Kategoria: Gospodarka i Ekonomia

Pożyczki i kredyty

Towarzystwo kredytowe ziemskie Instytucja powstała w 1825 roku w celu wydawania pożyczek pod zastaw hipotek majątków ziemskich. Stowarzyszeni są wszyscy właściciele ziemscy zapisani w towarzystwie. Dyrekcja główna w Warszawie (ul. Erywińska 1) Struktura: Dyrekcja główna była wyższa administracją i wykonawczą władzą Towarzystwa, zarządzała sprawia i nadzorowała dyrekcje gubernialne. Dyrekcja składała się z prezesa mianowanego z […]

Przemysł i handel w Guberni Kaliskiej

Gubernia Kaliska nie miała dużego przemysłu, miastem które się wyróżniało była Zduńska Wola w której rozwinięty został przemysł fabryczny. W guberni rozwijał się przemysł domowy. Bezrolni mieszkańcy miast i osad wyrabiali przedmioty na potrzeby miejscowe. Szczególnie rozwinęło się szewstwo i tkactwo. Szewcy osiedlili się przeważnie w Kożminku, Stawiszynie, Praszce, Wieruszowie i Zduńskiej Woli. Tkactwem zajmowała się niemal cała ludność […]

Ubezpieczenia rolne

Prócz ubezpieczeń wzajemnych budowli od ognia na gubernię kaliska działa także prywatne zakłady ubezpieczeń: Towarzystwo wzajemnych ubezpieczeń ziemiopłodów od gradobicia od 1876 roku. Zarząd był w Moskwie. Zarząd oddziału na Królestwo Polskie istniał w Warszawie przy ulicy Marszałkowskiej 144. Agentura dla Kalisza i powiatu pod zarządem L.H Dziewulskiego (Kalisz, ul. Rybna) Agentura dla Wielunia Białobrzeski Agentura […]

Zrzeszenia rolnicze

Sklep rolniczy w Sieradzu Inicjatorem powstania sklepu był Feliks Radoński właściciel Kobierzycka. W 1895 roku na jego wezwanie stawili się okoliczni ziemianie i stworzył spółkę komandytową pod nazwą „Sklep Rolniczy”. Spółka liczyła 12 udziałowców z kapitałem 6500 rubli. Działalność rozpoczęła w 1896 roku zaopatrując okolicę w najniezbędniejsze dla rolników przedmioty jak narzędzia rolnicze, nasiona, nawozy sztuczne. Obok […]

Rolnictwo

Rolnictwo w guberni kaliskiej stało na wysokim poziomie. Większość gruntów miała glebę żytnią, miejscami gliniasta (pow. Sieradzki) lub kamienistą (Szadek-Uniejów). Lekkie piaski zdarzały się na większych przestrzeniach w powiecie wieluńskim i sieradzkim. Obszerniejsze łąki występowały w powiecie łęczyckim, tureckim i kolskim. Przestrzeń leśnia zajmowała 17 % powierzchni guberni największa ilość lasów wysterowała w powiecie wieluńskim. Rolnictwo […]