Linia Telefoniczna – Sieradz

Połączona z linią Kalisz – Łódź Rozmowy bezpłatne połączeni utrzymują konserwację linii na własny koszt. Zawiadujący: Stanisław Prądzyński Wydano pozwolenie na połączenie: Stanisław Grave, Stanisław Prądzyński, Feliks Radoński Abonenci Miejscy Adresat Miejsce Danielewicz browar Naczelnik Powiatu Sklep rolniczy Stacja kolejowa Stacja towarowa Walewski geometra Żwir fabryka wyrobów cementowych Tyliński młyn parowy Zamiejscowi Adresat Miejsce Dąbrowa […]

Podział administracyjny

Zarządcą guberni był gubernator posiadający własną kancelarię, niezależnie od biura rządu gubernialnego które składa się z kolegium pod przewodnictwem gubernatora oraz członków vice-gubernatora i 3 radców przy kolegium istniała kancelaria. Biuro rządu gubernialnego dzieli się na wydziały: budowlany, administracyjny, wojskowo-policyjny, finansowy, prawny, lekarski, weterynaryjny. Przy rządzie istniały jeszcze następujące instytucje Komisja Gubernialna do spraw włościańskich, Komisja poborowa z urzędem od spraw […]