Administracja

Przepisy paszportowe

Paszporty na wyjazd wydawane były przez gubernatora bądź oberpolicmajstra (w Warszawie). By otrzymać Paszport trzeba było mieć zaświadczenie z policji która stwierdzała czy nie ma przeszkód do wyjazdu oraz dostarczyć podanie i zapłacić 75 kopiejek. Mieszkańcy powiatu składali wniosek na ręce naczelnika powiatu.

Paszporty mogły otrzymywać osoby które ukończyły 20 lat, prócz obywateli ziemskich i kupców posiadających majątki lub interesy handlowe w sąsiednich państwach oraz od ich subiektów i woźniców którzy otrzymywali paszporty bezwzględny na wiek.

Synowie kupców którzy ukończyli 17 lat i chcieli się kształcić w zawodzie kupieckim w kantorach zagranicznych, chorzy wyjeżdżający na kurację oraz synowie artystów i rzemieślników, dzieci jadące z rodzicami lub opiekunami, żony przy mężach wyjeżdżali za granicę bez względu na brak 20 lat.

Osoby jadące do Jerozolimy i innych miejsc pielgrzymek paszporty otrzymywali w Odesie, Teodozji, Kerczu, Symferpolu, Taganrogu i Władywostoku lecz musieli mieć ze sobą od gubernatora zaświadczenie że na wyjazd nie ma przeszkód.

Paszporty wydane wewnątrz guberni  ważne były 3 miesiące, paszporty nadgraniczne 3 tygodnie po tym okresie trzeba było się starać o nowy paszport.

Zagranicą można było przebywać 5 lat, jeśli ktoś chciał dłużej przebywać trzeba było zgody gubernatora w którym miejscu paszport został wydany. Uczący się handlu mogli przebywać 6 lat a kupcy na wschodzie handlujący 7 lat.

Nadgraniczni mieszkańcy mieszkający w pasie 30 wiorst od granicy mogli przechodzić granice z biletami legitymacyjnymi wydawanymi na 28 dni przez naczelnika powiatu za pośrednictwie wójta bądź burmistrza.

Dla otrzymania karty zainteresowany musiał wskazać punkt przejazdu lub przejścia w którym dozwolony był przewóz produktów oraz przedstawić deklarację że prócz bydła i produktów nie będzie przewoził.

Wyjeżdżając do Austrii paszporty musiały mieć wizę z konsulatu Austriackiego którego cena wynosiła 2 ruble 50 kopiejek.

Źródło:

Przewodnik Po Guberni Kaliskiej L.V Jacques,  Stanisław Graeve

signature

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *