Ceny

Ceny książek w XIX wieku

Przykładowe ceny książek w latach 80 XIX wieku.

AutorTytułCena
Bein Aleks. Nauka Wychowania. Przekład z angielskiego, pomnożony rozdziałem o wykładzie języka polskiego  2 ruble 25 kopiejek
Bałucki Michał Romans bez miłości. Szkic powieściowy z galerii serc kobiecych 1 rubel
Bełza Stanisław Jeden miesiąc w Norwegii. Z dziennika podróżniczego 50 kopiejek
Bobrzyński M. Dzieje Polski w zarysie. 2-e znacznie zwiększone wydanie w 2-ch tomach 4 ruble
Bykowski P.J. Trzy epizody z dawnego życia szlacheckiego 1 rubel 20 kopiejek
Chodźko Ign. Pamiętniki kwestarza. Wydanie nowe ozdobne. W wytworniej oprawie z płótna angielskiego, bogato złoconego 15 rubli
Deotyma Zwierciadlane zagadki 1 rubel 20 kopiejek
Dubiecki M Kurdak twierdza Kresowa i jej okolice. Monografia historyczna 90 kopiejek
Fredro Aleks. Hr.Dzieła. Nowe, zupełne wydanie v. 8-a z portretem autora. Tomów 12 24 ruble
Fredro Jan Aleks. Hr. (syn) Komedyje. Wydanie 2-e w 4-ch tomach. 4 ruble
Gliński Henryk Tylko doktór! Szkic powieściowy 70 kopiejek
Gotz. M. Mappa Król. Polskiego, z oznaczeniem odległości na drogach żelazny., bitnych i zwyczajnych. Wyd. nowe 1881 r., poprawione i uzupełnione kop. 75, naklejone na płótno w teczce 1 rubel 20 kopiejek
J…. D-r Ant. Zameczki podolskie na kresach multańskich. Drugie znacznie zwiększone wydanie w 3-ch tomach 5 rubli
Jacollito Ludw. Tajemnice Afryki. Tłumacz. Z francuskiego Karola Jurkiewicza 32-ma. Ilustracjami rs.- w ozodb. Płóc. Oprawie
Jeż T.T. Wnuk Chorążego. Powieść w 2-ch tom 2 ruble
Joradan Z Ze wspomnień marymotskich 60 kopiejek
Kantecki Kl . Artur Grottger. Szkic biograficzny 1 rubel 50 kopiejek
Kantecki Kl . Sumy neapolitańskie opowiad. hist. 1 rubel 80 kopiejek
Kodeks światowy czyli znajomość życia we wszelkich stanowiskach z ludźmi. Spirydion, 60 kopiejek,
1 rubel w ozdobnej płóciennej oprawie
Konopnicka Marja Poezje 1 rubel 50 kopiejek,
w ozdobnej płóciennej oprawie 2 ruble
Kraszewski J. I Było ich dwoje powieść 60 kopiejek
Kraszewski J. I Chore dusze Powieść w 2 tomach 2 ruble
Pod Blachą. Pow. Z końca XVIII w. w 3 t 3 ruble
Przygody Pana Marka Hińcz. Rzecz z podań życia staroszlacheckiego 1 rubel 20 kopiejek
Ramułtowie. Powieść współczesna 1 rubel 35 kopiejek
Raptularz Pana Mateusza Jasienieckiego 1 rubel
Stara Baśń. Powieść z IX wieku. Wydanie jubileuszowe z 4-a ilustracjami na drzewie, pom. E.M. Andriollego. W ozobnej płóciennej oprawie 12 rubli
Syn marnotrawny. Opowiadanie z końca XVIII w. w 2 tomach 2 ruble 40 kopiejek
Kraszewski Kajetan Od szkolnej ławy. Opowiadania z lat 1793-1813 1 rubel 50 kopiejek
Lam Jan Koroniarz w Galicji, czyli posagi powiatowe. Wydanie 2-gie 1 rubel 20 kopiejek
Lam Jan Wielki świat Capowie. Powieść współczesna 
Wydanie 2-gie
1 rubel 20 kopiejek
Lubowski Edw.Cichy Janek i głośny Franek, Powieść w 2-ch tomach 1 rubel 80 kopiejek
Malczewski A Marja. Powieść ukraińska. Wyd.2 v. 4-to z 8 fotograf. Rycin, pomysłu E. M. Andriollego. W ozdob. Opr. W płót. Ang. Z złoceniem rs. 10, w skórę szagrynową 15 rubli
Orzeszkowa Eliza Z różnych sfer. Nowela i obrazki, 2 tomy 2 ruble 20 kopiejek
Portius K.J.S Przewodnik gry szachowej. Z 6-go wydania niemiec. Przłoż. Tomaszewski. 1 rubel , w ozdobnej płóć. Oprawie. Rubli 1 kopiejek 40
Powidaj Ladw Katarzyna Radziejowska. Powieść historycz. Z XVI w. w 2 tom.  2 ruble
Rehman D-r Ant. Szkice z podróży do połud. Afryki odbytej w latach 1875-1877 r. 2 ruble 25 kopiejek
Scherr D-r Ian Historia literatury powszechnej. Według 6-go wydania niemieck. Przełożona, w osobnych przypisach uzupełn. I w dziale literatur słowiańskim znacznie pomnożona przez Bronisł. Zawadzkiego. Tom I zesz. 1-3 z przedpłatą na całość dzieła mającą obejmować 6 zeszyt. (2 obszer. Tom. V. 8-a) 5 rubli
Sienkiewicz Henryk Pisma Tom I-III, wyd. 2-ie – 1 rubel, tom IV 1 rubel 50 kopiejek
Smołka D-r Stani. Mieszko Stary i jego wiek. Praca uwieńczona nagrodą przez Towarzystwo. Histor-liter., w Paryżu 4 rubli
Spencer Herbert, O wychow. Moralnem umysłów i fizycznem. Przełoż. M. Siemiradzki. Wyd. 2 1 rubel 35 kopiejek
Szujski Józef. Odrodzenie i reformacja w Polsce 80 kopiejek, wydanie objaśnione przypisami 1 rubel
Szujski Józef.  Opowiadania i roztrząsania historyczne pisane w latach 1875-80 3 ruble
Tissandier Gaston Męczennicy w imię nauki. Dzieło ozdobione 34-a drzeworyt. Podług rysunku K. Gilberta 2 ruble, w ozdob. oprawie 2 ruble 60 kopiejek
Wiśniowski Sygurd Dzieci Królowej Oceanii 1 rubel 50 kopiejek

Źródło:

Reklama, Księgarni, Składu Nut i Fortepianów Gebethnera i Wolffa 1882

signature

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *