Gospodarka i Ekonomia Listy

Spadki

** Porządkowanie spadków odbywać się będzie, po śmierci: 1) Andrzeja Scholtza z Chwalborzyc, w powiecie tureckim, 2) Mikołaja Krawczyka z Zagórek w tymże powiecie, 3) Elżbiety z Królikowskich, Malewskiej z Mroczek małych, w powiecie kaliskim, 4) Mana Manta co do sum na
Jastrzębiu, w powiecie łęczyckim, 5) Marjanny z Łąckich, Krosnowskiej, Karola i Aleksandra Trzaskowskich co do sum na Krzykosach, w powiecie kolskim, 6) Lewina Danzigera z Kalisza, co do kapitałów w różnych miejscnwościach, 7) Anny z Jóźwickich, Raczyńskiej, co do Panoszewa,
w powiecie łęczyckim, 8) Aleksandry-Henryki z Zielińskich Dąbrowskiej, z Goszczanowa, w powiecie tureckim, 9) Stanisława Rutkowskiego, co do osady Lipiny v. Lasu Lipę, w powiecie tureckim, 10) Wacława Siemiątkowskiego z Pępocina, w powiecie słupeckim, termin w kancelarji sekretarza wydziału hypotecznego sądu okręgowego kaliskiego, dnia 9/21 maja r. b.; 11) Michała Nejmanna, co do nieruchomości 46 w Łęczycy, 12) Wolfa Silbermanna z Ozorkowa, 13) Feliksa i Emiljl z Bielskich
małżonków Ulatowskich z Łęczycy, 14) Konstantego-Napoleona Komorowskiego z komorowszczyzny pod Łęczycą, termin w kancelarji
hypotecznej w Łęczycy dnia 19/31 lipca r. b.

Artykuł zamieszczony w Gazecie Kaliskiej nr 12 Rok II 1894

signature

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *