Społeczeństwo i kultura

Wiadomości z Łęczycy

= Z Łęczycy donoszą nam: Dnia 11-go stycznia, w sali miejscowego teatru, odbył się koncert amatorski na cel dobroczynny, ze współudziałem utalentowanej śpiewaczki panny Zofji, Morawskiej, oraz skrzypka pana Ozimińskiego. Panna Morawska jest już u nas znaną pochlebnie z kilku poprzednich występów, to też współudział jej był wielką atrakcją wieczoru. Panna M. kilkoletnia uczennica ś. p. Friderici Jakowickiej i Robiozkowej, posiada szkołę wyborną. Głos jej o nadzwyczaj rozległej skali, dźwięku
silnym i czystym, sięga wyżyli wysokiego e, które w walcu „Parła” Ardittiego wykonanym bardzo pięknie przez artystkę, brzmiało czysto i dźwięcznie. W dwóch pieśniach Troszla i „Czy pamiętasz”? Bleichniana wykazała panna M. wiele uczucia i ekspressji, a zawsze , piękna Serenada Bragi z towarzyszeniem fortepianu (pani Now.) i skrzypiec (p. Tad. Now.) przyjętą została szczerym oklaskiem. Zniewolona „bravami” dorzuciła artystka nad program kilka pieśni również mile przyjętych. Pan Ozimiński, drugi solista wieczoru, zadziwił słuchaczów poprawnem i wykończonem wykonaniem 7-go koncertu Beriot’a, oraz Andante i Rondo Kreutzera; młody skrzypek,
uczeń Konserwatorjum warszawskiego od lat 3-ch dopiero, zrobił w tym czasie wielkie postępy, które każą mu wróżyć piękną przyszłość artystyczną. Do powodzenia koncertu przyczyniła się wiele p. Now., któi;a
zbierała oklaski jako wykonawczyni koncertu Humla i jako akompaniatorka licznych numerów programu, oraz pan T. Now.
wykonaniem Legendy Wieniawskiego i Mazurka Kątskiego. Pan Głod. ze szczerym humorem wypowiedział monolog: „Dlaczego się nie ożeniłem?” Resztę bogatego i udolnego programu, wypełniła uwertura z op. „Tankred” Rossiniego i „Intermezzo” z op. „CaValeria Rusticana” Mascagni’ego wykonane bardzo starannie przez panią Now. oraz pp. Ozim., T. Now., S.Now. i Przan.

Artykuł zamieszczony w Gazeta Kaliska, nr 7, Rok II

Gazeta Kaliska Nr 27 Rok II 1894
Gazeta Kaliska Nr 27 Rok II 1894
Gazeta Kaliska nr 32 rok II 1894
Gazeta Kaliska nr 32 rok II 1894
signature

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *