Listy

Ochotnicza Straż Ogniowa Warta

Ochotnicza Straż Pożarna w Warcie powstała z inicjatywy Władysława Sowińskiego, burmistrza miasta. OSP powstało w 2 maja 1881 roku. Rada Zarządzająca Straży za zasługi burmistrza nadała mu, godność członka honorowego dożywotniego stanowiąc, że taki zaszczyt przysługiwać będzie osobą, których rada wybierze jednomyślnie.


Strażacy nosili stroje szare z płótna żaglowego, pasy parciane i paski skórzane lakierowane czarne. Dla odróżnienia oddziałów w 1882 roku strażacy nosili 1 – oddział ma naramiennik ze sznurka podwójnego koloru pąsowego, 2- zielonego, 3 – szafirowego, 4-czarnego, 5- pomarańczowego, dodatkowo naczelnicy nosili sznurek podwójny a pomocnicy sznurek pojedynczy koloru złocistego oraz kaski z grzebieniami.

Wyposażenie na rok 1882:

 • 2 sikawki skrzynkowe na kołach
 • 10 starych beczek
 • 25 bosaków
 • 10 drabin zwyczajnych
 • Drabinę długości 26 łokci
 • Drabinę mała
 • 3 drabinki po wchodzeniu po ścianach
 • 12 rydli żelaznych
 • 20 wiaderek parcianych
 • 4 kagańce blaszane na drążkach
 • 4 topory duże
 • 11 toporków strażackich
 • 2 toporki stalowe oficerskie
 • Linie długości 60 łokci
 • 36 linek dwudziestołokciowych
 • 16 haków żelaznych do linek
 • 2 trąbki alarmowe
 • Trąbkę sygnałową dwugłosową
 • Wóz rekwizytowy
Imię i Nazwisko Rola
dr Ignacy Kaczkowski Prezes Rady Nadzorczej i lekarz 
A. Kozłowski Główny naczelnik
A. Podciechowski Naczelnicy oddziałowi
A. Sulikowski Naczelnicy oddziałowi
M. Leichtner Naczelnicy oddziałowi
J. Zybler Naczelnicy oddziałowi
H. Łuniewski Naczelnicy oddziałowi
W. Nagórniewicz Pomoc naczelnika
K. Vaucher Pomoc naczelnika
L. Rochański Pomoc naczelnika
E. Duszkiewicz Pomoc naczelnika
B. Ziółkowski Pomoc naczelnika s

Strażacy:

J. Lajchter, M. Grunbaum, s. Jachowicz,. H. Kohn, J. Glautz, A. Tyszkowski, S. Tądowski, A. Kaszyński, S. Aniołkiewicz, J. Sikuciński, W. Cybulski, Wil.Cybulski, T. Kroni, J. Bobrowski, A. Ziętalski, A. Mątlewicz, R. Sierocki, W. Syzow, T. Pieczyński, A. Rygielski, L. Berkenwald, M. Eugel, J.W Szwed, J. Sztajmitz, t. wachowski, J. Keitel, A. gibasiewicz, S. Lachman, A. Janas, A. Tryskiewicz, J. Tryskiewicz, J. Kepiński, A.J Klein, J.Buke, A. Jabłoński, S. Wojtysiak, M. Wartski, C.L. Wieruszewski, S.S Podębski,

Gazeta Kaliska nr. 20 1894
Gazeta Kaliska nr. 20 1894
Gazeta Kaliska nr. 20 1894
signature

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *