Społeczeństwo i kultura

Szlak Napoleoński w Wielkopolsce

XIX wiek to nie tylko wiek pary wynalazków, zaborów i powstań. XIX wiek to także okres wielkiego małego człowieka zwanego “Małym Kapralem”, który porwał miliony ludzi w Europie i dzięki niemu wartości rewolucji Francuskiej ‘ Libertéégalitéfraternité ‘ popłynęły w świat. Los chciał, że losy Polski i odzyskania niepodległości związały się z z losem Francji i Napoleona. Hymnem Polski jest tak zwana “Pieśń Legionów Polskich we Włoszech” stworzona przez Jana Wybickiego. W 1806 roku wybuchło udane powstanie wielkopolskie. Duże ośrodki powstańcze mieściły się w Kaliszu i Koninie. Poniżej zamieszam miejsca związane z Napoleonem w Wielkopolsce.

MiejsowoścGmina Informacje
Bolechowo  Czerwonak drewniany krzyż zwany krzyżem napoleońskim upamiętniający miejsce śmierci żołnierzy napoleońskich – stoi przy drodze Poznań-Murowana Goślina; 
Brodnica 
Brodnica Brodnica przy neogotyckim kościele z 1870 roku znajduje się pusty grób Józefa Wybickiego z 1880 roku (prochy znajdują się w kościele św. Wojciecha w Poznaniu); 
w kościele znajduje się epitafium rodziny Chłapowskich z 1919 roku; 
w eklektycznym dworze z 1880 roku popiersie Józefa Wybickiego; 
Bytyń  Kaźmierz Karczma Napoleona, miejsce spotkań Napoleona z generałem Janem Henrykiem Dąbrowskim w 1806 roku
Gaj Wielki Kaźmierz miejsce, w którym wielkopolska delegacja uroczyście powitała cesarza Napoleona; 
Glinno  Suchy Las neogotyckie mauzoleum Franciszka Douchy, uczestnika wojen napoleońskich; 
Gutowo Wielkie  Września do wsi prowadzi polna droga zwana „napoleonką” na pamiątkę przemarszu wojsk napoleońskich; 
Jarosławiec Środa Wielkopolska dworek pochodzący z 1802 roku tzw. „Napoleonka”; 
Kalisz  W okresie Księstwa Warszawskiego siedziba departamentu. 
-klasztor oo. reformatów – miejsce zakwaterowania w 1806 roku żołnierzy francuskich; 
-miejsce powstania dzięki gen. Józefowi Zajączkowi II Legii Kaliskiej; 
-tu przybył w 1807 roku Hieronim Bonaparte na czele wojsk bawarskich, a później generał Quidinot z wojskami francuskimi. Do Kalisza wszedł 8 pułk Księstwa Warszawskiego z komendantem Cyprianem Godebskim; 
-w mieście gościł książę Józef Poniatowski, generał Henryk Dąbrowski, generałowie i marszałkowie napoleońscy; 
-w 1812 roku, w czasie odwrotu spod Moskwy, przez Kalisz przemaszerowały wojska napoleońskie – m. in. legia polska z księciem Józefem Poniatowskim; 
-w 1812 roku w klasztorze pobernardyńskim urządzono szpital, przed klasztorem, obecnie kościołem Jezuitów pw. Nawiedzenia NMP zachowała się kolumna z krucyfiksem na szczycie, zwana obeliskiem Napoleona; wzniesiona przez Francuzów upamiętnia zmarłych tu 300 żołnierzy francuskich i bawarskich; 
-w Kaliszu w 1813 roku miał miejsce zjazd monarchów – Aleksandra I i króla pruskiego Fryderyka Wilhelma III, na którym doszło do porozumienia przeciwko Napoleonowi; 
Kobylepole  na zaproszenie pułkownika Stanisław Mycielskiego cesarz wziął udział w chrzcinach jego córki; 
Konarzewo  Dopiewo odpowiadając na wyrażoną przez cesarza chęć zobaczenia polskiego dworu, Ksawery Działyński zaprosił Napoleona do swojego majątku w Konarzewie. Powstały w XVII wieku pałac do dziś zachował swoje późnorenesansowe formy i ciekawe dekoracje; 
Kórnik  Kórnik zachowane rękopisy cesarza Napoleona Bonaparte;
Manieczki  Brodnica -od 1781 roku własność Józefa Wybickiego, współtwórcy i oficera legionów włoskich, twórcy hymnu narodowego; 
-we wzniesionym w 1894 roku dworze od 1978 roku mieści się Muzeum Józefa Wybickiego, w okalającym dwór parku znajduje się głaz z jego popiersiem; 
-na skraju parku kaplica – rotunda z 1786 roku, ufundowana przez Wybickiego;
Morasko  od 1825 do 1859 roku własność Francuza Franciszka Douchy, uczestnika walk napoleońskich; 
Margońska Wieś  Margonin -w 1773 roku w dworskiej kaplicy ślub brał ze swoją pierwszą żoną Józef Wybicki; 
-w wieży pałacowej w 1989 roku powstała Izba Pamięci poświęcona Józefowi Wybickiemu; 
-przed pałacem znajduje się głaz – pomnik z pamiątkowym napisem powstałym w 1997 roku na 200-lecie powstania „Mazurka Dąbrowskiego”; 
Mosina 
-w latach 1807 i 1812 przejeżdżał tędy cesarz Napoleon w drodze do Drezna i przed wyprawą na Moskwę; 
Niegolewo  Opalenica własność Andrzeja Niegolewskiego, uczestnika słynnej szarży w wąwozie Somossiera; 
Opatówek  Opatówek własność gen. Józefa Zajączka (uczestnika powstania kościuszkowskiego i wojen napoleońskich, namiestnika Królestwa Polskiego) nadana w 1807 roku przez cesarza Napoleona, miejsce pochówku generała; 
Osowa Góra Mosina po stronie zachodniej Moreny Pożegowskiej bije źródło nazwane „studnią Napoleona”; 
Owińska  Czerwonak w 1806 roku Napoleon gościł w klasztorze cysterskim; 
Poznań  -Napoleon przybył do Poznania 27 listopada 1806 roku i zamieszkał w d. Collegium Jezuitów, które pełniło funkcje cesarskiej rezydencji przez blisko trzy tygodnie; 
-30 listopada cesarz w Farze uczestniczył w sumie; 
-2 grudnia, w rocznicę koronacji cesarza odbyło się uroczyste nabożeństwo w Farze; 
-tegoż dnia w Teatrze Miejskim odbył się bal; 
-11 grudnia w Sali Redutowej Hotelu Saskiego przy ul. Wrocławskiej 25 Napoleon podpisał traktat pokojowy między Francją a Saksonią; 
-w lipcu 1807 roku Napoleon gościł przez parę godzin w Poznaniu w drodze do Drezna;
-w maju 1812 roku Napoleon przybył do Poznania na cztery dni; 
-cesarz dokonał przeglądu wojsk na Placu Działowym; 
-wziął udział we mszy w Farze; 
-w sali Wielkiego Refektarza d. klasztoru jezuitów odbyło się przyjęcie na cześć Napoleona; 
-12 grudnia 1812 roku Napoleon przejeżdżał przez miasto potajemnie; 
-w gotyckim kościele św. Wojciecha, w Krypcie Zasłużonych spoczywają szczątki m. in. Józefa Wybickiego, Andrzeja Niegolewskiego, Antoniego Kosińskiego oraz urna 
z sercem generała Jana Henryka Dąbrowskiego; 
-w czasie pobytu w Poznaniu cesarz robił wycieczki konne w towarzystwie generałów francuskich i młodzieży polskiej. Napoleon oglądał okolic m. in. Swarzędza, jego trasa wiodła przez Naramowice, Winiary, Umultowo, Nową Wieś Górną do Radojewa; 
Rąbiń  Krzywiń -przy romańsko-gotyckim kościele pochowany jest gen Dezydery Chłapowski, jego rodzina oraz szwagierka – Wielka Księżna Łowicka, żona księcia Konstantego; 
Sędzimirowice  Błaszki -rzeźby przedstawiające m. in. Fryderyka Chopina, Tadeusza Kościuszkę, Juliusza Słowackiego i cesarza Napoleona zdobiące czterokolumnowy portyk dworu z początku XIX wieku; 
Ślesin  Ślesin Łuk Triumfalny cesarza Napoleona z orłem napoleońskim na szczycie, wzniesiony przez mieszkańców na cześć Napoleona, wznosi się przy wylocie szosy w kierunku Sompolna; 
Śrem  pomnik Józefa Wybickiego wzniesiony w 1981 roku przed ratuszem pochodzącym z połowy XIX wieku; 
Targowa Górka  Nekla w latach 1812-1823 miejsce zamieszkania generała Antoniego „Amilklara” Kosińskiego, uczestnika wojen napoleońskich, współtwórcy legionów polskich we Włoszech (prochy generała spoczywają w kościele św. Wojciecha w Poznaniu); 
Turew  Kościan własność rodziny Chłapowskich i miejsce urodzenia w 1788 roku generała Dezyderego Chłapowskiego; 
-w neogotyckiej kaplicy NMP Niepokalanie Poczętej znajdują się dwie tablice rodziny Chłapowskich; 
Wełna  Rogoźno w drewnianym kościele Podwyższenia Krzyża Świętego z 1727 roku Józef Wybicki zawarł małżeństwo ze swoją drugą żoną; 
Winna Góra Środa Wielkopolska od 1807 roku własność gen. Jana Henryka Dąbrowskiego nadana przez cesarza Napoleona; 
-w dworze urządzone przez generała mauzoleum – panteon z licznymi pamiątkami po Napoleonie; 
-w dobudowanej z inicjatywy PTPN w 1863 roku do kościoła kaplicy, znajduje się sarkofag z ciałem gen. Dąbrowskiego, w niszy popiersie generała i tarcza z napisem „Jeszcze Polska nie zginęła…”; 
-w parku, na wyspie pomnik z urną z sercem Stanisława Chłapowskiego; 

Źródło:

autor: ZIECIU link: forum.ioh.pl

signature

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *