Społeczeństwo i kultura

Szkoły prywatne

Kalisz

 • W Kaliszu szkoła handlowa 7 klasowa męska (Wrocławskie Przedmieście, dom Frenkla)
 • Szkoła handlowa 7 klasowa żeńska (Wrocławskie Przedmieście, dom Frenkla)
  • Prócz przedmiotów ogólnych i jerzyka wykładane były : buchalterya, korespondencja handlowa, arytmetyka handlowa, geografia handlowa, ekonomia polityczna, prawoznawstwo, towaroznastwo.
 • Szkoła niedzielno-handlowa
 • Szkoła dla praktykantów sklepów i kantorów przemysłowych lub handlowych. 3 letnia
 • Pesya żeńska 7 klasowa W Motyleweskiej Nowoogrodowa 13
 • Pensya żeńska 7 klasowa Kozarskiej Babina 1
 • Pensya żeńska M Janowskiej Ogrodowska 6

Prócz nich Kalisz posiadał 11 prywatnych szkół początkowych żeńskich, 2 zakłady froeblowskie, 10 szkół początkowych ogólnych i żeńskich wyłącznie dla dzieci wyznania mojżeszowego.

Zduńska Wola

 • Szkoła 4 klasowa realna męska
 • Szkoła 4 klasowa żeńska Węckiewiczowej
 • Szkoła 4 klasowa żeńska Polakowskiej

Koło

 • Szkoła handlowa 6 klasowa męska
 • Szkoła ogólna kształcąca 4 klasowa żeńska

W Koninie

 • Szkoła handlowa 7 klasowa męska udziałowa
 • Pasya żeńska 7 klasowa Komornickiej
 • Penysa żeńska 4 klasowa Kakurynowej

Łęczyca:

 • Szkoła 4 klasowa realna imienia Adama Mickiewicza
 • Penysa żeńska 6 klasowa S Olszewskiej

Sieradz:

 • Pensya 4 klasowa żeńska J. Sulikowskiej
 • Szkoła handlowa 4 klasowa męska Domagały

Wieluń:

 • Szkoła realna męska 6 klasowa
 • Pensya żeńska 6 klasowa t. Zasadzińskiej
 • Szkoła handlowa męska
 • Kurs dla dzieci włościańskich imienia ś.p Adeli Darwskiej
 • Prócz tego były 42 szkoły początkowe poza Kaliszem oraz kursy dla analfabetów w Dąbiu (pow. Kaliski), w Kole, Zduńskiej Woli i Niemysłowie.

Źródło:

Przewodnik Po Guberni Kaliskiej L.V Jacques,  Stanisław Graeve

signature

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *