Listy Rekonstrukcje stankiewicze.com

Lista uczestników powstania 1863 – 1864 r. zesłanych na Zachodnią Syberię R-Ż

wg. materiałów M.S. Anatolewny (Omsk 2005 r.) opublikowanych na stronie

http://kdkv.narod.ru/1864/Ssilka-ZapSib.html#15

(opracowanie Elżbieta Sieczkowska i Janusz Stankiewicz)

Nazwiska R – U

“Na Syberię”  W. Schereschewskiego drzeworyt sztorcowy

Nazwisko i imię – Nazwisko wg. pisownia rosyjskiej


Raciborski Marcin – Рациборский Мартин – 22 lata,
Raczep Paweł – Рачеп Павел – 29 lat,
Racziński Tomasz – Рачинский Томаш – 50 lat,
Racziński Zygmunt – Рачинский Сигизмунд – x lat,
Raczkowski Józef – Рачковский Иосиф – 21 lat,
Radwański Edward (Rydwański) – Радванский Эдуард Плацидов (Рыдванский) – 37 lat,
Radwański Jan – Радванский Ян – x lat,
Radziewski Antoni – Радзевский Антон – 25 lat,
Radzikiewicz Jan – Радзикевич Иван – 23 lata,
Radzio Stanisław – Радзио Станислав – 23 lata,
Radziszewski Jakub – Радзишевский Яков – x lat,
Radziszewski Walenty – Радзишевский Валентий – x lat,
Radziukinas Maciej – Радзюкинас Мацей Францев – 28 lat,
Ragoza Józef – Рагоза Иосиф – 23 lata,
Rajacz Franciszek – Райач Франц – x lat,
Rajecki Tadeusz – Раецкий Тадеуш – 32 lata,
Rajza Marcin – Райза Мартин – 24 lata,
Rak Jan – Рак Ян – x lat,
Rakimowiczowa Michalina – Ракимовичева Михалина – x lat,
Rakocz Wincenty – Ракоч Викентий – 34 lata,
Rakowski Anastazy – Раковский Анастасий – 49 lat,
Rakowski Ignacy – Раковский Игнатий Иванов – 36 lat,
Rakowski Wincenty – Раковский Викентий – 24 lata,
Ralinowski Józef – Ралинавский Юзеф – x lat,
Rapcewicz Franciszek – Рапцевич Франц – 23 lata,
Rapołuski Wacław – Раполуский Вацлав Иванов – 25 lat,
Raszkas Antoni – Рашкас Антон – 64 lata,
Raszkis Franciszek – Рашкис Франц – 34 lata,
Ratajtis Nikodem – Ратайтис Никодим – 23 lata,
Ratialis Wincenty – Ратялис Викентий – 24 lata,
Rauba Kazimierz – Рауба Казимир – 27 lat,
Rawna Antoni – Равна Антон – 33 lata,
Rawski Feliks – Равский Феликс Осипов (Раевский) – 22 lata,
Razwadowski Bolesław – Разводовский Болеслав – 23 lata,
Razwadowski Jan – Развадовский Иван – 30 lat,
Razwadowski Robert – Разводовский Роберт Людвигов – 45 lat,
Reczak Franciszek – Речак Францишек – x lat,
Reczyński Władysław – Речинский Владислав – x lat,
Regenc Edward – Регенц Эдуард Андреев – x lat,
Regilis Konstanty – Регилис Константин – x lat,
Rejngold Jan (Reingold) – Рейнголд Ян – 49 lat,
Rejterowicz Franciszek – Рейтерович Франц – x lat,
Rejtront Marcin – Рейтронт Мартин – 29 lat,
Rejzner Antoni (Reizner) – Рейзнер Антон Иванов – 32 lata,
Reks Wincenty – Рекс Викентий – 25 lat,
Rerutko Stanisław – Рерутко Станислав Юзефов – 18 lat,
Reut Adam – Реут Адам – x lat,
Reut Ignacy – Реут Игнатий – x lat,
Reut Jan – Реут Иван – 37 lat,
Reut Nikołaj – Реут Николай Иванов – 22 lata,
Rewidowicz Bazyli – Ревидович Василий – 34 lata,
Rewidowicz Ignacy – Ревидович Игнатий – 29 lat,
Rewidowicz Paweł – Ревидович Павел – 64 lata,
Rewiński Jan – Ревинский Иван – 22 lata,
Rewkiewicz Jan – Ревкевич Иван Константинов – 18 lat,
Rewkiewicz Konstanty – Ревкевич Константин Вицентьев – 57 lat,
Rewkowski Jan – Ревковский Иван – 30 lat,
Ridel (Rydel) Feliks – Ридель Феликс – 13 lat,
Riette Karol – Риетте Карл Вильгельмов – x lat,
Rigiers Edward (Diggier) – Ригерс Эдуард (Диггер) – x lat,
Ritowicz (Rytowicz) Jan – Ритович Иван Францев – 29 lat,
Rjabicki Karol – Рябицкий Карл – 52 lata.
Rocewicz Franciszek – Роцевич Франц – 26 lat,
Rocewski Jan – Роцовский Ян – 21 lat,
Rochiński Władysław – Рохинский Владислав Гаврилов –27 lat,
Rodakos Antoni (Bagdamos) – Родакос Антон (Багдамос) – 24 lata,
Rode Robert – Роде Роберт – x lat,
Rodwański Jan – Родванский Иван – 30 lat,
Rodziewicz Adam – Родзевич Адам – 8 lat,
Rodziewicz Alfons – Родзевич Альфонс – 40 lat,
Rodziewicz Amelia – Родзевич Амалия – x lat,
Rodziewicz Barbara – Родзевич Варвара Мартынова – 42 lata,
Rodziewicz Eleonora – Родзевич Леонора – 5 lat,
Rodziewicz Ewa – Родзевич Ева – 10 lat,
Rodziewicz Franciszek – Родзевич Франц – 25 lat,
Rodziewicz Józef – Родзевич Иосиф Бонифатов – 35 lat,
Rodziewicz Julian – Родзевич Юлиан – 25 lat,
Rodziewicz Stanisław – Родзевич Станислав – 21 lat,
Rodziewicz Stanisław – Родзевич Станислав – x lat,
Rodziewicz Wincenty – Родзевич Викентий Францев – 56 lat,
Rodziewski Wincenty – Родзиевский Викентий – 22 lata,
Rodzimiński Walenty – Родзиминский Валентий – 19 lat,
Rodziński Adam – Родзинский Адам – 33 lata,
Rodziszewski Antoni – Родзишевский Антон Александров – 30 lat,
Rofalski Ernest – Рофальский Эрнест – 42 lata,
Rofałowicz Michał – Рофалович Михаил – x lat,
Rofałowski Józef – Рофаловский Иосиф – x lat,
Rogalis Józef – Рогалис Осип – 22 lata,
Rogalis Michał – Рогалис Михаил – 69 lat,
Rogalis Zygmunt – Рогалис Сигизмунд – x lat,
Rogalski Feliks – Рогальский Феликс – 39 lat,
Rogalski Jan – Рогальский Иван – 31 lat,
Rogiński Józef – Рогинский Иосиф – x lat,
Rogopiec Antoni – Рогопец Антон – 41 lat,
Rogopiec Antoni – Рогопец Антон – 65 lat,
Rogowiecki Feliks – Роговецкий Феликс – x lat,
Rogowski Adam – Роговский Адам Матвеев – 25 lat,
Rogowski Jan – Роговский Ян – 39 lat,
Rogowski Józef – Роговский Осип Вицентьев – x lat,
Rogowski Konstanty – Роговский Константин Иосифов – 23 lata,
Rogowski Ludwig – Роговский Людвиг – x lat,
Rogulski Romuald – Рогульский Ромуальд – 22 lata,
Roisewicz Paweł – Роисевич Павел – x lat,
Rokosz Paweł – Рокош Павел – x lat,
Rolikowski Hipolit – Роликовский Ипполит – 24 lata,
Romal Konstanty – Ромаль Константин – 25 lat,
Romanowicz Adam – Романовский Адам – 63 lata,
Romanowicz Józef – Романович Осип Адольфов – 18 lat,
Romanowski Andrzej – Романовский Андрей – x lat,
Romanowski Edward – Романовский Эдуард – 26 lat,
Romanowski Franciszek – Романовский Франц – 24 lata,
Romanowski Ignacy – Романовский Игнатий Рафаилов – 38 lat,
Romanowski Julian – Романовский Юлиан – 29 lat,
Romaszewski Feliks – Ромашевский Феликс – 31 lat,
Romaszewski Marcin – Ромашевский Мартын – 68 lat,
Romaszewski Mateusz – Ромашевский Матеуш – 40 lat,
Romaszewski Roch – Ромашевский Рох Амброзиев – 52 lata,
Romaszewski Tomasz – Ромашевский Фома – x lat,
Romaszewski Wincenty – Ромашевский Викентий – 21 lat,
Romer Seweryn – Ромер Северин – 46 lat,
Romer Teodora – Ромер Теодора – 42 lata,
Romiejko Jan – Ромейко Иван Сильверстов – x lat,
Rominkiewicz Władysław – Роминкевич Владислав – 33 lata,
Rommel Ludwig – Роммель Людвиг – 32 lata,
Romudowicz Mieczysław – Ромудович Мечислав – x lat,
Ropcewicz Jan – Ропцевич Иван Семенов – 33 lata,
Ror Antoni – Рор Антон – 48 lat,
Rosochacki Antoni – Росохацкий Антон Яковлев – 31 lat,
Rossiński Władysław – Россинский Владислав – 26 lat,
Rossjak Antoni – Россяк Антон – 24 lata,
Rostisławski Ksawery – Ростиславский Ксаверий – 42 lata,
Rostiszewski Zygmunt – Ростишевский Сигизмунд – x lat,
Rostkowski Ludwig – Ростковский Людвиг Осипов – x lat,
Roszański Maciej – Рошанский Мацей – 43 lata,
Roszkiewicz Adam – Рошкевич Адам Антонов – 28 lat,
Roszkowski Emilian – Рошковский Емельян – 29 lat,
Rotajski Franciszek – Ротайский Франц Станиславов – x lat,
Rotanowicz Wawrzyniec – Ротанович Ваврженец – 29 lat,
Rotim Nikodem – Ротим Никодим – 84 lata,
Rotkiewicz Adam – Роткевич Адам Иванов – 20 lat,
Rotkiewicz Jan – Роткевич Иван – 68 lat,
Rotkiewicz Julia – Роткевич Юлия – 26 lat,
Rotkiewicz Ludwika – Роткевич Людвига – 2,5 roku,
Rotkiewicz Stefan – Роткевич Степан – 11 lat,
Rout Wincenty – Роут Викентий – x lat,
Rozental Longin – Розенталь Лонгин – 24 lata,
Rozmysłowski Franciszek – Розмысловский Франц – x lat,
Rożkowski Emilian – Рожковский Емельян – 30 lat,
Rożkowski Henryk – Рожковский Генрих – 22 lata,
Rożkowski Jakub – Рожковский Яков – x lat,
Rożkowski Nikołaj – Рожковский Николай Войцехов – 45 lat,
Rożkowski Seweryn – Рожковский Северин – 30 lat,
Rożkowski Teofil – Рожковский Теофил – 23 lata,
Rożniak Stanisław – Рожняк Станислав – x lat,
Rubaszewski Ewaryst – Рубашевский Еварст – 38 lat,
Rubinowski Konstanty – Рубиновский Константин – 27 lat,
Rubiński Aleksander – Рубинский Александр – 34 lata,
Rubis Andrzej (Grubas) – Рубис Андрей (Рубас) – x lat,
Ruchlicz Hilary – Рухлич Ларион – 42 lata,
Rudalewicz Ignacy – Рудалевич Игнатий – 67 lat,
Rudis Klemens – Рудис Клеменс – 23 lata,
Rudkiewicz Zdzisław – Рудкевич Здзислав – x lat,
Rudkowski Felicjan – Рудковский Фелициан – 25 lat,
Rudkowski Jan – Рудковский Иван Павлов – x lat,
Rudnicki Ludwig – Рудницкий Людвиг – 16 lat,
Rudskoj Franciszek (Rucki) – Рудзской Франц (Руцкий) – x lat,
Rudziński Antoni – Рудзинский Антон – x lat,
Rujanicki Franciszek – Руяницкий Франц – 29 lat,
Rukojc Paweł – Рукойц Павел Иванов – x lat,
Rukojsza Karol – Рукойша Карл Матвеев – 46 lat,
Rundo Jan – Рундо Иван Антонов – x lat,
Rupiński Antoni – Рупинский Антон – x lat,
Rusinowski Józef – Русиновский Иосиф – 44 lata,
Ruszczek Walenty – Рущек Валентий – x lat,
Rutkowski Franciszek – Рутковский Францишек – 33 lata,
Rutkowski Józef – Рутковский Осип – 38 lat,
Rutman Nikołaj – Рутман Николай – 27 lat,
Rutski Stanisław – Рутский Станислав – 28 lat,
Rużacki Józef – Ружацкий Осип – x lat,
Rwel Tomasz – Рвель Томаш – 48 lat,
Rybak Michał – Рыбак Михаил Дмитриев – x lat,
Rybakowicz Michał – Рыбакович Михайло – 23 lata,
Rybakowski Ignacy – Рыбаковский Игнатий – 39 lat,
Rybakowski Michał – Рыбаковский Михаил – x lat,
Rybałtowski Julian – Рыбалтавский Юлиан – 19 lat,
Rybicki Edward – Рыбицкий Эдуард – x lat,
Rybołtowski Jan – Рыболтовский Ян – 25 lat,
Rybołtowski Władysław – Рыболтовский Владислав – 23 lata,
Rycerski Franciszek – Рыцерский Франц Осипов – x lat,
Rychter Kazimierz – Рыхтер Казимир Войцехов – x lat,
Rydzewski Aleksander – Рыдзевский Александр – 30 lat,
Ryłło Wincenty – Рылло Викентий – 25 lat,
Rymkiewicz Józef – Рымкевич Иосиф – 37 lat,
Rymkiewicz Onufry – Рымкевич Онуфрий Федоров – 49 lat,
Rymkiewicz Romuald – Рымкевич Ромуальд – x lat,
Rymkiewicz Wincenty – Рымкевич Викентий Петров – 26 lat,
Rymkiewicz Wincenty – Рымкевич Вицентий Игнатьев – 20 lat,
Rymkowski Franciszek – Рымковский Франц – x lat,
Rymkus Adam – Рымкус Адам – 46 lat,
Rymski Józef – Рымский Юзеф – 23 lata,
Rymsza Wincenty – Рымша Викентий Викентьев – x lat,
Rymtowt Antoni – Рымтовт Антоний – 20 lat,
Rynkiewicz Jan – Рынкевич Иван – 40 lat,
Ryszkiewicz Wincenty – Рышкевич Викентий – x lat,
Rżegonczyński Jacenty – Ржегончинский Яцентий Францев – 20 lat,
Rżepniewski Adolf – Ржепневский Алольф Феликсов – 21 lat,

Sabieski Józef – Сабеский Юзеф – 44 lata,
Sabyszewski R. – Сабышевский Р. – 20 lat,
Saczkowski Aleksander – Сачковский Александр – x lat,
Sadowska Elżbieta – Садовская Елизавета – x lat,
Sadowski – Садовский – x lat,
Sadowski Adam – Садовский Адам – 28 lat,
Sadowski Anastazy – Садовский Анастасий – 34 lata,
Sadowski Jakub – Садовский Яков Томашев – 23 lata,
Sadowski Jan – Садовский Иван Валентьев – x lat,
Sadowski Seweryn – Садовский Северин Иванов – 60 lat,
Sadowski Seweryn – Садовский Северин – 49 lat,
Sadowski Tomasz – Садовский Томаш Юстинов – 53 lata,
Saduła Kazimierz – Садула Казимир – 29 lat,
Sadzikowski Ignacy – Садзиковский Игнатий – 22 lat,
Safranowicz Teodozjusz – Сафранович Федот – x lat,
Sagodiłas Karol – Сагодилас Карл – 30 lat,
Sakowicz Jan – Сакович Ян – x lat,
Sakowski Franciszek – Саковский Францишек – x lat,
Sałogub Franciszek – Салогуб Франц – 25 lat,
Sałuniewicz Adam – Салуневич Адам Михайлов – x lat,
Samiel Franciszek – Самель Франц – x lat,
Samkowski Józef – Самковский Иосиф – x lat,
Samulewicz Jan – Самулевич Иван Михайлов – x lat,
Samulski Julian – Самульский Юлиан – x lat,
Sankiewicz Ignacy – Санкевич Игнатий Осипов – x lat,
Sankowski Stanisław – Санковский Станислав – x lat,
Sarcewicz Jan – Сарцевич Ян – x lat,
Sarkiewicz Jan – Саркевич Иван – 37 lat,
Sarnecki Jan – Сарнецкий Иван – 32 lata,
Sarnowski Jan – Сарновский Ян – 38 lat,
Sarpalis Igor – Сарпалис Егор – x lat,
Sasnel Teodor – Саснель Федор – 50 lat,
Sasulicz Ksawery – Сасулич Ксаверий – 43 lata,
Sawaszkiewicz Konstanty – Савашкевич Константин Иванов – 37 lat,
Sawicka Justyna – Савицкая Устинья Викентьева – 32 lata,
Sawicki Adolf – Савицкий Адольф Антонов – 41 lat,
Sawicki Antoni – Савицкий Антон – x lat,
Sawicki Antoni – Савицкий Антон – x lat,
Sawicki Florian – Савицкий Флориан – 33 lata,
Sawicki Ignacy – Савицкий Игнатий – 30 lat,
Sawicki Jan – Савицкий Иван Фелицианов – 24 lata,
Sawicki Jan – Савицкий Иван – x lat,
Sawicki Jan – Савицкий Иван – x lat,
Sawicki Józef – Савицкий Иосиф – 31 lat,
Sawicki Ludwig – Савицкий Людвиг – x lat,
Sawicki Napoleon – Савицкий Наполеон Фелицианов – 22 lata,
Sawicki Podest – Савицкий Модест – 21 lat,
Sawicki Stanisław – Савицкий Станислав – 30 lat,
Sawicki Stanisław – Савицкий Станислав – x lat,
Sawicki Stanisław – Савицкий Станислав – x lat,
Sawicz Aleksander – Савич Александр Казимиров – 23 lata,
Sawiński Aleksander – Савинский Александр – x lat,
Sawiński Józef – Савинский Юзеф – x lat,
Sawiński N. – Савинский Н. – x lat,
Sawityński Józef – Савитинский Осип Германов – 38 lat,
Sawner Wincenty – Савнер Викентий – x lat,
Sbysław Antoni – Сбыслав Антон – 23 lata,
Sergiejczuk Ignacy – Сергейчук Игнатий –x lat,
Sergiejczyk Dominik – Сергейчик Доменик – 23 lata,
Sergiejczyk Jan – Сергейчик Иван – 27 lat,
Sergiejczyk Józef – Сергейчик Осип – 39 lat,
Serwiński Mateusz – Сервинский Матеуш – 53 lata,
Sianożencki Kazimierz – Сяноженцкий Казимир Лаврентьев – x lat.
Siczkowski Aleksander – Сичковский Александр – x lat,
Sidłowski Jan – Сидловский Ян – x lat,
Sidorowicz Ignacy – Сидорович Игнатий – 57 lat,
Sidorowicz Ksawery – Сидорович Ксаверий – x lat,
Siedlecki Franciszek – Седлецкий Франц Андреев – x lat,
Siedlecki Jakub – Седлецкий Якуб – 58 lat,
Siedlecki Jan – Седлецкий Ян – 49 lat,
Siedlecki Roman – Седлецкий Роман – 55 lat,
Siedlecki Szymon – Седлецкий Симон – x lat,
Siegiel Teofil (Siegien) – Сегель Феофил (Сеген) – x lat,
Siegon Teofil – Сегон Феофил – 38 lat,
Siejti Józef – Сейти Иосиф – 22 lata,
Siekierko Paweł – Секерко Павел Людвигов – 65 lat,
Siekierko Paweł – Секерко Павел – 50 lat,
Siekułła (Sekułła) Karol – Секулла Карл Станиславов – x lat,
Siekwiwiński Aleksander – Секвивинский Александр – 52 lata,
Sieleżyński Franciszek – Сележинский Франц Лаврентьев – 27 lat,
Sielibuschanow Józef (Włodzimierz) – Селибусханов Иосиф (Владимир) – 24 lata,
Sielk Józef – Сельк Осип – 26 lat,
Siemienowicz Teofil – Семенович Теофил Иосифов – 20 lat,
Siemientkowski Feliks – Семеитковский Феликс Петров – x lat,
Siemientkowski Piotr – Сементковский Петр Францев – x lat,
Siempol Tomasz – Семполь Фома Осипов – 28 lat,
Sienk Wincenty – Сенк Викентий – 50 lat,
Sienkiewicz Dominik – Сенкевич Доменик – x lat,
Sienkiewicz Feliks – – Шенкевич Феликс – x lat,
Sienkiewicz Józef – Сенкевич Иосиф – 21 lat,
Sienkiewicz Kazimierz – Сенькевич Казимир – 24 lata,
Sienkiewicz Romuald – Сенкевич Ромуальд – 38 lat,
Sienmiński Wojciech – Сенминский Войцех – 28 lat,
Sieńkowski Marcin – Сеньковский Мартин – 22 lata,
Sieradzit Kazimierz – Серадзит Казимир – 23 lata,
Sierpicka Leontyna – Серпицкая Леонтина Герасимова – 59 lat,
Sierżkowski Władysław – Сержковский Владислав Осипов – x lat,
Siewierski Julian – Северский Юлиан – 34 lata,
Sigirski Bolesław – Сигирский Болеслав – 27 lat,
Sikorski Piotr – Сикорский Петр – x lat,
Silityński Stanisław – Силитинский Станислав Иванов – x lat,
Silwanowa Anastazja – Сильванова Анастасия Амброзиева – x lat,
Silżycki Jerzy – Сильжицкий Юрий – 56 lat,
Simaroko Jan – Симароко Иван – 38 lat,
Simaszko Eufemiusz – Симашко Ефим – 42 lata,
Simaszko Józef – Симашко Осип – 40 lat,
Sindziński Hipolit – Синдзинский Ипполит – x lat,
Sinicki Marcin – Синицкий Мартин Григорьев – x lat,
Sinkiewicz Bernard – Синкевич Бернард – 31 lat,
Sinkiewicz Józef – Синкевич Иосиф – 36 lat,
Sinkowicz Adam – Синкович Адам Михайлов – x lat,
Siparis Edward – Сипарис Эдуард – x lat,
Sipowicz Felicjan – Сипович Фелициан – 43 lata,
Sipowicz Franciszek – Сипович Франц Михайлов – 20 lat,
Sipowicz Konstanty – Сипович Константин – 47 lat,
Siroko Jan – Сироко Иван – x lat,
Siruszniak Roman – Сирушняк Роман – 26 lat,
Sitiega Nikołaj – Ситега Николай – 23 lata,
Sitkowski Władysław – Ситковский Владислав – 19 lat,
Sitkowski Władysław – Ситковский Владислав – 21 lat,
Sitnicki Adam – Ситницкий Адам Петров – x lat,
Sitor Jan – Ситор Ян – 32 lata,
Siwicki Stanisław – Сивицкий Станислав – x lat,
Skabniewski Franciszek – Скабневский Францишек Павлов – 30 lat,
Skaczkowski Adam – Скачковский Адам – 53 lata,
Skakowski Ignacy (Skakowiecki) – Скаковский Игнатий Богуславов (Скоковекий) – 29 lat,
Skakowski Jan – Скаковский Ян – x lat,
Skamierski Władysław – Скамерский Владислав Петров – x lat,
Skarski Teofil – Скарский Теофил – x lat,
Skażyński Józef – Скажинский Иосиф Францев – x lat,
Skibniewski Kazimierz – Скибневский Казимир – 35 lat,
Skiermunt Antoni – Скермунт Антон – 42 lata,
Skinder Hieronim – Скиндер Иероним Михайлов – 34 lata,
Skinder Ignacy – Скиндер Игнатий – 60 lat,
Skinder Konstanty – Скиндер Константин Адамов – 18 lat,
Skinkis Kazimierz – Скинкис Казимир – 24 lata,
Skirmund Kugirian – Скирмунд Кугiриян – 68 lat,
Skobiejko Adolf – Скобейко Адольф – 37 lat,
Skobromski Józef – Скобромский Осип Яковлев – 23 lata,
Skodiński Kaston – Скодинский Кастон – 69 lat,
Skolerski Stanisław – Сколерский Станислав – 20 lat,
Skoliasiński Stanisław – Сколясинский Станислав – 42 lata,
Skolimowski Wiktorian – Сколимовский Викторин Антонов – x lat,
Skorski Wincenty – Скорский Викентий – 39 lat,
Skorulski Piotr – Скорульский Петр – 40 lat,
Skorybski Ignacy – Скрибский Игнатий – 30 lat,
Skorżewski Rafael – Скоржевский Рафаил Викентьев – 19 lat,
Skorżyński Jan – Скоржинский Иван – 27 lat,
Skoszski Ludwig – Franciszek Rochow – Скошский Людвиг-Франц Рохов – x lat,
Skowroński Józef – Сковронский Иосиф – x lat,
Skrodski Leopold – Скродский Леопольд Сигизмундов – 28 lat,
Skrotski Piotr – Скротский Петр – 52 lata,
Skuldicki Antoni – Скульдицкий Антон – 43 lata,
Skulski Jan – Скульский Иван Андреев – x lat,
Skurat Karol – Скурат Карл – 24 lata,
Skuratowicz Bogusław – Скуратович Богуслав – 30 lat,
Skuratowicz Jakub – Скуратович Якуб Иосифов – 50 lat,
Skurzewski (Skórzewski) Rafał – Скужевский Рафаил – x lat,
Skważa Jan – Скважа Иван – 22 lata,
Skwierczyński Roch – Скверчинский Рох – x lat,
Skwiro Maciej – Сквиро Матвей – 57 lat,
Sliedko Piotr – Следко Петр – x lat,
Słaboszewicz Telesfor – Слабошевич Телесфор – 62 lata,
Słakowicz Hipolit – Слакович Ипполит Антонов – 35 lat,
Sławaczyński Ludwig – Славачинский Людвиг – x lat,
Sławiński Bolesław – Славинский Болеслав Иосифов (Юзефов) – 22 lata,
Sławiński Michał – Славинский Михаил – x lat,
Sławiński Stanisław – Славинский Станислав – 45 lat,
Słodziński Hipolit – Слодзинский Ипполит Мартынов – x lat,
Słoma Tomasz – Слома Фона Яковлев – 24/27 lat,
Słomczyński Adam – Сломчинский Адам Францев – x lat,
Słomczyński Ignacy – Сломчинский Игнатий Касперов – 32 lata,
Słonczyński Wojciech – Слончинский Войцех – 42 lata,
Słoniak Wojciech – Слонияк Войцех – 31 lat,
Słowikowski Leonard – Словиковский Леонард – 22 lata,
Słowikowski Maciej – Словиковский Матвей – 70 lat,
Słowiński Aleksander – Словинский Александр – x lat,
Słowiński Michał – Сломинский Михайло – 33 lata,
Słuchacki Stanisław – Слухацкий Станислав – 29 lat,
Słuszkalis Andrzej – Слушкалис Андрей – 24 lata,
Smakowski Ludwig – Смаковский Людвиг – x lat,
Smiedlicki Wincenty – Смеблицкий Викентий – 36 la,
Smilgin Cyprian – Смильгин Куприян – 21 lat,
Smirko Nikołaj – Смирко Николай – x lat,
Smoleński Franciszek – Смоленский Франц – x lat,
Smorczewski Feliks – Сморчевский Феликс – 42 lat,
Smorczewski Józef – Сморчевский Иосиф – 26 lat,
Smorczewski Józef – Сморчевский Иосиф – x lat,
Smorczewski Walenty – Сморчевский Валентий – x lat,
Smulski Stanisław – Смульский Станислав – 26 lat,
Smultrowicz Jan – Смультрович Ян – 28 lat,
Smyczkowa Agata – Смычкова Агата – x lat,
Smyłowicz Wincenty – Смылович Викентий – 33 lata,
Snarski Aleksander – Снорский Александр – x lat,
Snarski Józef – Снарский Иосиф – 19 lat,
Snarski Wojciech – Снарский Войцех – 39 lat,
Sobczyk Jan – Собчик Ян – x lat,
Sobieszczański Franciszek – Собещанский Франц Юзефов – 58 lat,
Sobolewski Marcin – Соболевский Мартин – x
Sobolewski Antoni – Соболевский Антон – 47 lat,
Sobolewski Cyprian – Соболевский Киприан Антонов – x lat,
Sobolewski Feliks – Соболевский Феликс – 51 lat,
Sobolewski Ignacy – Соболевский Игнатий – 33 lat,
Sobolewski Konstanty – Соболевский Константин – 25 lat,
Sobolewski Łukasz – Соболевский Лука – 22 lat,
Sobolewski Mateusz – Соболевский Матеуш – x lat,
Sochacki Józef – Сохацкий Осип – x lat,
Sofonowicz Jan – Софронович Иван Софронов – x lat,
Sojecki Teofil – Соецкий Теофил – x lat,
Sojecki Teofil – Соецкий Феофил – x lat,
Sokolski Franciszek – Сокульский Франц – x lat,
Sokoł Wincenty – Сокол Викентий Игнатьев – x lat,
Sokołowska Stanisława – Соколовская Станислава – 57 lat,
Sokołowski Antoni – Соколовский Антон – 24 lata,
Sokołowski Antoni – Соколовский Антон – 26 lat,
Sokołowski Feliks – Соколовский Феликс – 20 lat,
Sokołowski Ferdynand – Соколовский Фердинанд – 42 lata,
Sokołowski Ferdynand – Соколовский Фердинанд – 46 lat,
Sokołowski Ferdynand – Соколовский Фердинанд – 50 lat,
Sokołowski I. – Соколовский И. – 46 lat,
Sokołowski Jan – Соколовский Иван Осипов – 28 lat,
Sokołowski Julian – Соколовский Юлиан – 41 lat,
Sokołowski Mateusz – Соколовский Матеуш – 29 lat,
Sokołowski Piotr – Соколовский Петр – 33 lat,
Sokołowski Piotr – Соколовский Петр –53 lata,
Sokołowski Walery – Соколовский Валерий Янов – 25 lat,
Sokołowski Wincenty – Соколовский Викентий Осипов – 48 lat,
Sokowicz Jan – Сокович Иван Тимофеев – x lat,
Sonczyk Jan – Сончик Ян – 22 lata,
Soroka Jan – Сорока Иван – x lat,
Sosiński Ludwig – Сосинский Людвиг Францев – x lat,
Sosnowski Cyprian – Сосновский Куприян – x lat,
Sosnowski Jan – Сосновский Иван Базилев – x lat,
Sosnowski Jan – Сосновский Ян – 25 lat,
Sosnowski Kacper – Сосновский Каспер – 18 lat,
Sosnowski Kazimierz – Сосновский Казимир – x lat,
Spaszyński Jan – Спашинский Иван Игнатьев – x lat,
Spicziluk Fabian – Спичилюк Фабиан – 28 lat,
Spidło Jan – Спидло Ян – 26 lat,
Spiridowicz Władysław – Спиридович Владислав Григорьев – 33 lata,
Spiridowicz Włodzimierz – Спиридович Владимир Григорьев – 31 lat,
Sprypczyn Franciszek – Спрыпчин Франц – 23 lata,
Sprypczyn Józef – Спрыпчин Осип – 23 lata,
Spulski Nikołaj – Спульский Николай – 31 lat,
Sriedlicki Julian – Средлицкий Ульян – 47 lat,
Srżedziński Józef – Сржедзинский Иосиф Иванов (Осип) – 44 lata,
Stachowski Lucjan – Стаховский Люциан – 25 lat,
Stachowski Ludwig – Стаховский Людвиг – x lat,
Stachura Florian – Стахура Флориан – 20 lat,
Stachurski Piotr – Стахурский Петр – x lat,
Stackiewicz Julian – Стацкевич Улин Антонов – 36 lat,
Stackiewicz Kazimierz – Стацкевич Казимир Иванов – 29 lat,
Stadyncki Władysław – Стадынцкий Владислав – x lat,
Stakien Henryk – Стакен Генрих – 26 lat,
Stakowski Józef – Стаковский Юзеф – 31 lat,
Stalcowicz Józef – Стальцович Иосиф Матвеев – 42 lata,
Stalkowski Ludwig – Сталковский Людвиг – 23 lata,
Stancewski Jan – Станцевский Иван – x lat,
Staniecki Dominik – Станецкий Доменик – x lat,
Staniecki Ludwig – Станецкий Людвиг – x lat,
Staniewicz Henryk – Станевич Генрих – x lat,
Staniewicz Magdalena – Станевич Магдалина – x lat,
Staniewicz Piotr – Станевич Петр – 28 lat,
Staniewicz Stanisław – Станевич Станислав – 31 lat,
Staniewicz Teofil – Станевич Теофил – x lat,
Stanis Józef – Станис Осип – 22 lata,
Stanisławow L. – Станиславов Л. – x lat,
Stanisławow Łukasz – Станиславов Лука – x lat,
Stanisławowicz Aleksander – Станиславович Александр – x lat,
Stanisławski Antoni – Станиславский Антон – 46 lat,
Staniszewski Franciszek – Станишевский Франц – x lat,
Staniszewski Hipolit – Станишевский Ипполит Федоров – 24 lata,
Staniszewski Jakub – Станишевский Яков – 19 lat,
Staniszewski Jan – Станишевский Иван – x lat,
Staniszewski Józef – Станишевский Осип Игнатьев – 26 lat,
Stankiewicz Antoni – Станкевич Антон – x lat,
Stankiewicz Antonina – Станкевич Антонина – x lat,
Stankiewicz Jan – Станкевич Иван – 44 lata,
Stankiewicz Jan – Станкевич Ян – 24 lata,
Stankiewicz Józef – Станкевич Иосиф – 53 lata,
Stankiewicz Józef – Станкевич Иосиф – x lat,
Stankiewicz Józef – Станкевич Осип Петров – 60 lat,
Stankiewicz Kazimierz – Станкевич Казимир – 24 lata,
Stankiewicz Kridoston (Chryzostom) – Станкевич Кридостон – 25 lat,
Stankiewicz Ludwig – Станкевич Людвиг – x lat,
Stankiewicz Stanisław – Станкевич Станислав – 25 lat,
Stankiewicz Stanisław – Станкевич Станислав – 32 lata,
Stankiewicz Szymon – Станкевич Семен – 29 lat,
Stankiewicz Wincenty – Станкевич Викентий – 23 lata,
Stankowicz Nikołaj – Станкович Николай – x lat,
Stankus Benedykt – Станкус Бенедикт – x lat,
Stankus Benedykt – Станкус Венедикт – 28 lat,
Stankus Benedykt – Станкус Венедикт – x lat,
Stanowicz Aleksander – Станович Александр Александров – 27 lat,
Stanowicz Henryk – Станович Генрих Александров – 24 lata,
Stanski Antoni – Станский Антон – 21 lat,
Stapulkowski Wawrzyniec – Стапульковский Лаврентий – 56 lat,
Starkiewicz Władysław – Старкевич Владислав Адамов – x lat,
Staronowicz Wojciech – Старонович Войцех – x lat,
Starżewski Wincenty – Старжевский Викентий – 19 lat,
Starżyński Bartłomiej – Старжинский Бартоломей – 61 lat,
Staszewski Jan – Сташевский Ян – 19 lat,
Staszkiewicz Dionizy – Сташкевич Дионисий – 46 lat,
Statkiewicz Franciszek – Статкевич Франц – 24 lata,
Statkiewicz Ignacy – Статкевич Игнатий – 43 lata,
Stawski Walenty – Ставский Валентий – x lat,
Steczkowski Stanisław – Стечковский Станислав – x lat,
Stefanowicz Julia – Стефанович Юлия – 33 lata,
Stefanowicz Konstanty – Стефанович Константин Антонов – 32 lata,
Stefanowicz Lew – Стефанович Лев – x lat,
Stefanowicz Wojciech – Стефанович Войцех – x lat,
Stefanowski Konstanty – Стефановский Константин – x lat,
Stefanowski Stefan – Стефановский Степан – 23 lata,
Stempniewski Jan – Стемпневский Ян – 26 lat,
Stepański Józef – Степанский Юзеф – 34 lata,
Stepko Michał – Степко Михайло – 31 lat,
Stepulkowski Julian – Степульковский Юлиан – 40 lat,
Sterpowicz Andrzej – Стерпович Андрей – 19 lat,
Sterupin Antoni – Стерупин Антон – 28 lat,
Stiebak Jan – Стебак Иван Фомин – x lat,
Stobi Julian – Стоби Юлиан – x lat,
Stog Marcin – Стог Мартин – 66 lat,
Stogorżewski Seweryn – Стогоржевский Северин Юлианов – 22 lata,
Stojanowski Szymon – Стояновский Семен Валентьев – x lat,
Stojtywas Mateusz – Стойтывас Матеуш – x lat,
Stokieło Józef – Стокело Иосиф – 30 lat,
Stokowski Konstanty – Стоковский Константин – 54 lata,
Stomicz Jan – Стомич Иван Игнатьев – 45 lat,
Stonia Wojciech – Стоня Войцех – 33 lata,
Stopowski Stefan – Стоповский Степан – 40 lat,
Storejko Sylwester – Сторейко Селиверст – 27 lat,
Stralis Maciej – Стралис Матвей – 59 lat,
Strawiński Bonifacy – Стравинский Бонифаций Абрамов – 27 lat,
Straż Jankiel – Страж Янкель – 47 lat,
Strażewicz Józef – Стражевич Осип Антонов – 63 lata,
Strelecki Józef – Стрелецкий Юзеф Викентьев – x lat,
Striełkow Jan – Стрелков Иван – 50 lat,
Strulczewski Jan – Струльчевский Ян – 25 lat,
Strumiło Roch – Струмило Рох – 60 lat,
Strutyński Kazimierz – Струтинский Казимир – x lat,
Stryszewicz Hilary – Стришевич Гилярий – 52 lata,
Stryżewski Kastor – Стрижевский Кастон – 34 lata,
Strżanowski Wilhelm – Стржановский Вильгельм – 34 lata,
Strżeziński Julian – Стржезинский Юлиан – x lat,
Stulczyński Franciszek – Стульчинский Франц – 25 lat,
Stulczyński Ignacy – Стучинский Игнатий – x lat,
Stulczyński Krystian – Стульчинский Кристиан Осипов – 45 lat,
Styrpiejko Walerian – Стырпейко Валериан Еремиев – 48 lat,
Suchocki Antoni – Сухоцкий Антон – 26 lat,
Suchotski Józef – Сухотский Осип Яковлев – 28 lat,
Sudwoj Piotr – Судвой Петр – x lat,
Sudzinowski Józef – Судзиновский Осип – 23 lata,
Sulin Jakub – Сулин Яков – x lat,
Sulistrowski – Сулистровский – x lat ,
Sulkowski Ignacy – Сульковский Игнатий – x lat,
Sulkowski Szymon – Сульковский Симон – 21 lat,
Sułkowski Józef – Сулковский Осип Осипов – 30 lat,
Surtuł Józef – Суртул Иосиф – x lat,
Surwicz Władysław – Сурвич Владислав Антонов – 38 lat,
Surwiłło Antoni – Сурвилло Антон Климентьев – 23 lata,
Suszyński Władysław – Сушинский Владислав Михайлов – 37 lat,
Sutkiewicz Jan – Суткевич Иван – 28 lat,
Sutkiewicz Jan – Суткевич Иван – x lat,
Sutkowski Nikołaj – Сутковский Николай – x lat,
Sutkowski Tomasz – Сутковский Фома – 34 lat,
Suwaliński Józef – Сувалинский Юзеф – x lat,
Suwiński Piotr – Сувинский Петр – 48 lat,
Swolkin Augustyn – Сволькин Августин – x lat,
Swolkin Jan – Сволькин Ян Станиславов – 23 lata,
Swolkin Nikołaj – Сволькин Николай – 29 lat,
Sworecki Kazimierz – Сворецкий Казимир – 26 lat,
Symson Jan (Simson) – Сымсон Иван Карлов (Симсон) – 40 lat,
Syrto… Józef – Сырто[…] Иосиф – 44 lata,
Syrutin Fortunat – Сырутин Фортунат – 52 lata,
Szablewicz Anna – – Шаблевич Анна – 53 lata,
Szablewicz Józef – – Шаблевич Иосиф – x lat,
Szablewicz Wincenty – – Шаблевич Викентий – 49 lat,
Szablewiczowa Franciszka – – Шаблевичева Франциска – 60 lat,
Szablicki Jan – – Шаблицкий Иван – x lat,
Szabuniewicz Michał – – Шабуневич Михаил Адамов – 36 lat,
Szachno Józef – – Шахно Иосиф – 26 lat,
Szachno Józef – – Шахно Юзеф – x lat,
Szacki Piotr – – Шацкий Петр – 9 lat,
Szajkowski Józef – – Шайковский Юзеф – 20 lat,
Szajnowicz Jan – – Шайкович Иван Захаров – x lat,
Szałtanis Jerzy – – Шалтанис Егор Осипов – x lat,
Szamaniew Justyn – – Шамониев Юстин – x lat,
Szamański Leopold – – Шаманский Леопольд – 31 lat,
Szamatowicz Cezary – – Шматович Цезарий – 31 lat,
Szamatowicz Stanisław – – Шматович Станислав – 38 lat,
Szangasze Tomasz – – Шангаше Томаш – x lat,
Szanoński Julian – – Шанонский Юлиан – 24 lata,
Szanpor Ludwig – – Шанпор Людвиг – 27 lat,
Szapiński Tomasz – – Шапинский Томаш – x lat,
Szarkowski Józef – – Шарковский Иосиф – x lat,
Szarkowski P. – – Шарковский П. – 38 lat,
Szawielis Józef – – Шавелис Иосиф – 20 lat,
Szawiński Józef – – Шавинский Осип – 32 lata,
Szawlenko Wincenty – – Шавленко Викентий – 22 lata,
Szban Kazimierz – – Шабан Казимир – x lat,
Szczecińska Natalia – – Щецинская Наталия – x lat,
Szczekotowski Jan – – Щекотовский Ян – 37 lat,
Szczekotski Jan – – Щекотский Ян – 37 lat,
Szczepankiewicz Antoni – – Щепанкевич Антон – 26 lat,
Szczepanowski Stanisław – – Щепановский Станислав Матвеев – 27 lat,
Szczepański Andrzej – – Щепанский Андрей – 37 lat,
Szczepiński Trofim – – Щепинский Трофим – x lat,
Szczerbauk Antoni – – Щербаук Антом – 22 lata,
Szczerbaunt Antoni – – Щербаунт Антон – 18 lat,
Szczetkowska Matylda – – Щетковская Матильда – x lat,
Szczuka Jan – – Щука Иван – 30 lat,
Szeja Rudolf – – Шея Рудольф Антонов – x lat,
Szejman Ludwig – – Шейман Людвиг – x lat,
Szelkin Władysław – – Шелькин Владислав Петров – 17 lat,
Szemański Antoni – – Шеманский Антон – 30 lat,
Szemański Ignacy – – Шеманский Игнатий – 29 lat,
Szemiejtis Jan – – Шемайтис Иван – 22 lat,
Szemrowski Nikodem – – Шемровский Никодим – 18 lat,
Szeniawski Bazyli – – Шенятовский Василий – 23 lata,
Szeniawski Jacenty – – Шенявский Анцентий Томашев – 18 lat,
Szeniawski Walerian – – Шенявский Валериан – 29 lat,
Szepielis Tomasz – – Шепелис Фома – x lat,
Szepietowski Józef – – Шепетовский Иосиф Францев – 43 lata,
Szermienowicz Wiktor – – Шерменович Виктор – 39 lat,
Szermientowicz Kazimierz – – Шерментовский Казимир – x lat,
Szernowicz Wiktor – – Шернович Виктор – 38 lat,
Szestowski Ludwig – – Шестовский Людвиг – 34 lata,
Szewczyk Stanisław – – Шевчик Станислав – x lat,
Sziagd Jerzy – – Шиягд Юрий Николаев – 27 lat,
Szimbek Didak – – Шимбек Дидак Карлов – 44 lata,
Szinkler Wilhelm – – Шинклер Вильгельм – 41 lat,
Szkiłondze Wojciech – – Шкилондзе Войцех – x lat,
Szklar Jan – – Шкляр Иван Станиславов – x lat,
Szkuławski Józef – – Шкулавский Осип Викентьев – x lat,
Szlagier Jerzy – – Шлягер Юрий – x lat,
Szleger Ludwig – – Шлегер Людвиг – 47 lat,
Szmidt Marcin – – Шмидт Мартин Андреев – 45 lat,
Szmidt Rudolf – – Шмидт Рудольф – x lat,
Szmigiel Józef – – Шмигель Иосиф – x lat,
Szmigielski Maciej – – Шмигельский Мацей – x lat,
Szmur Ignacy – – Шмур Игнатий – 54 lata,
Szmurło Nikołaj – – Шмурло Николай Казимиров – 62 lata,
Szniukiewicz Tomasz – – Шнюкевич Томаш – 20 lat,
Szołomicki – – Шоломицкий – x lat,
Szostakowicz Bolesław – – Шостакович Болеслав Петров – 25 lat,
Szpaczkowski Józef – – Шпачковский Иосиф – 44 lata,
Szpakowska Antonina – – Шпаковская Антонина – 77 lat,
Szpakowska Petronela – – Шпаковская Петронеля – 32 lata,
Szpakowski Antoni – – Шпаковский Антон – 21 lat,
Szpakowski Antoni – – Шпаковский Антон – 37 lat,
Szpakowski Józef – – Шпаковский Иосиф – 28 lat,
Szpakowski Julian – – Шпаковский Юлиан – 42 lata,
Szpiganowicz Antoni – – Шпиганович Антон Петров – 34 lata,
Szpilewski Józef – – Шпилевский Иосиф – x lat,
Szreders Jan – – Шредерс Иван – 22 lata,
Sztajman Antoni – – Штейман Антон – x lat,
Szternel Karol – – Штернель Карл Вильгельмов – x lat,
Szternel Walenty – – Штернель Валентий Матвеев – x lat,
Sztorbek Rudolf – – Шторбек Рудорльф – x lat,
Szubert Ignacy – – Шуберт Игнатий – 37 lat,
Szukiet Hieronim – – Шукет Героним Иванов – 52 lata,
Szulc Jan – – Шульц Ян – 37 lat,
Szulc Jan – – Шульц Ян – x lat,
Szulc Wincenty – – Шульц Викентий Францев – 36 lat,
Szulc Władysław – – Шульц Владислав Францев – x lat,
Szulczewski Konstanty – – Шульчевский Константин – x lat,
Szulejko Andrzej – – Шулейко Андрей – x lat,
Szuliakowski Antoni – – Шуляковский Антон – 9 lat,
Szuman Mateusz – – Шуман Матеуш – 51 lat,
Szumiłowski Antoni – – Шумиловский Антон – 24 lata,
Szukiewicz Antoni – – Шукевич Антон Варфоломеев – 19 lat,
Szuniewicz Feliks – – Шуневич Феликс – 20 lat,
Szuniewicz Florenty – – Шуневич Флорентин – 27 lat,
Szuniewicz Franciszek – – Шуневич Франц – 19 lat,
Szurabin Wojciech (Szurabiek) – – Шурабин Войцех Осипов (Шурабек) – x lat,
Szustamowicz Michal – – Шустамович Михаил Николаев – x lat,
Szusza Jan – – Шуша Ян – 37 lat,
Szwajkowski Józef – – Швейковский Юзеф – 21 lat,
Szwalski Józef – – Швальский Иосиф Демидов – x lat,
Szwancar Kazimierz – – Шванцар Казимир – 28 lat,
Szwarc Andrzej – – Шварц Андрей – 22 lata,
Szwiejnowski Jan – – Швейновский Иван – x lat,
Szwojnicki Roman – – Швойницкий Роман Михайлов – 20 lat,
Szybiakowski Antoni – – Шубяковский Антон – x lat,
Szydłowski Jan – – Шидловский Иван – x lat,
Szydłowski Józef – – Шидловский Юзеф – 49 lat,
Szydłowski Wojciech – – Шидловский Войцех – 41 lat,
Szylerski Tomasz – – Шилерский Томаш Станиславов – 22 lata,
Szylin Feliks – – Шилин Феликс – x lat,
Szylling Stanisław (fon Szyling) – Шиллинг Станислав (фон Шиллинг) – 48 lat,
Szymanowski Wincenty – – Шимановский Вицентий Павлов – x lat,
Szymańska Jugana (Sziłońska) – – Шиманская Югана (Шилонская) – 30 lat,
Szymański Aleksy – – Шиманский Алексей – x lat,
Szymański Alojzy – – Шиманский Алоизий Алоизиев – 26 lat,
Szymański Antoni – – Шиманский Антон – 37 lat,
Szymański Franciszek – – Шиманский Франц Матвеев – 30 lat,
Szymański Ignacy – – Шиманский Игнатий Антонов – x lat,
Szymański Ignacy (Szyłoński) – – Шиманский Игнатий (Шилонский) – 60 lat,
Szymański Józef – – Шиманский Иосиф Севастьянов – x lat,
Szymański Sylwester – – Шиманский Селиверст – 24 lata,
Szymański Wincenty – – Шиманский Викентий Генрихов – x lat,
Szymański Wincenty – – Шиманский Викентий Иванов – x lat,
Szymas Michał – – Шимас Михаил – 34 lata,
Szymbarski Jan – – Шимбарский Иван – 41 lat,
Szymborski Tomasz – – Шимборский Фома – x lat,
Szymkiewicz Ignacy – – Шимкевич Игнатий – x lat,
Szymkowski Aleksander – – Шимковский Александр – x lat,
Szymonowicz – – Шимонович – x lat,
Szymoszski Wojciech – – Шимошский Войцех – x lat,
Szymowski Wojciech – – Шимовский Войцех – x lat,
Szymsanski Franciszek – – Шимсанский Франц – 26 lat,
Szynkowski – – Шинковский – 27 lat,
Szynkus Pałka – – Шинкус Палка – 52 lata,
Szypowski Antoni – – Шиповский Антон – 43 lata,
Szyroki Szymon – – Широкий Семен – 31 lat,
Szyrokos Wojciech – – Широкос Войцех – 45 lat,
Szyszkowski Feliks – – Шишковский Феликс – x lat,
Szyszkowski Konstanty – – Шишковский Константин Андреев – 32 lata,
Szytawski Józef – – Шитавский Иосиф Мечиславов – 33 lata,

Śliwczyński Hipolit – Сливчинский Ипполит – 33 lata,
Świcin Edward – Свицин Эдуард – 26 lat,
Świderski – Свидерский Генрих – 36 lat,
Świderski – Свидерский Казимир – x lat,
Świderski – Свидерский Ян – 49 lat,
Świderski Antoni – Свидерский Антон x lat,
Świdziński I. – Свидзинский И. – x lat,
Świdziński Wincenty – Свидзинский Викентий Викентьев – 22 lata,
Świedziński Józef – Сведзинский Осип Блажиев – x lat,
Świedziński Piotr – Сведзинский Петр – x lat,
Świeński Michał – Свенский Михаил Антонов – 66 lat,
Świercki Paweł – Сверцкий Павел – 24 lata,
Świerżewski Tomasz – Свержевский Фома Осипов (Сука) – x lat,
Świetlicki Ipko – Светлицкий Ипко – x lat,
Świeżyński Oskar – Свежинский Оскар – x lat,
Świętkowski Stanisław – Свентковский Станислав – x lat,
Świętski Piotr – Свентский Петр – 40 lat,
Świrski Adam – Свирский Адам Иннокентьев – 40 lat,
Świrski Piotr – Свирский Петр-Альбин Иванов – 43 lata,

Tabolska Elżbieta – Табольская Елизавета Михайлова – 36 lat,
Tadkowski Aleksander – Тадковский Александр – x lat,
Tadzusiak (Tadeusiak) Wincenty – Тадзусяк Викентий Станиславов – x lat,
Tajgiński Aleksander – Тайгинский Александр – 24 lata,
Tajszyrski Ludwig – Тайширский Людвиг – 38 lat,
Talewicz Józef – Талевич Юзеф – 31 lat,
Talko Feliks – Талько Феликс Васильев – 38 lat,
Talwiński Paweł – Талвинский Павел – 26 lat,
Tałoczko Aleksander – Талочко Александр – 34 lata,
Tamsicki Marcin – Тамсицик Мартин – 22 lata,
Tarankiewicz Stanisław – Таранкевич Станислав – x lat,
Tarasiewicz Ignacy – Тарасевич Игнатий – 60 lat,
Tarasiewicz Kajetan – Тарасевич Каетан – x lat,
Tarasiewicz Wincenty – Тарасевич Викентий – 52 lata,
Targoński Aleksander – Таргонский Александр – 27 lat,
Tariniak (Taryniak) Antoni – Тариняк Антон – 25 lat,
Tarnogórski Antoni  – Rogowo –
inf. Barbara Fabjanska 19.02.2011
Taszkowicz Józef – Ташкович Юрий Францев – 42 lata,
Tatar Józef – Татер Осип – x lat,
Tatur Antoni – Татур Антон – x lat,
Tatur Dominik – Татур Доменик Казимиров (Дионисий) – 25 lat,
Tatur Wincenty – Татур Викентий Иванов – 18 lat,
Tatur Wincenty – Татур Викентий – 23 lata,
Tawgin Stanisław – Тавгин Станислав Казимиров – 40 lat,
Tawryd Józef – Таврид Иосиф – x lat,
Tejzler Józef – Тейзлер Юзеф –27 lat,
Telega Jakub – Телега Якуб – 32 lata,
Tenciegolski Antoni – Тенцегольский Антон – x lat,
Tepper Józef – Теппер Иосиф Иванов – x lat,
Terajewicz Cezary – Тераевич Цезарий Осипов – 29 lat,
Terkowski Józef – Терковский Осип – 18 lat,
Terlikowski Michał – Терликовский Михайло – 31 lat,
Terpiłowski Józef – Терпиловский Осип – x lat,
Teszotis Nikołaj – Тешотис Николай – x lat,
Tewar Sebastian – Тевар Севастиан Севостьянов – x lat,
Tkaczyk Trofim – Ткачук Трофим Артемьев – x lat,
Tobiański Justyn – Товянский Устин – 36 lat,
Toborski Jan – Тоборский Иван Матвеев – x lat,
Toczyński Edward – Точинский Эдуард Осипов – 20 lat,
Toczyński Feliks – Точинский Феликс – 53 lata,
Tokarski Franciszek – Токарский Франц – x lat,
Toletkas Antoni – Толеткас Антон – 34 lata,
Tolkiewicz Piotr – Толькевич Петр – 29 lat,
Tolkin Dominik – Толкин Доменик Яковлев – x lat,
Tolwiński Piotr – Тольвинский Петр – 25 lat,
Tolwiński Roch – Тольвинский Рох – 23 lata,
Tołoczko Aleksander – Толочко Александр – 26 lat,
Tołwiński Krzysztof – Толвинский Христофор – x lat,
Tomaszewicz Edward – Томашевич Эдуард – 40 lat,
Tomaszewicz Nikołaj – Томашевич Николай – 34 lata,
Tomaszewicz Onufry – Томашевич Онуфрий Юрьев – 49 lat,
Tomaszewski Adam – Томашевский Адам – 33 lata,
Tomaszewski Bartłomiej – Томашевский Бартоломей – 24 lata,
Tomaszewski Jan – Томашевский Ян Леонтьев – 31 lat,
Tomaszewski Marcin – Томашевский Мартин – 25 lat,
Tomkiewicz Aleksander – Томкевич Александр Апполониев – 19 lat,
Tomkiewicz Feliks – Томкевич Феликс – 65 lat,
Tomkiewicz Julian – Томкевич Юлиан – 41 lat,
Tomkowicz Stanisław (Ignacy) – Томкович Станислав (Игнатий) – 25 lat,
Tomkowski Feliks – Томковский Феликс – x lat,
Tonczko Konstanty – Тончко Константин – 26 lat,
Topczewski Łukasz – Топчевский Лука Денисов – x lat,
Topolski Karol – Топольский Карл – x lat,
Torgoński Urban – Tоргоньский Урбан – 58 lat,
Toriankiewicz Konstanty – Торянкевич Константин – 54 lata,
Tornowski Rudolf – Торновский Рудольф – x lat,
Towgin Dominik – Товгин Доменик – 31 lat,
Towiański Kazimierz – Товянский Казимир Сигизмундов (Иванов) – 24 lata,
Towtkiewicz Roch – Товткевич Рох – x lat,
Traszizyński Tyberiusz – Тряшизинский Тибурций – 57 lat,
Trebuchowski Franciszek – Требуховский Франц – 31 lat,
Tretiak Jakub – Третьяк Яков – 24 lata,
Trojenowski Walenty – Троеновский Валентий Людвигов – x lat,
Trol Wilhelm – Троль Вильгельм – x lat,
Tromnowski Kazimierz – Тромновский Казимир – 30 lat,
Tropowski Jan – Троповский Ян – 25 lat,
Troszisko Walenty – Трошиско Валентий – 26 lat,
Truchmiński Jan – Трухминский Ян – 21 lat,
Trumińska Agata – Труминская Агата – 54 lata,
Truskowski Antoni – Трусковский Антон – x lat,
Truszewski Sylwester – Трушевский Селиверст – 34 lata,
Truszkowski Dionizy – Трушковский Денис Иванов – 25 lat,
Truszkowski Dionizy – Трушковский Дионисий – 30 lat,
Truszyński Józef – Трушинский Осип – 40 lat,
Truszyński Ksawery – Трушинский Ксаверий – x lat,
Truszyński Piotr – Трушинский Петр – 45 lat,
Trużtek (Trurztek) Piotr – Тружтек Петр Васильев – 63 lata,
Trżecinski (Trzeciński) Władysław – Тржецинский Владислав – 33 lata,
Trżeczkowski (Trzeczkowski) Maciej – Тржецковский Матвей – 27 lat,
Trżeczkowski (Trzeczkowski) Stanisław – Тржецковский Станислав – 36 lat,
Trżeskowski (Trzaskowski) Kastor – Тржесковский Кастон – 30 lat,
Tubalewicz Józef – Тубалевич Иосиф – x lat,
Tuborowski Kondrat – Туборовский Кондратий – 30 lat,
Tucewicz Jan – Туцевич Иван – x lat,
Tuczyński Adolf – Тучинский Адольф – 26 lat,
Tukałło Konstanty – Тукалло Константин Игнатьев – 40 lat,
Tulbowski Maksymilian – Тулибовский Максимилиан – 36 lat,
Tulkowski Julian – Тульковский Юлиан – 27 lat,
Tuncewicz Jan – Тунцевич Иван – x lat,
Turczanowicz Józef – Турчанович Юзеф Касперов – 36 lat,
Turczybas Paweł – Турчибас Павел – x lat,
Turkowski Józef – Турковский Иосиф – x lat,
Turs Mowsza (Mowosław) – Турс Мовша – 58 lat,
Turski Aleksander – Турский Александр – 24 lata,
Turza Maciej – Турза Матвей Викентьев – x lat,
Tuskawicz Onufry – Тускевич Онуфрий – 46 lat,
Tuszczyński Franciszek – Тщинский Франц – x lat,
Tuszyłowicz Hipolit – Тушилович Ипполит – x lat,
Tutakiewicz Tomasz – Тутакевич Томаш – 19 lat,
Tutus Andrzej – Тугус Андрей – 24 lata,
Tuzkiewicz Onufry – Тузкевич Онуфрий – x lat,
Twarkowski Aleksander – Тварковский Александр – 30/42 lata,
Twarowski Józef – Тваровский Осип – 35 lat,
Twierdowski (Twardowski) Edward – Твердовский Эдуард – x lat,
Twierdowski (Twardowski) Franciszek – Твердовский Франц – 23 lata,
Tworicznowicz Józef – Творичнович Иосиф Викторов – 48 lat,
Tyborski Nikołaj – Тиборский Николай Карлов – 26 lat,
Tyc Ludwig – Тиц Людвиг – 29 lat,
Tychniewicz Kazimierz – Тихневич Казимир – 25 lat,
Tykocki Nikołaj – Тыкоцкий Николай – 47 lat,
Tyletew Nikołaj – Тилетев Николай Тадеушев – x lat,
Tynkiewicz Ignacy – Тынкевич Игнатий – 31 lat,
Tyranowski Ignacy – Тырановский Игнатий – x lat,
Tyranowski Ignacy – Тырановский Игнатий – x lat,
Tyszecki Tomasz – Тышецкий Томаш – x lat,
Tyszkiewicz Antoni – Тышкевич Антоний Петров – x lat,
Tyszkiewicz Konstanty – Тышкевич Константин – x lat,
Tyszkiewicz Ludwig – Тышкевич Людвиг – x lat,
Tyszyński Jakub – Тышинский Яков – x lat,

Uibłor Robert – Уиблор Роберт Карлов – 24 lata,
Ulasiński Romuald (Ułusiński) – Улясинский Ромуальд (Улусинский) – 24 lata,
Ulianowski Wiktor – Ульяновский Виктор – 20 lat,
Ulińska Konstancja – Улинская Констанция – x lat,
Umiński Antoni – Уминский Антон Викентьев – 23 lata,
Umiński Marian – Уминский Мариан – 27 lat,
Umiński Marian – Уминский Мариан – 48 lat,
Umiński Wincenty – Уминский Викентий – 55 lat,
Umiński Wincenty – Уминский Викентий – 60 lat,
Uodrowicz Wincenty – Уодрович Викентий Казимиров – 30 lat,
Urabski Tomasz – Урабский Томаш Иосифов – 47 lat,
Uraniwiecki Stanisław – Уранивецкий Станислав – x lat,
Urbanowicz Andrzej – Урбанович Андрей – 30 lat,
Urbanowicz Edward – Урбанович Эдуард Ипполитов – x lat,
Urbanowicz Izydor – Урбанович Исидор – x lat,
Urbanowicz Kazimierz – Урбанович Казимир – 22 lata,
Urbanowicz Ludwig – Урбанович Людвиг – 64 lata,
Urbanowicz Nikodem – Урбанович Никодим – 39 lat,
Urbański Antoni – Урбанский Антон – x lat,
Urbasiewicz Antoni – Урбасевич Антон – 29 lat,
Urbasiewicz Apolinary – Урбасевич Апполон – x lat,
Urbich Wincenty (Urbanowicz) – Урбих Викентий (Урбанович) – 33 lata,
Uriat (lub Urjat) Józef – Урят Иосиф Станиславов – 27 lat,
Urniaż Franciszek – Урняж Франц – 22 lata,
Ustino Antoni – Устино Антон – 52 lata,
Uszarek Leonard – Ушарек Леонард – 26 lat.
Utniewicz Nikodem – Уткевич Никодим – 33 lata,
Uwojn Franciszek – Увойн Франц Александров – 24 lata,
Uzdem Adam – Уздем Адам – 13 lat,
Uzdem Antoni – Уздем Антон – 29 lat,
Uzdem Franciszek – Уздем Францишек – 27 lat,
Uzierski Andrzej – Узерский Андрей Павлов – x lat,

Nazwiska W – Ż

Wachowski Józef – Ваховский Юзеф – 24 lata,
Wacławowicz Walerian – Вацлавович Валериан Францев – 20 lat,
Wajnot Dominik – Вайнот Доменик Адамов – x lat,
Wajnowski Tomasz – Вайновский Томаш – 42 lata,
Wajter Henryk – Вайтер Генрих – x lat,
Walentynowicz Jan – Валентинович Ян Томашев – 35 lat,
Walentynowicz Maciej – Валентинович Матвей – x lat,
Walewicz Ignacy – Валевич Игнатий – 23 lata,
Waliński Józef – Валинский Осип – x lat,
Walkiewicz Benedykt – Валкевич Венедикт – 24 lata,
Walkowski Cyprian – Вальковский Киприан – x lat,
Wałowicz Jan – Валович Иван – x lat,
Wałuntis (Waluntis) Dominik – Валунтис Доменик – x lat,
Wałutis (Walutis) Apoloniusz – Валутис Апполоний – 64 lata,
Wałutis (Walutis) Nikodem – Валутис Никодим – 34 lata,
Wamszok Jan – Вамшок Ян – 29 lat,
Wanagas Andrzej – Ванагас Андрей – 24 lata,
Wandałowski Nikołaj – Вандаловский Николай – x lat,
Wanga Jerzy – Ванга Юрий – 32 lata,
Warachowski Józef – Вараховский Юзеф – 25 lat,
Waraksa Jan – Варакса Иван – x lat,
Waraksa Wiktor – Варакса Виктор Иванов – x lat,
Warchal Wojciech – Вархаль Войцех Петров – x lat,
Warganok Władysław (Warganczyk) – Варганок Владислав Иванов(Варганчик) – 36 lat,
Wasilewska Karolina – Васильевская Каролина – x lat,
Wasilewski Michał – Dionizy – Василевский Михаил-Дионисий Антонов – 19 lat,
Wasilewski Napoleon – Василевский Наполеон Иоанов – x lat,
Wasilewski Szczepan – Василевский Степан – 22 lata,
Wasilewski Władysław – Василевский Владислав – x lat,
Waszawski Aleksander – Вашавский Александр Михайлов – 50 lat,
Waszczyk Jan – Ващик Ян – 19 lat,
Wasżanis (Wasrzanis) Józef (Marcin) – Васжанис Иосиф (Мартин) – 26 lat,
Wat Kazimierz – Ват Казиммр – x lat,
Wawriżeniuk (Wawrzyniuk) Józef – Вавриженюк Юзеф – x lat,
Webis Tomasz – Вебис Томаш – 84 lata,
Wejner Aleksander (Weinert) – Вейнер Александр Августинов (Вейнерт) – x lat,
Wencel Paweł – Венцель Павел – 26 lat,
Wencias Michał – Венциас Михаил – 27 lat,
Wenderkowski Maksymilian – Вендерковский Максимилиан – 28 lat,
Wengilewski Feliks – Венгилевский Феликс – x lat,
Weniserski Nepomucen – Венисерский Непомоцей – 36 lat,
Wenżychowski (Wenrzychowski) Antoni – Венжиховский Антоний – x lat,
Werdyński Jan – Вердынский Ян – 38 lat,
Werner Emil – Вернер Эмиль – x lat,
Werner Kazimierz – Вернер Казимир Францев – x lat,
Westendorf Karol – Вестендорф Карл – 44 lata,
Weto Adam – Вето Адам – x lat,
Wezberger Ludwig – Везбергер Людвиг Иосифов – x lat,
Wichert Aleksander – Вихерт Александр – 18 lat,
Wiczerkiewicz Wincenty – Вичеркевич Вицентий – 22 lata,
Wiczyński Antoni – Вичинский Антон Иванов – x lat,
Widpacz (Widłacz) Wojciech – Видпач Войцех – 48 lat,
Wieczerka Jan – Вечерка Ян – 27 lat,
Wielc Sebastian – Вельц Севастиан Карлов – 53 lata,
Wielczyński Klemens – Вельчинский Клементий Матвеев – 27 lat,
Wielczyński Paweł – Вельчинский Павел – 19 lat,
Wieleklinieki (Wielekliniecki) Stanisław – Велеклинекий Станислав – 31 lat,
Wielentowicz – Велентович – 29 lat,
Wielibowski Feliks – Велибовский Феликс – 53 lata,
Wieliczko Ignacy – Величко Игнатий Казимиров – 41 lat,
Wielikanis Adam – Великанис Адам – 29 lat,
Wielsiudski Józef – Вельсиудский Иосиф – 20 lat,
Wiełuczis Jan – Велучис Иван – 42 lata,
Wienckowski (Więckowski) Aleksander – Венцковский Александр – 24 lata,
Wiencłowicz Piotr – Венцлович Петр – x lat,
Wienski Rafael – Венский Рафаил – 31 lat,
Wierkowska Agata – Верковская Агата – x lat,
Wierkowska Helena – Верковская Елена Осипова – x lat,
Wierkowski Franciszek – Верковский Франц – x lat,
Wierkowski Józef – Верковский Осип – x lat,
Wierkowski Stanisław – Верковский Станислав Осипов – x lat,
Wiernik Feliks – Верник Феликс – 40 lat,
Wiernik Gustaw – Верник Густав – 28 lat,
Wiernikowski Ignacy – Верниковский Игнатий – 44 lata,
Wiernikowski Ignacy – Верниковский Игнатий Степанов – x lat,
Wiersocki Augustyn – Версоцкий Августин – 31 lat,
Wierżbicki (Wierzbicki) Władysław – Вержбицкий Владислав – 18 lat,
Wierżbicki Wierzbicki) Franciszek – Вержбицкий Франц – 25 lat,
Wiesiołowski (lub Wesołowski) Józef – Веселовский Иосиф Игнатьев – 20 lat,
Wilago Józef – Вилаго Юрий – 30 lat,
Wilarski Stanisław – Вилярский Станислав – 23 lata,
Wilczewski Antoni – Вилчевский Антон – 29 lat,
Wilczyński Józef – Вильчинский Юзеф – 26 lat,
Wilgopolski Piotr – Вильгопольский Петр – x lat,
Wiliamowski Aleksander (Wieliamowski) – Вильямовский Александр Иосифов (Вельямовский) – 29 lat,
Wiliukiewicz Józef – Вилюкевич Юзеф – 25 lat,
Wilkaniec Józef – Вильканец Иосиф – 19 lat,
Wiloński Antoni – Вилонский Антон – 26 lat,
Wincławski (lub Więcławski) Wincenty – Винцловский Викентий – 57 lat,
Wincz Klementyn – Винч Клементий – 50-60 lat,
Winczewski Wiktor – Виньчевский Виктор – 30 lat,
Wiorowski Franciszek – Виоровский Франц –23 lata,
Wirzewski Józef – Вижевский Иосиф – 59 lat,
Wisinowski (Wiśniowski) Władysław – Висиновский Владислав – 26 lat,
Wiskowska Helena – Висковская Елена – x lat,
Wiskowski Antoni – Висковский Антон – x lat,
Wisłocki Wacław – Вислоцкий Вацлав – x lat,
Wiszkowska Petronela – Вишковская Петронеля – 30 lat,
Wiszkowski Andrzej – Вишковский Андрей – 45 lat,
Wiszkowski Jan – Вишковский Иван Егоров – 49 lat,
Wiszkowski Zygmund – Вишковский Сигизмунд – 35 lat,
Wiszniewski Antoni – Вишневский Антон – 35 lat,
Wiszniewski Edmund – Вишневский Зигмунд – x lat,
Wiszniewski Jan – Вишневский Иван Иванов – x lat,
Wiszniewski Jan – Вишневский Иван – 27 lat,
Wiszniewski Józef – Вишневский Иосиф – 23 lata,
Wiszniewski Józef – Вишневский Осип – 61 lat,
Wiszniewski Karol – Вишневский Карл – 25 lat,
Wiszniewski Kazimierz – Вишневский Казимир – x lat,
Wiszniewski Maciej – Вишневский Матвей – 32 lata,
Wiszniewski Nikołaj – Вишневский Николай Павлов – x lat,
Wiszniewski Wojciech – Вишневский Войцех – 38 lat,
Wiszor Gerazym – Вишбор Герасим – 24 lata,
Witert Ignacy – Витерт Игнатий – 33 lata,
Witkiewicz Ignacy – Виткевич Игнатий – x lat,
Witkiewicz Jan – Виткевич Иван – 53 lata,
Witkiewicz Michał – Виткевич Михаил – x lat,
Witkiewicz Wojciech – Виткевич Войцех – x lat,
Witkowicz Jan – Виткович Ян – x lat,
Witkowska Domna – Витковская Домна – 49 lat,
Witkowska Franciszka – Витковская Францишка – 46 lat,
Witkowska Klementyna – Витковская Клементина Михайлова – 25 lat,
Witkowska Paulina – Витковская Павлина Михайлова – 16 lat,
Witkowska Wincenta – Витковская Вицентия – 23 lata,
Witkowski Antoni – Витковский Антон Карлов – 41 lat,
Witkowski Antoni – Витковский Антон – x lat,
Witkowski Antoni – Витковский Антоний – 48 lat,
Witkowski Bazyli – Витковский Базиль – 67 lat,
Witkowski Grzegorz – Витковский Григорий – 36 lat,
Witkowski Józef – Витковский Иосиф – 23 lata,
Witkowski Józef – Витковский Осип Матвеев –x lat,
Witkowski Karol – Витковский Карл Михайлов – 24 lata,
Witkowski Michal – Витковский Михаил – 66 lat,
Witkowski Rutman – Витковский Рутман – 46 lat,
Witkowski Stanisław – Витковский Станислав Устинов – x lat,
Witok Wojciech – Виток Войцех Михайлов – 20 lat,
Witoszczyński Nikołaj – Витощинский Николай Николаев – x lat,
Witter Ignacy – Виттер Игнатий – 40 lat,
Witulis Antoni – Витулис Антон – 22 lata,
Wiwulski Edward – Вивульский Эдуард Маврикиев – 29 lat,
Wizgofen Joachim – Визгофен Иоахим – 27 lat,
Wlakliński Stanisław – Вляклинский Станислав – x lat,
Właszukowa Maria – Влащукова Марья Людвигова – x lat,
Wnorowska Franciszka – Вноровская Францишка – 60 lat,
Wnorowski Donat – Вноровский Донатий – 51 lat,
Wnorowski Franciszek – Вноровский Францишек – 16 lat,
Wodno Wincenty – Водно Викентий Андреев – x lat,
Woinicki Józef – Воинский Иосиф – x lat,
Wojcich Kazimierz – Войцих Казимир – x lat,
Wojciechowski Adam – Войцеховский Адам – 42 lata,
Wojciechowski Adolf – Войцеховский Адольф – 29 lat,
Wojciechowski Franciszek – Войцеховский Франц – x lat,
Wojciechowski Jan – Войцеховский Иван – 24 lata,
Wojciechowski Jancenty – Войцеховский Анцентий – 29 lat,
Wojcielewicz Józef – Войцелевич Иосиф Иосифов – 41 lat,
Wojczylis Wincenty – Войчилис Викентий – x lat,
Wojewoda Ksawery – Воевода Ксаверий – 25 lat,
Wojna Jan – Война Иван Марианов – 60 lat,
Wojnicki Józef – Войницкий Юзеф – 24 lata,
Wojnicz Cyprian – Войнич Киприан – x lat,
Wojniłowicz Aleksy – Войнилович Алексей Лукин – 17 lat,
Wojniłowicz Stefania – Войнилович Стефания Игнатьева – x lat,
Wojniłowkcz (lub Wojniłowicz) Łukasz – Войниловкч Лука – 64 lata,
Wojno Henryk – Войно Генрих – 49 lat,
Wojno Kazimierz – Войно Казимир – 70 lat,
Wojno Leon – Войно Леон – x lat,
Wojnołowicz Józef – Войнолович Иосиф – 56 lat,
Wojszczyło Kazimierz – Войщило Казимир Христофоров – x lat,
Wojszner August – Войшнер Август – 21 lat,
Wojszner Augustyn – Войшнер Августин – 50 lat,
Wojszwiłło Feliks – Войшвилло Феликс Карлов – 18 lat,
Wojszwiłło Hipolit – Войшвилло Ипполит – x lat,
Wojszwiłło Hipolit – Войшвилло Ипполит – 67 lat,
Wojszwiłło Zenon – Войшвилло Зенон Осипов – x lat,
Wojtalski Jan – Войтальский Иван – x lat,
Wojtechus Franciszek – Войтехус Франц Францев – 39 lat,
Wojtkiewicz Jan – Войткеввч Иван – x lat,
Wojtkiewicz Jan – Войткевич Ян – x lat,
Wojtkiewicz Józef – Войткевич Иосиф – x lat,
Wojtkiewicz Leon – Войткевич Леон Иосифов – x lat,
Wojtkiewicz Michał – Войткевич Михайло – x lat,
Wojtkiewiczowa Franciszka – Войткевичева Францишка Иосифова – x lat,
Wojtkiewiczowa Rulica (Rozalia) – Войткевичева Рулиса (Розалия) Иосифова – x lat,
Wojtkiewiczowa Waleria – Войткевичева Валерия Иосифова – x lat,
Wojtkowicz Wincenty – Войткович Викентий Домеников – 41 lat,
Wojtkowski Szczepan – Войтковский Степан – x lat,
Wojtowicz Stanisław – Войткович Станислав – x lat,
Wojtycki Karol – Войтицкий Карл – 25 lat,
Wojzbun Władysław – Войзбун Владислав – x lat,
Wolantinas Józef – Волянтинас Иосиф – 31 lat,
Wolewiejski Adolf – Волевейский Адольф – 23 lata,
Wolf Jan – Вольф Иван Иванов (Ян) – 21 lat,
Wolnicki Józef – Вольницкий Иосиф – x lat,
Wolski Bolesław – Вольский Болеслав – x lat,
Wolski Kazimierz – Вольский Казимир – x lat,
Wolski Konstanty – Вольский Константин Осипов – x lat,
Wolunowski Kazimierz – Волюновкий Казимир – x lat,
Wolward Jan – Вольвард Иван Матвеев – x lat,
Wolwierzdek Jan – Вольвеждек Иван – x lat,
Wołk Ignacy – Волк Игнатий – 46 lat,
Wołkus Wincenty – Волкус Викентий – x lat,
Wołodko Adam – Володко Адам Адамов – 20 lat,
Wołonszynas Wawrzyniec – Волоншинас Лаврентий – 29 lat,
Wołosiewicz Wincenty – Волосевич Викентий – 25 lat,
Wołosowski Onufry – Волсовский Онуфрий Васильев – 37 lat,
Wołoszyniewski Jerzy – Волошиневский Георгий Варфоломеев – 38 lat,
Wołowicz Adam – Волович Адам Адамов – x lat,
Wołowicz Franciszek – Волович Франц – 25 lat,
Wołowski Michał – Воловский Михайло – 60 lat,
Wołubchowski Aleksander – Волубховский Александр – 25 lat,
Wołyntinas Kazimierz – Волунтинас Казимир – 30 lat,
Wonago Jerzy – Вонаго Юрий Юрьев – 31 lat,
Wondołowski (lub Wądołowski) Fortunat – Вондоловский Фортунат Катнев – 41 lat,
Wonsławski Aleksander – Вонславский Александр Михайлов – 50 lat,
Wonsowicz (lub Wąsowicz) – Вонсович – x lat,
Wonsowicz (lub Wąsowicz) Konstanty – Вонсович Константин – 38 lat,
Wonsowicz (lub Wąsowicz)Florian – Вонсович Флориан – x lat,
Wonsowski (lub Wąsowski) Nikołaj – Вонсовский Николай – 50 lat,
Woppo Wincenty – Воппо Викецтий – 28 lat,
Woroniecki Feliks – Воронецкий Феликс – 38 lat,
Woroniewski Jakub – Вороновский Яков – 45 lat,
Woropaj Ignacy – Воропай Игнатий – x lat,
Worotnicki Franciszek – Воротницкий Франц Иванов – 39 lat,
Worotyński Jan – Воротынский Иван – x lat,
Woszczełowicz Jerzy – Вощелович Григорий – 23 lata,
Wosznikiewicz Eleonora – Вошникевич Леонора – x lat,
Woszwiłło Wincenty – Вошвилло Викентий – 21 lat,
Woźniewicz Ignacy – Возневич Игнатий Иванов – x lat,
Wrocki Wacław – Вроцкий Вацлав Осипов – x lat,
Wrona Michał – Врона Михаил Фомин – x lat,
Wronkowski Leon – Вронковский Леон – 25 lat,
Wroński Jan – Вронский Иван Иванов – x lat,
Wroński Jan – Вронский Ян – 37 lat,
Wróblewski Konstanty – Врублевский Константин – 20 lat,
Wróblewski Lew – Врублевский Лев – x lat,
Wróblewski Michał – Врублевский Михаил Матвеев – x lat,
Wróblewski Stanisław – Врублевский Станислав Андреев x lat,
Wróblewski Tomasz (Wróbel) – Врублевский Томаш (Врубель) – x lat,
Wruczyński Jan – Вручинский Иван – 31 lat,
Wsietwalewicz Józef – Всетвалевич Осип Петров – 38 lat,
Wudarczyk Franciszek – Вударчук Францишек – 23 lata,
Wygonowski Andrzej – Выгоновский Андрей – x lat,
Wygonowski Jan – Выгоновский Иван Петров – 18 lat,
Wygonowski Julian – Выгоновский Юлиан Ильин – x lat,
Wygonowski Kazimierz – Выгоновский Казимир Францев – 18 lat,
Wygonowski Wawrzyniec – Выгоновский Лаврентий Петров – x lat,
Wyliżyński Fadiej – Вылижинский Фадей Адамов – 22 lata,
Wyrembowski Wojciech – Вырембовский Войцех – x lat,
Wysocki Edward – Высоцкий Эдуард – x lat,
Wysocki Jan – Высоцкий Иван – 54 lata,
Wysocki Ludwik – Высоцкий Людовик – x lat,
Wysokiński Maciej – Высокинский Мацей – 37 lat,
Wyszemirski Ksawery – Вышемирский Ксаверий – x lat,
Wyszemirski Marcelin – Вышемирский Марцеллин – x lat,
Wyszewatyj Kazimierz – Вышеватый Казимир – x lat,
Wyszyński Władysław – Вышинский Владислав – x lat.

Zabiełło Józef – – Забелло Осип – x lat,
Zabirski Bolesław – – Забирский Болеслав – x lat,
Zabłocki Jakub – – Заблоцкий Яков – 27 lat,
Zabłocki Onufry – – Заблоцкий Онуфрий – 22 lata,
Zabłocki Stanisław – – Заблоцкий Станислав – x lat,
Zaborowski Józef – – Заборовский Иосиф – 37 lat,
Zaborowski Seweryn – – Заборовский Северин – x lat,
Zaborowski Stanisław – – Заборовский Станислав – x lat,
Zacharkiewicz Józef – – Захаркевич Иосиф – x lat,
Zacharko Franciszek – – Захарко Франц – x lat,
Zacharow Hilary – – Захаров Гилярий – 24 lata,
Zacharow Roman – – Захаров Роман – x lat,
Zadornowski Adam – – Задорновский Адам – x lat,
Zagorski August – – Загродский Август – x lat,
Zagorski Feliks – – Загорский Феликс – 23 lata,
Zagorski Nikołaj – – Загорский Николай – 27 lat,
Zagorski Wincenty – – Загорский Вицентий – x lat,
Zagoza Jakub – – Загоза Якуб – 31 lat,
Zagór Józef – – Загур Осип Мартынов – x lat,
Zajenczkowski (lub Zajączkowski) Adolf – – Заенчковский Адольф Иванов – x lat,
Zajkowski Antoni – – Зайковский Антон – x lat,
Zajnowski Wojciech – – Зайновский Войцех – x lat,
Zajonczkowski (lub Zajączkowski) Aleksander – – Зайончковский Александр – x lat,
Zakarłowicz Konstanty – – Закарлович Константин Францев – 25 lat,
Zakdalski Józef – – Закдальский Юзеф – 34 lata,
Zakowski Julian – – Заковский Юлиан –26 lat,
Zakrzewski Franciszek – – Закржевский Франц – 24 lata,
Zakrzewski Franciszek – – Закржевский Франц – 33 lata,
Zakrzewski Franciszek – – Закржевский Франц – 66 lat,
Zakrzewski Franciszek – – Закржевский Францишек – 21 lat,
Zakrzewski Józef – – Закржевский Иосиф Михайлов – 20 lat,
Zakrzewski Władysław – – Закржевский Владислав Францев – 17 lat,
Zaks Jan – Закс Иван –37 lat,
Zalesski Grzegorz – – Залесский Григорий – 28 lat,
Zalesski Jan – – Залесский Ян (Залевский) – 23 lata,
Zalesski Michał – – Залесский Михаил – 25 lat,
Zalessko – Ziembicki K.M. – – Залесско-Зембицкий К.М. – см. Зембицкий Константин Михайлов – x lat,
Zalewski Gocefil – – Залевский Гоцефиль – 57 lat,
Zalewski Jan – – Залевский Иван – 20 lat,
Zalewski Józef – – Залевский Осип – x lat,
Zalewski Julian – – Залевский Юлиан Адамов – 24 lata,
Zalewski Julian – – Залевский Юлиан – 23 lata,
Zalewski Kacper – – Залевский Каспер –24 lata,
Zalewski Paweł – – Залевский Павел 21 lat,
Zalewski Sylwester – – Залевский Сильвестр – 25 lat,
Zalewski Szweł (Ksawery) – – Залевский Савелий (Ксаверий) – x lat,
Zamacka Kornelia – – Замацкая Корнилия – x lat,
Zamacki Feliks – – Замацкий Феликс – x lat,
Zaniemojski Andrzej – – Занемойский Андрей Степанов – x lat,
Zapasnik Aleksander – – Запасник Александр Бонифациев –x lat,
Zapasnik Augustyn – – Запасник Августин – x lat,
Zappiatalski Józef – – Заппятальский Юзеф – x lat,
Zaraniecki Michał – – Зарянецкий Михаил – 32 lata,
Zaremba Antoni – – Заремба Антон –x lat,
Zaremba Bernard – – Заремба Бернард – 26 lat,
Zaremba Jerzy – – Заремба Юрий – x lat,
Zaremba Łukasz – – Заремба Лукаш – 56 lat,
Zaremba Nikołaj – – Заремба Николай – 23 lata,
Zaremba Paweł – – Заремба Павел – 24 lata,
Zaremba Wiktor – – Заремба Виктор – 30 lat,
Zaremba Władysław – – Заремба Владислав – 19 lat,
Zaremba Wojciech – – Заремба Войцех – 26 lat,
Zarzycki Maciej – – Зажицкий Матвей – x lat,
Zarżokiewicz (lub Zarzokiewicz) Teofil – – Заржокевич Феофил Павлов – x lat,
Zasimowicz Teofil – – Засимович Теофил – 21 lat,
Zasłański Arnold – – Засланский Арнольд Иванов – x lat,
Zasłowicz Teofil – – Заслович Теофил – 27 lat,
Zaszkus Józef – – Зашкус Иосиф – 28 lat,
Zasztowt Feliks – – Заштовт Феликс Юлианов – x lat,
Zatorski Filip – – Заторский Филипп Леонтьев – x lat,
Zawacki Julian – – Завацкий Юлиан – 34 lata,
Zawad Franciszek – – Завад Франц Францев – x lat,
Zawadzki Jan – – Завадский Иван Юзефов – 45 lat,
Zawadzki Alfred – – Завадский Альфред – x lat,
Zawadzki Andrzej – – Завадский Андрей – x lat,
Zawadzki Eugeniusz – – Завадский Евгений Варфоломеев – 16 lat,
Zawadzki Gabriel – – Завадский Габриель – 40 lat,
Zawadzki Ignacy – – Завадский Игнатий – 21 lat,
Zawadzki Karol – – Завадский Карл – x lat,
Zawadzki Michał – – Завадский Михайло – x lat,
Zawadzki Michał – – Завадский Михайло – x lat,
Zawadzki Piotr – – Завадский Петр – 30 lat,
Zawadzki Szymon – – Завадский Семен Иванов – 32 lata,
Zawadzki Wawrzyniec – – Завадский Лаврентий – x lat,
Zawadzki Władysław – – Завадский Владислав – x lat,
Zawierinowa Julia – – Заверинова Юлия – x lat,
Zawodski Luryks – – Заводский Люрикс –43 lata,
Zborowski Roman – – Зборовский Роман Ксаверьев – 17 lat,
Zdanowicz Dorota – – Зданович Дорота – 54 lata,
Zdanowicz Edward – – Зданович Эдуард – 19 lat,
Zdanowicz Józef – – Зданович Осип – x lat,
Zdanowski Feliks – – Здановский Феликс Теофилов – 30 lat,
Zdechowski Adam – – Здеховский Адам Иванов – x lat,
Zdeński Piotr – – Зденский Петр Анастасиев – 20 lat,
Zdradowski Władysław – – Здрадовский Владислав – 28 lat,
Zdrajewski Emeryk – – Здраевский Эмерик – 30 lat,
Zdrodowski Feliks – – Здродовский Феликс Матеушев – 26 lat,
Zdziarski Roch – – Здзярский Рох – 51 lat,
Zenowicz Julian – – Зенович Юлиан – 23 lata,
Zgirski Kałga – – Згирский-Калга Иосиф – x lat,
Zichanow Roman – – Зиханов Роман – x lat,
Zielenczkowski Anton – – Зеленчковский Антон – 20 lat,
Zieleniewski F. – Зеленевский Ф. – x lat,
Zieleniewski Kazimierz – – Зеленевский Казимир – 19 lat,
Zielenkiewicz Antoni – – Зеленкевич Антон – x lat,
Zieliński Aleksander – – Зелинский Александр Иванов – x lat,
Zieliński Antoni – – Зелинский Антон – x lat,
Zieliński Jakub – – Зелинский Яков Яковлев – x lat,
Zieliński Jan – – Зелинский Ян – 22 lata,
Zieliński Józef – – Зелинский Иосиф Иванов – x lat,
Zieliński Wincenty – – Зелинский Викентий – x lat,
Zielwowicz Władysław – – Зельвович Владислав – 27 lat,
Ziemacka Karolina – – Земацкая Каролина – 39 lat,
Ziemacki Eliasz – – Земацкий Илья – 47 lat,
Ziembicki Konstanty (Zalesko-Ziembicki) – – Зембицкий Константин Михайлов (Залесско-Зембицкий) – x lat,
Ziembrużcki (lub Zemburzycki) Hipolit – – Зембружцкий Ипполит – 32 lata,
Ziemcz Piotr – – Земч Петр Андреев – x lat,
Ziemlacki Fabian – – Земляцкой Фабиан Венедиктов – x lat,
Zigura Józef – – Зигура Осип Мартынов – x lat,
Zinkiewicz Aleksander – – Зинкевич Александр – 44 lata,
Zinówko Adam – – Зинувко Адам – 24 lata,
Ziołkowski Józef – – Зиолковский Юзеф – x lat,
Zlimburt Konstanty – – Злимбурт Константин Францев – 47 lat,
Złotkiewicz Piotr – – Злоткевич Петр – 31 lat,
Złotkowski Mateusz – – Злотковский Матеуш – x lat,
Złotocz Jakub – – Злоточ Яков – 46 lat,
Złotocz Jan – – Злоточ Иван – 37 lat,
Złotyński Stanisław – – Злотинский Станислав – x lat,
Znamierowski Leopold – – Знамеровский Леопольд – x lat,
Zoborowski Stanisław – – Зоборовский Станислав – x lat,
Zoza Jerzy – – Зоза Юрий Казимиров – x lat,
Zubrjacka Józefa – – Зубрятская Юзефа – x lat,
Zurin Józef – – Зурин Осип – x lat,
Zwidziński Józef – – Звидзинский Иосиф – x lat,
Zwierchowski Michał – – Зверховский Михаил – x lat,
Zwierowicz Adolf – – Зверович Адольф Иванов – 55 lat,
Zwierowicz Julian – – Зверович Юлиан – x lat,
Zwierowicz Onufry – – Зверович Онуфрий – 28 lat,
Zwoliński Nikołaj – – Зволинский Николай – x lat,
Zygmuntowicz Józef – – Зигмунтович Иосиф Казимиров – x lat,
Żaba Konstanty – – Жаба Константин – 42 lata,
Żaba Michał – – Жаба Михаил Осипов – 26 lat,
Żabiński Antoni – – Жабинский Антон – 54 lata,
Żachowski Józef – – Жаховский Иосиф – 44 lata,
Żakowicz Jan – – Жакович Иван Казимиров – 22 lata,
Żaneto Jerzy – – Жането Георгий – x lat,
Żarski Konrad – – Жарский Конрад – 49 lat,
Żarski Konstanty – – Жарский Константин – 39 lat,
Żaryn Nikołaj – – Жарин Николай – 37 lat,
Żebrowski Bronisław – – Жебровский Бронислав Станиславов – 18 lat,
Żegocki Julian – – Жегоцкий Юлиан – x lat,
Żegujewicz Stanisław – – Жегуевич Станислав – x lat,
Żelazowski Kazimierz – – Желазовский Казимир – 34 lata,
Żelezowski Julian – – Железовский Юлиуш – x lat,
Żeligowski Nikołaj – – Желиговский Николай – x lat,
Żelliński Stanisław – – Желлинский Станислав – 36 lat,
Żelnierowicz Franciszka – – Желнерович Францишка – x lat,
Żelnorowicz Kazimierz – – Желнорович Казимир – 56 lat,
Żelski Franciszek – – Жельский Франц Рохов – 21 lat,
Żelski Ignacy – – Жельский Игнатий Войцехов – 64 lata,
Żełna Konstanty – – Жельня Константин – 61 lat,
Żełtan Apolinary – – Желтан Апполинарий Игнатьев – 32 lata,
Żełtko Szymon – – Желтко Семен – 26 lat,
Żemiejc Michał – – Жемейц Михайло Юрьев – 40 lat,
Żemojtel Karol – – Жемойтель Карл – 23 lata,
Żenetto Jerzy – – Женетто Георгий – 23 lata,
Żengolewicz Ropat – – Женголевич Ропат Гидянов – 27 lat,
Żenudowicz Maciej – – Женудович Матвей – 62 lata,
Żenuncki Ludwig – – Женунцкий Людвиг Мартынов – x lat,
Żewicki Stanisław – – Жевицкий Станислав Фелицианов – 57 lat,
Żiżemski Ludwig – – Жижемский Людвиг – 35 lat,
Żiżemski Tytus – – Жижемский Тит – 25 lat,
Żmajłowicz Jan – – Жмайлович Иван – x lat,
Żmunzdin Wincenty – – Жмунздин Викентий – 24 lata,
Żołtkowa Antonina – – Жолткова Антонина – x lat,
Żołtok Maciej – – Жолток Матвей – 45 lat,
Żongłowicz Wincenty – – Жонглович Вицентий – 24 lata,
Żoniałowski Dominik (Żonżewski Szymon) – – Жоняловский Доменик (Жонжевский Симон) – 28 lat,
Żuczenia Józef – – Жученя Осип Прохоров – 37 lat.
Żuk Dominik – – Жук Доменик – 45 lat,
Żuk Iwan – – Жук Иван – 21 lat,
Żukowski Adam – – Жуковский Адам – 18 lat,
Żukowski Adam – – Жуковский Адам – 35 lat,
Żukowski Feliks – – Жуковский Феликс – x lat,
Żukowski Franciszek – – Жуковский Франц – x lat,
Żukowski Jan – – Жуковский Иван Яковлев – 43 lata,
Żukowski Józef – – Жуковский Осип – 24 lata,
Żukowski Kazimierz – – Жуковский Казимир – x lat,
Żukowski Paweł – – Жуковский Петр Осипов – 35 lat,
Żukowski Rafael – – Жуковский Рафаил Петров – 30 lat,
Żukowski Szymon – – Жуковский Семен – 38 lat,
Żulkiewicz Bazyli – – Жулькевич Василий – 30 lat,
Żupiński Teofil – – Жупинский Теофил – 25 lat,
Żurawski Jan – – Журавский Ян – x lat,
Żurawski Jan – – Журавский Ян – 38 lat,
Żurawski Jan – – Журавский Ян – 44 lata,
Żurkowski Adam – – Журковский Адам – 20 lat,
Żutowicz Jan (Żutont) – – Жутович Иван (Жутонт) – 52 lata,
Żydkiewicz Antoni – – Жидкевич Антоний – x lat,
Żydowicz Franciszek – – Жидович Франц Михайлов – 20 lat,
Żygniewski Karol – – Жигневский Карл Францев – 35 lat,
Żylewicz Jarosław – – Жилевич Ярослав – 33 lata,
Żyligowska Julia – – Жилиговская Юлия – x lat,
Żylinkiewicz Józef – – Жилинкевич Иосиф – 24 lata,
Żyliński August – – Жилинский Август – x lat,
Żyliński Kazimierz – – Жилинский Казимир – 23 lata,
Żyliński Kazimierz – – Жилинский Казимир – x lat,
Żyliński Wiktor – – Жилинский Виктор Игнатьев – x lat,
Żyngolowicz Dominik – – Жинголович Доменик Иосифов – 19 lat,
Żyngolowicz Eufemia – – Жинголовлч Евфимия – 59 lat,
Żyngolowicz Jan – – Жинголович Ян Иосифов – м15 lat,
Żyngolowicz Karolina – – Жинголович Каролина Иосифова – 23 lata,
Żyniewicz Paweł – -Жиневич Павел – 31 lat,
Żynkiewicz Tomasz – – Жинкевич Томаш – 21 lat,
Żyrczewicz – I. – – Жирчевич И. – x lat,
Żyrniewski Konstanty – – Жирневский Константин – 24 lata,
Żyromska Zofia – – Жиромская София – x lat,
Żytkiewicz Jan (Żytkowicz) – – Житкевнч Иван (Житкович) – 26 lat,
Żywin Kazimierz – – Живин Казимир – x lat,
Żywot Antoni – – Живот Антон Семенов – x lat,

Artykuł pochodzi ze strony Pana Janusza Stankiewicza

signature

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *