Kategoria: Administracja

XX – lecie Straży Ogniowej Ochotniczej 1894 w Turku

Istniejąca w m. Turku straż ogniowa ochotnicz.i, w bieżącym miesiącu obchodziła dwudziestą rocznicę swego założenia. Spełniając przyjęty na siebie dobrowolnie obowiązek obywatelski, czuwa ona gorliwie naci bezpieczeństwem mienia mieszkańców miasta, wrazie grożącej klęski pożaru, jak o tein świadczy wielokrotna skuteczna jej działalność, w powyższym okresie czasu. Niechaj pracuje, ożywiona stale tą myślą, że cel stowarzyszenia […]

Ciekawostki Administracyjne

Podatki Prezydujący w kaliskiej gubernialnej radzie podatkowej, wzywa niniejszem wszystkich handlujących i przemysłowców, od których, na mocy przepisów Najwyżej zatwierdzonych przypada skarbowi dodatkowy podatek rozkładowy, aby przed dniem 15-tym marca 1894 roku złożyli właściwym iuspektorom podatkowym deklaracje o wysokości rocznego obrotu, oraz czystego zysku z przedsiębiorstw przez nich prowadzonych, jak również o wskazanie adresu, pod […]

Miasta Guberni Kaliskiej

Powiat Kaliski. Kalisz, miasto gubernialne, o bogatej historii. W mieście istniały: gimnazjum męskie i żeńskie, szkoła realna, szkoła handlowa, szkoły prywatne, gmach teatru, park miejski (według opisów bardzo ładny), szpital, Dyrekcja Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, Towarzystwo Kredytowe Miejskie, kasa pożyczkowa, inne stowarzyszenia. Przemysł: fabryka haftów, 3 fabryki fortepianów, 6 fabryk koronek, fabryka zabawek, garbarnie, 2 fabryki […]

Organizacja Stanu Lekarskiego.

(Skreślił Dr. Łuniewski z Warty) Oprócz lekarzy wolnopraktykujących, którzy osiadać mogą gdzie im się podoba, (obowiązani są tylko zarejestrować się w gubernialnym Urzędzie lekarskim) prawie wszystkie miasteczka i niektóre osady posiadają swoich lekarzy miejskich. Lekarze miejscy otrzymują stałą pensję roczną (około 200 rb). Obowiązki ich polegają na: dozorze sanitarnym (opiniowanie o produktach spożywczych, higiena mieszkań, […]

Wojsko carskie w Guberni Kaliskiej

Na terenie Guberni Kaliskiej stacjonowały następujące jednostki: 1-a brygada 14-ej dywizji kawaleryjskiej 12-y Małorossyjski Następcy Tronu Niemieckiego pułk dragonów 2-gi bataljon 3-go pułku strzelców Zarząd Łęczyckiego Naczelnika Wojennego. Zarząd mieści się w Łęczycy, a składa się: z Naczelnika, 2 ch Referentów i 2-ch Nadzorców. Przepisy o powinności wojskowej. Powinność wojskowa dotyczyła wszystkich mężczyzn którzy ukończyli […]

Władze sądowe

Ogólno krajowe: Warszawska Izba Sądowa (plac Kraśińskich Warszawa) Władze sądowe w guberni Sąd okręgowy (Kalisz, Gmach Trybunału, ul. Józefiny) Prezes Wice prezes (2) Członek wydziału cywilnego (4) Członek wydziału karnego (3) Sędzia śledczy do spraw szczególnej wagi (1) Sekretarzy (wydział cywilny, karny, hipoteczny (3) Pomocników sekretarzy (3) Archiwista (1) Kancelistów (13) Prokuratura Prokurator , 5 […]

Sądownictwo

W 1876 roku utworzono instytucję pokojowe i zwykłe. Do tej instytucji zaliczli się w miastach sędziowie pokoju, a w osadach i wsiach sądy gminne składające się z sędziego gminnego i 2 ławników wybieranych na trzy lata przez gminne zebrania okręgu sądowego. Drugą instancją pokojową były zjazdy pokojowe składające się z Prezesa Zjazdu, sędziego pokoju i wzywanych sędziów gminnych. Zwykłą instytucją był sąd […]

Gminy Powiatu Wieluńskiego

Nazwa gminy Miejsce urzędu Stacja Pocztowa Bolesławiec wieś Chotynint Bolesławiec Czastary wieś Czastary Wieluń Działoszyn osada Działoszyn Działoszyn Dzietrzkowice wieś Łubice Bolesławiec Galewice wieś Galewice Wieruszów Kamionka wieś Grębień Wieluń Kiełczygłów wieś Kiełczygłów Działoszyn Konopnica wieś Konopnica Osjaków Kurów wieś Kurów Wieluń Kuźnica-Grabowska wieś Kuźnica-Grabowska Giżyce Lututów osada Lututów Lututów Mierzyce wieś Mierzyce Wieluń Mokrsko […]

Gminy Powiatu Tureckiego

Nazwa gminy Miejsce urzedu Stacja pocztowa Biernacice Biernacice Uniejów Dobra osada Dobra Dobra Goszczanów wieś Goszczanów Warta Grzybki wieś Proboszewice Warta Kościelnica wieś Kościelnica Uniejów Kowale Panieńskie wieś Kowale Panieńskie Dobra Lubola wieś Lubola Warta Malanów wieś Malanów Turek Niemysłów wieś Niemysłów Uniejów Ostrów Warcki wieś Jeziorsko Dobra Pęcherzew wieś Zuki Turek Piekary wieś Piekary […]