Darczyńcy – Gazeta Kaliska 1894 lista

Darczyńcy noworoczni 1893/94: A. Kolski, A. Parczewski, A. Arnold, L. Kapaliński, Władysław Lesser, J. Panek, Kazimierz Weigt, W. Prusinowski , F. Prusinowski, Br. Szczepankiewicz, Adam Dobrowolski, J. Kączkowski, Ambroży Idzikowski, W. Kolska, Jan Wiedyśkiewicz, Br. Zaniewski, Kazimierz Heins, Julian Biernacki, Gustaw Tschinkel, Jan Tschinkel, A. Bryndza, K. Werner, Sarnecki, Seweryn Tymieniecki, Izabela Grąbaczewska, Mieczysław Grąbaczewski, […]

Kronika kryminalna

Józefa Kanoniak – poparzenie (Raczyn, listopad 1893), Józefa Talar – utoniecie (kol Brutuns), Jan Barczyński – wypadek (Ozorków), Władysław Baranowski – morderstwo (?) (Wola Roguzińska) Stanisław Byczykowski – samobójstwo (Słupca) Józefa Tomaszewska – wypadek (Podębice) (Gazeta Kaliska, Nr 1 rok II 1894) Józefa Walczak – żebraczka (Daszyny) Franciszka Kurczewska – niemowle, morderstwo (Roguźnie) Antoni Kubiak […]

Przesiedlenia

1894 Jan Cibar, Marja Luiza-Amalja (z Langów), Artur, Jan Juliusz, Freyderyk Teodor, Maria, Eliza Adela – Berdycziwa gub. Kijowska (1894). = Przesiedlenie. Zamierza przesiedlić się do Cesarstwa, mianowicie do Petersburga mieszkaniec wsi i gminy Piętno, w powiecie tureckim, Wacław Miąśkiewicz. (Gazeta Kaliska numer 11, rok II, 1894)

Błaszki – produkcja mleka

Błaszki – 3/15 stycznia 1894 odbyła się narada ziemian o produkcji mleka i postanowiono rozwinąć tę gałąź gospodarki w okolicy. Właściciel dóbr Borysławice (Stefan Arnold) zobowiązał się do budowy parowego centryfuga-mleczarni pod kierunkiem specjalistów z Oldenburga. Wybudowany miał być do maja 1894 roku. Przy niej miała być otwarta świniarnia (na 100 wieprzy). Do mleczarni zobowiązały […]

Pułkownik Michał Kossecki Herbu Rawicz Dowódca Sieradzkich Szaserów

  W Sieradzu, podobnie jak w innych miastach, od czasów średniowiecza aż do pierwszych lat XIX w. zmarłych chowano na przykościelnych cmentarzach. Z kolei zamożni mieszczanie, okoliczna szlachta oraz osoby duchowne miejsce ostatniego spoczynku znajdowały w kościelnych kryptach. Tak było też w przyklasztornym kościele p.w. św. Stanisława w Sieradzu. Po dawnym cmentarzu przyklasztornym, do naszych […]

Kapitan Józef Pełzucki – Żołnierz Wojen Napoleońskich I Uczestnik Powstania Listopadowego

Na starej sieradzkiej nekropolii przy ul. Wojska Polskiego spoczywa wielu znanych i zasłużonych sieradzan, a dziś już zapomnianych. Ich groby są częstokroć zaniedbane, a na niektórych z nich widnieją błędne inskrypcje. Jednym z nich  jest kapitan Józef Pełzucki, żołnierz napoleoński i powstaniec listopadowy. W najstarszej części sieradzkiej nekropolii góruje nad innymi nagrobek Józefa Pełzuckiego. Na […]

Panorama Warszawy z 1873 roku

Fotograf, Konrad Brandl wykonał z wieży Zamku Królewskiego serię zdjęć panoramicznych, a współczesna technika pozwoliła teraz zrobić z tych fotografii rewelacyjną panoramę. Warszawa jest tuż po Powstaniu Styczniowym. W tym okresie liczyła około 600 tys. mieszkańców i była największym (po Petersburgu i Moskwie) miastem w obrębie Cesarstwa Rosyjskiego. Miasto było już oświetlane latarniami gazowymi, działała […]

Nazwiska – różne lista Gazeta Kaliska 1894

Towarzystwo cyklistów Prezes dr. Al. Hidemith Członkowie honorowi: W. Weigt, K. Billewicz Członkowie rzeczywiści: Arnold Kazimierz, Michael Gustaw Członkowie uczęszczający: Wojciech Cybulski, Wilhelm Fulde, Wiktor Fulde, Ferdynand Kuttner, Łukasz Reutt, Władysław Rojek, Edward Sikorski, Kazimierz Szcześniewski. Gospodarze i gospodynie balu cyklistów w 1894 roku: panie: Bryndzowa, Hindemitowe Aleksandrowa i Oswaldowa, Kączkowska, Szymańska i Zawadzka, A. […]