Gospodarka i Ekonomia

Zrzeszenia rolnicze

Sklep rolniczy w Sieradzu

Inicjatorem powstania sklepu był Feliks Radoński właściciel Kobierzycka. W 1895 roku na jego wezwanie stawili się okoliczni ziemianie i stworzył spółkę komandytową pod nazwą „Sklep Rolniczy”. Spółka liczyła 12 udziałowców z kapitałem 6500 rubli. Działalność rozpoczęła w 1896 roku zaopatrując okolicę w najniezbędniejsze dla rolników przedmioty jak narzędzia rolnicze, nasiona, nawozy sztuczne. Obok tego sprzedawano mydło, szczotki, wyroby fajansowe itp.

W 1899 roku zakupiono dzięki staraniom Feliksa Radońskiego i barona Stanislawa Graeva dom w rynku na własność spółki oraz wykupiono skład żelaza. W 1900 roku przekształcono w spółkę udziałową, która tworzyło 32 członków z kapitałem 28000 rubli.  

W 1906 roku „Sklep rolniczy w Sieradzu” przekształcono w „Stowarzyszenie rolnicze powiatu Sieradzkiego” Zarząd tworzyli Feliks Radoński, Tadeusz Puławski, Ludwik Mieszczański, Stanisław Prądzyński, Lucyna Laskowska.

Od 1 lipca 1909 roku sklep przejęli Lucyna Laskowska oraz Ludwik Mieszczański.

Inne zrzeszenia rolnicze:

  1. Centralne Towarzystwo Rolnicze w Królestwie Polskim (Warszawa, ul Erywańska 16)
  2. Gubernialne Towarzystwo Rolnicze Kaliskie z oddziałami powiatowymi
  3. Kółka rolnicze we wsiach i miasteczkach
  4. Związek ziemian guberni Kaliskiej
  5. Zjednoczone koło ziemianek kaliskich

Źródło:

Przewodnik Po Guberni Kaliskiej L.V Jacques,  Stanisław Graeve

signature

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *