Podział administracyjny

Zarządcą guberni był gubernator posiadający własną kancelarię, niezależnie od biura rządu gubernialnego które składa się z kolegium pod przewodnictwem gubernatora oraz członków vice-gubernatora i 3 radców przy kolegium istniała kancelaria. Biuro rządu gubernialnego dzieli się na wydziały: budowlany, administracyjny, wojskowo-policyjny, finansowy, prawny, lekarski, weterynaryjny. Przy rządzie istniały jeszcze następujące instytucje Komisja Gubernialna do spraw włościańskich, Komisja poborowa z urzędem od spraw […]