Życie w Zduńskiej Woli na koniec XIX wieku

Poniżej zamieszczam artykuł jaki znalazłem w 37 numerze Gazety Kaliskiej, popisany inicjałami A.M, zatytułowany Ze Zduńskiej Woli pisze do “Głosu”. Artykuł jest bardzo ciekawy, po pierwsze wzmianka jest w nim o płacach jakie zarabiał robotnik w fabrykach Zduńskiej Woli, jest wzmianka o gospodarce rybnej w okolicach, o życiu chłopa, sposobie ubierania oraz o wystroju wnętrza […]

Dzieje Gospodarcze Polski Do Roku 1939

B.Zientara, A.Mączak, I.Ihnatowicz, Z.Landau (wypisy – opr. własne) … w paleolicie środkowym (100 000 – 40 000 lat temu) korzyści wynikające ze wspólnych łowów wpłynęły zapewne na formowanie się grup współpracujących w bardziej stały sposób. Podstawą ich tworzenia było przede wszystkim pokrewieństwo. W następnej epoce mamy już do czynienia z zaczątkami społeczeństwa.. … około 40 000 lat temu, z pojawieniem […]

Warunki życia dzieci na wsi na początku XX w.

… warunki życia dzieci i młodzieży, są zawsze ściśle powiązane z poziomem intelektualnym i zamożnością rodziców. Wiadomo wszystkim, że społeczność wiejska na kresach wschodnich, posiadała najniższy poziom wykształcenia w Polsce, żyła biednie i w prymitywnych warunkach.. Warunki życia ludności wiejskiej po powstaniu Niepodległej Polski, zaczęły ulegać stopniowej poprawie, a tym samym zmieniało się życie dzieci […]

Jakub Jurek – redaktor Na Sieradzkich Szlakach – wywiad

Maiłem przyjemność przeprowadzić wywiad z Jakubem Jurkiem, redaktorem Na Sieradzkich Szlakach (kwartalnika oddziału PTTK w Sieradzu), twórcą blogów terrasiradiensis.jimdofree.com/ , sieradzkaprzestrzen.blogspot.com , wraz z Piotrem Tameczką prowadzącego stronę facebook.com/mapyregionusieradzkiego/ , genealogiem detektywem https://korzenie-genealogia.jimdosite.com/ . Skąd zamiłowanie do Ziemi Sieradzkiej? Na pewno nie z zamiłowania do historii samej w sobie, bo w szkole był to najmniej […]

Chłopi na ziemiach polskich w XIX wieku

Rozwiązanie kwestii chłopskiej polegało na zniesieniu poddaństwa włościan, zniesieniu pańszczyzny (polegającej na przymusowej pracy chłopów na rzecz pana wykonywanej w zamian za użytkowanie ziemi), zniesieniu oczynszowania (polegającej na tym, że włościanie musieli składać właścicielom ziemi opłatę pieniężną lub daninę w naturze w zamian za użytkowanie ziemi) oraz uwłaszczenia chłopów (nadania im uprawianej ziemi na własność Programy rozwiązania kwestii chłopskiej na ziemiach polskich […]

Folwark szlachecki i chłopi w XVI

KATEGORIE LUDNOŚCI: Kmiecie stanowili największą grupę mieszkańców wsi, byli gospodarzami pełnorolnymi – posiadali najczęściej jednołanowe gospodarstwa ( 1 łan – tzw. mały około 17 ha ). Według wyliczeń A. Wyczańskiego dla lat 1560 – 1570 ze swojego gospodarstwa wielkości 1 łana kmieć mógł osiągnąć około 6600 kg zboża, z tego 3300 mógł sprzedać. Dawało mu to sumę […]

Historia Polski w XVIII i XIX wieku

Rzeczypospolita stała się monarchią konstytucyjną w maju 1791 roku, kiedy to uchwalona została Konstytucja 3 maja, ale ustrój ten został już w 1792 roku obalony przez konfederację targowicką popieraną przez Rosję, która niechętna była zmianom ustrojowym w Rzeczypospolitej. Na mocy ustaleń konstytucji tron Rzeczypospolitej stawał się dziedziczny w dynastii saskiej. Władzę wykonawczą miał sprawować: król […]