Kategoria: Społeczeństwo i kultura

O pielęgnowaniu zębów

„W skutek decyzji petersburskiego towarzystwa dentystów i lekarzy, zajmujących się dentystyką, polecono dr. Limbergowi opracowanie w krótkiej i przystępnej postaci przepisów, dotyczących zapobiegania chorobom i zniszczeniu zębów. Zaakceptowane przez wymienione towarzystwo przepisy tego autora są tak dokładnie opracowane, iż przy braku dobrej literatury tematu, za rzecz wielce właściwą uważamy podać tu dokładne streszczenie (…)” Należy […]

Życie w Zduńskiej Woli na koniec XIX wieku

Poniżej zamieszczam artykuł jaki znalazłem w 37 numerze Gazety Kaliskiej, popisany inicjałami A.M, zatytułowany Ze Zduńskiej Woli pisze do “Głosu”. Artykuł jest bardzo ciekawy, po pierwsze wzmianka jest w nim o płacach jakie zarabiał robotnik w fabrykach Zduńskiej Woli, jest wzmianka o gospodarce rybnej w okolicach, o życiu chłopa, sposobie ubierania oraz o wystroju wnętrza […]

Warunki życia dzieci na wsi na początku XX w.

Autorem artykułu jest Pan Janusz Stankiewicz, twórca strony http://www.stankiewicze.com/ , która niestety już nie istnieje. Postanowiłem w miarę możliwości przenieść jego artykuły na stronę steamalmanac.pl . Spowodowane jest to wielką wartością historyczną i genealogiczną, jaką posiadają artykuły Pana Janusza. Zaznaczam, że wszelkie prawa autorskie należą do Pana Janusza Stankiewicza. … warunki życia dzieci i młodzieży, są zawsze ściśle powiązane z poziomem intelektualnym […]

Chłopi na ziemiach polskich w XIX wieku

Autorem artykułu jest Pan Janusz Stankiewicz, twórca strony http://www.stankiewicze.com/ , która niestety już nie istnieje. Postanowiłem w miarę możliwości przenieść jego artykuły na stronę steamalmanac.pl . Spowodowane jest to wielką wartością historyczną i genealogiczną, jaką posiadają artykuły Pana Janusza. Zaznaczam, że wszelkie prawa autorskie należą do Pana Janusza Stankiewicza. Rozwiązanie kwestii chłopskiej polegało na zniesieniu poddaństwa włościan, zniesieniu pańszczyzny (polegającej na przymusowej pracy chłopów na […]

Żołnierze Napoleońscy z Guberni Kaliskiej

Wpis ten mam nadzieję, będzie aktualizowany, ma on przybliżyć losy żołnierzy napoleońskich pochodzących z GK bądź pochowanych na terenie Guberni Kaliskiej. Chciałbym tu prosić o Twoje wsparcie. Jeśli masz jakieś informacje o żołnierzach napoleońskich napisz do mnie na kontakt@steamalmanac.pl Andrzej Ksawery Gierałtowski (1791-1881) Porucznik napoleoński, właściciel dóbr Balin. Pochowany na starym cmentarzu w Sieradzu. Józef Pełzucki (1790-1857) […]

Organizacja Stanu Lekarskiego.

(Skreślił Dr. Łuniewski z Warty) Oprócz lekarzy wolnopraktykujących, którzy osiadać mogą gdzie im się podoba, (obowiązani są tylko zarejestrować się w gubernialnym Urzędzie lekarskim) prawie wszystkie miasteczka i niektóre osady posiadają swoich lekarzy miejskich. Lekarze miejscy otrzymują stałą pensję roczną (około 200 rb). Obowiązki ich polegają na: dozorze sanitarnym (opiniowanie o produktach spożywczych, higiena mieszkań, […]

Szkolnictwo w Szadku

Tradycje Szkolnictwa w Szadku sięgają średniowiecza. Z czasów Korony z Szadku pochodzili: Jan Jakub z Szadku – bakałarz (komentarze do kroniki Wincentego Kadłubka), Jakub syn Stanisława uczestnik soboru w Bazylei, redagował warunki pokoju toruńskiego, otrzymał szlachectwo z rąk Kazimierza Jagiellończyka. Mikołaj Pokopowicz rektor Akademii Krakowskiej, astrolog, W wieku XVI 39 osób z Szadku studiowała na Akademii Krakowskiej. W wieku XVII i XVIII następuje regres […]

Szkoła w Brzeźniu

Dzięki działaniu Komisji Edukacji Narodowej powstała szkoła w Brzeźniu. W 1779 roku szkołę odwiedza biskup włocławski. W dokumentach biskupa widnieje takie zdanie o szkole „przy tym kościele jest organista, który płci męskiej dzieci uczy, ale fundacji na tę szkołę nie ma. Dziewczęta zaś chcące się uczyć oddają do panien zakonnych do Warty”. notatka po wizycie biskupa […]