Kategoria: Ceny

Ceny książek w XIX wieku

Przykładowe ceny książek w latach 80 XIX wieku. Autor Tytuł Cena Bein Aleks. Nauka Wychowania. Przekład z angielskiego, pomnożony rozdziałem o wykładzie języka polskiego  2 ruble 25 kopiejek Bałucki Michał Romans bez miłości. Szkic powieściowy z galerii serc kobiecych 1 rubel Bełza Stanisław Jeden miesiąc w Norwegii. Z dziennika podróżniczego 50 kopiejek Bobrzyński M. Dzieje […]