Kategoria: Biografie

Pedagog społecznik – Leonard de Verdmon Jacque

Leonard de Verdmon Jacques (ur. 1861, zm. 1930) pisarz, społecznik. Uczęszczał do gimnazjum oraz na studia pedagogiczne w Warszawie. W 1880 roku został dziennikarzem w „Gazecie Kaliskiej” oraz „Gazecie Świątecznej”. Jako pracownik Zarządu Ubezpieczeń Wzajemnych miał możliwość podróżowania po całej Kongresówce. Był współredaktorem „Dziennika dla Wszystkich”, redaktorem „Tygodnika Polskiego” oraz współpracownikiem wielu czasopism warszawskich i […]

Baron Stanisław Graeve

Pochodził z rodziny z niemieckimi korzeniami. Dziadek barona był oficerem pruskim i uczestnikiem wojen z Napoleonem. Etnograf zainteresowany życiem wsi. Zbierał stroje ludowe, ceramikę, wycinanki, płótna, relikty. Gromadził dokumentację fotograficzną budynków, scen obyczajowych, folwarków szlacheckich, małych miasteczek. Zaprosił do Biskupic Franciszka Łubieńskiego oraz Floriana Piekarskiego, którzy namalowali 30 obrazów włościan i włościanek. Popularyzował wieś poprzez wydawanie pocztówek. Książki: […]

Stanisławki – człowiek wielu pasji

Józef Stanisławski (8.8.1824 Sędziejowice, zm. 3.06.1900 Kraków.) żona Honorata Murzynowska z Dębołęki Nauka Gimnazjum Kraków Wydział medyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego Praca 1847-52 asystent prof. Dr. Józefa Dietla Lekarz w Sieradzu Inne Członek Rady Opiekuńczej Zakładów Dobroczynnych pow. Sieradzkiego Inicjator Ochotniczej Straży Ogniowej w Sieradzu. Prezes Rady Nadzorczej Straży Inicjator przebudowy budynku byłej stajni na salę teatralną […]

Alojzy Biernacki – pionier nowoczesnego rolnictwa

Alojzy Biernacki (1778-1854), właściciel Lututowa. Uczęszczał do szkoły średniej we Wrocławiu, był studentem prawa na Uniwersytecie we Frankfurcie nad Odrą. Porzucił je na rzecz ekonomii i wiedzy rolniczej. Swoją wiedzę teoretyczną poszerzał o wiedzę praktyczna, podróżując po Anglii, Francji i Niemczech. Alojzy był w Polsce przedstawicielem postępowego ziemiaństwa, pionierem nowoczesnego rolnictwa, działaczem gospodarczym i niepodległościowym. […]