Społeczeństwo i kultura

Wieści z Warty

=; Z pod Warty piszą do nas pod dniem 28-ym lutego; W ostatnich czasach zaczął się wzmagać na prowincji przemysł gorzelano- rektyfikacyjny. Fabryka w Marchwaczu podobno zwozi już materjał surowy, aby na rok przyszły wystawić rektyfikację i dystylarnię. Gorzelnia zaś w Wilczkowie, w tym roku jeszcze puszcza w ruch, świeżo umontowane te oddziały.
Ciekawa rzecz, czy bliskie sąsiedztwo takichże fabryk w Kaliszu i Sieradzu, nie wywoła zgubnej konkurencji?
Bądź co bądź gorzelnia w Wilczkowie rokuje świetne nadzieje, bo też nie żałowano tam wkładów, a nowe urządzenia powierzono renomowanym już fabrykom Rajmunda i Closego w Koninie, dzięki którym
gorzelnia jest dzisiaj w stanie prowadzić 12 zacierów, oraz należycie spiritus rektyfikować, gdyż do tego przeznaczono aż 4 filtry, czym się prawie żadna dystylarnia w gub. kaliskiej pochwalić nie może. Gdyby jeszcze postarano się usunąć dawne usterki techniczne w starej gorzelni, które dla braku czasu zapewne bez zmiany na ten rok pozostaną, to natenczas wilczkowską fabrykę zaliczyć by można było — do pierwszorzędniejszych w Królestwie. Tu jeszcze zaznaczyć musimy, że właściciel gorzelni uzyskał kredyt rządowy na summę rs. 80,000 to jest, że za sprzedawaną okowitę, nie potrzebuje zaraz opłacać przypadającej akcyzy. Za dni kilkanaście pierwszy świst gwizdawki da znać okolicy, o rozpoczęciu tegorocznej kampanii, tak jak w Cielcach, takiż sygnał niedawno oznajmił zakończenie robót w cukrowni. Fabryka ta przerobiła około 100,000 korcy buraków, a niezależnie od tego, sprzedała jeszcze przeszło 7,000 korcy sąsiedniej cukrowni w Zbieraku. Godną, uwagi innowację zaprowadziła fabryka w Cielcach; oto prawie wszystkie budynki połączone są siatką drutów telefonicznych. Podobno jeden z wartskich kupców zaproponował dyrekcji połączenie telefonem miasta z cukrownią, ofiarowując na ten cel, bezpłatne dostarczenie i ustawienie słupów na przestrzeni wiorst pięciu. Zarząd żądał
jeszcze drutów, kosztem zaś własnym decydował się dać aparaty i robociznę Taki jednak układ do skutku nie doszedł, lecz kto wie czy w przyszłości, wzajemne ustępstwa projektu w rzeczywistość nie zamienię.

W Warcie cisza wielkopostna panuje ludziska żyją nadzieją lepszych czasów i pomyślnych skutków nowego administracyjnego zarządu; jego też uwadze polecamy poważną kwestję połączenia miasta z szosą cielecką. Gdyby w Warcie zamieszkiwał jaki członek opieki nad zwierzętami, to miałby niemałą pracę z przedstawianiem nielitościwych furmanów do odpowiedzialności sądowej. Lecz Bogiem a prawdą wina ich nie jest tak wielką jak pozory wskazują: większą atoli stanowi upór wartskich p. p.
ławników, którzy mimo tego, iż miasto posiada poważny swój majątek, nie chcą nic przeznaczyć na zabrukowanie niewielkiej tej przestrzeni, na co niewątpliwie i Cielce ze współudziałem pieniężnym natychmiast by pospieszyły.

Namor,

(Gazeta Kaliska numer 18, rok II, 1894)

signature

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *