Społeczeństwo i kultura

Prawosławie

Najwyższą władzą był Synod Świątobliwy w Petersburgu któremu przewodniczył Metropolita Petersburski i Ładoski. Gubernia Kaliska należała do eparchii warszawsko-nadwiślańskiej, pozostawała pod władzą Arcybiskupa Warszawskiego i Nadwiślańskiego zamieszkałego w Warszawie (Długa róg Miodowej).

                Przy Arcybiskupie istniał Warszawsko Nadwiślański prawosławny konsystorz duchowny składający się z czterech członków duchownych – protorejerów, sekretarza konsystorza i sekretarza przy Arcybiskupstwie.

Kancelarię Konsystorza stanowił urzędnik cywilny.

Lista Cerkwi:

  • W Kaliszu istniał sobór Św. Piotra i Pawła pod zarządem proboszcza z tytułem protojereja a nadto przy Soborze są duchowni etatowi, pomocnik proboszcza i diakon oraz psalmiści: starszy i młodszy oraz cerkiew pułkowa przy ul. Kaliskiej.
  • W Sieradzu istniała cerkiew przy ulicy Kaliskiej.
  • W Kole cerkiew św. Elżbiety
  • W Wieluniu cerkiew pułkowa Bogarodzicy Maryi.
  • W Łęczycy cerkiew św Mikołaja
  • W Słupcy cerkiew straży pogranicznej św. Mikołaja.

Źródło:

Przewodnik Po Guberni Kaliskiej L.V Jacques,  Stanisław Graeve

signature

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *