Biografie

Alojzy Biernacki – pionier nowoczesnego rolnictwa

Alojzy Biernacki (1778-1854), właściciel Lututowa. Uczęszczał do szkoły średniej we Wrocławiu, był studentem prawa na Uniwersytecie we Frankfurcie nad Odrą. Porzucił je na rzecz ekonomii i wiedzy rolniczej. Swoją wiedzę teoretyczną poszerzał o wiedzę praktyczna, podróżując po Anglii, Francji i Niemczech. Alojzy był w Polsce przedstawicielem postępowego ziemiaństwa, pionierem nowoczesnego rolnictwa, działaczem gospodarczym i niepodległościowym. W latach Królestwa Polskiego był posłem z wieluńskiego na sejm, znajdującym się w grupie tzw. Kaliszan broniących nienaruszalności konstytucji, podczas powstania Listopadowego zajmował od lutego 1831 roku stanowisko ministra skarbu. Był czołowym działaczem pierwszej polskiej organizacji rolniczej Towarzystwa GospodarczoRolniczego w Warszawie założonego w 1810 roku oraz był członkiem honorowym podobnej organizacji w Lipsku.

Interesował się nowymi formami gospodarstwa wiejskiego, propagował postępowe metody stosowane przez zachodnie rolnictwo, wprowadzał innowacyjne metody, które po nim stosowali ziemianie i chłopi z okolicznych wsi np. nowoczesna gospodarka płodozmienną, ulepszone narzędzia rolnicze, hodowla zarodowa merynosów (znana w kraju i za granicą). Biernacki starał się podnieść poziom ogólnej oświaty upowszechnienia wiedzy rolniczej. W 1815 roku wydał w Kaliszu Dziennik RolniczoGospodarski i kieszonkowy Kalendarz Rolniczo Gospodarczy. W kalendarzu zamieścił opowiadanie zachęcające do intensyfikacji produkcji w gospodarstwie chłopskim pod tytułem „Rozmowa między Wacławem żołnierzem polskim a Adamem bratem jego włościaninem”. Prócz tego współpracował z „Pamiętnikiem Rolniczym Warszawskim” założonym w roku 1817.

W 1817 roku własnym kosztem założył w swojej posiadłości ziemskiej w Lututowie szkołę rolniczą dla około 60 uczniów dla chłopców i dziewcząt. W szkole tej uczniowie zdobywali wiedzę z zakresu agronomii, ogrodnictwa, przyrody i matematyki.

Po powstaniu musiał wyemigrować z kraju. Podróżował po Anglii, Szkocji i Irlandii wzbogacając swoją wiedzę. Pisywał dla francuskich czasopism rolniczych. Był współpracownikiem „Ziemianina”. Biernacki wpłyną na przyswojenie w Wielkopolsce angielskiego systemu osuszania gruntów. Współtworzył Klub Polski w Paryżu, Towarzystwo Wychowania Narodowego.

Źródło:

Henryk Szubert, Archiwum ZNP

signature

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *