
Cetnerski Michał   utr. szl. 1801.
Chajeckiego Kajetana   potomkom W. K. p h Korah.
Chamiec h. Gryf Klemens   z stp. szl. 1830, P. G.
Charewicza Tomasza   potomkom W. K. p h Sas.
Charezowski Michał i Walenty   mianow. hrabiami 1830. P G.
Charzewskiego Kazim.   potomkom W. K. p. h Śreniawa.
Chądzyńskiego Tadeusza   potomkom W K. p. h. Ciołek.
Chełmickiego Jakóba i Karola   potomkom W. K. p. h. Nałęcz
Chitry Antoni   z Freiselsteld l. st. szl 1804. P. G.
Chlibkiewicz de Rutkowski Jan   I. st. szl. 1786. P. G.
Chłędowski Józef Rafał   2 im. przywrócenie szl. 12/12 1849
Chłędowski Ludwik i Kazimierz   mianowani baronami von Plattenhoffen 26/12 1884 n im.
Chłopicki Ferd.   przywr. szl. 12/12 1849.
Chmielecki Robert   przywr. szl 12/12 1849.
Chmielowskiego Józefa Onufrego   2 im. potomkom W. K. p h .Jastrzębiec.
Chociałkowskiego Antoniego   potomkom W. K. p. h Leliwa.
Chodokowskiego Jana Teodora   2 im. potomkom W K. p. h. Leliwa.
Chojeckiego Maxym. i Jana   potomkom W. K p. h. Lubicz
Chojnowskiego Józefa   potomkom wR. K. p. h. Lubicz.
Chołoniewski Myszka   z Chołoniewa Rafał, Ignacy I Francizek Xawery mianow. hrabiami 1798. P G.
Chołoniewski Tomasz   przywr. szl. 12/12 1849.
Christiani-Grabieński Teodor   syn Jana zezwolenie na używanie nazwiska i herbu adoptującego ojca Franciszka Kronauge v Kronwald 29/3 1868.
Christiani-Grabieński-Kronauge v. Kronwald Teodor   prezes Wyższego Sądu kraj, na pensji. Ż K II. mianowany baronem 28/4 1868, n im,
Christiani-Grabieńsky Jan   II. st. szl. 1838, P. G.
Chrząstowscy Eug., Alex. i Edward   przywr. szl. 12/12 1849
Chwalibóg Henryk   przywr. szl. 12/12 1849
Chylińskiego Andrzeja i Rocha   potom. W. K. p. h. .Jastrzębiec
Cichowski Kazimierz   . kapitan. I. st. szl. 21/2 1848, P. G
Ciemniewskiego   nie Szczepana lecz Szymona potomkom W. K. p. h. Dołęga.
Cienciewicza Jana Roberta   potom. W. K p. h. Falkenfeld.
Cieńskiego z Cienia Stanisł   potom. W K. p. h Pomian
Ciepielowskiego Jana   potom. W. K. p. h. Gryf
Cybulski-Wszelaczyński   h. Prawdzic Leon Dr. z. stp szl 29/7 1852. n. im.
Czarnecki Jan   z Kaczanówki utr. szl. 1864, annes 1866.
Czarneckiego Fran.   potom. W. K. p. h. Prus III.
Czartoryski Xiązę   na Klewaniu i Zukowie h. Pogoń Adam zatwier tyt. książęcego 1785, P. G.
Czartoryskim   książętom przyznano tytuł Durchlaucht Tom 28 pag 307.
Czaykowski Adolf Piotr   2 im. z stp. szl. 25/5 1868.
Czaykowski Alfons   z. stp. szl. 27/12 1870
Czaykowski Hipol. Jan Kajer.   3 im. z. stp. szl. 6/3 1869
Czaykowski Ian   Dr. z. stp szl. 3/10 1867, Tom 25-38:~
Czaykowski Jan i Leon   z. stp. szl. 20/3 1869.
Czaykowski Marceli Teod.   2 im. z stp szl 6/4 1869.
Czaykowski Robert Bened. Jan   3 im. z stp. sd 13/7 1871
Czaykowski Walerjan   z. stp. szl. 20/12 1870
Czaykowski Władysław   z stp. szl 27/12 1870.
Czechowicz Jan   . notar. w Bolechowie, brat biskupa otrzymał 25/12 1912, zezwoleme na używanie szlachectwa udzielonego bratu, n. im.
Czechowicz Konstanty   biskup w Przemyślu T R II st szl 25/12 1912. n im.
Czechowicz Lachowicki   h. Ostoja Roch mianowany baronem 1783. P G.
Czechowski Franc   I. st. szl. 1792. P. G.
Czecz   z Lindenwaldu Herman Dr. baronem 12/4 1899, n. Im
Czerkawski   h. Cholewa Michał i Filip Jakób 2 im zaciągn. do metryk na podst. Decyzji Wydziału Stanów 1809.
Czerkawskich   Karola i Antoniego potomkom W K. p h Jelita
Czermińskiego Melchiora   potom W. K. p h Cholewa
Czernecki Alexand   , major, I st szl 15/4 1897, n im
Czerniawski Arkadjusz   , kapitan, I. st. szl. 20/8 1897, n im.
Czerski Kajetan. Fran, Józef i Winc.   z. stp. szl. 1804, P G.
Czerwiński Adolf   T. R Prez. Lwow. Apelacji II st. szl. 12/8, (9/9) 1918. z przydatkiem Ritt von Czerwieński, n. im.
Czerwińskiego Józefa   potomkom ,W. K. p h Lubicz.
Czetsch Jan   de Lindenwald I. st. szJ. 1805, P. G.
Czyżewskiego   Fabiana, Schastjana i Jana Nepom potomkom W. K p. h. Jastrzębięc
Danksza vel Doksza Adam   przywr. szl. 12/12 1849.
Darowski-Weryha Szymon   uzyskał legir. szl. 1784.
Daszkowicza Jana   potomkom W. K. p. h. Leliwa.
Dąbkowskiego Wojciecha   potomkom W. K. p. h. Półkozic.
Dąbrowski Emil   , tyt major, I. st. szl. E. v. Gromoboy 16/8 1905, n. im.
Dąbrowski Konstanty Klemens   h. Junosza, kapitan z. stp. szl. 30/8 1877, T. 26-206.
De LawaDx August Felix   2 im. zapisany 1873, w poczet szlachty stop. rycers. T. 26-107.
Decykiewicz Roman   , r. Nam, Ż. K. III. 18/1 1881, II. st. szl. n. im.
Dembicki Adam   , generał-por., I. st. szl. von Wrocień 11/7 1911, n. im.
Dembiński   h. Rawicz Jan Nep. mian. hrabią 1784, P. G.
Deszerta Michała   potomkom W. K. p. h. Trzykłosy.
Dębicki   z Dębicy Jaxa h. Grot Ludwik mianowany hrabią 1790, P. G.
Dębicki Michał   ppłk. I. st. szl. E. v. Nawija 20/12 1906, n. im.
Dębski   z Dębia h. Radwan Jan z. stp. szl. 1866, n. im.
Dłużewskiego Krzysztofa   potom. W. K. p. h. Pobóg.
Dmochowski   h. Pobóg Hipolit z. stp. szl. 1833, P. G.
Dobiecki   h. Grzymała Maciej i Leon z. stp. szl. 26/9 1823, T. 27-91.
Dobija Wojciech   , płk., I. st. szl. von Kamieniec 7/9 1917. n. im.
Dobińskiego Jana Kant.   potom. W. K. p. h. Trąby.
Dobrnckich   z Dobrut potomk.om W. K. p. h. Doliwa.
Dobrowolski   h. Nieczuja Michał z. stp. szl. R. 26-510.
Dobrzański Alexander   utr. szl. 1840.
Dobrzański Demkowicz Kalixt   utr. szl. 1839.
Dobrzański-Hryckiewicz. Stalony Jan   utr. szl. 1839
Dolańskiego Jana   potomkom W. K. p. h. Korah.
Doliniański   na Dolinianach Andrzej Seweryn 2 im., Franciszek, Wincenty i Marjan mianow. baronami 1782, P. G.
Dolski Teodor Bazyli   zapisani T. 2-346.
Domaradzki Kazimierz   zezwol. na przeniesienie szl. na jego z Rozalią Załuską spłodzonego nielegalnie syna 1/4 1857, n. im.
Domaradzki Kleofas Wład.   2 im. utr. szl. 1847.
Domaszewskiego Jana i Szymona   potom. W. K p. h. Jastrzębiec.
Dominikowski Teofil i Kajetan   przywr. szl. 12/12 1849.
Donikowicz Julian   przywr. szl. 12/12 1849.
Donnel hr. Henryk   , indygienat 1782.
Dormns Józef   , płk., dyplomem cesarskim z 23/12 1859, wyniesiony do godności barona “von Kilianshausen”. Tegoż syn Leon. wysoki urzędnik pocztowy we Lwowie. Nie postarali się o wpisanie do ksiąg majestatycznych w h. Galicji.
Dornbach de Żukiewicz Rajmund   , r. apel. wyniesiony do I. st szl. 1/12 1864, T. 25-170.
Doschot Józef   . stan rycerski 1811, P. G.
Dramińskich   potomkom W. K. p. h. Suchekownaty.
Drdatzky   z Ostrowa Dominik II. st. szl 1836, P. G.
Drohojowski Antoni   mianowany hrabią 1783, P. G.
Drohojowski Jan i Wiktor   mian. hrabią 1783. P. G.
Drohojowski Marceli   utr. szl. 1864, Amnestjonowany.
Drohojowskim   wszystkim W. K. p. h. Korczak.
Drozdowskiego   z Drozdowa Jana i Józefa potomstwu W. K. p. h. Jezierza.
Drużbaki Eust. Fran.   2 im. z. stp. szl. 1857.
Drzewicki   h. Nałęcz Klemens Joach. Józ. 3 im., Konst. Joach. Piotr 3 ims Alex. Teof. Kaź. 3 im. zapisani T. 24-405.
Dudkiewicz Trauenstein Szczep. Rajmund   I. st. szlo 1792. P. G.
Dulęba Alabauda Leop. Piotr   2 im. utr. szl. 1848.
Dulębów   potomstwu W. K. p. h. Alabanda.
Dulski   h. Przegonia Józef Walenty 2 im. mian. baronem 1782, P. G.
Duniewicz Julian   I. st szl. 1810, P. G.
Dunikowski Alex.   z Piekiełka utr. .szl. 1858
Dutczyński Wład.   inżyn., II. st. szl. 13/11 1880, n. im.
Dwernicki Wincenty   przywr. szl. 12/12 1849.
Dybowskich Tadeusza i Ignacego   potom. ‘W. K. p. h. Nałęcz.
Dydyński Władysław i Kajetan   przywr. szl. 12/12 1849.
Dylewski   h. Oksza Jan Ludwik 2 im. Dr. Wicepr. Apel. tudzież Helena z Dylewskich baronowa Florjanowa Ziemiałkowska Il stp. szl 6/12 1910. T. 28–544/546.
Dylewski Antoni   z. stp. szl. 18/5 1870. T. 25-357.
Dzieduszycki   h Sas Tadeusz mianowany hrabią 1775, P. G.
Dzieduszycki Dominik   mianowany hrabią 1777, P. G.
Dziewolskiego Stanisława   potomkom W. K. p. h. Dziuli.
Dziokowski Seweryn   ces. zezw. z 15/5 1898. na przeniesienie szl. Na jego adoptowanego syna Rene Alexandra Młockiego-Dziokowskiego T. 27-691.
Dziokowskiego Szczepana   potomkom W. K. p. h. Trąby.
Dziubiński   h. Dołęga Antoni zapis. T. 26-673/674.
Eder Józef   , Wicepr. Apel. Lwów. Z. K. II. baronem 17/11 1852, n. im.
Einberger de Einberg Józef   I. st. szl. 1794, P. G.
Eminowicz   h. Dołęga Alex. z. stp. szl 26/4 1914. T. 28-760.
Englisch Karol   , Dyr. Pol. Krak. II. st. szl 16/5 1864, n. im.
Enzendorfer Karol   II. sI. szl 1828, P. G.
Eslreicher Karol   Dr. Dyr. Bibl Jag. Z. K. III. II. sL szl. Ritter von Rozbierski 2/2 1882, n. im.
Ettmayer Adelsburg Antoni   II. sI. szl. 1822, P. G.
Falkowski Jan Kanty   , r. sąd. Sambor z. stp. szl T. 27-812
Faszczewskiego Franc.   potomkom ,W. K. p. h. Prus II.
Fiałkowskich   potomkom przyznał W K. p. h. Ślepowron.
Fierich Edward   Dr. prof. Uniw. Jag. II. st. szl. 10/10 1888, n. im.
Fijałkiewicz Michał   r. sądu, I. st. szl. z dodatkiem Edler von Zgoda 7/3 1878, n. im.
Finke   h. Ostoja de Finkenthal 1805.
Firmian   z Piotrowskich hrabina Adela z. stp. szl. 1879, T. 26-314.
Fischer Jan, Fran. i Wojc.   II. st. szl. R. v. Riesenbach 1782, P. G.
Florenckiego Stan.   potomkom ‘W. K. p. h Guny vel Zetynian.
Florkiewicz   z Młoszowy Kajetan I. st. szl. 1806, P. G
Fredro   z Pleszowic h. Bończa Jacek mian. hrabią 1822, P. G.
Fredro Ignacy   utr. szl. 1789.
Frydmann Marceli   Dr. R. D. II. si. szI. Ritter von Prawy 29/10 1899, (24/3 1900), n. im.
Gadomskiego Wojciecha   potomkom W. K. p h. Rola.
Gałecki   h. Junosza Stanis. Aureli Teod. 3 im, Kazim. Bartł. Ludw. 3 im., Miecz. Kaź. 2 im. z. stp szl 1905, R. 28-210, 293 i 440.
Gasparskiego Kaź.   Józ. 2 im. potomkom W. K. p h Bończa
Gaspich   z Sichelburga Michał II st. szl. 1811
Gaszyński   p. Gaszyn h. Jastrzębiec Franc. Cypr Ant. 3 im. Minis. S wew. uznał uprawnienia do używ. szl I. st
Gawłowski Karol   Dr. lek. sztah. II. st. szl. 24/10 1880. n. im.
Gąsiecki Jakób   generał-major I. st. szI. 7/1 1917, z przydatkiem Edler von Włostowiec, n. im.
Geppert Józef   I. st. szI. 1789, P. G.
Gering Fryder. Jan   2 im. II. st. szl. 1777, P G
Gichultowskich   potomkom W. K. p. h. Lis.
Gizowski Jan, Franciszek, .Józef i Stunisław   ,synowi poprzedniego z. stp. szl. P. G.
Gizowski Kazim.   z. stp szl. 1826, P. G.
Glinka Władys.   utr. szl. 1858.
Glotz Bogumił Konrad   2 m. I. st. szl 1800, P. G.
Gładysz Antoni   h. Nieczuja.
Głażewski Ignacy   z. stp. szl. 20/6 1866, n. im.
Głażewskiego Andrzeja   potomkom W. K p h. Cholewa.
Gnoiński Michał   Dr. Adw. Ż. K. III. wyniesiony do godności szl. St. Rycerskiego R. V. Warnia 2t/l0 1867, n. jm.
Godlewski   h. Gozdawa z Wielkiego Godlewa Włodzimierz Dr Adw. zapisany w raz z synami. Był on wnukiem Michała.
Gogojewicz Winc.   ppłk. I. st szl. 2/1 1886, E. von Skoropuz, n. im.
Golejewski   z Golejewa h Koścesza Ian i Ierzy mianowani hrabiami 1783, P. G.
Gołaszewski Józef, Kazim., Jakób, Franc. Maciej i Antoni Jan   2 im. z. stp. szl. 1830, P. G.
Goławski   h. Jastrzębiec Jan Paweł 2 im. i Jan z. stp. szl. 1827. P. G.
Gołogórski   h. Dębno Emil Ant. 2 im. z. stp. szl. T. 28-81.
Gołuchowski   na Wielkim Gołuchowie h. Leliwa Józef Wincenty 2 im. mian. hrabią 1783, P. G.
Gorayski   z Goraja i na Goraju (von u. zu Goray) h. Korczak August Leon Józef 3 im. wnuk Alexandra i syn tegoż Augusta Jan Józef Teodor 3 im. zapisani T 27–388.
Gorczyński Józef Kalasanty Franc.   2 im. I. st. szl. 1794, P. G.
Gorczyńskich   potomkom W. K. p. h.Jastrzębiec.
Goreckiego Igna.   potomkom W. K. p. h. Sokola.
Gorzycki   h. Korab Mik. Zygm. 2 im. z. stp. szl. T. 27-502.
Gosławski Marceli   płk. I. st. szl. 1/8 1916, v Księżomierz. n. im.
Gostkowski   z Witosowa h. Gozdawa Stanisław i Wincenty mianow. baronami 1782, P. G.
Gostwicki   h. Odrowąż Józef Cyprian Tadeusz 3 im. i Maxymilian Felix 2 im. z. stp. szl 1819.
Gotz Jan   I st. szl. z dodatkiem E v Okocim 21/8 1881. T. 28-608. Ten sam mianowany baronem 30/1 l 1908, n. im.
Goyski   h. Doliwa Kazim. Nikod. 2 im. z. stp. szl. T. 27-356.
Gozdzkiego Józefa   potomkom W. K. p. h. Doliwa.
Goździejowskiego Jana   potomkom W. K. p h. Rawicz.
Grabińskiego Bened.   potomkom W. K. p. h. Pomian.
Grabowiecki-Bułat Antoni   utr. szl 1828
Grabowiecki-Bułat Jan   utr. Szl. 1830.
Grabowskiego Jana   potom. W. K. p. h. Dołęga.
Grabowskiego Jana, Ignacego   i t. d. potom. W. K. p. h. Zbiświcz.
Grabowskiego Mikołaja   potom. W. K. p. h Pobóg.
Grochowalski Zygmunt   przywr. szl. 12/12 1849.
Grockiego   potomkom W. K. p. h. Bylina
Grodzicki   z Domaszowic na Grodzisku h Łada Władysław Ksawery Zenon 3 im syn Ludwika Wiktora 2 im. T 26–501.
Grodzicki Józef   przywr szl. 12/12 l849.
Gromnicki   h. Prawdzic Antoni z stp. szl. 17/5 1863.
Gromnicki   z Omelan Stanisław, Adam j Mikołaj, bracia z. stp. szl. 26/2 1872.
Gromnicki   z Omelan h Prawdzic ks. Stanisław. Adam Wojc. 2 im. i Mik. Ant 2 im z stp. szl 1887, T. 26-32.
Gross Piotr   I. st szl. 1793, P. G
Grotowskiego Szczepana   potom. W’. K. p h. Przerowa.
Grudzińskiego Macieja   potom. W. K. p. h. Łabędź.
Grzembski   z Kotlewa h. Dołęga Stanisław mian. hrabią 1804. P. G.
Gubatta Rudolf   . emer. starosta I. st szl. 16/6 1891. n. im
Gumowskiego Józefa, Adama   i t. d potom. W. K. p. h. Rola.
Gurski   h. Pobóg Henryk przywr. szl. 12/12 1849.
Gurski   h. Pobóg Antoni Bolesław 2 im. syn poprzedniego a wnuk Andrzeja zapisany T 25-407.
Gurskim   Józefowi Ludw. 2 im. i Franc. Winc. 2 im. przyznano h. Jastrzębiec.
Gutowskiego Mikołaja   potom. W. K. p. h. Ślepowron.
Gutwińskiego Jana   potom. W. K. p. h. Pokora.
Gużkowski Kajetan i Marcin   I. st. szlo 14/10 1861, T 26-31;}.
Gużkowski Kazim.   de, płk. mianow. baronem 22/12 1917, n. im.
Hadziewicz Jakób i Maciej   mianowani baronami 1780. P. G.
Hagen Gustaw   zatw. pozakraj. tyr. baronows. 20/9 1867, n. im.
Halban Berta   wdowa po prof. Uniw. wraz z synami Dr. Alfredem i Dr. Henrykiem I. st. szlo 19/3 1897. n. im.
Halecki   h. Halecki Antoni. porucznik, i Oskar wychow. Akad. wojs. w W.–Neustadt ces. zez W. na używanie odziedz. po dziadku przy domku von Nordenhorst 22/9 1857, n. im.
Halecki   h. Halecki p. Nordenhorst Oskar Alojzy Leopoki 3 im. Syn Józefa Macieja zapis. T. 22-272 i syn tegoż Oskar Józef Leopoki Antonia Anna 5 im. zapisany Tom 27 pag. 332.
Halki Grzegorza, Nicetesa i Andrzeja   potom. W. K. p. h. Szaława.
Haller   de Hallenburg Marcin Alojzy 2 im. I. si. szl. 1795, P. G.
Haller Cezar   utr. szl. 1864.
Hankiewicza Szczepana, Jana   i t. d. potom. W. K. p. h. Pomian.
Hańskiego Mikołaja i Piotra   potom. W. K. p. h. Korczak.
Harasiewicz-Neustern Michał   Dr. teol. O. L. mianowany baronem 1811, P. G.
Hauenschield de Przerąb Eugen. Julian   2 im. r. minis. Mianowany baronem. Otrzymał pozwoŁ ces. na połączenie nazwiska .i herbu zmarłego minis. woj. barona Ferd. Bauera 2/1 1894. n. im.
Hauenschield Fran. Karol   2 im., major, l. m. szl. z przydatk. E. v. Przerąb 17/3 1864. n. im.
Hauer Franciszek   Guber. Galic. mian. baronem 1817. P. G.
Hebdy Antoniego   potomkom W. K. p. h. Pomian.
Hejdel (Heydel) Jan Rudolf   2 im. zatwier. polsko tytułu barona 1832, P. G.
Hildebrand Adolf   h. konsul w Hamburgu i wł d. w Galicji zatwier. nob. bawar. 12/6 1861. n. im.
Hinek   h. Topór Mikołaj lub Hinko.
Hineza Michała   potomkom W. K. p. h. Działosza.
Hofmana Jana   potomkom W. K. p. h. Kotwica.
Hofmann Karol   płk., I. st. Szl. von Gontowa 4/1 1918, n. im.
Hołubowicz Jan Nep.   h. Janina z. stp. Szl. 1829, P. G.
Hołyńskiego Jana i Andrzeja   potomkom W. K. p. p. Szaszor i h. Hołownia.
Homicki Franciszek   z. stp. Szl. 1783, P. G.
Homnicki   z Humnisk h. Gozdawa Michał II. mianowany hrabią 1790, P. G.
Homnicki   z Humnisk Michał h. Gozdawa mianowany hrabią 1794, P. G.
Homolacz Maurycy   , major, I. st. szlo von Homolica 16/2 1895, n. im.
Homolaes Edward   st. rycer. zezwolenie na używanie dodatku von Homolica 13/4 1860, ‘Zapisano R. 25-2;}2. .
Hordyński Mikołaj   przywr. szl. 12/12 1849.
Horoch Maciej Kaź.   2 im. mian. baronem 1791, P. G.
Horodyski Antoni   utr. szlo 1837.
Horodyski Żurawel   także Czuczman Jan utr. szl. 1839.
Horowitz Samuel   prezes Zboru. izr. we Lwowie I. st. szl. 10/1 1895, n. im.
Hosarzewski Karol Antoni   2 im. hrabia pruski zatwierdzenie 1823, P. G.
Hrankowski Łukasz   utr. szl. 1850.
Hryniewieckich Józefa i Michała   potom. W. K. p. h. Przegonia.
Hubiecki Henryk   przywr. Szl. 12/12 1849.
Hulewicz de Lilienfeld Jakób Michał   2 im. I. st. szl. 1785, P. G.
Ilsinger Paweł   nob. przez cesarza sw. pań. Rzym. 1575.
Ines Juszczakjewicz Jakób Ant.   2 im. z. stp. szl. 1819, P. G.
Iskierski Juliusz   , generał-por., I. st. szl. 12/3 1913, n. im.
Iszkowska Stefania   , wdowa po r. min. i dzieci Gustaw, Stefan, Roman, Julia i Zofia uszlachcenie ich zmarłego męta wzgl. ojca Romualda 9/5 (28/6) 1904, n. im.
Iwańska Anna   , wdowa po płk. i dzieci Artur i Ema otrzymali szl. I. st. von Iwanina 11/9 1899, n. im.
Iwoński-Steiner de Emil   Dr. i Maxym. mag. farm. bracia zezwol. ces. na złożenie uzysk. przez ich ojca przez adoptację nazwiska Steiner i posługiwanie się jedynie rodowem nazwis. de Iwoński 5/5 1917, n.im.
Jabłonowski   h. Prus III. Ludwik zatw. tyto ksiąięcego 1820, P.
Jabłonowski   de ces. Józef II. nadał szl. 1784, T. 10-492. s
Jabłonowski Roch   , h. kasztelan, mian. hrabią 1779, P. G.
Jabłonowskiego Józefa   potom. W. K. p. h. Grzymała.
Jachimowicz Grzegorz   bisk. inpart. baronem 12/7 1854, n im. s
Jackiewicza Marcjana   potoms. W. K. p. h. Jacyna.
Jacowskiego Michała   potom. W. K. p. h. Niedołęga.
Jaegerman Antoni   R. D. I. st. szl. von Abgar 25/10 1907, n. im.
Jakubowicz Dominik   , r. apel., II. st. szl. Ritter von Prawda 1/4: 1863. T. 25-138.
Jakubowski   h. Topór ‘Wincenty i Czesław mianowani baronami 1832, P. G.
Janiszewskiego Michała, Ant. i Fran.   potom. W. K. p. h. Strzemię.
Jankowskiego Macieja   potom. W. K. p. h. Jastrzębiec.
Janowski Ambroży   , Prez. S. Obw, Włodzimierz r. Sądu, Alfred Dr. sekr. Prok. Skar. wyniesieni do I. st. szl. Edler VDn Pohor 18/8 1878. (dyp. 15/7 1899). n. im.
Janowskich   z Opatkowic potom. W. K. p. h. Janina.
Januszowskiego Józefa Kaspra i Michała   potomkom ,Y. K. p. h. Dąbrowa.
Jasienickiego Jana Piotra   i t. d. potom. W. K. p. h. Kornicz.
Jasiński Paweł   utr. Szl. 1827.
Jasińskim   wnukom Wojciecha W. K. p. h. Topór.
Jaśkiewicz Jakób   , I. st. Szl. 12/10 1917, n. im.
Jaworski   z Jawory Bobrowicz h. Sas Józef i Gabryel mian. wprzód baronami 1779. potem hrabiami 1782, P. G.
Jaworski   z Jawory Sarjusz h. Jelita Wład. Leop 2 im. pror. U. .J. zapisany T. 28–4:05 (prawnuk Wojciecha Wincent. 2 im.)
Jaworski Andrzej   utr. Szl. 1811.
Jaworski Gabryel   utr. szl. 182ft
Jaworski Gołdycz-Leniewicz Michał   utr. sd. 1797.
Jaworski Józef   utr. szl. 1807.
Jaworski Karol   utr. szl. 1837.
Jaworski Ostraszewicz Jan   utr. szl. 1793.
Jaworski Petraszewicz Jakób   utr. szl. 184:9.
Jedlecki Marcin   zapisany T. 14 pag. 299.
Jendrzejowicz Jan   I. st. szl. 1786. P. G.
Jędrzejowicz   p. Szołucha h. Świat z krzyżem Adam, h. Mins z. stp. szl. 4/2 1906, T. 28–268. Jan Kan. Fel. Marjan 3 im. syn Adama T. 28-269. Tomis. Leop. 2 im., Zdzisław Każ. Stef. 3 im, Marjan Fran. Ludwik 3 im., Kazimierz Grzegorz Felix 3 im. i .Jan Nep. Stanis. 2 im. Wszyscy zapisani Tom 28.
Jordan Waławski Jan i Antoni   T. 21-39.
Jordan Waławski Kasper   T. 18–180
Jordan Warzycki   z Warzych. Trąby Wojciech T. 14-398.
Jordan Warzycki   z Warzyc h. Trąby Ignacy i Kazimierz T. 20-281.
Jorkasch-Koch Adolf   W. Prez. Dyr. Skar. O. L. wyniesion do stanu rycers. 1/12 1870, n. im. Ten sam Ż. K. II. mianowany baronem 3/2 1879, n. im.
Jorkasch-Koch Józef   major Ż. K. III. st. ryc. 8/11 1879. n. im.
Jurystowski Edward   kap., Ż. K. III. klasy wyniesiony do szl. st. ryc. 14/11 1862. n. im.
Kabat Maurycy   Dr. prof. Uno stop. rycers. 29/3 1878, n. im.
Kaczkowskiego Pawła   potom. W. K. p. h. Prus I.
Kalitowski Ant.   r. Nam. Ż. K. III. stop. ryc. 25/l 1865. n. im.
Kaliwoda Józef   , płk. Ż. K. III. stop. ryc. 23/3 1889, n. im.
Kallir Majer   , bankier w Brodach I. st. szl. 4/10 1869, n. im.Ten sam otrz. stopień rycers. 8/8 1874, n. im.
Kałuski   z Kałuszyna Bolesław obrz. ces. zezwol. na przenies. szlachectwa i herbu na adopr. syna Andrzeja Grosser-Kałuskiego 24/4 1894, Zap. T. 27-306.
Kamiński   h. Ślepowron Michał Jan 2 im. z. stp. szl.
Kamiński   h. Ślepowron Michał Jan 2 im. z. stp. szl. T. 27-263.
Kamiński Juliusz,   emer. płk., I. st. szl. 14/4 1918, n. im.
Kamińskiego Juliana   potomkom W. K. p. h. Sulima.
Kański   h. Janma Edw. z. stp. szl. T. 27-493.
Karasiński Fran.   R. D. Ż. K. III. wyniesiony do godno szl. st. rycers. 31/ó 1891, n. im.
Karasowski   h. Jastrzębiec Wiktor na podstawie dokum. Sądowego z 1782, wpisany T. 10-355.
Karaś   h. Dąbrowa Stefan, z. stp. nI. n. im.
Karchesy Ignacy Jakób   (zm. 1782), adwokat w Bernie Mor. wyniesiony dypl. Marji Teresy z 4/3 1777 do godności szlacheckej stopnia pierwszego. Jego syn Leopold, porucznik, osiadł 1806, w Tarnowie. Ich potomek Adam urodz. we Lwowie 1867 za czasów austr. r. Namiest. przydz. do Min. rol. we Wiedniu: Za czasów pols. konsul gener. w Zagrzebiu 1919/1920, potem w charakterze wicewojewody kierował samodzielnie Województwem Lwowskiem w czasie od stycznia 1925 do kwietnia 1926. Obecnie na emer. Karchesych rodzina – jak wskazuje nazwisko – pochodzenia greckiego. Herb tak na tarczy jak i w klejnocie gniazdo bocianie. W byłej Galicji n. im.
Karczewski Jan i Hieronim   . synowie Antoniego a wnukowie Tomasza, utr. szl. 1844.
Karmiński Juliusz   , płk., I. st. szl. 11/4 1918, n. im.
Karnicki   z Karnic Remig. Fel. 2 im. baronem 1782, P. G.
Karnicki   z Karnic h. Igłowski Kajetan i Roman synowie tudzież Felix wnuk Remig. mianowani hrabiami 1845, P. G.
Karnicki Walenty   nob. 17/9 1842. z przydatk. Edler von Chrensinn, n. .im.
Karskiego Józefa   potom. W. K. p. h. Roch.
Karśnicki   z Karśni h Leliwa Antoni mianowany hrabią 1821, P. G.
Kasparek Jan   I. st. szl. 1826, P. G.
Kasperowski Fran.   , płk I. st. szl. 7/1 1917, n. im.
Kasprzycki Jan   , Kap., Ż. K. III. stp. rycers. 13/5 1872, z przydatkiem R. v. Castenedolo, n. im.
Kaweckiego Sebast.   potomkom W. K. p. h. Gozdawa.
Kawieckiego Ignac. i Andrz.   potom. ,y K p. h. Dołęga
Kątcki Stan.   utr. szlo 1833.
Kątckiego Fran.   potom. W. K. p h Brochwicz
Kellermann Edward   , protomedyk galicyjski, I. st szl Edler ,on Tuszów, 1/3 1866, n. im.
Kępiński Ludwik   przywr. szl. 12/12 1849.
Kieiński Pius   mianow. hrabią 1806, P. G.
Kilian Alfred Filip   syn poprz., zapisany T. 28-843.
Kilian Jan   , R. D., W. Pres. Sądu Kr., Wyniesiony do godno szl. st. I. z przydatk. von Longeloft 7/8 1917, T. 28-84:1
Kilian Zbigniew Stefan Jan   3 im syn Alfreda Filipa 2 jm. urodzony z Janiny Stanisławskiej h. Rola, T. 28-862.
Kisielowskiego Krzysztofa   potom. W. K. p. dodatek .,z Kisiele” a”
Klecherg Juliusz   Dr. Szef Sek. II. st. szl. 27/10 1911, n. im
Kleczkowski Józef   , płk., I. st. szl. 25/8 1917, n im
Klemensowskiego Jana   potom. W. K. p. h Gozdawa
Klimkowskiego Wojc.   potom. W. K. p. h. Slepowron
Kliszewskiego Piotra   potom. W. K. p h. Jastrzębiec.
Klobassa Karol   , wł d., Ż. K. III stan rycers R. v. Zręcki (był dziedzicem Zręcina) 27/1 1883, T. 27-771.
Kłobukowskiego Wojciecha   potom. W. K. p. h. Oksza
Kłodnicki Leon, Paweł i Sylwester Julian   2 ,im. z stp. sz1 1823, P G
Kłosowskiego Adama   potomkom W. K. p. h. Ślepowron.
Kobylański   h. Lubicz Leon z, stp. szl. T. 27-496.
Kobylański   h Grzymała, kanonik gsk. z. stp. szl. T. 27-196
Kobylański Marceli   przywr. szl 12/12 1849.
Kochanowski Antoni   . burm. Czerniowiec st. noe. R. v. Stawczany 10/4 1873, n. im. Ten sam mianow. baronem 30/11 1898, D. im.
Kochanowski Wojciech   R. D. I. st szl. von Korwinau 12/4: 1897,
Koerber E.   v Korberau, wicepr. apel. wyniesony do stanu ryc. 5/9 1881, n. im.
Kogutowicz Karol   , gener -major, I. st. szl. 4/11 1910. n. im.
Koller Hieronim   Dr. Szef Sek., R. R. wyniesiony do stanu rycers. 9/12 1916, Herb różni się tem od Zaremby, te nie ma kamieni w murze. n. im.
Komorowscy   bracia i krewni Stanisław Franciszek Wine. 3 im , Stefan Karol 2 ims Czesław August 2 jms Wiktor Emil 2 im., Leon Wiłh. 2 im., Piotr Antoni 2 ims Jarosław Jan Narcyz 3 im., Szymon Stan, Cyryl 3 im., Zygmunt Leopold Piotr 3 im., Witold Stan. Adam 3 im., Antoni August Samuel 3 im, Józef Wiktor Onufr. 3 im, Adam Stanis. Hieronim 3 im. i Hieronim Onufry Seweryn 3 im Zatwierdzenie tytułu hrabiowskiego 23/1 1894.
Komorowski   h. Ciołek Erazm mian. hrabią 1817, P. G.
Komorowski   h, Korczak Fran. Ant. 2 im, Józef, Antoni i t d mian. hrabiami 1793, P. G.
Komorowski   h. Korczak Ignacy, Cyprjan i Aniela mianowani hrabiami 1893, P. G.
Komorowski Ignacy   przywr. szl. 12/12 1849.
Komorzyński-Oszczyński   , stanu rycerskiego, Rudolf, Emil, Maxymilian, Dr Otto, Lotar, Dr Egon, Dyplomem z 26/6 1915 zadecydowano, że właściwe nazwisko rodziny brzmi Oszczyński a dodatek Komorzyński to błąd metrykalny kościelny, n. im.
Konarski Jaxa   h. Gryf Ludwik i Adam mianowani hrabiami 1783, P. G.
Konczewicz Ginnejd Piotr Józef Winc.   3 im. utr. szl. 1833
Koniecki Marceli   utr. szl 1848.
Konopacki Ludwik   , podporucz. i brat tegoż Eugeniusz, tełtwebel, z. stp. szł z dodat “z Polkowa” 18/11 1863, n. im
Konopka   h. Nowina Piotr mianow baronem 1791, P. G
Konopka   h. Nowina Jan mianow. baronem 1780, 1791, P G
Kopeckiego Stanisł.   potomkom W. K. p. przydomek “Smółka”.
Kopystyński Jan i Michał   z stp. szl. P. G.
Korabiewskiego Hipolita   potom W. K. p dodatek “z Radlicza”.
Korczyński Edward Jan   2 im Dr. proł U. J. z. stp. szl. dla mego, dla jego ojca Antoniego i dla jego stryjów Alexandra i Stanisława 25/3 (dyplom 20/j) 1880, n. im.
Kordaszewskiego Stan.   potom. W. K. p. h. Niedołęga (9).
Korecki Leon   przywr. szl 12/12 1849.
Korwin Emanuel   , major, Ż K. III. wyniesiony do stanu rycers. 14/7 1867, n. im.
Korycki   h. Prus III. Karol i Mateusz z. stp. szl. Tom. 25-83.
Korytko Emil   utr. szl 1835
Korytowski Leop. Franciszek   2 im. szambelan i wł d, mianowany hrabią 24/5 (26/6) 1893, n. im.
Korytowskich Fel. i Rafała   potom. W. K p. h. Mora.
Kosak Ludw.   , płk., Ż K. III. stopień ryc 30/5 1885, n. im.
Kossakowska z Potockich Katarz.   mian. hrabiną 1784, P. G.
Kosseckiego Michała i Alex.   potomkom W. K. p. h. Rawicz i dodatek z Kossocie
Kossowicza Józefa   potom. W. K. p. ieniawia
Kossowski Władysław   (ksiądz) i Julian, bracia i ich bratanek Władysław z. stp. szl. 20/6 1869, (dyplom 15/6 1882), n. im.
Kostka Maxym.   , major, I st. szl. 19/8 1915, n im.
Kostrakiewicz-Zborowski Włodzimierz   zezwol. na przeniesienie szlachectwa i herbu wuja i zarazem adoptującego ojca Ignacego Zborowskiego 15/7 1889, n. im.
Kowacza Kajetana   potomkom W’. K. p. h. Wąż
Kowalewskiego Jacka   i t. d. potomkom W. K. p. h. Nowina i Odrowąż.
Kowalskich Szymona, Jacka i Jana   potom. wr. K. p. h. Abdank.
Kownacki   ze Suchych Kownat h. Suchekownaty Józef Teodor 2 im. z. stp. szl. T. 22-358.
Kozaryn-Okulicz   h. Dryja Franciszek Salczy Kamillo Albert 3 im. zapisany T. 25-121.
Kozicki   Julian, Mikołaj, Ksenofont, Marjan, Edward Sylwery 2 im., Antoni Joachim 2 im. i Ludwik bracia tudzież stryj ich Napoleon Henryk 2 im. Z. stp. szl. i h. Łabędź 9/7 (dyplom 15/8) 1883, Zapisani T. 26-561.
Kozicki Ignacy   z. stp. szl. 1819, P. G.
Koziebrodzki Bolesta   h. Jastrzębiec Marcin mianow. hrabią 1781,. P. G.
Kozubski   h. Abdank Bolesław Walery 2 im., Kaź. Aug. 2 im., Ludwik Leop. 2 im., Zygmunt Marjan 2 im. Z. stp. szl. Zapisani T. 28 pag. 464, 465 i 699.
Krajewski   h. Jasieńczyk Michał i Dominik zapisani dodatkowo T. 14-187.
Krajewski   h. Łabędź Izydor Seweryn 2 im. z. stp. szl. T. 27-200.
Krajewski Franc.   z. stp. szl. 1810, P. G.
Krasicki   h. Rogala Antoni, Gabriel i Stanisław mianowani hrabiami 1787, P. G.
Krasiński   h. Korwin Piotr Leopold i Augustyn zatwier. tytułu hrabiowskiego 1856, P. G.
Krasiński Alojzy   przywr. szl. 12/12 1840.
Krasiński Hubert Antoni   2 im. zatwier. tytułu hrabiowskiego tudzież h. Ślepowron i przydomku Korwin 18/9 1882, (dyp. 27/6 1883)s T. 26–527.
Krasnopolskich potomkom   W. K. p. h. Topór.
Krasnopolski-Gottesmann Karol Józ.   2 im. indygenat 1780.
Kraśnicki Dumicz   h. Sas Jan i Andrzej zapis. dodat T. 26–267.
Kratter Leopold   R. D. żs K. III. stan rycer. 29/7 1860. T. 26-2U.
Kraus baron Karol   , indegenat 1833, P. G.
Krechowiecki Bukatko Jan   utr. szl. 1837.
Krechowiecki Józef   syn Michała i Teresy z Hoszowskich utr. szl. 1859.
Kretowiczom   z Wagin Augustowi i Kajetanowi Piotrowi Marcinowi Tomaszowi 4 im. Wydział Stanów Gal. wydał 1830, legitymę szlachecką którą potem a mian. w r. 1841 i 1845 unieważniono.
Krieg   baron Franciszek, Indygenat 1820. P. G.
Kriegshaber Abraham   I. stp. szl. 1794. P. G.
Kriegshaber Antoni Adam   2 im. stan rycer. 1818, P. G.
Krobickich   potomkom W. K. p. h. Nowina dodatek z Rosprzy.
Kroger   h. Kościesza Onufry z. stp. szl. T. 6–112.
Krogulskim Janowi i Janowi braciom   h. Grabie przyd. Sieczka Wydział Stanów Galic. wydał r. 1809, legitymację szlachectwa.
Krolikiewicz Marcin   nob. 179l.
Kronwald Kronauge Franciszek   stan ryc. 1818, P. G.
Kronwald v. Kronauge Piotr Paweł   2 im. I. st. szl. 1796, P. G.
Kropiwnicki Czołożyc Jan   utr. szl. 1862.
Krosnowski   h. Junosza Ignacy mian. hrabią 1791, P. G.
Krosnowski   h. Junosza Marceli Winc. Amt. 3 im. hrabią 1840, P. G.
Królikowski Jacek   utr. szl. 1807.
Kruczkowsk   i nie herbu jeno przydomku Korwin (herb własn,) Sylwester wnuk Tomasza a właść. Tomasza Jacka 2 im. zapisany T. 27 pag. 711
Kruczkowski Sylwester   , syn poprzedniego, T 28-643.
Krukowicz August   utr szl 1860.
Krukowicz Józef Ignacy   2 im. utr. szl. 1857.
Krukowicz Teodor   utr. szl. 1822.
Krukowicz Włodz. Adolf   2 im utr. szl. 1856.
Krukowiecki   z Ziemblic h. Pomian Piotr mianowany baronem 1779, P. G. Ten sam mianowany hrabią, 1782, P. G.
Kruszelnicki Lepiszewicz Jan i Teodor   utr. Szl. 1840.
Kruszelnicki Procewicz Stanis.   z stp. szl 1824, P G.
Kruszelnicki Stawnikowicz   h. Sas Jan, Piotr, Kazimierz i Benedykt z. stp. szl. 1832, P. G.
Kryłoszański Turek Paweł   utr. szl 1834.
Krynicki Maxymil.   ppor z. stp. szl. 24/4 1865, n. im.
Kryńskich Jakóba, Adama   i t d. potom W K p. h. Rawicz
Krzeczunowicz   z Olejowa Grzegorz I. st. szl 1785, P. G.
Krzyształowicz de Turbia   Antoni I. st. szl. 1805, P. G.
Krzywkowskiego Jana i Ignacego   potom. W K. p. h. Półkozic.
Krzyżanowski   h. Świnka Wład. Kar Anr. 3 im., Karol Stan Jan 3 im, Jan Nep. Stanisław 2 im. z. stp. Szl. T. 27-360
Krzyżanowski Bazyli i Jan   z stp. szlo 1820, P G.
Księżarski Jacek   , O. L. Dyrektor Krak. Admin. , wyniesiony do szl. st. ryc. 12/7 1855, n. im.
Kubecki Szala Antoni   W. K. poprawił na Kubicki
Kucharskiego Józefa   potom. W. K. p. h. Prawdzic.
Kuciejewski Konst.   , kap., I st szl 14/7 1855, n. im.
Kuczkowski   h. Jastrzębiec z Kuczkowa mian. hrabią 1807, P. G
Kulczycki Daszynicz Jan   utr. szl. 1794.
Kulczycki Franciszek   utr, szl. 1852
Kulczycki Gut Teodor   utr. szl. 1855.
Kulczycki Szumiło Daniel   utr. szl. 1859.
Kulczycki Śmietanka-Ruczka Konst.   utr. szlo 1841.
Kulczycki Teodor Ignacy   2 im. z. stp. Szl. 11/2 1863.
Kuropatnicki   z Kuropatnik h. Nieczuja Ewaryst Andrzej 2 im mianowany hrabią 1779, P G.
Kurowskiego Kazim.   potom. W. K. p. h. Strzemię z Gór Lencz.
Kurwacki Grzegorz   ma być Karwacki Grzegorz T. 14–340.
Kwiatkowski Józef   , major, I. st szl. 22/6 1912, n im
Lachnitt Ignacy   stanu rycerskiego.
Lachowski   h. Pilawa Eug. Ambroty 2 im z. stp. szl. 1881, T. 26-462.
Lanckoroński   z Brzezia h. Płomieńczyk Maciej zatw. dawnego tytułu hrabiowskiego 1783, P. G.
Laskiewicz Franciszek   II. st. szl. 1783, P. G.
Laskiewicz Wincenty i Ignacy   II. st. szl. 1783, P G
Laskowski Ludw. Aug.   2 im. syn Franc. Zakwest. szlach. 1864.
Latorowski Józef   z. stp. szl. 1835, P. G.
Laveaux De August Felix   2 im. z stp. szl. T. 26-107.
Leali Stefan, Hieronim, Marek i Ferdynand Cezar   2 im. zatwier. Tyt. markizowskiego 17/4 1829, 19/3 1830, 22/1 1845, n. im.
Ledochowski Antoni   mianow. hrabią 1800, P. G.
Leitsch   z Leitenfeldu Alex I. st.. szl. 1787, P. G.
Lenczowski   z Górnych Lencz Michałowicz-Bator h Strzemię Anatol Gwalbert Pius 3 im., list gończy.
Lenkiewicz Ignacy   utr. szl. 1854.
Leszczyńska   h. Sas Ludmiła Honorata 2 im zamężna Dornbach, zapisana T. 27–ł79.
Leszczyńska   h. Sas Marja Władysława 2 im. zamężna Daszawska zapis. T. 27-901
Leszczyński Leopold i Erazm   przywr. szl. 12/12 1849
Leszczyński Skarbek   z Góry h. Abdank Józef Benedykt 2 im. mianow hrabią 1782, P. G.
Leśniewskiego Stan   potom. W. K p. h. Grzymała.
Lewandowski Antoni   , płk. 55 pp., I st szl 12/6 1916, n. im.
Lewicki   h. Rogala Samuel i Jan mian. hrabiami 1783, P. G.
Lewicki Józef Jan   2 im. z. stp. szlo 1801, P. G.
Lewicki ks. Benedykt   itd. Z. stp. szl. 1848, P. G.
Lewickiego Tomasza   potom W. K. p. h. Prawdzic.
Lewiecki Michał   II. st szl. 1786, P. G.
Lewiński z Lewina Wojciech Wacł.   2 im I. st szl l784, P. G.
Lichnowsky Edward   , książę pruski i hrabia austr. mianowany przez Franciszka I. księciem austr. i zapisany w poczet szl. galic. Cesarz; Ferdynand zatwierdził 1847, ten tytuł z tem, że każdy pierworodny potomek ma tytuł księcia, a reszte potomstwa wolno przydawać nazwisku ich nazwę hrabiów z Wardenbergu l panów z Woschlitzu.
Lidl Karol i Jan   kawalerowie ord. Ż. K. III. kI. wyniesieni do stanu szlach. stopnia rycerskiego ces dypl. z 13/4 1881, n im.
Linde Mieczysław   , ppłk., I. st. szl. Edler von Brykula 20/2 1017, n im.
Linhardt Hugon   Dr. R. D. wynies. 16/5 1012, do I. st. szl. Dyplomem z 11/6 1913, przyznano dodatek Edler von Lenartowski
Lipowski   z Lipowic Konst. Wawrz. Hipolit 3 im. wl. d. Szczucin, przyznanie st szl i h. Ciołek 9/4 1856, (dypl. 30/12 1857), T. 26-121
Lipski Marceli Emil   2 im. i Tadeusz bracia, tndziej bratanek Kaź Narcyz 2 im. z. stp .szl. T. 28–78.
Lipskiego Antoniego Onufrego   itd. potomkom W. K przyznał h. Grabie.
Liskowacki Jerzy   1801, Józef 1828, utr. szl.
Lisowski   h Lis, Franciszek Mikołaj Mateusz im. Z stp. szl 1823.
Listowskiego Stanisława Karola   2 im. potom. W. K p. h. Strzegomia.
Lnińskiego Pawła Hilarego   2 im. potom. W. K. p. h. Ostoja.
Loebl Herman   Wpr. Nam. O. L. wyniesiony do stanu szlach. Stopnia rycer. 7/6 1887, n. im.
Loewenstein Natan   Dr. wl. d. I. st. szl. 19/9 1910. Dyplomem ces. z 1/8 1912, przyznano dodatek v. Opoka, n. im.
Longchamps-Berier Zygmunt   . porucznik, Ż. K. III. wyniesiony do godności szlacheckiej stopnia rycerskiego 30/9 1874. (Rodzina kupiecka, mieszczańska lwowska. Karol Estreicher utrzymuje. że jej pierwotne nazwisko brzmiało prawdopodobnie Berger. Obacz Przewodnik Naukowy i Literacki, Rocznik IX, ex. 1881. strona 101). W b. Galicji do metryk szlach. niezapisany.
Louis Józef   r. sądowy I. st. szl. Edler von Wawel 19/H 1877, Dyplom 7/1 1878, n. im
Lubieniecki   z Lubieńca h. Rola Augustyn i Jaokanty mianow hrabiami 1783, P. G.
Lubieniecki   z Lubienca h. Rola Antoni mianowany hrabią 1783, P. G.
Lubieniecki   z Lubieńca h. Rola Kajetan mianowany hrabią 1782, P G.
Lubomirski   h. Śreniawa Franciszek zatw. dawnego tytułu książęcego1786, P. G.
Lubomirskiego Stan.   potom. W K. p. h. Pomian.
Lubomirskim   książętom przyznano tytuł “Durchlaucht” T. 28 pag. 307.
Lustowa   z Krosnowskich Marjanna. kanoniczka, zapisana w r. 1823. R. 20-365.
Lyro Rudolf Fran.   2 im. stop. rycer. 1784, P. G.
Ładomirski   h. Łada Walenty Kar. Brutus 3 m. z. stp szl 25/8 1892. T. 27-227.
Ławrowski Marceli   . generał-major. nob. 12/10 1917. “Edler von Plócken”, n. im.
Łączyński Józef   mianowany hrabią 1783, P. G.
Łępkowskich Jana, Anton. i Jakóba   potomstwu W. K. Przyznał h. Dąbrowa.
Łgocki Józef. Fran., Ant.   z. stp. szl. 1851, P. G.
Łobaczewski Wnuczek   h Jastrzębiec Ignacy Leonard 2 im. i Dr. Erazm Ant. 2 im. z. st. szl. T. 27-551.
Łodziński   h. Radwan Karol syn Stanisława Józefa 2 im, Józef i Cyryl Jan Bapt. Klemens 3 im. wnuk Stanisława wpisani dodatkowo na podst. legit wyd. przez Sąd Ziem. w Przemyślu 1782, T. 26-168.
Łodzińskich   h. Radwan Teodora Tomasza 2 ims Jakóba Ign 2 im. potom. W. K. p. dodatek z Jacynowa.
Łomnicki Gawłowicz Jan   utr. szl. 1856.
Łomnicki Jakób   i żona Magdalena utr. szl. 1861.
Łomnickich Michała, Franc., Pawła, Bartosza, i Antoniego   potom. W. K. p. h. Suchekomnaty.
Łopuszański   z Komarnik Michał utr. szl. 1857.
Łoś   z Grodkowa Karol Fran. 2 im. i jego bratanica Weronika Katarzyna Marjanna 3 im. późniejsza Henrykowa Hr. Łączyńska, mianow. hrabiami 27/6 1861, T. 26-71.
Łoś   z Grookowa h. Dąbrowa Felix Anr. 2 im. i Maurycy mianowani hrabiami l 783, P. G.
Łoś   z Grodkowa h. Dąbrowa Michał Maurycy 2 im., Józef, Felix i Franciszek mian. hrabiami 1789, P. G.
Łoś   z Grodkowa h. Dąbrowa Antoni hrabią 1782, P. G.
Łoziński   h. Lubicz Władysław i Bronisław Julian Rafał 3 im. wnukowie Joachima zapisani T. 26-47/48.
Łoziński Schwerttreu Michał   I. st. szl. 1854, P. G
Łubkowskiego Piotra   potom W. K. p. h. Grabie.
Łukaszewicz Leonard   fałsz. Władysław przywr. szl. 12/12 1849.
Łuszczowskiego Tomasza i Macieja   potomkom W. K. p. h. Nałęcz.
Łuzecki Eustachy   ks. z. stp. szl. 1819, P. G.
Maciejewskich Jana, Antoniego, Franciszka i Adama   potomkom W. K. p. h. Ciołek.
Madejewski Leonard   przywr. szl. 12/12 1849.
Malagamba-Czacka Marja   zamężna Edwardowa Micewska przeniesienie na nią szlachectwa przysługującego ojcu ją adoptującemu Aleksandrowi Czackiemu h. Świnka. Dyplom ces. z 9/3 1874, T. 26-396.
Malina   z Gorzkowa h. Poray Tadeusz Felix Albin 3 im. wnuk Felixa, T. 27-430.
Malinkowski   h. Sas Ludwik August Jan Michal 4 im. r. skarbu z. stp. szl. 18/4 1861, n. im.
Malińskiego Fran.   potom. W. K. p. h. Piatyróg vel Pietyroch.
Malitowski   h. Sas Mikołaj syn Karola na podstawie legitymy wydanej 1783. przez Sąd Ziems. Halicki wpisany dodatkowo T. 15-234.
Małachowski   z Małachowa Stanisław i Jacek mianowani hrabiami 1800. P. G.
Małachowskiego Józefa   syna Łukasza potomkom W. K. p. p. Jaxa h. Gryf z dodat. z Kozłowego Małachowa.
Małuji Teodora   potom. W. K. p. h. Odrowąż.
Manasterski Jędrzejkowicz Michał   , wnuk .Jana, utr. szl. 1871.
Maniewki Helena   (2. V. Malczewska) i dzieei Marjan, Jan i Helena Apolonia 2 im. Z. stp. szlo i h. Odrowąż 2/8 1864, T 25-187.
Manowarda de Jana Anast. Eus.   2 im. I. st. szl 1788, P. G.
Marasse Mieczysław, Felix, Fortunat, Adam, Ludwik, Jan   , bracia uznanie szlachectwa 28/1 1869, n. im.
Marischler de Roterhejm Fran.   I. st. szl. 1791, P. G.
Markowska Leontyna   , wdowa po majorze, wraz z dziećmi Franciszkiem i Heleną I. st. szl. 30/5 1916, n. im.
Mars   h. Noga z. stp. szl. Antoni Józet 2 im. R. 27-338, tegoż synowie Antoni Izydor 2 im., Jan Nep. Stanisław Witalis 3 im., Stanisław Oktawian Jakób 3 im, Zygmunt Felix Ignacy 3 im., Kazimierz Leon Konrad 3 im. i Tadeusz Grzegorz August 3 im. Zapisani T. 27 str. 393-398.
Maruniak Mateusz   , ppłk, I st. szl. z dodatkiem von Piskorski 12/1 1883, n. im.
Marynowski Stanisław   przywr. szl. 12/12 1849.
Marynowskich Józefa, Walen. i Bened.   potomkom W K. p. h. Niezgoda.
Matkowski Budzewicz Bazyli   utr szl. 1853.
Matkowski Hahułowicz Grzegorz   utr. szl. 1863.
Mauthner Mateusz   , em starosta, nob. 4/11 1886, z przydat. E. v. Zgorczyński, n im
Mączyńskiego Mikołaja   potom. W. K. p. h. Świnka.
Mączyńskiego Tomasza   potom. W. K. p. h. Świnka z dodatkiem z Mączenic.
Mecherzynski Fran. Kar.   2 im., Kajetan Erazm 2 im., bracia z. stp. szl. 20/5 1869, T 25-328.
Melbachowski Franciszek   zapisany R. 1-40.
Meysa Jan   nob. 30/4 1875, Edl. von Rosochacki. n. im.
Miączyński Ignacy   h. Suchekownaty hrabią 1803, P G.
Michalski Franciszek Jan   2 im i .Jan Kapist. 2 im. z. stp szl. 1869, i h. Łodzia. T. 25-308.
Michałowski   z Michałowa Roman mianowany hrabią 4/11 {2/12, 1885, n. im.
Michałowski   z Michałowa Stanisław mianowany hrabią 26/6 (20/7) 1868, n. im
Mieczychowskich   potomkom W. K. p. h Pomian.
Mielecki   h Gryf Marcin zapisany T. 27-561.
Mier   hr. Kurol Bartł. Józef Jan Albert Antoni 6 im. zapisanv T. 24-463, wnuk hrabiego Jana, ostatni po mieczu, umarł we Lwowie 29i4 1885. Byłem obecny przy łamaniu tarczy rodowej.
Mier   Józef i Jan mianow. hrabiami 17/3 1777, P G.
Mieroszowski   z Mieroszowa Stanisław i Sobiesław mianowani hrabiami 23/8 1869, n. im
Mieses Majer Rachmiel   , prezes Zbru izr. we Lwowie wynies. Do I. st. szl 13/7 1881, n im.
Mikulicz Walerian Bartł.   2 im. z. stp. szl. T. 27-564
Mikulicz-Radecki   zapisany T. 28–19.
Miłaszewski   z Wielkiego Miłaszowa h Leszczyc Alex. Adam 2 im, Maciej Ignacy 2 im., Rafał Leopold 2 im., Jan Kapistran i Erazm Piotr 2 im. z. stp. szl. 1817, T. 26-233
Miłkowski Edw. Felician   2 im. z. stp. szl. 1856, P. G
Minasiewicz Józef Kajetan   , stan rycerski, 21/4 1829, P G.
Minasowicz Piotr Leopold   2 im przywr. szl. 12/12 1849.
Mniszech Wandalin   z Kończyc Wielkich i Ossownicy h. Mniszech Józef Michał i Stanisław mianow. hrabiami 1783. P. G.
Mniszek   z Bużenina h. Poraj Adam Józef 2 im. mian. hrabią 1783. P. G.
Mniszek   z Bużenina h. Poraj Tytus Stefan 2 im. wnuk Alexaud. Tomasza Tytusa 3 im. T. 27-440.
Mochnacki Józef   . prez. Sądu, L O. stopień rycerski 20/1 1866, n. im.
Mogilnicki Jan   z. stp. szl 1818. P. G.
Moraczewski Józef   z. stp. szl. 1830 P. G.
Morawski Hieronim   . starosta, I. st. szl. 12/4 1894. n. im.
Morelowski   h. Prus Łukasz Stanisław 2 im., Wydział Stanów Gal. wydał mu 1791, legit. szlach
Morska Anna Zofia   2 im. z. stp. szl. 21/1 1866. n. im
Morski Felix. Aleksander i Magdalena   , rodzeństwo, z. stp. szl 7/5 1862, n im.
Morstin Henryk   hr., r Nam, Tadeusz hr, wl. d. Strzelowo. Ludwik hr. literat. zezwolenie na używanie h. Leliwa i tytułu hrabiowskiego w następującem brzmieniu “hrabia Morstin na Raciborsku”. Patent ces. Fran. Juzefa I. z 29/7 1915.
Mosch Karol   wynies. do stanu rycer. 1855. P. G. Ten sam jako Wprez. Namies. i Ż. K. II. mianowany baronem 22/12 1868, n. im.
Moszczeński   na Zbuszynie i Moszczennie h. Nałęcz Konstanty mianow. hrabią 1788. P. G.
Moszoro Jerzy   przywr. szl 12/12 1849.
Moszyński   h. Lodzia Paulin Norbert 2 im z. stp. szlo T. 27-359.
Moysa Stefan   . stopień rycerski 14/3 1899. n. im Ten sam mian. baronem 19/11 1910, T 28-548-550.
Mravinesies Antoni Michał   r. Nam. Ż K. III. wyniesiony do szlach. stop. rycer. 29/7 1871. n. im.
Mściwujewski   h. Pniejnia z Puzystok i Mściwujewa przyznanie staropol. szlach. na fundamencie dokum. z r. 1782, Bonifacy ekonom w Stajach i synowie tegoż Justyn. Sebastjan. Józef, Stanisław Izydor 2 im. i Mieczysław Jan 2 im. T. 26-12-16.
Muller Karol   mian. 1818, E. von Nakarsfeld.
Mussil Fran. Ign.   2 im. Ed. von Mussilau 12/2 1836, n. im.
Muszczyński Antoni   , major, I. sl. szl. 22/3 1886. n im
Muszyński Karol   , płk., mian. E. von Arenhort 29/4 1890, n. im.
Mycielski Fran.   zatw prus tyt hrabiows. 16/4 1869.
Mysłowski Alfred Dominik   2 im. i jego synowie Mieczysław Alfred Antoni Leon 4 im. i Alfred Antoni Teofil 3 im. wpisani do metryk galic szlacheckich 20/2 1879
Nahlik Jan   . r. apel, wynies do I. st. szl 20/4 1859. n. im.
Nahlik Karol   , major, I. sI. szl. ,,von Naskała” 20/3 1897, n. im.
Nalepa Antoni   Ż. K. III. stan rycer. 8/11 1872, n. im.
Napadiewicz de Więckowski Mikołaj   I st. szl. 18/-1 1835, P. G.
Nartowski Fran. Ksaw. Bronisław Marjan   3 im. i Antoni Karol Feliks 3 im z. stp. szl. T. 27-622
Nechay de Felseis Jan   stop. rycerski 11/2 1858, T. 2-1–495.
Nechay de Felseis Jan, Adolf i Leopold   I. st. szl. 10/9 1852, P. G.
Niedzielskiego Ant Ign.   2 Im. potom. W. K. p. h. Larysz
Niementowski   h. Pobóg Wojciech z synami Michałem, Walentym (Błażejem) i Mikołajem na podstawie dokum. z r. 1793, zapis. T. 25-101.
Niementowski Hipolit   syn Walentego (Błażeja) zapisany T. 25-106.
Niemyski   z Nniemyja Maciej baronem 1783, P. G.
Nikorowicz Dominik   stop rycer. 1782, P. G.
Nikorowicz Grzegorz   , stop. rycerski 1781, P G.
Niwicki   h. Korczak Władysław Piotr Tomasz 3 im. praw nuk Cypriana, T. 27-9-16.
Niwińskiego Józefa   potom. W K. p. h Kuszaba.
Nlkorowicz Józef   I st szl. 1788, P. G.
Nowakowski Franc. Xaw Tomasz Erazm   3 im. i jego synowie August Stanisław 2 im. i Stanisaw Feliks 2 im. z stp. sd 6/1 1869, n. im.
Nowicki Józef   , major 2-1 p. p., I. ~r. szl. Ed. von Pokucie 7/11 1903, n. im.
Nowickiego Karola   potom. W. K. p. przydomek Siła i h. Poraj.
Nowosielski   z przydom. Czeczel poprawić na Nowosielecki.
Ocetkiewicz Stanis   , płk, I. st. szl. v. Julienhort 23/3 1895, n. im.
Ochocki   z Wierzbowca Antoni I. st. szl 1807, P. G.
Oczosalski   h. Kuszaba Edward Xawery Nikodem 3 im. wnuk Xawerego, T. 26-528.
Ogrodowicz Edmund   , płk., Ż. K. III. wymesiony do stop. Rycerskiego 2/6 1884, R. v. “Monte-Belvedere”, n. im.
Olszewski Emeryk Gracjan   2 im. z. stp szl. 1829, P. G.
Onyszkiewicz   h. Jacyna Ferd. Henryk 2 im., Rudolf Maxym 2 im. i Fortunat Ludwik 2 im. z stp. szl. 27/3 1853, P. G.
Orłowski Kalixt   przywr. szl. 12/12 18-19.
Orłowskim   z Orla potom Felixa W. K. p. h. Chomonta i przydom. Cygemberg.
Ortyńskiego   potomkom W. K. P h. Łabędź.
Orzechowska Anna   hrabina Jaworska.
Orzechowski Michał, Bened. i Jan   z. stp. szl. 1822, P. G.
Osiecimski-Hutten-Czapski Robert Kazimierz   2 im. wł. d. Pleszów mianowany hrabią 19/11 1907, n. im.
Osiecki Fryderyk, Antoni Piotr   2 ims Aleksander Antoni 2 im. i Stanisław. bracia, z. stp. szl. 6/12 1858, R. 25-1.
Osieckiego Jacka   potomkom W. K. p. h. Dołęga.
Ossoliński   z Tęczyna h. Topór Michał mianowany hrabią 1785. P. G.
Ostaszewski Michał   I. st. szl. 1785. P. G.
Ostroróg   h. Nałecz Adam. Marcin, Alexander i Izydor mianow. hrabiami 1783, P. G.
Otocki   na Wiel. Otoku h. Dołęga Stan. baronem 1784. P. G.
Otocki   na Wiel. Otoku h. Dołęga Stan. hr. 1797, P. G.
Ozurewicz Tomasz   R. D. O. L. stan rycer. 12/7 1882, n. im
Pałkowski Antoni   . płk I. st. szl 24/4 1892. n. im
Pankowski   z Panków Paweł Stan. 2 im. I. st. szl. 1787, P. G.
Parfanowicz Teodor   z. stp. szl. 1835, P. G.
Parys   h. Prawdzic Adam mian. hrabią 1808, P. G
Pasławski Bazyli i Szymon   z. stp. szl. 1820, P.G.
Paulewicz Michał   , major. I. st. szl 17/7 1883. R. 26-618.
Pawłowski   h. Ślepowron Antoni Idzi 2 im. mianowany hrabią 1810, P. G.
Pawłowski   h. Korab, starosta, z. stp. szl l9/6 1907, T 28-325.
Pepłowski   h. Gozdawa Ludwik Dominik 2 im., Włodz. Jakób Medard 3 im., Tadeusz Stan. 2 im. i Kazimierz .Józef Ludwik 3 im. z. stp. szl T. 27 i 28 słr. 350, 351. 352 i 748.
Perekładowski Jan Pustelnik Syxtus Wincenty Onufry   4 im. z. stp szl. 1821, P. G.
Pierzchała   h. Pierzchała Kasper Wincenty 2 im zapisany, 1864. T. 25-162.
Pieszczyńskich   potomkom W. K. p h. Rola.
Pietrzykowski Fryder.   r. min. st ryc. 26/4 1916, n. im.
Pilat Franciszek Józef   2 im., Antoni Józef 2 im., Ludwik. Karol 2 im, Fryderyk Józef 2 ims Klemens Józef 2 im wyniesieni do I. st szl. 25/4 1862, n. im.
Pilat Tadeusz   Dr. zast. Marsz. Kraj. wyniesiony do stanu ryserskiego 30/11 1908, n. im.
Piniński   z Pinina Jerzy mianow. hrabą 1780,
Piniński   z Pinina Stanis. mian. hrabią 1780. P. G.
Piniński   h. Jastrzębiec hr. Leonard Franciszek Xawery 2 im. Wnuk Jerzego, T. 26-175.
Piniński   hr. h. .Jastrzębiec Leon Jan 2 im. syn Leonarda, b. namiest Galicji, T. 26-177.
Piotrowski   h. Junosza Gustaw Józef 2 im Dr. i jego córka Adela Wilhelmina Felicja 3 im. z. stp. szl 14/6 1879, T. 26-314.
Piotrowski Feliks Hieronim i Antoni Julian   z st szl. i przydomku Trojan 10/11 1871, T. 26-21.
Płażek Edwin   Dr. I. sI. szl 16/4 (26/6) 1900, n. im
Poddany Jan   ppłk., I. st. szl. von Jamiano 5/2 1918, n. im.
Podhorodecki Leop.   , kap., I st szl. v. Stafłenheim 20/10 1862, n. im.
Podlewski   z Kurozwęk h. Poraj z. stp. szl. n. im.
Podlewskim   h. Bogorja, skreślono w. rodzina bowiem pochodzi z Podłęża a więc Podłęski wzgl. Podleski.
Podoski Ferdynad   przywr. szl. 12/12 1849.
Pogiles Karol   , r. apel, Ż. K. III. stan rycer. 9/6 1865, n im.
Pogłodowski Zenon   I. st. szl. z dodatkiem “v. Przytyk”, herb podobny do Janiny 10/11 (U/12) 1880, n. im.
Polański Teodozy   Dr. adw. wl. d. podniesiony do godności szl. st. rycer. R. V. Polany 7/8 1861, T. 25-24.
Polański Teodozy Mikołaj   2 im., syn poprzed., zapis. T. 25-253.
Poletyło Wojciech   mianowany hrabią 1800, P. G.
Poll de Pollenburg   h. własnego Wincenty Ferr. Hugo 2 im. wnuk Fran. Xaw. a syn poety Wincentego wraz z synami Reginaldem Winc. 2 im, Henr. Fran. Xaw. Wincentym Ferr. Piotrem Celestynem 2 im., Leonem Winc. Ferr. Gwidonem 3 im., Adamem Tytusem Winc F’er. 5 im. i Augustem Hugonem Baltaz. 3 im. zapisani T. 27 pag. 917-924.
Poll de Pollenburg Fran. Xaw.   wynies. do I. st. szl. 1815, P. G.
Pomiankowski Kazimierz   , major, Ż. K. III. wyniesiony do godno szl. st. rycerskiego v Wiara 11/5 1891, n. im.
Poniatowski Karol i Józef   zatwier tyt. książęcego 19/11 1850, n. im.
Poniński   h. Łodzia Karol 1818, ALeksander 1821, Leander 1825, zatwier. pols. tyt książęcego, P. G
Poniński Adolf   , wł d. zatw. prus tyt hrab. 8/3 1862, n. im.
Ponińskim   książętom przyznano tyt “Durchlaucht”, T. 28-307.
Popiel Chościak   h. Sulima Winc z. stp. szlo T. 27-412.
Popiel Chościak   h. Sulima Wadaw Tomasz Paweł .Józef Aug. 5 im. i Ludwik .Józef Jan Fel. Ign. 5 im. z. stp. szl. T. 28-574 i 586.
Possinger Ludwik   , r. N’am., s ryc. R. V. Choborski 14/12 1860, n. im. Ten sam, kierowo Nam., Ż. K. II. mianow. baronem 7/9 1870, n. im.
Postruski Gustaw Józef Dominik, Józef Dominik Antoni i Klemens Piotr   z. stp. szl. 10/12 1868, T. 25-313-315 i 359.
Potocka   h. Pilawa hrabianka Zofia Marja Róża Katarzyna 4 im. późniejsza Madejowa X. Radziwiłłowa i Róża Marja Deodata Huberta Pia Katarzyna Zofia z im., późniejsza Zdzisławowa hr. Tarnowska, praprawnuczki Jana a córki Artura z Krzeszowic zapis. T. 27 pag. 17H-182.
Potocki   hr. h. Pilawa Andrzej Kazimierz 2 im. (zamordowany 1908) prawn. Jana T. 27-177, 178. Synowie poprzedniego Artur Antoni Bonawentura Hubert Marja 5 im. i Andrzej Marja Franciszek Xawery Hubert 4 im. zapisani T. 28-155.
Potocki Ignacy   przywr. szl 12/12 1849.
Powolny Józef   , płk., I. st szl. 11/7 1893, n. im.
Poźniak Krzywkowicz Jan   I. st szl. 1791, P. G.
Prachtl Leopold   , R D. Ż. K. III. wynies. do godn szlach. stop ryc von Morawiański 10/1 1870, n im
Praun Paweł Ferdynand   2 im, Ż. K. III., kom straży ogn. we Lwowie stopień rycerski 26/7 1872, n im.
Pressen Wawrzyniec   l.st. szl 1801, P. G
Prochaska Emil   , major 78 p. p. M. T. Promocja i wynieś, do st. barona 1 7/8 1917, n. im.
Pruszyński-Ursyn Józef Ludwik , Władysław   3 im z stp. szl. 31/7 1865, n. im.
Przyborski Artur   , generał-porucz, stopień ryc 24/11 1917, n. im
Przybysławski   h. Nałęcz Kazimierz Marja Andrzej Kajetan 4 im wnuk Józefa a właść Gabrjela Józefa, T. 26-349.
Przychocki Jan Nepom.   II. st. szl. 1782, P. G.
Przychocki Kazimierz i Ignacy   mian. baronami 1794, P G
Psarski   z Psar h. Jastrzębiec Bonawentura wpisany na podst dokum. wydano 1803, przez Komisję Galicji Zachodniej, T. 26-929
Ptak Ida   , wdowa po płk., i jej synowie Jerzy i Emil I st szl 26/9 1918, n. im
Pukalski Józef Alojzy   2 nn. biskup Ż. K. II baronem 20/11 1865 n im
Puzdrowskiego Waler Józefa   2 im. potom. W. K p h .Jastrzębiec.
Radeckich Stanisł. i Wawrz.   potom W. K p. h. Godziemba
Radnicki Zygm.   kapit., I. st. szl. “von Lechita”, n im.
Radwan   h. Radwan Stanisław, dz. dóbr, i jego dwaj synowie Jan Ignacy 2 im. i Winc. Henryk 2 im., z. stp. szl 30/10 1873, T. 26-99.
Radziwiłł Ludwik i Sergjusz   zatw. tyt książęcego 9/8 1882, n. im
Radziwiłłom   książętom przyzn tytuł “Durchlaucht”, R. 28–.107.
Rafałowski Zygm. Iuwenal   2 im. i synowie tegoż Tytus Ambroży 2 im i Bolesław Sew. 2 im z. stp. szl 8/8 1870, T. 25-374.
Ramult   h. Ramult Bałdwin a) Konstanty Joachim 2 im. z. stp szl 1881, T. 26–441. b) Ludwik Izajasz 2 im. T. 27-40. c) Stanisław Antoni Marcin 3 im. T. 28–245. d) Leon Jan Marcin 3 im. zatw. 29/9 1907, T. 28-337 e) .Jan Kanty Mikołaj 2 im. zatw. 29/9 1907, T. 28-374-376.
Rapaport Arnold   Dr adw, I st szl “von Porada” 13/7 1890, n im.
Rej Werszowiec   z Nagłowic h. Oksza Kajetan mianowany hrabia 1808, P. G.
Reja Michała   potomkom W. K. p. h. Topór.
RodakowskI Leon.   r. Nam. cesar. zezwol. na im. T. 26-117.
Rodakowski Paweł   , adw. II. st szl. 1828, P. G.
Rogaliński   z Dzwonowa na Obornikach i Radziewie h Łodzia Kasper mianowany hrabią 1787. P G,
Rojek   h. Rawicz Ludwik Karol 2 im. z. stp. szl 1856, P. G
Romanowicz Bazyli   , z. stp. szl 1821, P G
Romański Franciszek   , przywr. szl 12/12 1849.
Romaszkan Mikołaj   mianow. baronem 18/3 1857, n im.
Romaszkan Piotr   mianowany baronem 3/1 1858, n. im.
Romaszkan Piotr   mianow baronem 1865. R. 25-179.
Romer   z Chyszowa h. Jelita Cyprjan mian hrabią 1832, P. G.
Rosenstock Maurycy   Dr. wł d. I st. szl. “von Rozsttocki” 25/11 1903, Dyplom 28/4 1904, n. im. Ten sam zezwoleme cesarskie na złożenie famil. nazwiska Rosenstock i zatrzym. nazwy Rozstocki 23/5 1913, n. im.
Rossowskiego Jana   potom W. K. p. dodatek “z Roszosza”.
Roszkowski   h. Ogończyk Gustaw .Jan Nep. 2 im z stp. sz1. 16/6 1894, T. 27-334.
Roza-Szarski Marcin   Dr R. D., adopt. przez Henryka barona Roza, T. R. i szefa sekcji otrzymał 2/10 1918, zezwolenie na przeniesienie na siebie tyt, barona, R. 28-845.
Rozbierski Antoni   II. st szl 1813, P. G
Rozwadowski   z Wielkiego Rozwadowa h. Trzy Trąby Ignacy mianowany hrabią 1791, P G
Rozwadowski-Jordan Tadeusz Samuel Szymon   3 im. zapisany T. 26 571, generał-porucznik w. aust. a potem generał broni W. P. ozdobiony orderem Marji Teresy nr. 184. Promocja 17/8 1918. Order nadawano za istotne bohaterstwo.
Rożycki Rudolf   Dr. praw. r. Tryb. Adm. i Władysław urzęd. w Modlingu ces. zezwol. na posługiwanie się używanem dotąd szlachectwem w charakterze szlach. austryjac. T. 28–317.
Rudnicki Franciszek   przywr szl. 12/12 1849.
Russocki   z Brzezia h. Zadora Mikołaj mian hrabią, P. G.
Rybiński Stanisław   poprawić na Rybicki.
Rychlicki (Sas) Franciszek Eligiusz   2 im. Z. stp szl. 19/9 1860, T. 25-371.
Rychlicki Leonard Teodor   2 im, syn poprzed. Zapis T. 28-372.
Rychliński Tadeusz   , ppłk., I st. szl. 13/10 1916, n. im.
Rydyger Ludwik   , R. D. Prof. Un Lw. wynies. do stopnia ryc. “R. v. Ruediger” 18/11 1903, (dyp. 3/10 1904), n. im.
Rylski Ścibor Edward   przywr. szl. 12/12 1849.
Rylski Ścibor Kornel Marjan Maciej   3 im., porucznik, z st. szl.
Rzewuski Leon   wł d. w Gal. mianow. hrabią 20/4 1858, n. im.
Rzuchowski Dunin   h. Łabędź ze Skrzynna Bronisław Rudolf 2 im. praprawnuk Felixa, T. 28-332.
Rzyszczewski Józef   mianowany hrabią 1845, (dyplom 27/1 1857), P. G
Sacher Jan Nep. Szczepan   2 im II. st. szl. 1827, P. G.
Sacher-Masoch von Kronenthal Leopold   ces. zezwol. na połączenie nazwis. teścia Dr. Masocha 23/11 1838, n. im.
Sadowski Józef Wojc.   2 im. i Wojciech z. stp. szl. 30/8 1824, P. G.
Sahanek Adolf   Dr. I. st. szl. uE. v. Bogodar” 28/10 1910, n. im.
Salomon v. Friedberg Emanuel   , major, zatwier. szlach. austr. 13/12 1862, n. im. Ten sam jako gener-porucz. we Lwowie baronem 17/2 1884, n. im.
Sanguszko h. Pogoń Hieronim i Władysław   zatwierdzenie tytułu książęcego 1785, P. G.
Sanguszkom   książętom przyz. tytuł „Durchlaucht”. T. 28-307.
Sapieha Leon   zatw. Tyt. książęcego 1840, P. G.
Sawczyński Jan   , major, mianow. Edl. von Eichenhort 16/4 1908, n im.
Sawicki Apolloniusz   h. Ślepowron Z. stp. szl. T. 27-509.
Sawracki Teodor   , rotm , I. st. szl. 13/7 1864, n. im.
Schabenbeck Józef   , szef Prok. Sk. stop. ryc. 22/8 1870, n Im.
Schmid Leopold Fryd.   2 im. nob. I. stop. 1808, P. G.
Schulz Strasznicki Leopold Ludw.   2 im. nob. I. st. 1810, P G.
Seeling de Saulenfels Antoni   nob. I. st. 1807, P. G.
Seferowicz   h. Lubicz Jan Alojzy 2 im. z stp. szl. T. 27-813.
Seidler Andrzej   , star. w Rzeszowie n oh. R. v. Wiślański 2/10 1879, n. im.
Seredkiewicz Wincenty   nob. I. st. 1806, P. G.
Serwatowskich   potom. W. K. p. h. Jastrzębiec.
Siatecki Tyburcy   , rotm. II. st. szl 15/1 1860, n. im.
Siemieńscy   hr. Wilheim i tegoż żona Zofia z hrab. Lewickich ces zezw. na połączenie obu nazwisk 11/12 1869, n. im.
Siemieński   ze Stawczyna i Biecza h. Dąbrowa Wilhelm mianowany hrabią 1779, P. G.
Siemiginowski   h. Sas Jakób Z. stp. szl. 1848, P. G.
Siemiginowski   h. Sas .Jakób wnuk Jana Z. stp. szl. T. 26-804.
Siemiradzki Konstanty   przywr. szl. 12/12 1849.
Sierakowski   z Bogusławic Wacław Hier. 2 im., Roman, Józeł, Wacław, Sebastian, Kajetan, Konstanty, Jan, Paweł, Maxymilian, Leon, Teodor i Stanisław mianowani hrabiami 1775, P. &.
Sigert de Sigersztejn Tomasz   nob. I. st. 1791, P. G.
Signio Franc., Andr., Jan i Hilary   nob. I. st. 1792, P. G.
Singer Wyssogurski Franciszek   nob. I st. 1788, P. G
Singer Wyssogurski Jan i Ignacy   nob. I. st. 1794, P. G.
Skałkowski   h. Nałęcz Antoni Wład. 2 Im., Karol Józeł 2 im., Stanisław Tad. Anr. Celestyn 4 Im. z. stp. szl. 21/11 1869, T. 25-340.
Skarbek   z Góry h. Abdank Ludwik mian. hrabią 1778, P. G.
Skarbek   z Góry h. Abdank Jan mianow. hrabią 1778, P. G.
Skarszewski Władysław   , porucz, Z. stp. szl I zezwolenie na używanie h. Nałęcz i nazwiska Zuk-Skarszewski 5/11 1853.
Skibiński Karol   z. stp. szl. 27/3 1827, P. G.
Skorodyński Mikołaj   , kanonik gr.-k Kap Lwowskiej, wyniesiony do godności szlach. przez ces. Franciszka II. T. 21-120.
Skowroński Alex.   przywr. Szl. 12/12 1849.
Skórski Franc.   nob. I. st. 1791, P. G.
Skrochowski Jan   nob. I. st. l788, P. G.
Skrzyński   ze Skrzynna h. Zaremba Alex. Józef 2 im. syn hr. Adama, zapis. T. 27-826, (był mins. spraw zewn.).
Skrzyński   ze Skrzynna Adam mianowany hrabią 14/l (2/3) 1895, T. 27-738.
Skulski Mieczysław   , kapitan 73 p p. odznacz. krz. rycers. Marji Teresy Nr. 187. Promocja 10/6 1921.
Skwarczyński Ignacy   wyniesiony do godności szlacheckiej stanu rycerskiego 1870, P. G. Tegoż potomkowie zapisani, T. 26 pag. 27, 28, 29 i 849.
Sleczkowski Franciszek   , major, nob. 1/5 1867, I. st. Edler von Poboj, T. 26-52.
Sleczkowski, Willibald, Gwalbert   przywr. szl 12/12 1849 (?).
Slęk Franciszek   , Dyr. K. Oszcz. Kraków, I. st. szl. 23/9 1903, (25/3 1904), n. im.
Slojowskim   wszystkim przyznano h. Trąby.
Sławikowski Stan.   , major 29 pp, nob. I. stop. “von Słowik” 12/2 1915, n. im.
Słoninka Julian   , płk., nob. I. st. “von Hołodów” 2/4 1894, n. im.
Słotwiński Leliwa Konstanty   przywr szl. 12/12 1849.
Smal-Stocki Stefan   Dr. prof. Uno nob. I. st. 1/6 1911, n. im.
Smarzewskich   Tadeusza, Jana i Ant potomkom W. K. p. h. Zagłoba.
Smolka Stanisław   Dr. proC. U. J. R. D, stopień rycer. 14/7 1913, n. ,im.
Smolnicki Wachnowicz Julian   utr. szl. 1871.
Smoluchowski Wilhelm   , sekr. Kanc. Gabin., Z. K. III. wyniesiony do godności szlach. stop. rycers. “von Smolan” 19/12 1883, n. im.
Sobolewskiego Konst.   potomkom W. K. dodał “z Piętek”.
Sochaniewicz Józef   , major, nob. I. st. E. v. Swiplaski 7/1 1884, n. im.
Sokolnickich   Ignacego i Franc. potom. W. K. p. h. własny p. Cyrus.
Solski Fran. Ksaw. Marja Teresa   1778, nadała tyt ryc. P. G.
Soroczyński Roman   kapit., zatw. stopnia rycerskiego 29/10 1868.
Sozańskim Worona Wolko   skreślić h. Korwin i wpisać Korczak.
Spatschek   z Staarfeldu Maciej Fryd. nob. I. st. 1787, P. G.
Spawenti di st. Giorgio .Jan Franc. Ant.   Agapit 4 im. zatw. obcokrajowego szlach 1776, P. G.
Sroczyński Bogumił   przywr szl. 12/12 1849
Sroczyński Bron. Fran. Grzeg.   3 im., Włodzimierz i Tadeusz Adam 2 im. z. stp. szl. R. 27-815.
Stadnicki   ze Stadnik na Rożnowie h. Śreniawa Józef mianowany hrabią 1783, P. G.
Stadnicki   ze Stadnik na Rożnowie h. Śreniawa Piotr mianowany hrabią 1788, P. G.
Stadnicki   ze Stadnik h. Śreniawa Antoni i Felix mianowani hrabiami 1783, P. G.
Stadnicki   ze Stadnik na Rożnowie h. Śreniawa .Jan mianowany hrabią 1784, P. G.
Stadnicki   ze Żmigroda h. Śreniawa Józef hrabią 1783, P. G.
Stadnicki Alex. Mik.   2 im., podpor. 56 p. p. zezwolenie na wpisanie do gal. metryk szlach. i przyznanie h. Drużyna 14/8 1865.
Stadnicki Fortunat   przywr. szl. 12/12 1849.
Stańskiego Józefa   potomkom W. K. p. h. Dębno.
Starowiejski Biberstejn Stanisław   wpisany dodatkowo na podst. legir. wydano przez Sąd Gr. Lw. 1782, T. 20-338.
Starzeński   h. Lis Maciej i Piotr mian. hrabiami 1780, P. G.
Staszkiewicz Karol   , płk., nob. I. st. 22/5 1918, n. im.
Statkiewicz Alex.   przywr. szl. 12/12 1849.
Statkiewicza Łukasza   potomkom W. K. p. h. Rawicz.
Stawarski   ze Stawów Ignacy, dyr. gim., wyniesiony do godności szlo I. st. 30/1 1888, T. 27-95.
Stefanowicz Kajetan Dr.   mianowany baronem 11/8 1917,. n. im.
Stelzhammer Paweł   nob. I. stop. 1787, P. G.
Stetkiewicz   h. Kościesza z. 22/6 1906 stp szl., Ida i jej córki: Róża Jolanda 2 im., Elwira Ferdynanda 2 im., Elfryda Rozalia 2 im. T. 28-352.
Stetkiewicz Artur Karol   2 im., Arnim Rudolf 2 im. i Armand Michał BazyLi 3 im. z. stp. szl. T. 27-782.
Stix   ze Sanbergen Józef Romuald 2 im. nob. I. st. 1791, P. G.
Stojanowicz Andrzej   nob. I. stop. 1789, P. G.
Stokowski Klemens   , wnuk Szymona, utr. szJ. 1865.
Stokowski Marceli i Apolinary   przywr. szl. 12/12 1849.
Strański Karol   Dr. I. st. szl. “von Heilkron” nob. 17/9 1862, n. im.
Straszewskich Józefa i Stanis.   potom. W. K. p. h. Radwan.
Stratyński Alex. i Józef   z. stp. szl. 26/11 1850, n. .im.
Strawiński   h. Sulima Gustaw Mateusz Anioł Adam 4 im. z. stp. szl. T. 27-357.
Strojnowski Ignacy Dawid   wyniesiony do stanu rycer. 1852, P. G.
Strojnowski Roman Hieronim   , wnuk Ignacego Dawida, T. 28–157.
Strońskiego Kazimierza   potomkom W. K. p. h. Doliwa, ze Stronia.
Strzelecki   h. Oksza Michał z. stp. szl. 29/6 1862, T. 25-84.
Strzelecki   h. Oksza Ign. Jakób 2 im. z. stp. szl 1876, T. 25-154.
Strzyżowskiego Teodora   potom. W. K. p. h. Gozdawa ze Strzyżowa.
Suchodolski Wojciech   mianowany hrabią 1800, P. G.
Sułkowscy   książęta otrzymali 1905, tyto “Durchlaucht”, T. 28–307.
Summer-Brason Adolf i Edmund   zezwolenie na przeniesienie na nich szlachectwa i herbu przysług. ich ojcu adoptującemu Doktorowi Janowi Summerowi 5/3 1889, n. im.
Supiński   h. Leszczyc Józef i Adam synowie Adama zapis. T. 27-165.
Swaryczewskiego Józefa   potomkom W. K. p. h. Korczak.
Szamoty Michała, Szymona i Wawrz.   potom. W. K. p. h. Prawdzic.
Szaniawski Stanisław   mianowany hrabią 1800, P. G.
Szarski-Roza   obacz Roza-Szarski.
Szawłowski Stanis. Marcin Ant.   3 im. dziedzic Barysza, otrzym. ces. zezw. 29/12 1908, na pisanie się „ze Szaweł”, R. 28–419.
Szawłowskich Anton. Marc. i Romualda   potom. W. K. p. h. Sulima.
Szczepański   ze Szczepanki h. Dołęga Ludwik Konstanty Maurycy 3 im. zapisany T. 27-377.
Szelengowski Tomasz   przywr. szl. 12/12 1849.
Szembek Izydor   przywr. szl. 12/12 1849.
Szeparowicz Michał   , płk., nob. I. st. „von Badenberg” 5/4 1917, n. im.
Szepłycki   z Szeptyc Jan syn Franciszka zapisany na podstawie legitymy wyd. 1782, przez Sąd Z. Lw. T. 17-196.
Szeptycki   z Szeptyc Jan Kanty Remigiusz 2 im. mianowany hrabią 6/5 (16/9) 1871, T. 26-33. Tegoż synowie Roman Marja Alexander 3 im., Alex. Marja Dominik 3 im., Stanisław Józef Teofil 3 im., Kazimierz Marja 2 im. i Leon Józef Marja 3 im. zapisani, T. 26911-915.
Szlachtowski Felix   Dr. prof. Uno wyniesiony do stanu rycerskiego 30/4 (26/11) 1893, n. im.
Szlachtowski Stanisław   Dr., r. skarbu, 2. K. III. otrzymał szlach. stop. rycers. 6/10 1876, n. im.
Szołajski   h. Starża (Topór) Tymoteusz Paweł 2 im. i Adam Jan 2 im. z. stp. szl. 1882, T 26-543 i 554.
Szpielmann Jan Alojzy   2 im. nob. I. sI. 1786, P. G.
Szumański Eustachy i Leon   przywr. szl. 12/12 1849.
Szymonowicz Ignacy   Dr. Z. K. II. baronem 20/12 1865, n. im.
Szymonowicz Jakób   , wf. d., i Dr. Ignacy sędzia, ces. zezwol. na przeniesienie na nich tyt. barona udzielonego stryjowi Dr. Ignacemu 11/4: 1870, n. im.
Szyszkowakskiego Bened.   potom. W. K. p. h. Ostoja.
Ślaski   ze Ślazów h. Krzywda Ignacy, syn Andrzeja, r. Mag. Lwow wraz z synami Edwardem Felixem 2 im. i Leonem Ign. 2 im. na mocy decyzji Wydz. Stanów Gal. z 1858, wpisany T. 24-462
Świeżawskim   wszystkim W. K. p. h. Kuszaba.
Świstelnicki   ze Świstelnik Michał I. st. szl. 1793, .P. u.
Tarnawiecki Jan   , por. 30 p. p. z. stp. szl. 30/1 1871, n. im.
Tarnawiecki Marceli   nob. st . szl. 31/10 1854, P. G. Temu samemu cesarz przyznał 14/3 1865 stopień rycerski.
Tarnawieckiego Alexego   potomkom W. K. p. h. Topór.
Tarnawski Kornel   Dr., Prez. Sądu, O. L. stopień ryc. 2/5 1878, T. 26-265.
Tarnawski Rudolf   , ppłk., nob. I. st. „von Sleme” 22/5 1917, n. im.
Tarnowski   hr. Stanisław utr. szl. 1864.
Tarnowski Amor   h. Leliwa Jan mian. hrabią 1785, P. G.
Tchórznickiego Walent.   potomkom W. K. p. h. Jelita i p. Mniszek.
Terlecki Konstanty   utr. szl 1804.
Terlecki Kremen Gabryel   utr. szl 1806.
Terlecki Prokopowicz   utr. szl. 1) Kornel Felix 2 im. 1847, 2) Piotr 1856. 3) Jan (Daniczuk) 1806, 4) Jan i Teodor 1806, 5) Jan 1830, 6) Mikołaj 1851, 7) Jan 1851.
Terleckich Andrzeja, Jana i Wojciecha   potomkom W. K. p. h. Przestrzał z Unichowa.
Terleckiego Kazimierza   potom. W. K. p. h. Przestrzał z Unichowa.
Tettmayer Przerwa Stanisław, Wojciech i Alexander   wyniesienie do godno szlach. I. stopnia 1794, P. G.
Till Ernest   Dr. R. D. prof. Un. Lw. wlyniesiony do godnści szl. I. st. 22/10 1917, temu samemu dyplomem z 6/2 1918, dodano “z Kostryna” (Kostryn jest przysiółkiem do Uherzec Mineralnych koło Liska, własność nob.).
Tilly   na Tilowie Jan Józef .zatw. szlach. pols. 1786, P. G.
Tołłoczko   h. Pobóg Edward, Minis. sp. wew. we Wiedniu reskłryptem z r. 1886. uznało prawo używ. pojed. szlach.
Treter   z Lubomierza Roman Konstanty 2 im. zezw. ces. na połączenie włas. nazwiska z nazwiskiem Doliniański 12/9 1896, (dyplom 11/1 1897), n. im.
Treterów   potomstwu W. K. p. h. Śreniawa.
Truszkowski Drogosław Gabryel Miecz.   2 im., Alexy Teotil Franciszek Ksawery 3 im. i Tadeusz Celestyn 2 im. synowie poprzedniego wpisani, R. 26-372.
Truszkowski Marceli Leonard   2 im. z. stp. szl. 1880, T. 26–371.
Turkuł   Rodzina niepolskiego pochodzenia, nie stara bo nobilitowana na Sejmie 1676, niegdyś bardzo zamożna i wpływowa. W r. 1782, wydano w h. Galicji legitymę szlachecką 14 mężczyznom tego nazwiska a w 103 lał później umiera we Lwowie ostatni potomek tamtych tego imienia a mianowicie Felix urodz. 5/1 1833 zm. 28/3 1885, pochowany we Lwowie na Łyczakowie pole 73. .Jedyną pozostałą no nich pamiątką to pałac z 6 morgowym parkiem przy ul. Piekarskiej, dziś własność pani Janiny Batyckiej, matki królowej piękności. Starsze pokolenie pamięta czasy, kiedy w tym pałacu mieszkała Felicja z Turkułów Comelowa, córka Tadeusza pana na Tarnopolu itd. i Heleny z hrabiów Poletyłów a rodzona siostry Heleny, żony Karola hr. Miera, ostatniego po mieczu. Obie te siostry, pierwsza we Lwowie druga w Rzymie, roztaczały naokoło siebie ku podziwowi swoich i obcych niebywały przepych. Sic transit gloria mundi!
Turnau   de Dobczyce Józef, płk., r. K. III. otrzymał 11/1 1881, stopień rycerski, n. im.
Turnau Jakób   , właś. Dobczyc, nob. I. stopnia 12/12 1857, z przydatkiem “z Dobczyc”, T. 28–271.
Tyneńska Aniela   z. stp. szl. 15/5 1865, n. im.
Uchański   h. Kuszaba Józef Benedykt Wincenty 3 im, porucz, Wydz. Stanów Gal wydał 1805, legitymę szlachectwa.
Ujejski z Rupniewa h. Śreniawa Kornel Józef Piotr   3 ims poeta. wnuk Piotra zapisany. T. 27-533.
Uranowicz   h. Chorągwie Tadeusz Dr. med. zatw. j. w. T. 27-503.
Uranowicz Zygmunt   Dr. til. z. stp. szl. i h. Chorągwie Kmitów 11/9 1892. T. 27-232.
Urbański   z Urbanic Fran. Xaw. z. stp. szl. 2/3 1859, n. im.
Urbański August   . ppłk I. st. szl. “von Ostrymiecz” 18/4 1908.
Urbański Feliks i Jan   Z. stp. ul. 28/9 1858. n. im.
Uruski   h. Sas Seweryn Maciej Leon Kazim. 4 im. hrabią 13/12 1844, P. G.
Uznańscy   potom. Tomasza należą do szlach. stop. ryc. T. 26–688-693.
Uznański Tomasz   z; stp. szl. 1827, P. G.
Warteresiewicz   h. Słoń Seweryn, Stefan. Helena i Teresa z. stp. szl. 18/12 1896. (dyplom 8/3 1897).
Wasilkowskiego Ign.   potomkom W. K. p. h. Korczak.
Wassilko Jordaki   mian. baronem z dodat. Serecki 14/7 1855, n. im.
Wassilk-Serecki baron Jerzy, Stefan, Alexander i Wiktor   , bracia urodzeni z Polki Ohanowicz z domu, mianowani hrabiami 29/8 1918. n. im.
Wattmann Józef   R. D. mianowany baronem von Wattmann-Maelcampo-Beaulieu 5/9 1853. n. im.
Wąsowicz   ze Smogorzewa Dunin h. Łabędź Henryk Z. stp. szl. T 27-549.
Weber   z Rittersdorf Jan II. st. szl. 1805, P. G.
Weber   z Ehrenzweig Wincenty I. st. szl. 1811. P. G.
Weissmann Edward   wyniesiony 6/5 1881. do godności szlach. stop. rycers. “v. Zawidowski”. R. 26-447.
Werenko   h. Wierzynkowa Antoni i Mikołaj mianow. baronami 1785, P. G.
Wereszczyński   h. Korczak Antoni praprawn. Antoniego. zapisany, T. 28-871.
Wesołowskich Szczepana Marcina   potom. W K. p. h. Jelita.
Wężyk-Rudzki   z Wielkiej Rudy h. Wąż Józef Marjan 2 im. Z. stp. szl. T. 28-458.
Wiczkowski   h. Drogosław. .Józef Dr. meds Z. stp. szl. 24/3 1906. zapi., T. 28-284.
Widitz de Wifichhaszi Michal   I. st. szl. 1789. P. G.
Widmann Józef i Antoni   I. st. szl. 1792. P. G.
Wielhorski   h. Kierdeja Michał mian hrabią 1787. P. G.
Wielowiejski   z Wielkiej Wsi Wład. mian. baronem 1825. P. G.
Wiercińskiego   potomkom W. K. p. h. Rawicz.
Wieroński Stanisław   , kapitan, ord. Marji Teresy Nr. 189. Promocja 27/6 1922, Obecnie generał W. P. Przemyśl.
Wierzbickiego Marcina i Wojciecha   potom. W. K. p. h. Radwan.
Wierzbickiego Michała   potom. W. K. p. h. Nieczuja.
Więckowski Ferd.   Ż. K. III. wynies. do stanu rycers. 30/11 1884. n. im.
Więkniewicz Zub Alojzy Xawery   II. st. szl. 1820, P. G.
Wilkoszewski Sarjusz   z Wilkoszewic h. Jelita Zygmunt z. stp. Szlo 1905, T. 28-241.
Wiszniewskich Zwarzyło   Marcelego, Wawrzyńca, Pawła i Józefa potom. W. K. p. h. Ramult.
Wiśniewski   z Wiśniewa Tadeusz Stanis. Konstanty 3 im. Mianowany hrabią 29/12 1876, n. im.
Witkowicki   h. Dołęga Jacek Roch Fel. 3 im. i Rafał Tadeusz 2 im. zapisani na podst. legitymy wyd. 1782, przez Hal. S. Z. T. 25-98.
Witoszyński Józef   generał-major, wyniesiony do godności szl. I. st. z przydat. “von Dobrawola” 5/4 1917, n. im.
Wodzicki   z Granowa h. Leliwa Eliasz hrabią 1799. P. G.
Wodzicki   z Granowa Franciszek mian. hrabią 1800, P. G.
Wojna Franciszek   mianowany hrabią 1800, P. G.
Wojnarowicz   z Żurawek Szymon I st. szlo 1791. P. G.
Wojnarowski Józef   przywr. szl. 12{12 1849
Wokurka Pfichtenheld Wincenty   I. st. szl. 1792, P. G.
Wolański   h. Przyjaciel Wład. Krzysztof Feliks Wojc. 4 im. mianowany hrabią 11/11 1886. T. 28-79.
Wolański   h. Przyjaciel Mikołaj Wład. 2 im. mianowany hrabią 12/2 1888. n. im.
Wolański   h. Przyjaciel Erazm i .Mikołaj Wład. 2 im. czyli Stanisław z. stp szl 1872. T 26-61
Wolf   z Wolfsthal Fran. Ant. 2 im. II. st szl. 1783, P. G
Wolfram Karol   , kap. wyniesiony do godno szlo st. I. „Edler von Wolmar” 14/1 1862, n. im.
Wołkowicki   h. Lubicz Hipolit Stanisław 2 im. Minis. S. wew. We Wiedniu przyznało prawo używania pojedynczego szlach. i h. Lubicz.
Woyciechowska   h. Nałęcz Ewa Anna Antonina Salomea 4 im. zamęż. Konopkowa, T. 28-1
Woyciechowski Marjan   , major, zezw. na używ. szlach. stop. ryc. 22/6 1913, n. im.
Woynarowicz Jan   , r. Nam, st. ryc. 27{2 1878, n. im.
Wszelaczyński-Cybulski Franc.   utr. szl. 1864.
Wszelaczyński-Cybulski Szczepan i Leon   z. stp. szl. 1852, P. G.
Wysoczański Józef   przywr. szlo 12/12 1849.
Wysoczański Karol   przywr. szl. 12/12 1849.
Wysoczańskich Petrusiewiczów   Teodora Michała Ant. i Jana potom. W. K. p. h. Wukry.
Wysoczański Pietrusiewicz   h. Wukry Grzegorz. Leon i Bazyli zapisani. T 26-182, 183, 184.
Wyszyński Andrzej   mianow baronem 1782, P. G.
Younga a Lenie   h. własnego z dewizą “Salus a Christo” Konstanty, Adam i Władysław Jerzy 2 im. z. stp. S71. 15/3 1871. T. 26-125 i 134.
Zabielski   na Zabielu h. Trzaska Piotr mian. hrabią 1808, P. G.
Zabłocki Andrzej   . wl. d z. stp. szl. 18/9 1848. n im.
Zachariasiewicz Franciszek   . biskup w Tarnowie. h. biskupi zatw. 28/1 1837.
Zachariewicz Julian Oktawian   . architekt. Ż. K. III. wyniesiony do stanu rycersk. “v. Lwigród” 27/4: 1880. n. im.
Zaćwilichowski Zebald   syn Stanisława wpisany na podst. legitymy wydanej 1782, przez Sąd G. Oświęcim. T. 12-11.
Zagórski   h. Ostoja Miecz z. stp. sd 10/5 1870. T. 25-356.
Zajączkowski Damian   z. stp. szl. 1820. P. G.
Zakaszewskim   W. K. p. h. Rawicz.
Zakrzewski Józef   Dr. w Aleppo wyniesiony do szl. I. St „von Zakrzewo” 9/10 1907. n. im.
Zakrzewski Pomian Wincenty   Dr. z. stp. szl. T. 27-701.
Zaleski Wacław   , min. skars mianow hrabią 28/10 1913, n. im.
Załuski Thabasz   z Załuska h. Junosza Ignacy i Teofil mianowani hrabiami 1776, P. G.
Załużnego Jana   potomkom W. K. p. h Pogonia.
Zamojski   na Zamościu h. Jelita Jan Jakób 2 im. i Andrzej mianowani hrabiami 1780. P. G.
Zamojski   h. Jelita Stanisław mianow. hrabią 1820. P. G.
Zamorski Franciszek   I. st. szl. E. V. Ebersfeld 14/7 1837. n. im.
Zaremba Wawrzyniec   , kap., Ż. K. III. wyniesiony do godno szlach. stopnia rycer. 28/9 1860. n. im.
Zarębski Józef   nob. st. ryc. 1805. P. G.
Zarzycki   h. Nowina Miron Z. stp. szl, 1888. T. 26-883.
Zarzycki Jan   I. st szl. 1792. P. G.
Zarzycki Szymon i Teodor   z. stp. szl. 1824, P. G
Zawadzki   h. Rogala p. Biberstein Marcin Barr. Roman 3 im Kaź Witoki Stanis. 3 im., Celestyn. Magdalena Róża 2 im. z. stp. szl. 6/4 1858, T. 24-481.
Zborowska-Kostrakiewiczowa Zofia Augusta   2 im urodzona Michałowska z Górnego Michałowa h. Jasieńczyk T. 28-530.
Zborowski   ze Zborowa Maxymilian mian. hrabią 1792, P. G.
Zborowski Ignacy   , r. apels Ż. K. III. wynies. do stanu rycerskiego 21/3 1882, T. 27-32.
Zbrożka Andrzeja   potomstwu W. K. p. h. Jasieńczyk.
Zbrożka Józefa   potom. W. K. p. h. Poraj.
Zdański Ludwik   , r. apel., i Franciszek R. D. wyniesieni do godności. stop. rycers. 7/1 1891, T. 27-193 i 198.
Zeidler   z Rosenfeldu Henryk I. st. szl. 1780, P. G.
Zgaździński Stanisław Józef   2 im. syn Konstantego .Józefa 2 im. były wł majątków Ulicko Seredkiewicz, Smykowce, Podwysokie i Horożany, b. ausk. sądowy, emer. r. kol. ostatni po mieczu umarł we Lwowie 21/1 1935, pochow. na Łyczakowie, Był wpisany do metryk szlach. T. 27 pag. 643.
Zgórski   h. Kotwicz Alfred Stan. Wilh. 3 im., Julian Alex. 2 im., Kazimierz i Józef Aleks. 2 im. z. stp. szlo T. 27-484.
Zgórski   h. Kotwicz de Gyarmata Alexander, z. stp. szl T. 28–6.
Zieliński   z Zielonek Edward Kalixt Winc. 3 jm., Cyryl Izajasz Karol 3 im. z. stp. szlo 1826, P. G.
Zielonka   z Zielonek Jan i Tomasz nie Jastrzębiec jeno Junosza.
Ziemiałkowska baronowa Helena   z Dylewskich T. 28-544 i 546.
Ziemiałkowski Florjan   Z. K. I. mian. baronem 20/10 1880, n. im.
Ziemięcki   z Ziemięcina Hieronim Antoni Jan 3 im. generał-porucz., Z. K. II. mianow. baronem 15/10 1874, n. im.
Ziętkiewicz Alfred   , płk., I. stp. szl. 23/4 1894, n. im.
Znamirowski Józef Stan.   2 im., Konstanty Maciej 2 im., Piotr Ferd. 2 im. J Józef Jan 2 im. z. stp. szl. 20/8 1871, (dyplom 5/7 1883), T. 27-282.
Zoll Fryderyk   Dr. prof. U. J. wyniesiony do stanu rycers. 29/9 1906, n. im.
Zunger   z Hohensiegen Karol I. st. szl. 1805, P. G.
Zwierkowski   h. Bełty Jerzy Jarosław Anzeim 3 im. kapitan aus. Korwety, ozdobiony orderem Marji Teresy Nr. 180. Promocją 27/6 1922. W mar. polskiej był Kontradmirałem. Odznaczony Krzyżem Komandors. orderu Polonia Restituta. Pochodził z rodziny ziemiańskiej w Kieleckiem. Umarł 11/6 1932, w Casablanca.
Zwisłocki Eugeniusz Zygmunt   Dr. R. D. Prez. Sądu w Złoczowie, Wyniesiony do godności szlacheckiej stopnia pierwszego 20/4 1916. Dyplomem z 19/2 1917, dodano “von Wisłucha”, n. im.
Żakiej   h. Poraj Bolesław z. stp. szl. 1/4 1887. T. 26-796.
Żeleńska Anna Marja Barbara   3 im. urodzona Słonecka h. Korab, córka Nikazego Zenona 2 im. zap. T. 28-368.
Żeleński   z Żelanki h. Ciołek Franc. mian. hrabią 1801, P. G.
Żukowski Karol   przywr. szl. 12/12 1849.
Żurowski Jakób   przywr. szl. 12/12 1849.

Albiński Jerzy   ppłk. st szl.E v Alvinz, 25/9 1857, n im
Amirowicz Kłodacz Grzegorz   , II st szl. 1807, P. G
Ankwicz Dr. Jan   , R D. I. st. szl ,,von Klechoven” 10/1 1913, n im
Ankwicz Skarbek   z Posławic h Habdank Stanisław, Wawrzyniec, Andrzej, Michał, Jan i Maciej minnowani hrabiami 1778, P. G
Antoniewicz Bołoz Dominik i Jakób   , I st. szl. 1789, P G.
Arciszewskiego   potomkom W. K. przyznał h. Rola.
Artwińskim h Dębno   Stanisławowi, Czesławowi, Józefowi 3 im, Władysławowi, Romanowi 2 im, Tadeuszowi Wincentemu Janowi 3 im i Janowi Zygmuntowi 2 im. z. stp. szl. T 27-485.
Augustynowicz Benedykt Joachim   2 im II. st. szl 1780, P G
Augustynowicz Florjan i Łukasz   , II. st. szl. 1795, P. G.
Baczewski Leopold   , przem I st szl von Chomczyce 13/5 1909, n. im.
Badeni h Bończa Kazimierz Stanis Franc.   3 im, Władysław i Aleksander mianowani hrabiami 28/2 1846, P. G
Badeni h. Bończa Stanisław   z Balic mianowany hrabią 8/2 1887, T 26-873.
Bako de Hette   wł. d. Dubowce II st szl 2/12 1847, n. im
Balowski Antoni Albert   2 im. stanu rycerskiego zezwolenie na przeniesienie szlach. na dodatkowo legit. córkę Karolinę Grudzińską 20/2 1863, n. im
Bańkowski Wilheim   generał-porucznik, I st. szl E. v. “Frugoni” 22/5 1918, n im.
Baranowski Teodor   prez. krak. Izby handl I. st szl. von Zgoda 5/11 1887, n. im.
Bartynowski Piotr Dr.   R D. O. L II. st. szl 6/9 1865, n im
Barwik Arnold   , płk, I. st. szl. v. Dub 6/2 1917, n. im
Barwiński Marcin Dr teol   II. st. Szl. 19/6 1834, P G
Baumann Józef   , płk, I. st. szl von Koryto 8/5 1916, n. im
Baworowski Mateusz, Alojzy i Wiktor   mianowani hrabiami 1779, P. G.
Bazylewicz Ludwik   , rotm. land. I. st. szl. von Hattnersburg 10/2 1889 n. im.
Bąkowski Iaxa Jan Winc.   2 im. mian. hrabią 20/12 1782, P. G.
Bekierskiego Winc.   potomkom W. K. p. h. .Jastrzębiec.
Bernatowicz Grzegorz   I. st. szl. 1789, n. im.
Bernhard Józef Fran.   2 im., r. gubern, O. L. II. st. szl. 1815 n. im.
Bętkowskiego Anton., Józ. i Stan.   potomkom W. K p. h. Prawdzic.
Bętkowskiego Michała Ign.   2 im. potomkom W. K. p. h Ostoja.
Białoskórskiego Adama potom.   W. K. p. h. Abdank.
Bieczyński h. Łodzia Cezar Ludwik   2 im., Stan. Ant. 2 im z stp. szl 1884, R. 26-646.
Bielański h. Gryf Julian Marceli   2 im., Ant. Julian Kazim. 3 im, Stefania Julia Zofia 3 im., Janina Irena 2 im. z. st. szl R. 27-504, 604 i 609.
Bielawski Józef   , ppłk., I. st. szl. v. Tarnowród 13/4 1917, n. im.
Bielecki Adam   przywrócenie szlach. 12/12 1849.
Bielski z Olbrachcic   h. Jelita Ant. mian. hrabią 1778, P. G.
Bielski z Olbrachcic   h. Jelita Juliusz senior mianowany hrabią 18/7 1895, n. im.
Biesiadecki   z Rotmirowy h. Prus I. Alfred Karol 2. im. protomedyk. z. star. szl. T. 26–60.
Biesiadecki z Wroćmirowy   h. Prus I. Maciej Stan Eug. 3 im. i Aug. Wład. Kar. 3 im. synowie Stanisława Antoniego zapisani T. 26-253 i 254.
Bleykowskiego Dominika   potom. W. K. p. h. Jastrzębiec.
Blumenstoek Henryk Dr.   R. D. Ż. K. III II. st szl Ritter ,on Halban 18/11 1890, n. im.Temu samemu zezwolił cesarz na złożenie rodowego nazwiska i używanie przydatku jako nazwiska 20/7 1893, n. im.
Błażowski z Błażowa   h. Sas Dominik mian baronem 1780, P. G
Błotnicki h. Doliwa Teodor   z. st. szl. i zezw. na używanie przydomku Pasek 1885, T. 26-761.
Bobowski z Bobów   h. Gryf Józef mianow. baronem 1788, P G.
Bobrowski z Bobrówki Ignacy   mianowany hrabią 29/6 1800, (na odpowiedzialność I. S. Borkowskiego).
Bobrowski Żelisław i Maciej   przyw. szl 12/12 1849.
