Kategoria: Społeczeństwo i kultura

O pielęgnowaniu zębów

„W skutek decyzji petersburskiego towarzystwa dentystów i lekarzy, zajmujących się dentystyką, polecono dr. Limbergowi opracowanie w krótkiej i przystępnej postaci przepisów, dotyczących zapobiegania chorobom i zniszczeniu zębów. Zaakceptowane przez wymienione towarzystwo przepisy tego autora są tak dokładnie opracowane, iż przy braku dobrej literatury tematu, za rzecz wielce właściwą uważamy podać tu dokładne streszczenie (…)” Należy […]

Życie w Zduńskiej Woli na koniec XIX wieku

Poniżej zamieszczam artykuł jaki znalazłem w 37 numerze Gazety Kaliskiej, popisany inicjałami A.M, zatytułowany Ze Zduńskiej Woli pisze do “Głosu”. Artykuł jest bardzo ciekawy, po pierwsze wzmianka jest w nim o płacach jakie zarabiał robotnik w fabrykach Zduńskiej Woli, jest wzmianka o gospodarce rybnej w okolicach, o życiu chłopa, sposobie ubierania oraz o wystroju wnętrza […]

Warunki życia dzieci na wsi na początku XX w.

… warunki życia dzieci i młodzieży, są zawsze ściśle powiązane z poziomem intelektualnym i zamożnością rodziców. Wiadomo wszystkim, że społeczność wiejska na kresach wschodnich, posiadała najniższy poziom wykształcenia w Polsce, żyła biednie i w prymitywnych warunkach.. Warunki życia ludności wiejskiej po powstaniu Niepodległej Polski, zaczęły ulegać stopniowej poprawie, a tym samym zmieniało się życie dzieci […]

Chłopi na ziemiach polskich w XIX wieku

Rozwiązanie kwestii chłopskiej polegało na zniesieniu poddaństwa włościan, zniesieniu pańszczyzny (polegającej na przymusowej pracy chłopów na rzecz pana wykonywanej w zamian za użytkowanie ziemi), zniesieniu oczynszowania (polegającej na tym, że włościanie musieli składać właścicielom ziemi opłatę pieniężną lub daninę w naturze w zamian za użytkowanie ziemi) oraz uwłaszczenia chłopów (nadania im uprawianej ziemi na własność Programy rozwiązania kwestii chłopskiej na ziemiach polskich […]

Żołnierze Napoleońscy z Guberni Kaliskiej

Wpis ten mam nadzieję, będzie aktualizowany, ma on przybliżyć losy żołnierzy napoleońskich pochodzących z GK bądź pochowanych na terenie Guberni Kaliskiej. Chciałbym tu prosić o Twoje wsparcie. Jeśli masz jakieś informacje o żołnierzach napoleońskich napisz do mnie na kontakt@steamalmanac.pl Michał Kossecki Herbu Rawicz (30.09.1784 r.- 1.04.1825) Pochowany na przyklasztornym cmentarzu. Więcej na jego temat można przeczytać w […]

Organizacja Stanu Lekarskiego.

(Skreślił Dr. Łuniewski z Warty) Oprócz lekarzy wolnopraktykujących, którzy osiadać mogą gdzie im się podoba, (obowiązani są tylko zarejestrować się w gubernialnym Urzędzie lekarskim) prawie wszystkie miasteczka i niektóre osady posiadają swoich lekarzy miejskich. Lekarze miejscy otrzymują stałą pensję roczną (około 200 rb). Obowiązki ich polegają na: dozorze sanitarnym (opiniowanie o produktach spożywczych, higiena mieszkań, […]

Szkolnictwo w Szadku

Tradycje Szkolnictwa w Szadku sięgają średniowiecza. Z czasów Korony z Szadku pochodzili: Jan Jakub z Szadku – bakałarz (komentarze do kroniki Wincentego Kadłubka), Jakub syn Stanisława uczestnik soboru w Bazylei, redagował warunki pokoju toruńskiego, otrzymał szlachectwo z rąk Kazimierza Jagiellończyka. Mikołaj Pokopowicz rektor Akademii Krakowskiej, astrolog, W wieku XVI 39 osób z Szadku studiowała na Akademii Krakowskiej. W wieku XVII i XVIII następuje regres […]

Szkoła w Brzeźniu

Dzięki działaniu Komisji Edukacji Narodowej powstała szkoła w Brzeźniu. W 1779 roku szkołę odwiedza biskup włocławski. W dokumentach biskupa widnieje takie zdanie o szkole „przy tym kościele jest organista, który płci męskiej dzieci uczy, ale fundacji na tę szkołę nie ma. Dziewczęta zaś chcące się uczyć oddają do panien zakonnych do Warty”. notatka po wizycie biskupa […]