Absolwenci szkół 1893 roku w Guberni Kaliskiej

Kalisz W 1893 roku w Kaliszu w gimnazjum żeńskim dyplomy otrzymały: Wieczorkiewicz Zofja, Godlewska Walentyna, Grekowicz Natalja, Luzin Zofja, Nassalska Stanisława (medal złoty), Petschke Stefanja (medal złoty), Siergiej ewa Marja, Sokołowa Helena (medal srebrny), Czechowicz Lidja. Zacelujące postępy w naukach i sprawowanie zostały nagrodzone następujące uczennice klasy wstępnej (książki i listy pochwalne): Denel Władysława, Klimaszewska […]

Nazwiska – różne lista Gazeta Kaliska 1893

Poniżej zamieszczam i będę aktualizował wpis nazwisk związanych z miastami Guberni Kaliskiej występujących w Gazecie Kaliskiej w 1893 roku. Adwokaci i sędziowie Kazimierz Rymarkiewicz adwokat przysięgły Kalisz Morzycki właściciel dóbr Niedzielsko, sędzia Papaspiraki sędzia pokoju w Sieradzu, od 1893 roku sędzia pokoju II-go ucząstku miasta Kalisza Michajłowski od 1893 roku sędzia pokoju w Sieradzu, wcześniej […]

Miasta Guberni Kaliskiej

Powiat Kaliski. Kalisz, miasto gubernialne, o bogatej historii. W mieście istniały: gimnazjum męskie i żeńskie, szkoła realna, szkoła handlowa, szkoły prywatne, gmach teatru, park miejski (według opisów bardzo ładny), szpital, Dyrekcja Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, Towarzystwo Kredytowe Miejskie, kasa pożyczkowa, inne stowarzyszenia. Przemysł: fabryka haftów, 3 fabryki fortepianów, 6 fabryk koronek, fabryka zabawek, garbarnie, 2 fabryki […]

Pedagog społecznik – Leonard de Verdmon Jacque

Leonard de Verdmon Jacques (ur. 1861, zm. 1930) pisarz, społecznik. Uczęszczał do gimnazjum oraz na studia pedagogiczne w Warszawie. W 1880 roku został dziennikarzem w „Gazecie Kaliskiej” oraz „Gazecie Świątecznej”. Jako pracownik Zarządu Ubezpieczeń Wzajemnych miał możliwość podróżowania po całej Kongresówce. Był współredaktorem „Dziennika dla Wszystkich”, redaktorem „Tygodnika Polskiego” oraz współpracownikiem wielu czasopism warszawskich i […]

Wolnomularze z terenów Guberni Kaliskiej

Poniżej przedstawiam nazwiska członków Lóż masońskich na jakie natrafiłem w książkach. Bielski Daniel, ur. 4 XII 1751 Sieradz, szlachcic; I – 5 XI 1780 „Le Parfait Silence” (Warszawa), czł. 1780 – 1782. Kuberski Franciszek, ur. ok. 1783, profesor gimnazjum, Sieradz; III, „Zum Tempel der Eintracht” (Poznań) czł. 1820.Namentliches 1820/21. Pruski Antoni, student prawa na uniwersytecie […]

Z Sieradza przez Zduńską Wolę, Łask, Pabjanice i Rzgów do Łodzi – Leonard de Verdmon-Jacques

Poniżej zamieszczam książkę z Wydawnictwa Stanisława Graevego z serii “Biblioteczka Krajoznawcza” pod tytułem “Z Sieradza przez Zduńską Wolę, Łask, Pabjanice i Rzgów do Łodzi” opracowaną przez  Leonarda de Verdmon-Jacques . Książka opisuję drogę oraz atrakcje turystyczne, jakie można było napotkać między Sieradzem a Łodzią w 1909 roku. Książkę w formacie PDF można pobrać tutaj. Autorem książki jest Leonard […]