Bochdanowjez Teodor   1. st. szl. 1791, P. G
Bocheński h. Rawicz Felix, Fran Kazim.   3 im, Wiktoryn i Julian z stp szl. 1854, P. G.
Bogdan Błażej   I. st. szl. 5/11 1896, n. im
Bogdanowicz h. Łada Maxym. Ian Teod.   z. stp. szl. 11/6 1863, n im.
Bogdanowicz Rosko Michał, Waleryan i Bernard   II. st szl 1784, P. G.
Bogdański Henryk   przywr. szl. 12/12 1849.
Bogusz h. Półkozic Grzegorz Józef   2 im. i Michał Ign 2 im z stp. szl 1810, n. im.
Bogusz Leonard   starosta, i brat tegoż Apolinary z. Stp. szl. z herbem Półkozic i dodatkiem z Ziemblic. Dyplom 24/1 1877.
Bogusz ze Stawicz Lucjan   przywr. szlach. 12/12 1849.
Bohdanowicz Deodat Jan   2 im. I. st. szl. 1782, P. G.
Bolesławski Gustaw   , kapitan, I. st. szl. E. s. Trenck 26/7 1879, n. im.
Bolesławski Karol   , konsul w Tunisie, Ż. K. III. II. st. szl. 31/3 1873, n. im.
Boli Franc. Xaw.   II. st. szl. 1794, P. G.
Bonicki h. Bończa p. Fredro Kazim.   z. stp. szl. 1877, T. 26–210.
Borkowski Dunin   h. Łabędź z Wielkiego Skrzynna i Borkowa hrabia Jerzy Sewer Teofil 3 im. syn Edwarda Kamila 2 im. Zapisany Tom 26–262.
Borkowski Dunin Wine. Leonard   2 im. Franciszek, Stanisław, Tytus i Henryk mianowani hrabiami 1818, P. G.
Borkowski h. Junosza Włodz. Marjan   2 im. mian. hrabią 15/5 1866 Tom 25-309.
Borkowski h. Nowina Adolf   , kapitan, i brat tegoż Karol Wilh. 2 im. z. stp. szl. 21/9 1883, n. im.
Borkowski Piotr Paweł Marjan Józef Ignacy Jerzy   6 im. syn poprzedniego T. 27-131/132. Borkowskiego An. Jana Gwalh. 3 im. potomstwu W. K. p. h. Sulima.
Borkowski Stanisław   , major, I. st. szl. 20/2 1870, n. im.
Borkowskiego Fran. Ign.   2 im. potomstwu W. K. p. h. Junosza z dodatkiem z Borkowa Kościelnego.
Borowski h. Jastrzębiec Józef   mianowany baronem 1808, P. G.
Brandys h. Radwan Wojciech   z stp. szl. 1843, P. G.
Breuer Józef II   . st. szl z dodatkiem Ritter von Bertemilian (jego dzieci: Berta, Emil i Jan, stąd Bertemilian).
Brezany Fran. Ant.   2 im., O. L., dyrek. Policji we Lwowie II. st szl. 1817, P. G.
Brunicki Ignacy   , baron bawarski, indyg. 1847, Leon Antoni 2 im. i Konst. Ignacy 2 im. wnukowie Ignacego Brunsteina, który 8/5 1813, otrzymał tytuł barona bawarskiego z przydatkiem von Brunicki wyniesieni do godności baronów austr. patentem cesarskim z 6/11 1847, (dyplom 10/12 1852) n. im.
Brześciański z Rybotycz Stanisław   przywr. szlach. 12/12 1849.
Budwiński Wacław   , prez. Sądu Oh. mian. baronem 25/10 1875, n. im.
Budzeńskim i Budzyńskim   W. K. p. h. Dąbrowa.
Bukowieckiego Michała   potomkom W. K. p. h. Drogosław.
Bukowski hr. Wincenty Bonawentura   2 im. przyw. szl. 12/12 1849.
Bukowski z Bukowa   h. Ozorya Michał i Frau. mian. hrabiami 1783, P. G.
Bukowskiego Ignacego   potomkom W. K. p. h. Bończa.
Buszyński Ludwik   , starosta, h. Sas, z. stp. szl. 2/9 1870, T. 25-422, 423.
Bykowski h. Gryf   p. Iaxa Stan. Jak. 2 im. Z. stp. szl. 14/7 1873, T. 26-89.
Bykowski h. Gryf   p. Jaxa Witold Hieronim 2 im. i Juliusz Jan Kapistran 2 im. T. 26-115 i 116.
Bystrzonowski Kajetan   mianowany 1801 hrabią austr.
Bystrzonowskiego Józefa   potomkom W. K. p. h. Starykoń
Bzowskich z Bzowa Janotta   potomkom W. K. p. h. Nowina.
Caboga Bernard Błażej Filip   . generał-zbrojmimrz. mąż Wandy z hr. Potockich mianowany hrabią 22/3 1835. Wanda 1° v. Michałowa hr. Wielopolska 2° v. Kajetanowa Uruska była matką hr. Seweryna. heraldyka. Caboga n. im.
Cebrowskich Jana i Antoniego   potomkom W. K. p. h. Hołobok.
Cetner Ignacy i Dominik   miano. hrabiami 1780, P. G
Cetnerski Michał   utr. szl. 1801.
Chajeckiego Kajetana   potomkom W. K. p h Korah.
Chamiec h. Gryf Klemens   z stp. szl. 1830, P. G.
Charewicza Tomasza   potomkom W. K. p h Sas.
Charezowski Michał i Walenty   mianow. hrabiami 1830. P G.
Charzewskiego Kazim.   potomkom W. K. p. h Śreniawa.
Chądzyńskiego Tadeusza   potomkom W K. p. h. Ciołek.
Chełmickiego Jakóba i Karola   potomkom W. K. p. h. Nałęcz
Chitry Antoni   z Freiselsteld l. st. szl 1804. P. G.
Chlibkiewicz de Rutkowski Jan   I. st. szl. 1786. P. G.
Chłędowski Józef Rafał   2 im. przywrócenie szl. 12/12 1849
Chłędowski Ludwik i Kazimierz   mianowani baronami von Plattenhoffen 26/12 1884 n im.
Chłopicki Ferd.   przywr. szl. 12/12 1849.
Chmielecki Robert   przywr. szl 12/12 1849.
Chmielowskiego Józefa Onufrego   2 im. potomkom W. K. p h .Jastrzębiec.
Chociałkowskiego Antoniego   potomkom W. K. p. h Leliwa.
Chodokowskiego Jana Teodora   2 im. potomkom W K. p. h. Leliwa.
Chojeckiego Maxym. i Jana   potomkom W. K p. h. Lubicz
Chojnowskiego Józefa   potomkom wR. K. p. h. Lubicz.
Chołoniewski Myszka   z Chołoniewa Rafał, Ignacy I Francizek Xawery mianow. hrabiami 1798. P G.
Chołoniewski Tomasz   przywr. szl. 12/12 1849.
Christiani-Grabieński Teodor   syn Jana zezwolenie na używanie nazwiska i herbu adoptującego ojca Franciszka Kronauge v Kronwald 29/3 1868.
Christiani-Grabieński-Kronauge v. Kronwald Teodor   prezes Wyższego Sądu kraj, na pensji. Ż K II. mianowany baronem 28/4 1868, n im,
Christiani-Grabieńsky Jan   II. st. szl. 1838, P. G.
Chrząstowscy Eug., Alex. i Edward   przywr. szl. 12/12 1849
Chwalibóg Henryk   przywr. szl. 12/12 1849
Chylińskiego Andrzeja i Rocha   potom. W. K. p. h. .Jastrzębiec
Cichowski Kazimierz   . kapitan. I. st. szl. 21/2 1848, P. G
Ciemniewskiego   nie Szczepana lecz Szymona potomkom W. K. p. h. Dołęga.
Cienciewicza Jana Roberta   potom. W. K p. h. Falkenfeld.
Cieńskiego z Cienia Stanisł   potom. W K. p. h Pomian
Ciepielowskiego Jana   potom. W. K. p. h. Gryf
Cybulski-Wszelaczyński   h. Prawdzic Leon Dr. z. stp szl 29/7 1852. n. im.
Czarnecki Jan   z Kaczanówki utr. szl. 1864, annes 1866.
Czarneckiego Fran.   potom. W. K. p. h. Prus III.
Czartoryski Xiązę   na Klewaniu i Zukowie h. Pogoń Adam zatwier tyt. książęcego 1785, P. G.
Czartoryskim   książętom przyznano tytuł Durchlaucht Tom 28 pag 307.
Czaykowski Adolf Piotr   2 im. z stp. szl. 25/5 1868.
Czaykowski Alfons   z. stp. szl. 27/12 1870
Czaykowski Hipol. Jan Kajer.   3 im. z. stp. szl. 6/3 1869
Czaykowski Ian   Dr. z. stp szl. 3/10 1867, Tom 25-38:~
Czaykowski Jan i Leon   z. stp. szl. 20/3 1869.
Czaykowski Marceli Teod.   2 im. z stp szl 6/4 1869.
Czaykowski Robert Bened. Jan   3 im. z stp. sd 13/7 1871
Czaykowski Walerjan   z. stp. szl. 20/12 1870
Czaykowski Władysław   z stp. szl 27/12 1870.
Czechowicz Jan   . notar. w Bolechowie, brat biskupa otrzymał 25/12 1912, zezwoleme na używanie szlachectwa udzielonego bratu, n. im.
Czechowicz Konstanty   biskup w Przemyślu T R II st szl 25/12 1912. n im.
Czechowicz Lachowicki   h. Ostoja Roch mianowany baronem 1783. P G.
Czechowski Franc   I. st. szl. 1792. P. G.
Czecz   z Lindenwaldu Herman Dr. baronem 12/4 1899, n. Im
Czerkawski   h. Cholewa Michał i Filip Jakób 2 im zaciągn. do metryk na podst. Decyzji Wydziału Stanów 1809.
Czerkawskich   Karola i Antoniego potomkom W K. p h Jelita
Czermińskiego Melchiora   potom W. K. p h Cholewa
Czernecki Alexand   , major, I st szl 15/4 1897, n im
Czerniawski Arkadjusz   , kapitan, I. st. szl. 20/8 1897, n im.
Czerski Kajetan. Fran, Józef i Winc.   z. stp. szl. 1804, P G.
Czerwiński Adolf   T. R Prez. Lwow. Apelacji II st. szl. 12/8, (9/9) 1918. z przydatkiem Ritt von Czerwieński, n. im.
Czerwińskiego Józefa   potomkom ,W. K. p h Lubicz.
Czetsch Jan   de Lindenwald I. st. szJ. 1805, P. G.
Czyżewskiego   Fabiana, Schastjana i Jana Nepom potomkom W. K p. h. Jastrzębięc
Danksza vel Doksza Adam   przywr. szl. 12/12 1849.
Darowski-Weryha Szymon   uzyskał legir. szl. 1784.
Daszkowicza Jana   potomkom W. K. p. h. Leliwa.
Dąbkowskiego Wojciecha   potomkom W. K. p. h. Półkozic.
Dąbrowski Emil   , tyt major, I. st. szl. E. v. Gromoboy 16/8 1905, n. im.
Dąbrowski Konstanty Klemens   h. Junosza, kapitan z. stp. szl. 30/8 1877, T. 26-206.
De LawaDx August Felix   2 im. zapisany 1873, w poczet szlachty stop. rycers. T. 26-107.
Decykiewicz Roman   , r. Nam, Ż. K. III. 18/1 1881, II. st. szl. n. im.
Dembicki Adam   , generał-por., I. st. szl. von Wrocień 11/7 1911, n. im.
Dembiński   h. Rawicz Jan Nep. mian. hrabią 1784, P. G.
Deszerta Michała   potomkom W. K. p. h. Trzykłosy.
Dębicki   z Dębicy Jaxa h. Grot Ludwik mianowany hrabią 1790, P. G.
Dębicki Michał   ppłk. I. st. szl. E. v. Nawija 20/12 1906, n. im.
Dębski   z Dębia h. Radwan Jan z. stp. szl. 1866, n. im.
Dłużewskiego Krzysztofa   potom. W. K. p. h. Pobóg.
Dmochowski   h. Pobóg Hipolit z. stp. szl. 1833, P. G.
Dobiecki   h. Grzymała Maciej i Leon z. stp. szl. 26/9 1823, T. 27-91.
Dobija Wojciech   , płk., I. st. szl. von Kamieniec 7/9 1917. n. im.
Dobińskiego Jana Kant.   potom. W. K. p. h. Trąby.
Dobrnckich   z Dobrut potomk.om W. K. p. h. Doliwa.
Dobrowolski   h. Nieczuja Michał z. stp. szl. R. 26-510.
Dobrzański Alexander   utr. szl. 1840.
Dobrzański Demkowicz Kalixt   utr. szl. 1839.
Dobrzański-Hryckiewicz. Stalony Jan   utr. szl. 1839
Dolańskiego Jana   potomkom W. K. p. h. Korah.
Doliniański   na Dolinianach Andrzej Seweryn 2 im., Franciszek, Wincenty i Marjan mianow. baronami 1782, P. G.
Dolski Teodor Bazyli   zapisani T. 2-346.
Domaradzki Kazimierz   zezwol. na przeniesienie szl. na jego z Rozalią Załuską spłodzonego nielegalnie syna 1/4 1857, n. im.
Domaradzki Kleofas Wład.   2 im. utr. szl. 1847.
Domaszewskiego Jana i Szymona   potom. W. K p. h. Jastrzębiec.
Dominikowski Teofil i Kajetan   przywr. szl. 12/12 1849.
Donikowicz Julian   przywr. szl. 12/12 1849.
Donnel hr. Henryk   , indygienat 1782.
Dormns Józef   , płk., dyplomem cesarskim z 23/12 1859, wyniesiony do godności barona “von Kilianshausen”. Tegoż syn Leon. wysoki urzędnik pocztowy we Lwowie. Nie postarali się o wpisanie do ksiąg majestatycznych w h. Galicji.
Dornbach de Żukiewicz Rajmund   , r. apel. wyniesiony do I. st szl. 1/12 1864, T. 25-170.
Doschot Józef   . stan rycerski 1811, P. G.
Dramińskich   potomkom W. K. p. h. Suchekownaty.
Drdatzky   z Ostrowa Dominik II. st. szl 1836, P. G.
Drohojowski Antoni   mianowany hrabią 1783, P. G.
Drohojowski Jan i Wiktor   mian. hrabią 1783. P. G.
Drohojowski Marceli   utr. szl. 1864, Amnestjonowany.
Drohojowskim   wszystkim W. K. p. h. Korczak.
Drozdowskiego   z Drozdowa Jana i Józefa potomstwu W. K. p. h. Jezierza.
Drużbaki Eust. Fran.   2 im. z. stp. szl. 1857.
Drzewicki   h. Nałęcz Klemens Joach. Józ. 3 im., Konst. Joach. Piotr 3 ims Alex. Teof. Kaź. 3 im. zapisani T. 24-405.
Dudkiewicz Trauenstein Szczep. Rajmund   I. st. szlo 1792. P. G.
Dulęba Alabauda Leop. Piotr   2 im. utr. szl. 1848.
Dulębów   potomstwu W. K. p. h. Alabanda.
Dulski   h. Przegonia Józef Walenty 2 im. mian. baronem 1782, P. G.
Duniewicz Julian   I. st szl. 1810, P. G.
Dunikowski Alex.   z Piekiełka utr. .szl. 1858
Dutczyński Wład.   inżyn., II. st. szl. 13/11 1880, n. im.
Dwernicki Wincenty   przywr. szl. 12/12 1849.
Dybowskich Tadeusza i Ignacego   potom. ‘W. K. p. h. Nałęcz.
Dydyński Władysław i Kajetan   przywr. szl. 12/12 1849.
Dylewski   h. Oksza Jan Ludwik 2 im. Dr. Wicepr. Apel. tudzież Helena z Dylewskich baronowa Florjanowa Ziemiałkowska Il stp. szl 6/12 1910. T. 28–544/546.
Dylewski Antoni   z. stp. szl. 18/5 1870. T. 25-357.
Dzieduszycki   h Sas Tadeusz mianowany hrabią 1775, P. G.
Dzieduszycki Dominik   mianowany hrabią 1777, P. G.
Dziewolskiego Stanisława   potomkom W. K. p. h. Dziuli.
Dziokowski Seweryn   ces. zezw. z 15/5 1898. na przeniesienie szl. Na jego adoptowanego syna Rene Alexandra Młockiego-Dziokowskiego T. 27-691.
Dziokowskiego Szczepana   potomkom W. K. p. h. Trąby.
Dziubiński   h. Dołęga Antoni zapis. T. 26-673/674.
Eder Józef   , Wicepr. Apel. Lwów. Z. K. II. baronem 17/11 1852, n. im.
Einberger de Einberg Józef   I. st. szl. 1794, P. G.
Eminowicz   h. Dołęga Alex. z. stp. szl 26/4 1914. T. 28-760.
Englisch Karol   , Dyr. Pol. Krak. II. st. szl 16/5 1864, n. im.
Enzendorfer Karol   II. sI. szl 1828, P. G.
Eslreicher Karol   Dr. Dyr. Bibl Jag. Z. K. III. II. sL szl. Ritter von Rozbierski 2/2 1882, n. im.
Ettmayer Adelsburg Antoni   II. sI. szl. 1822, P. G.
Falkowski Jan Kanty   , r. sąd. Sambor z. stp. szl T. 27-812
Faszczewskiego Franc.   potomkom ,W. K. p. h. Prus II.
Fiałkowskich   potomkom przyznał W K. p. h. Ślepowron.
Fierich Edward   Dr. prof. Uniw. Jag. II. st. szl. 10/10 1888, n. im.
Fijałkiewicz Michał   r. sądu, I. st. szl. z dodatkiem Edler von Zgoda 7/3 1878, n. im.
Finke   h. Ostoja de Finkenthal 1805.
Firmian   z Piotrowskich hrabina Adela z. stp. szl. 1879, T. 26-314.
Fischer Jan, Fran. i Wojc.   II. st. szl. R. v. Riesenbach 1782, P. G.
Florenckiego Stan.   potomkom ‘W. K. p. h Guny vel Zetynian.
Florkiewicz   z Młoszowy Kajetan I. st. szl. 1806, P. G
Fredro   z Pleszowic h. Bończa Jacek mian. hrabią 1822, P. G.
Fredro Ignacy   utr. szl. 1789.
Frydmann Marceli   Dr. R. D. II. si. szI. Ritter von Prawy 29/10 1899, (24/3 1900), n. im.
Gadomskiego Wojciecha   potomkom W. K. p h. Rola.
Gałecki   h. Junosza Stanis. Aureli Teod. 3 im, Kazim. Bartł. Ludw. 3 im., Miecz. Kaź. 2 im. z. stp szl 1905, R. 28-210, 293 i 440.
Gasparskiego Kaź.   Józ. 2 im. potomkom W. K. p h Bończa
Gaspich   z Sichelburga Michał II st. szl. 1811
Gaszyński   p. Gaszyn h. Jastrzębiec Franc. Cypr Ant. 3 im. Minis. S wew. uznał uprawnienia do używ. szl I. st
Gawłowski Karol   Dr. lek. sztah. II. st. szl. 24/10 1880. n. im.
Gąsiecki Jakób   generał-major I. st. szI. 7/1 1917, z przydatkiem Edler von Włostowiec, n. im.
Geppert Józef   I. st. szI. 1789, P. G.
Gering Fryder. Jan   2 im. II. st. szl. 1777, P G
Gichultowskich   potomkom W. K. p. h. Lis.
Gizowski Jan, Franciszek, .Józef i Stunisław   ,synowi poprzedniego z. stp. szl. P. G.
Gizowski Kazim.   z. stp szl. 1826, P. G.
Glinka Władys.   utr. szl. 1858.
Glotz Bogumił Konrad   2 m. I. st. szl 1800, P. G.
Gładysz Antoni   h. Nieczuja.
Głażewski Ignacy   z. stp. szl. 20/6 1866, n. im.
Głażewskiego Andrzeja   potomkom W. K p h. Cholewa.
Gnoiński Michał   Dr. Adw. Ż. K. III. wyniesiony do godności szl. St. Rycerskiego R. V. Warnia 2t/l0 1867, n. jm.
Godlewski   h. Gozdawa z Wielkiego Godlewa Włodzimierz Dr Adw. zapisany w raz z synami. Był on wnukiem Michała.
Gogojewicz Winc.   ppłk. I. st szl. 2/1 1886, E. von Skoropuz, n. im.
Golejewski   z Golejewa h Koścesza Ian i Ierzy mianowani hrabiami 1783, P. G.
Gołaszewski Józef, Kazim., Jakób, Franc. Maciej i Antoni Jan   2 im. z. stp. szl. 1830, P. G.
Goławski   h. Jastrzębiec Jan Paweł 2 im. i Jan z. stp. szl. 1827. P. G.
Gołogórski   h. Dębno Emil Ant. 2 im. z. stp. szl. T. 28-81.
Gołuchowski   na Wielkim Gołuchowie h. Leliwa Józef Wincenty 2 im. mian. hrabią 1783, P. G.
Gorayski   z Goraja i na Goraju (von u. zu Goray) h. Korczak August Leon Józef 3 im. wnuk Alexandra i syn tegoż Augusta Jan Józef Teodor 3 im. zapisani T 27–388.
Gorczyński Józef Kalasanty Franc.   2 im. I. st. szl. 1794, P. G.
Gorczyńskich   potomkom W. K. p. h.Jastrzębiec.
Goreckiego Igna.   potomkom W. K. p. h. Sokola.
Gorzycki   h. Korab Mik. Zygm. 2 im. z. stp. szl. T. 27-502.
Gosławski Marceli   płk. I. st. szl. 1/8 1916, v Księżomierz. n. im.
Gostkowski   z Witosowa h. Gozdawa Stanisław i Wincenty mianow. baronami 1782, P. G.
Gostwicki   h. Odrowąż Józef Cyprian Tadeusz 3 im. i Maxymilian Felix 2 im. z. stp. szl 1819.
Gotz Jan   I st. szl. z dodatkiem E v Okocim 21/8 1881. T. 28-608. Ten sam mianowany baronem 30/1 l 1908, n. im.
Goyski   h. Doliwa Kazim. Nikod. 2 im. z. stp. szl. T. 27-356.
Gozdzkiego Józefa   potomkom W. K. p. h. Doliwa.
Goździejowskiego Jana   potomkom W. K. p h. Rawicz.
Grabińskiego Bened.   potomkom W. K. p. h. Pomian.
Grabowiecki-Bułat Antoni   utr. szl 1828
Grabowiecki-Bułat Jan   utr. Szl. 1830.
Grabowskiego Jana   potom. W. K. p. h. Dołęga.
Grabowskiego Jana, Ignacego   i t. d. potom. W. K. p. h. Zbiświcz.
Grabowskiego Mikołaja   potom. W. K. p. h Pobóg.
Grochowalski Zygmunt   przywr. szl. 12/12 1849.
Grockiego   potomkom W. K. p. h. Bylina
Grodzicki   z Domaszowic na Grodzisku h Łada Władysław Ksawery Zenon 3 im syn Ludwika Wiktora 2 im. T 26–501.
Grodzicki Józef   przywr szl. 12/12 l849.
Gromnicki   h. Prawdzic Antoni z stp. szl. 17/5 1863.
Gromnicki   z Omelan Stanisław, Adam j Mikołaj, bracia z. stp. szl. 26/2 1872.
Gromnicki   z Omelan h Prawdzic ks. Stanisław. Adam Wojc. 2 im. i Mik. Ant 2 im z stp. szl 1887, T. 26-32.
Gross Piotr   I. st szl. 1793, P. G
Grotowskiego Szczepana   potom. W’. K. p h. Przerowa.
Grudzińskiego Macieja   potom. W. K. p. h. Łabędź.
Grzembski   z Kotlewa h. Dołęga Stanisław mian. hrabią 1804. P. G.
Gubatta Rudolf   . emer. starosta I. st szl. 16/6 1891. n. im
Gumowskiego Józefa, Adama   i t. d potom. W. K. p. h. Rola.
Gurski   h. Pobóg Henryk przywr. szl. 12/12 1849.
Gurski   h. Pobóg Antoni Bolesław 2 im. syn poprzedniego a wnuk Andrzeja zapisany T 25-407.
Gurskim   Józefowi Ludw. 2 im. i Franc. Winc. 2 im. przyznano h. Jastrzębiec.
Gutowskiego Mikołaja   potom. W. K. p. h. Ślepowron.
Gutwińskiego Jana   potom. W. K. p. h. Pokora.
Gużkowski Kajetan i Marcin   I. st. szlo 14/10 1861, T 26-31;}.
Gużkowski Kazim.   de, płk. mianow. baronem 22/12 1917, n. im.
Hadziewicz Jakób i Maciej   mianowani baronami 1780. P. G.
Hagen Gustaw   zatw. pozakraj. tyr. baronows. 20/9 1867, n. im.
Halban Berta   wdowa po prof. Uniw. wraz z synami Dr. Alfredem i Dr. Henrykiem I. st. szlo 19/3 1897. n. im.
Halecki   h. Halecki Antoni. porucznik, i Oskar wychow. Akad. wojs. w W.–Neustadt ces. zez W. na używanie odziedz. po dziadku przy domku von Nordenhorst 22/9 1857, n. im.
Halecki   h. Halecki p. Nordenhorst Oskar Alojzy Leopoki 3 im. Syn Józefa Macieja zapis. T. 22-272 i syn tegoż Oskar Józef Leopoki Antonia Anna 5 im. zapisany Tom 27 pag. 332.
Halki Grzegorza, Nicetesa i Andrzeja   potom. W. K. p. h. Szaława.
Haller   de Hallenburg Marcin Alojzy 2 im. I. si. szl. 1795, P. G.
Haller Cezar   utr. szl. 1864.
Hankiewicza Szczepana, Jana   i t. d. potom. W. K. p. h. Pomian.
Hańskiego Mikołaja i Piotra   potom. W. K. p. h. Korczak.
Harasiewicz-Neustern Michał   Dr. teol. O. L. mianowany baronem 1811, P. G.
Hauenschield de Przerąb Eugen. Julian   2 im. r. minis. Mianowany baronem. Otrzymał pozwoŁ ces. na połączenie nazwiska .i herbu zmarłego minis. woj. barona Ferd. Bauera 2/1 1894. n. im.
Hauenschield Fran. Karol   2 im., major, l. m. szl. z przydatk. E. v. Przerąb 17/3 1864. n. im.
Hauer Franciszek   Guber. Galic. mian. baronem 1817. P. G.
Hebdy Antoniego   potomkom W. K. p. h. Pomian.
Hejdel (Heydel) Jan Rudolf   2 im. zatwier. polsko tytułu barona 1832, P. G.
Hildebrand Adolf   h. konsul w Hamburgu i wł d. w Galicji zatwier. nob. bawar. 12/6 1861. n. im.
Hinek   h. Topór Mikołaj lub Hinko.
Hineza Michała   potomkom W. K. p. h. Działosza.
Hofmana Jana   potomkom W. K. p. h. Kotwica.
Hofmann Karol   płk., I. st. Szl. von Gontowa 4/1 1918, n. im.
Hołubowicz Jan Nep.   h. Janina z. stp. Szl. 1829, P. G.
Hołyńskiego Jana i Andrzeja   potomkom W. K. p. p. Szaszor i h. Hołownia.
Homicki Franciszek   z. stp. Szl. 1783, P. G.
Homnicki   z Humnisk h. Gozdawa Michał II. mianowany hrabią 1790, P. G.
Homnicki   z Humnisk Michał h. Gozdawa mianowany hrabią 1794, P. G.
Homolacz Maurycy   , major, I. st. szlo von Homolica 16/2 1895, n. im.
Homolaes Edward   st. rycer. zezwolenie na używanie dodatku von Homolica 13/4 1860, ‘Zapisano R. 25-2;}2. .
Hordyński Mikołaj   przywr. szl. 12/12 1849.
Horoch Maciej Kaź.   2 im. mian. baronem 1791, P. G.
Horodyski Antoni   utr. szlo 1837.
Horodyski Żurawel   także Czuczman Jan utr. szl. 1839.
Horowitz Samuel   prezes Zboru. izr. we Lwowie I. st. szl. 10/1 1895, n. im.
Hosarzewski Karol Antoni   2 im. hrabia pruski zatwierdzenie 1823, P. G.
Hrankowski Łukasz   utr. szl. 1850.
Hryniewieckich Józefa i Michała   potom. W. K. p. h. Przegonia.
Hubiecki Henryk   przywr. Szl. 12/12 1849.
Hulewicz de Lilienfeld Jakób Michał   2 im. I. st. szl. 1785, P. G.
Ilsinger Paweł   nob. przez cesarza sw. pań. Rzym. 1575.
Ines Juszczakjewicz Jakób Ant.   2 im. z. stp. szl. 1819, P. G.
Iskierski Juliusz   , generał-por., I. st. szl. 12/3 1913, n. im.
Iszkowska Stefania   , wdowa po r. min. i dzieci Gustaw, Stefan, Roman, Julia i Zofia uszlachcenie ich zmarłego męta wzgl. ojca Romualda 9/5 (28/6) 1904, n. im.
Iwańska Anna   , wdowa po płk. i dzieci Artur i Ema otrzymali szl. I. st. von Iwanina 11/9 1899, n. im.
Iwoński-Steiner de Emil   Dr. i Maxym. mag. farm. bracia zezwol. ces. na złożenie uzysk. przez ich ojca przez adoptację nazwiska Steiner i posługiwanie się jedynie rodowem nazwis. de Iwoński 5/5 1917, n.im.
Jabłonowski   h. Prus III. Ludwik zatw. tyto ksiąięcego 1820, P.
Jabłonowski   de ces. Józef II. nadał szl. 1784, T. 10-492. s
Jabłonowski Roch   , h. kasztelan, mian. hrabią 1779, P. G.
Jabłonowskiego Józefa   potom. W. K. p. h. Grzymała.
Jachimowicz Grzegorz   bisk. inpart. baronem 12/7 1854, n im. s
Jackiewicza Marcjana   potoms. W. K. p. h. Jacyna.
Jacowskiego Michała   potom. W. K. p. h. Niedołęga.
Jaegerman Antoni   R. D. I. st. szl. von Abgar 25/10 1907, n. im.
Jakubowicz Dominik   , r. apel., II. st. szl. Ritter von Prawda 1/4: 1863. T. 25-138.
Jakubowski   h. Topór ‘Wincenty i Czesław mianowani baronami 1832, P. G.
Janiszewskiego Michała, Ant. i Fran.   potom. W. K. p. h. Strzemię.
Jankowskiego Macieja   potom. W. K. p. h. Jastrzębiec.
Janowski Ambroży   , Prez. S. Obw, Włodzimierz r. Sądu, Alfred Dr. sekr. Prok. Skar. wyniesieni do I. st. szl. Edler VDn Pohor 18/8 1878. (dyp. 15/7 1899). n. im.
Janowskich   z Opatkowic potom. W. K. p. h. Janina.
Januszowskiego Józefa Kaspra i Michała   potomkom ,Y. K. p. h. Dąbrowa.
Jasienickiego Jana Piotra   i t. d. potom. W. K. p. h. Kornicz.
Jasiński Paweł   utr. Szl. 1827.
Jasińskim   wnukom Wojciecha W. K. p. h. Topór.
Jaśkiewicz Jakób   , I. st. Szl. 12/10 1917, n. im.
Jaworski   z Jawory Bobrowicz h. Sas Józef i Gabryel mian. wprzód baronami 1779. potem hrabiami 1782, P. G.
Jaworski   z Jawory Sarjusz h. Jelita Wład. Leop 2 im. pror. U. .J. zapisany T. 28–4:05 (prawnuk Wojciecha Wincent. 2 im.)
Jaworski Andrzej   utr. Szl. 1811.
Jaworski Gabryel   utr. szl. 182ft
Jaworski Gołdycz-Leniewicz Michał   utr. sd. 1797.
Jaworski Józef   utr. szl. 1807.
Jaworski Karol   utr. szl. 1837.
Jaworski Ostraszewicz Jan   utr. szl. 1793.
Jaworski Petraszewicz Jakób   utr. szl. 184:9.
Jedlecki Marcin   zapisany T. 14 pag. 299.
Jendrzejowicz Jan   I. st. szl. 1786. P. G.
Jędrzejowicz   p. Szołucha h. Świat z krzyżem Adam, h. Mins z. stp. szl. 4/2 1906, T. 28–268. Jan Kan. Fel. Marjan 3 im. syn Adama T. 28-269. Tomis. Leop. 2 im., Zdzisław Każ. Stef. 3 im, Marjan Fran. Ludwik 3 im., Kazimierz Grzegorz Felix 3 im. i .Jan Nep. Stanis. 2 im. Wszyscy zapisani Tom 28.
Jordan Waławski Jan i Antoni   T. 21-39.
Jordan Waławski Kasper   T. 18–180
Jordan Warzycki   z Warzych. Trąby Wojciech T. 14-398.
Jordan Warzycki   z Warzyc h. Trąby Ignacy i Kazimierz T. 20-281.
Jorkasch-Koch Adolf   W. Prez. Dyr. Skar. O. L. wyniesion do stanu rycers. 1/12 1870, n. im. Ten sam Ż. K. II. mianowany baronem 3/2 1879, n. im.
Jorkasch-Koch Józef   major Ż. K. III. st. ryc. 8/11 1879. n. im.
Jurystowski Edward   kap., Ż. K. III. klasy wyniesiony do szl. st. ryc. 14/11 1862. n. im.
Kabat Maurycy   Dr. prof. Uno stop. rycers. 29/3 1878, n. im.
Kaczkowskiego Pawła   potom. W. K. p. h. Prus I.
Kalitowski Ant.   r. Nam. Ż. K. III. stop. ryc. 25/l 1865. n. im.
Kaliwoda Józef   , płk. Ż. K. III. stop. ryc. 23/3 1889, n. im.
Kallir Majer   , bankier w Brodach I. st. szl. 4/10 1869, n. im.Ten sam otrz. stopień rycers. 8/8 1874, n. im.
Kałuski   z Kałuszyna Bolesław obrz. ces. zezwol. na przenies. szlachectwa i herbu na adopr. syna Andrzeja Grosser-Kałuskiego 24/4 1894, Zap. T. 27-306.
Kamiński   h. Ślepowron Michał Jan 2 im. z. stp. szl.
Kamiński   h. Ślepowron Michał Jan 2 im. z. stp. szl. T. 27-263.
Kamiński Juliusz,   emer. płk., I. st. szl. 14/4 1918, n. im.
Kamińskiego Juliana   potomkom W. K. p. h. Sulima.
Kański   h. Janma Edw. z. stp. szl. T. 27-493.
Karasiński Fran.   R. D. Ż. K. III. wyniesiony do godno szl. st. rycers. 31/ó 1891, n. im.
Karasowski   h. Jastrzębiec Wiktor na podstawie dokum. Sądowego z 1782, wpisany T. 10-355.
Karaś   h. Dąbrowa Stefan, z. stp. nI. n. im.
Karchesy Ignacy Jakób   (zm. 1782), adwokat w Bernie Mor. wyniesiony dypl. Marji Teresy z 4/3 1777 do godności szlacheckej stopnia pierwszego. Jego syn Leopold, porucznik, osiadł 1806, w Tarnowie. Ich potomek Adam urodz. we Lwowie 1867 za czasów austr. r. Namiest. przydz. do Min. rol. we Wiedniu: Za czasów pols. konsul gener. w Zagrzebiu 1919/1920, potem w charakterze wicewojewody kierował samodzielnie Województwem Lwowskiem w czasie od stycznia 1925 do kwietnia 1926. Obecnie na emer. Karchesych rodzina – jak wskazuje nazwisko – pochodzenia greckiego. Herb tak na tarczy jak i w klejnocie gniazdo bocianie. W byłej Galicji n. im.
Karczewski Jan i Hieronim   . synowie Antoniego a wnukowie Tomasza, utr. szl. 1844.
Karmiński Juliusz   , płk., I. st. szl. 11/4 1918, n. im.
Karnicki   z Karnic Remig. Fel. 2 im. baronem 1782, P. G.
Karnicki   z Karnic h. Igłowski Kajetan i Roman synowie tudzież Felix wnuk Remig. mianowani hrabiami 1845, P. G.
Karnicki Walenty   nob. 17/9 1842. z przydatk. Edler von Chrensinn, n. .im.
Karskiego Józefa   potom. W. K. p. h. Roch.
Karśnicki   z Karśni h Leliwa Antoni mianowany hrabią 1821, P. G.
Kasparek Jan   I. st. szl. 1826, P. G.
Kasperowski Fran.   , płk I. st. szl. 7/1 1917, n. im.
Kasprzycki Jan   , Kap., Ż. K. III. stp. rycers. 13/5 1872, z przydatkiem R. v. Castenedolo, n. im.
Kaweckiego Sebast.   potomkom W. K. p. h. Gozdawa.
Kawieckiego Ignac. i Andrz.   potom. ,y K p. h. Dołęga
Kątcki Stan.   utr. szlo 1833.
Kątckiego Fran.   potom. W. K. p h Brochwicz
Kellermann Edward   , protomedyk galicyjski, I. st szl Edler ,on Tuszów, 1/3 1866, n. im.
Kępiński Ludwik   przywr. szl. 12/12 1849.
Kieiński Pius   mianow. hrabią 1806, P. G.
Kilian Alfred Filip   syn poprz., zapisany T. 28-843.
Kilian Jan   , R. D., W. Pres. Sądu Kr., Wyniesiony do godno szl. st. I. z przydatk. von Longeloft 7/8 1917, T. 28-84:1
Kilian Zbigniew Stefan Jan   3 im syn Alfreda Filipa 2 jm. urodzony z Janiny Stanisławskiej h. Rola, T. 28-862.
Kisielowskiego Krzysztofa   potom. W. K. p. dodatek .,z Kisiele” a”
Klecherg Juliusz   Dr. Szef Sek. II. st. szl. 27/10 1911, n. im
Kleczkowski Józef   , płk., I. st. szl. 25/8 1917, n im
Klemensowskiego Jana   potom. W. K. p. h Gozdawa
Klimkowskiego Wojc.   potom. W. K. p. h. Slepowron
Kliszewskiego Piotra   potom. W. K. p h. Jastrzębiec.
Klobassa Karol   , wł d., Ż. K. III stan rycers R. v. Zręcki (był dziedzicem Zręcina) 27/1 1883, T. 27-771.
Kłobukowskiego Wojciecha   potom. W. K. p. h. Oksza
Kłodnicki Leon, Paweł i Sylwester Julian   2 ,im. z stp. sz1 1823, P G
Kłosowskiego Adama   potomkom W. K. p. h. Ślepowron.
Kobylański   h. Lubicz Leon z, stp. szl. T. 27-496.
Kobylański   h Grzymała, kanonik gsk. z. stp. szl. T. 27-196
Kobylański Marceli   przywr. szl 12/12 1849.
Kochanowski Antoni   . burm. Czerniowiec st. noe. R. v. Stawczany 10/4 1873, n. im. Ten sam mianow. baronem 30/11 1898, D. im.
Kochanowski Wojciech   R. D. I. st szl. von Korwinau 12/4: 1897,
Koerber E.   v Korberau, wicepr. apel. wyniesony do stanu ryc. 5/9 1881, n. im.
Kogutowicz Karol   , gener -major, I. st. szl. 4/11 1910. n. im.
Koller Hieronim   Dr. Szef Sek., R. R. wyniesiony do stanu rycers. 9/12 1916, Herb różni się tem od Zaremby, te nie ma kamieni w murze. n. im.
Komorowscy   bracia i krewni Stanisław Franciszek Wine. 3 im , Stefan Karol 2 ims Czesław August 2 jms Wiktor Emil 2 im., Leon Wiłh. 2 im., Piotr Antoni 2 ims Jarosław Jan Narcyz 3 im., Szymon Stan, Cyryl 3 im., Zygmunt Leopold Piotr 3 im., Witold Stan. Adam 3 im., Antoni August Samuel 3 im, Józef Wiktor Onufr. 3 im, Adam Stanis. Hieronim 3 im. i Hieronim Onufry Seweryn 3 im Zatwierdzenie tytułu hrabiowskiego 23/1 1894.
Komorowski   h. Ciołek Erazm mian. hrabią 1817, P. G.
Komorowski   h, Korczak Fran. Ant. 2 im, Józef, Antoni i t d mian. hrabiami 1793, P. G.
Komorowski   h. Korczak Ignacy, Cyprjan i Aniela mianowani hrabiami 1893, P. G.
Komorowski Ignacy   przywr. szl. 12/12 1849.
Komorzyński-Oszczyński   , stanu rycerskiego, Rudolf, Emil, Maxymilian, Dr Otto, Lotar, Dr Egon, Dyplomem z 26/6 1915 zadecydowano, że właściwe nazwisko rodziny brzmi Oszczyński a dodatek Komorzyński to błąd metrykalny kościelny, n. im.
Konarski Jaxa   h. Gryf Ludwik i Adam mianowani hrabiami 1783, P. G.
Konczewicz Ginnejd Piotr Józef Winc.   3 im. utr. szl. 1833
Koniecki Marceli   utr. szl 1848.
Konopacki Ludwik   , podporucz. i brat tegoż Eugeniusz, tełtwebel, z. stp. szł z dodat “z Polkowa” 18/11 1863, n. im
Konopka   h. Nowina Piotr mianow baronem 1791, P. G
Konopka   h. Nowina Jan mianow. baronem 1780, 1791, P G
Kopeckiego Stanisł.   potomkom W. K. p. przydomek “Smółka”.
Kopystyński Jan i Michał   z stp. szl. P. G.
Korabiewskiego Hipolita   potom W. K. p dodatek “z Radlicza”.
Korczyński Edward Jan   2 im Dr. proł U. J. z. stp. szl. dla mego, dla jego ojca Antoniego i dla jego stryjów Alexandra i Stanisława 25/3 (dyplom 20/j) 1880, n. im.
Kordaszewskiego Stan.   potom. W. K. p. h. Niedołęga (9).
Korecki Leon   przywr. szl 12/12 1849.
Korwin Emanuel   , major, Ż K. III. wyniesiony do stanu rycers. 14/7 1867, n. im.
Korycki   h. Prus III. Karol i Mateusz z. stp. szl. Tom. 25-83.
Korytko Emil   utr. szl 1835
Korytowski Leop. Franciszek   2 im. szambelan i wł d, mianowany hrabią 24/5 (26/6) 1893, n. im.
Korytowskich Fel. i Rafała   potom. W. K p. h. Mora.
Kosak Ludw.   , płk., Ż K. III. stopień ryc 30/5 1885, n. im.
Kossakowska z Potockich Katarz.   mian. hrabiną 1784, P. G.
Kosseckiego Michała i Alex.   potomkom W. K. p. h. Rawicz i dodatek z Kossocie
Kossowicza Józefa   potom. W. K. p. ieniawia
Kossowski Władysław   (ksiądz) i Julian, bracia i ich bratanek Władysław z. stp. szl. 20/6 1869, (dyplom 15/6 1882), n. im.
Kostka Maxym.   , major, I st. szl. 19/8 1915, n im.
Kostrakiewicz-Zborowski Włodzimierz   zezwol. na przeniesienie szlachectwa i herbu wuja i zarazem adoptującego ojca Ignacego Zborowskiego 15/7 1889, n. im.
Kowacza Kajetana   potomkom W’. K. p. h. Wąż
Kowalewskiego Jacka   i t. d. potomkom W. K. p. h. Nowina i Odrowąż.
Kowalskich Szymona, Jacka i Jana   potom. wr. K. p. h. Abdank.
Kownacki   ze Suchych Kownat h. Suchekownaty Józef Teodor 2 im. z. stp. szl. T. 22-358.
Kozaryn-Okulicz   h. Dryja Franciszek Salczy Kamillo Albert 3 im. zapisany T. 25-121.
Kozicki   Julian, Mikołaj, Ksenofont, Marjan, Edward Sylwery 2 im., Antoni Joachim 2 im. i Ludwik bracia tudzież stryj ich Napoleon Henryk 2 im. Z. stp. szl. i h. Łabędź 9/7 (dyplom 15/8) 1883, Zapisani T. 26-561.
Kozicki Ignacy   z. stp. szl. 1819, P. G.
Koziebrodzki Bolesta   h. Jastrzębiec Marcin mianow. hrabią 1781,. P. G.
Kozubski   h. Abdank Bolesław Walery 2 im., Kaź. Aug. 2 im., Ludwik Leop. 2 im., Zygmunt Marjan 2 im. Z. stp. szl. Zapisani T. 28 pag. 464, 465 i 699.
Krajewski   h. Jasieńczyk Michał i Dominik zapisani dodatkowo T. 14-187.
Krajewski   h. Łabędź Izydor Seweryn 2 im. z. stp. szl. T. 27-200.
Krajewski Franc.   z. stp. szl. 1810, P. G.
Krasicki   h. Rogala Antoni, Gabriel i Stanisław mianowani hrabiami 1787, P. G.
Krasiński   h. Korwin Piotr Leopold i Augustyn zatwier. tytułu hrabiowskiego 1856, P. G.
Krasiński Alojzy   przywr. szl. 12/12 1840.
Krasiński Hubert Antoni   2 im. zatwier. tytułu hrabiowskiego tudzież h. Ślepowron i przydomku Korwin 18/9 1882, (dyp. 27/6 1883)s T. 26–527.
Krasnopolskich potomkom   W. K. p. h. Topór.
Krasnopolski-Gottesmann Karol Józ.   2 im. indygenat 1780.
Kraśnicki Dumicz   h. Sas Jan i Andrzej zapis. dodat T. 26–267.
Kratter Leopold   R. D. żs K. III. stan rycer. 29/7 1860. T. 26-2U.
Kraus baron Karol   , indegenat 1833, P. G.
Krechowiecki Bukatko Jan   utr. szl. 1837.
Krechowiecki Józef   syn Michała i Teresy z Hoszowskich utr. szl. 1859.
Kretowiczom   z Wagin Augustowi i Kajetanowi Piotrowi Marcinowi Tomaszowi 4 im. Wydział Stanów Gal. wydał 1830, legitymę szlachecką którą potem a mian. w r. 1841 i 1845 unieważniono.
Krieg   baron Franciszek, Indygenat 1820. P. G.
Kriegshaber Abraham   I. stp. szl. 1794. P. G.
Kriegshaber Antoni Adam   2 im. stan rycer. 1818, P. G.
Krobickich   potomkom W. K. p. h. Nowina dodatek z Rosprzy.
Kroger   h. Kościesza Onufry z. stp. szl. T. 6–112.
Krogulskim Janowi i Janowi braciom   h. Grabie przyd. Sieczka Wydział Stanów Galic. wydał r. 1809, legitymację szlachectwa.
Krolikiewicz Marcin   nob. 179l.
Kronwald Kronauge Franciszek   stan ryc. 1818, P. G.
Kronwald v. Kronauge Piotr Paweł   2 im. I. st. szl. 1796, P. G.
Kropiwnicki Czołożyc Jan   utr. szl. 1862.
Krosnowski   h. Junosza Ignacy mian. hrabią 1791, P. G.
Krosnowski   h. Junosza Marceli Winc. Amt. 3 im. hrabią 1840, P. G.
Królikowski Jacek   utr. szl. 1807.
Kruczkowsk   i nie herbu jeno przydomku Korwin (herb własn,) Sylwester wnuk Tomasza a właść. Tomasza Jacka 2 im. zapisany T. 27 pag. 711
Kruczkowski Sylwester   , syn poprzedniego, T 28-643.
Krukowicz August   utr szl 1860.
Krukowicz Józef Ignacy   2 im. utr. szl. 1857.
Krukowicz Teodor   utr. szl. 1822.
Krukowicz Włodz. Adolf   2 im utr. szl. 1856.
Krukowiecki   z Ziemblic h. Pomian Piotr mianowany baronem 1779, P. G. Ten sam mianowany hrabią, 1782, P. G.
Kruszelnicki Lepiszewicz Jan i Teodor   utr. Szl. 1840.
Kruszelnicki Procewicz Stanis.   z stp. szl 1824, P G.
Kruszelnicki Stawnikowicz   h. Sas Jan, Piotr, Kazimierz i Benedykt z. stp. szl. 1832, P. G.
Kryłoszański Turek Paweł   utr. szl 1834.
Krynicki Maxymil.   ppor z. stp. szl. 24/4 1865, n. im.
Kryńskich Jakóba, Adama   i t d. potom W K p. h. Rawicz
Krzeczunowicz   z Olejowa Grzegorz I. st. szl 1785, P. G.
Krzyształowicz de Turbia   Antoni I. st. szl. 1805, P. G.
Krzywkowskiego Jana i Ignacego   potom. W K. p. h. Półkozic.
Krzyżanowski   h. Świnka Wład. Kar Anr. 3 im., Karol Stan Jan 3 im, Jan Nep. Stanisław 2 im. z. stp. Szl. T. 27-360
Krzyżanowski Bazyli i Jan   z stp. szlo 1820, P G.
Księżarski Jacek   , O. L. Dyrektor Krak. Admin. , wyniesiony do szl. st. ryc. 12/7 1855, n. im.
Kubecki Szala Antoni   W. K. poprawił na Kubicki
Kucharskiego Józefa   potom. W. K. p. h. Prawdzic.
Kuciejewski Konst.   , kap., I st szl 14/7 1855, n. im.
Kuczkowski   h. Jastrzębiec z Kuczkowa mian. hrabią 1807, P. G
Kulczycki Daszynicz Jan   utr. szl. 1794.
Kulczycki Franciszek   utr, szl. 1852
Kulczycki Gut Teodor   utr. szl. 1855.
Kulczycki Szumiło Daniel   utr. szl. 1859.
Kulczycki Śmietanka-Ruczka Konst.   utr. szlo 1841.
Kulczycki Teodor Ignacy   2 im. z. stp. Szl. 11/2 1863.
Kuropatnicki   z Kuropatnik h. Nieczuja Ewaryst Andrzej 2 im mianowany hrabią 1779, P G.
Kurowskiego Kazim.   potom. W. K. p. h. Strzemię z Gór Lencz.
Kurwacki Grzegorz   ma być Karwacki Grzegorz T. 14–340.
Kwiatkowski Józef   , major, I. st szl. 22/6 1912, n im
Lachnitt Ignacy   stanu rycerskiego.
Lachowski   h. Pilawa Eug. Ambroty 2 im z. stp. szl. 1881, T. 26-462.
Lanckoroński   z Brzezia h. Płomieńczyk Maciej zatw. dawnego tytułu hrabiowskiego 1783, P. G.
Laskiewicz Franciszek   II. st. szl. 1783, P. G.
Laskiewicz Wincenty i Ignacy   II. st. szl. 1783, P G
Laskowski Ludw. Aug.   2 im. syn Franc. Zakwest. szlach. 1864.
Latorowski Józef   z. stp. szl. 1835, P. G.
Laveaux De August Felix   2 im. z stp. szl. T. 26-107.
Leali Stefan, Hieronim, Marek i Ferdynand Cezar   2 im. zatwier. Tyt. markizowskiego 17/4 1829, 19/3 1830, 22/1 1845, n. im.
Ledochowski Antoni   mianow. hrabią 1800, P. G.
Leitsch   z Leitenfeldu Alex I. st.. szl. 1787, P. G.
Lenczowski   z Górnych Lencz Michałowicz-Bator h Strzemię Anatol Gwalbert Pius 3 im., list gończy.
Lenkiewicz Ignacy   utr. szl. 1854.
Leszczyńska   h. Sas Ludmiła Honorata 2 im zamężna Dornbach, zapisana T. 27–ł79.
Leszczyńska   h. Sas Marja Władysława 2 im. zamężna Daszawska zapis. T. 27-901
Leszczyński Leopold i Erazm   przywr. szl. 12/12 1849
Leszczyński Skarbek   z Góry h. Abdank Józef Benedykt 2 im. mianow hrabią 1782, P. G.
Leśniewskiego Stan   potom. W. K p. h. Grzymała.
Lewandowski Antoni   , płk. 55 pp., I st szl 12/6 1916, n. im.
Lewicki   h. Rogala Samuel i Jan mian. hrabiami 1783, P. G.
Lewicki Józef Jan   2 im. z. stp. szlo 1801, P. G.
Lewicki ks. Benedykt   itd. Z. stp. szl. 1848, P. G.
Lewickiego Tomasza   potom W. K. p. h. Prawdzic.
Lewiecki Michał   II. st szl. 1786, P. G.
Lewiński z Lewina Wojciech Wacł.   2 im I. st szl l784, P. G.
Lichnowsky Edward   , książę pruski i hrabia austr. mianowany przez Franciszka I. księciem austr. i zapisany w poczet szl. galic. Cesarz; Ferdynand zatwierdził 1847, ten tytuł z tem, że każdy pierworodny potomek ma tytuł księcia, a reszte potomstwa wolno przydawać nazwisku ich nazwę hrabiów z Wardenbergu l panów z Woschlitzu.
Lidl Karol i Jan   kawalerowie ord. Ż. K. III. kI. wyniesieni do stanu szlach. stopnia rycerskiego ces dypl. z 13/4 1881, n im.
Linde Mieczysław   , ppłk., I. st. szl. Edler von Brykula 20/2 1017, n im.
Linhardt Hugon   Dr. R. D. wynies. 16/5 1012, do I. st. szl. Dyplomem z 11/6 1913, przyznano dodatek Edler von Lenartowski
Lipowski   z Lipowic Konst. Wawrz. Hipolit 3 im. wl. d. Szczucin, przyznanie st szl i h. Ciołek 9/4 1856, (dypl. 30/12 1857), T. 26-121
Lipski Marceli Emil   2 im. i Tadeusz bracia, tndziej bratanek Kaź Narcyz 2 im. z. stp .szl. T. 28–78.
Lipskiego Antoniego Onufrego   itd. potomkom W. K przyznał h. Grabie.
Liskowacki Jerzy   1801, Józef 1828, utr. szl.
Lisowski   h Lis, Franciszek Mikołaj Mateusz im. Z stp. szl 1823.
Listowskiego Stanisława Karola   2 im. potom. W. K p. h. Strzegomia.
Lnińskiego Pawła Hilarego   2 im. potom. W. K. p. h. Ostoja.
Loebl Herman   Wpr. Nam. O. L. wyniesiony do stanu szlach. Stopnia rycer. 7/6 1887, n. im.
Loewenstein Natan   Dr. wl. d. I. st. szl. 19/9 1910. Dyplomem ces. z 1/8 1912, przyznano dodatek v. Opoka, n. im.
Longchamps-Berier Zygmunt   . porucznik, Ż. K. III. wyniesiony do godności szlacheckiej stopnia rycerskiego 30/9 1874. (Rodzina kupiecka, mieszczańska lwowska. Karol Estreicher utrzymuje. że jej pierwotne nazwisko brzmiało prawdopodobnie Berger. Obacz Przewodnik Naukowy i Literacki, Rocznik IX, ex. 1881. strona 101). W b. Galicji do metryk szlach. niezapisany.
Louis Józef   r. sądowy I. st. szl. Edler von Wawel 19/H 1877, Dyplom 7/1 1878, n. im
Lubieniecki   z Lubieńca h. Rola Augustyn i Jaokanty mianow hrabiami 1783, P. G.
Lubieniecki   z Lubienca h. Rola Antoni mianowany hrabią 1783, P. G.
Lubieniecki   z Lubieńca h. Rola Kajetan mianowany hrabią 1782, P G.
Lubomirski   h. Śreniawa Franciszek zatw. dawnego tytułu książęcego1786, P. G.
Lubomirskiego Stan.   potom. W K. p. h. Pomian.
Lubomirskim   książętom przyznano tytuł “Durchlaucht” T. 28 pag. 307.
Lustowa   z Krosnowskich Marjanna. kanoniczka, zapisana w r. 1823. R. 20-365.
Lyro Rudolf Fran.   2 im. stop. rycer. 1784, P. G.
Ładomirski   h. Łada Walenty Kar. Brutus 3 m. z. stp szl 25/8 1892. T. 27-227.
Ławrowski Marceli   . generał-major. nob. 12/10 1917. “Edler von Plócken”, n. im.
Łączyński Józef   mianowany hrabią 1783, P. G.
Łępkowskich Jana, Anton. i Jakóba   potomstwu W. K. Przyznał h. Dąbrowa.
Łgocki Józef. Fran., Ant.   z. stp. szl. 1851, P. G.
Łobaczewski Wnuczek   h Jastrzębiec Ignacy Leonard 2 im. i Dr. Erazm Ant. 2 im. z. st. szl. T. 27-551.
Łodziński   h. Radwan Karol syn Stanisława Józefa 2 im, Józef i Cyryl Jan Bapt. Klemens 3 im. wnuk Stanisława wpisani dodatkowo na podst. legit wyd. przez Sąd Ziem. w Przemyślu 1782, T. 26-168.
Łodzińskich   h. Radwan Teodora Tomasza 2 ims Jakóba Ign 2 im. potom. W. K. p. dodatek z Jacynowa.
Łomnicki Gawłowicz Jan   utr. szl. 1856.
Łomnicki Jakób   i żona Magdalena utr. szl. 1861.
Łomnickich Michała, Franc., Pawła, Bartosza, i Antoniego   potom. W. K. p. h. Suchekomnaty.
Łopuszański   z Komarnik Michał utr. szl. 1857.
Łoś   z Grodkowa Karol Fran. 2 im. i jego bratanica Weronika Katarzyna Marjanna 3 im. późniejsza Henrykowa Hr. Łączyńska, mianow. hrabiami 27/6 1861, T. 26-71.
Łoś   z Grookowa h. Dąbrowa Felix Anr. 2 im. i Maurycy mianowani hrabiami l 783, P. G.
Łoś   z Grodkowa h. Dąbrowa Michał Maurycy 2 im., Józef, Felix i Franciszek mian. hrabiami 1789, P. G.
Łoś   z Grodkowa h. Dąbrowa Antoni hrabią 1782, P. G.
Łoziński   h. Lubicz Władysław i Bronisław Julian Rafał 3 im. wnukowie Joachima zapisani T. 26-47/48.
Łoziński Schwerttreu Michał   I. st. szl. 1854, P. G
Łubkowskiego Piotra   potom W. K. p. h. Grabie.
Łukaszewicz Leonard   fałsz. Władysław przywr. szl. 12/12 1849.
Łuszczowskiego Tomasza i Macieja   potomkom W. K. p. h. Nałęcz.
Łuzecki Eustachy   ks. z. stp. szl. 1819, P. G.
Maciejewskich Jana, Antoniego, Franciszka i Adama   potomkom W. K. p. h. Ciołek.
Madejewski Leonard   przywr. szl. 12/12 1849.
Malagamba-Czacka Marja   zamężna Edwardowa Micewska przeniesienie na nią szlachectwa przysługującego ojcu ją adoptującemu Aleksandrowi Czackiemu h. Świnka. Dyplom ces. z 9/3 1874, T. 26-396.
Malina   z Gorzkowa h. Poray Tadeusz Felix Albin 3 im. wnuk Felixa, T. 27-430.
Malinkowski   h. Sas Ludwik August Jan Michal 4 im. r. skarbu z. stp. szl. 18/4 1861, n. im.
Malińskiego Fran.   potom. W. K. p. h. Piatyróg vel Pietyroch.
Malitowski   h. Sas Mikołaj syn Karola na podstawie legitymy wydanej 1783. przez Sąd Ziems. Halicki wpisany dodatkowo T. 15-234.
Małachowski   z Małachowa Stanisław i Jacek mianowani hrabiami 1800. P. G.
Małachowskiego Józefa   syna Łukasza potomkom W. K. p. p. Jaxa h. Gryf z dodat. z Kozłowego Małachowa.
Małuji Teodora   potom. W. K. p. h. Odrowąż.
Manasterski Jędrzejkowicz Michał   , wnuk .Jana, utr. szl. 1871.
Maniewki Helena   (2. V. Malczewska) i dzieei Marjan, Jan i Helena Apolonia 2 im. Z. stp. szlo i h. Odrowąż 2/8 1864, T 25-187.
Manowarda de Jana Anast. Eus.   2 im. I. st. szl 1788, P. G.
Marasse Mieczysław, Felix, Fortunat, Adam, Ludwik, Jan   , bracia uznanie szlachectwa 28/1 1869, n. im.
Marischler de Roterhejm Fran.   I. st. szl. 1791, P. G.
Markowska Leontyna   , wdowa po majorze, wraz z dziećmi Franciszkiem i Heleną I. st. szl. 30/5 1916, n. im.
Mars   h. Noga z. stp. szl. Antoni Józet 2 im. R. 27-338, tegoż synowie Antoni Izydor 2 im., Jan Nep. Stanisław Witalis 3 im., Stanisław Oktawian Jakób 3 im, Zygmunt Felix Ignacy 3 im., Kazimierz Leon Konrad 3 im. i Tadeusz Grzegorz August 3 im. Zapisani T. 27 str. 393-398.
Maruniak Mateusz   , ppłk, I st. szl. z dodatkiem von Piskorski 12/1 1883, n. im.
Marynowski Stanisław   przywr. szl. 12/12 1849.
Marynowskich Józefa, Walen. i Bened.   potomkom W K. p. h. Niezgoda.
Matkowski Budzewicz Bazyli   utr szl. 1853.
Matkowski Hahułowicz Grzegorz   utr. szl. 1863.
Mauthner Mateusz   , em starosta, nob. 4/11 1886, z przydat. E. v. Zgorczyński, n im
Mączyńskiego Mikołaja   potom. W. K. p. h. Świnka.
Mączyńskiego Tomasza   potom. W. K. p. h. Świnka z dodatkiem z Mączenic.
Mecherzynski Fran. Kar.   2 im., Kajetan Erazm 2 im., bracia z. stp. szl. 20/5 1869, T 25-328.
Melbachowski Franciszek   zapisany R. 1-40.
Meysa Jan   nob. 30/4 1875, Edl. von Rosochacki. n. im.
Miączyński Ignacy   h. Suchekownaty hrabią 1803, P G.
Michalski Franciszek Jan   2 im i .Jan Kapist. 2 im. z. stp szl. 1869, i h. Łodzia. T. 25-308.
Michałowski   z Michałowa Roman mianowany hrabią 4/11 {2/12, 1885, n. im.
Michałowski   z Michałowa Stanisław mianowany hrabią 26/6 (20/7) 1868, n. im
Mieczychowskich   potomkom W. K. p. h Pomian.
Mielecki   h Gryf Marcin zapisany T. 27-561.
Mier   hr. Kurol Bartł. Józef Jan Albert Antoni 6 im. zapisanv T. 24-463, wnuk hrabiego Jana, ostatni po mieczu, umarł we Lwowie 29i4 1885. Byłem obecny przy łamaniu tarczy rodowej.
Mier   Józef i Jan mianow. hrabiami 17/3 1777, P G.
Mieroszowski   z Mieroszowa Stanisław i Sobiesław mianowani hrabiami 23/8 1869, n. im
Mieses Majer Rachmiel   , prezes Zbru izr. we Lwowie wynies. Do I. st. szl 13/7 1881, n im.
Mikulicz Walerian Bartł.   2 im. z. stp. szl. T. 27-564
Mikulicz-Radecki   zapisany T. 28–19.
Miłaszewski   z Wielkiego Miłaszowa h Leszczyc Alex. Adam 2 im, Maciej Ignacy 2 im., Rafał Leopold 2 im., Jan Kapistran i Erazm Piotr 2 im. z. stp. szl. 1817, T. 26-233
Miłkowski Edw. Felician   2 im. z. stp. szl. 1856, P. G
Minasiewicz Józef Kajetan   , stan rycerski, 21/4 1829, P G.
Minasowicz Piotr Leopold   2 im przywr. szl. 12/12 1849.
Mniszech Wandalin   z Kończyc Wielkich i Ossownicy h. Mniszech Józef Michał i Stanisław mianow. hrabiami 1783. P. G.
Mniszek   z Bużenina h. Poraj Adam Józef 2 im. mian. hrabią 1783. P. G.
Mniszek   z Bużenina h. Poraj Tytus Stefan 2 im. wnuk Alexaud. Tomasza Tytusa 3 im. T. 27-440.
Mochnacki Józef   . prez. Sądu, L O. stopień rycerski 20/1 1866, n. im.
Mogilnicki Jan   z. stp. szl 1818. P. G.
Moraczewski Józef   z. stp. szl. 1830 P. G.
Morawski Hieronim   . starosta, I. st. szl. 12/4 1894. n. im.
Morelowski   h. Prus Łukasz Stanisław 2 im., Wydział Stanów Gal. wydał mu 1791, legit. szlach
Morska Anna Zofia   2 im. z. stp. szl. 21/1 1866. n. im
Morski Felix. Aleksander i Magdalena   , rodzeństwo, z. stp. szl 7/5 1862, n im.
Morstin Henryk   hr., r Nam, Tadeusz hr, wl. d. Strzelowo. Ludwik hr. literat. zezwolenie na używanie h. Leliwa i tytułu hrabiowskiego w następującem brzmieniu “hrabia Morstin na Raciborsku”. Patent ces. Fran. Juzefa I. z 29/7 1915.
Mosch Karol   wynies. do stanu rycer. 1855. P. G. Ten sam jako Wprez. Namies. i Ż. K. II. mianowany baronem 22/12 1868, n. im.
Moszczeński   na Zbuszynie i Moszczennie h. Nałęcz Konstanty mianow. hrabią 1788. P. G.
Moszoro Jerzy   przywr. szl 12/12 1849.
Moszyński   h. Lodzia Paulin Norbert 2 im z. stp. szlo T. 27-359.
Moysa Stefan   . stopień rycerski 14/3 1899. n. im Ten sam mian. baronem 19/11 1910, T 28-548-550.
Mravinesies Antoni Michał   r. Nam. Ż K. III. wyniesiony do szlach. stop. rycer. 29/7 1871. n. im.
Mściwujewski   h. Pniejnia z Puzystok i Mściwujewa przyznanie staropol. szlach. na fundamencie dokum. z r. 1782, Bonifacy ekonom w Stajach i synowie tegoż Justyn. Sebastjan. Józef, Stanisław Izydor 2 im. i Mieczysław Jan 2 im. T. 26-12-16.
Muller Karol   mian. 1818, E. von Nakarsfeld.
Mussil Fran. Ign.   2 im. Ed. von Mussilau 12/2 1836, n. im.
Muszczyński Antoni   , major, I. sl. szl. 22/3 1886. n im
Muszyński Karol   , płk., mian. E. von Arenhort 29/4 1890, n. im.
Mycielski Fran.   zatw prus tyt hrabiows. 16/4 1869.
Mysłowski Alfred Dominik   2 im. i jego synowie Mieczysław Alfred Antoni Leon 4 im. i Alfred Antoni Teofil 3 im. wpisani do metryk galic szlacheckich 20/2 1879
Nahlik Jan   . r. apel, wynies do I. st. szl 20/4 1859. n. im.
Nahlik Karol   , major, I. sI. szl. ,,von Naskała” 20/3 1897, n. im.
Nalepa Antoni   Ż. K. III. stan rycer. 8/11 1872, n. im.
Napadiewicz de Więckowski Mikołaj   I st. szl. 18/-1 1835, P. G.
Nartowski Fran. Ksaw. Bronisław Marjan   3 im. i Antoni Karol Feliks 3 im z. stp. szl. T. 27-622
Nechay de Felseis Jan   stop. rycerski 11/2 1858, T. 2-1–495.
Nechay de Felseis Jan, Adolf i Leopold   I. st. szl. 10/9 1852, P. G.
Niedzielskiego Ant Ign.   2 Im. potom. W. K. p. h. Larysz
Niementowski   h. Pobóg Wojciech z synami Michałem, Walentym (Błażejem) i Mikołajem na podstawie dokum. z r. 1793, zapis. T. 25-101.
Niementowski Hipolit   syn Walentego (Błażeja) zapisany T. 25-106.
Niemyski   z Nniemyja Maciej baronem 1783, P. G.
Nikorowicz Dominik   stop rycer. 1782, P. G.
Nikorowicz Grzegorz   , stop. rycerski 1781, P G.
Niwicki   h. Korczak Władysław Piotr Tomasz 3 im. praw nuk Cypriana, T. 27-9-16.
Niwińskiego Józefa   potom. W K. p. h Kuszaba.
Nlkorowicz Józef   I st szl. 1788, P. G.
Nowakowski Franc. Xaw Tomasz Erazm   3 im. i jego synowie August Stanisław 2 im. i Stanisaw Feliks 2 im. z stp. sd 6/1 1869, n. im.
Nowicki Józef   , major 2-1 p. p., I. ~r. szl. Ed. von Pokucie 7/11 1903, n. im.
Nowickiego Karola   potom. W. K. p. przydomek Siła i h. Poraj.
Nowosielski   z przydom. Czeczel poprawić na Nowosielecki.
Ocetkiewicz Stanis   , płk, I. st. szl. v. Julienhort 23/3 1895, n. im.
Ochocki   z Wierzbowca Antoni I. st. szl 1807, P. G.
Oczosalski   h. Kuszaba Edward Xawery Nikodem 3 im. wnuk Xawerego, T. 26-528.
Ogrodowicz Edmund   , płk., Ż. K. III. wymesiony do stop. Rycerskiego 2/6 1884, R. v. “Monte-Belvedere”, n. im.
Olszewski Emeryk Gracjan   2 im. z. stp szl. 1829, P. G.
Onyszkiewicz   h. Jacyna Ferd. Henryk 2 im., Rudolf Maxym 2 im. i Fortunat Ludwik 2 im. z stp. szl. 27/3 1853, P. G.
Orłowski Kalixt   przywr. szl. 12/12 18-19.
Orłowskim   z Orla potom Felixa W. K. p. h. Chomonta i przydom. Cygemberg.
Ortyńskiego   potomkom W. K. P h. Łabędź.
Orzechowska Anna   hrabina Jaworska.
Orzechowski Michał, Bened. i Jan   z. stp. szl. 1822, P. G.
Osiecimski-Hutten-Czapski Robert Kazimierz   2 im. wł. d. Pleszów mianowany hrabią 19/11 1907, n. im.
Osiecki Fryderyk, Antoni Piotr   2 ims Aleksander Antoni 2 im. i Stanisław. bracia, z. stp. szl. 6/12 1858, R. 25-1.
Osieckiego Jacka   potomkom W. K. p. h. Dołęga.
Ossoliński   z Tęczyna h. Topór Michał mianowany hrabią 1785. P. G.
Ostaszewski Michał   I. st. szl. 1785. P. G.
Ostroróg   h. Nałecz Adam. Marcin, Alexander i Izydor mianow. hrabiami 1783, P. G.
Otocki   na Wiel. Otoku h. Dołęga Stan. baronem 1784. P. G.
Otocki   na Wiel. Otoku h. Dołęga Stan. hr. 1797, P. G.
Ozurewicz Tomasz   R. D. O. L. stan rycer. 12/7 1882, n. im
Pałkowski Antoni   . płk I. st. szl 24/4 1892. n. im
Pankowski   z Panków Paweł Stan. 2 im. I. st. szl. 1787, P. G.
Parfanowicz Teodor   z. stp. szl. 1835, P. G.
Parys   h. Prawdzic Adam mian. hrabią 1808, P. G
Pasławski Bazyli i Szymon   z. stp. szl. 1820, P.G.
Paulewicz Michał   , major. I. st. szl 17/7 1883. R. 26-618.
Pawłowski   h. Ślepowron Antoni Idzi 2 im. mianowany hrabią 1810, P. G.
Pawłowski   h. Korab, starosta, z. stp. szl l9/6 1907, T 28-325.
Pepłowski   h. Gozdawa Ludwik Dominik 2 im., Włodz. Jakób Medard 3 im., Tadeusz Stan. 2 im. i Kazimierz .Józef Ludwik 3 im. z. stp. szl T. 27 i 28 słr. 350, 351. 352 i 748.
Perekładowski Jan Pustelnik Syxtus Wincenty Onufry   4 im. z. stp szl. 1821, P. G.
Pierzchała   h. Pierzchała Kasper Wincenty 2 im zapisany, 1864. T. 25-162.
Pieszczyńskich   potomkom W. K. p h. Rola.
Pietrzykowski Fryder.   r. min. st ryc. 26/4 1916, n. im.
Pilat Franciszek Józef   2 im., Antoni Józef 2 im., Ludwik. Karol 2 im, Fryderyk Józef 2 ims Klemens Józef 2 im wyniesieni do I. st szl. 25/4 1862, n. im.
Pilat Tadeusz   Dr. zast. Marsz. Kraj. wyniesiony do stanu ryserskiego 30/11 1908, n. im.
Piniński   z Pinina Jerzy mianow. hrabą 1780,
Piniński   z Pinina Stanis. mian. hrabią 1780. P. G.
Piniński   h. Jastrzębiec hr. Leonard Franciszek Xawery 2 im. Wnuk Jerzego, T. 26-175.
Piniński   hr. h. .Jastrzębiec Leon Jan 2 im. syn Leonarda, b. namiest Galicji, T. 26-177.
Piotrowski   h. Junosza Gustaw Józef 2 im Dr. i jego córka Adela Wilhelmina Felicja 3 im. z. stp. szl 14/6 1879, T. 26-314.
Piotrowski Feliks Hieronim i Antoni Julian   z st szl. i przydomku Trojan 10/11 1871, T. 26-21.
Płażek Edwin   Dr. I. sI. szl 16/4 (26/6) 1900, n. im
Poddany Jan   ppłk., I. st. szl. von Jamiano 5/2 1918, n. im.
Podhorodecki Leop.   , kap., I st szl. v. Stafłenheim 20/10 1862, n. im.
Podlewski   z Kurozwęk h. Poraj z. stp. szl. n. im.
Podlewskim   h. Bogorja, skreślono w. rodzina bowiem pochodzi z Podłęża a więc Podłęski wzgl. Podleski.
Podoski Ferdynad   przywr. szl. 12/12 1849.
Pogiles Karol   , r. apel, Ż. K. III. stan rycer. 9/6 1865, n im.
Pogłodowski Zenon   I. st. szl. z dodatkiem “v. Przytyk”, herb podobny do Janiny 10/11 (U/12) 1880, n. im.
Polański Teodozy   Dr. adw. wl. d. podniesiony do godności szl. st. rycer. R. V. Polany 7/8 1861, T. 25-24.
Polański Teodozy Mikołaj   2 im., syn poprzed., zapis. T. 25-253.
Poletyło Wojciech   mianowany hrabią 1800, P. G.
Poll de Pollenburg   h. własnego Wincenty Ferr. Hugo 2 im. wnuk Fran. Xaw. a syn poety Wincentego wraz z synami Reginaldem Winc. 2 im, Henr. Fran. Xaw. Wincentym Ferr. Piotrem Celestynem 2 im., Leonem Winc. Ferr. Gwidonem 3 im., Adamem Tytusem Winc F’er. 5 im. i Augustem Hugonem Baltaz. 3 im. zapisani T. 27 pag. 917-924.
Poll de Pollenburg Fran. Xaw.   wynies. do I. st. szl. 1815, P. G.
Pomiankowski Kazimierz   , major, Ż. K. III. wyniesiony do godno szl. st. rycerskiego v Wiara 11/5 1891, n. im.
Poniatowski Karol i Józef   zatwier tyt. książęcego 19/11 1850, n. im.
Poniński   h. Łodzia Karol 1818, ALeksander 1821, Leander 1825, zatwier. pols. tyt książęcego, P. G
Poniński Adolf   , wł d. zatw. prus tyt hrab. 8/3 1862, n. im.
Ponińskim   książętom przyznano tyt “Durchlaucht”, T. 28-307.
Popiel Chościak   h. Sulima Winc z. stp. szlo T. 27-412.
Popiel Chościak   h. Sulima Wadaw Tomasz Paweł .Józef Aug. 5 im. i Ludwik .Józef Jan Fel. Ign. 5 im. z. stp. szl. T. 28-574 i 586.
Possinger Ludwik   , r. N’am., s ryc. R. V. Choborski 14/12 1860, n. im. Ten sam, kierowo Nam., Ż. K. II. mianow. baronem 7/9 1870, n. im.
Postruski Gustaw Józef Dominik, Józef Dominik Antoni i Klemens Piotr   z. stp. szl. 10/12 1868, T. 25-313-315 i 359.
Potocka   h. Pilawa hrabianka Zofia Marja Róża Katarzyna 4 im. późniejsza Madejowa X. Radziwiłłowa i Róża Marja Deodata Huberta Pia Katarzyna Zofia z im., późniejsza Zdzisławowa hr. Tarnowska, praprawnuczki Jana a córki Artura z Krzeszowic zapis. T. 27 pag. 17H-182.
Potocki   hr. h. Pilawa Andrzej Kazimierz 2 im. (zamordowany 1908) prawn. Jana T. 27-177, 178. Synowie poprzedniego Artur Antoni Bonawentura Hubert Marja 5 im. i Andrzej Marja Franciszek Xawery Hubert 4 im. zapisani T. 28-155.
Potocki Ignacy   przywr. szl 12/12 1849.
Powolny Józef   , płk., I. st szl. 11/7 1893, n. im.
Poźniak Krzywkowicz Jan   I. st szl. 1791, P. G.
Prachtl Leopold   , R D. Ż. K. III. wynies. do godn szlach. stop ryc von Morawiański 10/1 1870, n im
Praun Paweł Ferdynand   2 im, Ż. K. III., kom straży ogn. we Lwowie stopień rycerski 26/7 1872, n im.
Pressen Wawrzyniec   l.st. szl 1801, P. G
Prochaska Emil   , major 78 p. p. M. T. Promocja i wynieś, do st. barona 1 7/8 1917, n. im.
Pruszyński-Ursyn Józef Ludwik , Władysław   3 im z stp. szl. 31/7 1865, n. im.
Przyborski Artur   , generał-porucz, stopień ryc 24/11 1917, n. im
Przybysławski   h. Nałęcz Kazimierz Marja Andrzej Kajetan 4 im wnuk Józefa a właść Gabrjela Józefa, T. 26-349.
Przychocki Jan Nepom.   II. st. szl. 1782, P. G.
Przychocki Kazimierz i Ignacy   mian. baronami 1794, P G
Psarski   z Psar h. Jastrzębiec Bonawentura wpisany na podst dokum. wydano 1803, przez Komisję Galicji Zachodniej, T. 26-929
Ptak Ida   , wdowa po płk., i jej synowie Jerzy i Emil I st szl 26/9 1918, n. im
Pukalski Józef Alojzy   2 nn. biskup Ż. K. II baronem 20/11 1865 n im
Puzdrowskiego Waler Józefa   2 im. potom. W. K p h .Jastrzębiec.
Radeckich Stanisł. i Wawrz.   potom W. K p. h. Godziemba
Radnicki Zygm.   kapit., I. st. szl. “von Lechita”, n im.
Radwan   h. Radwan Stanisław, dz. dóbr, i jego dwaj synowie Jan Ignacy 2 im. i Winc. Henryk 2 im., z. stp. szl 30/10 1873, T. 26-99.
Radziwiłł Ludwik i Sergjusz   zatw. tyt książęcego 9/8 1882, n. im
Radziwiłłom   książętom przyzn tytuł “Durchlaucht”, R. 28–.107.
Rafałowski Zygm. Iuwenal   2 im. i synowie tegoż Tytus Ambroży 2 im i Bolesław Sew. 2 im z. stp. szl 8/8 1870, T. 25-374.
Ramult   h. Ramult Bałdwin a) Konstanty Joachim 2 im. z. stp szl 1881, T. 26–441. b) Ludwik Izajasz 2 im. T. 27-40. c) Stanisław Antoni Marcin 3 im. T. 28–245. d) Leon Jan Marcin 3 im. zatw. 29/9 1907, T. 28-337 e) .Jan Kanty Mikołaj 2 im. zatw. 29/9 1907, T. 28-374-376.
Rapaport Arnold   Dr adw, I st szl “von Porada” 13/7 1890, n im.
Rej Werszowiec   z Nagłowic h. Oksza Kajetan mianowany hrabia 1808, P. G.
Reja Michała   potomkom W. K. p. h. Topór.
RodakowskI Leon.   r. Nam. cesar. zezwol. na im. T. 26-117.
Rodakowski Paweł   , adw. II. st szl. 1828, P. G.
Rogaliński   z Dzwonowa na Obornikach i Radziewie h Łodzia Kasper mianowany hrabią 1787. P G,
Rojek   h. Rawicz Ludwik Karol 2 im. z. stp. szl 1856, P. G
Romanowicz Bazyli   , z. stp. szl 1821, P G
Romański Franciszek   , przywr. szl 12/12 1849.
Romaszkan Mikołaj   mianow. baronem 18/3 1857, n im.
Romaszkan Piotr   mianowany baronem 3/1 1858, n. im.
Romaszkan Piotr   mianow baronem 1865. R. 25-179.
Romer   z Chyszowa h. Jelita Cyprjan mian hrabią 1832, P. G.
Rosenstock Maurycy   Dr. wł d. I st. szl. “von Rozsttocki” 25/11 1903, Dyplom 28/4 1904, n. im. Ten sam zezwoleme cesarskie na złożenie famil. nazwiska Rosenstock i zatrzym. nazwy Rozstocki 23/5 1913, n. im.
Rossowskiego Jana   potom W. K. p. dodatek “z Roszosza”.
Roszkowski   h. Ogończyk Gustaw .Jan Nep. 2 im z stp. sz1. 16/6 1894, T. 27-334.
Roza-Szarski Marcin   Dr R. D., adopt. przez Henryka barona Roza, T. R. i szefa sekcji otrzymał 2/10 1918, zezwolenie na przeniesienie na siebie tyt, barona, R. 28-845.
Rozbierski Antoni   II. st szl 1813, P. G
Rozwadowski   z Wielkiego Rozwadowa h. Trzy Trąby Ignacy mianowany hrabią 1791, P G
Rozwadowski-Jordan Tadeusz Samuel Szymon   3 im. zapisany T. 26 571, generał-porucznik w. aust. a potem generał broni W. P. ozdobiony orderem Marji Teresy nr. 184. Promocja 17/8 1918. Order nadawano za istotne bohaterstwo.
Rożycki Rudolf   Dr. praw. r. Tryb. Adm. i Władysław urzęd. w Modlingu ces. zezwol. na posługiwanie się używanem dotąd szlachectwem w charakterze szlach. austryjac. T. 28–317.
Rudnicki Franciszek   przywr szl. 12/12 1849.
Russocki   z Brzezia h. Zadora Mikołaj mian hrabią, P. G.
Rybiński Stanisław   poprawić na Rybicki.
Rychlicki (Sas) Franciszek Eligiusz   2 im. Z. stp szl. 19/9 1860, T. 25-371.
Rychlicki Leonard Teodor   2 im, syn poprzed. Zapis T. 28-372.
Rychliński Tadeusz   , ppłk., I st. szl. 13/10 1916, n. im.
Rydyger Ludwik   , R. D. Prof. Un Lw. wynies. do stopnia ryc. “R. v. Ruediger” 18/11 1903, (dyp. 3/10 1904), n. im.
Rylski Ścibor Edward   przywr. szl. 12/12 1849.
Rylski Ścibor Kornel Marjan Maciej   3 im., porucznik, z st. szl.
Rzewuski Leon   wł d. w Gal. mianow. hrabią 20/4 1858, n. im.
Rzuchowski Dunin   h. Łabędź ze Skrzynna Bronisław Rudolf 2 im. praprawnuk Felixa, T. 28-332.
Rzyszczewski Józef   mianowany hrabią 1845, (dyplom 27/1 1857), P. G
Sacher Jan Nep. Szczepan   2 im II. st. szl. 1827, P. G.
Sacher-Masoch von Kronenthal Leopold   ces. zezwol. na połączenie nazwis. teścia Dr. Masocha 23/11 1838, n. im.
Sadowski Józef Wojc.   2 im. i Wojciech z. stp. szl. 30/8 1824, P. G.
Sahanek Adolf   Dr. I. st. szl. uE. v. Bogodar” 28/10 1910, n. im.
Salomon v. Friedberg Emanuel   , major, zatwier. szlach. austr. 13/12 1862, n. im. Ten sam jako gener-porucz. we Lwowie baronem 17/2 1884, n. im.
Sanguszko h. Pogoń Hieronim i Władysław   zatwierdzenie tytułu książęcego 1785, P. G.
Sanguszkom   książętom przyz. tytuł „Durchlaucht”. T. 28-307.
Sapieha Leon   zatw. Tyt. książęcego 1840, P. G.
Sawczyński Jan   , major, mianow. Edl. von Eichenhort 16/4 1908, n im.
Sawicki Apolloniusz   h. Ślepowron Z. stp. szl. T. 27-509.
Sawracki Teodor   , rotm , I. st. szl. 13/7 1864, n. im.
Schabenbeck Józef   , szef Prok. Sk. stop. ryc. 22/8 1870, n Im.
Schmid Leopold Fryd.   2 im. nob. I. stop. 1808, P. G.
Schulz Strasznicki Leopold Ludw.   2 im. nob. I. st. 1810, P G.
Seeling de Saulenfels Antoni   nob. I. st. 1807, P. G.
Seferowicz   h. Lubicz Jan Alojzy 2 im. z stp. szl. T. 27-813.
Seidler Andrzej   , star. w Rzeszowie n oh. R. v. Wiślański 2/10 1879, n. im.
Seredkiewicz Wincenty   nob. I. st. 1806, P. G.
Serwatowskich   potom. W. K. p. h. Jastrzębiec.
Siatecki Tyburcy   , rotm. II. st. szl 15/1 1860, n. im.
Siemieńscy   hr. Wilheim i tegoż żona Zofia z hrab. Lewickich ces zezw. na połączenie obu nazwisk 11/12 1869, n. im.
Siemieński   ze Stawczyna i Biecza h. Dąbrowa Wilhelm mianowany hrabią 1779, P. G.
Siemiginowski   h. Sas Jakób Z. stp. szl. 1848, P. G.
Siemiginowski   h. Sas .Jakób wnuk Jana Z. stp. szl. T. 26-804.
Siemiradzki Konstanty   przywr. szl. 12/12 1849.
Sierakowski   z Bogusławic Wacław Hier. 2 im., Roman, Józeł, Wacław, Sebastian, Kajetan, Konstanty, Jan, Paweł, Maxymilian, Leon, Teodor i Stanisław mianowani hrabiami 1775, P. &.
Sigert de Sigersztejn Tomasz   nob. I. st. 1791, P. G.
Signio Franc., Andr., Jan i Hilary   nob. I. st. 1792, P. G.
Singer Wyssogurski Franciszek   nob. I st. 1788, P. G
Singer Wyssogurski Jan i Ignacy   nob. I. st. 1794, P. G.
Skałkowski   h. Nałęcz Antoni Wład. 2 Im., Karol Józeł 2 im., Stanisław Tad. Anr. Celestyn 4 Im. z. stp. szl. 21/11 1869, T. 25-340.
Skarbek   z Góry h. Abdank Ludwik mian. hrabią 1778, P. G.
Skarbek   z Góry h. Abdank Jan mianow. hrabią 1778, P. G.
Skarszewski Władysław   , porucz, Z. stp. szl I zezwolenie na używanie h. Nałęcz i nazwiska Zuk-Skarszewski 5/11 1853.
Skibiński Karol   z. stp. szl. 27/3 1827, P. G.
Skorodyński Mikołaj   , kanonik gr.-k Kap Lwowskiej, wyniesiony do godności szlach. przez ces. Franciszka II. T. 21-120.
Skowroński Alex.   przywr. Szl. 12/12 1849.
Skórski Franc.   nob. I. st. 1791, P. G.
Skrochowski Jan   nob. I. st. l788, P. G.
Skrzyński   ze Skrzynna h. Zaremba Alex. Józef 2 im. syn hr. Adama, zapis. T. 27-826, (był mins. spraw zewn.).
Skrzyński   ze Skrzynna Adam mianowany hrabią 14/l (2/3) 1895, T. 27-738.
Skulski Mieczysław   , kapitan 73 p p. odznacz. krz. rycers. Marji Teresy Nr. 187. Promocja 10/6 1921.
Skwarczyński Ignacy   wyniesiony do godności szlacheckiej stanu rycerskiego 1870, P. G. Tegoż potomkowie zapisani, T. 26 pag. 27, 28, 29 i 849.
Sleczkowski Franciszek   , major, nob. 1/5 1867, I. st. Edler von Poboj, T. 26-52.
Sleczkowski, Willibald, Gwalbert   przywr. szl 12/12 1849 (?).
Slęk Franciszek   , Dyr. K. Oszcz. Kraków, I. st. szl. 23/9 1903, (25/3 1904), n. im.
Slojowskim   wszystkim przyznano h. Trąby.
Sławikowski Stan.   , major 29 pp, nob. I. stop. “von Słowik” 12/2 1915, n. im.
Słoninka Julian   , płk., nob. I. st. “von Hołodów” 2/4 1894, n. im.
Słotwiński Leliwa Konstanty   przywr szl. 12/12 1849.
Smal-Stocki Stefan   Dr. prof. Uno nob. I. st. 1/6 1911, n. im.
Smarzewskich   Tadeusza, Jana i Ant potomkom W. K. p. h. Zagłoba.
Smolka Stanisław   Dr. proC. U. J. R. D, stopień rycer. 14/7 1913, n. ,im.
Smolnicki Wachnowicz Julian   utr. szl. 1871.
Smoluchowski Wilhelm   , sekr. Kanc. Gabin., Z. K. III. wyniesiony do godności szlach. stop. rycers. “von Smolan” 19/12 1883, n. im.
Sobolewskiego Konst.   potomkom W. K. dodał “z Piętek”.
Sochaniewicz Józef   , major, nob. I. st. E. v. Swiplaski 7/1 1884, n. im.
Sokolnickich   Ignacego i Franc. potom. W. K. p. h. własny p. Cyrus.
Solski Fran. Ksaw. Marja Teresa   1778, nadała tyt ryc. P. G.
Soroczyński Roman   kapit., zatw. stopnia rycerskiego 29/10 1868.
Sozańskim Worona Wolko   skreślić h. Korwin i wpisać Korczak.
Spatschek   z Staarfeldu Maciej Fryd. nob. I. st. 1787, P. G.
Spawenti di st. Giorgio .Jan Franc. Ant.   Agapit 4 im. zatw. obcokrajowego szlach 1776, P. G.
Sroczyński Bogumił   przywr szl. 12/12 1849
Sroczyński Bron. Fran. Grzeg.   3 im., Włodzimierz i Tadeusz Adam 2 im. z. stp. szl. R. 27-815.
Stadnicki   ze Stadnik na Rożnowie h. Śreniawa Józef mianowany hrabią 1783, P. G.
Stadnicki   ze Stadnik na Rożnowie h. Śreniawa Piotr mianowany hrabią 1788, P. G.
Stadnicki   ze Stadnik h. Śreniawa Antoni i Felix mianowani hrabiami 1783, P. G.
Stadnicki   ze Stadnik na Rożnowie h. Śreniawa .Jan mianowany hrabią 1784, P. G.
Stadnicki   ze Żmigroda h. Śreniawa Józef hrabią 1783, P. G.
Stadnicki Alex. Mik.   2 im., podpor. 56 p. p. zezwolenie na wpisanie do gal. metryk szlach. i przyznanie h. Drużyna 14/8 1865.
Stadnicki Fortunat   przywr. szl. 12/12 1849.
Stańskiego Józefa   potomkom W. K. p. h. Dębno.
Starowiejski Biberstejn Stanisław   wpisany dodatkowo na podst. legir. wydano przez Sąd Gr. Lw. 1782, T. 20-338.
Starzeński   h. Lis Maciej i Piotr mian. hrabiami 1780, P. G.
Staszkiewicz Karol   , płk., nob. I. st. 22/5 1918, n. im.
Statkiewicz Alex.   przywr. szl. 12/12 1849.
Statkiewicza Łukasza   potomkom W. K. p. h. Rawicz.
Stawarski   ze Stawów Ignacy, dyr. gim., wyniesiony do godności szlo I. st. 30/1 1888, T. 27-95.
Stefanowicz Kajetan Dr.   mianowany baronem 11/8 1917,. n. im.
Stelzhammer Paweł   nob. I. stop. 1787, P. G.
Stetkiewicz   h. Kościesza z. 22/6 1906 stp szl., Ida i jej córki: Róża Jolanda 2 im., Elwira Ferdynanda 2 im., Elfryda Rozalia 2 im. T. 28-352.
Stetkiewicz Artur Karol   2 im., Arnim Rudolf 2 im. i Armand Michał BazyLi 3 im. z. stp. szl. T. 27-782.
Stix   ze Sanbergen Józef Romuald 2 im. nob. I. st. 1791, P. G.
Stojanowicz Andrzej   nob. I. stop. 1789, P. G.
Stokowski Klemens   , wnuk Szymona, utr. szJ. 1865.
Stokowski Marceli i Apolinary   przywr. szl. 12/12 1849.
Strański Karol   Dr. I. st. szl. “von Heilkron” nob. 17/9 1862, n. im.
Straszewskich Józefa i Stanis.   potom. W. K. p. h. Radwan.
Stratyński Alex. i Józef   z. stp. szl. 26/11 1850, n. .im.
Strawiński   h. Sulima Gustaw Mateusz Anioł Adam 4 im. z. stp. szl. T. 27-357.
Strojnowski Ignacy Dawid   wyniesiony do stanu rycer. 1852, P. G.
Strojnowski Roman Hieronim   , wnuk Ignacego Dawida, T. 28–157.
Strońskiego Kazimierza   potomkom W. K. p. h. Doliwa, ze Stronia.
Strzelecki   h. Oksza Michał z. stp. szl. 29/6 1862, T. 25-84.
Strzelecki   h. Oksza Ign. Jakób 2 im. z. stp. szl 1876, T. 25-154.
Strzyżowskiego Teodora   potom. W. K. p. h. Gozdawa ze Strzyżowa.
Suchodolski Wojciech   mianowany hrabią 1800, P. G.
Sułkowscy   książęta otrzymali 1905, tyto “Durchlaucht”, T. 28–307.
Summer-Brason Adolf i Edmund   zezwolenie na przeniesienie na nich szlachectwa i herbu przysług. ich ojcu adoptującemu Doktorowi Janowi Summerowi 5/3 1889, n. im.
Supiński   h. Leszczyc Józef i Adam synowie Adama zapis. T. 27-165.
Swaryczewskiego Józefa   potomkom W. K. p. h. Korczak.
Szamoty Michała, Szymona i Wawrz.   potom. W. K. p. h. Prawdzic.
Szaniawski Stanisław   mianowany hrabią 1800, P. G.
Szarski-Roza   obacz Roza-Szarski.
Szawłowski Stanis. Marcin Ant.   3 im. dziedzic Barysza, otrzym. ces. zezw. 29/12 1908, na pisanie się „ze Szaweł”, R. 28–419.
Szawłowskich Anton. Marc. i Romualda   potom. W. K. p. h. Sulima.
Szczepański   ze Szczepanki h. Dołęga Ludwik Konstanty Maurycy 3 im. zapisany T. 27-377.
Szelengowski Tomasz   przywr. szl. 12/12 1849.
Szembek Izydor   przywr. szl. 12/12 1849.
Szeparowicz Michał   , płk., nob. I. st. „von Badenberg” 5/4 1917, n. im.
Szepłycki   z Szeptyc Jan syn Franciszka zapisany na podstawie legitymy wyd. 1782, przez Sąd Z. Lw. T. 17-196.
Szeptycki   z Szeptyc Jan Kanty Remigiusz 2 im. mianowany hrabią 6/5 (16/9) 1871, T. 26-33. Tegoż synowie Roman Marja Alexander 3 im., Alex. Marja Dominik 3 im., Stanisław Józef Teofil 3 im., Kazimierz Marja 2 im. i Leon Józef Marja 3 im. zapisani, T. 26911-915.
Szlachtowski Felix   Dr. prof. Uno wyniesiony do stanu rycerskiego 30/4 (26/11) 1893, n. im.
Szlachtowski Stanisław   Dr., r. skarbu, 2. K. III. otrzymał szlach. stop. rycers. 6/10 1876, n. im.
Szołajski   h. Starża (Topór) Tymoteusz Paweł 2 im. i Adam Jan 2 im. z. stp. szl. 1882, T 26-543 i 554.
Szpielmann Jan Alojzy   2 im. nob. I. sI. 1786, P. G.
Szumański Eustachy i Leon   przywr. szl. 12/12 1849.
Szymonowicz Ignacy   Dr. Z. K. II. baronem 20/12 1865, n. im.
Szymonowicz Jakób   , wf. d., i Dr. Ignacy sędzia, ces. zezwol. na przeniesienie na nich tyt. barona udzielonego stryjowi Dr. Ignacemu 11/4: 1870, n. im.
Szyszkowakskiego Bened.   potom. W. K. p. h. Ostoja.
Ślaski   ze Ślazów h. Krzywda Ignacy, syn Andrzeja, r. Mag. Lwow wraz z synami Edwardem Felixem 2 im. i Leonem Ign. 2 im. na mocy decyzji Wydz. Stanów Gal. z 1858, wpisany T. 24-462
Świeżawskim   wszystkim W. K. p. h. Kuszaba.
Świstelnicki   ze Świstelnik Michał I. st. szl. 1793, .P. u.
Tarnawiecki Jan   , por. 30 p. p. z. stp. szl. 30/1 1871, n. im.
Tarnawiecki Marceli   nob. st . szl. 31/10 1854, P. G. Temu samemu cesarz przyznał 14/3 1865 stopień rycerski.
Tarnawieckiego Alexego   potomkom W. K. p. h. Topór.
Tarnawski Kornel   Dr., Prez. Sądu, O. L. stopień ryc. 2/5 1878, T. 26-265.
Tarnawski Rudolf   , ppłk., nob. I. st. „von Sleme” 22/5 1917, n. im.
Tarnowski   hr. Stanisław utr. szl. 1864.
Tarnowski Amor   h. Leliwa Jan mian. hrabią 1785, P. G.
Tchórznickiego Walent.   potomkom W. K. p. h. Jelita i p. Mniszek.
Terlecki Konstanty   utr. szl 1804.
Terlecki Kremen Gabryel   utr. szl 1806.
Terlecki Prokopowicz   utr. szl. 1) Kornel Felix 2 im. 1847, 2) Piotr 1856. 3) Jan (Daniczuk) 1806, 4) Jan i Teodor 1806, 5) Jan 1830, 6) Mikołaj 1851, 7) Jan 1851.
Terleckich Andrzeja, Jana i Wojciecha   potomkom W. K. p. h. Przestrzał z Unichowa.
Terleckiego Kazimierza   potom. W. K. p. h. Przestrzał z Unichowa.
Tettmayer Przerwa Stanisław, Wojciech i Alexander   wyniesienie do godno szlach. I. stopnia 1794, P. G.
Till Ernest   Dr. R. D. prof. Un. Lw. wlyniesiony do godnści szl. I. st. 22/10 1917, temu samemu dyplomem z 6/2 1918, dodano “z Kostryna” (Kostryn jest przysiółkiem do Uherzec Mineralnych koło Liska, własność nob.).
Tilly   na Tilowie Jan Józef .zatw. szlach. pols. 1786, P. G.
Tołłoczko   h. Pobóg Edward, Minis. sp. wew. we Wiedniu reskłryptem z r. 1886. uznało prawo używ. pojed. szlach.
Treter   z Lubomierza Roman Konstanty 2 im. zezw. ces. na połączenie włas. nazwiska z nazwiskiem Doliniański 12/9 1896, (dyplom 11/1 1897), n. im.
Treterów   potomstwu W. K. p. h. Śreniawa.
Truszkowski Drogosław Gabryel Miecz.   2 im., Alexy Teotil Franciszek Ksawery 3 im. i Tadeusz Celestyn 2 im. synowie poprzedniego wpisani, R. 26-372.
Truszkowski Marceli Leonard   2 im. z. stp. szl. 1880, T. 26–371.
Turkuł   Rodzina niepolskiego pochodzenia, nie stara bo nobilitowana na Sejmie 1676, niegdyś bardzo zamożna i wpływowa. W r. 1782, wydano w h. Galicji legitymę szlachecką 14 mężczyznom tego nazwiska a w 103 lał później umiera we Lwowie ostatni potomek tamtych tego imienia a mianowicie Felix urodz. 5/1 1833 zm. 28/3 1885, pochowany we Lwowie na Łyczakowie pole 73. .Jedyną pozostałą no nich pamiątką to pałac z 6 morgowym parkiem przy ul. Piekarskiej, dziś własność pani Janiny Batyckiej, matki królowej piękności. Starsze pokolenie pamięta czasy, kiedy w tym pałacu mieszkała Felicja z Turkułów Comelowa, córka Tadeusza pana na Tarnopolu itd. i Heleny z hrabiów Poletyłów a rodzona siostry Heleny, żony Karola hr. Miera, ostatniego po mieczu. Obie te siostry, pierwsza we Lwowie druga w Rzymie, roztaczały naokoło siebie ku podziwowi swoich i obcych niebywały przepych. Sic transit gloria mundi!
Turnau   de Dobczyce Józef, płk., r. K. III. otrzymał 11/1 1881, stopień rycerski, n. im.
Turnau Jakób   , właś. Dobczyc, nob. I. stopnia 12/12 1857, z przydatkiem “z Dobczyc”, T. 28–271.
Tyneńska Aniela   z. stp. szl. 15/5 1865, n. im.
Uchański   h. Kuszaba Józef Benedykt Wincenty 3 im, porucz, Wydz. Stanów Gal wydał 1805, legitymę szlachectwa.
Ujejski z Rupniewa h. Śreniawa Kornel Józef Piotr   3 ims poeta. wnuk Piotra zapisany. T. 27-533.
Uranowicz   h. Chorągwie Tadeusz Dr. med. zatw. j. w. T. 27-503.
Uranowicz Zygmunt   Dr. til. z. stp. szl. i h. Chorągwie Kmitów 11/9 1892. T. 27-232.
Urbański   z Urbanic Fran. Xaw. z. stp. szl. 2/3 1859, n. im.
Urbański August   . ppłk I. st. szl. “von Ostrymiecz” 18/4 1908.
Urbański Feliks i Jan   Z. stp. ul. 28/9 1858. n. im.
Uruski   h. Sas Seweryn Maciej Leon Kazim. 4 im. hrabią 13/12 1844, P. G.
Uznańscy   potom. Tomasza należą do szlach. stop. ryc. T. 26–688-693.
Uznański Tomasz   z; stp. szl. 1827, P. G.
Warteresiewicz   h. Słoń Seweryn, Stefan. Helena i Teresa z. stp. szl. 18/12 1896. (dyplom 8/3 1897).
Wasilkowskiego Ign.   potomkom W. K. p. h. Korczak.
Wassilko Jordaki   mian. baronem z dodat. Serecki 14/7 1855, n. im.
Wassilk-Serecki baron Jerzy, Stefan, Alexander i Wiktor   , bracia urodzeni z Polki Ohanowicz z domu, mianowani hrabiami 29/8 1918. n. im.
Wattmann Józef   R. D. mianowany baronem von Wattmann-Maelcampo-Beaulieu 5/9 1853. n. im.
Wąsowicz   ze Smogorzewa Dunin h. Łabędź Henryk Z. stp. szl. T 27-549.
Weber   z Rittersdorf Jan II. st. szl. 1805, P. G.
Weber   z Ehrenzweig Wincenty I. st. szl. 1811. P. G.
Weissmann Edward   wyniesiony 6/5 1881. do godności szlach. stop. rycers. “v. Zawidowski”. R. 26-447.
Werenko   h. Wierzynkowa Antoni i Mikołaj mianow. baronami 1785, P. G.
Wereszczyński   h. Korczak Antoni praprawn. Antoniego. zapisany, T. 28-871.
Wesołowskich Szczepana Marcina   potom. W K. p. h. Jelita.
Wężyk-Rudzki   z Wielkiej Rudy h. Wąż Józef Marjan 2 im. Z. stp. szl. T. 28-458.
Wiczkowski   h. Drogosław. .Józef Dr. meds Z. stp. szl. 24/3 1906. zapi., T. 28-284.
Widitz de Wifichhaszi Michal   I. st. szl. 1789. P. G.
Widmann Józef i Antoni   I. st. szl. 1792. P. G.
Wielhorski   h. Kierdeja Michał mian hrabią 1787. P. G.
Wielowiejski   z Wielkiej Wsi Wład. mian. baronem 1825. P. G.
Wiercińskiego   potomkom W. K. p. h. Rawicz.
Wieroński Stanisław   , kapitan, ord. Marji Teresy Nr. 189. Promocja 27/6 1922, Obecnie generał W. P. Przemyśl.
Wierzbickiego Marcina i Wojciecha   potom. W. K. p. h. Radwan.
Wierzbickiego Michała   potom. W. K. p. h. Nieczuja.
Więckowski Ferd.   Ż. K. III. wynies. do stanu rycers. 30/11 1884. n. im.
Więkniewicz Zub Alojzy Xawery   II. st. szl. 1820, P. G.
Wilkoszewski Sarjusz   z Wilkoszewic h. Jelita Zygmunt z. stp. Szlo 1905, T. 28-241.
Wiszniewskich Zwarzyło   Marcelego, Wawrzyńca, Pawła i Józefa potom. W. K. p. h. Ramult.
Wiśniewski   z Wiśniewa Tadeusz Stanis. Konstanty 3 im. Mianowany hrabią 29/12 1876, n. im.
Witkowicki   h. Dołęga Jacek Roch Fel. 3 im. i Rafał Tadeusz 2 im. zapisani na podst. legitymy wyd. 1782, przez Hal. S. Z. T. 25-98.
Witoszyński Józef   generał-major, wyniesiony do godności szl. I. st. z przydat. “von Dobrawola” 5/4 1917, n. im.
Wodzicki   z Granowa h. Leliwa Eliasz hrabią 1799. P. G.
Wodzicki   z Granowa Franciszek mian. hrabią 1800, P. G.
Wojna Franciszek   mianowany hrabią 1800, P. G.
Wojnarowicz   z Żurawek Szymon I st. szlo 1791. P. G.
Wojnarowski Józef   przywr. szl. 12{12 1849
Wokurka Pfichtenheld Wincenty   I. st. szl. 1792, P. G.
Wolański   h. Przyjaciel Wład. Krzysztof Feliks Wojc. 4 im. mianowany hrabią 11/11 1886. T. 28-79.
Wolański   h. Przyjaciel Mikołaj Wład. 2 im. mianowany hrabią 12/2 1888. n. im.
Wolański   h. Przyjaciel Erazm i .Mikołaj Wład. 2 im. czyli Stanisław z. stp szl 1872. T 26-61
Wolf   z Wolfsthal Fran. Ant. 2 im. II. st szl. 1783, P. G
Wolfram Karol   , kap. wyniesiony do godno szlo st. I. „Edler von Wolmar” 14/1 1862, n. im.
Wołkowicki   h. Lubicz Hipolit Stanisław 2 im. Minis. S. wew. We Wiedniu przyznało prawo używania pojedynczego szlach. i h. Lubicz.
Woyciechowska   h. Nałęcz Ewa Anna Antonina Salomea 4 im. zamęż. Konopkowa, T. 28-1
Woyciechowski Marjan   , major, zezw. na używ. szlach. stop. ryc. 22/6 1913, n. im.
Woynarowicz Jan   , r. Nam, st. ryc. 27{2 1878, n. im.
Wszelaczyński-Cybulski Franc.   utr. szl. 1864.
Wszelaczyński-Cybulski Szczepan i Leon   z. stp. szl. 1852, P. G.
Wysoczański Józef   przywr. szlo 12/12 1849.
Wysoczański Karol   przywr. szl. 12/12 1849.
Wysoczańskich Petrusiewiczów   Teodora Michała Ant. i Jana potom. W. K. p. h. Wukry.
Wysoczański Pietrusiewicz   h. Wukry Grzegorz. Leon i Bazyli zapisani. T 26-182, 183, 184.
Wyszyński Andrzej   mianow baronem 1782, P. G.
Younga a Lenie   h. własnego z dewizą “Salus a Christo” Konstanty, Adam i Władysław Jerzy 2 im. z. stp. S71. 15/3 1871. T. 26-125 i 134.
Zabielski   na Zabielu h. Trzaska Piotr mian. hrabią 1808, P. G.
Zabłocki Andrzej   . wl. d z. stp. szl. 18/9 1848. n im.
Zachariasiewicz Franciszek   . biskup w Tarnowie. h. biskupi zatw. 28/1 1837.
Zachariewicz Julian Oktawian   . architekt. Ż. K. III. wyniesiony do stanu rycersk. “v. Lwigród” 27/4: 1880. n. im.
Zaćwilichowski Zebald   syn Stanisława wpisany na podst. legitymy wydanej 1782, przez Sąd G. Oświęcim. T. 12-11.
Zagórski   h. Ostoja Miecz z. stp. sd 10/5 1870. T. 25-356.
Zajączkowski Damian   z. stp. szl. 1820. P. G.
Zakaszewskim   W. K. p. h. Rawicz.
Zakrzewski Józef   Dr. w Aleppo wyniesiony do szl. I. St „von Zakrzewo” 9/10 1907. n. im.
Zakrzewski Pomian Wincenty   Dr. z. stp. szl. T. 27-701.
Zaleski Wacław   , min. skars mianow hrabią 28/10 1913, n. im.
Załuski Thabasz   z Załuska h. Junosza Ignacy i Teofil mianowani hrabiami 1776, P. G.
Załużnego Jana   potomkom W. K. p. h Pogonia.
Zamojski   na Zamościu h. Jelita Jan Jakób 2 im. i Andrzej mianowani hrabiami 1780. P. G.
Zamojski   h. Jelita Stanisław mianow. hrabią 1820. P. G.
Zamorski Franciszek   I. st. szl. E. V. Ebersfeld 14/7 1837. n. im.
Zaremba Wawrzyniec   , kap., Ż. K. III. wyniesiony do godno szlach. stopnia rycer. 28/9 1860. n. im.
Zarębski Józef   nob. st. ryc. 1805. P. G.
Zarzycki   h. Nowina Miron Z. stp. szl, 1888. T. 26-883.
Zarzycki Jan   I. st szl. 1792. P. G.
Zarzycki Szymon i Teodor   z. stp. szl. 1824, P. G
Zawadzki   h. Rogala p. Biberstein Marcin Barr. Roman 3 im Kaź Witoki Stanis. 3 im., Celestyn. Magdalena Róża 2 im. z. stp. szl. 6/4 1858, T. 24-481.
Zborowska-Kostrakiewiczowa Zofia Augusta   2 im urodzona Michałowska z Górnego Michałowa h. Jasieńczyk T. 28-530.
Zborowski   ze Zborowa Maxymilian mian. hrabią 1792, P. G.
Zborowski Ignacy   , r. apels Ż. K. III. wynies. do stanu rycerskiego 21/3 1882, T. 27-32.
Zbrożka Andrzeja   potomstwu W. K. p. h. Jasieńczyk.
Zbrożka Józefa   potom. W. K. p. h. Poraj.
Zdański Ludwik   , r. apel., i Franciszek R. D. wyniesieni do godności. stop. rycers. 7/1 1891, T. 27-193 i 198.
Zeidler   z Rosenfeldu Henryk I. st. szl. 1780, P. G.
Zgaździński Stanisław Józef   2 im. syn Konstantego .Józefa 2 im. były wł majątków Ulicko Seredkiewicz, Smykowce, Podwysokie i Horożany, b. ausk. sądowy, emer. r. kol. ostatni po mieczu umarł we Lwowie 21/1 1935, pochow. na Łyczakowie, Był wpisany do metryk szlach. T. 27 pag. 643.
Zgórski   h. Kotwicz Alfred Stan. Wilh. 3 im., Julian Alex. 2 im., Kazimierz i Józef Aleks. 2 im. z. stp. szlo T. 27-484.
Zgórski   h. Kotwicz de Gyarmata Alexander, z. stp. szl T. 28–6.
Zieliński   z Zielonek Edward Kalixt Winc. 3 jm., Cyryl Izajasz Karol 3 im. z. stp. szlo 1826, P. G.
Zielonka   z Zielonek Jan i Tomasz nie Jastrzębiec jeno Junosza.
Ziemiałkowska baronowa Helena   z Dylewskich T. 28-544 i 546.
Ziemiałkowski Florjan   Z. K. I. mian. baronem 20/10 1880, n. im.
Ziemięcki   z Ziemięcina Hieronim Antoni Jan 3 im. generał-porucz., Z. K. II. mianow. baronem 15/10 1874, n. im.
Ziętkiewicz Alfred   , płk., I. stp. szl. 23/4 1894, n. im.
Znamirowski Józef Stan.   2 im., Konstanty Maciej 2 im., Piotr Ferd. 2 im. J Józef Jan 2 im. z. stp. szl. 20/8 1871, (dyplom 5/7 1883), T. 27-282.
Zoll Fryderyk   Dr. prof. U. J. wyniesiony do stanu rycers. 29/9 1906, n. im.
Zunger   z Hohensiegen Karol I. st. szl. 1805, P. G.
Zwierkowski   h. Bełty Jerzy Jarosław Anzeim 3 im. kapitan aus. Korwety, ozdobiony orderem Marji Teresy Nr. 180. Promocją 27/6 1922. W mar. polskiej był Kontradmirałem. Odznaczony Krzyżem Komandors. orderu Polonia Restituta. Pochodził z rodziny ziemiańskiej w Kieleckiem. Umarł 11/6 1932, w Casablanca.
Zwisłocki Eugeniusz Zygmunt   Dr. R. D. Prez. Sądu w Złoczowie, Wyniesiony do godności szlacheckiej stopnia pierwszego 20/4 1916. Dyplomem z 19/2 1917, dodano “von Wisłucha”, n. im.
Żakiej   h. Poraj Bolesław z. stp. szl. 1/4 1887. T. 26-796.
Żeleńska Anna Marja Barbara   3 im. urodzona Słonecka h. Korab, córka Nikazego Zenona 2 im. zap. T. 28-368.
Żeleński   z Żelanki h. Ciołek Franc. mian. hrabią 1801, P. G.
Żukowski Karol   przywr. szl. 12/12 1849.
Żurowski Jakób   przywr. szl. 12/12 1849.

Opracowanie Janusz Stankiewicz

signature

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *