Listy

Nazwiska – różne lista Gazeta Kaliska 1894

Towarzystwo cyklistów

Prezes dr. Al. Hidemith

Członkowie honorowi: W. Weigt, K. Billewicz

Członkowie rzeczywiści: Arnold Kazimierz, Michael Gustaw

Członkowie uczęszczający: Wojciech Cybulski, Wilhelm Fulde, Wiktor Fulde, Ferdynand Kuttner, Łukasz Reutt, Władysław Rojek, Edward Sikorski, Kazimierz Szcześniewski.

Gospodarze i gospodynie balu cyklistów w 1894 roku:

panie:

Bryndzowa, Hindemitowe Aleksandrowa i Oswaldowa, Kączkowska, Szymańska i Zawadzka, A. Drozdowska.

Panowie:

Bryndza Aleksander, Hindemith Aleksander, Hindemith Oswald, Kąezkowski Józef, Leszczyński Władysław, Szliwe Bronisław, Szymański Leon, Wiedyśkiewicz Jan i Zawadzki Daniel.

Członkowie honorowi Kaliskiego Towarzystwa Muzycznego

W 1894 roku do grona członków honorowych Kaliskiego Towarzystwa Muzycznego dołączyli:

Władysław Marjewski, Seweryn Dziedzicki, Jan Krajewski, Marja Trzebuchowska i Józef Wilkanowicz,

Jako czynni: Marja Rogaczewska, Helena Krajewska i Ignacy Sadkowski

Błaszki 29 grudnia (10 stycznia) wybory do urzędu:

Wójt gminy Władysław Charzyński (po raz 5) – właściciel fol. Wójcice.

Zastępca Stanisław Sniegula – włościanin z Gzikowa

Kasjer Emiljan Węgierski – właściciel Bronczyna

Alojzy Gątkiewicz – właściciel Smaszkowa i Kostrzewic

Pełnomocnicy Stefan Arnold (właściciel dóbr Borysławice), Alojzy Mikoszewski (właściciel dóbr Maciszewice)

Błaszki 29 grudnia (10 stycznia) wybory do urzędu:

Wójt gminy Władysław Charzyński (po raz 5) – właściciel fol. Wójcice.

Zastępca Stanisław Sniegula – włościanin z Gzikowa

Kasjer Emiljan Węgierski – właściciel Bronczyna

Alojzy Gątkiewicz – właściciel Smaszkowa i Kostrzewic

Pełnomocnicy Stefan Arnold (właściciel dóbr Borysławice), Alojzy Mikoszewski (właściciel dóbr Maciszewice)

(Gazeta Kaliska, 8(20) stycznia 1894 roku nr. 6 rok II)

Kaliskie Towarzystwo Muzyczne – w 1894 roku do grona dołączyli:

Honorwi:

Jan Gustowski, ks. Kasperkiewicz, Józef Heins, Gustaw Kuhnel, Leon Kapaliński, Kazimierz Szcześniewski, Telesfor Kożuchowski, róża Beatus, Wojciech Cybulski, Konstanty Bogatko,

Czynni:

Maria Nowakiewicz, Maria Kieszczyńska, Helena Julien, Zofia Terlecka, Wiktorja Polasko, Kazimierz Turkiewicz, Zofia Moniuszko, Zofia Nowosielks,a Stanisława Prebisz, Stefan Gutsche, Kazimierz Sadowski, Karol Schmidt, Oskar Neumann, Bolesław Tyc, Teodor, Przykorski, Herman Landau, Kazimierz Sowiński, Władysław Wydrzyński, Bronisław Tyszka, Karol Schnejder.

Urząd podatku Państwowego od mieszkań:

W Kaliszu:

Wincenty Pawłowski, Gustaw Klein, Mojżesz Landau, Roman Mikulski, Jan Drygas, Stanisław Rassumowski

W Łęczycy:

Stanisław Witkowski, Zygmunt Gryżewski, Edward Bernhardt, Józef Kryński, Stanisław Chrępiński, Samuel Hermann.

W Ozorkowie:

Władysław Janusz, Edmund Grzymski, August Landek, Feliks Rubinstein, Otto Weingartner, Hipolit Kraśkiewicz

W Koninie:

Antoni Morawski, Zygmunt Gustowski, Jakób Joel, Zygmunt Grodnicki, Daniel Stark, Karol Fibich.

W Słupcy:

Grzegorz Żachun, Julian Zawadzki, Izydor Jakubowicz, Karol Strauch, Maks Piekarski i Józef Chrzanowski.

W Turku:

Robert Hubner, Leon Kruszyński, Wilhelm Pil, Juljusz Raffelt, Abraham Fuks, Aleksander Sikora.

W Zduńskiej Woli:

August Arlet, Wolf Herschfinkel, Władysław Łubiński, Józef Ozimiński, Aron Potocki, Gotleib Rodewald

W Kole:

Tomasz Młynarski, Leopold Kuhn, Władysław Rokossowski, Antoni Kowalski, Apolinary Rojewski i Władysław Grabowski

W Sieradzu:

Wacław Maciejowski, Aleksander Murzynowski, Aron Epstein, Roman Dolewski, Antoni Krasowski i Hilary Nergheim.

W Wieluniu:

Władysław Godecki, Bernard Majerowicz, Leon Jungowski, Kazimierz Kaczkowski, Stanisław Bzowski i Andrzej Nowiński.

Inne:

Konstanty Jerzykowicz (zm. 1893/94) – przełożony szkoły realnej

Mojżesz Landau – właściciel składu futer, domu komisowo-bankierskiego (wraz z Jakóbem i Hermanem – synami).

Rejent Domański (zm. 1893/94 ) – Dąbie

Rejent Bogdański (1894) – Dąbie

Rafałowicz – naczelnik oddziału pocztowo-telegraficznego

Aleksander Krasnodembski – adwokat przysięgły, od 1894 roku pisarz Towarzystwa kreydtowego miasta Kalisza

Weisblum i Fuchs – fabrykanci, właściciele fabryki pończoch

Bazyli Juszkowski – archiwista – dziennikarz biura powiatu tureckiego (do 1894), potem kancelista biura powiatu (GK, nr 5, rok II)

Włodzimierz Korolko – młodszy rewizor kalisko-piotrkowski (GK, nr 5, rok II)

Aleksander Krasnodembski – od 1894 pisarz Towarzystwa kredytowego (GK, nr 5, rok II)

M. Landau – kantor komisowo-bankierski Kalisz (GK, nr 5, rok II)

Salomeia Gross – kupcowa, upadłość grudzień 1893 roku (GK,NR7,rok II, 1894)

Tomasz Kolasiński (zm.25.01.1894) – kasjer Kalisza (GK,NR7,rok II, 1894)

Teodor Sokołowski (27.01.1894) – pomocnik naczelnika więzienia kaliskiego (GK,NR7,rok II, 1894)

Stanisław Biernacki (zm. 1894 w Warszawie) – rotmistrz dragonów, kawaler orderów obywatel ziemski. (GK,NR8,rok II, 1894)

Samuel Buch (zm. 28.02.1894 w Kaliszu) – krawiec (GK,NR18,rok II, 1894)

Zmiany w służbie. Rozporządzeniami JW. Gubernatora mianowani zostali:
starszy pomocnik referenta rządu gubernjalnego, Szulc, p. o. pomocnika naczelnika kaliskiego więzienia, na miejsce zmarłego Sokołowskiego; młodszy pomocnik referenta rządu gubernjalnego, sekretarz gubernjalny Chmielewski, starszym pomocnikiem referenta tegoż rządu; kancelista Fibich młodszym pomocnikiem referenta z pozostawieniem go do zajęć w kancelarj; gubernatorskiej; kancelista rządu gubernjalnego Aleksander Kwiatkowski, mianowany sekretarzem magistratu miasta Słupcy; b. archiwista- dziennikarz biura powiatu słupeckiego, Piotr Waśkowski, p. o. archiwisty-dziennikarza biura powiatu tureckiego; radca ubezpieczeń powiatu sieradzkiego, Felicjan Pinakiewicz, uwolniony od tych obowiązków, a na jego miejsce mianowany na trzechlecie od 1893 r., właściciel majątku Wojsławice, Zygmunt Siemiątkowski; kancelista kaliskiego biura powiatu, Włodzimierz Złobin, przeniesiony na kancelistę rządu gubernjalnego. (Gazeta Kaliska, nr 13, rok II)

W zarządzie pocztowo-telegraficznym mianowani: p. o. naczelnika stacji w Słupcy, Tymoteusz Prysiażnyj, przeznaczony na urzędnika IV klasy w pocztowo-telegraficznym urzędzie warszawskim; pocztowo-telegraficzny urzędnik VI klasy stacji łowickiej, Andrzej Kowalski, na p. o. naczelnika stacji w Rudnikach; urzędnik V klasy stacji kaliskiej, Aleksander Tichański, przeniesiony do stacji w Brześciu Litewskim; naczeluik stacji w Rudnikach, Kazimierz Muzułowicz, uwolniony od służby. (Gazeta Kaliska, nr 13, rok II)

= Długowieoznośó. Dnia 8 b. m. zmarł niegdyś właściciel dóbr Sucha, położonych w gubernji kaliskiej, Franciszek Jankowski; zmarły żył lat 101, pozostawiwszy żonę Annę z Kochanowskich, w wieku lat 90. (Gazeta Kaliska, nr 13, rok II)

Ś. p. Teodor Walęcki zmarł 18 b. m. w Warszawie, przeżywszy lat 72. Jako sądownik przeszedł on wszystkie stopnie służby etatowej, pełniąc kolejno: godność podpisarza i podsędka w Łomży, podprokuratora sądu kryminalnego w Radomiu, sędziego trybunału i prokuratora trybunale kaliskim, wreszcie członka sądu apelacyjnego. Po wprowadzeniu w 1876 r. reformy sądowej został wice-prezesem warszawskiego sądu okręgowego, tu dosłużył się emerytury, po czem w r. 1886 został regentem przy kancelarjach hypotecznych sądu okręgowego w Warszawie. Na tym stanowisku i dokonał swego pracowitego żywota, tknięty apopleksją. Ś. p. Walęcki był rzadko wykształconym prawnikiem; sumiennością i nieposzlakowaną uczciwością zjednał sobie powszechny szacunek, jako towarzysz pracy i długoletni mieszkaniec naszego miasta cieszył się on podczas swego u nas pobytu powszechną sympatją; nie dziw więc, że wieść o zgonie ś. p. Walęckiego wzbudziła serdeczny żal w śród osób, znających go z owych czasów. (Gazeta Kaliska nr 16, rok II 1894)

W dniu 14 b. m. po długiej chorobie, zmarł w mieście naszem ś. p. Ignacy Hantler, pomocnik adwokata, który cieszył się szeroką reputacją uczciwego człowieka i doskonałego i znawcy prawa cywilnego. Zmarły liczył lat 48.(Gazeta Kaliska nr 14, rok II 1894)

X Rangi, Ukazem Rządzącego Senatu zostali potwierdzeni w rangach za wysługę lat: radcy honorowego, lekarz szpitala WW. Świętych w Wieluniu, Antoni Rokossowski i sekretarza kolonialnego asesor farmacji w wydziale lekarskim rządu gubernialnego kaliskiego, Feliks Prusinowski. (Gazeta Kaliska, nr 17, rok II 1894)

X Zmiany w służbie. Rezolucjami JW. Gubernatora: pomocnik naczelnika powiatu wieluńskiego, radca dworu Jakimowicz, na własną prośbę i z powodu wysłużonych lat, uwolniony od obowiązków; referent do spraw miejskich, w powiecie wieluńskim, Adam Mroczek, przeniesiony na taki sam urząd do biura powiatu słupeckiego; do p. o. rejenta wydziału ubezpieczeń, powiatu wieluńskiego, upoważniony konduktor dróg szosowych powiatu kaliskiego, Karol Werner; referent wydziału finansowego, w biurze powiatu wieluńskiego, asesor kolegjalny
Scliram, mianowany referentem części miejskiej w biurze tegoż powiatu.
Rozporządzeniem JW. Prezesa izby skarbowej kaliskiej, kancelista kasy powiatowej kolskiej, Włodzimierz Ponomarenko, przeniesiony na kancelistę tejże izby.
Postanowieniami JW. Prezesa zjazdu sędziów pokoju I okręgu, gubernji kaliskiej: nadliczbowy komisarz sadowy w Wieluniu, Michał Sobolewski, stosownie do swej prośby uwolniony od obowiązków; uwolniony również stosownie do prośby, sekretarz tegoż zjazdu Jan Woliński; pomocnik sekretarza zjazdu, Mieczysław Pisarski, mianowany p. o. nadliczbowego komisarza sądowego w Wieluniu; pisarz tynieckiego gminnego sądu, Karol Staszewski, mianowany p. o. sekretarza zjazdu; kandydat do posad sądowych z wydziału prawnego Uniwersytetu Warszawskiego, Wincenty Młynarski, mianowany pomocnikiem sekretarza zjazdu.

(Gazeta Kaliska, nr 17, rok II 1894)

X Rangi. Ukazem Rządzącego Senatu za wysługę lat otrzymali rangi: radcy stanu radca kolegjalny p. o. inspektora kaliskiego wydziału lekarskiego, Włodzimierz Żabotyński; asesorów kolegjalnych, radcy honorowi: referent biura policmajstra m. Kalisza, Kazimierz Kawecki, burmistrz m. Słupcy Wincenty Fride i burmistrz m. Dąbia Tadeusz Ginter; sekretarzy kolegjalnych sekretarze gubernjalni: sekretarz izby skarbowej Sergiej Zienowicz-Kaszczenko, archiwista- dziennikarz, powiatu wieluńskiego, Wacław Ostrzydzki, pisarz więzienia łęczyckiego Lucjan Zawadzki; regestratorów kolegjalnych: dziennikarz rządu gubernjalnego Karol Czapiewski, potwierdzony w randze sekretarza gubernjalnego p. o. pomocnika referenta wydziału ubezpieczeń w rządzie gubernjalnym Jan Wiedyśkiewicz. W kaliskiej izbie skarbowej radcą kolegjalnym, kasjer powiatu łęczyckiego, radca dworu Aleksander Kiełkiewicz, radcami dworu: asesorowie kolegjalni: buchalter izby skarbowej Stefan Wacowski i kasjer kasy gubernjalnej, Stanisław Siwik, asesorów kolegjalnych, radcy honorowi, buhalterowie: izby skarbowej Remigjusz Kaczyński i kasy powiatowej łęczyckiej Józef- Aleksander Poradowski; radcą honorowym pomocnik buhaltera kasy powiatowej wieluńskiej, sekretarz kolegjalny Hipolit Ryszkiewicz; sekretarza gubernjalnego starszy buhalter kasy gubernjalnej kaliskiej, regestrator kolegjalny Piotr Sokołow; regestratorów kolegjalnych; pomocnik buhaltera izby skarbowej Jan Marczewski i kancelista Brouisław-Jan Tyszka.

(Gazeta Kaliska, nr 24, rok II 1894)

Zmiany w służbie. Inspektor podatkowy oddziału kalisko-łęczyckiego, asesor kolegjalny Enberg, przeniesiony na takąż
osadę do miechowsko-olkuskiego oddziału, w gubernji kieleckiej.

(Gazeta Kaliska, nr 24, rok II 1894)

X Zmiany w służbie. Rozporządzeniem JW. Ministra Finansów p. o. inspektora podatkowego turecko-sieradzkiego oddziału, radca honorowy Pane, przeniesiony na takiź urząd do oddziału kolsko-łęczyckiego; naczelnik stołu izby skarbowej kurlaridzkiej sekretarz gubernjalny Elszewicz, mianowany p. o. iuspektora podatkovvego oddziału turecko-sieradzkiego.
Rezolucją JW. Gubernatora, radca ubezpieczeń powiatu tureckiego, Antoni Kokczyński, uwolniony od tych obowiązków; pełniący takież obowiązki Józefat, Radoszewski, z powodu śmierci wykreślony z listy służbowej; na ich miejsce radcami ubezpieczeń na bieżące trzechlecie, zostali: dzierżawca majątku Żdżenice Franciszek Szikora i mieszkaniec wsi Krępa Michał Radoszewski; pełniący dotąd obowiązki radcy ubezpieczeń, właściciel majątku Rady czyny w powiecie tureckim, Stanisław Zalewski, zatwierdzony w tychże na dalsze trzechlecie.
W zarządzie pocztowo-telegraficznym: urzędnik warszawskiego urzędu Izydor Smoleński mianowany p. o. pomocnika naczelnika urzędu pocztowo-telegraficznego w Słupcy; urzędnik warszawskiego urzędu Kazimierz Butkiewicz mianowany urzędnikiem kaliskiego urzędu pocztowo-telegraficznego.

(Gazeta Kaliska, nr 19, rok II 1894)

= Pożegnanie. W zeszły poniedziałek, w handlu firmy K. A. Heius, grono przyjaciół i kolegów żegnało wspólną wieczerzą, p. Teofila Tałałajskiego niegdyś sekretarza zjazdu, ostatnio adwokata prywatnego, mianowanego przed niedawnym czasom sędzią gminnym w guberuji lubelskiej. JW. Prezes Zjazdu Manassejn, wznoszący pierwszy toast, w serdecznych wyrazach zaznaczył pożyteczną działalność p. T. na stanowisku sekretarza zjazdu i sympatję, jaką się, w ciągu 18-letniego pobytu w Kaliszu, cieszył. My ze swej strony również szczerze i serdecznie życzymy p. T. na nowem stanowisku powodzenia, prosząc, aby o mieście, W którym tyle lat przebył, nigdy nie zapomniał.

(Gazeta Kaliska, nr 19, rok II 1894)

Gazeta Kaliska 21, rok II 1894

A Nettyn – Handel Kolonjalny (Marjańska 74) Gazeta Kaliska Nr. 22 Rok II 1894

Gazeta Kaliska Nr. 22 Rok II 1894

Ignacy Kowalski urodził się w r.1821 zm. 1894, w miasteczku Opolu, w guberni lubelskiej, gdzie ojciec jego był urzędnikiem. Po skończeniu gimnazjum w Lublinie, zmarły wstąpił do uniwersytetu w  Petersburgu, który równie chlubnie przeszedł, słuchając nauk matematyczno-fizycznych. Jako skończony matematyk, oddał się z całym młodzieńczym zapałem zawodowi nauczycielskiemu, naprzód w wyższej szkole realnej, jaka niegdyś istniała w Kaliszu, później w gimnazjum filologicznym, wreszcie po roku 1881, jako emeryt, w prywatnej szkole realnej. Całe życie nieomal Kowalski poświęcił tym tak trudnym a tak szczytnym obowiązkom i jak żołnierz na stanowisku, wytrwał do końca. Śmierć nieubłagana zabrała mu po kolei ośmioro dzieci—jedyną pociechę, — wreszcie i jego życia nić przecięła. Tłumy ludzi na pogrzebie, poważny nadzwyczaj nastrój tej ostatniej na tym świecie ludzkiej posługi, wieńce złożone na trumnie, oto widome oznaki, tej żałoby, jaką wszystkich uczniów zmarłego, zgon ukochanego profesora okrył. “Wraz z innymi, rzucając garstkę ziemi na świeżą mogiłę, jedyne życzenie Ci z tego świata posyłamy zacny mężu: „niechaj Ci ziemia lekką będzie, gdyż pamięć o tobie w sercach naszych nazawsze pozostanie”.

Gazeta Kaliska Nr. 22 Rok II 1894

Gazeta Kaliska Nr. 22 Rok II 1894

W dniu 11 b. umarła Franciszka z Bogdanów Pietraszkowa, obywatelka kaliska, wdowa, w wieku lat 41.

Gazeta Kaliska Nr. 22 Rok II 1894

A Alfejew – naczelnik kaliskiego oddziału pocztowo-telegraficznego, asesor kolegialny (1894)

Klemens Szulakiewucz – dyrektor artystyczny towarzystwa muzycznego (1894)

Henryk Melcer – kaliszanin pianista

= Wybory na członków dozoru bóżnicznego,odbyły się w d. 4 b. m. Wybrani zostali pp. I. D. Majzner, M. Mamroth i Szymkiewicz. Z kolei najwięcej głosów miał p. Mojżesz Landau.

Gazeta Kaliska Nr 27 Rok II 1894

Hotel Wiedeński, dawniej Pusza, dzierżawiony przez lat kilka przez p. Bronisława Szliwe, przeszedł pod administrację sukcesorów ś.p. Puszowej — doktorowej Szturm i syna.

Gazeta Kaliska Nr 27 Rok II 1894

Książę Chiłkow – komisarz do spraw włościańskich powiatu Sieradzkiego (od 1894) asesor kolegialny

Roman Jedyński pisarz więzienia sieradzkiego (od 1894) kancelista rządu gubernialnego kaliskiego Gubernialnego kaliskiego.

Gazeta Kaliska nr 29 II 1894

Ignacy Howalski – zm 1894 – nauczyciel gimnazjum kaliskiego, emeryt.

Gazeta Kaliska nr 29 II 1894

Władysław Bohowicz – sekretarz kaliskiego sądu okręgowego asesor kolegialny (od 1894) radca dworu

Gazeta Kaliska nr. 26 rok II 1894

X Zmiany w służbie. Rezolucją JW. Gubernatora, mianowani: buhalter wojennopolicyjnego wydziału rządu gubernjalnego, assesor kollegjalny Tyblewski, starszym referentem tegoż rządu; starszy pomocnik referenta rządu gubernjalnego, sekretarz gubernialny Chmielewski, buhalterem wydziału wojenno-policyjnego; b. urzędnik sądowy, radca honorowy Prószyński, starszym pomocnikiem

referenta rządu gubernjalnego. W zarządzie akcyznym: młodszy etatowy kontroler gorzelń, sekretarz gubernialny Teodor Jako wlew, mianowany pomocnikiem buhaltera estlandzkiego gubernjalno-akcyznego

zarządu.

Gazeta Kaliska nr. 26 rok II 1894

X Zmiany w służbie. Przez Rozkazy Najwyższe radca honorowy Pawłowski, mianowany nadzorcą budowli wojskowych w Kaliszu, a członek warszawskiego sądu okręgowego Rainberg, wice-prezesem kaliskiego sądu okręgowego,

Gazeta kaliska nr 25 rok II 1894

X Rezolucją. JW. Prezesa kaliskiej izby skarbowej, kancelista tejże izby Mieczysław Kraszewski, stosownie do prośby, uwolniony od tych obowiązków. W Zarządzie akcyznym: Pomocnik sekretarza kalisko-piotrkowskiego zarządu gubernjalnego, Wacław Budkiewicz, mianowany starszym pomocnikiem rewizora; kontroler cukrowni Silnickiej, Jan Benewoleński, stosownie do prośby, mianowany pomocnikiem sekretarza kalisko-piotrkowskiego gubernjalnego zarządu akcyznego.

Gazeta kaliska nr 25 rok II 1894

Ramberg – wizeprezes sądu okręgowego kaliskiego (od 1894) Gazeta Kaliska nr 36 rok II 1894

Zawaliewskij – policmajster m. Kalisza, podpułkownik (1894) Gazeta Kaliska nr 36 rok II 1894

W powiecie kaliskim mają prawo być wybranymi na sędziów gminnych:

do sądu Stawskiego,

z gminy Błaszki:

Stefan Arnold, Juljan Arnold, Alojzy Gątkiewicz, Stanisław Kruszewski, Emiljan Węgierski, Władysław Charzyński i Alojzy Mikoszewski;

z gminy Staw: Stanisław Murzynowski, Stanisław Suchorski, Antoni Rudnicki, Władysław Rudnicki, Józef Wylazłowski, Maciej Suchorski, Franciszek-Józef Hepke i Franciszek – Hieronim Gliwicz;

z gminy Koźminek: Wojciech Wyganowski, Erazm Baraszkiewicz i Antoni Rembowski;

z gminy Marchwacz: Marjan Wołowski.

Do sądu morawińskiego:

z gminy Zborów: Jan Szarzyński, Juljusz Rydiger, Witold Garczyński, Zygmunt Doruchowski, Feliks Doruchowski, Bolesław Górecki, Maciej Przedpełski;

z gm. Kamień: Paweł Rephan, Karol Wejgt, Stanisław Skórzewski, Leon Urbanowski

i z gm. Kościelec: Teodor Doruchowski;

z gm. Ceków: Zygmunt Celiński i Aleksander Rydecki

Gazeta Kaliska nr 36 rok II 1894

Zmiany w służbie. Urzędnik pocztowo-telegrańczny, w Razaniu, asesor kolegialny Ałferjew, mianowany p. o. naczelnika pocztowo-telegraficznego urzędu w Kaliszu.

Pełniący obowiązki sekretarza zjazdu w Kaliszu, Karol Staszewski, zatwierdzony w urzędzie

Nominacja. Podpułkownik straży pogranicznej, P. K. Szeiu, mianowany został pomocnikiem dowodzeń brygady tej że straży w Grajewie

Gazeta Kaliska nr 32 rok II 1894

Ramberg – wizeprezes sądu okręgowego kaliskiego (od 1894) Gazeta Kaliska nr 36 rok II 1894

Zawaliewskij – policmajster m. Kalisza, podpułkownik (1894) Gazeta Kaliska nr 36 rok II 1894

Zmiany w służbie. Pocztowo – telegraficzny urzędnik stacji w Turku, Paweł Bogdanow, przeniesiony do stacji Skierniewice. Gazeta kaliska nr 34 rok II 1894

Nominacja. Członkiem komory Szczypiornskiej mianowany został członek komory wołoczyskiej, radca dworu M. P. Wojejkow. P. W. objął już swe obowiązki.

Gazeta Kaliska nr 33 rok II 1894

= Wyjazd sądu. W dniu 7-ym przyszłego miesiąca wydział karny sądu okręgowego rozpocznie posiedzenia sądowe w m. Sieradzu, które trwać będą do 10 maja włącznie. Prezydować będzie towarzysz prezesa JW. Naumow w asystencji członków pp.: Łyszczyńskiego i Potieruchina. Oskarżać będzie towarzysz prokuratora p. Haliutin, a trzymać pióro będzie pomocnik sekretarza p. Szcześniewski.

Gazeta Kaliska nr 33 rok II 1894

Gazeta Kaliska nr 28 rok II 1894

Zmiany w służbie. Pocztowo – telegraficzny urzędnik stacji w Turku, Paweł Bogdanow, przeniesiony do stacji Skierniewice.

Gazeta kaliska nr 34 rok II 1894

signature

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *