Kategoria: Inne

Administratorzy i dzierżawcy w dobrach Jana Branickiego

Opracowanie na podstawie ksiąki “Magnackie dobra Jana Klemensa Branickiego”,Sztachelska-Kokoczka Alina, wydanie : 2006  r. Bańkowski – – – ekonom dóbr Biliłówka, 1751-1752Bartochowski Z. – – – marszałek dworu białostockiego, 1756-1757Bartoszewicz – – – administrator folwarku sobolewskiego, 1729Beck Jan – – – sekretarz, 1756-1758Białobrzeski M.J. – – – ekonom starostwa mościskiego, 1745-1747Bielski – – – pisarz fabryki białostockiej 1762, arendarz klucza dobrzyniewskiego, 1754-1756Biemacki – […]

Konfiskaty i wyroki po powstaniu listopadowym: indeks osobowy informacji publikowanych w Tygodniku Petersburskim w latach 1831 – 1832 i 1834 – 1835

Niniejszy dokument jest indeksem osobowym do informacji o represjach po powstaniu listopadowym, drukowanych w Tygodniku Petersburskim (TP) w latach 1830 – 1835. Był on wydawany w języku polskim i jest on dostępny w Cyfrowej Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego, z wyjątkiem  rocznika 1833, numerów z 1830 r., które powinny ukazać się po wybuchu powstania, oraz nr 39/1834 – i te są w […]

Płaszów 1787 – 1903

opracowanie Iwona Łaptaszyńska (TGCP) źródło: Publikacja “Płaszów 1912-2012” pod redakcją Melani Tutak (Dom Historii Podgórza).   Zawarte wykazy: 1. Numery domów i nazwiska ich właścicieli w 1787r.w Płaszowie (Centralne Archiwum Państwowe Ukrainy we Lwowie, Fond 19, Opis 1, Sprawa 28) 2. Wykaz domów i nazwiska włascicieli w 1848r. w Płaszowie. (APKr, Kataster Galicyjski, sygn. KKrak op.109, s. 305-310) […]

Ludzie gościńca w XVII i XVIII wieku -Bohdan Baranowski

„… zwiększenie liczby ludzi luźnych można zaobserwować w końcu XVIII w., w okresie Oświecenia. Wiązało się to z poważnymi zmianami gospodarczymi i społecznymi, jakie zachodziły wówczas na ziemiach polskich. Znaczne ożywienie gospodarcze powodowało, że zapotrzebowanie na ręce do pracy było większe niż poprzednio. Szczególnie rozrastająca się Warszawa, której ludność u schyłku dawnej Rzeczypospolitej przekroczyła sto […]

Wiadomości pogodowe

= Zima tegoroczna pozbawiona zupełnie cech sobie właściwych, to jest śniegu i mrozu, dziwne wywiera na nas wrażenie i zadaje kłam przysłowiu, że „na luty, trzeba mieć ciepły kożuch, czapkę i buty . Wprawdzie niepierwsza ona jest taką, i zeszłoroczna darzyła nas gradem, deszczami i powodziami; zamiast śniegu w ogóle od lat wielu zima bywa […]

Nowinki Technologiczne w Guberni

Oświetlenie elektryczne Oświetlenie elektryczne zaprowadza u .siebie znana fabryka haftów p. Frenkla. Instalacją oświetlenia zająć się ma Deutsche Allgemeine Elektricitaet Gesellschaft, której reprezentant bawi od dni -kilku namiejscu. O ile przedsiębiorca obiecuje, elektryczne oświetlenie taniej wypaść powinno od dotychczasowego; tern więcej, że pociągnie ono za sobą zmniejszenie, niebezpieczeństwa od ognia i wpłynie na większą dokładność […]

Panorama Warszawy z 1873 roku

Fotograf, Konrad Brandl wykonał z wieży Zamku Królewskiego serię zdjęć panoramicznych, a współczesna technika pozwoliła teraz zrobić z tych fotografii rewelacyjną panoramę. Warszawa jest tuż po Powstaniu Styczniowym. W tym okresie liczyła około 600 tys. mieszkańców i była największym (po Petersburgu i Moskwie) miastem w obrębie Cesarstwa Rosyjskiego. Miasto było już oświetlane latarniami gazowymi, działała […]

Lista imienna oficerów Wojska Polskiego 1817-1830

Dzięki Panu Arseniuszowi Artysiewiczowi, który przesłał skany książki „Wojsko Polskie. Królewstwo Polskie 1815-1830”, opracowaną przez Bronisława Gembarzewskiego i wydanej w roku 1903 w Warszawie, możemy przedstawić Państwu: Listę imienną oficerów Wojska Polskiego 1817-1830. Lista powstała na bazie wypisu Sekretaryatu Stanu Królestwa Polskiego. Stopnie oficerów oznaczone są z ostatniego roku służby, jak również korpusy, w których […]

Pamiętniki K. Deczyńskiego i L. Drewnickiego

Kazimierz Deczyński  „Pamiętniki chłopa nauczyciela”  (Wypisy – opr. własne)   „ (rok 1815 przyp. własny) – nad wszystkie moje trudy, najnieznośniejsze są dla mnie ucięmiężenia i gwałty nam wyrządzane przez naszych panów. Chciałbym cię mój synu, widzieć wolnym od gwałtów, żeby te oprawcy (szlachta – przyp. własny) nie wytrząsali batem ani kijem nad twoim grzbietem, […]