Akcyza

Opłata akcyzowa dotyczyła trunków, drożdży, tytoniu, cukru, nafty, zapałek i gilz do papierosów. Organem odpowiedzialnym za pobieranie opłat było Ministerstwo Finansów departament dochodów niestałych. W guberni za akcyzę odpowiedzialny był gubernialny zarząd akcyzowy składający się z Zarządzającego dochodami inspektorów Starszego i młodszego inspektora Starszego i młodszego technika Urzędników do spraw sądowych Kancelarii złożonej z sekretarza, pomocnika, buchaltera i pomocnika […]

Urzędy celno-graniczne

Gubernia Kaliska nie wliczając powiatu wieluńskiego pod względem celnym należała do Warszawskiego Okręgu Celnego, którego Zarząd Główny był pod opieką Naczelnika okręgu (Warszawa, Piekna 16-b). Główna komora składowa znajdowała się w Warszawie przy ulicy Chmielnej 53. Powiat wieluński nalezał do okręgu radomskiego z urzędem w Radomiu. Komory celne w guberni znajdowały się W Wieruszowie Praszce we wsi gola, Szczypiornie, Słupcy, […]

Osady

Osady miejskie posiadały urzędy gminne (oddzielne dla osady jeżeli ona stanowiła gminę samą w sobie), pod naczelnym kierunkiem Wójta wybieranego co 3 lata pośród stałych mieszkańców gminny. Kancelaria gminna zarządzał pisarz gminny. W gminach istniały kasy gminne pod zarządem wójta i kasy pożyczkowo wkładowe pod zarządem 3 członków wybieranych co 3 lata. Nadzór sprawował nad wójtem naczelnik powiatu, a nad kasami pożyczkowymi komisarz […]

Linia telefoniczna Zduńska Wola

Połączona z linią Kalisz-Łódź Opłata roczna 70 rubli Abonenci Miejsce Osoba Anstadt browar Arlet A. fabryka Bachman farbiarnia Bergman skład węgla Bohnke fabryka Braude lekarz dentysta Dworzec kolejowy Eisert fabryka Felman i S-ka fabryka Grosskopf kantor Grylak Herszfinkel sklep kolonialny Jakubowicz zakład mechaniczny Kałużewski zakład mechaniczny Kamelhar doktor Krukowski biuro techniczne Kuske skład węgla Lewi […]

Linia Telefoniczna – Sieradz

Połączona z linią Kalisz – Łódź Rozmowy bezpłatne połączeni utrzymują konserwację linii na własny koszt. Zawiadujący: Stanisław Prądzyński Wydano pozwolenie na połączenie: Stanisław Grave, Stanisław Prądzyński, Feliks Radoński Abonenci Miejscy Adresat Miejsce Danielewicz browar Naczelnik Powiatu Sklep rolniczy Stacja kolejowa Stacja towarowa Walewski geometra Żwir fabryka wyrobów cementowych Tyliński młyn parowy Zamiejscowi Adresat Miejsce Dąbrowa […]

Podział administracyjny

Zarządcą guberni był gubernator posiadający własną kancelarię, niezależnie od biura rządu gubernialnego które składa się z kolegium pod przewodnictwem gubernatora oraz członków vice-gubernatora i 3 radców przy kolegium istniała kancelaria. Biuro rządu gubernialnego dzieli się na wydziały: budowlany, administracyjny, wojskowo-policyjny, finansowy, prawny, lekarski, weterynaryjny. Przy rządzie istniały jeszcze następujące instytucje Komisja Gubernialna do spraw włościańskich, Komisja poborowa z urzędem od spraw […]