Administracja

Podział administracyjny

Zarządcą guberni był gubernator posiadający własną kancelarię, niezależnie od biura rządu gubernialnego które składa się z kolegium pod przewodnictwem gubernatora oraz członków vice-gubernatora i 3 radców przy kolegium istniała kancelaria.

Biuro rządu gubernialnego dzieli się na wydziały: budowlany, administracyjny, wojskowo-policyjny, finansowy, prawny, lekarski, weterynaryjny. Przy rządzie istniały jeszcze następujące instytucje Komisja Gubernialna do spraw włościańskich, Komisja poborowa z urzędem od spraw powinności wojskowych, Komitet ochrony leśnej, Komisja w sprawach podatku przemysłowego, Komitet gubernialny trzeźwości ludowej, Rada gubernialna dobroczynności publicznej, redakcja „Gubernskich Wiedomostiej”.

Niezależnie w Kaliszu istniały instytucje z jurysdykcją dla całej guberni: Urząd Gubernialny Żandarmerii, Kaliski oddział warszawskiego kolejowego zarządu żandarmeryjny – policyjnego, Izba skarbowa z trzema wydziałami oraz komitetem do spraw podatku przemysłowego, Komitetem gubernialnym do spraw podatku mieszkaniowego i komitetem do spraw podatku od nieruchomości miejskich, Zarząd gubernialny akcyzy, Dyrekcja towarzystwa kredytowo ziemskiego, Kaliska filia Banku Państwa i Kasa gubernialna.

Źródło:

Przewodnik Po Guberni Kaliskiej L.V Jacques,  Stanisław Graeve

signature

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *