Spadki

** Porządkowanie spadków odbywać się będzie, po śmierci: 1) Andrzeja Scholtza z Chwalborzyc, w powiecie tureckim, 2) Mikołaja Krawczyka z Zagórek w tymże powiecie, 3) Elżbiety z Królikowskich, Malewskiej z Mroczek małych, w powiecie kaliskim, 4) Mana Manta co do sum naJastrzębiu, w powiecie łęczyckim, 5) Marjanny z Łąckich, Krosnowskiej, Karola i Aleksandra Trzaskowskich co […]

Wieści z Koła

= Z Koła donoszą do „Gazety Warsz.”: Kto lat z dziesiątek nienawiedził naszego miasta, zadziwiłby się zapewne, ujrzawszy w niem tak wielkie zmiany, skierowane ku upiększeniu i tak przez naturę hojnie obdarowanego grodu. Z którejkolwiek przybywamy strony, wpierw przebyć potrzeba jeden z mostów rzuconych na Warcie, aby znaleźć się w środku miasta, zbudowanego jakoby na […]

Wieści z Sieradza

Z pod Sieradza piszą do „Dziennika dla Wszystkich”. Regulatorem cen zboża w tutejszej okolicy jest rynek w Zduńskiej-Woli. Za granicę ziarno nie idzie, każdy kto ma do zbycia zbycia sprzedaje w tem mieście. Ztąd nieraz na rynku w Zduńskiej-Woli, w dzień targowy, dowóz dochodzi do dwóch tysięcy korcy. Ma się rozumieć żydki, korzystają z tego, […]

XX – lecie Straży Ogniowej Ochotniczej 1894 w Turku

Istniejąca w m. Turku straż ogniowa ochotnicz.i, w bieżącym miesiącu obchodziła dwudziestą rocznicę swego założenia. Spełniając przyjęty na siebie dobrowolnie obowiązek obywatelski, czuwa ona gorliwie naci bezpieczeństwem mienia mieszkańców miasta, wrazie grożącej klęski pożaru, jak o tein świadczy wielokrotna skuteczna jej działalność, w powyższym okresie czasu. Niechaj pracuje, ożywiona stale tą myślą, że cel stowarzyszenia […]

Ciekawostki Administracyjne

Podatki Prezydujący w kaliskiej gubernialnej radzie podatkowej, wzywa niniejszem wszystkich handlujących i przemysłowców, od których, na mocy przepisów Najwyżej zatwierdzonych przypada skarbowi dodatkowy podatek rozkładowy, aby przed dniem 15-tym marca 1894 roku złożyli właściwym iuspektorom podatkowym deklaracje o wysokości rocznego obrotu, oraz czystego zysku z przedsiębiorstw przez nich prowadzonych, jak również o wskazanie adresu, pod […]

Budowa Soboru Prawosławnego w Warszawie

— W marcu r. b. nastąpiło Najwyższe Jego Cesarskiej Mości zezwolenie na powszechne w granicach Cesarstwa Ruskiego zbieranie dobrowolnych ofiar na budowę soboru prawosławnego w Warszawie. Wówczas też J. E. Główny Naczelnik kraju zaprosił znanych naszych architektów:L. N. Benua, G. I. Kotowa, M. P. Preobrażeńskiego, A. W. Pomerancewa, A. T. Prachowa i B. M. Czagina […]

Darczyńcy – Gazeta Kaliska 1894 lista

Darczyńcy noworoczni 1893/94: A. Kolski, A. Parczewski, A. Arnold, L. Kapaliński, Władysław Lesser, J. Panek, Kazimierz Weigt, W. Prusinowski , F. Prusinowski, Br. Szczepankiewicz, Adam Dobrowolski, J. Kączkowski, Ambroży Idzikowski, W. Kolska, Jan Wiedyśkiewicz, Br. Zaniewski, Kazimierz Heins, Julian Biernacki, Gustaw Tschinkel, Jan Tschinkel, A. Bryndza, K. Werner, Sarnecki, Seweryn Tymieniecki, Izabela Grąbaczewska, Mieczysław Grąbaczewski, […]

Kronika kryminalna

Józefa Kanoniak – poparzenie (Raczyn, listopad 1893), Józefa Talar – utoniecie (kol Brutuns), Jan Barczyński – wypadek (Ozorków), Władysław Baranowski – morderstwo (?) (Wola Roguzińska) Stanisław Byczykowski – samobójstwo (Słupca) Józefa Tomaszewska – wypadek (Podębice) (Gazeta Kaliska, Nr 1 rok II 1894) Józefa Walczak – żebraczka (Daszyny) Franciszka Kurczewska – niemowle, morderstwo (Roguźnie) Antoni Kubiak […]