Lista imienna oficerów Wojska Polskiego 1817-1830

Dzięki Panu Arseniuszowi Artysiewiczowi, który przesłał skany książki „Wojsko Polskie. Królewstwo Polskie 1815-1830”, opracowaną przez Bronisława Gembarzewskiego i wydanej w roku 1903 w Warszawie, możemy przedstawić Państwu: Listę imienną oficerów Wojska Polskiego 1817-1830. Lista powstała na bazie wypisu Sekretaryatu Stanu Królestwa Polskiego. Stopnie oficerów oznaczone są z ostatniego roku służby, jak również korpusy, w których […]

Chałupa, chata wg. Zygmunta Glogera „Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce”

(wybór fragmentów – własny; Uwaga: zachowano oryginalną pisownię) Chałupa, staropolska, ludowa nazwa chaty wieśniaczej, upowszechniona na całym obszarze ziemi polskiej, Historyk bizantyński Prokop (zmarły w połowie VI w.) mówiąc o Słowianach (de bello goth.), że mieszkają w lichych chałupach, używa tu wyrazu “kolybe”, od którego, zdaniem Jana Karłowicza, pochodzi nasz wyraz chałupa, jako toż używana przez […]

Dom i zagroda we wsi mazowieckiej – przełom XVIII i XIX wieku

(Opracowano na podstawie P. Andrzeja Woźniaka) Druga połowa XVIII w., zwłaszcza zaś lata po pierwszym rozbiorze, były dla wyczerpanej długotrwałymi wojnami, kryzysem ekonomicznym i politycznym Rzeczypospolitej okresem względnej stabilizacji i ożywienia gospodarczego. W gospodarstwie wiejskim znalazło to wyraz, w niezbyt co prawda jeszcze powszechnym, dążeniu do zmiany w sposobie zarządzania dobrami i zwrocie ku „nowemu […]

Pamiętniki K. Deczyńskiego i L. Drewnickiego

Kazimierz Deczyński  „Pamiętniki chłopa nauczyciela”  (Wypisy – opr. własne)   „ (rok 1815 przyp. własny) – nad wszystkie moje trudy, najnieznośniejsze są dla mnie ucięmiężenia i gwałty nam wyrządzane przez naszych panów. Chciałbym cię mój synu, widzieć wolnym od gwałtów, żeby te oprawcy (szlachta – przyp. własny) nie wytrząsali batem ani kijem nad twoim grzbietem, […]

aKcja: rEkonstrukcja vol.2 Etymologia nazwisk

Przeglądając archiwa internetowe, w poszukiwaniu treści, które mógłby przybliżyć historię Guberni Kaliskiej, jej mieszkańców albo poszerzyć wiedzę genealogiczną, trafiłem na dużo bardzo wartościowych treści, które zaginęły w oceanie internetu. Druga rekonstrukcja, jakiej się podjąłem, dotyczy części strony stankiewicze.com. Jest nią Etymologia nazwisk Polskich opracowana przez Panią Ewa Szczodruch. Strona posiada spis treści.

O pielęgnowaniu zębów

„W skutek decyzji petersburskiego towarzystwa dentystów i lekarzy, zajmujących się dentystyką, polecono dr. Limbergowi opracowanie w krótkiej i przystępnej postaci przepisów, dotyczących zapobiegania chorobom i zniszczeniu zębów. Zaakceptowane przez wymienione towarzystwo przepisy tego autora są tak dokładnie opracowane, iż przy braku dobrej literatury tematu, za rzecz wielce właściwą uważamy podać tu dokładne streszczenie (…)” Należy […]

Krótka historia pieniądza

Zapraszam do powstającego kalkulatora miar i walut. O pieniądzu… Pieniądz nie został przez nikogo wynaleziony: tak naprawdę wyłonił się sam,w miarę wzrostu skali produkcji i wymiany towarów. Przeszedł przy tym poważną ewolucję: od pieniądza towarowego, poprzez pieniądz bity, aż po stosowany dziś powszechnie pieniądz elektroniczny. Początkowo ludzie nie potrzebowali pieniędzy: wytwarzali bowiem dobra na użytek […]

Dawne miary i jednostki

Poniżej zamieszczam miary długości, jakie występowały dawniej na ziemiach Polskich. Zapraszam do tworzonego kalkulatora miar i walut. Miary długości 1 mila pol.             = 8 staj             = 8,634 km1 staja                   = 246 prętów     = 1,066 km1 pręt                    = 7,5 łokci         = 2,5 sążnia1 sążeń                 = 3 łokcie          = 6 stop1 stopa                  = 12 cali, 1 cal                      = 30,48 mm 1 staje                   = 220 lub 120 kroków 1 łokieć                 = 2 […]

Powstawanie nazwisk

W I Rzeczpospolitej nazwiska były, ale nie dla wszystkich … Rzeczpospolita Jako element identyfikacji pojawiły się w polskiej myśli prawniczej dopiero w drugiej połowie XVIII w., a obowiązek ich posiadania wprowadziły państwa zaborcze. Bulla Gnieźnieńska z 1136 r. wymienia ok. 300 imion własnych, takich jak Witosza, Pozdziech, Dobek, Będziech. Niezbyt wyszukane, ale na początek wystarczyły. […]