Kategoria: Listy

Wolnomularze z terenów Guberni Kaliskiej

Poniżej przedstawiam nazwiska członków Lóż masońskich na jakie natrafiłem w książkach. Bielski Daniel, ur. 4 XII 1751 Sieradz, szlachcic; I – 5 XI 1780 „Le Parfait Silence” (Warszawa), czł. 1780 – 1782. Kuberski Franciszek, ur. ok. 1783, profesor gimnazjum, Sieradz; III, „Zum Tempel der Eintracht” (Poznań) czł. 1820.Namentliches 1820/21. Pruski Antoni, student prawa na uniwersytecie […]

Notariusze – lista

Notariusze Sieradz Antoni Pstrokoński (1807-1843) Józef Chmieliński (1844-1853) Jan Sułkowski (1854-1876) Mateusz Kozerski (1875-1894) Władysław Tymieniecki (1901-1924) Julian Łempicki (1924-39) (1947-49) Franciszek Mirski (194601947) Julian Kleczko (1946) Jan Pawlak (1947-1951) Włodzimierz Rudnicki (1945-1952) Notariusze Szadek Józef Dydyński (1809-1817) Wincenty Kobyłecki (1818-1836) Kajetan Szczawiński (1828-1847) Adam Łukaszewicz (1846-1851) Celestyn Stokowski (1847-1853) Franciszek Miłkowski (1852-1854) Jan Trąbski […]

Lista powstańców styczniowych 1863/64

Lista powstańców głównie z wielkopolski z książki “Wspomnienia z roku 1863” Teodora Żychlińskiego. Wydanej w Poznaniu w 1888 roku. A Admaczewski Józef ciężko ranny w potyczce między Cekowem a Kaliszem dnia 18 listopada 1863 roku. Alkiewicz Jan Nepomucen pochodził z rodzinny szlacheckiej herbu Zawoja osiadłej w Poznańskiem, syn Mikołaja i Małgorzaty z Poklateckich, poległ pod […]

Żołnierze Napoleońscy z Guberni Kaliskiej

Wpis ten mam nadzieję, będzie aktualizowany, ma on przybliżyć losy żołnierzy napoleońskich pochodzących z GK bądź pochowanych na terenie Guberni Kaliskiej. Chciałbym tu prosić o Twoje wsparcie. Jeśli masz jakieś informacje o żołnierzach napoleońskich napisz do mnie na kontakt@steamalmanac.pl Michał Kossecki Herbu Rawicz (30.09.1784 r.- 1.04.1825) Pochowany na przyklasztornym cmentarzu. Więcej na jego temat można przeczytać w […]

Członkowie PTK w roku 1913

Bardzo krótka lista, mam nadzieję ją uaktualnić. Gub. Kaliska. Powiat Kaliski – Dr. Zygmunt Dukalski w Stawiszynie. ” Kolski – Dr. Karol Barcewicz w Kole. ” Sieradzki – Józef Kobierzycki w Sieradzu. ” ” – Ignacya Piątkowska w Smardzewie, p. Sieradz. ” Słupecki – Kazimierz Gawroński w Szymanowicach, p. Pyzdry. ” Turecki – Stanisław Lenkiewicz […]

Linia telefoniczna Konin – lista

Sieć w m. Koninie (Konin, dom Auerbacha). Koncesja z dn. 26.11.1905 na lat 18. Koncesjonariusze: K. hr. Kwilecki, Zarzadzający: I. Krassowski. Inspektor: Naczelnik poczty w m. Turku Imię i Nazwisko Telefon Imię i Nazwisko Telefon Jakób i Włodzimierz Lewy 2 Monopol 11 Reymond, fabryka maszyn 3 Szpital św. Ducha . 12 Kantor br. Sander . […]

Rozwój szkolnictwa średniego w XIX wiecznym Sieradzu

W Sieradzu końca wieku XVIII i na początku XIX wieku istniała szkoła wydziałowa księży dominikanów. Działała ona do roku 1833. Reforma szkolna z 1833 roku nazywana „Ustawą Tymczasową” wprowadzała gimnazja w miastach wojewódzkich oraz szkoły obwodowe w siedzibach obwodów. W wyniku tej ustawy 20.08.1833 roku utworzono szkołę obwodową w Sieradzu. Była najniższym 4-klasowym zakładem naukowym […]

Szkolnictwo w Warcie

Od wieku XVI do końca XVIII szkolnictwo w Warcie reprezentowane było jedynie przez szkołę parafialną. Uczono tam religii, śpiewu kościelnego i elementarnych podstaw pisania i czytania. Dopiero działania Komisji Edukacji Narodowej doprowadziły do stworzenia w Warcie w roku 1796 szkoły podwydziałowej, która przetrwała do roku 1836. W szkole uczono następujących przedmiotów: języka polskiego, niemieckiego, francuskiego, […]

Lista profesji Wieluń

W archiwum ZNP znalazłem dokumenty, w których wymieniono osoby oraz czym się zajmowali. Lista poniżej: Imię i nazwisko Profesja Trufanow  sędzią pokoju Stanisław Bzowski notariusz Stanisław Sznajdel aptekarz Władysław Godecki aptekarz Edward Łubiezynski sędzia powiatowy Zygmunt Łączkowski  mierniczy powiatu Władysław Kasiński  powiatowy lekarz weterynarii Kazimierz Kaczkowski notariusz Józef Zyguś właściciel browaru i były burmistrz

Szkolnictwo w Wieluniu

W końcówce XIX wieku na ziemi wieluńskiej znajdowała się najgęstsza sieć szkół parafialnych. Duży wkład w rozwój szkolnictwa mieli pijarzy, którzy w 1691 r. założyli kolegium, istniało ono obok istniejącej szkoły miejskiej w Wieluniu. W okresie Księstwa Warszawskiego nadzór nad szkołą przejęła Izba Edukacji, zmieniając ją w szkołę ponad wydziałową. Pijarzy zarządzali szkoła do 1832 roku, […]