Kategoria: Gospodarka i Ekonomia

Przemysł i handel – różne informacje

== Przemysł garbarski. Przemysł garbarski, jak wiadomo, jest w Kaliszu i jego okolicy licznie reprezentowany. Garbarnie tutejsze obecnie prosperują dobrze. Z takowych największą produkcją odznaczają się garbarnie należące do pp.: W. Fuldego, Juljusza Fritschego i Syna, oraz p. Zawadzkiegow Stawiszynie. Wyroby tutejszych garbarń rozchodzą się po całej prawie naszej gubernji, a pewna część tychże wysłaną […]

Spadki

** Porządkowanie spadków odbywać się będzie, po śmierci: 1) Andrzeja Scholtza z Chwalborzyc, w powiecie tureckim, 2) Mikołaja Krawczyka z Zagórek w tymże powiecie, 3) Elżbiety z Królikowskich, Malewskiej z Mroczek małych, w powiecie kaliskim, 4) Mana Manta co do sum naJastrzębiu, w powiecie łęczyckim, 5) Marjanny z Łąckich, Krosnowskiej, Karola i Aleksandra Trzaskowskich co […]

Błaszki – produkcja mleka

Błaszki – 3/15 stycznia 1894 odbyła się narada ziemian o produkcji mleka i postanowiono rozwinąć tę gałąź gospodarki w okolicy. Właściciel dóbr Borysławice (Stefan Arnold) zobowiązał się do budowy parowego centryfuga-mleczarni pod kierunkiem specjalistów z Oldenburga. Wybudowany miał być do maja 1894 roku. Przy niej miała być otwarta świniarnia (na 100 wieprzy). Do mleczarni zobowiązały […]

Krótka historia pieniądza

Zapraszam do powstającego kalkulatora miar i walut. O pieniądzu… Pieniądz nie został przez nikogo wynaleziony: tak naprawdę wyłonił się sam,w miarę wzrostu skali produkcji i wymiany towarów. Przeszedł przy tym poważną ewolucję: od pieniądza towarowego, poprzez pieniądz bity, aż po stosowany dziś powszechnie pieniądz elektroniczny. Początkowo ludzie nie potrzebowali pieniędzy: wytwarzali bowiem dobra na użytek […]

Dawne miary i jednostki

Poniżej zamieszczam miary długości, jakie występowały dawniej na ziemiach Polskich. Zapraszam do tworzonego kalkulatora miar i walut. Miary długości 1 mila pol.             = 8 staj             = 8,634 km1 staja                   = 246 prętów     = 1,066 km1 pręt                    = 7,5 łokci         = 2,5 sążnia1 sążeń                 = 3 łokcie          = 6 stop1 stopa                  = 12 cali, 1 cal                      = 30,48 mm 1 staje                   = 220 lub 120 kroków 1 łokieć                 = 2 […]

Dzieje Gospodarcze Polski Do Roku 1939

B.Zientara, A.Mączak, I.Ihnatowicz, Z.Landau (wypisy – opr. własne) … w paleolicie środkowym (100 000 – 40 000 lat temu) korzyści wynikające ze wspólnych łowów wpłynęły zapewne na formowanie się grup współpracujących w bardziej stały sposób. Podstawą ich tworzenia było przede wszystkim pokrewieństwo. W następnej epoce mamy już do czynienia z zaczątkami społeczeństwa.. … około 40 000 lat temu, z pojawieniem […]