Biografie

Baron Stanisław Graeve

Pochodził z rodziny z niemieckimi korzeniami. Dziadek barona był oficerem pruskim i uczestnikiem wojen z Napoleonem. Etnograf zainteresowany życiem wsi. Zbierał stroje ludowe, ceramikę, wycinanki, płótna, relikty. Gromadził dokumentację fotograficzną budynków, scen obyczajowych, folwarków szlacheckich, małych miasteczek. Zaprosił do Biskupic Franciszka Łubieńskiego oraz Floriana Piekarskiego, którzy namalowali 30 obrazów włościan i włościanek. Popularyzował wieś poprzez wydawanie pocztówek.

Książki:

1909 – Sztuka ludowa w Sieradzkim

1909 – Seria Biblioteka Krajoznawcza (wraz z Leonard de Verdmon Jasquese)

1910 – Stroje i zdobnictwo ludowe w Sieradzkiem

1912 – Przewodnik po guberni Kaliskiej

Organizator i pierwszy prezes kaliskiego oddziału PTK.

W 1912 roku popełnił samobójstwo. Związane było to z oskarżeniami, że jest austriackim szpiegiem. Oskarżenia te były spowodowane wydrukowaniem mapy do książki Przewodnik po Guberni Kaliskiej w Austrii. Pochowany na cmentarzu w Charłupi Małej. W imieniu przyjaciół na pogrzebie mowę wygłosił Wł. Reymont.

… cicha łagodna twarz hojnego pracownika, który utrudził się dla uwieńczenia umiłowanej ziemi sieradzkiej

Maria Dąbrowska o Stanisławie Graeve

Źródło:

Leksykon Miasta Sieradza, Towarzystwo Przyjaciół Miasta Sieradza, 2006

signature

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *