Listy

Rosjanie w Sieradzu.

Przed 1864 roku Rosjan reprezentowała w Guberni IV brygada artylerii i sotnia kozaków. Wszystkie urzędowe stanowiska powiatowe i miejskie znajdowały się w rękach Polaków.

Imię i nazwiskoStanowisko
Aleksander Kamionowski Naczelnik Powiatu
Kajetan Wielogórski Pomocnik naczelnika
Józef Sarankiewicz sekretarz
Michał Błaszczyński Rachmistrz
Józef Wolski Tłumacz języka rosyjskiego
Aleksander Ślepowroński Dziennikarz
Józef Kaczkowski Kontroler Kasy Powiatowej
W. Pertkiewicz Burmistrz Sieradza

Opis: Polacy piastujący fundacje państwowe i samorządowe przed 1864 rokiem

Dopiero powstanie styczniowe zmusiły władze carskie do zmiany polityki w Królestwie Polskim. Stanowiska państwowe i samorządowe zaczęto obsadzać Rosjanami.

Imię i nazwisko Stanowisko
Ksenofant Konow Naczelnik więzienia
Łukian Boborkin  Naczelnik Powiatu
Józef Smaszków zastępcą Naczelnika Powiatu
Henryk Pekker naczelnik Straży Ziemskiej
Siergiej Hilkow  komisarz do spraw włościańskich
Franciszek Rafałowicz naczelnik poczty
Jan Surkow  prezes Sądu Pokoju

Często funkcje powierzano byłym wojskowym w nagrodę za zasługi. Przed rokiem 1914 było w powiecie oko 250-300 osób. W Sieradzu około 120-150 osób. Życie kulturalne Rosjan obracało się głównie w cerkwi, która znajdowała się na placu Piłsudskiego oraz kaplicy na cmentarzu. Po I wojnie światowej obie budowle zburzono. Wraz z wycofywaniem się wojsk rosyjskich wycofali się w głąb Rosji cywile.

Źródło:

Na sieradzkich szlakach 2/2012, O Rosjanach w Sieradzu przed I wojna światową, Jan Mielczarek

signature

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *