Życie kulturalne: teatr

= Teatr amatorski. W połowie maja grono amatorów odegra: „Grube ryby” Bałuckiego, na wpisy dla niezamożnych uczniów= gimnazjum męskiego. Przedstawienie urozmaici śpiew i muzyka. Nie wątpimy, że szlachetny cel widowiska ściągnie licznych widzów z koła inteligencji kaliskiej. Gazeta Kaliska nr 29 II 1894

Łódź – Biblioteczka Krajoznawcza

Poniżej zamieszczam książkę z Wydawnictwa Stanisława Graevego z serii “Biblioteczka Krajoznawcza” pod tytułem “Łodź” opracowaną przez Leonard de Verdmon Jacque. Książka opisuję atrakcje turystyczne, Łodzi w 1909 roku. Książkę w formacie PDF można pobrać tutaj adres wydawniczy: Warszawa : Wydaw. Stanisława Graeve, 1909 (Warszawa : E. Chrzanowski)

Częstochowa i okolice – Biblioteczka Krajoznawcza

Poniżej zamieszczam książkę z Wydawnictwa Stanisława Graevego z serii “Biblioteczka Krajoznawcza” pod tytułem “Częstochowa i okolice” opracowaną przez Leonard de Verdmon Jacque. Książka opisuję atrakcje turystyczne, jakie można było napotkać w okolicach Częstochowy w 1909 roku. Książkę w formacie PDF można pobrać tutaj adres wydawniczy: Warszawa : Wydaw. Stanisława Graeve, 1909 (Warszawa : E. Chrzanowski)

Szkic historyczny Lublina – Biblioteczka Krajoznawcza

Poniżej zamieszczam książkę z Wydawnictwa Stanisława Graevego z serii “Biblioteczka Krajoznawcza” pod tytułem “Szkic historyczny Lublina” opracowaną przez Leonard de Verdmon Jacque. Książka opisuję atrakcje turystyczne, Lublina w 1909 roku. Książkę w formacie PDF można pobrać tutaj adres wydawniczy: Warszawa : Wydaw. Stanisława Graeve, 1909 (Warszawa : E. Chrzanowski)

Część dawnego województwa Łęczyckiego – Biblioteczka Krajoznawcza

Poniżej zamieszczam książkę z Wydawnictwa Stanisława Graevego z serii “Biblioteczka Krajoznawcza” pod tytułem “Część dawnego województwa Łęczyckiego : Piątek-Ozorków-Parzęczew-Kazimierz-Lutomiersk-Konstantynów-Aleksandrów-Zgierz-Stryków-Łagiewniki” opracowaną przez Leonard de Verdmon Jacque. Książka opisuję atrakcje turystyczne, jakie można było napotkać w okolicach Łęczycy w 1909 roku. Książkę w formacie PDF można pobrać tutaj adres wydawniczy: Warszawa : Wydaw. Stanisława Graeve, 1909 (Warszawa : E. Chrzanowski)