Kategoria: Społeczeństwo i kultura

Szlaki Turystyczne w Królestwie Polskim

Trasy wycieczek rowerowych lub pieszych przy kolei Z  Sochaczewa – Wiskitki (dawna rezydencja ks. Mazowieckich) – Ruda Guzowska (fabryki tkackie) – Mszczonów – Grójec (starożytna chrzcielnica) – Tarczyn – Raszyn (bitwa z kampanii napoleońskich) – Warszawa (90 wiorst ) Z Łowicza – Bielawy – Piątek – Łęczyca (ruiny zamku,legenda o Borucie, kolegiata w Tumie)– Kutno […]

Szkoły prywatne

Kalisz W Kaliszu szkoła handlowa 7 klasowa męska (Wrocławskie Przedmieście, dom Frenkla) Szkoła handlowa 7 klasowa żeńska (Wrocławskie Przedmieście, dom Frenkla) Prócz przedmiotów ogólnych i jerzyka wykładane były : buchalterya, korespondencja handlowa, arytmetyka handlowa, geografia handlowa, ekonomia polityczna, prawoznawstwo, towaroznastwo. Szkoła niedzielno-handlowa Szkoła dla praktykantów sklepów i kantorów przemysłowych lub handlowych. 3 letnia Pesya żeńska […]

Wyznanie mojżeszowe

W XVII wieku hebrajczycy posiadali władze w Krakowie, Lwowie, Poznaniu i Lublinie. Po skasowaniu władz centralnych izraelici zgrupowali się w gminy wyznaniowe przy synagogach (boźnicach). Od 1822 orku władze nad boźnicami powierzono dozorm boźniczym wybieranym przez gminę żydowską i zatwierdzany przezwładze administracyjną. Każde miasteczko posiadające synagogę lub dom modlitwy posiadało dozór bóźniczy  i wraz z okolicą stanowił gminę żydowską. Każda gmina posiadała rabina (rabbi – […]

Kościół Ewangelicko Reformowany

W guberni kaliskie kościół ewangelicko reformowany był w Żychlinie (pod Koninem) gdzie znajdowała się jedyna świątynia w Królestwie Polskim na prowincji druga była w Warszawie. Kościół ewangelicko reformowany był pod zarządem synodu zbierającego się corocznie w Warszawie. Władze wykonawcza był konsystorz mająca siedzibę w Warszawie (Miodowa 13). Źródło: Przewodnik Po Guberni Kaliskiej L.V Jacques,  Stanisław Graeve

Prawosławie

Najwyższą władzą był Synod Świątobliwy w Petersburgu któremu przewodniczył Metropolita Petersburski i Ładoski. Gubernia Kaliska należała do eparchii warszawsko-nadwiślańskiej, pozostawała pod władzą Arcybiskupa Warszawskiego i Nadwiślańskiego zamieszkałego w Warszawie (Długa róg Miodowej).                 Przy Arcybiskupie istniał Warszawsko Nadwiślański prawosławny konsystorz duchowny składający się z czterech członków duchownych – protorejerów, sekretarza konsystorza i sekretarza przy Arcybiskupstwie. Kancelarię Konsystorza stanowił urzędnik cywilny. Lista Cerkwi: W […]

Kościół katolicki

Królestwo polskie było podzielone na archidiecezję (warszawską) oraz diecezje pozostające pod zarządem biskupów. Gubernia Kaliska leżała w połowie decyzji Kujawsko-Kaliskiej, mającej stolicę we Włocławku, oraz archidiecezji Warszawskiej. Biskup był otoczony radą zwaną kapitułą, której członkowie byli dożywotnio wybierani, starszych nazywano prałatami, młodszych kanonikami. Do spraw sądowo kościelnych istniała instytucja zwana konsystorzem, składających się z członków mianowanych przez biskupa. Do korespondencji urzędowej biskup posiadał kancelarię pod zarządem regensa lub kanclerza. Diecezja dzieliła się na dekanaty, zwierzchnikiem […]