Społeczeństwo i kultura

Kaliskie Towarzystwo Cyklistów

= Walne zebranie czwartkowe towarzystwa cyklistów sprowadziło do sali hotelu Wiedeńskiego 30-stu członków rzeczywistych, zagaił je prezes przemową zaznaczając, że stanowi ono dalszy ciąg poprzedniego,
gdyż przedmiotem debatów będzie taż sama sprawa budowy nowego pomieszczenia, mówca kładzie zarazem nacisk na ważność
obrad stanowić mających niejako przełom dzisiejszy W losach towarzystwa, nadto ponieważ halla ma być drewnianą, cięcie drzewa należy rozpocząć bezzwłocznie, później będzie za późno. Lista składek podpisywana przez
członków wzrosła do wysokości 1,556 rs., a jakkolwiek wymagana anszlagiem suma1,800 rs; nie została jeszcze pokryta, nie powstrzyma to jednakże inicjatorów od przystąpienia do dzieła, jeżeli zebranie ogólne
upoważni komitet do zawarcia 6-cioletniego kontraktu z W. Koryckim na
dzierżawę na posesji tegoż domu i gruntu na cel ten potrzebnego, za sumę 400 rs. rocznie.

Po mowie prezesa zabrał głos członek, Wł. Leszczyński, rozbierając pytanie czy siły towarzystwa, sprostają zamierzonemu przedsięwzięciu, czy nie będzie ono za drogiem na kieszenie stu z górą członków, a opierając się na cyfrach, wykazał, że projekt do wykonania jest w zupełności możliwy.

Członek J. Kączkowski w przemowie swej zwraca słuszną uwagę inicjatorów na zbyt mały rozmiar mającej się pobudować sali, która nie odpowiada zadaniu, nie będzie w niej mianowicie można prowadzić ewolucji sportowych, ani też urządzać jak to komitet zamierza — przedstawień amatorskich, na co odpowiedział członek Wł. Leszczyński, że salon większy być może, jeżeli członkowie dadzą na to pieniędzy.

Po dyskusjach przystąpiono do balotowania, które 26-ma głosami przeciwko dwom dało komitetowi żądaną swobodę działania. Wskutek czego prezes podziękował zebraniu ogólnemu za zaufanie i poruszył kwestję zebrania gotowizny. Podpisane sumy podzielone zostały na dwie kategorje i naznaczone terminy spłacenia takowych: dla 25-rublowych wkładów termin 10-dniowy dla sum wyższych jedną połowę do 7-go lutego, drugą do 7 go maja.

Zapisani zostali w drodze balotowania na członków rzeczywistych pp.: Piotr Snaksarew radzca stanu, Henryk Pekker podpułkownik i Romuald Bembnowski, na uczęszczającego zaś p. Edward Żywanowski.

Nadmienić należy, że takie posiedzenia stowarzyszeń, dla baczniejszego spostrzegawczy są wielce interesujące, wykazują bowiem dobitnie ich gwałtowną potrzebę, jako szkoły życia publicznego. W ostatniem zebraniu ogólnem przyjmowało także udział kilkunastu członków odwiedzających, należących do inteligencji miejscowej, co jak się zdaje wpłynie stanowczo na urozmaicenie dość monotonnych jak dotąd zebrań cyklistów, — gdyż głosy przez niektórych z nich zabierane, jak to miało miejsce na ostatniem posiedzeniu, nadadzą tym zebraniom ,więcej… rozmaitości.

Artykuł zamieszczony w Gazecie Kaliskiej nr.8 , Rok II, 1894

Gazeta Kaliska 24, rok II 1894)
Gazeta Kaliska Nr. 22 Rok II 1894
Gazeta Kaliska Nr. 22 Rok II 1894
Gazeta Kaliska Nr 27 Rok II 1894
Gazeta Kaliska nr 29 II 1894
Gazeta Kaliska nr 29 II 1894
Gazeta Kaliska nr 29 II 1894
Gazeta Kaliska nr. 26 rok II 1894
Gazeta Kaliska nr. 26 rok II 1894
Gazeta Kaliska nr. 26 rok II 1894
Gazeta Kaliska nr 36 rok II 1894
Gazeta Kaliska nr 36 rok II 1894
Gazeta Kaliska nr 33 rok II 1894
Gazeta Kaliska nr 33 rok II 1894
Gazeta Kaliska nr 35 rok II 1894
signature

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *