Kategoria: Gospodarka i Ekonomia

Błaszki – produkcja mleka

Błaszki – 3/15 stycznia 1894 odbyła się narada ziemian o produkcji mleka i postanowiono rozwinąć tę gałąź gospodarki w okolicy. Właściciel dóbr Borysławice (Stefan Arnold) zobowiązał się do budowy parowego centryfuga-mleczarni pod kierunkiem specjalistów z Oldenburga. Wybudowany miał być do maja 1894 roku. Przy niej miała być otwarta świniarnia (na 100 wieprzy). Do mleczarni zobowiązały […]

Krótka historia pieniądza

Zapraszam do powstającego kalkulatora miar i walut. O pieniądzu… Pieniądz nie został przez nikogo wynaleziony: tak naprawdę wyłonił się sam,w miarę wzrostu skali produkcji i wymiany towarów. Przeszedł przy tym poważną ewolucję: od pieniądza towarowego, poprzez pieniądz bity, aż po stosowany dziś powszechnie pieniądz elektroniczny. Początkowo ludzie nie potrzebowali pieniędzy: wytwarzali bowiem dobra na użytek […]

Dawne miary i jednostki

Poniżej zamieszczam miary długości, jakie występowały dawniej na ziemiach Polskich. Zapraszam do tworzonego kalkulatora miar i walut. Miary długości 1 mila pol.             = 8 staj             = 8,634 km1 staja                   = 246 prętów     = 1,066 km1 pręt                    = 7,5 łokci         = 2,5 sążnia1 sążeń                 = 3 łokcie          = 6 stop1 stopa                  = 12 cali, 1 cal                      = 30,48 mm 1 staje                   = 220 lub 120 kroków 1 łokieć                 = 2 […]

Dzieje Gospodarcze Polski Do Roku 1939

B.Zientara, A.Mączak, I.Ihnatowicz, Z.Landau (wypisy – opr. własne) … w paleolicie środkowym (100 000 – 40 000 lat temu) korzyści wynikające ze wspólnych łowów wpłynęły zapewne na formowanie się grup współpracujących w bardziej stały sposób. Podstawą ich tworzenia było przede wszystkim pokrewieństwo. W następnej epoce mamy już do czynienia z zaczątkami społeczeństwa.. … około 40 000 lat temu, z pojawieniem […]

Manufaktura Adolfa Harrera w Sieradzu

Sieradz Początku XIX wieku.       Sieradz w latach 1823-1833 był jednym z ważnych ośrodków przemysłu włókienniczego w Królestwie Polskim. Istniała w nim duża scentralizowana manufaktura włókiennicza. Rozwój manufaktury nie był przypadkowy. W Sieradzu, okolicznych miasteczkach i wsiach istniała długa tradycja związana z tkactwem i przędzalnictwem. W okolicach Sieradza istniały hodowle owiec. Sieradz w 1820 roku zaliczony […]