Kategoria: Wieści z gubernii

Wieści z Słupcy

— Ze Słupcy do „Kuryera codziennego” piszą: „Słupcę, miasteczko powiatowe położone nad samą granicą pruską, w gub. kaliskiej, posiadające przeszło 3,000 mieszkańców, pod względem wewnętrznego porządku i czystości za wzór innym miastom stawiaćby można. Wyczytawszy w „Kuryerze” w artykule „Z bruku i zagona”, jak feljetonista opisuje, brudny i ciasny Ostrowiec, postanowiłem, jako przeciwstawienie, wskazać Słupcę. […]

Wieści z Turku

= Z Turku. Karnawał tegoroczny zakończyliśmy w dniu 5 b. m. wieczorem tańcującym, zorganizowanym przez p. O., a obowiązki gospodyni przyjąć łaskawie raczyła p. B. Szanowny inicjator i gospodarz p. O., wykazał i w tym kierunku niepospolite zdolności, i nie żałował trudu i pracy, ale taż zabawa, urządzona estetycznie, szykownie i elegancko zgromadziła przeszło 60 […]

Wieści z Koła

= Z Koła donoszą do „Gazety Warsz.”: Kto lat z dziesiątek nienawiedził naszego miasta, zadziwiłby się zapewne, ujrzawszy w niem tak wielkie zmiany, skierowane ku upiększeniu i tak przez naturę hojnie obdarowanego grodu. Z którejkolwiek przybywamy strony, wpierw przebyć potrzeba jeden z mostów rzuconych na Warcie, aby znaleźć się w środku miasta, zbudowanego jakoby na […]

Wieści z Sieradza

Z pod Sieradza piszą do „Dziennika dla Wszystkich”. Regulatorem cen zboża w tutejszej okolicy jest rynek w Zduńskiej-Woli. Za granicę ziarno nie idzie, każdy kto ma do zbycia zbycia sprzedaje w tem mieście. Ztąd nieraz na rynku w Zduńskiej-Woli, w dzień targowy, dowóz dochodzi do dwóch tysięcy korcy. Ma się rozumieć żydki, korzystają z tego, […]