Kategoria: stankiewicze.com

Historia Polski w XVIII i XIX wieku

Rzeczypospolita stała się monarchią konstytucyjną w maju 1791 roku, kiedy to uchwalona została Konstytucja 3 maja, ale ustrój ten został już w 1792 roku obalony przez konfederację targowicką popieraną przez Rosję, która niechętna była zmianom ustrojowym w Rzeczypospolitej. Na mocy ustaleń konstytucji tron Rzeczypospolitej stawał się dziedziczny w dynastii saskiej. Władzę wykonawczą miał sprawować: król […]