Jakub Jurek – redaktor Na Sieradzkich Szlakach – wywiad

Maiłem przyjemność przeprowadzić wywiad z Jakubem Jurkiem, redaktorem Na Sieradzkich Szlakach (kwartalnika oddziału PTTK w Sieradzu), twórcą blogów terrasiradiensis.jimdofree.com/ , sieradzkaprzestrzen.blogspot.com , wraz z Piotrem Tameczką prowadzącego stronę facebook.com/mapyregionusieradzkiego/ , genealogiem detektywem https://korzenie-genealogia.jimdosite.com/ . Skąd zamiłowanie do Ziemi Sieradzkiej? Na pewno nie z zamiłowania do historii samej w sobie, bo w szkole był to najmniej […]

Chłopi na ziemiach polskich w XIX wieku

Autorem artykułu jest Pan Janusz Stankiewicz, twórca strony http://www.stankiewicze.com/ , która niestety już nie istnieje. Postanowiłem w miarę możliwości przenieść jego artykuły na stronę steamalmanac.pl . Spowodowane jest to wielką wartością historyczną i genealogiczną, jaką posiadają artykuły Pana Janusza. Zaznaczam, że wszelkie prawa autorskie należą do Pana Janusza Stankiewicza. Rozwiązanie kwestii chłopskiej polegało na zniesieniu poddaństwa włościan, zniesieniu pańszczyzny (polegającej na przymusowej pracy chłopów na […]

Folwark szlachecki i chłopi w XVI

Autorem artykułu jest Pan Janusz Stankiewicz, twórca strony http://www.stankiewicze.com/ , która niestety już nie istnieje. Postanowiłem w miarę możliwości przenieść jego artykuły na stronę steamalmanac.pl . Spowodowane jest to wielką wartością historyczną i genealogiczną, jaką posiadają artykuły Pana Janusza. Zaznaczam, że wszelkie prawa autorskie należą do Pana Janusza Stankiewicza. KATEGORIE LUDNOŚCI: Kmiecie stanowili największą grupę mieszkańców wsi, byli gospodarzami pełnorolnymi – posiadali najczęściej jednołanowe […]

Historia Polski w XVIII i XIX wieku

Autorem artykułu jest Pan Janusz Stankiewicz, twórca strony http://www.stankiewicze.com/ , która niestety już nie istnieje. Postanowiłem w miarę możliwości przenieść jego artykuły na stronę steamalmanac.pl . Spowodowane jest to wielką wartością historyczną i genealogiczną, jaką posiadają artykuły Pana Janusza. Zaznaczam, że wszelkie prawa autorskie należą do Pana Janusza Stankiewicza. Rzeczypospolita stała się monarchią konstytucyjną w maju 1791 roku, kiedy to uchwalona […]

Absolwenci szkół 1893 roku w Guberni Kaliskiej

Kalisz W 1893 roku w Kaliszu w gimnazjum żeńskim dyplomy otrzymały: Wieczorkiewicz Zofja, Godlewska Walentyna, Grekowicz Natalja, Luzin Zofja, Nassalska Stanisława (medal złoty), Petschke Stefanja (medal złoty), Siergiej ewa Marja, Sokołowa Helena (medal srebrny), Czechowicz Lidja. Zacelujące postępy w naukach i sprawowanie zostały nagrodzone następujące uczennice klasy wstępnej (książki i listy pochwalne): Denel Władysława, Klimaszewska […]

Nazwiska – różne lista Gazeta Kaliska 1893

Poniżej zamieszczam i będę aktualizował wpis nazwisk związanych z miastami Guberni Kaliskiej występujących w Gazecie Kaliskiej w 1893 roku. Adwokaci i sędziowie Kazimierz Rymarkiewicz adwokat przysięgły Kalisz Morzycki właściciel dóbr Niedzielsko, sędzia Papaspiraki sędzia pokoju w Sieradzu, od 1893 roku sędzia pokoju II-go ucząstku miasta Kalisza Michajłowski od 1893 roku sędzia pokoju w Sieradzu, wcześniej […]