Gospodarka i Ekonomia

Przemysł i handel w Guberni Kaliskiej

Gubernia Kaliska nie miała dużego przemysłu, miastem które się wyróżniało była Zduńska Wola w której rozwinięty został przemysł fabryczny. W guberni rozwijał się przemysł domowy.

Bezrolni mieszkańcy miast i osad wyrabiali przedmioty na potrzeby miejscowe. Szczególnie rozwinęło się szewstwo i tkactwo.

Szewcy osiedlili się przeważnie w Kożminku, Stawiszynie, Praszce, Wieruszowie i Zduńskiej Woli. Tkactwem zajmowała się niemal cała ludność okolic Zduńskiej Woli, Turku i Ozorkowa.

Inspekcja Fabryczna

Nad zakładami przemysłowymi działalnością pracą dorosłych i małoletnich czuwała Inspekcja Fabryczna składająca się z Starszego inspektora fabrycznego guberni Kaliskiej i Inspektora fabrycznego tejże guberni. W guberni istniała Rada gubernialna do spraw fabrycznych i górniczych. Inspektorzy byli zobowiązani do

  1. Nadzoru nad przepisami o pracy nieletnich i uczęszczaniu ich do szkół początkowych
  2. Staranne o urządzenie dla robotników szkół początkowych
  3. Sporządzanie protokołów
  4. Nadzór nad wzajemnym wykonaniem umów zwieranych między pracodawcą a robotnikiem

By wybudować fabrykę należało zdobyć pozwolenie od władz guberni. W gęsto zabudowanych miastach wymagano zgody zarządu miasta która oceniała czy nie będzie zakłócać spokoju okolicznych mieszkańców oraz ich zdrowiu W pobliżu miast w okolicach rzek w górze przepływających rzek nie mogły być budowane fabryki zanieczyszczające wodę.

Źródło:

Przewodnik Po Guberni Kaliskiej L.V Jacques,  Stanisław Graeve

signature

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *