Listy

Wolnomularze z terenów Guberni Kaliskiej

Poniżej przedstawiam nazwiska członków Lóż masońskich na jakie natrafiłem w książkach.

Bielski Daniel, ur. 4 XII 1751 Sieradz, szlachcic; I – 5 XI 1780 „Le Parfait Silence” (Warszawa), czł. 1780 – 1782.

Kuberski Franciszek, ur. ok. 1783, profesor gimnazjum, Sieradz; III, „Zum Tempel der Eintracht” (Poznań) czł. 1820.Namentliches 1820/21.

Pruski Antoni, student prawa na uniwersytecie w Halle, z Kalisza; I – 5 VIII 1796 „Zu den drei Degen” (Halle).

F. A. Eckstein, Geschichte der Freimaurer-Logen im Orient von Halle, Halle 1844.

Bagniewski Franciszek, ur. ok. 1770, sędzia pokoju powiatu łęczyckiego, zam. w Śleszynku; I, „Albertyna Doskonałości” (Płock) czł. 1810 – 1812, af. „Prawdziwe Braterstwo”(Łęczyca) czł. 1812.

Liste, lp. 68; Namentliches 1813, s. 129, lp. 74;

Baldowski Antoni, ur. ok. 1782, magazynier (Łęczyca), potem właściciel ziemski; „Albertyna Doskonałości” (Płock) czł. 1812; af. „Prawdziwe Braterstwo” (Łęczyca) czł. 1812; af. „Doskonałości”(Płock) czł. 1820.

Breuer … ; „Hesperus” (Kalisz) II dozorca 1812.

Dzierzbicki Aleksander Szymon, szambelan królewski 1758, poseł sejmowy 1764, 1767, kasztelan brzeziński 1767, wojewoda łęczycki 1775; wolnomularz, obecny jako gość – na posiedzeniu „Cnotliwego Sarmaty” (Warszawa) 24 VI 1768.

Gumpert Christian Gottlieb, radca medyczny; staroszkocka „Johann zum Felsen” (Kalisz) zastępca przewodniczącego 1810.

Kretkowski Feliks, generał; „Prawdziwe Braterstwo” (Łęczyca), czł. założyciel 24 VI 1811, przewodniczący.

Kronenberg Ludwik junior, kupiec i bankier, Warszawa; III, „Prawdziwa Jedność” (Kalisz) czł. 1816 – 1818.

Małachowski Kazimierz, pułkownik, dowódca 17. pułku piechoty Księstwa Warszawskiego; „Prawdziwa Jedność” wojskowa przy 17. pułku piechoty (Kalisz), czł. 1810.

Schulz Carl August, generalny chirurg, Kalisz; „Hesperus” (Kalisz) przewodniczący prac w języku niemieckim 1810.

Skrzentwa … ; „Hesperus” (Kalisz) sekr. 1815. Kaliskie

Mieszkańcy Królestwa Polskiego (Księstwa Warszawskiego) Ziem Zabranych i Galicji

Bojanowski Michał, ur. ok. 1782, właściciel ziemski, zam. Kalisz; III, „Zum Tempel der Eintracht” (Poznań), czł. 1820.

Grisinger (Grysinger)Andrzej (ok. 1766 – 1822), adwokat, zam. Kalisz; III, „Zum bekranzten Kubus” (Gniezno) czł. 1820 – 1821.

Andreas, s. 7, lp. 1; Namentliches 1820/21, s. 155. lp. 22; Namentliches 1821/22 s.

Peskary Mikołaj, ur. ok. 1779, kupiec, Kalisz; III, „Zum Tempel der Eintracht” (Poznań) czł. 1820.

Walknowski Józef, ur. ok. 1790, kapitan, Warszawa; 1820 w stanie spoczynku, zam. Ślesin(koło Konina); I, „Zum bekranzten Kubus” (Gniezno), czł. 1812 – 1820.

Żmichowski Jan, ur. ok. 1769, sędzia powiatowy, Kalisz; III, „Zum bekranzten Kubus” (Gniezno) czł. 1821 – 1822.

Źródło:

Wykaz Polskich Lóż Wolnomularskich Oraz Ich Członków W Latach 1738-1821, Stanisław Małachowski-Łempicki

signature

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *