Ormiańskie Rody Szlacheckie

W książce “Ormiańskie Rody Szlacheckie” wyd. Kraków 1934, zamieszczono krótką historie Ormian polskich oraz spis rodów szlacheckich – poniżej przedstawiamy: Abgarowicz h. AbgarowiczAbrahamowicz h. AbrahamowiczAbramowicz h. Strzała odmAgopsowicz h. WiernikAmirowicz h. KołodaczAntoniewicz h. BołozAntonowicz h. włArakiełowiczArsimowski h. wł.Asłanl h. wł.Asłanowicz h. SasAssakiewicz h. wł.AtabiowiczAugustynowicz h. Odrowąż odm.AwakowiczAwedyk h. PomianAxentowic.z h. GryfAywas – Norses h. wł.Babonaubek […]

Nieznana szlachta polska

Na podstawie książki “Nieznana szlachta polska i jej herby” autorstwa Wiktora Wittyga oraz Stanisława Dziadulewicza, wyd. 1908, opracowałem listę nazwisk: Nazwisko Gniazdo Klejnot Powiat Województwo Aksamitowski Aksamity Ciołek Ziemia Łomżyńska Mazowieckie Aksamitowski Aksamity Buczyno Bawola głowa Ziemia Łomżyńska Mazowieckie Andrzejowski Andrzejowice Własny sandomierski Sandomierskie Andrzejowski Andrzejów Prus III odm. Ziemia Czerska Mazowieckie Arciszewski Arciszewo Rawicz […]

Lista oficerów wszystkich Brygad Legionowych

(niekompletna) ze stanem z dnia 1 kwietnia 1916 roku (opracowanie własne – na podstawie dokumentu z witryny WBC) “Pierwsza i ostatnia strona tego spisu w czasie konspiracji uległa zniszczeniu. Na pierwszej stronie zaczynał się spis od Dowództwa Legionów Polskich i brak jest jego początku, a jest koniec Sztabu Legionów. Ostania brakująca stronica dotyczy niższych oficerów […]

Spis absolwentów z lat 1883 – 1939 – II Liceum im. Króla Jana III Sobieskiego

Kraków Od kilku lat zajmuję się losami absolwentów i uczniów szkoły. Owocem moich zainteresowań będzie strona internetowa dedykowana im, ale to plany na przyszłość. W tym momencie dysponuję zestawioną przeze mnie listą absolwentów z lat 1883-1939, daleką od ostatecznego kształtu, ale znacznie dokładniejszą niż te, które były umieszczane w księgach pamiątkowych szkoły.Lista uwzględnia osoby, które […]

Spis członków zwyczajnych – Towarzystwa Szkoły Średniej w Komarnie

w roku szkolnym 1912/1913 Zestawił : Piotr Wiernik, w oparciu o  „Sprawozdanie Towarzystwa Szkoły Średniej  oraz  Dyrekcji Prywatnego Gimnazjum Polskiego z prawem publiczności w Komarnie , na rok szkolny 1912/1913  (brak miejscowości przy nazwisku oznacza zamieszkanie w Komarnie) Adamowicz Tomasz majster murarski Astman Ichel budowniczy Bal Stanisław właściciel dóbr w Tuligłowach Biederman Adam kasjer zarządu dóbr hr Lanckorońskiego w […]

Uczniowie Polskiego Gimnazjum Prywatnego z prawem publiczności w Komarnie

powiat Rudki  w roku szkolnym 1912/1913 i uzyskane przez nich lokaty na koniec roku szkolnego  Zestawił : Piotr Wiernik w oparciu o Sprawozdanie Dyrekcji Gimnazjum Bej Piotr klasa II – Uzdolnieni Borgman Józef klasa I – Uzdolnieni na ogół Buchta Zdzisław klasa II – Uzdolnieni Cygan Grzegorz klasa I – Uzdolnieni na ogół Dubaniowski Mieczysław klasa II – Uzdolnieni Dżugaj Michał klasa I – […]

Spis pracowników Firmy Towarzystwa Akcyjnego. R. Kindlera w Pabianicach.

wykonanie – Iwona Łaptaszyńska źródło: Oryginalna Księga pracownicza zakupiona na Allegro. Więcej danych można znaleźć w opracowaniu zamieszczonym na stronie Towarzystwa Genealogicznego Centralnej Polski. http://www.tgcp.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=383:spis-pracownikow-firmy-r-kindler&catid=44:opracowania&Itemid=72 Adamczyk WładysławAdamek JózefaAdamiec JanAdamiec MarjannaAdamkiewicz WładysławaAdamkiewicz TeklaAdamkiewicz TeofilaAdamkiewicz WalerjaAdamkiewicz AntoniAdamkiewicz MichalinaAdamkiewicz JózefAdamowicz MarjannaAdamus FranciszekAdamus ZofjaAdamus KacperAdamus JózefaAdamus AnnaAgata LeokadjaAgata AndrzejAjzert WalentyAleksandrzak FranciszekAltenberger BronisławaAlwasiak WincentyAlwasiak MarjannaAnczykowska TeodozjaAnczykowska BronisławaAndrzejczak WładysławAntczak JakóbAntczak StanisławAntczak […]

HISTORIA WŁOŚCIAN – Wacława Aleksandra Maciejowskiego

HISTORIA WŁOŚCIAN i stosunków ich politycznych, społecznych i ekonomicznych, które istniały w Polsce od czasów najdawniejszych, aż do drugiej połowy XIX wieku napisana przez Wacława Aleksandra Maciejowskiego w  roku 1874. (Wybór fragmentów – własny) Epoka I.Od czasów najdawniejszych aż do uposażenia dobrami ziemskiemi duchowieństwa katolickiego. Z NARODOWOŚCI LUDÓW NA ZIEMIACH SŁOWIAŃSKICH PRZED NASTANIEM POLSKI ZAMIESZKAŁYCH, NAJLEPIEJ SIĘ ODGADUJE RÓŻNICA WSI A […]

Ludzie gościńca w XVII i XVIII wieku -Bohdan Baranowski

„… zwiększenie liczby ludzi luźnych można zaobserwować w końcu XVIII w., w okresie Oświecenia. Wiązało się to z poważnymi zmianami gospodarczymi i społecznymi, jakie zachodziły wówczas na ziemiach polskich. Znaczne ożywienie gospodarcze powodowało, że zapotrzebowanie na ręce do pracy było większe niż poprzednio. Szczególnie rozrastająca się Warszawa, której ludność u schyłku dawnej Rzeczypospolitej przekroczyła sto […]

Polska czyli o położeniu, ludności, obyczajach, urzędach i sprawach publicznych Królestwa Polskiego księgi dwie – Marcin KROMER

Opracowanie własne – Janusz Stankiewicz […] Granice i podział wewnętrzny Polski Do ważniejszych części Polski należą: Wielkopolska i Małopolska, Ruś i Prusy Królewskie, Podole, Mazowsze i Kujawy. Z kolei w obrębie samych tych części istnieje podział na dzielnice albo, jak to się powszechnie mówi, na województwa i ziemie.Wielkopolska, obejmująca dwa województwa, mianowicie poznańskie i kaliskie, leży […]