Listy

Ochotnicza Straż Ogniowa w Sieradzu.

Naczelnik Powiatu Sieradzkiego wydał zgodę 26 października 1876 roku na utworzenie Ochotniczej Straży Ogniowej w Sieradzu. 6 lutego 1876 roku wybrano Zarząd OSO. Inicjatorem Straży Ogniowej był Dr. Józef Stanisławski i Franciszek Dębicki. Straż Ogniowa do 1914 roku utrzymywała się ze składek od członków honorowych, dobrowolnych darowizn, koncertów oraz amatorskich przedstawień teatralnych.

Budynek straży oraz strażnica dwupiętrowa do ćwiczeń zostały wzniesione 1879 roku za sumę 2702 rubli z funduszu kasy miejskiej. W 1882 roku liczba członków honorowych wynosiła 88 osób a czynnych strażaków 138.  Wśród strażaków czynnych było 88 posesjonatów, 10 urzędników, 12 przemysłowców, 28 rzemieślników. Z nich 91 było katolikami, 15 ewangelikami oraz 32 izraelitów. Do 1882 roku straż pożarna wzywana była 10 razy. Najgroźniejszy był pożar z 21 maja 1879 roku w dzielnicy żydowskiej w zabudowie drewnianej. Członkowie honorowi płacili 1 rubla wpisowego oraz 2 ruble rocznie. Na dowód członkostwa otrzymywali dyplom opatrzony pieczęciom i podpisami starzyzny.

W 1882 roku OSO dzieliła się na 5 oddziałów i posiadała następujące narzędzia:

 • 4 barki do zaprzęgania koni
 • Drabinę składną z podporami i hakami
 • 14 mniejszych drabin
 • 14 bosaków
 • 24 latarń
 • 6 pochodzi
 • 40 metalowych i drewnianych wiader
 • 6 siekier
 • 46 toporków
 • 4 duże sikawy
 • 6 siekierek ręcznych
 • 2 beczki duże na wozach
 • 4 beczki mniejsze na dwukołowych wozach
 • 3 sznury do spuszczania ciężarów

Członkowie OSP czynni nosili bluzy płócienne, przepasane pasami skórzniami i kaski skórzane z herbem miasta Sieradza.

Sieradz podzielono na 26 rewirów każdy z nich był zobowiązany do wystawienia podczas pożaru jednej beczki do wody oraz zaprzęg koni.

Członkowie OSO rok 1882:

Imię i nazwisko Funkcja
Bronisław Krzyżanowski Rada Nadzorcza, Prezes
Kajetan Trąbczyński Rada Nadzorcza, Naczelnik Główny Straży
Roman Dolewski Rada Nadzorcza, Pomocnik Naczelnika
Georg Dudaj  Rada Nadzorcza, Kasjer
Musiałek Rada Nadzorcza, Sekretarz
W. Majmon Ogniomistrz
E. Kobza Ogniomistrz
J. Raźniewski lekarz straży
A. Otto Naczelnik oddziałowy
F. Kamiński Naczelnik oddziałowy
A. Rathe Naczelnik oddziałowy
J. Staskiewicz Naczelnik oddziałowy
F. Chartlyński Pomocnik naczelników
W. Pertkiewicz Rurmistrz
T. Lesiak Rurmistrz
S. Wojciechowski Rurmistrz
J. Widawski Rurmistrz
J. Nowakowski Pomocnik rurmistrza
W. Karczmarkiewicz Pomocnik rurmistrza
K. Burgardt Pomocnik rurmistrza
D. Mazurowski Pomocnik rurmistrza
J. Koszda Pomocnik rurmistrza
K.Szal Trębacz
M.Kużakowski Trębacz
A. Turich Trębacz

Strażacy:

M. Goldstein, J. Koźiński, J. Szwerin, M. Bartolik, L. Szmucki, F. Kowalczyk, P. Krajczyński, J. Gajdziński W. Wojtanko, A. Ptaszyński, S. Arbajter, W Kasterski, T. Łochowski, A. Muszyński, W. Spetany, J. Grudziński, J. Jaworski, J. Michalski J. Kaczorowski, J. Marszał, D.Lejman, R. Mell, S. Działoszyński, R. Gółka, J. Monitz, F. Dabrowski, F. Krauze, P. Kilianowski, Lipowski , A. Powalski, Górny, A. Kempiński, Urbański, Wojtanko, Ł. Pochowski, Gawron, T. Makówka, Behernek, Pinczewski, Gołąb, Groszewski F. Ptaszyński, Karmazyn, D.Makowiecki, E. Kilianowski, Banmajster, M. Olszewski, T. Janowski, J. Makowiecki, A. Grobelny, Michalski, Wisniewski, Grinbaum, Z. Lederm, Fajwolowicz, A.Krauze, Jagiełło, Wojtanko, A.Fidler, T.Rędnicki, A. Kraliński, L. Stryczkowski, G. Knop, Fuks, Austryak, A. Pertkiewicz, M. Mazurowski, A. Mazurowski, Moszkwiczm R. Pertkiewicz, A. Potkuliński, A.Beker, Patt. Jakiewicz, Maruszek, Śmietański, Kempiński, H. Jintenfeld, A. Gutman, Sztajn, Karmazyn, A. Pertkiewicz, F. Żywicki, Majmon, Rolik, Kowalewski, Chrząstkowicz, Anczynowski, R. Kawczyński, F. Szukalski, Markiewicz, A. Abrysiewicz, Gabrzysiewicz, A. Szonert,, J. Szonert, F. Pietruskiewicz, Idzikowski, H. Dębicki, Szwajghardt, W. Maciejewski, Sznapner, A. Łochowski, F. Pinczewski, Muszyński, J. Łuniewski, Grabiński, T . Grande, S. Kozubski.

Źródło:

Rocznik Strażak, 1882 rok, wydawca Księgarnia Feliksa Jędrzejewicza w Petrokowie (Piotrków Trybunalski).

Gazeta Kaliska nr 21, rok II 1894
signature

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *