Listy

Linia telefoniczna – Kalisz

Linie telefoniczne

Linia Kalisz – Łódź

W Kaliszu ul. Wrocławska 49

W Łodzi stacja rządowej linii telefonicznej Łódź-Warszawa i filia w gmachu Banku Państwa przy ulicy Benedykta.

Stacje węzłowe (centralne) Kalisz, Zduńska Wola, Łódź.

Stacje zwykłe Sieradz, Łask, Pabianice

Abonenci Kalisz

Imię i nazwisko Telefon Imię i Nazwisko Telefon
Agentura Celna Dr. Ż. W.-W 121 Akcyza Gubernialna 78
Akwiljanow M., komisarz sąd. 145 Aleksiejew W, Towarzysz prokuratora 153
Abulatorium Kolejowe Dr. Ż. W-W 75 Anc, apteka 75
Anc, skład apteczny 241 Areszt policyjny 207
Aszkenazy, kancel. Eksped. 232 Bank Handlowy 34
Bank Państwa 29 Beatus M., kant. Wymiany pieniądza 185
Beatus M., mieszk. Prywatne 185 Bechciński W., biuro techniczne 220
Berliner M, sklep kolon. 99 Beliner, kantor eksped. 205
Bilewicz F, dyrk. Gazow. 44 Biskupski, sklep kolon 21
Biuro arch.-budw. Heyman i Dzierżawski 200 Biuro VIII Oddziału Dr. Ż. W-W 50
Bloch br, skład mąki 109 Bogdanowicz M., mieszk. Pr. 187
Bohnowicz, kancl. Rejenta 16 Bolkowski W. Kantor ekspedycj 72
Brazul-Bruszkowski, mieszk. Pr. 112 Bryndza, apteka 148
Bukowiński, geom. I naczelnik straży ogniowej   93 Busz, adwokat przysięgły 174  
Bzowski St., rejent   37 Bzowski W, apteka   239
Czagin, kancl. Oddziału śledczego 210 Czagin, kancelaria kom. II-go cyrkułu 104
Czagin, mieszkanie prywatne 104 Czapski, adwokat przysięgły 135
Czarnożył, młyn parowy 225 Czarnożył mieszkn. prywatne 224
Cegielnia Majówka 206 Danciger br., fabryka haftów 66
Danciger, mieszk. Prywatne 66 Dawidowicz S., skład drewna 136
Dawidowicz S., mieszk. Prywatne 136 Deutschman, młyn parowy 110
Domażirow, podpułkownik 172 Dozorca kol. Dr. Ż W-W 76
Drukarnia „Gazety Kaliskiej” 38 Działoszyński mieszk. Prywatne 164
Dzierzbicki, kancelarya rejenta 69 Dzierżawski J., mieszk. Pr. 200
Ebert, dyrk. Banku Handlowego 34 Eksped. Towarowa Dr. Ż W-W 32
Fedecki, lekarz weteryn `39 Feldman, skład żelaza 14
Fejgenblat, skład żelaza 98 Feigenbaum, kantor ekspedyc. 222
Fibiger A., fabryka fortepianów 51 Fibiger K. i A.,  fabryka fortepianów 77
Fibiger R., odlewnia żelaza 162 Fibiger R., mieszkanie prywatne 162
Fibiger A., zakł. Zam 219 Fibiger A., mieszkanie prywatne 221
Fiedotjew., szt.-kapitan 126 Flakowicz, fabryka kor. 226
Flakowicz, fabryka kor 226 Fraenkel, dystylarnia 221
Fraenkel, inż. mieszk. prywatn 23 Friedman M., skład drzewa. 56
Friedman, mieszkanie prywatne 56 Friede i. Sytner, skład drzewa. 124
Front j., skład węgla i wapna. 137 Front j., mieszkanie prywatne . 137
Fulde W. i E., garbarnia 54 Gazownia 44
Gelb 54 Ginter 100
Goldstein, mieszkanie prywatne 230 Goldberg i Litauer, kant. eksp. 191
Goreckij, fabryczny inspektor 19 Górny, dom bankowy 11
Górny, fabryka haftów . 242 Grun, skład węgla 134
Grzmilas, st. felczer m. Kalisza 146 Gubernator N. Nowosilcow 1
Gungelach J., eksp 129 Gutfreund A., sklep I skł. nafty 138
Gutfreund, mieszkanie prywatne 138 Haberbusz i Sziele, skład piwa 58
Haberbusz i Sziele, sklep 58 Hamburger i S-ka, młyn. 81
Hamburger, remiza 42 Handke, fabryka haftów 181
Handlowa szkoła 105 Heiman, fabryka ultram 147
Heiman, mieszkanie prywatne 147 Hempel, mieszkanie prywatne 14
Herman A., inż. Budow. 143 Hermanowicz, nacz. Ag. C. D. Ż. W.-W 121
Heyman M. inżynier 151 Hilchen K. sekr. pol. 67
Hirszowicz B., mieszk. prywat. 114 Holtz M i S-ka, fabr. pończoch 61
Hotel Drezdeński 90 Hotel Europejski 74
Hotel International 140 Hotel Polski 128
Hotel Wiedeński 39 Hydropatja, park miejski 178
Hypoteka m. Kalisza 12 Hygiena, biuro techniczne 250
Iwanow, kancelarya prokurat 94 Iwanow, mieszk. prywatne 94
Iwanowski, adwokat przysięg. 192 Izba adw. w Sądzie Okręgow. 47
Jakowlew T, mieszkanie pryw. 83 Jasiński Wł., ks. pr. 120
Jedwab, skład zboża . 157 Jezierski N. i S-ka, kantor eksp. 114
Jelenkiewicz, kantor ekspedyc. 60 Kanc. 10 Konnej Bateryi, Majkow. łęg 213
Kasprzak M,, doktór . 64 Kaufman, skład przęd. 208
Kindler, fabryka hartów . 30 Kindler, mieszkanie prywatne . 30
Kleczewski Hamburger, mł. par. 81 Klub Cyklistów 122
Kołosow A., prezes Akcyz. Gub 78 Komenda Pogranicz. Str., Szosa Szczypior 87
Kowalski, skład piwa 254 Kowalski M. 155
Kożuchowski, adwokat przysięg. 103 Krassowski, inżynier 107
Krauze, fabryka haftów 91 Królikowski, adwok. przysięgły 214
Kryżanowski, pułk. żand. gub. 96 Krzymuski F. doktór 116
Kunig, młyn parowy 171 Kunig i S-ka fabr. Haftów 14
Kuszer, kator przewozowy 176 Landau M. bank 35
Landau M., mieszk. prywatne 35 Landau L., kantor ekspedyc. 79
Lew j., mieszkanie prywatne 125 Lewenthal, kantor sprzed. Węgli i koksu 130
Lichtenbaum, bank. 85 Lipszyc, rabin 228
Makow, mieszkanie prywatne 212 Makower, fabryka haftów 243
Majeran, skład apteczny 61 Mamroth, dom bankowy 18
Mamroth, mieszk. Prywatne. 18 Maisner, fabryka haftów. 41
Maisner, Wrocławska 43 43 Markowicz, sklep i sk. nafty . 234
Markowicz, mieszk. prywatne 233 Marszel, fabryka pierników 22
Marszel, filia 22 Martinowski A., naczelnik żandarm. powiat 83
Mechanik telefonów 218 Michael G., fabryka maszyn i narzędzi rolniczych 49
Michajłowski, policmajster 6 Mieziencew, rotm. 95
Monopol, skład . 86 Motylewska, VII-kl. szk. Żeńska 48
Mozes i Warszawiak, reprezent. fabr. maszyn Kappel   236 Młynarski, kancelar, rejenta 159
Młynarski, mieszk. prywatne 159 Mrowiński, skład apteczny 15
Mystkowski K., Nowa Piek. 7 Miiller Bracia, fabryka pluszu 158
Nassius i S-ka, biuro techniczne 202 Natansohn, fabryka haftów 237
Neuman, nacz. straży ziemskiej 115 Nieciengiewicz A. 142
Nitsche P., mieszk. prywatne 203 Oppenheim, kantor ekspedyc. 190
Pawłowski, skład apteczny 101 Pinczewski, fabryka lalek 113
Pinczewski, F. lalek w Opatówku 113 Piotrowski, apteka 238
Pióro, mieszkanie prywatne 25 Poczta 27
Policja 67 Potempa, cukiernia 217
Płomień, skł. lamp. i przyb. Gaz. 88 Preger, skład żelaza 161
Prezydent m Kalisza 3 Przytułek dla starców 120
Psikus i S-ka, fabryka maszyn 201 Praszker, mieszkanie prywatne 177
Praszker, skład nafty 177 Progres, W. Wagner 133
Prądzyński, mieszk. prywatne 250 Rabek, inży. nacz. VIII oddział. Dr. Ż. W.-W. 50
Radwan, adwokat przysięgły 38 Rago, sklep kolonjalny   92
Rawicki i Rozenbaum fab. kor. 227 Rząd Gubernialny 2
Rejcher K. i S-ka, kant. eksped 102 Rein j., kantor ekspedycyjny 97
Rein Z., kantor ekspedycyjny 12 Repphan bracia, fabryka sukna 5
Resursa obywatelska 231 Rozen, nowy młyn 154
Rozen, mieszkanie prywatne 154 Ros. Tow. trans. i ub 33
Rymarkiewicz, adw. przysięgły 9 Salomończyk, mieszk. prywat 193
Salomonowicz, skł. otrąb i węgla 186 Salomonowicz, skład węgla, cementu i wapna 31
Schmidt, kantor ekspedycyjny 89 Szrajer, fabryka lalek 62
Siemienow, pomoc. nacz. więz. 57 Skarszew, dominium 165
Skowron, Griinfeld i S-ka fabryka trykot. 63 Skowron, skład mąki. 233
Szmandt, kantor ekspedycyjny 229 Szner, fabryka tasiemek 188
Sowadzki, garbarnia 139 Straż Ogniowa 36
Straż Pograniczna 87 Straż Ziemska 15
Strzyżewski, adwokat przysięg. 204 Szachtel, mieszkanie prywatne 68
Szajnik i S-ka, fabr. haftów 209 Szatkowski, sklep kolonialny 175
Szaub i Kozłowski, cukiernia 20 Szeroszewski, Sk. mąki drożdży 141
Szewtelson A., podpułk. artyl. 216 Szlosser, Opatówek 198
Szpital św. Trójcy 70 Szolc K. mieszkanie prywatne 183
Szulc, nacz. war. od. żand. pol. Zarządu Dr. Ż. W.-W. 43 Szylak J., mieszkanie pryw. 81
Szymkiewicz H. M., skł. przędzy 14 Teatr 178
Telegraf 45 Tow. Kredytowe Miejskie 82
Tow. Kredytowe Ziemskie 17 Tow. Pożyczkowo-Oszczędn. I. 13
Towarzystwo Wioślarskie 117 Tow. Wzajemn. Kredytu I-sze 14
Tow. Wzajemn. Kredytu II-gie 169 Towarzystwo Rolnicze 55
Wagner, mieszkanie prywatne 33 Walach, dom handlowy 25
Wariskii S-ka, kant. przew. eksp. 10 Wasiljew, naczelnik pow. 115
Weigt K., browar 8 Wesołowski, cukiernia 131
Weyer, fabryka haftów 127 Więzienie kaliskie 8
Wolf St., mieszkanie prywatne 26 Wołchowski, rotm. żand. kolej 170
Wyganowski J., kancel. Rejenta w sądzie okręgowym 173 Wypiszczyk, restauracya 184
Zander, odlewnia 166 Zarząd telefonów 100
Zarząd linji tel. M. K. hr. Kwileckiego 250 Zawadzki, adwokat przysięgły 11
Ziółkowski, sklep kolonjalny 149 Zjazd sędziów pok 47
Znamirowski, skład drzewa 60 Zucker A., doktór 111
Żandarmarja kolejowa, dworzec 108 Żegocin, dominium 168
Żyrycki, naczel. więzienia 57    

Źródło:

Przewodnik Po Guberni Kaliskiej L.V Jacques,  Stanisław Graeve

signature

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *