Kategoria: Społeczeństwo i kultura

Praca najemna na roli w większej własności ziemskiej

Ryszard GarliczWarszawa 1929 r. Pracownicy umysłowi i fizyczni. Ilość. Uposażenie. Wzrost wynagrodzenia. Położenie socjalne w porównaniu do innych robotników. Porównanie z zarobkami samodzielnego rolnika. Mieszkania. Zatargi i umowy. Prawodawstwo. Związki. Ciężary socjalne.   Polska posiada w ogólnej liczbie 15.983 majątków ziemskich prywatnej własności ( o przestrzeni powyżej 50 ha), zatrudniających służbę, o obszarze ogólnym 8.263.616 […]

Towarzystwa kredytowe

W Y B O R Y do władz towarzystwa kred. Ziemskiego  w Kaliszu. Już od lat kilku odbywające się co dwa lata wybory do władz towarzystwa, miewają coraz to mniejszy zjazd obywateli. Tłomaczy się to łatwo, najważniejszą porą w rolnictwie — siewami. W roku bieżącym ogólne zebranie wypadło w najnieodpowiedniejszej dla ziemian chwili—w kwietniu, gdy […]

Wieści z Warty

=; Z pod Warty piszą do nas pod dniem 28-ym lutego; W ostatnich czasach zaczął się wzmagać na prowincji przemysł gorzelano- rektyfikacyjny. Fabryka w Marchwaczu podobno zwozi już materjał surowy, aby na rok przyszły wystawić rektyfikację i dystylarnię. Gorzelnia zaś w Wilczkowie, w tym roku jeszcze puszcza w ruch, świeżo umontowane te oddziały.Ciekawa rzecz, czy […]

Wieści z Konina

= Z Konina donoszą nam: Blizki zatwierdzenia traktat handlowy między Rosją a Prusami, wszędzie wznieca złote nadzieje na przyszłość, nigdzie jednak zapewne tyle, ile w Koninie, Skutkiem bowiem taniej komunikacji wodnej na Warcie, która przed laty dwudziestu ściągała po kilkadziesiątberlinek do Konina i odległej o 30-ci wiorst pruskiej stacji kolei żelaznej w Strzałkowie ruch handlowy […]

Wieści z Błaszek

= W Błaszkach dnia 6-go lutego b. r. podczas jarmarku o godzinie ,9 ej w wieczór, trzej niewiadomi ludzie, będący widocznie w stanie nietrzeźwym, napadli na ulicy na trzech czeladników szewskich, z których, Walentego Maciejczaka poranili nożem w szyję i rękę. Na krzyk rannego nadbiegł policja, lecz winnych nie zdołano schwycić. W podejrzeniu są trzej […]

Kaliskie Towarzystwo Cyklistów

= Walne zebranie czwartkowe towarzystwa cyklistów sprowadziło do sali hotelu Wiedeńskiego 30-stu członków rzeczywistych, zagaił je prezes przemową zaznaczając, że stanowi ono dalszy ciąg poprzedniego,gdyż przedmiotem debatów będzie taż sama sprawa budowy nowego pomieszczenia, mówca kładzie zarazem nacisk na ważnośćobrad stanowić mających niejako przełom dzisiejszy W losach towarzystwa, nadto ponieważ halla ma być drewnianą, cięcie […]

Wiadomości z Łęczycy

= Z Łęczycy donoszą nam: Dnia 11-go stycznia, w sali miejscowego teatru, odbył się koncert amatorski na cel dobroczynny, ze współudziałem utalentowanej śpiewaczki panny Zofji, Morawskiej, oraz skrzypka pana Ozimińskiego. Panna Morawska jest już u nas znaną pochlebnie z kilku poprzednich występów, to też współudział jej był wielką atrakcją wieczoru. Panna M. kilkoletnia uczennica ś. […]

XX – lecie Straży Ogniowej Ochotniczej 1894 w Turku

Istniejąca w m. Turku straż ogniowa ochotnicz.i, w bieżącym miesiącu obchodziła dwudziestą rocznicę swego założenia. Spełniając przyjęty na siebie dobrowolnie obowiązek obywatelski, czuwa ona gorliwie naci bezpieczeństwem mienia mieszkańców miasta, wrazie grożącej klęski pożaru, jak o tein świadczy wielokrotna skuteczna jej działalność, w powyższym okresie czasu. Niechaj pracuje, ożywiona stale tą myślą, że cel stowarzyszenia […]